شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - برنامه
برچسب: برنامه
فرد و نهاد را به اتهام حمایت از برنامه موشکی...
کد خبر: ۱۴۶۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


و تحریمهایی که نسبت به برنامه موشکی بود را به...
کد خبر: ۱۴۶۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


جمهوری برای اشاعه فرهنگ ارزشی و دینی برنامه مدون داشته...
کد خبر: ۱۴۶۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


کد خبر: ۱۴۶۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


آنچه پیاده سازی و ترویج برنامه های آموزشی جامع جنسی... است در این نامه آمده است "این برنامه ها فراتر... به این برنامه جلوگیری کنند چگونه cse کودکان را برمی... از برنامه های cse به کودکان درباره جنسیت آمیزش و...
کد خبر: ۱۴۶۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


اکشن و رزمی محافظ را تهیه کرد در یک برنامه... برنامه از او پرسید چرا فیلم محافظ را تهیه کرده... و گو می شود حاج جبیب از مجری برنامه پرسید...
کد خبر: ۱۴۶۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


دروغ پردازانه تر می شوند حتی برنامه ناهاری که برای...
کد خبر: ۱۴۶۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


در ساختار یک دفتر جزء برنامه های کاری خود قرار...
کد خبر: ۱۴۶۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


صورت مشخص و برنامه ریزی برای کابینه تصمیم بگیرند او...
کد خبر: ۱۴۶۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


نگاه عمیق به مسائل و اشراف همه جانبه به برنامه... برنامه موشکی ما اعمال می کنند نشان دهنده حقانیت این...
کد خبر: ۱۴۶۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


برنامه جامع اقدام مشترک در پیوند با آن همچنان پایبند...
کد خبر: ۱۴۶۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


از بخش تدارکات نظامی و برنامه موشکی ایران تحریم خواهند...
کد خبر: ۱۴۶۸۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


نفت وزیر اقتصاد رئیس بانک مرکزی رئیس سازمان برنامه و... بودجه کشور رئیس کمیسیون برنامه و رئیس کمیسیون انرژی و...
کد خبر: ۱۴۶۸۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


شهرداری تهران اظهارکرد در زمان اجرای برنامه وقتی که گذشته... طور کاملا اتفاقی برنامه ها برای حضور در همین منطقه... بهتر است برنامه به سال بعد موکول شود اما ما... یکی از اقداماتی که در برنامه ما وزارت بهداشت و...
کد خبر: ۱۴۶۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


است که این مهم با اجرای برنامه های آموزشی و... انجام برنامه های آموزشی موفق کند بازدید و نظارت مستمر...
کد خبر: ۱۴۶۸۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


و منافع ملت محروم ایران برنامه ریزی کنیم ما باید...
کد خبر: ۱۴۶۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


که اگر سازمان برنامه و بودجه به نجفی پیشنهاد نشد...
کد خبر: ۱۴۶۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع شورای نگهبان پاسداری... نگهبان در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه...
کد خبر: ۱۴۶۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


است که ایران به مفاد توافق اتمی و برنامه جامع... در پیوند با برنامه موشکی و برنامه تولید قایق های...
کد خبر: ۱۴۶۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


برنامه های خانواده تلویزیون را با هم نگاه می کردیم...
کد خبر: ۱۴۶۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷


آخرین اخبار