شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - ارزیابی
برچسب: ارزیابی
کتاب و ارزیابی از اقدامات دستگاه ها فعالیت می کند...
کد خبر: ۲۰۱۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


مطالعه می کنیم شهرهایی که فعلا سفید ارزیابی شده اند...
کد خبر: ۲۰۱۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


کرده بود برای ارزیابی این توجیه دولتی ها باید به...
کد خبر: ۲۰۱۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


انقلاب" ارزیابی کرده ایم آنچه که حجاریان در یادداشت اخیر... خود تقریر کرده است حتما بایستی مورد ارزیابی های دقیق...
کد خبر: ۲۰۱۸۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳


مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد می تواند به نفع...
کد خبر: ۲۰۱۸۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳


ایشان و منتقدین توسط اهل دقت قابل ارزیابی است بلکه...
کد خبر: ۲۰۱۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳


شکل یک سیاست و راهبرد مدون در معرض ارزیابی قرار... ارزیابی قرار بگیرد منتقدان صدها بار با استناد به مبانی... مدون در معرض ارزیابی قرار گیرد و ظاهراً فراموش کرده... آن وقت جنابعالی از ارزیابی نظر منتقدان سخن می گویید...
کد خبر: ۲۰۱۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


رمز تداوم و استقامت؛
هدف و با این محاسبه و ارزیابی را افتاده اند...
و ارزیابی را افتاده اند نه آنها که به خاطر...
کد خبر: ۲۰۱۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


از دوره روحانی در ذهن مردم ارزیابی می شود اما...
کد خبر: ۲۰۱۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


عقب افتاد مورد نقد و ارزیابی مطبوعات طیف های مختلف...
کد خبر: ۲۰۱۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


شناسی در جهان آینده آن را ارزیابی نکرده اند نمکی...
کد خبر: ۲۰۱۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


ارزیابی اوضاع اقتصادی باید ارزیابی ملی و مشمول تلاش های...
کد خبر: ۲۰۱۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


شناسان نمی شناسند و آینده آن را ارزیابی نکرده اند...
کد خبر: ۲۰۱۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


شهر در حال ارزیابی میزان استفاده از ماسک هستند اما...
کد خبر: ۲۰۱۵۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


افاضات جدید مدیران‌وزارت خارجه
ارزیابی می شود و حال آنکه در آغاز قبول توافق...
کد خبر: ۲۰۱۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


این دیدار امنیت مرزهای جنوب شرق کشور را مطلوب ارزیابی...
کد خبر: ۲۰۱۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


در شرایط کنونی وضعیت خانوار آن ها ارزیابی شود می...
کد خبر: ۲۰۱۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


سیاست انتخاباتی اصلاح طلبان برای انتخابات آینده مبهم ارزیابی می...
کد خبر: ۲۰۱۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


جمهور را می توان در همین چارچوب ارزیابی کرد این...
کد خبر: ۲۰۱۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


است و هم وثایق قابل ارزیابی است بازپرس زمانی که...
کد خبر: ۲۰۱۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


آخرین اخبار