شهدای ایران shohadayeiran.com

دیدن این عکس که مربوط به اوایل جنگ است ناخودآگاه مرا به یاد نامه ای انداخت که قبل از قبول قطع نامه توسط برخی از مسئولین به حضرت امام(ره) نوشته شد مبنی بر اینکه برای ادامه جنگ نیرو و امکانات لازم را نداریم.
به گزارش شهدای ایران؛ دیدن این عکس که مربوط به اوایل جنگ است ناخودآگاه مرا به یاد نامه ای انداخت که قبل از قبول قطع نامه توسط برخی از مسئولین به حضرت امام(ره) نوشته شد مبنی بر اینکه برای ادامه جنگ نیرو و امکانات لازم را نداریم.

دلیل نبود نیرو که خیلی نمی توانست کارشناسی باشد زیرا بعد از عملیات مرصاد دیدیم که چگونه از زیادی رزمندگان بسیاری با چشمان اشک بار به خانه برگشتند. اما در مورد نبود امکانات هم که اگر قرار بود به این دلیل دفاع نکنیم که نباید از ابتدا مقاومت می|‌کردیم زیرا همیشه با کمبود تجهیزات نظامی رو به رو بودیم.

به هر حال اگر چه این نامه از سر خیرخواهی نوشته شد اما جام زهری شد برای مردی که امید یک ملت بود.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار