شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - تفرقه
برچسب: تفرقه
و تفرقه به بخش جدایی ناپذیر از زندگی های ما...
کد خبر: ۱۶۹۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸


جشن می گیرند نمی توانید میان این ملت تفرقه انداخته...
کد خبر: ۱۶۹۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


تفرقه انداختن بین مردم ایران استفاده می کنند بسیاری از...
کد خبر: ۱۶۹۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


باعث می شود که نژادپرستی تبعیض و تفرقه به بخش...
کد خبر: ۱۶۹۳۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


تفرقه افکنی دارند برای برهم زدن وحدتی که هر چند...
کد خبر: ۱۶۹۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


تفرقه افکنانه علیه مردم ایران اعتراض شد سفیر فرانسه اعلام...
کد خبر: ۱۶۹۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


تفرقه و ایجاد آشوب دندان خود را تیز کرده اند...
کد خبر: ۱۶۸۹۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳


از کشور و دوری از فتنه تفرقه مذهبی تاکید کردند...
کد خبر: ۱۶۸۸۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱


مواجهه با تفرقه انگیزان بیان نمودند که در ادامه تقدیم... مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه تفرقه انگیزان در شیعه...
کد خبر: ۱۶۸۵۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶


در ثبات و امنیت منطقه و جلوگیری از تفرقه افکنی...
کد خبر: ۱۶۸۵۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶


و حرف تفرقه افکن نزنند مردم نیز باید هوشیاری داشته...
کد خبر: ۱۶۸۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳


که این تفرقه افکنی فراتر از یک شعرخوانی است اگر... تفرقه افکنی در کار نبوده است ثانیاً با هماهنگی دفتر...
کد خبر: ۱۶۸۲۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱


ایجاد تفرقه میان ملت و حکومت متمرکز شده است دانشجو...
کد خبر: ۱۶۸۲۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


تلاش های در جهت تفرقه میان اهل سنت و شیعه...
کد خبر: ۱۶۸۱۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


خواهند چوب لای چرخ بگذارند و دودستگی و تفرقه ایجاد...
کد خبر: ۱۶۸۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


و تفرقه اتحاد و وحدت کلمه را تحت رهبری امام...
کد خبر: ۱۶۸۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


توسط روزنامه مدعی دفاع ارزش ها:
بر وحدت و ضرورت اجتناب از تفرقه تاکید می کنند...
کد خبر: ۱۶۸۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


به تفرقه افکنی های صورت گرفته را نشانی از ارتباط...
کد خبر: ۱۶۷۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۴


زبان منحرفان تفرقه طلب بلکه از دانشمندان آشنا به منطق...
کد خبر: ۱۶۷۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


کجا جدایی و تفرقه بین مسلمین را فراهم می نمایند...
کد خبر: ۱۶۷۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


آخرین اخبار