شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - باتقوا
برچسب: باتقوا
عالم فاضلِ سیدِ باتقوا یک قابلیتی دارد که می تواند...
کد خبر: ۱۴۴۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷


اظهار داشت رهبر معظم انقلاب مانند امام راحل باتقوا شجاع...
کد خبر: ۱۴۰۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶


باتقوا باور کنید همین دو شرط کافى است دکتر و... بار درست انتخاب کنیم مدیر باتقوا می خواهیم رئیس جمهور... حل مشکلات مردم استفاده می کند و اگر باتقوا باشد...
کد خبر: ۱۳۹۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸


شهدای ایران علاقه داشتن نسبت به افراد صالح و باتقوا...
کد خبر: ۱۳۸۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲


الله تعالی علیه که از مراجع بسیار باتقوا مشهور و... مجتهد باسواد باتقوا شجاع و مرد سیاست بودند در قدیم...
کد خبر: ۱۳۸۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲


باتقوا بود که به نماز اول وقت بسیار اهمیت می...
کد خبر: ۱۳۸۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱


باتقوا و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی هست... مدبر باتقوا مؤمن و رأی بدهند روشنگری مهمی است که...
کد خبر: ۱۳۷۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵


به ایشان از اینکه فردی باتقوا واز خود گذشته باشد...
کد خبر: ۱۳۶۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۴


دیگر کینه ندارد مردان باتقوا هم سعی می‎‎کنند نظامشان را...
کد خبر: ۱۳۲۸۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳


هدف "قیام عاشورا" در بیانات رهبر انقلاب:
چنین حکومتی پرورش پیدا میکند انسانی باتقوا پاکدامن عالم بابصیرت...
کد خبر: ۱۲۸۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹


الاصل است باتقوا مدیر و مدبر است وقتی اینها را...
کد خبر: ۱۲۳۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۶


ی باتقوا کم داریم اول تزکیه نفس بعد درس ای...
کد خبر: ۱۱۵۴۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱


بسیار باتقوا و با ایمان و مهربان بود و به...
کد خبر: ۱۱۰۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶


شخصی باتقوا و زرنگ برای این کار می خواهم آیت...
کد خبر: ۱۰۷۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۲


نظر بیت هم متعلق به یک بیت باتقوا بود به...
کد خبر: ۱۰۶۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳


متعلق به یک بیت باتقوا بود به گونه ای که...
کد خبر: ۱۰۶۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲


مخلص باتقوا و مجاهد و پدر و معلم و استاد... طالب علم عامل و جدی بود دیندار و باتقوا و...
کد خبر: ۱۰۳۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳


ندارد اگر مسئولان یک جامعه باتقوا و مؤمنانه رفتار کنند...
کد خبر: ۱۰۳۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۹


ایشان دادند او را عالمی متعهد و باتقوا خواندند ...
کد خبر: ۱۰۲۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۶


وی بسپارید خداوند می فرماید اگر باتقوا باشی کارها را...
کد خبر: ۱۰۱۲۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۱


آخرین اخبار