شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - تدوین
برچسب: تدوین
از برنامه های تدوین شده را اجرایی کند البته این...
کد خبر: ۱۷۳۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


در پی تدوین شدن الگوی پایه‌ی اسلامی ایرانی پیشرفت:
ابعاد مختلف سند تدوین شده و ارائه نظرات مشورتی جهت...
سرویس سیاسی شهدای ایران در پی تدوین الگوی پایه اسلامی... ابعاد مختلف سند تدوین شده و ارائه نظرات مشورتی جهت... را تدوین کرده و اُفق مطلوب کشور را در پنج...
کد خبر: ۱۷۳۳۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


جمله تدوین مرامنامه و اساسنامه و همچنین بحث روی تعیین...
کد خبر: ۱۷۳۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


تدوین کنند ...
برای برون رفت از شرایط فعلی تدوین کنند ...
کد خبر: ۱۷۳۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


آیین نامه مشترکی که بین بنیاد و نیروی مسلح تدوین...
کد خبر: ۱۷۳۲۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


گرفته است برنامه ریزی برای تدوین و ایجاد سامانه اینترنتی... ثبت موکب ها است که همزمان با تدوین برنامه کار...
کد خبر: ۱۷۳۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


فرمانده عتیق حاصل بررسی تحقیق جمع آوری و تدوین خاطراتی...
کد خبر: ۱۷۳۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


نیمایی تدوین می شود که این امر منجر به افزایش...
کد خبر: ۱۷۳۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


برجامی تدوین کند که علاوه بر برنامه هسته ای برنامه...
کد خبر: ۱۷۳۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


مشی و برآورد نیازهای آموزشی تهیه و نظارت بر تدوین...
کد خبر: ۱۷۲۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


و تهیه کنندگی مسعود ده نمکی پس از پایان تدوین... احمدی مدیر تدارکات جواد قاسمی تدوین خشایار موحدیان برنامه ریز...
کد خبر: ۱۷۲۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ...
کد خبر: ۱۷۲۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


تدوین سیاست های واشنگتن علیه ایران نقشی اساسی ایفا می...
کد خبر: ۱۷۲۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹


آنان تهیه و تدوین شود پلیس راهور ضرورت دارد که...
کد خبر: ۱۷۲۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸


برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست دولت ها بر...
کد خبر: ۱۷۲۶۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷


تدوین شده از سوی کمیته سه نفره خلاصه برداری انجام...
کد خبر: ۱۷۲۶۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵


که در دولت اوباما تدوین شده بود ادامه پیدا کرد...
کد خبر: ۱۷۲۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴


دهد سپس این مصاحبه ها پیاده و تدوین می شود...
کد خبر: ۱۷۲۵۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴


غفاری تدوین و هر سه این آثار در سال 1397...
کد خبر: ۱۷۲۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با تدوین گزارشی در...
ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو تدوین کردند... جمهور وزیر صمت را ملزم به تدوین دستورالعملی برای ایجاد...
کد خبر: ۱۷۲۴۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


آخرین اخبار