شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۹۰۷۶۹

شهدای ایران؛ مسجدی سفیر ایران در عراق: هدف آشوبگران در نجف که عوامل و مزدوران خارجی هستند بر هم زدن رابطه دوستانه ایران و عراق است و این موضوع خواست مردم و دولت عراق نیست.

فیلم/ اهداف آشوبگران در حمله به کنسولگری ایران
انتشار یافته: ۳۱
غیر قابل انتشار: ۰
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
0
0
درپاسخ به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل
درپاسخ به دبیرکل سازمان ملل
درپاسخ به رئیس شورای امنیت سازمان ملل
درپاسخ به رئیس حقوق بشرسازمان ملل
درپاسخ به عفوبین الملل
صلح در خاورمیانه با وجود سیاست‌های نادرست و غلط آمریکا جنایتکارشماره یک غیرممکن است.
جنایت ائتلاف بین المللی خیانتکار به سرکردگی آمریکا جنایتکار و سکوت دبیرکل بی ادب سازمان ملل
ائتلاف بین المللی خیانتکار به سرکردگی آمریکا جنایتکار هرچند روز یکبار به سوریه حمله می کند و در این میان بهترین جوانان به شهادت می رسند و دبیرکل بی ادب سازمان ملل هم فقط نظارهگر است و هیچ کاری نمی کند.


جنایت ائتلاف بین المللی خیانتکار به سرکردگی آمریکا جنایتکار و سکوت رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل
ائتلاف بین المللی خیانتکار به سرکردگی آمریکا جنایتکار هرچند روز یکبار به سوریه حمله می کند و در این میان بهترین جوانان به شهادت می رسند و رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل هم فقط نظارهگر است و هیچ کاری نمی کند.


جنایت ائتلاف بین المللی خیانتکار به سرکردگی آمریکا جنایتکار و سکوت رئیس بی ادب شورای حقوق یشر سازمان ملل
ائتلاف بین المللی خیانتکار به سرکردگی آمریکا جنایتکار هرچند روز یکبار به سوریه حمله می کند و در این میان بهترین جوانان به شهادت می رسند و رئیس بی ادب شورای حقوق بشرسازمان ملل هم فقط نظارهگر است و هیچ کاری نمی کند.


جنایت ائتلاف بین المللی خیانتکار به سرکردگی آمریکا جنایتکار و سکوت سازمان عفوبین بین الملل خیانتکار
ائتلاف بین المللی خیانتکار به سرکردگی آمریکا جنایتکار هرچند روز یکبار به سوریه حمله می کند و در این میان بهترین جوانان به شهادت می رسند و سازمان عفوبین الملل خیانتکار هم فقط نظارهگر است و هیچ کاری نمی کند.

ائتلاف بین المللی خیانتکار به سرکردگی آمریکا جنایتکارمدعی مبارزه با داعش است چرا به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه وعراق حمله هوایی می کند.
جنایات مدعیان حقوق بشر
مدعیان حقوق بشر، درجنایات ضد بشری جهان دست دارند.
و این درحالی است که مدعیان دروغین حقوق بشر، سازمان های مدعی دفاع ازحقوق بشر و سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه وحشی گری ائتلاف بین المللی خیانتکار نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند.
مدعیان دروغین حقوق بشر درمقابل این کشتار نه تنها ساکت نشسته اند بلکه حتی به آن چراغ سبز نیزنشان می دهند.
مدعیان حقوق بشربه فجایع سوریه چراغ سبزنشان می دهند.
فاجعه کشتار بی رحمانه هزاران تن ازمردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه توسط ائتلاف بین المللی خیانتکاربه سرکردگی آمریکا جنایتکار درسایه سکوت سازمان های بین المللی شرم آوراست.
ائتلاف بین المللی خیانتکاربه سرکردگی آمریکا جنایتکار بدون مجوز سازمان ملل، بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و بدون مجوز دیگرسازمان های بین المللی درسوریه حضوردارند.
این موضوع نقض آشکار قوانین الملل، نقض آشکارحقوق بین الملل و نقض آشکارحقوق بشراست.
ومجامع حقوق بشری تاکنون خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند وسکوت اختیارکرده اند.
ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا جنایتکار درسایه سکوت نهاد های بین المللی با بمباران، قتل عام و نسل کشی درسوریه بزرگ ترین جنایات را انجام می دهد وهمچنان نیزادامه دارد.
بدون اجازه دمشق حضور نیروهای خارجی و به ویژه ائتلاف آمریکایی درسوریه نقض قوانین بین المللی است.
هیچ کس نمی تواند بدون موافقت دمشق درسوریه پایگاه نظامی ایجاد کند.
حضور نظامی آمریکا درسوریه غیرقانونی است وهم برخلاف قوانین بین المللی بود.
آمریکا جنایتکار ازسال 2001 تاکنون به اسم مبارزه با تروریسم، القاعده، طالبان و دیگرگروه های تروریستی بدترین جنایات را می کند.
ازهنگام سرنگونی رژیم صدام دیکتاتور درسال 2003 و دولت عراق بر اثرآن هزاران کودک بی گناه و انسان ها بی گناه عراقی جان خود را ازدست دادند.
سربازان نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت آمریکایی به زنان و دختران عراقی درسایه سکوت مدعیان دروغین حقوق بشر و سازمان های بین المللی خیانتکار بی رحمانه تجاوز کردند.
هیچ کشوری درجهان درسایه آمریکا به عدالت و رفاه نرسیده است.
هیچ کشوری دردنیا درسایه غرب به عدالت و رفاه نرسیده است.
هیچ کشوری دردنیا درسایه مدعیان حقوق بشر به عدالت و رفاه نرسیده است.
و این درحالی است که مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه، عراق، یمن ومنطقه به صورت مستقیم وغیرتوسط آمریکا وهم پیمانانش قتل عام می شوند.
جنگنده های آمریکا جنایتکار ازسال 2011 تاکنون درحمایت ازداعش و دیگرگروه های تروریستی نیروهای سوریه را بمباران می کنند وهمچنان نیزادامه دارد.
سازمان های بین المللی چرا درمقابل تجاوز نظامی آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به سوریه خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند و سکوت اختیارکرده اند؟
چرا سازمان های جهانی درمقابل نسل کشی ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا جنایتکاردرسوریه خاموش اند؟
سکوت مجامع بین المللی فاجعه بارترکشتارمسلمانان درمنطقه است.
سکوت مجامع بین المللی درمقابل کشتارمسلمانان منطقه تاسف باراست.
آمریکا جنایتکارعامل جنگ، بی ثباتی و ناامنی درمنطقه است.
آمریکا جنایتکارعامل اصلی جنگ درمنطقه وجهان است.
آمریکا جنایتکارعامل اصلی پیدایش و رشد تروریسم درمنطقه وجهان است.

شورای امنیت جنایات وحشیانه ائتلاف آمریکا در سوریه را متوقف کند
وزارت خارجه سوریه با ارسال نامه به سازمان ملل و شورای امنیت اقدام فوری برای توقف جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا در این کشور را خواستار شد.
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۴
شورای امنیت جنایات وحشیانه ائتلاف آمریکا در سوریه را وزارت خارجه سوریه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت درباره تداوم جنایات ائتلاف آمریکا در سوریه نامه فرستاد.

دمشق تأکید کرد که ائتلاف آمریکا به جنایت و تجاوز به حاکمیت ارضی سوریه و افراد غیر نظامی بی گناه ادامه میدهد.

وزارت خارجه سوریه بار دیگر از شورای امنیت خواست که برای توقف جنایات وحشیانه و نقض حقوق بین الملل و بشر توسط ائتلاف آمریکا اقدامات فوری را اتخاذ کند.

در همین راستا، وزارت خارجه سوریه چندی پیش از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا آمریکا و کشورهای عضو «ائتلاف بین المللی ضد داعش» را به دلیل کشتار غیر نظامیان سوریه و بمباران زیر ساختهای این کشور مجازات کند.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرده بود که ائتلاف آمریکایی به بهانه مبارزه با تروریسم، علیه غیرنظامیان سوری مرتکب جنایت می شود و بیمارستان ها، مدارس، پلها و سدها را هدف قرار می دهد.

وزارت خارجه سوریه تصریح کرد که ائتلاف بین المللی ضد داعش با کسانی که علیه تروریسم میجنگند، هدف قرار می دهد.

درپاسخ به وزارت خارجه سوریه
درپاسخ به دیوان کیفری بین المللی خیانتکارضد کل بشریت
درپاسخ به رئیس بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت شورای امنیت سازمان ملل متحد خیانتکار
درپاسح به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خیانتکار
درپاسخ به رئیس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد خیانتکار
درپاسخ به دبیرکل سازمان ملل متحد خیانتکار
درپاسخ به نماینده نجس وحشی، بی ادب، فرهنگ و بی شخصیت آمریکا درسازمان ملل متحد خیانتکار
شورای امنیت سازمان ملل متحد درمدت 7 سال است شریک جنایات آمریکا درسوریه است.
آمریکا با حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد درسوریه جنایت می کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد خودش عامل اصلی جنگ درسوریه است.
جنایات وحشیانه ائتلاف آمریکا در سوریه ازسوی سازمان های بین المللی مورد حمایت قرارمی گیرد.
جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا ازسوی مدعیان دروغین حقوق بشرمورد حمایت قرارمی گیرد.
سازمان های بین المللی درجنایت های ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا هستند.
تمام جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا به خاطربی قانونی، بی عدالتی، بی نظمی وخیانت های تمام سازمان های بین المللی است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا فرقی با داعش ندارد.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا هیچ تفاوتی با گروه های تروریستی دیگرندارد..
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا ثابت که حامی تروریسم است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا ثابت کرد که حامی داعش است.
داعش وائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا یکی هستند.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا و تمام سازمان های بین المللی همچنان حامی تروریسم هستند.
سازمان های بین المللی درباره جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا کاری ازدستشان برنمی آید.
دربرابرجنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا سکوت نمی کنیم.
نهاد های بین المللی ازجنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا حمایت می کنند.
برای اثبات کمک ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا به داعش و دیگرگروه های تروریستی اسناد زیادی وجود دارد.
دربرابراشغالگری ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا سکوت نمی کنیم.
چرا کسی جنایات وحشیانه تجاوز نظامی ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا به سوریه را محکوم نکرد؟
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا مانند رژیم صهیونیستی هیچگاه به قوانین بین المللی احترامی نمی گذارد.
حمایت ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا ازداعش ادامه دارد.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا منبع اصلی تروریسم بین المللی است.
ارتباط ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا با داعش آشکاراست.
مردم دنیا ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا را محکوم می کند اما شورای امنیت سازمان ملل متحد بی شرمانه ازجنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا حمایت می کند!
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا مرتکب جنایت جنگی درسوریه شده است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا مقصر اصلی طولانی شدن جنگ درسوریه است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا مدعی مبارزه تروریسم است ولی درحقیقت ازتروریسم حمایت می کند.
.ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا مدعی مبارزه داعش است ولی درحقیقت ازداعش حمایت می کند.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درمدت سه سال است به دروغ شعار مبارزه با تروریسم، داعش و دیگرگروه های تروریستی سرمی دهند.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درسوریه ازتروریست ها حمایت می کنند.
جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا به ارتش سوریه موجب تقویت موضع تروریست های سوریه شده است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا فقط امنیت تروریسم و تروریست های داعش تامین می کنند.
حمله جنگند ه های ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا به دیرالزور عمدی و هماهنگی داعش بود.
قدرت گرفتن داعش درسوریه وعراق با کمک ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا بوده است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا دوباره به کمک داعش آمد.
حمایت ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا ازتروریست های داعش و تکفیری ها صدای مردم دنیا را درآورد.
جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا آبروی مدعیان حقوق بشربرده است.
جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا آبروی سازمان های بین المللی برده است.
جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا آبروی مدعیان دفاع از حقوق بشربرده است.
دوستان ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا حامی داعش هستند.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا بسیارخطرناک ترازداعش است.
دست ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درسوریه وعراق درحمایت ازداعش روشده است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا ازتکفری ها بدتراست.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا با داعش مهربان است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا با داعش ارتباط دارد.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا به علت جنایات جنگی درسوریه وعراق باید محاکمه شوند.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا ازداعش حمایت می کنند.
جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا برای حمایت ازداعش است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا ازداعش حمایت نظامی کنند.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا که حقوق بشر را رعایت نمی کنند.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا احترامی برای زندگی بشری قائل نیست.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا به دنبال جنگ با تروریسم نیست وفقط به دنبال منافع خودش است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا به دنبال جنگ با داعش نیست وفقط به دنبال منافع خودش است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا داعش را مدیریت می کند.
تمام سازمان های بین المللی ازکمک ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا به داعش و تروریست های سوریه آگاه است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا نیروی هوایی داعش درعراق وسوریه است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا نیروی هوایی القاعده، داعش و جبهه النصره شده است.
جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا نفرت مردم دنیا ازائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا را افزایش می دهد.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا حامی تروریسم است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درحال کمک داعش است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا تروریست پروراست!
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا یک دروغگوست و دروغ های زیادی گفته است.
جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا روی اسرائیل را سفید کرده است.
جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا با بمباران وحشیانه مردم سوریه وعراق روی اسرائیل را سفید کرد.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا متهم به حمایت ازداعش درعراق وسوریه است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا قوانین بین المللی را زیرپا گذاشت است.
کاری می کنیم ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا اقدامتش پشیمان شود.
سوریه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا نیست.
عراق ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا نیست.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا باید ازعراق وسوریه خارج شوند.
جنایات جنگی ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درعراق وسوریه.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا وداعش یک هدف را دنبال می کنند.
جنایت سازمان یافته علیه مردم عراق وسوریه توسط ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا، حقوق بشر حیوان وحشی کجاست؟
داعش سلاح های ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا دراختیاردارد.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا با داعش همدست است.
درهرجای عراق و سوریه جنایتی رخ می داعش دست ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درکاراست.
سکوت دربرابرجنایت ازخود جنایت بدتراست.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا شریک ریخته شدن خون سوری هاست.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا شریک ریخته شدن خون عراقی هاست.
کشتار عراقی ها و سوری ها جنایت جنگی است ولی ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا تاکنون نمی فهمند.
ائتلاف بینالمللی غیرقانونی به رهبری آمریکا ضد تروریسم با تبلیغات دروغین هیچ کاری تاکنون برای عراق و سوریه نکرده است وهمه جانبه هم از تروریسم، داعش ودیگرگروه های تروریستی کمک وحمایت کرده است وهمچنان نیزادامه می دهد.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا دشمن درجه یک سوریه وعراق است.
حضور ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درسوریه وعراق غیرقانونی است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا به تروریست ها درسوریه خدمت می کنند.
مجامع حقوق بشری تاکنون خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.
و سازمان های بین المللی سکوت اختیارکرده اند.
و این درحالی است که مدعیان حقوق بشرتاکنون خفه خون گرفتند هیچ اعتراضی به این جنایات نمی کنند.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا همچنان درحال کمک به داعش است.
حامی اصلی تروریست ها ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا است.
دنیا در برابر کشتار مردم عراق وسوریه توسط جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا سکوت کرده است.
امروز دنیا دربرابر کشتار مردم عراق وسوریه توسط ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا سکوت کرده.
پشتیبانی هوایی ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا ازتروریست های داعش درمرزسوریه وعراق.
جنایت های وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا کمتر ازداعش نیست.
جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درعراق وسوریه فاجعه آمیزاست.
تنها عامل رسیدن داعش به دیرالزور، حمایت های ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا است.
حمله جنگنده های ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا به کاروان نیرو های نظامی سوریه.
رفتارائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا را به دقت زیرنظرداریم.
که رفتارجنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا را به دقت زیر نظردارد.
نباید درقبال جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا سکوت کرد.
هیچ سندی دال برمقابله ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا با تروریسم وجود ندارد.
هیچ سندی وجود ندارد که نشان بدهد ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا با داعش مقابله می کند.
حمله های ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا درشهررقه سوریه درحدود یک ماه گذشته، 224 کشته برجا گذاشت.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا چگونه می خواهد با دوستانشان بجنگند؟
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا که دشمن سوری است جایگاهی درسوریه ندارد.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درعراق وسوریه با تروریست های داعش همکاری می کنند.
هرگونه حمله ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا علیه ارتش سوریه به نفع داعش و دیگرگروه های تروریستی تکفیری است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا احترامی برای زندگی بشری قائل نیست.
ادعاهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درباره مبارزه با تروریسم درسوریه وعراق بی پایه واساس است.
ادعاهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درباره مبارزه با تروریست های داعش درسوریه وعراق بی پایه واساس است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا حق صلاحیت مبارزه با تروریسم را ندارد.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا حق صلاحیت مبارزه با داعش را ندارد.
جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درعراق وسوریه با حمایت مدعیان دروغین حقوق بشرانجام می شود.
رفتار ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درعراق وسوریه تهدید آمیزاست.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا با تروریسم مبارزه نمی کند.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا با داعش مبارزه نمی کند.
کمک تسلیحات آمریکا به داعش دراستان دیاله.
اعتراف ارتش آمریکا به قتل 64 غیرنظامی.
ما ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا نداریم.
اعتراف واشنکتن به کشتارشهروندان سوری وعراقی
جنایات وحشیانه حملات ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا دراراضی سوریه جنایات ضد بشری است.
اعتراف واشنگتن به کشته شدن 20 غیرنظامی در حملات هوایی آمریکا در عراق و سوریه
ارتش امریکا به کشته شدن 64 غیر نظامی در حمله های هوایی خود در سوریه و عراق ظرف ده ماه گذشته اذعان کرد.
اعتراف واشنگتن به کشتار شهروندان سوری و عراقی
ائتلاف آمریکا به کشتن ۶۱ غیرنظامی دیگر در عراق و سوریه اعتراف کرد
اعتراف واشنگتن به کشتار شهروندان سوری و عراقی
آمریکا به کشتار شهروندان سوری در الرقه اعتراف کرد
سوریه خواستار پایان دادن به کشتار شهروندان خود از سوی ا
حمله های ائتلاف آمریکایی در رقه، ۲۲۴ کشته بر جا گذاشت
حمله ائتلاف به رهبری آمریکا به کاروان داعش در حال ترک مرز لبنان و سوریه
اعتراف ائتلاف ضد داعش به کشتن ۴۸۴ غیرنظامی در عراق و سوریه
یک پهپاد نیروهای حامی دولت سوریه پس از حمله به نیروهای ائتلاف ضد ...
ادامه کشتار مردم سوریه توسط ائتلاف آمریکایی
رسوایی جدید سازمان ملل؛ سرپوش گذاشتن برجنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درسوریه.
رسوایی جدید سازمان ملل؛ سرپوش گذاشتن برجنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درعراق.
رسوایی جدید شورای امنیت سازمان ملل؛ سرپوش گذاشتن برجنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درسوریه.
رسوایی جدید شورای حقوق بشرسازمان ملل؛ سرپوش گذاشتن برجنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درسوریه.
رسوایی جدید سازمان عفو بین ملل؛ سرپوش گذاشتن برجنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درسوریه.
رسوایی جدید مدعیان حقوق بشر؛ سرپوش گذاشتن برجنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درسوریه.
متاسفانه دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، رئیس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و مدعیان حقوق بشر فقط تماشا جنایات وحشیانه ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا درعراق وسوریه هستند و هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا جنایتکار نمی کنند
دشمن شماره یک همه ما ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا است.
دشمن شماره یک همه ما مدعیان حقوق بشراست.
تروریست های سوریه وائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا برای ما یکی هستند.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا سگ های شکارچی رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند.
سیاست جدید دبیرکل سازمان ملل متحد تفاوتی با سیاست بیرکل سابق سازمان ملل متحد درمنطقه خاورمیانه و جهان نخواهد داشت.
‎ادعای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا درباره عملیات علیه ضد داعش دروغ است.
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درحال مرگ است!
رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد شریک جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درسوریه است.
رفتارائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درسوریه وعراق غیرانسانی است.
جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درعراق وسوریه غیرانسانی است.
هیچ کس حق ندارد دستور حمله به نیروهای حامی دولت سوریه را بدهد.
رفتارائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا درقبال سوریه سازنده نیست.

درپاسخ به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد.
درپاسخ به دبیرکل سازمان ملل متحد.
درپاسخ به نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد.
درپاسخ به نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد.
درپاسخ به نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد.
درپاسخ به نماینده وحشی رژیم جعلی صهیونیستی درسازمان ملل متحد
درپاسخ به رسانه های آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی، فرانسوی
درپاسخ دیوان کیفری بین المللی خیانتکار
درپاسخ به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خیانتکار
درپاسخ به دبیرکل سازمان ملل متحد خیانتکار
درپاسخ به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد خیانتکار
درپاسخ به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خیانتکار
درپاسخ به نماینده بی ادب آمریکا درسازمان ملل متحد خیانتکار
درپاسخ سازمان ملل عفو بین الملل خیانتکار
درپاسخ به مدعیان دروغین حقوق بشر خیانتکار
درپاسخ به مقامات انگلیس جنایتکار و خیانتکار
درپاسخ به مقامات فرانسه جنایتکار و خیانتکار
درپاسخ به کنگره آمریکا جنایتکار و خیانتکار
درپاسخ به سنای آمریکا جنایتکار و خیانتکار
درپاسخ به کاخ سفید ضد بشریت
درپاسخ مجلس نمایند گان آمریکا جنایتکار و خیانتکار
درپاسخ به ترامپ نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت به اصطلاح رئیس جمهورآمریکا جنایتکار و خیانتکارضد علیه مظلومان، مسلمانان و کل بشریت!

1- دبیرکل بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت سازمان ملل متحد خیانتکار جنایات وحشیانه ائتلاف آمریکا را متوقف کند.

2- رئیس بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت شورای امنیت سازمان ملل متحد خیانتکار جنایات وحشیانه ائتلاف آمریکا را متوقف کند.

3- رئیس بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد خیانتکار جنایات وحشیانه ائتلاف آمریکا را متوقف کند.

4 - که برای توقف جنایات وحشیانه و نقض حقوق بین الملل و بشر توسط ائتلاف آمریکا اقدامات فوری را اتخاذ کند.

5 - که ائتلاف موسوم به ضد داعش به رهبری آمریکا همچنان در سوریه علیه افراد غیر نظامی دست به جنایت میزند.

6 - وزارت خارجه سوریه به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت درباره تداوم جنایات ائتلاف آمریکا در سوریه تاکنون بیش ازهزاران نامه فرستاد.

7 - که ائتلاف آمریکا به جنایت و تجاوز به حاکمیت ارضی سوریه و افراد غیر نظامی بی گناه ادامه می دهد.

8 - که برای توقف جنایات وحشیانه و نقض حقوق بین الملل و بشر توسط ائتلاف آمریکا اقدامات فوری را اتخاذ کند.

9 - آمریکا و کشورهای عضو «ائتلاف بین المللی ضد داعش» را به دلیل کشتار غیر نظامیان سوریه و بمباران زیر ساختهای این کشور مجازات کند.

10 - که ائتلاف آمریکایی به بهانه مبارزه با تروریسم، علیه غیرنظامیان سوری مرتکب جنایت می شود و بیمارستان ها، مدارس، پلها و سدها را هدف قرار می دهد.

11 - که ائتلاف بین المللی ضد داعش با کسانی که علیه تروریسم می جنگند، هدف قرار می دهد.

12 - نیروهای آمریکایی حق حضور در سوریه را ندارند.

13 - تنها نیروهای خارجی که به دعوت دمشق وارد سوریه شدهاند میتوانند در این کشور بمانند و نیروهای آمریکا هیچ حقی برای ادامه حضور در سوریه ندارند.

14 - که نیروهای نظامی کشورهای خارجی باید از سوریه خارج شوند و تنها نیروهای نظامی که مجاز به ادامه حضور در سوریه هستند، نیروهای کشورهایی خواهند بود که به دعوت دولت سوریه وارد این کشور شدهاند.

15 - ومجامع حقوق بشری خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند وسکوت اختیارکرده اند؟

16- و این درحالی است که مدعیان حقوق بشرجنایتکار، آمریکایی ها جنایتکار، کشورهای عربی جنایتکار، کشورهای اروپایی جنایتکار، سازمان های مدعی دفاع ازحقوق بشر و سازمان های به اصطلاح بین المللی جنایتکارتاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی ائتلاف آمریکا جنایتکارشماره یک نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند؟

- حضورایران درسوریه ربطی به آمریکا ندارد17.
18 - حضورایران درسوریه ربطی به اسرائیل ندارد.
19 - حضور ایران در سوریه مسالهای است که به توافق میان تهران و دمشق مربوط است و این مساله ارتباطی به آمریکا واسرائیل ندارند.
20 - نیروهای آمریکایی بدون بدون اجازه دمشق درسوریه حضور دارند.
21 - حضور آمریکا در سوریه ربطی به مبارزه با داعش ندارد.
22 - حضور نظامی آمریکا درسوریه غیرقانونی است.
23 - نیروهای آمریکایی بدون مجوزسازمان ملل متحد درسوریه حضوردارند.
24 - نیروهای آمریکایی بدون مجوزسازمان ملل متحد درسوریه حضوردارند.
25 - نیروهای آمریکایی بدون مجوزسازمان های بین المللی درسوریه حضوردارند.
26 - ائتلاف آمریکایی درسوریه غیرقانونی است.
27 - بدون اجازه دمشق حضور نیروهای خارجی و به ویژه 28 - نیروهای آمریکایی درسوریه نقض قوانین بین المللی است.
29 - هیچ کس نمی تواند بدون موافقت دمشق درسوریه پایگاه نظامی ایجاد کند.
30 - دبیرکل سازمان ملل شریک جنایت ائتلاف متجاوز آمریکایی است.
31 - رئیس شورای امنیت سازمان ملل شریک جنایت ائتلاف متجاوز آمریکایی است.
32 - رئیس شورای حقوق بشرسازمان ملل شریک جنایت ائتلاف متجاوز آمریکایی است.
33 - سازمان عفوبین الملل شریک جنایت ائتلاف متجاوز آمریکایی است.
34 - حملات جنگنده های ائتلاف آمریکایی علیه غیرنظامیان سوری جنایت جنگی است.
35 - حملات جنگنده های ائتلاف آمریکایی علیه غیرنظامیان سوری جنایت علیه بشریت است.
36 - ائتلاف آمریکایی مرتکب جنایت جنگی وجنایت علیه بشریت درسوریه شده است.
37 - ائتلاف آمریکایی هیچ فرقی با داعش ندارد.
38 - ائتلاف آمریکایی فرقی با گروه های تروریستی ندارد.
39 - ائتلاف آمریکایی ازتروریست ها درسوریه حمایت نظامی می کند.
40 - ائتلاف آمریکایی همدست داعش است.
41 - ائتلاف آمریکایی درسوریه وعراق با داعش همکاری می کند.
ائتلاف آمریکایی شریک جنایت های تروریست ها درسوریه است.
42 - ائتلاف آمریکایی با بمباران، قتل عام ونسل کشی درسوریه بزرگ ترین جنایات را انجام می دهد.
43 - ائتلاف آمریکایی بدون مجوز سازمان ملل، بدون مجوز شورای امنیت و بدون مجوزدیگرسازمان های بین المللی درسوریه حضوردارند.
44 - ائتلاف آمریکایی مدعی مبارزه با داعش است چرا به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه وعراق حمله هوایی می کند.
45 - داعش وائتلاف آمریکایی یکی هستند.
46 - ذائتلاف آمریکایی ثابت کرد که حامی داعش است.
47 - ائتلاف آمریکایی هیچ تفاوتی با گروه های تروریستی دیگرندارد.
48 - دربرابراشغالگری ائتلاف آمریکایی سکوت نمی کنیم.
49 - برای اثبات کمک ائتلاف آمریکایی به داعش اسناد زیادی وجود دارد.
50 - سازمان ملل ازتجاوز ائتلاف آمریکایی حمایت می کند.
51 - شورای امنیت سازمان ملل ازتجاوز ائتلاف آمریکایی حمایت می کند.
52 - شورای حقوق بشرسازمان ملل ازتجاوز ائتلاف آمریکایی حمایت می کند.
53 - مدعیان دروغین حقوق بشر ازتجاوز ائتلاف آمریکایی حمایت می کنند.
54 - سازمان های به اصطلاح بین المللی ازتجاوز ائتلاف آمریکایی حمایت می کنند.
55 - مردم دنیا جنایات وحشیانه وحشی گری ائتلاف آمریکایی را فراموش نمی کنند.
56 - چرا کسی تجاوز ائتلاف آمریکایی به سوریه وعراق را محکوم نکرد؟
57 - ائتلاف آمریکایی داعش را مدیریت می کند.
58 - ائتلاف آمریکایی مانند رژیم صهیونیستی هیچگاه به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد.
59 - ائتلاف آمریکایی مانند رژیم سعودی هیچگاه به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد.
60 - ارتباط ائتلاف آمریکایی با داعش آشکاراست.
61 - حمایت ائتلاف آمریکایی ازداعش ادامه دارد.
62 - سوریه بهشت ائتلاف آمریکایی است.
63 - عراق بهشت ائتلاف آمریکایی است.
64 - ائتلاف آمریکایی داعش را وارد سوریه وعراق کرده است.
65 - ائتلاف آمریکایی داعش را نابود نمی کند، پرورش می دهد.
66 - آنچه امروز درسوریه وعراق دیده می شود ومنعکس کننده جنایات وحشیانه وحشی گری ائتلاف آمریکایی است.
67 - ائتلاف آمریکایی جنایتکارجنگی است وباید محاکمه شود.
68- ائتلاف آمریکایی مراکزغیرنظامی سوریه را هدف قرارمی دهد ونه تروریسم
69 - چرا ائتلاف آمریکایی کاری به القاعده، داعش، جبهه النصره و دیگرگروه های تروریستی ندارد؟
70 - ائتلاف آمریکایی به بهانه های مبارزه تروریسم وتروریست های داعش، غیرنظامی سوریه را هدف قرارمی دهد.
71 - حمله جنگنده های ائتلاف آمریکایی نشان دهنده حمایت ازتروریست های داعش است.
72 - ائتلاف آمریکایی به درخواست داعش به سوریه وعراق اعزام شدند.
73 - شورای امنیت سازمان ملل خیانتکار تاکنون به مسئولیتش برای محاکمه ائتلاف آمریکایی عمل نمی کند.
74 - جامعه بین الملل درسوریه شکست خورده است.
75 - ائتلاف آمریکایی اگر به اصطلاح قصد مبارزه با تروریسم، القاعده و داعش را دارد باید به سراغ رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی برود.
76 - ائتلاف آمریکایی مقصراصلی طولانی شدن جنگ درسوریه وعراق است.
77 - ائتلاف آمریکایی مرتکب جنایت جنگی درسوریه وعراق شده است.
78 - حمله جنگنده های ائتلاف آمریکایی به دیرالزورعمدی وبا هماهنگی داعش بود.
79 - برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل درپی نجات تروریست های داعش و دیگرگروه های تروریستی درسوریه هستند.
80 - ائتلاف آمریکایی درمدت 4 سال است به دروغ شعار مبارزه با تروریسم، القاعده وداعش سرمی دهند.
81 - ائتلاف آمریکایی مدعی مبارزه با تروریسم، القاعده و داعش است ولی درحقیقت ازتروریسم، القاعده وداعش همه جانبه کمک وحمایت می کند.
82 - ائتلاف آمریکایی فقط امنیت تروریسم، القاعده و تروریست های داعش را تامین می کند.
83 - ادعای فرمانده تروریست های سوریه: ائتلاف آمریکایی به ما سلاح می دهد.
84 - ائتلاف آمریکایی ازداعش حمایت می کند.
85 - حمایت ائتلاف آمریکایی ازتکفیریی ها صدای عفوبین الملل را درآورد.
86 - قدرت گرفتن داعش درسوریه وعراق با کمک وحمایت همه جانبه ائتلاف آمریکایی.
87 - دوستان ائتلاف آمریکایی حامی داعش هستند.
88 - ائتلاف آمریکایی بسیارخطرناک ترازداعش است.
89 - ائتلاف آمریکایی ازتکفیری ها بدتراست.
90 - ائتلاف آمریکایی با داعش مهربان است.
91 - ائتلاف آمریکایی به علت جنایات جنگی درسوریه وعراق باید محاکمه شود.
92 - سازمان ملل ازکمک وحمایت همه جانبه ائتلاف آمریکایی به داعش آگاه است.
93 - شورای امنیت سازمان ملل ازکمک وحمایت همه جانبه ائتلاف آمریکایی به داعش آگاه است.
94 - ائتلاف آمریکایی متهم به حمایت ازداعش درسوریه وعراق است.
95 - چرا ائتلاف آمریکایی به سوریه حمله کرد؟
96 - ائتلاف آمریکایی روی اسرائیل را سفید کرده است.
97 - ائتلاف آمریکایی با بمباران وحشیانه مردم سوریه وعراق روی اسرائیل را سفید کرد.
98 - ائتلاف آمریکایی ثابت کرد که با داعش مبارزه نمی کند.
99 - دست داعش و ائتلاف آمریکایی دریک کاسه است.
100 - ائتلاف آمریکایی قوانین بین المللی را زیرپا گذاشته است.
101 - تروریست ها روزانه ازائتلاف آمریکایی سلاح دریافت می کنند.
102 - ائتلاف آمریکایی به تروریست های داعش درسوریه وعراق سلاح می دهد.
103 - ائتلاف آمریکایی ثابت کرد که به دنبال جنگ با تروریسم، القاعده و داعش نیست وفقط به دنبال منافع خودش درسوریه وعراق است.
104 - ائتلاف آمریکایی نیروی هوایی داعش درسوریه وعراق است.
105 - ائتلاف آمریکایی نیروی هوایی داعش شده است.
106 - ائتلاف آمریکایی درحال کمک به داعش است.

1 - حملات جنون آمیز ائتلاف آمریکایی درسایه سکوت سازمان های به اصطلاح بین المللی به خاک سوریه به بهانه مبارزه با داعش بار دیگرغیرنطامیان را درسوریه به خاک خون کشدند برای جامعه جهانی شرم آوراست.
2 - حملات هوایی ائتلاف آمریکایی درسوریه جنایت جنگی وجنایت علیه بشریت است.
3 - اقدام آمریکا علیه سوری ها جنایت جنگی وجنایت علیه بشریت است.
4 - جنایت جنگی ائتلاف آمریکایی درسوریه شرم آوراست.
5 - حملات ائتلاف بین المللی تحت امر آمریکا جنایتکار درسوریه جنایات جنگی است.
6 - حملات هوایی ائتلاف آمریکایی درسوریه جنایات جنگی است.
7 - آمریکا جنایتکار ازسال 2011 تاکنون شریک جرم جنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی تروریست ها درجنگ سوریه است.
8 - آمریکا جنایتکارهمچنان به داعش و گروه های تروریستی درسوریه سلاح می دهد.
9 - آمریکا جنایتکارازسال 2011 تاکنون تسلیحات مورد نیاز داعش را تامین می کند.
10 - آمریکا جنایتکارازسال 2011 تاکنون با کمک مالی عربستان سعودی تسلیحات مورد نیاز تروریست ها تامین می کند.
11 - تجاوز ائتلاف آمریکایی به سوریه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
12 - ائتلاف آمریکایی تسلیحات داعش را تامین می کند.
13 - ائتلاف آمریکایی تروریست ها را نسلیح می کند.
14 - ترامپ چوپان دروغگوست.
15 - پمئپو چوپان دروغگوست.
16 - آمریکا جنایتکار به داعش درسوریه آموزش نظامی می دهد.
17 - آمریکا جنایتکار به تروریست های داعش درسوریه آموزش نظامی می دهد.
18 - گروه داعش توسط آمریکا جنایتکارآموزش نظامی داده شده.
19 - آمریکا ومتحدانش گروهک تکفیری صهیونیستی داعش را ایجاد کردند.
20 - آمریکا جنایتکاردرسوریه حامی داعش است.
21 - حضورآمریکا جنایتکار درسوریه برای مبارزه با تروریست ها نیست واشنگتن دراین منطقه با داعش درارتباط است.
22 - آمریکا جنایتکار اجازه پایان جنگ درسوریه را نمی دهد.
23 - آمریکا جنایتکار اجازه پایان جنگ درافغانستان، عراق، لیبی ویمن را نمی دهد.
24 - آمریکا جنایتکارعامل جنگ، بی ثباتی وناامنی درمنطقه است.
25 - آمریکا جنایتکار عامل اصلی جنگ درمنطقه است.
26 - آمریکا جنایتکارعامل اصلی پیدایش و رشد تروریسم درمنطقه است.
27 - دولت ترامپ حامی جنایات جنگی عربستان سعودی دریمن است.
28 - دولت ترامپ حامی جنایات جنگی امارات دریمن است.
29 - دولت ترامپ حامی جنایات جنگی بحرین دریمن است.
30 - دولت ترامپ حامی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی دریمن است.
31 - آمریکا جنایتکارازتروریست ها درسوریه ومنطقه کمک، حمایت وپشتیبانی می کند.
32 - همکاری مدعیان حقوق بشردرکشتارمردم سوریه، لبنان، نوارغزه، فلسطین، عراق، افغانستان، پاکستان، لیبی، یمن ومنطقه شرم آوراست!
33 - کودک کشی رژیم سعودی با چراغ سبزآمریکا جنایتکار درسایه سکوت سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار شرم آوراست.
34 - نظامیان آمریکایی باید ازمنطقه خارج شوند.
35 - پمئپونجس و حشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت وزیرامور خارجه آمریکا جنایتکار دیگر نمی تواند برجنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی آمریکا ومتحدانش درمنطقه وجهان سرپوش بگذارد.
36 - آمریکا جنایتکار داعش را به مرزهای افغانستان و پاکستان منتقل کرده است.
37 - آمریکا جنایتکار جنایت های خود را به بهانه دفاع ازحقوق بشر و مبارزه با تروریسم، القاعده، طالبان وداعش انجام می دهد.
38 - آمریکا وحامیان متجاوزان به دنبال توقف تجاوز به یمن نیستند.
39 - تروریسم وناامنی درمنطقه محصول دخالت ها و سیاست های نادرست وغلط آمریکاست.
40 - آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگردخالت ومداخله درامور داخلی ناآرامی های کشورها نقش دارد.


مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا باید ازملت ایران عذرخواهی کند.
آمریکا جنایتکار17 سال است درمنطقه آدم می کشد وهمچنان نیزادامه می دهد/ رئیس بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت شورای امنیت سازمان ملل متحد خیانتکار باید بگوید دراین 17 سال چه کرده است.

آمریکا جنایتکار17 سال است درمنطقه آدم می کشد وهمچنان نیزادامه می دهد/ رئیس بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خیانتکار باید بگوید دراین 17 سال چه کرده است.
ننگ برسازمان مللی که دراختیار چند کشور جنایتکاراست.
10 هزارتروریست خارجی مورد حمایت آمریکا ومتحدانش درافغانستان چه می کنند؟
دولت افغانستان شریک جرم جنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی نیروهای خارجی تحت امر آمریکا جنایتکار است.
آمریکا جنایتکار بزرگترین تهدید برای مردم منطقه خاورمیانه وجهان است.
آمریکا جنایتکار برای کشتن کودکان یمن به جنایتکاران سلاح می فرستد.
ترامپ بی ادب درنابودی یمن همدست آل سعود است.
آل سعود به ترامپ باج می دهد.
آمریکا باید عذرخواهی کند.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا باید ازملت ایران عذرخواهی کند؟
تحریم های آمریکا جنایتکارعلیه ایران غیرانسانی است.
مایک پمپئو نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت وزیر امور خارجه آمریکا جنایتکار حق دخالت درامور داخلی را ندارد.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا پایش را ازگلیمش درازترکرده است.
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر ازسال 2001 تاکنون درسایه سکوت سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار درافغانستان، پاکستان، عراق، لیبی ومنطقه آدم می کشد وهمچنان نیزادامه می دهد.
انتقاد ازسکوت 17 ساله جامعه جهانی دربرابر جنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر ازسال 2001 تاکنون درافغانستان، پاکستان، عراق، لیبی ومنطقه آدم می کشد.
آمریکا جنایتکار فقط زور را می فهمد.
آمریکا جنایتکار ازسال 2001 تاکنون اقدام موثری برای مبارزه با تروریسم درمنطقه نداشته است.
شرم آوراست که دولت آمریکا جنایتکار با پول آل سعود مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن را بمباران می کند.
جنایت جنگی آمریکا دریمن شرم آوراست.
آمریکا شریک جنایات عربستان است.
آمریکا شریک جنایات امارات است.
آمریکا شریک جنایات بحرین است.
آمریکا شریک جنایات رژیم صهیونیستی است.
آمریکا شریک جنایات داعش است.
آمریکا شریک جنایات گروه های تروریستی است.
آمریکا شریک جرم عربستان دراین جنایات است.
شرم آوراست که ائتلاف آمریکا جنایتکار با پول آل سعود مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه را بمباران می کند.
اقدام ائتلاف آمریکایی دربمباران سوریه شرم آوراست.
جنایت جنگی ائتلاف آمریکایی درسوریه شرم آوراست.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا وعربستان سعودی درباره حادثه تروریستی تهران، اهواز و شرق کشور مسئول و باید پاسخگو باشند.
مقامات بی ادب آمریکا جنایتکار باید پاسخگوی حوادث تروریستی ایران باشند.
مقامات بی ادب عربستان جنایتکار باید پاسخگوی حوادث تروریستی ایران باشند
انتقام خون شهدای حادثه تروریستی را می گیریم.


آمریکا جنایتکار ازسال 2001 تاکنون عامل جنگ، بی ثباتی و ناامنی درافغانستان است.
آمریکا جنایتکارعامل اصلی جنگ درافغانستان است.
آمریکا جنایتکارعامل اصلی جنگ درافغانستان است.
آمریکا جنایتکارعامل اصلی پیدایش تروریسم درافغانستان و منطقه است.
آمریکا همان تروریسم بین المللی است.
آمریکا همان القاعده است.
آمریکا همان طالبان است
آمریکا همان داعش است.
آمریکا جنایتکارعامل اصلی انفجاردرافغانستان است.
داعش با هدایت آمریکا ومتحدانش دست به اقدامات تروریستی می زند.
داعش متسب آمریکا، عربستان سعودی، امارات واسرائیل است و مدیریت، هدایت، کمک، حمایت وپشتیبانی این چهار کشور دست به اقدامات تروریستی می زند.
آمریکا ومتحدانش ازتروریست های داعش درافغانستان و منطقه حمایت می کنند.
آمریکا جنایتکارداعش را وارد افغانستان کرده است.
بابائی
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
0
0
99 درصد آمریکا و عربستان سعودی عامل اصلی آشوبگران در حمله به کنسولگری ایران هستند.
آمریکا و عربستان سعودی درحمله به کنسولگری ایران در نجف دست داشتند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
0
0
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳:۰۶
روحانی به خاطر سیاست نادرست، غلط و اشتباه تصمیم‌گیری باید از مردم ایران عذرخواهی کند.


۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳:۰۶
حمله اغتشاشگران به کنسولگری ایران در نجف اشرف بخاطر ناتوانی، کوتاهی، بی نظمی، سکوت.دولت روحانی، ظریف، عراقچی، مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
0
0
رزمنده ایرانی، اسرائیل را به نقض قوانین بین الملل، نقض حقوق بین الملل و نقض حقوق بشرمتهم کرد
رزمنده ایرانی، رژیم صهیونیستی را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرد.
رزمنده ایرانی باردیگر اسرائیل را به حمایت ازتروریسم متهم کرد.
رزمنده ایرانی، نتانیاهو را به دروغگویی متهم کرد.
رزمنده ایرانی، رژیم جعلی صهیونیستی را به جرم دخالت و مداخله درامور داخلی کشورها منطقه و... متهم کرد.
اسرائیل جنایتکارهیچگاه به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد.
اسرائیل جنایتکاراحترامی برای زندگی بشری قائل نیست.
ایران امنیت منطقه وسوریه را امنیت خود می داند.
و از هرگونه کمک برای مقابله با تروریست ها مورد حمایت اسرائیل و متحدانش درمنطقه و سوریه دریغ نخواهد کرد.
دولت ترامپ حامی جنایات جنگی صهیونیست ها درسوریه است.
دستان نتانیاهو به خون مردم سراسرمنطقه خاورمیانه وجهان آغشته است.
اسرائیل دیتکاتوری است که به قوانین بین المللی احترامی نمی گذارد.
حاکمان اسرائیل دیکتاتور هستند وهیچ احترامی برای زندگی بشری قائل نیستند.
نهاد های حقوق بشری دربرابرجنایات نیروهای اسرائیلی درفلسطین، نوارغزه، لبنان، سوریه و یمن نباید سکوت کنند.
رژیم صهیونیستی بیش از999 هزارغیرنظامی درفلسطین، نوارغزه، لبنان، سوریه ویمن کشته است وهمچنان نیزادامه می دهد.
فلسطین اشغالی بیش از70 سال است درسایه سکوت مدعیان حقوق بشر و سازمان های بین المللی دراشغال نیروهای اسرائیلی است.
حضوراسرائیل درفلسطین اشغالی ازابتدا غیرقانونی بوده است وهم نفض قوانین بین المللی است.
حمله رژیم صهیونیستی به سوریه تحت حمایت آمریکا انجام شده است.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه نقض قطعنامه های شورای امنیت بوده است.
درسازمان ملل عدالت وجود ندارد.
رژیم جعلی صهیونیستی عامل ناامنی درمنطقه و جهان است.
پاسخ تجاوزات رژیم صهیونیستی داده خواهد شد.
تجاوزهای اسرائیل در راستای تقویت روحیه تروریست ها مورد حمایت آمریکا و متحدانش است.
دشمن واقعی ما اسرائیل است.
حمایت ازفلسطینیان واجب شرعی است.
اسرائیل درسراسرجهان حامی داعش است.
تروریست ها تحت حمایت رژیم صهیونیستی به فعالیت خود درسوریه، لبنان، عراق، یمن و سراسرمنطقه خاورمیانه ادامه می دهند.
حضورنظامی اسرائیل درجولان سوریه غیرقانونی است.
جولان خاک سوریه است و آن را پس خواهیم گرفت.
اسرائیل یک سازمان دولتی تروریسم و اشغالگراست.
که متاسفانه بیش از70 سال است کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه فلسطین نمی رسد.
نتانیاهو صدام دیکتاتوردیگری است.
آمریکا واسرائیل به شکل مستقیم درجنون سوریه مداخله می کنند.
همه می دانند صهیونیست ها با حمایت آمریکا و اروپا منبع مالی و تسلیحاتی تروریسم هستند.
اعتماد به آمریکا و کشورهای اروپایی، حمایت ازاین جنایتکاران است.
سیاست تروریستی آمریکا درجهان بیش از999 هزارقربانی برجا گذاشت.
سوریه ازسال 2011 تاکنون بیش ازهزاران بار ازآمریکا و اسرائیل به سازمان ملل و شورامنیت شکایت کرد/ درسازمان ملل و شورای امنیت عدالت وجود ندارد.
داعش یکی ازدستگاه های دولت جعلی اسرائیل است.
مدعیان حقوق بشرخیانتکارچرا درمقابل جنایات نتانیاهو سکوت کرده اند.
دشمن صهیونیستی دیگردرخاک خود هم امنیت نخواهد داشت.
غرب شریک جنایت های صهیونیست ها درمنطقه و سوریه است.
نیروهای اسرائیلی حق حضور در سرزمین های اشغالی و قدس اشغالی را ندارد.
اسرائیل ازتروریسم و داعش درسراسرجهان حمایت می کند.
اسرائیل تامین کننده تسلیحات تروریست ها درمنطقه و سوریه است.
رژیم صهیونیستی به تروریست ها پول و سلاح ارسال می کند.
اعتراف اسرائیل به درمان تروریست ها.
اسرائیل ازسال 2011 تاکنون تسلیحات مورد نیاز داعش و گروه های تروریستی را تامین می کند و همچنان نیز با حمایت آمریکا واروپا ادامه می دهد.
مشارکت غرب درجنایات نتانیاهو درفلسطین، غزه، سوریه و منطقه باید متوقف شود.
رژیم صهیونیستی تروریست ها را تسلیح می کند.
اسرائیل ازتروریست ها درسوریه و منطقه حمایت می کند.
صهیونیست ها با پشتیبانی آمریکا واروپا جنایت می کنند.
چه کسی داعش را به وجود آورد؟ رژیم جعلی صهیونیستی عامل اصلی به وجود آمدن داعش درسراسرجهان بود.
جنایت صهیونیست ها تحت نظرآمریکا، انگلس وسازمان ملل!
حمایت آمریکا، انگلیس و سازمان ملل از رژیم صهیونیستی حمایت ازتروریسم است.
صهیونیست ها حق حضور درفلسطین اشغالی را ندارند.
چرا داعش ازسال 2011 تاکنون با صهیونیست ها نمی جنگد؟
زمان آن فرا رسیده است که غده سرطانی رژیم صهیونیستی ریشته کن شود وبه اشغالگری صهیونیست ها پایان داده شود.
اسرائیل عامل تروریسم دولتی درمنطقه است.
آمریکا بزرگترین حامی دولتی تروریسم درجهان است.
آمریکا بزرگترین کشورحامی تروریسم درجهان است.
آمریکا و اسرائیل عامل ایجاد ناامنی درمنطقه است.
حامی تروریسم دولتی آمریکا است.
آمریکا تا مدت ها ازداعش حمایت می کرد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی آمریکا جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی انگلیس جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی فرانسه جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی آلمان جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی کانادا جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی عربستان جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی امارات جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی بحرین جنایتکار سرپوش بگذارد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیگر نمی تواند برجنایات و حشیانه، وحشی گری وغیر انسانی 70 ساله اسرائیل جنایتکار سرپوش بگذارد.
اقدام اسرائیل علیه فلسطینیان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی درفلسطین وغزه ادامه دارد.
نتانیاهو مانند یک سگ هارپارس می کند.
نتانیاهو جنایتکارجنگی است و باید محاکمه شود.
همکاری مدعیان حقوق بشردرکشتارمردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه فلسطین وغزه شرم آوراست!
جلوی چشم دبیرکل بی ادب سازمان ملل خیانتکارآمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل غیرنظامیان را قتل عام می کنند.
جلوی چشم رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل خیانتکارآمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل غیرنظامیان را قتل عام می کنند.
جلوی چشم رئیس بی ادب شورای حقوق بشر سازمان ملل خیانتکارآمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل غیرنظامیان را قتل عام می کنند.
که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به علت جنایات جنگی درفلسطین، نوارغز، لبنان، سوریه، یمن ومنطقه باید محاکمه شود.
درحال مبارزه با رژیم جعلی صهیونیستی درمنطقه هستیم.


درپاسخ به دبیرکل سازمان ملل متحد
درپاسخ به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد
درپاسخ به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
درپاسخ به سازمان عفوبین الملل
درپاسخ به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
درپاسخ به مدعیان حقوق بشر
1 - مردم ایران تصویب قطعنامه ضد ایرانی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل را محکوم کرد.
2 - که سازمان ملل نمی تواند مدعی دفاع ازحقوق بشرباشد.
3 - که سازمان ملل چشم خود را برروی واقعیات بسته و نمی تواند مدعی دفاع ازحقوق بشرباشد.
4 - سازمان ملل بانند آمریکا وهم پیمانانش ثابت کرد که دشمن تاریخی مردم است.
5 - دیوان کفیری بین المللی به پرونده جنایات جنگی صدام دیتکاتور و هم پیمانانش را درجنگ تحمیلی هشت ساله تاکنون رسیدگی نکرده است.
6 - آمریکا شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
7 - انگلیس شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
8 - فرانسه شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
9 - آلمان شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
10 - عربستان شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
11 - سازمان ملل شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
12 - شورای امنیت سازمان ملل شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
13 - شورای حقوق بشرسازمان ملل شریک جنایات صدام دیکتاتوراست.
14 - سکوت دربرابرجنایت ازخود جنایت بدتراست.
15 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا درکاراست.
16 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست کاخ سفید درکاراست.
17 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست واشنگتن درکاراست.
18 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست انگلیس درکاراست.
19 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست فرانسه درکاراست.
20 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آلمان درکاراست.
21 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست عربستان درکاراست
22 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آل سعود درکاراست.
23 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست امارات درکاراست.
24 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست بحرین درکاراست.
25 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آل خلیفه درکاراست.
26 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست اسرائیل درکاراست.
27 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست نتانیاهو درکاراست.
28 - درانگلیس ازهرپنج نفریک نفر زیرخط فقراست.
29 - آمریکا و اروپا صلاحیت درباره حقوق بشر را نداردند.
30 - آمریکا درمساله حقوق بشرمجرم است، نه مدعی!
31 - اروپا درمساله حقوق بشرمجرم است، نه مدعی!
32 - آمریکایی ها حق ندارند درباره حقوق بشرحرف بزنند.
33 - اروپایی ها حق ندارند درباره حقوق بشرحرف بزنند.
34 - غربی ها با فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی درفاجعه یمن شریک جرم هستند.
35 - چرا قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ضد ائتلاف بین المللی تصویب نمی کند هر روزغیرنظامیان سوری قتل عام می کند.
36 - جنگنده های آمریکایی با بمب های خوشه ای مناطق غیرنظامی سوریه را بمباران کردند.
37 - آمریکا با بمب فسفری سوریه را بمباران می کند.
38 - که آمریکا ازبمب فسفری برای هدف قراردادن غیرنظامیان درسوریه استفاده می کند.
39 - حملات آمریکا علیه غیرنظامیان درسوریه افزایش یافته است.
40 - جنگنده های آمریکایی باردیگرغیرنظامیان را درسوریه به خاک و خون کشیدند.
21 - حمایت آمریکا ازعناصرداعش درسوریه همچنان ادامه دارد.
42 - حضور4 هزارنیروی آمریکایی درسوریه خلاف قوانین بین المللی است.
43 - نیروهای آمریکا حق ادامه حضور درسوریه را ندارند.
44 - سوریه ازسال 2011 تاکنون هزاران بار ازآمریکا و اسرائیل به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد.
45 - حضورآمریکا درسوریه تروریسم، داعش، جبهه النصره، مخالفان سوری، ارتش آزاد سوریه، گروه های تروریستی و تروریست ها را تقویت کرد.
46 - سیاست تروریستی آمریکا درجهان بیش از 999 هزار قربانی برجا گذاشت وهمچنان نیزادامه دارد.
47 - چرا قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ضد ائتلاف متجاوزسعودی تصویب نمی کند هر روزغیرنظامیان یمنی قتل عام می کند.
48 - که متاسفانه ازششم فروردین سال 94 تاکنون کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن نمی رسد.
50 - هیچ کشوری ازسال 2001 تاکنون درسایه آمریکا به عدالت و رفاه نرسیده است.
51 - هرملت و دولتی به آمریکا اعتماد کند ضربه خواهد خورد.
52 - کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه افغانستان، لیبی، عراق، سوریه و یمن نمی رسد.
53 - که متاسفانه ازسال 2001 تاکنون کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه افغانستان نمی رسد.
54 - که متاسفانه ازسال 2001 تاکنون کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه لیبی نمی رسد.
55 - که متاسفانه ازسال 2003 تاکنون کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه عراق نمی رسد.
56 - که متاسفانه ازسال 2011 تاکنون کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه نمی رسد.
57 - که متاسفانه ازسال 2015 تاکنون کسی به داد مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن نمی رسد.
58 - برخی کشورهای اروپایی با نظارت ناتو محموله های تسلیحات دراختیارتروریسم، طالبان، داعش وگروه های تروریستی گذاشته اند.
59 - آمریکا به همراه ناتو ازسال 2001 تاکنون به بهانه حمله به تروریسم وطالبان مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه افغانستان را می کشد وهمچنان نیزادامه می دهد.
60 - آمریکا وناتو مرتکب جنایات جنگی درافغانستان شده اند.
61 - آمریکا ازسال 2001 تاکنون هزاران با درافغانسان مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و همچنان نیزادامه می دهد.
62 - ناتو ازسال 2001 تاکنون هزاران با درافغانسان مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است وهمچنان نیزادامه می دهد.
63 - ائتلاف آمریکایی ازسال 2015 تاکنون هزاران با درسوریه وعراق مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است وهمچنان نیزادامه می دهد.
64 - بمباران لیبی توسط جنگنده های آمریکایی مردم تظاهرات کردند آمریکا به بهانه حمله به القاعده فرزندان ما را می کشد.
65 - اعتماد به آمریکا، کشورهای اروپایی، حمایت ازاین جنایتکاران است.
66 - آمریکا و اسرائیل ازسال 2011 تاکنون به شکل مستقیم درسوریه ومنطقه خاورمیانه مداخله می کنند.
67 - سازمان های بین المللی چشمشان را برموضوع جنایات وحشیانه آمریکا و اسرائیل بسته اند.
68 - نیروهای آمریکایی بدون اجازه ارتش سوریه درسوریه حضوردارند.
69 - نیروهای آمریکایی بدون اجازه دولت سوریه درسوریه حضوردارند.
70 - نیروهای آمریکایی بدون اجازه دمشق درسوریه حضوردارند.
71 - نیروهای آمریکایی بدون مجوز سازمان ملل متحد درسوریه حضوردارند.
72 - نیروهای آمریکایی بدون مجوزشورای امنیت سازمان ملل متحد درسوریه حضوردارند.
73- نیروهای آمریکایی بدون مجوزنهاد های بین المللی درسوریه حضوردارند.
74 - حضورنظامی آمریکا درسوریه غیرقانونی است.
75 - حضورنظامی انگلیس درسوریه غیرقانونی است.
76 - حضورنظامی فرانسه درسوریه غیرقانونی است.
77 - حضورنظامی آلمان درسوریه غیرقانونی است.
78 - حضورنظامی ترکیه درسوریه غیرقانونی است.
79 - حضورنظامی رژیم صهیونیستی درجولان سوریه غیرقانونی است
80 - مدعیان دروغین حقوق بشردرمقابل این کشتارنه نتها ساکت نشسته اند بلکه حتی به آن چراغ سبز نیزنشان می دهند.
81 - جنایات مدعیان حقوق بشر
مدعیان حقوق بشر، درجنایات ضد بشری جهان دست دارند.
82 - فاجعه کشتار بی رحمانه بیش از 500 هزارتن ازمردم افغانستان برای جامعه جهانی شرم آوراست.
83 - فاجعه کشتار بی رحمانه بیش از 600 هزارتن ازمردم سوریه برای جامعه جهانی شرم آوراست.
84 - فاجعه کشتار بی رحمانه بیش از 400 هزارتن ازمردم عراق برای جامعه جهانی شرم آوراست.
85 - فاجعه کشتار بی رحمانه بیش از 70 هزارتن ازمردم یمن برای جامعه جهانی شرم آوراست.
86 - ائتلاف بین المللی مدعی مبارزه با تروریسم چرا به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه حمله هوایی می کند.
87 - ائتلاف بین المللی مدعی مبارزه با داعش چرا به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه حمله هوایی می کند.
88 - ائتلاف بین المللی مدعی مبارزه با تروریسم چرا به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه عراق حمله هوایی می کند.
89 - ائتلاف بین المللی مدعی مبارزه با داعش چرا به مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سوریه حمله هوایی می کند.
90 - ائتلاف بین المللی با بمباران و نسل کشی درسوریه بزرگ ترین جنایات را انجام می دهد.
91 - ائتلاف بین المللی با بمباران و نسل کشی درعراق بزرگ ترین جنایات را انجام می دهد.
92 - ائتلاف متجاوزسعودی با کمک، حمایت و پشتیبانی همه جانبه آمریکا و اروپا با قتل عام، بمباران و نسل کشی دریمن بزرگ ترین جنایات را انجام می دهد.
93 - مردم ایران، قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران را محکوم کرد.
94 - تصویب قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران غیرقانونی است.
95 - تصویب قطعنامه ای درباره وضعیت حقوق بشر ایران در نشست کمیته سوم مجمععمومی سازمان ملل متحد برای ما هیچ ارزشی ندارد.
96 – 77 سال جنایت صهیونیسم علیه فلسطین مظلوم.
97 - انتقاد ازسکوت 70 ساله جامعه جهانی دربرابرجنایات وحشیانه، وحشی گری و غیرانسانی صهیونیست ها جنایتکاربرای جامعه جهانی شرم آوراست.
98 - جنایت جنگی رژیم صهیونیستی درنوارغزه شرم آوراست.
99 - جنایت جنگی رژیم صهیونیستی درلبنان شرم آوراست.
100 - جنایت جنگی رژیم صهیونیستی درفلسطین اشغالی شرم آوراست.
101 - جنایت جنگی رژیم صهیونیستی درسوریه شرم آوراست.
102 - جنایت جنگی رژیم صهیونیستی دریمن شرم آوراست.
103 - اقدام اسرائیل علیه فلسطینیان جنایت جنگی است.
104 - سازمان ملل شریک جرم جنایات صهیونیست ها درجنگ منطقه خاورمیانه است.
105 - حملات هوایی رژیم صهیونیستی درسوریه، غزه و یمن جنایت جنگی است.
106 - آمریکایی ها حق حضور درسوریه و خاورمیانه را ندارند.
107 - آمریکا ازسال 2001 تاکنون همراه با چند کشور دیگر ازتروریسم درمنطقه خاورمیانه حمایت می کند وهمچنان نیزادامه می دهد.
108 - بدون اجازه دمشق حضور نیروهای خارجی تحت امر آمریکا نقض قوانین بین المللی است.
109 - هیچ کس نمی تواند بدون موافقت دمشق درسوریه پایگاه نظامی ایجاد کند.
110 - حضور نظامی آمریکا درخاک سوریه تجاوز به کشور سوریه محسوب می کند.
111 - حضورآمریکا دراراضی سوریه هیچ گونه مشروعیتی ندارد.
112 - حضورنظامی آمریکا درسوریه غیرقانونی است.
113 - دلارنجس سعودی ها دهان سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار را دوخته است.
114 - دلارنجس اماراتی ها دهان سازمان های به اصطلاح بین المللی خیانتکار را دوخته است.
115 - عربستان همراه چند کشوردیگر ازششم فروردین سال 94 تاکنون ازبمب های خوشه ای ساخت آمریکا و کشورهای اروپایی درجنگ یمن علیه غیرنظامیان یمنی استفاده کرده است وهمچنان نیز ادامه می دهد.
116 - جنایت های ائتلاف متجاوز سعودی دریمن نباید فراموش شود.
117 - دیکتاتورها حق سخن گفتن درمجامع بین المللی را ندارند.
118 - دولت های دیکتاتوری درمجامع بین المللی حق سخن گفتن ندارند.
119 - آمریکا بعنوان بزرگترین ناقص حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
120 - انگلیس بعنوان بزرگترین ناقص حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
121 - فرانسه بعنوان بزرگترین ناقص حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
122 - آلمان بعنوان بزرگترین ناقص حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
123 - اروپا بعنوان بزرگترین ناقص حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
124 - عربستان بعنوان بزرگترین ناقص حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
125 - آمریکا حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد.
126 - انگلیس حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد.
127 - فرانسه حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد
128 - آلمان حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد.
129 – کانادا حق دفاع ازحقوق را ندارد.
130 – اروپا حق دفاع ازحقوق را ندارد.
131 - عربستان حق دفاع ازحقوق بشر را ندارد.
132 - تروریست ها تحت حمایت غرب به فعالیت خود درسوریه ادامه می دهند.
133 - تروریست های داعش تحت حمایت آمریکا وهم پیمانانش به فعالیت خود درسوریه، عراق، افغانستان، لیبی، یمن، منطقه خاورمیانه ادامه می دهند.
134 - تروریست ها تحت حمایت ترکیه به فعالیت خود درسوریه ادامه می دهند.
135 - تروریست ها تحت حمایت اسرائیل به فعالیت خود درسوریه، لبنان، عراق، یمن، منطقه خاورمیانه و سراسرجهان ادامه می دهند.
136 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در آمریکا پایان دهد.
137 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در انگلیس پایان دهد.
138 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در فرانسه پایان دهد.
139 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در آلمان پایان دهد.
140 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در کاناد پایان دهد.
141 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در عربستان پایان دهد.
142 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در امارات پایان دهد.
143 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در بحرین پایان دهد.
144 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل باید به سکوت خود درباره نقض حقوق بشر در فلطسین اشغالی پایان دهد
145 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرآمریکا را نمی بیند.
146 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرانگلیس را نمی بیند.
147 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرفرانسه را نمی بیند.
148 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرآلمان را نمی بیند.
149 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرکانادا را نمی بیند.
150 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرعربستان سعودی را نمی بیند.
151 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرامارات را نمی بیند.
152 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردربحرین را نمی بیند.
153 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردراسرائیل را نمی بیند.
154 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرفلسطین اشغالی را نمی بیند.
155 - کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض آشکارحقوق بشردرافغانستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن و... توسط آمریکا و متحدانش ناقض می شود را نمی بیند.
156 – تروریست ها تحت حمایت آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، عربستان سعودی، امارات، بحرین، ترکیه و اسرائیل درسایه سکوت سازمان های بین المللی ازسال 2011 تاکنون به فعالیت خود در سوریه، لبنان، عراق، یمن، افغانستان، لیبی ومنطقه خاورمیانه و... ادامه می دهند.
157 – کمیته سوم مجمع عمومی سارمان ملل خیانتکار باید پاسخ و توضیح دهد آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل با کدام قانون و مجوز به سوریه حمله کردند؟
158 - کمیته سوم مجمع عمومی سارمان ملل خیانتکار باید پاسخ و توضیح دهد عربستان همراه با چند کشور دیگرازفرورین سال 1394 تاکنون با کدام قانون و مجوز به یمن حمله کردند؟
159 – تروریسم را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
160 - القاعده را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
161 – طالبان را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
162 – گروهک تروریستی منافقین را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
163 – گروهک تروریستی جیش الظلم را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
164 - داعش را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
165 – جبهه النصره را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
166 – مخالفان سوری را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
167 – ارتش آزاد سوریه را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
168 – گروهک تروریستی صهیونیستی داعش را چه کسی ساخته و حمایت می کند؟ آمریکا و متحدانش!
169 - اسرائیل با کشتار کودکان فلسطینی، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
170 – عربستان سعودی همراه با چند کشور دیگر با کشتار کودکان یمنی، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
171- ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا با کشتارغیرنظامیان سوری، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
172 - فعالیت داعش مورد حمایت و متحدانش در افغانستان نگران کننده است.
173 - در سال 2018 بیش از 2 هزار نفر به دلیل حملات این گروه تروریستی مورد حمایت آمریکا و متحدانش در افغانستان کشته شده اند.
173 - سازمان های اطلاعاتی خارجی به سرکردگی آمریکا از تروریست ها درافغانستان حمایت می کنند.
174 - سازمان های اطلاعاتی خارجی از برخی گروه‌های تروریستی در افغانستان حمایت می کنند.
175 – 20 سازمان تروریستی در افغانستان فعال هستند.

1 – آقای روحانی! جواب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل را بدهید.
2 – آقای ظریف! جواب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل را بدهید.


مذاکره با آمریکا، مذاکره با رژیم صهیونیستی است.
گفت وگو با آمریکا، گفت وگو با رژیم صهیوریستی است.
مذاکره با آمریکا، مذاکره با داعش است.
گفت وگو با آمریکا، گفت وگو با داعش است.

مذاکره با اروپا، مذاکره با رژیم صهیونیستی است.
گفت وگو با اروپا، گفت وگو با رژیم صهیوریستی است.
مذاکره با اروپا، مذاکره با داعش است.
گفت وگو با اروپا، گفت وگو با داعش است.

مذاکره با آمریکا، مذاکره با گروهک تروریستی منافقین است.
گفت وگو با آمریکا، گفت وگو با گروهک تروریستی منافقین است.
مذاکره با آمریکا، مذاکره با گروهک تروریستی منافقین است.
گفت وگو با آمریکا، گفت وگو با گروهک تروریستی منافقین است.

مذاکره با اروپا، مذاکره با گروهک تروریستی منافقین است.
گفت وگو با اروپا، گفت وگو با گروهک تروریستی منافقین است.
مذاکره با اروپا، مذاکره با گروهک تروریستی منافقین است.
گفت وگو با اروپا، گفت وگو با گروهک تروریستی منافقین است.
آمریکا، اروپا، اسرائیل، داعش و گروهک تروریستی منافقین برای ما یکی هستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
0
0
اغتشاشگران با حمایت آمریکا و اسرائیل و با کمک مالی عربستان سعودی و امارات در عراق حدود یک ماه پیش کنسولگری کربلا را به آتش کشیده و یکسال قبل از این نیز کنسولگری ایران در بصره را آتش زدند..
دولت روحانی، ظریف، عراقچی، مسئولین و نمایندگان مجلس هم تاکنون سکوت اختیار کرده اند؟
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
0
0
روش حمله به کنسولگری ایران در نجف شیوه نیروهای آموزش‌دیده آمریکایی بود
روش حمله به کنسولگری ایران در نجف شیوه نیروهای آموزش‌دیده آمریکایی بود
هدف آمریکا، اسرائیل و عربستان دموکراسیِ عراق است
مثلث آمریکا، اسرائیل و عربستان، اکنون دموکراسی، حاکمیت و استقلال عراق را هدف قرار داده‌اند.
داعش با لباس مردم عراق و با پشتیبانی کامل سفارت آمریکا و عربستان در بغداد به میدان آمده و قصد هتک حرمت کربلا و نجف را دارند.
مثلث آمریکا، اسرائیل و عربستان، اکنون دموکراسی، حاکمیت و استقلال عراق را هدف قرار داده اند.
سکوت دربرابر جنایت ازخود جنایت بدتراست.
ازسال 1918 تاکنون در هرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده مدعیان حقوق بشر جنایتکار شماره یک درکار است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
0
0
روش حمله به کنسولگری ایران در نجف شیوه نیروهای آموزش‌دیده آمریکایی بود
اقدام خرابکارانه و به آتش کشیدن کنسولگری ایران در نجف را شیوه داعشی‌های آموزش دیده ای دانست که از سوی آمریکا تغذیه می‌شوند.
مدل حمله ای که شب گذشته نسبت به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف صورت گرفت یک مدل اجرایی آموزش دیده آمریکایی داعشی ها بود به این معنا که ابتدا خیابان را بسته و سپس با حمله به سفارت اقدام به انفجار ساختمان آن کردند.
اینگونه اغتشاشات که منجر به خرابی‌های گسترده نیز می شود از سوی مردم و معترضان عادی نبوده و کار کاملا آموزش دیده صورت گرفته است.
آنها طی واحدهای درسی می آموزند که چگونه در کشورهای اسلامی و در کشورهای مخالف آمریکا براندازی صورت دهند که به ویژه روی ایران سرمایه گذاری سنگین کرده اند.
در 4 دهه بعد از انقلاب در هر دهه شاهد بروز غائله هایی در کشور بودیم که در دهه اول درباره منتظری بود و در سال 77 شاهد غائله کوی دانشگاه بودیم و فتنه 88 نیز در دهه بعدی رقم خورد و در سال 98 نیز با فتنه بنزینیه روبرو شدیم که اگرچه جریان استکبار این موضوع را برای دی ماه برنامه ریزی کرده بود تا همزمان در سه کشور عراق، لبنان و ایران ایجاد آشوب کند به خاطر افزایش قیمت بنزین این موضوع را جلوتر انداخت و روی این موضوع موج سواری کرد.
با دشمنان خطرناکی مواجه هستیم که مسئولان باید بیش از پیش نسبت به موضوعات هوشیار و بیدار باشند و رمز موفقیت خود را پیروی از رهبر امت و ولایت بدانند که برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ مقتدرانه تشکیلات نظام اقدام می کنند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
0
0
رژیم کودک سعودی عامل اصلی به کنسولگری ایران در نجف اشرف است.
از مقام سعودی انتقام می گیریم
ایران انتقام حمله به کنسولگری ایران درنجف اشرف از آمریکا و عربستان سعودی را می گیرد.

درپاسخ اسامه نقلی سفیر عربستان سعودی جنایتکار شماره یک سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک درمنطقه خاورمیانه
ایران انتقام ازعاملان حمله به کنسولگری ایران درنجف اشرف را می گیرد.
ازآمریکا و عربستان سعودی انتقام می گیریم.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
0
0
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۲۰:۱۴
رژیم کودک سعودی عامل اصلی به کنسولگری ایران در نجف اشرف است.
از مقام سعودی انتقام می گیریم
ایران انتقام حمله به کنسولگری ایران درنجف اشرف از آمریکا و عربستان سعودی را می گیرد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
0
0
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۲۰:۱۴
رژیم کودک سعودی عامل اصلی به کنسولگری ایران در نجف اشرف است.
از مقام سعودی انتقام می گیریم
ایران انتقام حمله به کنسولگری ایران درنجف اشرف از آمریکا و عربستان سعودی را می گیرد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
آمریکا و عربستان سعودی عامل حمله به کنسولگری ایران در کربلا هستند.
نیروهای خارجی کجا بودند تا از حریم کنسولگری دفاع کنند
نیروهای خارجی ازسال 2003 تاکنون درعراق چه غلطی می کنند.
1 - دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به علت نارضایتی از سیاست‌های بغداد، در ناآرامی‌های اخیر عراق دست دارند.
2 - رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امارات برای بر هم زدن آرامش و ثبات در عراق تلاش می‌کنند.
حمله اغتشاشگران به کنسولگری ایران در نجف اشرف کارآمریکا بود
حمله اغتشاشگران به کنسولگری ایران در نجف اشرف کار عربستان سعودی بود.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
اسامه نقلی نجس و حشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت رژیم کودک کش سفیرعربستان سعودی سگ دست نشانده آمریکا جنایتکار شماره یک به خاطر ناتوانی، کوتاهی، بی نظمی، سکوت و خیانت های دولت روحانی، ظریف، عراقچی، دولتمردان، مسئولین، ایران را تهدید کرد
و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم درخانه ملت هیچ کاری نمی کنند و سکوت اختیار کره اند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
آمریکا مستقیما با کمک مالی عربستان سعودی در حمله به کنسولگری ایران درنجف اشرف نقش داشت
امریکا به طور مستقیم با کمک مالی عربستان سعودی در برنامه ریزی و انجام آتش زدن کنسولگری ایران در نجف نقش داشت.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
عاملان اصلی حمله به کنسولگری ایران در کربلا و نجف اشرف باید مجازات شوند چرا رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد حمله به کنسولگری ایران درکربلا و نجف اشرف تاکنون هیچ کاری نکردند، نمی کنند و سکوت کرده اند؟
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
درپاسخ به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا جنایتکار شماره یک
ترامپ چوپان دروغگواست
آمریکا جنایتکار شماره یک ازسال 2011 تاکنون تسلیحات داعش را تامین می کند.
آمریکا جنایتکار شماره یک به داعش درسوریه، عراق و اردن آموزش نظامی می دهد.
ترامپ: 30 روزه کار داعش را یکسره خواهم کرد
ترامپ: 30 روزه کار داعش را یکسره خواهم کرد
پنج‌شنبه 18 شهريور 1395 - 14:47

نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جمع هوادارانش در ایالت فیلادلفیا وعده داد در صورت موفقیت، داعش را 30 روزه از بین خواهد برد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دونالد ترامپ گفت در اولین روز ریاست جمهوری اش از افسران عالی رتبه خواهد خواست که طرحی 30 روزه را برای ریشه کنی کامل و سریع داعش ارائه کنند که شامل جنگ سنتی، سایبری، مالی و عقیدتی می شود.
ترامپ ضمن ضعیف خواندن ارتش کشورش بر لزوم تقویت آن با سربازان، جنگنده ها و رزمناوهای بیشتر تاکید کرد و گفت که بودجه دفاعی آمریکا را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد طرح تقویت نیروی نظامی کشورش شامل ایجاد ارتش 540 هزار نفری، تجهیز نیروی دریایی با 350 کشتی و زیردریایی به اضافه تشکیل 36 گردان نظامی و نیز ساخت یک ناوگان هوایی دارای هزار و 200 جنگنده را ارایه و اجرا خواهد کرد.
از سوی دیگر، ترامپ وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات، روابط بسیار خوبی با روسیه برقرار کند.
وی بارها بر لزوم همکاری کشورش با روسیه برای از بین بردن داعش تاکید کرده و وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات این گروه تروریستی را به سرعت نابود کند.

202-211-9
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
هدف اصلی آمریکا و عربستان سعودی از حمله به کنسولگری ایران تخریب روابط عراق و ایران بود
هدف اصلی کاخ سفید و ریاض از حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، آسیب رساندن به روابط دو کشور عراق و ایران بوده است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
کردهای سوریه در عربستان به دنبال چه هستند؟
کردهای سوریه در عربستان به دنبال چه هستند؟
سه شنبه 5 آذر 1398 - 16:41


یک هیأت از کردهای سوریه پس از سفر اردوغان به قطر، راهی عربستان شده‌ و قرار است با مقامات ریاض دیدار و گفت‌و‌گو کند.

منابع خبری وابسته به گروه موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» از سفر یک هیأت نظامی و سیاسی از کردهای سوریه به عربستان سعودی خبر دادند.

به نوشته وبگاه العربی الجدید، این منابع گفتند که هیأت مذکور روز دوشنبه (دیروز) وارد کردستان عراق شده‌ است تا آماده سفر به عربستان شود. به ادعای این منابع، قرار است در این سفر کردهای سوریه با مقامات سعودی در خصوص «شرایط منطقه» و «تهدیدات ایران» گفت‌و‌گو کنند.

«غسان یوسف» رئیس شورای شهر دیرالزور که وابسته به نیروهای قسد است، نیز در این هیأت حضور دارد. اما منابع خبری نامی از دیگر اعضای هیدت نبرده‌اند.

برخی منابع دیگر نیز گفتند که هیأت کردهای سوری از کردستان عراق به اردن خواهد رفت تا از آنجا وارد عربستان شود. هنوز مشخص نیست که آیا آنها در اردن نیز در نشست یا دیداری شرکت خواهند کرد یا نه.

این سفر در شرایطی که منطقه غرب آسیا در آن به سر می‌برد، می‌تواند بسیار معنا دار باشد. حمایت ریاض از کردهای سوریه به طور مشهود را می‌توان از سال ۲۰۱۸ بدین سو رصد کرد.

دولت سعودی در آگوست ۲۰۱۸ از کمک ۱۰۰ میلیون دلاری به شبه‌نظامیان کرد سوریه خبر داد و خبرگزاری رسمی سعودی (واس) در این مورد نوشت که این مبلغ بیشترین کمکی بوده تا کنون دولت ریاض برای مناطق آزاد شده از اشغال داعش در سوریه هزینه کرده است.

«ثامر السبهان» وزیر مشاور سعودی در امور خلیج فارس نیز در ۲۲ خرداد به همراه «جوئل رابین» معاون وزیر خارجه آمریکا و «ویلیام روباک» سفیر سابق آمریکا در بحرین به استان «دیرالزور» در شرق سوریه رفته و با فرماندهان کُرد و عشایر عرب منطقه دیدار کردند.

در آن دیدار ثامر السبهان به رهبران عشائر گفته بود که در ازای عدم درگیری با کردها و قطع ارتباط با ترکیه و قطر، عربستان سعودی نیز از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی و بازسازی روستاها و پرداخت غرامت به خسارت دیدگان و همچنین مشارکت دادن عشائر در اداره منطقه از آن‌ها حمایت خواهد کرد.

در همین حال اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه نیز روز دوشنبه (دیروز) وارد دوحه شد و از پایان کار ساخت دومین پایگاه نظامی این کشور در قطر با نام «خالد بن ولید» خبر داد. اردوغان همچنین در پنجمین نشست راهبردی بین ترکیه و قطر شرکت کرد. سفری که به گفته ناظران نشان از تثبیت بلوک سیاسی قطر و ترکیه در مقابل بلوک سعودی و امارات دارد.

دولت‌های ریاض و ابوظبی پیش از این بارها از حضور نیروهای ترکیه‌ای در همسایگی آنها و در خاک قطر ابراز نگرانی کرده بودند؛ دغدغه‌ای که روز گذشته اردوغان با اشاره به آن گفت که نیروهای ترکیه‌ای نه برای تحت کنترل در آوردن قطر؛ بلکه برای دفاع از آن در این کشور حضور یافته‌اند.

بنابراین در شرایطی که ترکیه با شبه‌نظامیان کرد سوریه در شمال این کشور درگیر شده، حضور هیأت کردهای سوریه در ریاض، بیش از پیش صف‌بندی‌های دو بلوک را روشن می‌کند

عربستان در پی آخرین تلاش‌ها

نکته دوم در سفر هیأت کردهای سوریه به عربستان سعودی، این است که بسیاری از گروههای مسلح وابسته به عربستان سعودی در سوریه یا از بین رفته یا دیگر قدرتی ندارند؛ بنابراین ریاض به دنبال همپیمانان جدید در شمال و شرق سوریه می‌گردد.

جنگی که پس از هفت سال با صرف میلیاردها دلار، عائدی تقریبا هیچ برای سعودی‌ها در پی داشته جز اینکه اکنون بسیاری از کشورها برای برقراری روابط دیپلماتیک با دمشق خیز برداشته‌اند. حتی کشورهای بحرین و امارات بعنوان کشورهایی که سیاست خارجی آن‌ها در بیشتر مواقع تابع سیاست‌های دولت سعودی است، روابط دیپلماتیک خود را با سوریه از سر گرفته‌اند.

خبر بد دیگر برای سعودی‌ها اینکه ترکیه در تلاش برای بسط نفوذ خود در شمال سوریه است و سعودی‌ها هیچ منطقه تحت نفوذی ندارند و خبر هولناک‌تر اینکه ایران نفوذ خود را در سوریه دیگر تثبیت کرده و از این رو می‌توان گفته منابع کردهای سوری مبنی بر اینکه محور اصلی رایزنی‌ها در ریاض «مقابله با ایران» خواهد بود را به خوبی درک کرد.

بنابراین تلاش برای ایجاد موازنه قوا در برابر ترکیه و همچنین سهم‌خواهی از بحران سوریه دو هدف عمده دولت سعودی از میزبانی هیأت کردهای سوری می‌تواند باشد.

فارس
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
500 نظامی تروریست آمریکایی در شرق سوریه می‌مانند
500 نظامی تروریست آمریکایی در شرق سوریه می‌مانند
شنبه 2 آذر 1398 - 17:18

فرمانده سازمان تروریستی سنتکام اعلام کرد که 500 نظامی آمریکایی برای آنچه که مبارزه با داعش توصیف کرد، همچنان در شرق سوریه خواهند ماند.

ژنرال «کنت مک کنزی» فرمانده سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، امروز (شنبه) اعلام کرد که 500 نظامی تروریست آمریکایی در شرق سوریه باقی می‌مانند تا در عملیات مقابله با داعش مشارکت کنند.

بنا به گزارش خبرگزاری روسی «اسپوتنیک»، اوایل ماه جاری میلادی، آمریکا اعلام کرد که علیرغم دستیابی به هدف مشخص شکست داعش، همچنان حضور نظامی در سوریه را حفظ می‌کند.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اوایل ماه اکتبر اعلام کرد که قصد دارد نظامیان آمریکایی مستقر در سوریه را به آمریکا بازگرداند که چند هفته بعد از آن، واشنگتن اعلام کرد که تعدادی از نظامیان آمریکایی را برای «محافظت از میدان‌های نفتی سوریه» همچنان در این کشور حفظ خواهد کرد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) امروز گزارش داد که یک کاروان نظامی دیگر آمریکا، شامگاه جمعه (روز گذشته) از طریق گذرگاه غیر قانونی «الولید» وارد سوریه شد که شامل یازده خودرو از جمله تانکر و کامیون بوده است که وارد استان الحسکه شده است.

«مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا در خصوص اظهارات ترامپ درباره محافظت از میدان‌های نفتی سوریه گفت که نیروهای آمریکایی، مسئولیت «حمایت» از میادین نفتی شرق سوریه را بر عهده خواهند داشت و به هر گونه تلاش از سوی سایر طرف‌ها برای تسلط بر آن، با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد.

«بشار الجعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل بامداد شنبه هم تأکید کرد که آمریکا چاه‌های نفت سوریه را اشغال کرده و درآمدهای ملت سوریه را در سایه سکوت شورای امنیت به تاراج می‌برد.

فارس
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
بر اساس اذعان منابع وابسته به سعودی‌ها
سعودی ها، داعش را در یمن آموزش می‌دهند
سعودی ها، داعش را در یمن آموزش می‌دهند
يکشنبه 3 آذر 1398 - 08:46

نظامیان سعودی در پادگان آموزشی در شهرستان جعار یمن تروریست‌های تکفیری را آموزش می‌دهند.


به گزارش تلویزیون المیادین, وزارت کشور دولت نجات ملی در صنعا اعلام کرد: اعضای القاعده و داعش در حال احداث پادگان های آموزشی در مناطق اشغالی تحت سیطره سعودی ها در جنوب یمن هستند.

بر اساس این گزارش، ۷۵ عضو خارجی داعش و القاعده وارد برخی مناطق دو استان شبوه و ابین شده اند. عربستان برای بازآرایی گروه‌های تکفیری و استفاده از آن‌ها علیه مخالفان خود تلاش می‌کند.

به گفته مقامات یمنی، گروه های یمنی و سعودی در پادگان آموزشی در شهرستان جعار تروریست های تکفیری را آموزش می دهند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
بحرین: ایران هنوز خطر اصلی برای امنیت منطقه است!
بحرین: ایران هنوز خطر اصلی برای امنیت منطقه است!
شنبه 2 آذر 1398 - 18:11

وزیر امور خارجه بحرین بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم و ادعا کرد ایران مهم‌ترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه است.


«خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه» وزیر امور خارجه بحرین، در پانزدهمین اجلاس سالانه «گفت‌وگوی منامه» بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و مدعی شد که ایران به تأسیسات نفتی سعودی حمله کرده است.

به گزارش وبگاه «وزارت امور خارجه بحرین»، خالد بن احمد در این سخنرانی «نقش کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] و مصر و اردن» در تضمین امنیت و ثبات منطقه را «مهم» توصیف کرد و گفت، «اهمیت راهبردی و بزرگ منطقه در همه حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، ایجاب می‌کند که این کشورها برای حفظ امنیت و صلح، همکاری کنند».

او در ادامه ایران را متهم کرد و گفت، «ایران با ادامه دادن به حمایت از تروریسم و شبه‌نظامیان تروریستی مثل حزب‌الله یا دیگران و ادامه سیاست‌های توسعه‌طلبانه و نقض قانون بین‌الملل و حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، حمله به کشتی‌های تجاری در دریای عمان و تهدید کردن سلامت دریانوردی و تلاش برای مانع‌تراشی در تلاش‌های کشورهای ما [در منطقه] برای مردم، هنوز خطر اصلی برای امنیت و ثبات منطقه است».

این مقام بحرینی البته برای این اتهامات هیچ مدرکی ارائه نکرد سپس از جامعه بین‌الملل خواست تا «برای بازداشتن ایران و توقف دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و احترام گذاشتن به حاکمیت و استقلال آنان» تلاش بیشتری کند و به گفته او «کشورهای شورای همکاری [خلیج فارس] در امور داخلی ایران دخالت نکرده و نخواهند کرد».

همچنین خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش کرد خالد بن احمد در این سخنان گفته که «کشورهای شورای همکاری خلیج [فارس] هیچ‌گاه خواستار تغییر نظام ایران نبوده و نخواهند بود». این جمله در خبری که وبسایت وزارت خارجه بحرین از سخنان وزیر خارجه منتشر کرده، وجود ندارد.

وزیر بحرینی در ادامه سخنانش، ضمن انتقاد از رژیم صهیونیستی در شهرک‌سازی و اشغال جولان سوریه، صرفا این اقدام صهیونیست‌ها را خلاف قانون بین‌الملل دانست و بدون اشاره به اشغالگری آن در فلسطین، از صلح سخن گفت و افزود که «تحقق صلح عادلانه و کامل، منفعت جمعی کشورهای منطقه است و این صلح جز با حل مسئله فلسطین، محقق نمی‌شود».

او حل مسئله فلسطین را بر اساس راهکار دو دولتی دانست که در سرزمین اشغال شده در سال ۱۹۶۷ و به پایتختی نیمه شرقی شهر اشغالی قدس و طرح ابتکاری کشورهای عربی باشد نه بر اساس پایان اشغالگری اسرائیل در کل سرزمین فلسطین.

ابتکار کشورهای عربی برای صلح فلسطین، بر اساس تشکیل دو دولت فلسطین و رژیم صهیونیستی است که در آن قدس شرقی پایتخت فلسطین و قدس غربی پایتخت رژیم صهیونیستی تلقی شده است. رژیم صهیونیستی تاکنون با این طرح سخاوتمندانه‌ای که سال‌های پیش عربستان سعودی آن را پیشنهاد کرده، موافقت نکرده است.

فارس
1 - حمایت آمریکا جنایتکارشماره یک ازائتلاف سعودی حمایت ازتروریسم است.
2 - وزیر خارجه آمریکا حامی جنایات جنگی ائتلاف سعودی دریمن است.
3 - حملات ائتلاف سعودی دریمن جنایت جنگی و جنایتعلیه بشریت است.
4 - جنایات ائتلاف سعودی دریمن برای جامعه جهانی شرم آوراست.
5 - اقدام وزیر خارجه آمریکا جنایتکارشماره یک به همراه ائتلاف سعودی علیه یمنی ها جنایت جنگی وجنایت علیه بشریت است.
6 - آمریکا جنایتکارشماره یک همچنان به ائتلاف سعودی درجنگ یمن سلاح می کند.
7 - آمریکا جنایتکارشماره یک انواع سلاح های ممنوعه اختیارائتلاف عربی به سرکردگی عربستان قرارداده است.
8 - جنایت جنگی آمریکا دریمن شرم آوراست.
9 - آمریکا شریک جرم جنایات ائتلاف سعودی درجنگ یمن است.
10 - حملات تحت امرعربستان با حمایت آمریکا دریمن جنایات جنگی است.
11- ائتلاف سعودی ازششم فروردین سال 1394 تاکنون غیرنظامیان یمنی را درسایه سکوت سازمان های بین المللی با بمب های ساخت آمریکا، اروپا و اسرائیل می کشد وهمچنان نیزادامه می دهد.
12 - وزیر خارجه آمریکا ازتجاوز ائتلاف سعودی حمایت می کند.
13 - کاخ سفید اگرنگران ثبات منطقه بود مقابل جنایات
ائتلاف سعودی سکوت نمی کرد.
14 - سیاست بی شرمانه وزیر خارجه آمریکا دریمن شرم آوراست.
15 - دونالد ترامپ رئیس جمهوردولت آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده رژیم کودک صهیونیستی دیگرنمی تواند برجنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی عربستان ومتحدانش درمنطقه و یمن سرپوش بگذارد.
16 - آمریکا ازجنگ دریمن چه می خواهد؟
17 - آمریکا در یمن چه می کند؟
18 - آمریکا در یمن چه می خواهد؟
19 - آمریکا درجنایت های سعودی ها شریک است.
20 - پمپئو جنایتکارجنگی است.
21 - سعودی ها با پشتیبانی آمریکا جنایت می کنند.
22 - چه کسی القاعده را به وجود آورد؟ آمریکا!
23 - القاعده با هدایت آمریکا و عربستان دست به اقدامات تروریستی می زند.
24 - چه کسی داعش را به وجود آورد؟ آمریکا!
25 - داعش با هدایت آمریکا و عربستان دست به اقدامات تروریستی می زند.
26 - کاخ سفید عامل اصلی به وجود آمدن القاعده و داعش بود.
27 - القاعده منتسب به آمریکا وعربستان سعودی است و با مدیریت هدایت وپشتیبانی این دوکشود دست به اقدامات تروریستی می زند.
28 - داعش منتسب به آمریکا وعربستان سعودی است و با مدیریت هدایت وپشتیبانی این دوکشود دست به اقدامات تروریستی می زند.
29 - آمریکا به همراه عربستان ازتروریسم، القاعده، داعش و دیگرگروهای تروریستی درسراسرمنطقه خاورمیانه وجهان حمایت می کند.
30 - آمریکا به تروریست ها درجهان سلاح می دهد.
31 - عربستان به تروریست ها درجهان حقوق می دهد.
32 - آمریکا درخاورمیانه حامی تروریسم، القاعده، داعش و گروهای تروریستی است حضورآمریکا درخاورمیانه برای مبارزه با تروریست ها نیست واشنگتن دراین منطقه با تروریسم، القاعده، داعش و دیگرگروه های تروریستی درارتباط است.
33 - کاخ سفید و ریاض القاعده، تکفیری ها و داعش را ایجاد کردند.
34 - آمریکا با کمک مالی عربستان تروریست های داعش درسوریه و اردن آموزش نظامی می دهد.
35 - عربستان تروریست ها را تسلیح می کند، عربستان سعودی با سلاح های خریداری شده ازکشورهای اروپایی، تروریست ها را درمناطق مختلف خاورمیانه تسلیح و تجهیز می کند.
36 - آ مریکا ازسال 2011 تاکنون همراه با چند کشوردیگر تسلیحات داعش را تامین می کند.
37 - چه کسانی داعش را به وجود آوردند؟ آمریکا ومتحدانش!
38 - چه کسانی ازسال 2011 تاکنون ازداعش نفت می خرند؟ آمریکا، ترکیه، کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی درسایه سکوت سازمان های بین المللی!
39 - وهابیت ازسال 2001 تاکنون منبع اصلی تروریسم بین المللی درجهان است.
40 - داعش ازسال 2001 تاکنون نفت خود ازطریق ترکیه می فروشد.
41 - چرا غرب ازسال 2011 تاکنون، نفت داعش را تحریم نمی کند؟ غرب همدست داعش است!
42 - آمریکا عناصرداعش را دراردن آموزش داده است.
43 - داعش ازسال 2001 تاکنون چگونه با نفت قاچاق، سلاح وارد می کند؟
44 - آمریکا ازسال 2011 تاکنون داعش را نابود نمی کند و یک داعش هم را نکشته است، پرورش می دهد.
45 - شرکت های فناوری آمریکایی ازداعش حمایت می کنند.
46 - بحران درسوریه، عراق ومنطقه به علت دخالت های غرب ایجاد شد.
47 - آنچه امروز درمنطقه دیده می شود منعکس کننده جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا ومتحدانش است.
48 - دولتمردان آمریکایی با دستورحمله به عراق، لیبی، سوریه و... مرتکب جنایات جنگی شده اند.
49 - آمریکا جنایتکارجنگی است و باید محاکمه شود.
50 - ارتباط آمریکا با تروریسم، القاعده، طالبان، گروهک تروریستی منافقین، گروهک تکفیری جیش الظلم، داعش، جبهه النصره، مخالفان سوری، ارتش آزاد سوریه، شورشیان سوری، تکفیری ها و دیگرگروهای تروریستی آشکاراست.
51 - آمریکا درباره کمک، حمایت و پشتیبانی به تروریست های منطقه خاورمیانه وجهان باید توضیح دهد.


52 - نگران ما ازجنایات بی حساب و کتاب آمریکا ومتحدانش درمنطقه ویمن است.
53 - آمریکا ازخاورمیانه چه می خواهد؟
54 - آمریکا درخاورمیانه چه کند؟
55 - آمریکا ازسال 2001 تاکنون ثابت کرده است که به دنبال جنگ با تروریسم، القاعده، طالبان و گروه های تروریستی نیست وفقط به دنبال منافع خودش درسراسرمنطقه خاورمیانه است.
56 - کشتار مسلمانان درمنطقه وجهان بی پاسخ نخواهد ماند.
57 - آمریکا عامل جنگ، بی ثباتی وناامنی درمنطقه است.
58 - آمریکا عامل اصلی جنگ درمنطقه است.
59 - آمریکا عامل اصلی پیدایش و رشد تروریسم درمنطقه است.
60 - آمریکا مرتکب جنایت جنگی وجنایت علیه بشریت درمنطقه شده است.
61 - این درحالی است که مردم افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن ومنطقه به صورت مستقیم وغیرمستقیم توسط آمریکا ومتحدانش قتل عام می شوند.
62 - سکوت مجامع بین المللی درمقابل کشتارمسلمانان منطقه تاسف باراست.
63 - سکوت مجامع بین المللی فاجعه بارترکشتارمسلمانان درمنطقه است.
64 - چرا سازمان های بین المللی درمقابل نسل کشی آمریکا ومتحدانش درمنطقه خاموش اند؟
65 - نیروهای آمریکایی ازسال 2001 تاکنون درسایه سکوت سازمان های بین المللی به جان ومال مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه افغانستان، پاکستان، لیبی و منطقه حمله می کنند.
66 - آمریکا، عامل آوارگی مردم دنیاست.
67 - بسیاری ازآوارگان درجهان، قربانی مداخله جویی های آمریکا هستند.
68 - آل سعود، عربستان را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.
69 - عربستان همراه با چند کشور دیگر با بمباران ونسل کشی دریمن بزرگ ترین جنایات را انجام می دهد.
70 - ادعای مبارزه با تروریسم از سوی آمریکا دروغ است.
71 - ادعای مبارزه با القاعده از سوی آمریکا دروغ است.
72 - ادعای مبارزه با طالبان از سوی آمریکا دروغ است.
73 - ادعای مبارزه با داعش از سوی آمریکا دروغ است.
74 - ادعای دفاع از حقوق بشراز سوی آمریکا دروغ است.
75 - ادعای مبارزه با مواد مخدر از سوی آمریکا دروغ است.
76 - آمریکا واروپا درتجارت مواد مخدرافغانستان نقش دارند.
77 - نیروهای آمریکایی بدون مجوز سازمان ملل درمنطقه حضوردارند.
78 - حضورنظامی آمریکا درمنطقه غیرقانونی است.
79 - بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور نیروهای آمریکایی درمنطقه نقض قوانین المللی است.
80 - تنها عامل رسیدن داعش به منطقه، حمایت های آمریکا است.
81 - فاجعه کشتار بی رحمانه هزاران تن ازمردم افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن و منطقه توسط آمریکا ومتحدانش برای جامعه بین المللی شرم آوراست.
82 - مدعیان حقوق بشربه فجایع منطقه چراغ سبزنشان می دهند.
83 - مدعیان دروغین حقوق بشردرمقابل این کشتارنه تنها ساکت نشسته اند بلکه حتی به آن چراغ سبزنشان می دهند.
84 - جنایات مدعیان حقوق بشر، مدعیان حقوق بشر، درجنایات ضد بشری جهان دست دارند.
85 - واین درحالی است که سازمان های بین المللی ازسال 2001 تاکنون اعتراضی به این جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی آمریکا ومتحدانش نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند؟
86 - هیچ کشوری درسایرآمریکا ومتحدانش به عدالت ورفاه نرسیده است.
87 - منبع تامین تسلیحات داعش کجاست؟
88 - منابع مالی داعش ازکجاست؟
89 - داعش پول وسلاح خود را چگونه تامین می کند؟
90 - تسلیحات جبهه النصره چگونه تامین می شود؟
91 - رفتارآمریکا ازسال 2001 تاکنون دراین زمینه شرم آوراست.
92 - دیگرهیچ کس به دولت آمریکا اعتماد نمی کند.
93 - آمریکا ازبزرگ ترین حامیان تروریسم، القاعده، گروهک تروریستی منافقین، طالبان، داعش، جبهه النصره و مخالفان سوری است.
94 - آمریکا به عنوان یکی ازبزرگترین حامیان گروه های تروریستی است.
95 - که دونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا سگ دست نشانده رژیم کودک کش صهیونیستی یا اصل مسئله را درک نمی کند، نمی فهمد دروغ می گوید یا ازاین موضوع بیزاطلاع است.
96 - آمریکا بعنوان بزرگترین نافقض حقوق بشرحق ندارد درباره حقوق بشرحرف بزند.
97 - دولت آمریکا و ارتش آمریکا، هردو تروریست هستند.
98 - نباید درقبال جنایات آمریکا سکوت کرد.
99 - آمریکا و اسرائیل می خواهند یک اسرائیل دیگردرمنطقه درست کنند.
100 - ومجامع حقوق بشری ازسال 2001 تاکنون خفه خون گرفتند، کاری نمی کنند و سکوت اختیارکرده اند؟
101 - آمریکا و متحدانش حامی تروریست ها درمنطقه ومسئول جنایت های آنان هستند.
102 - سازمان ملل ازکمک، حمایت وپشتیبانی آمریکا و متحدانش به تروریسم، القاعده، طالبا، گروهک تروریستی منافقین، داعش، جبهه النصره، مخالفان سوری و دیگرگروه های تروریستی آگاه است.
103 - شورای امنیت سازمان ملل ازکمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا و متحدانش به تروریسم، القاعده، طالبا، گروهک تروریستی منافقین، داعش، جبهه النصره، مخالفان سوری و دیگرگروه های تروریستی آگاه است.
104 - شورای حقوق سازمان ملل ازکمک، حمایت وپشتیبانی آمریکا و متحدانش به تروریسم، القاعده، طالبا، گروهک تروریستی منافقین، داعش، جبهه النصره، مخالفان سوری و دیگرگروه های تروریستی آگاه است.
105 - آمریکا نیروی هوایی داعش درسوریه وعراق است.
106 - آمریکا نیروی هوایی القاعده و داعش شده است.
107 - کاخ سفید حامی تروریسم است.
108 - واشنگتن درحال کمک به تروریسم است.
109 - داعش سلاح های آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی دراختیاردارد.
110 - سلاح های داعش ازسال 2011 تاکنون درسراسرمنطقه خاورمیانه وجهان ساخت آمریکایی ها، اروپایی ها و صهیونیست ها است.
111 - آمریکا ومتحدانش و تروریست های داعش یک هدف را دنبال می کنند.
112 - آمریکا ازسال 2011 تاکنون با داعش همدست است.
113 - چرا رژیم صهیونیستی کودکان را می کشد؟
114 - چرا رژیم سعودی کودکان را می کشد؟
115 - چرا ائتلاف متجاوز سعودی کودکان را می کشد؟
116 - آمریکا درجنایت های سعودی ها، اماراتی ها، بحرینی ها و صهیونیست ها شریک است.
117 - دولت آمریکا شریک ریخته شدن خون یمنی ها، سوری ها، عراقی ها و مسلمانان است.
118 - درهرجای دنیا جنایتی رخ می کند دست آمریکا درکاراست.
119 - سکوت دربرابرجنایت ازخود جنایت بدتراست.
120 - آل سعود ازدایره اسلام خارج است.
121 - ائتلاف ضد تروریسم ازسال 2014 تاکنون با تبلیغات دروغین هیچ کاری برای سوریه وعراق نکرده است.
122 - آمریکا بزرگترین حامی دولتی تروریسم درجهان است.
123 - آمریکا بزرگترین کشورحامی تروریسم درجهان است.
224 - آمریکا تا مدت ها ازداعش می کرد.
125 - آمریکا، عربستان سعودی، امارات، بحرین و رژیم صهیونیستی عامل ایجاد ناامنی درمنطقه هستند.
126 - آمریکایی ها حق حضوردرمنطقه را ندارند.
127 - آمریکا ازسال 2001 تاکنون با جنگ افغانستان، عراق، لیبی ومنطقه تجارت می کند.
128 - صدام چگونه به سلاح شیمیایی دست یافت؟
129 - چه کسی به صدام شیمیایی داد؟
130 - آلمان که درجنگ به صدام بمب شیمیایی می داد.
131 - آلمان با کمک آمریکا سلاح شیمیایی به صدام می داد.
132 - کمک های آلمان به ساخت کارخانه تسلیحات شیمیایی درعراق.
133 - آمریکا جنایت های خود را به جانه حقوق بشر و تروریسم انجام می دهد.
134 - آمریکا درحال انتقال داعش به افغانسان است.
135 - آمریکا داعش را به مرزهای افغانسان و پاکستان منتقل می کند. آمریکا داعش را به مرزهای افغانستان و پاکستان منتقل کرده است.
136 - آمریکایی ها به همراه کشورهای اروپایی ازسال 2001 تاکنون به دروغ شعار مبارزه با تروریسم، القاعده، طالبان و گروه های تروریستی سرمی دهند.
137 - سلاح تروریسم، القاعده، داعش و دیگرگروه های تروریستی درمنطقه چگونه تامین می شود؟ توسط آمریکا ومتحدانش درسایه سکوت سازمان های بین المللی!
138 - سلاح طالبان درافغانستان چگونه تامین می شود؟ توسط آمریکا و کشورهای اروپایی با کمک مالی عربستان سعودی و امارات درسایه سکوت سازمان های بین المللی!
139 - تروریست های خارجی ازسال 2011 تاکنون چگونه به سوریه منتقل می شود؟ توسط سران کشورهای اروپایی به سرکردگی آمریکا با هماهنگی، همدستی وهمکاری سران کشورترکیه و با دریافت رشوه و پول دلالی!
140 - اسرائیل به شورشیان سوری محرمانه سلاح می داد.
141 - کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی با تامین سلاح ائتلاف متجاوز سعودی شریک جنایات جنگی دریمن هستند.
142 - اعتراف اسرائیل به درمان تروریست ها.
143 - افغانستان ازسال 2001 تاکنون بهشت نیروهای آمریکا و ناتو بوده است.
144 - ناتو مانند آمریکا ازسال 2001 تاکنون درافغانستان یک تروریست و طالبان را هم نکشته است.
145 - آمریکا و ناتو ارسال 2001 تاکنون عامل جنگ، بی ثباتی و ناامنی درافغانستان هستند.
146 - آمریکا و ناتو ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی جنگ درافغانستان هستند.
147 - آمریکا و ناتو ازسال 2001 تاکنون عامل اصلی پیدایش و رشد تروریسم و طالبان درافغانستان هستند.
148 - تروریست های داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش هیچ راهی جز تسلیم شدن ندارند.
149 - آمریکا و ناتو ازسال 2001 تاکنون درتجارت مواد مخدرافغانستان نقش دارند.
150 - آمریکا و اروپا ازسال 2001 تاکنون تروریسم را ازنابودی نجات می دهند.
151 - دونالد ترامپ نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت رئیس جمهورآمریکا سگ دست نشانده رژیم صهیونیستی در جایگاهی نیست که دیگران را تروریست بنامد.
152 - آمریکا جنایتکارشماره یک ازسال 2001 تاکنون از بزرگترین تروریست منطقه حمایت می‌کند و آن عربستان سعودی جنایتکارشماره یک است.
153 - آمریکا جنایتکارشماره یک از بزرگترین تروریست منطقه حمایت می‌کند و آن امارات جنایتکارشماره یک است.
154 - آمریکا جنایتکارشماره یک از بزرگترین تروریست منطقه حمایت می‌کند و آن اسرائیل جنایتکارشماره یک است.
155 - مداخله آمریکا در امور داخلی ایران برخلاف قانون بین الملل است.
156 - مداخله آمریکا در امور داخلی افغانستان برخلاف قانون بین الملل است.
157 - مداخله آمریکا در امور داخلی پاکستان برخلاف قانون بین الملل است.
158 - مداخله آمریکا در امور داخلی عراق برخلاف قانون بین الملل است.
159 - مداخله آمریکا در امور داخلی لیبی برخلاف قانون بین الملل است.
160 - مداخله آمریکا در امور داخلی سوریه برخلاف قانون بین الملل است.
161 - مداخله آمریکا در امور داخلی لبنان برخلاف قانون بین الملل است.
162 - مداخله آمریکا در امور داخلی یمن برخلاف قانون بین الملل است.
163 - مداخله آمریکا در امور داخلی ونزوئلا برخلاف قانون بین الملل است.
164 - مداخله آمریکا در امور داخلی سایرکشورهای برخلاف قانون بین الملل است
165 - مداخله آمریکا در منطقه خاورمیانه برخلاف قانون بین الملل است.
166 - آمریکا و متحدانش هزاران تن بمب بر افغانستان ریختند.
167 - آمریکا و متحدانش هزاران تن بمب برعراق ریختند.
168 - آمریکا و متحدانش هزاران تن بمب بر لیبی ریختند
169 - آمریکا، ناتو، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هزاران تن بمب بر سوریه ریخته اند..
170 - عربستان و متحدانش هزاران تن بمب بر یمن ریختند.
171 - ائتلاف سعودی هزاران بار به یمن حمله کرده است.
172 - ائتلاف آمریکایی هزاران به سوریه وعراق حمله کرده است.
173 - دولت های تحریم کننده حامی تروریست هستند. دولت هایی که چنین تحریم را اعمال می کنند، خود تروریست پرور وحامی تروریست هستند.
174 - آمریکا و کشورهای اروپایی به همراه برخی کشورهای منطقه تحت نظارت آمریکا ازآغاز بحران سوریه درسال 2011 ازتامین کنندگان اصلی تسلیحات تروریست ها بودند.
175 - ائتلاف متجاوزسعودی با کشتن کودک یمنی، قوانین المللی را نقض می کند.
176 - عربستان سعودی با حمله به غیرنظامیان یمنی و کشین زنان و کودکان یمنی، قوانین حقوق بشر بین المللی را نقض می کند.
177 - مزدور اجاره ای رژیم دیکتاتورآل سعود نمی تواند یمن را شکست بدهد.
178 - جامعه بین‌الملل باید رژیم کودک کش سعودی را تحریم کند.
179 - جامعه بین‌الملل باید رژیم کودک کش صهیونیستی را تحریم کند.
180 - نژادپرستی، نتیجه تروریست اسرائیل است.
181 - تمام نژادپرستی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت که امروز در فلسطین شاهد هستیم، محصول تروریست اسرائیل است.
182 - بهار عربی تنها یک شکست بود. پیشتر کشورهای عربی دارای ثبات بودند.
183 - یمن، سوریه و مصر را ببینید. این کشورها دچار جنگ، درگیری قومی و کشتار شده و دیکتاتوری‌ها نیز بازگشته است.
184 - حمله آمریکا به عراق و افغانستان در ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ مسبب اصلی آغاز بی ثباتی در خاورمیانه است. در سوریه، لیبی و یمن شاهد تراژدی انسانی هستیم و تمام جهان نیز تنها نظاره‌گر است.
185 - در منطقه‌ای که پیش از این دارای ثبات بود، بهار عربی رخ داد. حال دارای دولت‌های فروپاشیده و شاهد منطقه مین‌گذاری‌شده هستیم که برای بشریت فلاکت است. علت تمام این تراژدی‌ها وقایع فلسطین است.
186 - نفت ایران در جهان جایگزین ندارد
187 - شروط ۱۲گانه آمریکا جنایتکارشماره یک شرف ملت ایران را زیر پا می‌گذارد.
188 - امکان حذف ایران از بازار نفت غیرممکن است.
189 - تلاش آمریکا جنایتکارشماره یک برای سوءاستفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ به جایی نمی‌رسد/ موشک‌های ایران قابل مذاکره نیست.
190 - موشک های ما هیچ ربطی به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ندارد.
191 - موشک های ایران هیچ ربطی به آمریکا جنایتکارشماره یک ندارد.
192 - نماینده دائم آمریکا جنایتکارشماره یک سگ دست نشانده رژیم کودک کش صهیونیستی درسازمان ملل متحد حق حرف زدن ازموشک های ما و ازتسلیحات ما را ندارد.
193 - آمریکایی که به صدام دیکتاتوردرجنگ تحمیلی هشت ساله انواع سلاح های ممنوعه، اسلحه و سلاح شیمیایی داد حق ندارد درباره موشک و تسلیحات ما حرف بزند.
194 - دیکتاتورها حق سخن گفتن درمجامع بین المللی را ندارند.
195 - دولت های دیکتاتوری درمجامع بین المللی حق سخن گفتن ندارند.
196 - موشک های مان را به خاطرتهدیدهای آمریکا ومتحدانس تقویت می کنیم.
197 - آمریکا باید نظامیان خود را از افغانستان خارج کند.
198 - چرا آمریکا قصد ندارد افغانستان را ترک کند.
199 - ناتو باید نظامیان خود را از افغانستان خارج کند.
200 - چرا ناتو قصد ندارد افغانستان را ترک کند.
201 - هم اكنون حدود 17 هزار نظامي ناتو از جمله 14 هزار نظامي تروريست آمريكايي در افغانستان حضور دارند.
202 - آمریکا قطعنامه 2231 را نقض می کنند.
203 - آمریکا باید به اعضای شورای امنیت توضیح دهد که چرا کشورشان قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض می کند و چرا تلاش دارد دیگر دولت ها را برای انجام همان کار وادار کند.
204 - آمریکا بی شرمانه اعضای سازمان ملل را تهدید می کند که یا قطعنامه 2231 را نقض کنند یا با تنبیه مواجه شوند.
205 - مشکلات ما با آمریکا جنایتکارشماره یک حل‌شدنی نیست.
206 - ما با آمریکا جنایتکار شماره یک از سال 1332 تا کنون مشکل داریم.
207 - با ملت آمریکا دشمنی نداریم با استکبار مخالفیم
208 - ما با ملت آمریکا هم دشمنی نداریم ما با دولت آمریکا و استکبار مشکل داریم.
209 - حضور سپاه در کنار عراق در جنگ علیه داعش.
210 - نیروی هوافضای سپاه از نخستین روز‌های جنگ عراق علیه داعش در کنار عراق قرار داشت.
211 - شیطنت های آمریکا بی پاسخ نمی ماند.
212 - آمریکا باید بداند که توطئه‌ها و شیطنت هایش علیه ملت بزرگ ایران بی پاسخ نمی‌ماند.
213 - جنایات آمریکا در خاورمیانه برای دوشیدن دولت های وابسته منطقه است.
214 - جنایات آمریکا در خاورمیانه وکشته شدن هزاران مسلمان بی گناه برای ترساندن و دوشیدن دولت های وابسته
215 - داعش مورد حمایت آمریکا ومتحدانش همچنان تهدید به‌ شمار می‌رود.
216 - مشکلات ما با آمریکا جنایتکارشماره یک حل‌شدنی نیست
217 - ما با آمریکا جنایتکار شماره یک از سال 1332 تا کنون مشکل داریم.
218 - با ملت آمریکا دشمنی نداریم با استکبار مخالفیم
219 - ما با ملت آمریکا هم دشمنی نداریم ما با دولت آمریکا و استکبار مشکل داریم.
220 - اعتراف بی‌سابقه پنتاگون به کشتار غیر نظامیان در حملات آمریکا
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
وزارت دفاع آمریکا در اقدامی بی سابقه با صدور بیانیه ای به کشته شدن ۱۲۰ غیرنظامی براثرحملات نظامی ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ میلادی اذعان کرد.
پنتاگون اعلام کرد: این افراد در سال ۲۰۱۸ بر اثر حملات آمریکا در سوریه، عراق، افغانستان و سومالی کشته شدند. به گفته پنتاگون،۷۶ غیر نظامی در نتیجه عملیات نظامی آمریکایی ها در افغانستان، ۴۲ نفر در سوریه و عراق و دو نفر در سومالی کشته شدند.وزارت دفاع آمریکا همچنین ادعا کرد که حملات هوایی و زمینی ایالات متحده در لیبی و یمن در سال گذشته میلادی هیچ تلفاتی در بر نداشته است. از سویی وزارت دفاع آمریکا از تصمیم این کشور برای آزمایش دو موشک ما فوق صوت تا پایان سال ۲۰۱۹ خبر داد. وزارت دفاع آمریکاهمچنین از آزمایش یک فروند موشک قاره پیمای«مینوتمن ۳» با قابلیت حمل کلاهک هسته ای خبر داد. در این حال،پنتاگون درباره گسترش فعالیت چین در قطب شمال و تقویت حضور نظامی این کشوردر این منطقه هشدار داد.
در چنین شرایطی،دولت چین اقدام ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص تصمیم گیری برای خروج از معاهده تجارت تسلیحاتی سازمان ملل را غیرسازنده دانست. در تحولی دیگر، رئیس‌جمهوری آمریکا با امضای فرمانی خواستار تقویت نیروی انسانی این کشور در بخش سایبری شد.
221 - همه افرادي كه در توليد، نگهداري و استفاده از بمب اتمي دست دارند، به نوعي جنايتكار جنگي هستند و نه تنها شايسته تقدير نيستند بلكه بايد مواخذه شوند.
222 - در سال 1944 ميلادي نيز كه آمريكا با بمب اتمي به شهرهاي ژاپن حمله كرد، فقط اندكي از روحانيون كليساهاي انگليس با آن اقدام فاجعه بار مخالفت كردند.
223 - فروش ۶ میلیارد دلاری سلاح آمریکا به بحرین و امارات
14 ارديبهشت 1398 ساعت 10:51
وزارت خارجه آمریکا با فروش شش میلیارد دلار اسلحه به هم‌پیمانان عرب خود در منطقه خلیج فارس موافقت کرد.
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد: وزارت خارجه پس از ابلاغ به کنگره، با فروش احتمالی سلاح به دو کشور عربی بحرین و امارات طی سه قرارداد جداگانه و به ارزش شش میلیارد دلار موافقت کرد.
آمریکا آوریل گذشته بخشی از قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی تاد به عربستان را اجرایی کرد.بر اساس پیام وزارت خارجه آمریکا برای کنگره، بحرین می‌تواند سامانه‌های مختلف از جمله موشک‌های پاتریوت و تجهیزات وابسته به آن به ارزش حدود ۲.۴۸ میلیارد دلار را خریداری کند. قرارداد احتمالی بحرین شامل ۳۶ موشک پاتریوت ام آی ام ۱۰۴ جی ام ایی تی، نمونه پیشرفته با قابلیت سرنگون‌سازی پهپادها و موشک‌های کروز است.
همچنین این وزارت‌خانه اعلام کرد که با خرید سلاح‌های مختلف از سوی بحرین برای حمایت از جنگنده‌های آن به ارزش حدود ۷۵۰ میلیون دلار موافقت شده است. این قرارداد شامل ۳۲ موشک مدل ای آی ام ۹ ایکس و ۲۰ موشک ای جی ام ۸۴ و دو موشک ضد کشتی هاربون و ۱۰۰ بمب جی بی یو-۳۹ و خمپاره‌های با قطر کوچک و مهمات دیگر است.
همچنین وزارتخانه یاد شده به کنگره اعلام کرد که با خرید تسلیحاتی ۲.۷۳ میلیارد دلاری امارات موافقت کرده است و این قرارداد شامل موشک‌های پاتریوت و تجهیزات وابسته به آن است.
224 - جنگ عربستان در دو سال جان بیش از هزار نوزاد یمنی را گرفته است.
225 - آمریکا تاکنون 7967مورد تحریم در جهان اعمال کرده است.
آمریکا طبق اطلاعات موجود تاکنون حدود 7هزار و 967 مورد تحریم در سراسر جهان علیه افراد، سازمان ها و کشورهای مختلف اعمال کرده است.
226 - فروش تسلیحات آمریکایی به ناقضان حقوق بشر.
227 - فروش تسلیحات اروپایی به ناقضان حقوق بشر.
228 - فروش تسلیحات اسرائیلی به ناقضان حقوق بشر.
229 - دولت آمریکا به رژیم کودک کش صهیونیستی برای حمله به نوارغزه، سوریه و یمن دستور داده است.
230 - دولت آمریکا به رژیم کودک کش صهیونیستی برای حمله به فلسطینی ها دستور داده است.
231 - دولت آمریکا به رژیم کودک کش سعودی برای حمله به یمنی ها دستور داده است.
232 - دولت آمریکا به رژیم کودک کش صهیونیستی برای حمله به سوری ها دستور داده است.
233 - هراسی از تحریم و تهدید نداریم.
234 - اوکراین تروریست های داعش را آموزش می دهد.
235 - اوکراین تروریست های داعش را برای عملیات تروریستی در روسیه و اروپا آموزش می دهد..
236 - دولت اوکراین گروه هایی از نیروهای داعش را با هدف انجام حملات تروریستی در روسیه و سایر کشورها آموزش می دهد.
237 - حاکمیت رژیم جعلي صهيونیستي را بر جولان نمی پذیریم
238 - به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهيونيستي بر بلندی های جولان توسط رئیس جمهور آمریکا زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی است.
239 - اعلام به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم اسرائیل بر بلندی های جولان توسط رئیس جمهور آمریکا زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی است، ما این تصمیم رئیس جمهور آمریکا و جنایات رژیم جعلی اسرائیل علیه مردم فلسطین را قبول نخواهیم کرد.
240 - پس از تصمیم ترامپ علیه مردم فلسطین باید بعضی از رهبران کشورهای اسلامی چشمان خود را باز کنند، زیرا چاپلوسی برخی رهبران کشورهای اسلامی در مقابل رئیس جمهور آمریکا بسیار نگران کننده است.
241 - رژیم جعلی اسرائیل این روزها به نقاط مختلف فلسطین حمله کرده بسیاری از مردم بی گناه فلسطین را شهید و مجروح کرده است .
242 - ما حملات متعدد اسرائیل به مردم فلسطین و سکوت مرگبار سازمان بین الملل را به شدت محکوم می کنیم.
243 - کشورهای اسلامی و شورای حقوق بشر سازمان ملل باید مسئله فلسطین را با جدیت پیگیری کنند.
244 - آمریکا، انگلیس، فرانسه، امارت، بحرین و اسرائیل دشمن اصلی مسلمانان جهان هستند.
245 - مسلمانان با اتحاد و همدلی می توانند اهداف دشمن را ناکام سازند. انگلیس اول اتحاد مسلمانان را برهم زد پس از آن توانست شبه قاره را اشغال کند.
246 - هرچند دشمنان مسلمانان خواستند وحدت مسلمانان را نابود کنند و پس از آن تروریست هایی مانند اسرائیل و داعش را به وجود بیاورند،
247 - اما هنوز هم فرصت باقی است و اگر کشورهای اسلامی متحد شوند کسی مانند رئیس جمهور آمریکا جرآت نخواهد کرد که به یک رهبر مسلمان توهین کند.
248 - تحریم های آمریکا علیه ایران ناقض قوانین بین‌المللی است.
249 - تهدید های آمریکا علیه ایران ناقض قوانین بین‌المللی است.
250 - هرکس عقل داشته باشد باآمریکا مذاکره نمی کند
251 - اگر هرکسی قدری عقل، شعور، فکر و تجربه، داشته باشد، متوجه می شود که نباید با آمریکا مذاکره کنیم.
252 - غربی ها چگونه می خواهد با دوستانشان بجنگند؟
253 - کشورهای غربی که ازتروریست های حمایت می کنند و دوست آنها هستند، چگونه ادعای مبارزه با آنها را دارند؟
254 - غربی ها چگونه می خواهد با دوستانشان بجنگند؟
255 - کشورهای غربی طوطی وار دروغ های خود را درباره عملیات ارتش سوریه تکرار می کنند.
256 - که غربی‌ها چگونه می توانند با تروریستها بجنگند در حالی که از آنها به عنوان یک منبع اطلاعاتی استفاده می کنند.
257 - دولت های این کشورهای غربی با تروریستها ارتباط دارند.
258 - افزایش ۵۰ برابری تولید مواد مخدر در افغانستان
259 - از زمان حضور آمریکایی ها در افغانستان تقریبا تولید مواد مخدر ۵۰ برابر رشد داشته است..
260 - قدرت گرفتن القاعده در یمن با کمک آمریکا و انگلیس.
261 - که دخالت آمریکا و انگلیس باعث قدرت گیری شبکه القاعده در یمن و تکرار سناریوی عراق شد.
262 - همانند عراق و سوریه ، یمن نیز شاهد تشکیل دولت کوچک القاعده است، در حالی که آمریکا و انگلیس در این کشورها دخالت مستقیم دارند.
263 - ایران توان موشکی خود را افزایش می‌دهد
264 - ایران برای مقابله با تهدید آمریکا توان موشکی خود را افزایش می‌دهد.
265 - ایران امروز دوشنبه اعلام کرد به افزایش توان دفاع موشکی خود برای مقابله با تهدید آمریکا ادامه می‌دهد.
266 - ما به افزایش این توانایی‌ها ادامه می‌دهیم.
267 - تحریم‌های آمریکا علیه ایران غیر قانونی است.
268 - تحریم‌ها 5 برابر قبل برجام شده است.
269 - ایران برترین قدرت موشکی خاورمیانه است.
270 - آمریکا همچنان به دنبال تجزیه کشورهای اسلامی در منطقه است.
271 - ایران قدرت اصلی منطقه و خلیج فارس است
272 - آمریکا به دخالت در امور کشورهای عربی متهم شد!
273 - آمریکایی‌ها باید خلیج فارس را ترک کنند
274 - حضور آمریکایی‌ها در منطقه خلیج فارس به پایان رسیده و باید منطقه را ترک کنند.
275 - ایران قدرت اصلی منطقه و خلیج فارس است، اما همواره از تسلط خود برای امنیت کشور‌های حاضر در این نقطه حساس جهان استفاده کرده است.
276 - آمریکا توانایی جنگ با ایران را ندارد.
277 - فشارهای آمریکا بر ایران نتیجه ای ندارد.
278 - فشارهای آمریکا بر ایران بی‌نتیجه است.
279 - ترامپ درباره ایران دروغ می‌گوید
280 - ترامپ درباره ایران دروغ می‌گوید؛ درباره برجام هم دروغ گفت.
281 - ترامپ با وجودی که ایران به توافق هسته‌ای پایبند بود، از این توافق خارج شد. وی از آن زمان تاکنون تلاش کرده است تا ایران را تحریک کند تا بهانه‌ای را برای جنگ با این کشور پیدا کند.
282 - او (ترامپ) به مردم آمریکا درباره خارج کردن کشور از جنگ‌ها دروغ گفت، درباره توافق هسته‌ای با ایران (برجام) دروغ گفت و اکنون نیز درباره ایران دروغ می‌گوید.
283 - ایران تسلیم تحریم‌های کاخ سفید نمی‌شود.
284 - مردم ایران تسلیم تحریم‌های کاخ سفید نمی‌شود.
285 - که تسلیم تحریم‌های آمریکا نمی‌شود.
286 - آمریکا می‌خواهد خواست خود را به منطقه تحمیل کند.
287 - تحریم های آمریکا علیه ملت ایران ، جنایت علیه بشریت است.
288 - اروپایی‌ها باید برای حفظ برجام هزینه بپردازند.
289 - تنها حمایت سیاسی در حفظ برجام کافی نیست.
290 - تنها حمایت سیاسی در حفظ برجام کافی نیست و اروپا باید اقدامات عملی خود را بی وقفه آغاز و قدری از دیوار بی اعتمادی را ترمیم کند.
291 - آمریکا در آستانه شکست و خروج از افغانستان است
292 - آمریکا در آستانه شکست در افغانستان بوده و به زودی از این کشور خارج خواهد شد.
‌293 - توقیف کشتی‌ کره‌شمالی از سوی آمریکا غیر‌قانونی است.
294 - برخی کشورهای عربی بدتر از اسرائیل و آمریکا رفتار می‌کنند.
295 - جنایت وحشیانه در صنعا با چراغ سبز آمریکا
296 - در صورتی که حمایت آمریکا از عربستان سعودی نبود متجاوزان سعودی جرات تجاوز و بمباران مردم یمن را نداشتند.
297 - در صورتی که حمایت اروپا از عربستان سعودی نبود متجاوزان سعودی جرات تجاوز و بمباران مردم یمن را نداشتند.
298 - همه جنایت های وحشیانه ای که عربستان سعودی و امارات در حق مردم یمن مرتکب می شوند ضد همه انسان های آزاده و امت اسلامی است و موجب خواهد شد که عزم، اراده و ایمان آنها استوارتر شود.
299 - اگر حمایت و چراغ سبز آمریکا نبود عربستان سعودی و امارات جرات نمی کردند حتی با یک موشک مردم یمن را هدف قرار دهند.
300 - پهپادهای یمنی تاسیسات حیاتی و منابع اقتصادی عربستان سعودی که منبع مالی آمریکا و اسرائیل است را هدف قرار دادند.
301 - سکوت در برابر جنايات ائتلاف آمريکايي به مثابه کمک به تروريست هاست
302 - برخی کشورها در قبال جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت که ائتلاف غیرقانونی آمریکایی و شبه نظامیان وابسته به آن مرتکب می شوند، سکوت اختیار کرده اند.
303 - ائتلاف آمريکايي و کشته شدن هزاران غير نظامي در رقه سوريه
304 - هزاران حمله هوایی (به اصطلاح) ائتلاف خودخوانده به سرکردگي آمريکا به شهر الرقه سوریه منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی و نابودی زیر ساخت های این شهر شده است.
305 - بمباران صنعا با حمایت مستقیم آمریکا صورت گرفته است.
306 - بدترين کارنامه جنايي جهان متعلق به آمریکا و اروپا است.
307 - بدترين کارنامه جنايي جهان متعلق به عربستان و امارات است.
308 - بدترین کارنامه جنایی جهان در حال حاضر متعلق به ائتلاف متجاوز و در رأس آنها عربستان سعودي و امارات است.
309 - بدترين کارنامه جنايي جهان متعلق به رژیم کودک صهیونیستی است.
310 - سران کشورهای اروپایی خطاب به آمریکا: در جنگ با ایران، روی ما حساب نکنید.
311 - ایران هرگز تهدید یا خطری برای هوانوردی در خلیج فارس نبوده است.
312 - ایران هرگز تهدید یا خطری برای هوانوردی غیرنظامی در خلیج فارس نبوده است.
313 - در مقابل، نمی شود فراموش کرد که این ناو آمریکایی بود که بی دلیل یک هواپیمای مسافربری غیرنظامی را هدف قرار داد و در روز روشن هواپیمای ایران ایر را در سال ۱۹۸۸ را سرنگون کرد و همه خدمه و مسافران آن-از مرد، زن و کودک- به قتل رساند.
314 - آمریکا هنوز از این اقدام تروریستی علیه ایرانیان غیرنظامی عذرخواهی نکرده است. اتهامات بی پایه جدید هم بخشی از تبلیغات “گزارش های اطلاعاتی تقلبی" و جنگ روانی آمریکا علیه ایران است.
315 - شواهد رسمی حاکی از استفاده عربستان از بمب‌های خوشه‌ای انگلیسی در یمن است
316 - روزنامه گاردین روز دوشنبه فاش کرد، نتایج بررسی و تحقیقات صورت گرفته توسط دولت انگلیس حاکی از استفاده عربستان و متحدانش از بمب‌های خوشه‌ای انگلیسی در جریان حملات هوایی در یمن است.
317 - وزیر دفاع انگلیس: عربستان در یمن از بمب های خوشه ای انگلیسی استفاده کرده است.
318 - مایکل فالون وزیر دفاع انگلیس عصر روز دوشنبه تایید کرد که ارتش عربستان سعودی، در جریان جنگ یمن از بمب های خوشه ای انگلیسی استفاده کرده است.
319 - انگلیس اعتراف کرد: بمب‌های خوشه‌ای انگلیسی در یمن
320 - عربستان در حمله به یمن از بمب‌های خوشه‌ای ساخت آمریکا استفاده می‌کند
321 - عربستان در حمله به یمن از بمب‌های خوشه‌ای ساخت انگلیس استفاده می‌کند
322 - عربستان در حمله به یمن از بمب‌های خوشه‌ای ساخت انگلیس استفاده می‌کند
323 - عربستان در حمله به یمن از بمب‌های خوشه‌ای ساخت کشورهای اروپایی استفاده می‌کند
324 - روزنامه انگلیسی: بمباران یمن با بمب‌های خوشه‌ای آمریکا
325 - روزنامه انگلیسی: بمباران یمن با بمب‌های خوشه‌ای آمریکا
236 - که عربستان در تجاوز به یمن از بمب های خوشه ای ساخت آمریک، استفاده کرده است..
327 - عربستان در یمن از بمب های خوشه ای بریتانیایی استفاده کرده است.
328 - وزیر دفاع بریتانیا اعتراف کرده است که ارتش عربستان سعودی در جنگ یمن از بمب های خوشه ای بریتانیایی استفاده کرده است.
329 - استفاده دوباره عربستان از بمب های خوشه ای در یمن
330 - استفاده دوباره عربستان از بمب های خوشه ای در یمن
331 - جنگنده بمب افکن های عربستان بامداد امروز پنجشنبه در چهار نوبت با بمب های خوشه ای محله های مسکونی شهر صعده یمن را بمباران کردند.
332 - پیشتر نیز جنگنده های عربستان چندین مرتبه از بمب های خوشه ای برای بمباران شهرهای یمن استفاده کرده بودند.
333 - استفاده عربستان سعودی از بمب های خوشه‌ای ساخت بریتانیا در یمن
334 - استفاده عربستان سعودی از بمب های خوشه‌ای ساخت بریتانیا در یمن ... عربستان سعودی از بمبهای خوشه ای ساخت بریتانیا در جنگ یمن استفاده کرده اند. ... استفاده از بمب های خوشه ای براساس یک کنوانسیون بین المللی ممنوع است.
335 - عربستان به استفاده از بمب های خوشه ای انگلیسی علیه مردم یمن اعتراف کرد
336 - ائتلاف کشورهای عربی به سرکردگی عربستان اعتراف کرد که در جنگ یمن از بمب‌های خوشه‌ای ساخت انگلیس که در زمره سلاح‌های ممنوعه هستند، استفاده کرده است.
337 - عربستان ۲۱ ماه است که به بهانه حمایت از دولت مستعفی عبد ربه منصور هادی مداخله نظامی خود را در یمن آغاز کرده است.
338 - ریاض طی این مدت بارها متهم به استفاده از سلاح‌های ممنوعه و کشتار غیرنظامیان یمنی متهم شده است.
339 - استفاده عربستان از بمب‌های خوشه‌ای امریکایی در یمن
340 - نیروهای سعودی بمب‌هایی در استان صعده واقع در شمال یمن انداخته‌اند که همچنان جان غیر نظامیان را می‌گیرند.
341 - عربستان از بمب‌های خوشه‌ای تولید برزیل در یمن استفاده کرده است.
342 - وزیر دفاع انگلیس: عربستان در یمن از بمب‌های خوشه‌ای انگلیسی استفاده کرده است.
343 - ناوهای آمریکا در منطقه تحت کنترل کامل ارتش و سپاه هستند.
344 - ناوهای انگلیس در منطقه تحت کنترل کامل ارتش و سپاه هستند.
345 - آمریکا برای افغانستان و منطقه خطرناک است.
346 - انگلیس برای افغانستان و منطقه خطرناک است.
347 - داعش برای افغانستان خطرناک است.
348 - داعش برای افغانستان و منطقه خطرناک است.
349 - عربستان در یمن از بمب‌های خوشه‌ای آمریکایی استفاده کرده است.
350 - عربستان در یمن از بمب‌های خوشه‌ای انگلیسی استفاده کرده است.
351 - آمریکا جنایتکارشماره یک ازسال 2001 تاکنون به عربستان جنایتکارشماره یک درسایه سکوت سازمان های بین المللی خیانتکارشماره یک درسراسرمنطقه خاورمیانه وجهان به قوانین بین‌المللی زیرپا گذاشته است.
352 - که آمریکا جنایتکارشماره یک به قوانین بین المللی ازسال 2001 تاکنون احترام نگذاشته است.
353 - آمریکا و حامیانش جرات حمله نظامی به ایران را ندارند.
354 - اگر امروز نیز آمریکای جنایتکار و حامیان غربی و منطقه‌ای اش جرات حمله رو در رو و نظامی علیه کشورمان را ندارند، به سبب روحیه مقاومت و ایثارگری مردم و جوانان است.
355 - آمریکا جنایتکارشماره یک ازمداخله گری و فروش سلاح به حامیان اصلی تروریسم دست بردارد.
356 - انگلیس جنایتکارشماره یک ازمداخله گری و فروش سلاح به حامیان اصلی تروریسم دست بردارد.
بابائی
|
United Arab Emirates
|
۲۲:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
آمریکا مسئول حمله به کنسولگری ایران است!
آمریکا با کمک مالی عربستان سعودی مسئول حمله به کنسولگری ایران در استان نجف است.
بابائی
|
United Arab Emirates
|
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
یادداشت شریعتمداری/ بسم‌الله! یک‌ یا حسین دیگر

8 آذر 1398 ساعت 22:41

آشوبگران اخیر در عراق با جنایاتی که مرتکب شده‌اند کمترین تردیدی باقی نگذاشته‌اند که همان دنباله‌های داعش هستند.

به گزارش جهان نیوز، «حسین شریعتمداری» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

دیروز آشوبگرانی که از سوی آمریکا و با هزینه آل‌سعود برای خرابکاری در عراق اجاره شده بودند، مرقد مطهر «عثمان بن سعید» اولین نایب خاص حضرت بقیهًْ‌الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء را به آتش کشیدند. اراذل اجاره‌ای روز قبل از آن نیز کنسولگری ایران در نجف ‌اشرف را آتش زده بودند. حملات وحشیانه به نمادهای اسلام ناب‌محمدی(ص) کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که مطالبات اقتصادی در آشوب‌های عراق فقط یک بهانه است و هدف اصلی آن مقابله با اسلام ناب و انقلابی است که این روزها پوزه کثیف آمریکا و متحدان صهیونیست و منطقه‌ای آن را به خاک مالیده است. کنسولگری ایران در نجف ‌اشرف و مرقد مطهر جناب عثمان بن سعید، اولین نایب خاص امام زمان (عج) در بغداد، دو نماد نهضت گسترده و رو به رشد مقاومت هستند و آتش زدن این دو نقطه به وضوح از هدف اصلی آشوب و شناسنامه واقعی آشوبگران پرده بر می‌دارد.

دیروز یکی از معترضان در میدان تحریر بغداد فریاد برآورد که «چرا به کنسولگری سعودی حمله نمی‌کنید؟! آل‌سعود ۵ هزار تکفیری را به عراق فرستاد و عراقی‌ها را قتل عام کردند ولی ایرانی‌ها برای دفاع از عراق شهید دادند و خونشان با خون ما آمیخته شد» فریاد قیس قریشی، آشوبگران نقابدار را به شدت آشفته کرد و شاید هم تاکنون او را به شهادت رسانده باشند.

مردم عراق جنایات و قتل و غارت صدام را که با حمایت مستقیم آمریکا و اسرائیل و دلارهای سعودی و امارات و کویت صورت می‌پذیرفت از یاد نبرده‌اند، بنابراین به یقین می‌دانند که سرنخ آشوب‌ها به کجا متصل است و دشمنان عراق چه خوابی برای این کشور اسلامی دیده‌اند؟!

دیروز حضرت آیت‌الله سیستانی در بیانیه‌ای که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد صافی امام جمعه کربلا در نماز جمعه این شهر قرائت شد، از مردم خواست که صف خود را از آشوبگران جدا کنند که امید است این درخواست به معنای برخورد قاطع با اراذل اجاره‌ای باشد.

شواهد موجود و برخی گزارش‌های موثق حکایت از آن دارند که تا کنون، نیروهای مومن و انقلابی و جان برکف عراق نگران آمیختگی شماری از مردم عادی با آشوبگران بوده‌اند، مردمی که انتظارات قابل قبولی داشته‌اند و مدارای حشدالشعبی در برخورد با آشوبگران اجاره‌ای از بیم آن بوده است که مبادا مردم عادی در جریان این برخورد آسیب ببینند ولی اکنون که با تدبیر مرجعیت بزرگوار، صف آنان از صف آشوبگران مزدور و اجاره‌ای جدا شده است از نیروهای مومن و انقلابی عراق که در قلع و قمع تکفیری‌های داعش حماسه‌ای ماندگار آفریده و نام مقدس حشدالشعبی را بر تارک جبهه مقاومت ثبت کرده‌اند، انتظار می‌رود در نجات عراق اسلامی از چنگ دشمنان خونریز و غارتگر آن حتی لحظه‌ای را هم از دست ندهند.

آشوبگران اخیر در عراق با جنایاتی که مرتکب شده‌اند کمترین تردیدی باقی نگذاشته‌اند که همان دنباله‌های داعش هستند و چنانچه مانند تکفیری‌های داعش قلع و قمع نشوند، عراق اسلامی را دست‌بسته تحویل ائتلاف وحشی و خون‌آشام آمریکا و اسرائیل و حاکمان دست‌نشانده و کاسه‌لیس سعودی و امارات و... می‌دهند. قلع و قمع اراذل اجاره‌ای برای فرزندان انقلابی عراق و عزیزان جان برکف حشدالشعبی و ملت سلحشور و امام حسینی(ع) عراق، به آسانی ممکن است...

بسم‌الله، یک یا حسین دیگر...
بابائی
|
United Arab Emirates
|
۲۳:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
کنت تیمرمن مسئول صهیونیست بنیاد دموکراسی در آمریکا:
نیازهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آشوبگران را آمریکا تأمین کرده بود
رئیس‌صهیونیست «بنیاد دموکراسی در آمریکا» فاش کرد که دولت آمریکا ابزار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم را در اختیار اغتشاشگران در ایران قرار داد تا علی‌رغم قطعی اینترنت، با یکدیگر و همچنین کشورهای غربی ارتباط داشته باشند اما تاکید کرد که وارد جزئیات این تجهیزات نمی‌شود.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۶

«کِنِت تیمرمن» روزنامه‌نگار صهیونیست آمریکایی و رئیس ‌بنیاد دموکراسی (FDI) گفت: پرورش دادن و سازماندهی آشوب‌های داخلی در ایران می‌تواند باعث شود که اسرائیل از تهدید ایران جان سالم به در ببرد.
تیمرمن که به گفته خودش با «اوری لوبرانی» آخرین سفیر رژیم صهیونیستی در رژیم مخلوع پهلوی و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل همکاری و طرحی برای ایجاد آشوب جهت براندازی نظام کنونی ایران تهیه کرده، می‌گوید به راه انداختن اغتشاش از طریق مخالفان جمهوری اسلامی، می‌تواند راه بسیار ارزانی در مقایسه با یک جنگ تمام عیار باشد.
وبگاه «اسرائیل نیوز تاک رِیدیو» نوشت، طرح تیمرمن برای محقق شدن به بودجه ۳۰۰ میلیون دلاری نیاز داشت و این در حالی است که یک مقام پیشین آمریکایی گفته بود با ۱۵۰ میلیون دلار هم می‌توانند این کار را انجام دهند. از جمله مشکلات این طرح، نبود منابع مالی کافی و سازمانی برای کمک به اغتشاشات و ارتباط آشوبگران با یکدیگر در داخل ایران بوده است.
این محقق صهیونیست آمریکایی در پاسخ به این سؤال که آیا تظاهرات در عراق و لبنان توسط آمریکا و علیه ایران برنامه‌ریزی شده، گفت: همین‌طور است... بله آن اعتراضات با همان سیاست آمریکا ایجاد شد که تلاش می‌کند اقتصاد ایران را فلج کرده و مردم ایران را از فساد دولت ناراضی کند.
به گزارش فارس، تیمرمن همچنین افشا کرد که برای اولین بار در تاریخ، دولت آمریکا ابزار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم را در اختیار اغتشاشگران در ایران قرار داد تا علی‌رغم قطعی اینترنت، با یکدیگر و همچنین کشورهای غربی ارتباط داشته باشند اما تاکید کرد که وارد جزئیات این تجهیزات نمی‌شود.
وی در اظهار نظری خلاف چیزی که مقامات آمریکایی سال‌ها در تلاش هستند، اذعان کرد: این تغییر [براندازی] باید از داخل ایران انجام شود. هیچ راهی نیست که یکی از ما یا سازمان‌های خارجی بتوانند حکومت ایران را تغییر دهند.
این روزنامه‌نگار صهیونیست‌ گریزی نیز به عملیات پهپادی و موشکی یگان‌های ارتش یمن علیه تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی زد و گفت: هنوز هم مشخص نیست که منشأ آغاز حمله از کجا بوده است... آنها به حریم هوایی سعودی نفوذ کردند اما سؤال اینجاست که چطور؟
لازم به ذکر است که بنیاد دموکراسی که صراحتا به تجهیز آشوبگران توسط آمریکا اذعان کرده است، مدعی ارتقای دموکراسی و استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی حقوق بشر در ایران است.
پیش از این مقامات مختلف رژیم صهیونیستی از جمله «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «اسرائیل کاتص» وزیر خارجه این رژیم ضمن استقبال از اغتشاشات اخیر در ایران، گفته بودند باید از آشوبگرها حمایت شود.
بابائی
|
United Arab Emirates
|
۲۳:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
سفر دزدانه ترامپ به افغانستان
رئیس‌جمهور آمریکا در سفری از پیش‌اعلام‌نشده به صورت دزدکی و چراغ خاموش وارد پایگاه آمریکایی «بگرام» در شمال افغانستان شد.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱

منابع آمریکایی گزارش داده‌اند که «دونالد ترامپ» ساعت 20:30 شب پنج شنبه به وقت محلی(19:30 به وقت تهران) وارد پایگاه هوایی بگرام در 40 کیلومتری شمال کابل شده و به مدت دو و نیم ساعت در این پایگاه حضور داشته است. پیش از این، به خبرنگاران دستور اکید داده شده بود که برای حفظ امنیت ترامپ، این سفر را مخفی نگاه دارند و به همین دلیل، خبر ورود وی به افغانستان و پایگاه بگرام با تأخیری چندساعته منتشر شد! خبرنگاران همچنین نوشته‌اند که پیش از فرود هواپیمای حامل ترامپ، تمام چراغ‌های داخل هواپیما خاموش شده و گوشی‌های همراه و دیگر تجهیزات خبرنگاران هم که ممکن بود سیگنالی صادر کنند، به طور موقت ضبط شده بود . اعضای تیم رسانه‌ای همراه ترامپ حتی هنگام ورود به هواپیما، از مقصد اطلاعی نداشته و تنها دو ساعت پیش از رسیدن به افغانستان، از مقصد اطلاع یافتند.
پیش از این نیز ترامپ سفر مشابهی به استان «الانبار» عراق داشته است. او پس از سفر مذکور با دلخوری گفته بود، علیرغم اینکه آمریکا در عراق تریلیون‌ها دلار هزینه کرده است، وی باز هم مجبور است شبانه و چراغ خاموش به عراق سفر کند!
ترامپ که ادعا می‌شود به ‌منظور دیدار با نظامیان آمریکایی به مناسبت «روز شکرگزاری» به افغانستان سفر کرده است. وی که بیش از دو ماه قبل، به‌طور ناگهانی مذاکرات صلح با طالبان را متوقف کرده بود. قبل از ورود به پایگاه هوایی بگرام، به خبرنگاران گفت: « طالبان مایل به امضای یک توافق صلح است و ما با آنها دیدار می‌کنیم. من به آنها می‌گویم باید آتش بس را بپذیرند؛ آنها پیش‌تر آتش بس را رد می‌کردند اما اکنون این گروه خواهان آتش‌بس است. آمریکا مذاکرات صلح خود را با طالبان از سر می‌گیرد». ترامپ در سخنرانی‌اش در پایگاه بگرام همچنین تأیید کرده است که قصد دارد تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را به ۸۶۰۰ نفر کاهش دهد. آمریکا در حال حاضر بین ۱۲ تا ۱۳ هزار نیروی نظامی در افغانستان دارد.
بابائی
|
United Arab Emirates
|
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
اعتراف دیرهنگام
عراقچی: نتیجه برجام و پایبندی به‌آن فقط افزایش تحریم‌ها بود
معاون وزیر امور خارجه با‌ اشاره به اینکه نتیجه برجام و پایبندی به آن، فقط افزایش تحریم‌ها بود تأکید کرد: یکی از درس‌های برجام این بود که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب می‌دهد.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۶


عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در مصاحبه با وبگاه هلندی «اِن.آر.سی» گفت: می‌خواهم تأکید کنم که یکی از درس‌هایی که ما از مسئله برجام گرفتیم، این است که نتیجه این توافق و پایبندی به آن، ظاهرا اعمال تحریم‌های جدید بود. اگر قرار است چنین باشد، ما نیز شاید مجبور به تغییر رویه شویم. اینکه چطور را فعلا نمی‌توانم بگویم. دیگر درسی که گرفتیم این است که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب می‌دهد.
خسارت محض
عراقچی با‌ اشاره به خسارت محض برجام، صراحتا اعلام کرده که نتیجه توافق هسته‌ای و پایبندی به آن، فقط افزایش تحریم‌ها بود.
این اذعان چندین باره به نتیجه خسارت‌بار توافق هسته‌ای در حالی است که مقامات ارشد دولت در طول مذاکرات و همچنین پس از امضای توافق- بدون توجه به دلایل فنی و کارشناسی منتقدان- تأکید داشتند که در روز اجرای برجام تمامی ‌تحریم‌ها یک‌ باره لغو خواهد شد و نه تعلیق.
معاون سیاسی وزیر خارجه افزود: برجام هم‌اکنون در شرایطی مانند «مراقبت‌های ویژه» قرار دارد.
مقاومت جواب می‌دهد
آقای عراقچی تأکید کرده است که «یکی از درس‌های برجام این است که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب می‌دهد». این در حالی است که مقامات ارشد دولت پیش از این در اظهارات تأمل‌برانگیز مدعی بودند که «نمی‌توان در مقابل قدرت‌های بزرگ با شعارهای توخالی ایستاد»! و...
اشاره وی به اینکه در مقابل آمریکا و نظام سلطه باید با رویکرد مقاومت مواجه شد،‌ اشاره‌ای بسیار دقیق و البته اعترافی دیرهنگام است؛ علاوه‌بر این، دوگانه‌ای که معاون سیاسی وزیر خارجه تعریف کرده است، کاملاً غلط است. وی می‌گوید «مقاومت» بیش از «تمایل برای همکاری» جواب می‌دهد. این در حالی است که مقاومت هیچ تضادی با تمایل به همکاری ندارد. رویکرد مقاومت می‌گوید باید سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» را در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل رعایت کرد. بر همین اساس مقاومت هیچ‌گاه با همکاری در تضاد نیست.
رویکرد مقاومت می‌گوید نباید با دیپلماسی انفعالی با آمریکا و شرکای واشنگتن مواجه شد. نتیجه دیپلماسی انفعالی این می‌شود که علی‌رغم پایبندی کامل ایران به تعهدات، هسته‌ای می‌رود و تحریم‌ها می‌ماند.
از خودگذشتگی اروپا!
وی در ادامه گفت: اروپا باید تلاش بیشتری برای حفظ برجامی‌ انجام دهد که خواستار تداوم آن است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه اظهار داشت: اینکه اروپا با ایران تجارت کند، کاملاً قانونی و مشروع است. اما کمپانی‌های اروپایی بعد از تحریم‌های آمریکا از ایران رفتند. کشورهای اروپایی می‌گویند که می‌خواهند به برجام پایبند باشند اما اروپا نشان داده یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در برابر تسلط آمریکا به سیستم مالی آنها مقاومت کند
عراقچی خاطرنشان کرد: اروپا باید صندوقی ایجاد کند که از کمپانی‌های خود در برابر تنبیه آمریکا محافظت کند، حتی با وجود اینکه تجارت با ایران کاملاً قانونی است. اروپایی‌ها باید از خودگذشتگی بیشتری نشان دهند. هرچیزی بهایی دارد. یک ضرب‌المثل ایرانی می‌گوید، نمی‌توانید بدون خیس شدن، شنا کنید.
آقای عراقچی می‌گوید: «اروپایی‌ها باید از خودگذشتگی بیشتری نشان دهند»! این در حالی است که قرار نیست که اروپا ازخودگذشتگی کند، بلکه موظف است که به تعهدات برجامی‌خود عمل کند.
متأسفانه طرف اروپایی به هیچ عنوان به تعهدات برجامی‌خود عمل نکرده و مقامات ارشد دولت و به خصوص وزارت خارجه، به بی‌عملی اروپا کاملاً منفعلانه واکنش نشان داده‌اند.
قدردانی از فرانسه!
عراقچی افزود: به‌نظرم این فرصت وجود دارد اگر طرف دیگر به تعهداتش ذیل توافق کاملاً عمل کند. ایران تا کنون هزینه‌های خود را پرداخت کرده و اکنون نوبت دیگر طرف‌هاست که چنین کاری را انجام دهند. ما پذیرفتیم که برنامه هسته‌ای خود را محدود کنیم. اماما در شرایط فشار حداکثری از سوی آمریکا قرار گرفتیم. ما از تحریم‌ها آسیب می‌بینیم. راهکارهای عملی برای خلاص شدن از تحریم‌ها باید ایجاد شود.
معاون سیاسی وزیر خارجه در ادامه گفت: ما از تلاش‌های رئیس‌جمهور فرانسه قدردانی می‌کنیم. اما سؤال بزرگتر اینجاست که آیا آمریکا هم قدر آن را می‌داند. راستش را بخواهید، من فعلا هیچ فرصت بزرگی [برای اقدامات ماکرون] نمی‌بینم.
آقای عراقچی از رئیس‌جمهور فرانسه تقدیر کرده است. این در حالی است که فرانسه علی‌رغم بدهکاری در برجام، اکنون با ژست منجی و میانجی در پی پیاده کردن دستورات ‌ترامپ برای برجامیزه کردن مولفه‌های قدرت ایران است.
فرانسه که سابقه تجهیز صدام به سلاح شیمیایی را در کارنامه خود دارد، سال‌هاست که به پناهگاه گروهک ‌تروریستی منافقین بدل شده است. گروهک جنایتکاری که 17 هزار ایرانی بی‌گناه را به شهادت رسانده است.
فرانسه حداقل در دو پرونده برجام و حقوق بشر به ایران بدهکار است و اکنون با فریبکاری در پی پیاده کردن خواسته‌های سلطه‌طلبانه‌ ترامپ است و متأسفانه علی‌رغم این فریبکاری مورد تمجید مقامات دولت نیز قرار می‌گیرد.
عراقچی در پایان، به این سؤال که آیا ایران تمایل دارد درباره توافق گسترده‌تری همان‌طور که آمریکا می‌خواهد مذاکره کند، این‌گونه پاسخ داد: خیر، ما نمی‌خواهیم دوباره بر سر برجام مذاکره کنیم. همچنین ما بر سر برنامه موشکی خود به هیچ‌وجه مذاکره نمی‌کنیم. موشک‌ها برای امنیت ما ضروری است.
مکانیسم ماشه
سیدعباس موسوی سخنگو‌ی وزارت امور خارجه گفت: برجام در شرایط کنونی به اروپا اجازه نمی‌دهد که در قبال اعمال حق مشروع ایران در پاسخ به اقدامات غیرقانونی و یکجانبه آمریکا و نقض اساسی تعهدات طرف‌های اروپایی، به مکانیسم ماشه استناد کند.
موسوی در واکنش به اظهارات ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه درخصوص برجام و همچنین امکان بهره‌گیری از مکانیسم حل و فصل اختلافات این سند (مکانیسم ماشه) تصریح کرد: این اظهارات غیرمسئولانه و غیرسازنده بوده و شدیدا، کارآمدی ابتکارات سیاسی برای اجرای کامل برجام توسط کلیه طرف‌ها در راستای نظام رفع تحریم‌های برجام و مصوبات کمیسیون مشترک را مخدوش می‌کند.
وی درخصوص امکان بهره‌گیری فرانسه و دیگر اعضای باقی‌مانده برجام از مکانیسم حل و‌ فصل اختلافات نیز گفت: منطق و هدف مکانیسم حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده در برجام در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف است و اقدام جمهوری اسلامی ایران هم اجرای حق خود در ماده ۳۶ است و لذا برجام در شرایط کنونی اساساً به طرف‌های اروپایی اجازه نمی‌دهد که در قبال اعمال حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدامات غیرقانونی و یک‌جانبه ایالات متحده و نقض اساسی تعهدات طرف‌های اروپایی، به این مکانیسم استناد ورزند.
به گزارش فارس، «ژان ایو لودریان»، وزیر خارجه فرانسه چهارشنبه هفته گذشته، ایران را به آغاز سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه تهدید کرد.
واکنش روسیه
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت: دائمی‌کردن محدودیت‌های ایران در برجام امکان‌پذیر نیست.
اولیانوف در توئیتر در پاسخ به تحلیلگری که خواستار دائمی ‌شدن بندهای زوال‌پذیر برجام برای ایران شده‌اند نوشته است: از نقطه نظر حقوق بین‌الملل، بندهای زوال‌پذیر [در برجام] در حکم تصمیم داوطلبانه ایران برای محدودسازی موقت بعضی از حقوق مشروع خودش ذیل ان‌پی‌تی است. نمی‌توان انتظار داشت که این محدودیت‌ها برای مدت نامحدود اعمال شوند. تلاش در این راستا برای نظام منع ‌اشاعه مضر خواهد بود.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در اظهارنظری درباره برجام از کشورهای غربی خواست فکر اینکه می‌توانند با ایران هر کاری را انجام دهند کنار بگذارند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سفیر نروژ در تهران عنوان کرد که کشورش به همراه سوئد، دانمارک، فنلاند، بلژیک و هلند به سازوکار مالی «اینستکس» می‌پیوندد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
0
0
آل‌سعود همراه با چند کشور دیگر به سرکردگی کاخ سفید درسایه سکوت سازمان های بین المللی ازسال 2011 تاکنون بیش از 999 هزار تکفیری را به سوریه، لبنان، عراق ومنطقه فرستاد و مسلمانان را قتل عام کردند و همچنان نیز ادامه دارد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
0
0
بشار اسد: فرانسه در سوریه اشغالگر و حامی تروریسم است

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱


رئیس‌جمهور سوریه، نظامیان فرانسوی را که بدون اجازه دمشق‌، وارد سوریه شده‌اند،‌اشغالگر خواند و اعلام کرد که پاریس از تروریست‌ها در سوریه حمایت می‌کند.
رئیس‌جمهور سوریه اظهار داشت: «زمانی که نیروهای فرانسوی بدون دعوت دولت قانونی سوریه، به این کشور می‌آیند، این‌اشغالگری است. تفاوت زیادی بین حمایت از تروریسم و آمدن نیروهای نظامی برای ‌اشغال یک کشور وجود ندارد». بشار اسد که با یک نشریه فرانسوی گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: «آیا ما می‌توانیم بدون دعوت دولت پاریس، نیروهای سوری به فرانسه بفرستیم تا با تروریسم مبارزه کنند؟... وی یاد آور شد که دولت فرانسه در حال حاضر از گروه تروریستی «جبهه النصره» حمایت می‌کند. پیش از این نیز فاش شده بود که پاریس از طریق یک شرکت تولید سیمان، به داعش کمک می‌کرده است.

سفر دزدانه ترامپ به افغانستان
رئیس‌جمهور آمریکا در سفری از پیش‌اعلام‌نشده به صورت دزدکی و چراغ خاموش وارد پایگاه آمریکایی «بگرام» در شمال افغانستان شد.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱

منابع آمریکایی گزارش داده‌اند که «دونالد ترامپ» ساعت 20:30 شب پنج شنبه به وقت محلی(19:30 به وقت تهران) وارد پایگاه هوایی بگرام در 40 کیلومتری شمال کابل شده و به مدت دو و نیم ساعت در این پایگاه حضور داشته است. پیش از این، به خبرنگاران دستور اکید داده شده بود که برای حفظ امنیت ترامپ، این سفر را مخفی نگاه دارند و به همین دلیل، خبر ورود وی به افغانستان و پایگاه بگرام با تأخیری چندساعته منتشر شد! خبرنگاران همچنین نوشته‌اند که پیش از فرود هواپیمای حامل ترامپ، تمام چراغ‌های داخل هواپیما خاموش شده و گوشی‌های همراه و دیگر تجهیزات خبرنگاران هم که ممکن بود سیگنالی صادر کنند، به طور موقت ضبط شده بود . اعضای تیم رسانه‌ای همراه ترامپ حتی هنگام ورود به هواپیما، از مقصد اطلاعی نداشته و تنها دو ساعت پیش از رسیدن به افغانستان، از مقصد اطلاع یافتند.
پیش از این نیز ترامپ سفر مشابهی به استان «الانبار» عراق داشته است. او پس از سفر مذکور با دلخوری گفته بود، علیرغم اینکه آمریکا در عراق تریلیون‌ها دلار هزینه کرده است، وی باز هم مجبور است شبانه و چراغ خاموش به عراق سفر کند!
ترامپ که ادعا می‌شود به ‌منظور دیدار با نظامیان آمریکایی به مناسبت «روز شکرگزاری» به افغانستان سفر کرده است. وی که بیش از دو ماه قبل، به‌طور ناگهانی مذاکرات صلح با طالبان را متوقف کرده بود. قبل از ورود به پایگاه هوایی بگرام، به خبرنگاران گفت: « طالبان مایل به امضای یک توافق صلح است و ما با آنها دیدار می‌کنیم. من به آنها می‌گویم باید آتش بس را بپذیرند؛ آنها پیش‌تر آتش بس را رد می‌کردند اما اکنون این گروه خواهان آتش‌بس است. آمریکا مذاکرات صلح خود را با طالبان از سر می‌گیرد». ترامپ در سخنرانی‌اش در پایگاه بگرام همچنین تأیید کرده است که قصد دارد تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را به ۸۶۰۰ نفر کاهش دهد. آمریکا در حال حاضر بین ۱۲ تا ۱۳ هزار نیروی نظامی در افغانستان دارد.تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۰


سودان
خبرگزاری آناتولی: کابینه سودان روز پنجشنبه قانون انحلال نظام عمر البشیر، رئیس‌جمهور برکنار شده این کشور را تصویب کرد. تلویزیون دولتی سودان در این باره گزارش داد که قانون مذکور در نشست مشترک شورای حاکمیت و کابینه تصویب شده است. «عبدالله حمدوک» نخست‌وزیر سودان، طی پیامی در «فیس‌بوک» نوشت: «قانون انحلال رژیم ناپاک، برای انتقامجویی تصویب نشده است، بلکه این کار برای حفظ کرامت ملت سودان انجام شده است، ملتی که تحت سیطره خودکامگان قرار داشته و ثروت‌های آنها غارت می‌شده است.» وی افزود: «ما این قانون را در یک نشست مشترک به منظور برقراری عدالت، احترام به عزت مردم و پاسداری از دستاوردهای آنها، تصویب کردیم».
فرانسه
رویترز: گروه تروریستی داعش اعلام کرد که شاخه این گروه در غرب آفریقا باعث برخورد هلیکوپترهای ارتش فرانسه در کشور مالی شده است. این حادثه که اخیرا رخ داده، مرگ 13 نظامی فرانسوی را در پی داشته است. فرمانده ارتش فرانسه ادعای داعش را رد کرده و مدعی شده که مسائل فنی‌، علت این سانحه بوده است.
اروگوئه
خبرگزاری فرانسه: حزب حاکم و چپگرای اروگوئه، موسوم به «جبهه فراگیر»، روز پنجشنبه با پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، پس از گذشت ۱۵ سال، قدرت را ترک می‌کند. پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه، «لوئیس لاکایه پو» نامزد یک حزب با گرایشات راست میانه، با حدود ۳۰ هزار رای اختلاف، توانست از «دانیل مارتینز» نامزد حزب حاکم «جبهه فراگیر» پیشی بگیرد و برنده انتخابات شود.
انگلیس
گاردین: 11 میلیاردر آمریکایی، طی پنج سال اخیر میلیون‌ها دلار به چهار ‌اندیشکده راست گرای انگلیسی اهدا کرده‌اند. این‌اندیشکده‌ها درخصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و آینده روابط تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا پس از اجرای برگزیت، اطلاع‌رسانی می‌کنند. هدف از این پرداخت‌ها، تبلیغ کردن در‌باره مسائلی چون بازار آزاد با مالیات‌اندک، فعالیت تجاری با نظارت‌اندک و خصوصی‌‌سازی خدمات عمومی است. گفتنی است، «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر و از مخالفان دولت فعلی انگلیس، چهارشنبه گذشته مدارکی را به خبرنگاران نشان داد که نشان می‌دهد «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس، قصد دارد تحت عنوان خصوصی‌‌سازی خدمات ملی سلامت این کشور، بخش خدمات بهداشتی انگلیس را به آمریکایی‌ها بفروشد.
ترکیه
خبرگزاری فارس: «سلیمان سویلو» وزیر کشور ترکیه، روز پنج شنبه اعلام کرد که آنکارا به زودی 11 عنصر داعشی اهل فرانسه را ماه آینده به کشورشان باز خواهد گرداند. وی که درباره مهاجرت در شهر «ازمیر» صحبت می‌کرد افزود: «طی روزهای جمعه و شنبه، تعدادی از عناصر داعشی با ملیت ایرلندی و بلژیکی‌، به کشورهای خود عودت داده خواهند شد. همچنین، 11 (داعشی) فرانسوی اوایل ماه دسامبر(اواسط آذر) به این کشور بازگردانده خواهند شد». وی تاکید کرد که ترکیه در زمینه مدیریت مهاجران جدی است، چون کشورش در حال نبرد جدی با تروریسم است.ریاض مقابل انصارالله کوتاه آمد
آزادی 128 اسیر یمنی از اسارت آل‌سعود
پس از پیروزی‌های درخشان انصارالله در مقابل ائتلاف سعودی، عربستان مجبور به آزاد کردن ۱۲۸ اسیر ارتش و کمیته‌های مردمی یمن شد.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۵

انصارالله یمن در دو حمله بزرگ به عربستان، این رژیم را وادار به دادن امتیازاتی کرده است. انقلابیون با حمله به آرامکوی عربستان، قلب اقتصاد این کشور را هدف قرار‌داده و 50 درصد از تولید نفت عربستان را متوقف کردند. در عملیات «نصر من الله» نیز بزرگترین شکست زمینی بر عربستان وارد شده و 2000 نفر از سعودی‌ها نیز اسیر شدند. پس از این دو حمله، عربستان به تدریج در حال عقب‌نشینی بوده و حتی وارد مذاکره با انقلابیون یمن شده است. در این راستا، آزاد کردن اسرای یمن یکی از امتیازاتی است که عربستان مجبور شده به انقلابیون اعطا کند.
پنجشنبه گذشته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد، ۱۲۸ اسیر یمنی عضو ارتش و کمیته‌های مردمی را از عربستان به صنعا بازگردانده است. بر اساس گزارش پایگاه«المشهد الیمنی»، ائتلاف عربی هفته گذشته اعلام کرده بود، ۲۰۰ اسیر از ارتش و کمیته‌های مردمی را آزاد می‌کند. در ادامه این گزارش آمده است، تعدادی از مقامات انصارالله و یمنی‌های دیگر به فرودگاه صنعا آمدند تا از اسرای آزاد شده استقبال کنند. «محمد علی الحوثی» رئیس‌کمیته عالی انقلاب یمن و عضو شورای عالی سیاسی این کشور، سه‌شنبه هفته گذشته از اقدام ائتلاف سعودی در آزادی ۲۰۰ اسیر یمنی استقبال کرده و خواستار توقف شکنجه اسرا شده بود. خبر دیگر اینکه، «محمد ناصر العاطفی» وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن، اعلام کرد: «ابتکار عمل و سلاح راهبردی بازدارنده برای دفاع از کشور و حاکمیت را در اختیار داریم». وی به مناسبت عید استقلال یمن در ۳۰ نوامبر(9 آذر) و خروج نیروهای انگلیسی از این کشور، با خبرگزاری رسمی یمن «سبأ» گفت‌وگو و خطاب به ائتلاف سعودی گفته، جنگ واقعی میان ما و شما هنوز آغاز نشده است. وی تاکید کرد، می‌گویند جهان یک روستای کوچک است، این روستای کوچک باید خانواده یمنی را ببیند، زمانی که ملت یمن کشته می‌شوند و روستا در خواب است یا تفریح می‌کند، ما ناچاریم برای دفاع از ملتی که کشته و سوزانده می‌شود، روستا را بیدار کنیم. وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن تاکید کرد، در صورت ادامه حملات به یمن و سکوت جهانی، منافع بین‌المللی به ویژه در زمینه اقتصادی، بیشتر متضرر خواهد شد و یمن سلاحی راهبردی و بازدارنده در اختیار دارد.
مرکز حقوق بشری «عین الانسانیه» که خود را مرکزی مستقل می‌داند و گزارش‌های دوره‌ای درباره خسارت‌های جنگ یمن ارائه می‎دهد، اعلام کرد، تا کنون ۴۲ هزار و 135 غیرنظامی در نتیجه بمباران مستقیم نیروهای ائتلاف، کشته و زخمی شده‌اند. تعداد کشته شدگان غیرنظامی ۱۶ هزار و۴۴۷ نفر است که از مجموع آنها، ۳۶۷۲ نفر کودک و ۲۳۳۷ تن نیز زن بوده‌اند. تعداد مجروحان و افرادی که دچار نقص عضو شده‌اند، هم به ۲۵ هزار و ن۶۸۸ نفر می‌رسد که ۳۸۵۶ نفر آنها کودک و ۲۶۸۹ نفر نیز زن هستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
0
0
اندیشکده نظامی انگلیس وضعیت ارتش این کشور را بحرانی خواند
یک ‌اندیشکده دفاعی انگلیس طی گزارشی، به ضعف‌های ارتش این کشور در جنگ احتمالی با روسیه پرداخت و نوشت: ارتش انگلیس در ضعف و بحران به‌سر می‌برد.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۰

اندیشکده انگلیسی «رویال یونایتد سرویسِز» طی گزارشی، اعلام کرد که ارتش انگلیس در حال حاضر فاقد توانایی جنگ‌افزاری قابل رقابت و متقاعدکننده در یک رویارویی نظامی فرضی با روسیه است. واحد‌های نظامی روسیه از نظر قدرت و برد آتش، نسبت به انگلیس برتری دارند... این برتری می‌تواند منجر به شکست واحدهای نظامی انگلیس شود.
این‌اندیشکده در جمع‌بندی از وضعیت ارتش انگلیس، اعلام کرد که ارتش این کشور در ضعف و بحران به سر می‌برد. به گزارش فارس، سخنگوی وزارت دفاع انگلیس در واکنش به این گزارش، آن را «تک بُعدی» دانست و گفت «کاملاً غیرممکن» است که انگلیس به‌تنهایی با روسیه بجنگد. او گفت: «انگلیس به‌ تنهایی نمی‌جنگد بلکه در کنار متحدانش در ناتو این کار را انجام می‌دهد. این در حالی است که «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، چندی پیش گفت: «ناتو دچار مرگ مغزی شده است».بولیوی به 10 سال قبل برگشت از سرگیری روابط با رژیم صهیونیستی
دولت کودتایی بولیوی از سرگیری روابط دیپلماتیک این کشور با رژیم کودک‌کش صهیونیستی را، پس از 10 سال قطع روابط، اعلام کرد.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۰


از دو ماه پیش اعتراضات به انتخاب قانونی «اوو مورالس»، سیاستمدار ضدآمریکایی بولیوی، به عنوان رئیس‌جمهور این کشور آغاز شد، تا شرایط برای کودتا فرآهم شود. نهایتا نیز با تهدید ارتش، «مورالس» تن به استعفا داد تا از خونریزی جلوگیری کند. پس از آن نیز «ژنینه آنز» نماینده مجلس این کشور، خود را رئیس‌جمهور موقت خواند تا پروژه کودتا تکمیل شود.
«آنز» که تحت حمایت بی‌پرده آمریکا قرار دارد، از آغاز تا کنون اقدامات مختلفی در راستای منافع واشنگتن انجام داده است، از جمله قطع روابط با دولت ضدآمریکایی ونزوئلا و امنیت قضایی دادن به نیروهای امنیتی برای سرکوب طرفداران رئیس‌جمهمور مستعفی. دولت او حالا در آخرین اقدامش روابط بولیوی با رژیم کود‌ک‌کُش صهیونیستی‌، که از 25 دی 1387و در پی حمله این رژیم به نوار غزه قطع شده بود، را از سرگرفت.هلاکت 16 مهاجم
آشوبگران، کنسولگری ایران را در نجف آتش زدند
شماری از عوامل نفوذی و آشوبگر با حمله به کنسولگری کشورمان در نجف، این مکان دیپلماتیک را با پرتاب مواد آتش‌زا، به آتش کشیدند. در این حمله، دست کم 16 مهاجم کشته و حدود 46 نفر، از جمله محافظان کنسولگری، مجروح شدند.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۰

شماری از اغتشاشگران در شهر نجف عراق، شامگاه چهارشنبه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهر یورش بردند و با پرتاب مواد آتش زا، این مکان دیپلماتیک را به آتش کشیدند. در جریان این حمله، دست‌کم 16 کشته و 46 نفر مجروح شدند. بیشتر مجروحان، نظامیان عراقی بودند که از محل کنسولگری ایران در نجف مراقبت می‌کردند.
پیش از این نیز کنسولگری‌های ایران در بصره و کربلا هدف حمله قرار گرفته بود. کارشناسان با‌اشاره به کمک‌های بی‌دریغ ایران به عراق در نبرد نفس‌گیر علیه داعش، می‌گویند که حمله به منافع ایران، کار مردم عراق نیست، بلکه از سوی عوامل خاصی صورت
می‌گیرد.
وزارت خارجه عراق، روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، وزارت خارجه حمله به کنسولگری ایران در نجف‌اشرف از سوی کسانی‌که هیچ ارتباطی با تظاهرات مردم ندارند، را به شدت محکوم می‌کند.
با هدف آرام کردن اوضاع صورت گرفت
کناره گیری عادل عبدالمهدی از نخست وزیری عراق
«عادل عبدالمهدی» پس از یک سال، با هدف آرام کردن اوضاع جاری عراق، از پست نخست‌وزیری این کشور کناره گرفت.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱

عبدالمهدی عصر دیروز از نخست‌وزیری استعفا کرد. وی قبل از اینکه از این پست کناره بگیرد، طی بیانیه‌ای، اعلام کرد که بنا بر شرایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامه‌دار و به علت ناتوانی آشکار در سامان دادن به اوضاع، استعفای خود از نخست‌وزیری را تقدیم پارلمان عراق می‌کند و از پارلمان می‌خواهد تا درخصوص تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند.
در این بیانیه آمده است: «با دقت به خطبه‌ مرجعیت عالی دینی گوش دادم که در آن آمده است: با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سر می‌برد و با توجه به ناتوانی دستگاه‌های مختلف در تعامل با شرایط دو ماه گذشته و جهت جلوگیری از ریخته شدن خون [مردم]، پارلمان باید در گزینه‌های خود تجدید نظر و با توجه به منافع عراق و مراقبت از خون فرزندان عراق و جلوگیری از ناآرامی و تخریب بیشتر، اقدام
کند.»
عبدالمهدی افزود: «بنابراین با توجه به این خواسته و تعجیل در عملی شدن آن، به زودی طی یک نامه رسمی، استعفای خود از ریاست دولت فعلی را به پارلمان ارائه خواهم کرد.»
نخست‌وزیر عراق در پایان تأکید کرد: «کوچک و بزرگ می‌دانند که من علنا پیش از این و در یادداشت‌های رسمی، خواستار اجرای این گزینه و آنچه که به مصلحت مردم و کشور است، شده بودم.»
اعلام عبدالمهدی مبنی بر قصد خود جهت استعفا، در حالی صورت گرفت که بسیاری از احزاب دیروز در بیانیه‌های جداگانه‌ و پس از خطبه دیروز مرجعیت عراق، خواستار تشکیل جلسه پارلمان برای استیضاح و برکناری دولت شده بودند. دولت عبدالمهدی دوم آبان سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده بود.
در واکنش به استعفای عبدالمهدی، «مقتدا صدر» رهبر جریان «صدر»‌، خواستار تعیین نخست‌وزیر از راه همه پرسی شد.
از سوی دیگر، دیروز در پی انتشار بیانیه عبدالمهدی، جمعیت بسیاری در میدان التحریر بغداد و دیگر شهرها از جمله کربلا، نجف‌اشرف، بصره، الناصریه و السماوه تجمع و شادی کردند.
نا آرامی درعراق از نهم مهرماه آغاز شده است. طی این مدت، معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه ‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی بودند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین(ع) به مدت دو هفته متوقف شده بود، از سوم آبان از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد. تا کنون بیش از 400 نفر در این نا آرامی‌ها جان خود را از دست داده‌اند. در تظاهرات عراقی‌ها عوامل نفوذی و مشکوک به مراکز عمومی و اموال مردم حمله می‌کنند.
دیروز خبرگزاری فارس همچنین گزارش داد، سرتیپ «محمد القریشی»، فرمانده پلیس استان «ذی‌قار» در جنوب عراق‌،از سمت خود استعفا کرد.
خبرها از عراق همچنین حاکی است که آشوبگران مقبره «عثمان بن سعید» یکی از چهار نواب امام زمان(عج) در غیبت صغرا را به آتش کشیدند.
هشدار مرجعیت عراق
«احمد الصافی» نماینده آیت‌الله «سید علی سیستانی» مرجع عالی شیعیان عراق دیروز در خطبه‌های نماز جمعه شهر کربلا، ضمن بیان حرمت خون معترضان، از آنها خواست تا صف خود را از آشوبگران جدا کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، او ابتدا از درگیری‌های اخیر در برخی شهرها به خصوص «ناصریه» و «نجف‌اشرف» و ریخته شدن خون بسیاری و تعرض به اماکن مختلف و آتش زدن‌ آنها ابراز تأسف کرد.
«احمد الصافی» در ادامه، از معترضان خواست تا آشوبگران و کسانی که دست به تخریب می‌زنند را از جمع خود بیرون کنند و نگذارند که مسیر اعتراضات را منحرف کنند. وی همزمان بر حق مردم برای اعتراض تأکید کرد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
0
0
آل خلیفه 5 شهروند بحرینی را به حبس ابد محکوم کرد
دادگاه رژیم آل خلیفه پنج شهروند بحرینی را به حبس ابد و یک نفر دیگر را به پنج سال حبس محکوم کرد. این رژیم مدعی است که شهروندان مذکور، در انفجارهای این کشور دست داشته‌اند.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱

دادگاه آل خلیفه دیروز پنج شهروند بحرینی را به اتهام دست داشتن در انفجار تعدادی از دستگاه‌های خودپرداز طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹‌، به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، دادگاه مذکور همچنین، یک نفر دیگر را به پنج سال حبس محکوم کرد. رژیم آل خلیفه، که سال‌هاست در میان مردم بحرین مشروعیت خود را از دست داده است، برای سرکوب مخالفان، از روش‌های مختلفی چون سرکوب خیابانی، سلب تابعیت، حبس‌های طولانی مدت و شکنجه استفاده می‌کند. کشورهای غربی هم که این رژیم را حافظ منافع خود در منطقه می‌دانند، نه تنها در برابر جنایات آل خلیفه نسبت به مردم بحرین، سکوت می‌کنند، بلکه در سرکوب این ملت شریک نیز هستند.


ماکرون: از گفته خود پشیمان نیستم ناتو واقعا دچار مرگ مغزی شده است
رئیس‌جمهور فرانسه تاکید کرد، اظهاراتش مبنی بر اینکه ناتو دچار مرگ مغزی شده، یک «بیدارباش مفید» برای اعضای ناتو بوده و به خاطر گفتن این حرف، عذرخواهی نخواهد کرد.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱

اظهارات صریح «امانوئل ماکرون» در آستانه نشست 4 دسامبر (13 آذرماه) در انگلیس، واکنش‌های شدیدی را از سوی همتایان اروپاییش به همراه داشته است، چرا که آنها معتقدند اروپا همچنان باید برای دفاع از خود، شدیدا به ائتلاف نظامی ناتو تکیه کند. «امانوئل ماکرون» ماه گذشته میلادی در اظهاراتی که خشم بسیاری از سران اروپا و آمریکا را برانگیخت، با انتقاد شدید از وضعیت اسفبار کنونی «ناتو» در مصاحبه با اکونومیست گفته بود: «چیزی که شاهد آن هستیم، مرگ مغزی ناتو است. شما شاهد هیچ هماهنگی یا تصمیم‌گیری راهبردی بین آمریکا و متحدان ناتو نیستید. هیچ! با توجه به بی‌تعهدی آمریکا در قبال ناتو، کشورهای اروپایی نباید برای دفاع از خود، به آمریکا اتکا کنند». این اظهارات در همان موقع انتقادهای زیادی را برانگیخت.
اما حالا خبر می‌رسد که ماکرون از این اظهارات پشیمان نیست. ماکرون در کنفرانس خبری مشترکی که با استولتنبرگ دبیرکل ناتو داشت، نه تنها بابت این اظهارات عذرخواهی نکرد، بلکه گفت: «شاید ما به یک بیدارباش نیاز داشتیم. من بسیار خوشحالم که این زنگ هشدار به صدا درآمد و بسیار خوشحالم که در حال حاضر همگان متوجه شدند که ما باید بر اهداف استراتژیک‌مان متمرکز شویم. در نتیجه قطعا به خاطر این ابهام زدایی که انجام داده‌ام عذرخواهی نخواهم کرد».
ترامپ چالش بزرگ اروپا
در ادامه اظهارات مقامات اروپایی علیه «ترامپ»، «دونالد تاسک» که دیروز دوره پنجساله ریاست او بر شورای اتحادیه اروپا خاتمه یافت، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، را متهم کرد که علاقمند به تضعیف وحدت اروپاییان و حتی فروپاشی اتحادیه اروپاست. وی گفت«ترامپ بزرگترین چالش در برابر اتحادیه اروپاست». تاسک که در مصاحبه با یک نشریه آلمانی سخن می‌گفت افزود: «برای اولین بار در تاریخ، با یک رئیس‌جمهور آمریکا سرو کار داریم که صراحتا مخالف یک اروپای متحد است، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را مطلوب می‌داند و برای فروپاشی اتحادیه دعا می‌کند». به گفته تاسک، رئیس‌جمهوری آمریکا صراحتا اتحادیه اروپا را «دشمن تجاری» کشورش می‌داند و ارزش همکاری دفاعی آمریکا و اروپا در چارچوب سازمان ناتو را زیر سؤال برده است. ترامپ از زمان آغاز به کار به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا، منتقد روابط کشورش با کشورهای اروپایی بوده و گفته است که هزینه همکاری دو طرف به طور منصفانه تقسیم نشده است. او مشخصا اکثر کشورهای اروپایی عضو پیمان ناتو را متهم کرده که به تعهدات مالی خود عمل نکرده‌اند که در نتیجه، فشار مالی غیرمنصفانه‌ای بر آمریکا وارد شده است.
هشدار رئیس‌جدید
«چارلز میشل» رئیس‌جدید شورای اروپا نیز روز جمعه درخصوص لزوم همکاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حفظ یکپارچگی آن هشدار داد. به نوشته روزنامه «گاردین»، میشل گفت امیدوار است انتخابات ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) در انگلیس به تعیین تکلیف توافق حاصل شده بین لندن و بروکسل برای اجرای برگزیت کمک کند.
او در این باره گفت: «ما آماده‌ایم، می‌دانیم در مرحله بعدی (پس از اجرای برگزیت)، مهم‌ترین اصولی که باید از آنها دفاع کرده و آنهاا را ترویج کنیم کدامند. همچنین می‌دانیم اولویت‌های اصلی کدامند: یکپارچگی در بازار واحد اروپا و رقابت منصفانه». این سیاستمدار بلژیکی هشدار داد: «به‌خاطر وجود وضعیت اقتصادی متفاوت در میان کشورهای اروپایی، خطر ایجاد دودستگی وجود دارد. اما اگر روش کار شفاف خود را حفظ کنیم، بهترین ضمانت برای حفظ وحدت خواهد بود». او همچنین درخصوص تبدیل شدن اتحادیه اروپا به «خسارت جانبی» جنگ سرد میان چین و آمریکا هشدار داد.


آزمایش موفق موشک توپل در روسیه با 47 تن وزن و 10 هزار کیلومتر برد
وزارت دفاع روسیه از آزمایش موفق موشک قاره پیمای جدیدی با برد بیش از 10 هزار کیلومتر و وزن 47 تن خبر داد.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۰

وزارت دفاع روسیه پنجشنبه اعلام کرد، پرتاب آموزشی موشک بالستیک قاره‌پیمای «توپول -ام» با موفقیت انجام شد. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است:« پرتاب آموزشی موشک بالستیک قاره‌پیمای توپول –ام در پایگاه «کاپوستین یار» در استان استراخان در جنوب غرب روسیه با موفقیت انجام شد و با موفقیت به هدف مجازی در قزاقستان اصابت کرد.»
وزارت دفاع روسیه افزود، این آزمایش بار دیگر، صحت تصمیمات فنی اتخاذ شده و آمادگی برای جنگ واقعی یگان راهبردی موشکی روسیه را ثابت کرد. آخرین پرتاب موشک قاره پیمای توپول- ام، هشت مهر ماه صورت گرفته بود. این موشک از پایگاه آزمایشی هوایی-فضای «پلسیتسک» روسیه با موفقیت پرتاب شد و کلاهک رزمی موشک پرتاب شده در نقطه معینی در منطقه «کامچاتکا» در شرق روسیه به زمین رسید. موشک بالستیک
توپول –ام‌، یک موشک قاره پیماست که طراحی آن در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی انجام و نخستین نمونه آن نیز، اوایل دسامبر ۱۹۹۴ میلادی با موفقیت آزمایش شد. این موشک از جمله موشک‌های قاره‌پیمای سه مرحله‌ای با برد ۱۰۵۰۰ کیلومتر است. این موشک دارای کلاهکی سنگین بوده و همچنین، تعدادی دستگاه ضد رادار برای جلوگیری از ردیابی در آن تعبیه شده است. وزن موشک توپول-ام، حدود ۴۷ تن است و از بهترین موشک‌های جهان به شمار می‌رود.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
0
0
اعتراف دیرهنگام
عراقچی: نتیجه برجام و پایبندی به‌آن فقط افزایش تحریم‌ها بود
معاون وزیر امور خارجه با‌ اشاره به اینکه نتیجه برجام و پایبندی به آن، فقط افزایش تحریم‌ها بود تأکید کرد: یکی از درس‌های برجام این بود که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب می‌دهد.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۶عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در مصاحبه با وبگاه هلندی «اِن.آر.سی» گفت: می‌خواهم تأکید کنم که یکی از درس‌هایی که ما از مسئله برجام گرفتیم، این است که نتیجه این توافق و پایبندی به آن، ظاهرا اعمال تحریم‌های جدید بود. اگر قرار است چنین باشد، ما نیز شاید مجبور به تغییر رویه شویم. اینکه چطور را فعلا نمی‌توانم بگویم. دیگر درسی که گرفتیم این است که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب می‌دهد.
خسارت محض
عراقچی با‌ اشاره به خسارت محض برجام، صراحتا اعلام کرده که نتیجه توافق هسته‌ای و پایبندی به آن، فقط افزایش تحریم‌ها بود.
این اذعان چندین باره به نتیجه خسارت‌بار توافق هسته‌ای در حالی است که مقامات ارشد دولت در طول مذاکرات و همچنین پس از امضای توافق- بدون توجه به دلایل فنی و کارشناسی منتقدان- تأکید داشتند که در روز اجرای برجام تمامی ‌تحریم‌ها یک‌ باره لغو خواهد شد و نه تعلیق.
معاون سیاسی وزیر خارجه افزود: برجام هم‌اکنون در شرایطی مانند «مراقبت‌های ویژه» قرار دارد.
مقاومت جواب می‌دهد
آقای عراقچی تأکید کرده است که «یکی از درس‌های برجام این است که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب می‌دهد». این در حالی است که مقامات ارشد دولت پیش از این در اظهارات تأمل‌برانگیز مدعی بودند که «نمی‌توان در مقابل قدرت‌های بزرگ با شعارهای توخالی ایستاد»! و...
اشاره وی به اینکه در مقابل آمریکا و نظام سلطه باید با رویکرد مقاومت مواجه شد،‌ اشاره‌ای بسیار دقیق و البته اعترافی دیرهنگام است؛ علاوه‌بر این، دوگانه‌ای که معاون سیاسی وزیر خارجه تعریف کرده است، کاملاً غلط است. وی می‌گوید «مقاومت» بیش از «تمایل برای همکاری» جواب می‌دهد. این در حالی است که مقاومت هیچ تضادی با تمایل به همکاری ندارد. رویکرد مقاومت می‌گوید باید سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» را در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل رعایت کرد. بر همین اساس مقاومت هیچ‌گاه با همکاری در تضاد نیست.
رویکرد مقاومت می‌گوید نباید با دیپلماسی انفعالی با آمریکا و شرکای واشنگتن مواجه شد. نتیجه دیپلماسی انفعالی این می‌شود که علی‌رغم پایبندی کامل ایران به تعهدات، هسته‌ای می‌رود و تحریم‌ها می‌ماند.
از خودگذشتگی اروپا!
وی در ادامه گفت: اروپا باید تلاش بیشتری برای حفظ برجامی‌ انجام دهد که خواستار تداوم آن است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه اظهار داشت: اینکه اروپا با ایران تجارت کند، کاملاً قانونی و مشروع است. اما کمپانی‌های اروپایی بعد از تحریم‌های آمریکا از ایران رفتند. کشورهای اروپایی می‌گویند که می‌خواهند به برجام پایبند باشند اما اروپا نشان داده یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در برابر تسلط آمریکا به سیستم مالی آنها مقاومت کند
عراقچی خاطرنشان کرد: اروپا باید صندوقی ایجاد کند که از کمپانی‌های خود در برابر تنبیه آمریکا محافظت کند، حتی با وجود اینکه تجارت با ایران کاملاً قانونی است. اروپایی‌ها باید از خودگذشتگی بیشتری نشان دهند. هرچیزی بهایی دارد. یک ضرب‌المثل ایرانی می‌گوید، نمی‌توانید بدون خیس شدن، شنا کنید.
آقای عراقچی می‌گوید: «اروپایی‌ها باید از خودگذشتگی بیشتری نشان دهند»! این در حالی است که قرار نیست که اروپا ازخودگذشتگی کند، بلکه موظف است که به تعهدات برجامی‌خود عمل کند.
متأسفانه طرف اروپایی به هیچ عنوان به تعهدات برجامی‌خود عمل نکرده و مقامات ارشد دولت و به خصوص وزارت خارجه، به بی‌عملی اروپا کاملاً منفعلانه واکنش نشان داده‌اند.
قدردانی از فرانسه!
عراقچی افزود: به‌نظرم این فرصت وجود دارد اگر طرف دیگر به تعهداتش ذیل توافق کاملاً عمل کند. ایران تا کنون هزینه‌های خود را پرداخت کرده و اکنون نوبت دیگر طرف‌هاست که چنین کاری را انجام دهند. ما پذیرفتیم که برنامه هسته‌ای خود را محدود کنیم. اماما در شرایط فشار حداکثری از سوی آمریکا قرار گرفتیم. ما از تحریم‌ها آسیب می‌بینیم. راهکارهای عملی برای خلاص شدن از تحریم‌ها باید ایجاد شود.
معاون سیاسی وزیر خارجه در ادامه گفت: ما از تلاش‌های رئیس‌جمهور فرانسه قدردانی می‌کنیم. اما سؤال بزرگتر اینجاست که آیا آمریکا هم قدر آن را می‌داند. راستش را بخواهید، من فعلا هیچ فرصت بزرگی [برای اقدامات ماکرون] نمی‌بینم.
آقای عراقچی از رئیس‌جمهور فرانسه تقدیر کرده است. این در حالی است که فرانسه علی‌رغم بدهکاری در برجام، اکنون با ژست منجی و میانجی در پی پیاده کردن دستورات ‌ترامپ برای برجامیزه کردن مولفه‌های قدرت ایران است.
فرانسه که سابقه تجهیز صدام به سلاح شیمیایی را در کارنامه خود دارد، سال‌هاست که به پناهگاه گروهک ‌تروریستی منافقین بدل شده است. گروهک جنایتکاری که 17 هزار ایرانی بی‌گناه را به شهادت رسانده است.
فرانسه حداقل در دو پرونده برجام و حقوق بشر به ایران بدهکار است و اکنون با فریبکاری در پی پیاده کردن خواسته‌های سلطه‌طلبانه‌ ترامپ است و متأسفانه علی‌رغم این فریبکاری مورد تمجید مقامات دولت نیز قرار می‌گیرد.
عراقچی در پایان، به این سؤال که آیا ایران تمایل دارد درباره توافق گسترده‌تری همان‌طور که آمریکا می‌خواهد مذاکره کند، این‌گونه پاسخ داد: خیر، ما نمی‌خواهیم دوباره بر سر برجام مذاکره کنیم. همچنین ما بر سر برنامه موشکی خود به هیچ‌وجه مذاکره نمی‌کنیم. موشک‌ها برای امنیت ما ضروری است.
مکانیسم ماشه
سیدعباس موسوی سخنگو‌ی وزارت امور خارجه گفت: برجام در شرایط کنونی به اروپا اجازه نمی‌دهد که در قبال اعمال حق مشروع ایران در پاسخ به اقدامات غیرقانونی و یکجانبه آمریکا و نقض اساسی تعهدات طرف‌های اروپایی، به مکانیسم ماشه استناد کند.
موسوی در واکنش به اظهارات ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه درخصوص برجام و همچنین امکان بهره‌گیری از مکانیسم حل و فصل اختلافات این سند (مکانیسم ماشه) تصریح کرد: این اظهارات غیرمسئولانه و غیرسازنده بوده و شدیدا، کارآمدی ابتکارات سیاسی برای اجرای کامل برجام توسط کلیه طرف‌ها در راستای نظام رفع تحریم‌های برجام و مصوبات کمیسیون مشترک را مخدوش می‌کند.
وی درخصوص امکان بهره‌گیری فرانسه و دیگر اعضای باقی‌مانده برجام از مکانیسم حل و‌ فصل اختلافات نیز گفت: منطق و هدف مکانیسم حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده در برجام در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف است و اقدام جمهوری اسلامی ایران هم اجرای حق خود در ماده ۳۶ است و لذا برجام در شرایط کنونی اساساً به طرف‌های اروپایی اجازه نمی‌دهد که در قبال اعمال حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدامات غیرقانونی و یک‌جانبه ایالات متحده و نقض اساسی تعهدات طرف‌های اروپایی، به این مکانیسم استناد ورزند.
به گزارش فارس، «ژان ایو لودریان»، وزیر خارجه فرانسه چهارشنبه هفته گذشته، ایران را به آغاز سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه تهدید کرد.
واکنش روسیه
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت: دائمی‌کردن محدودیت‌های ایران در برجام امکان‌پذیر نیست.
اولیانوف در توئیتر در پاسخ به تحلیلگری که خواستار دائمی ‌شدن بندهای زوال‌پذیر برجام برای ایران شده‌اند نوشته است: از نقطه نظر حقوق بین‌الملل، بندهای زوال‌پذیر [در برجام] در حکم تصمیم داوطلبانه ایران برای محدودسازی موقت بعضی از حقوق مشروع خودش ذیل ان‌پی‌تی است. نمی‌توان انتظار داشت که این محدودیت‌ها برای مدت نامحدود اعمال شوند. تلاش در این راستا برای نظام منع ‌اشاعه مضر خواهد بود.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در اظهارنظری درباره برجام از کشورهای غربی خواست فکر اینکه می‌توانند با ایران هر کاری را انجام دهند کنار بگذارند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سفیر نروژ در تهران عنوان کرد که کشورش به همراه سوئد، دانمارک، فنلاند، بلژیک و هلند به سازوکار مالی «اینستکس» می‌پیوندد.بسم‌الله! یک‌یا حسین دیگر (نکته)

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۶
دیروز آشوبگرانی که از سوی آمریکا و با هزینه آل‌سعود برای خرابکاری در عراق اجاره شده بودند، مرقد مطهر «عثمان بن سعید» اولین نایب خاص حضرت بقیهًْ‌الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء را به آتش کشیدند. اراذل اجاره‌ای روز قبل از آن نیز کنسولگری ایران در نجف ‌اشرف را آتش زده بودند. حملات وحشیانه به نمادهای اسلام ناب‌محمدی(ص) کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که مطالبات اقتصادی در آشوب‌های عراق فقط یک بهانه است و هدف اصلی آن مقابله با اسلام ناب و انقلابی است که این روزها پوزه کثیف آمریکا و متحدان صهیونیست و منطقه‌ای آن را به خاک مالیده است. کنسولگری ایران در نجف ‌اشرف و مرقد مطهر جناب عثمان بن سعید، اولین نایب خاص امام زمان (عج) در بغداد، دو نماد نهضت گسترده و رو به رشد مقاومت هستند و آتش زدن این دو نقطه به وضوح از هدف اصلی آشوب و شناسنامه واقعی آشوبگران پرده بر می‌دارد.
دیروز یکی از معترضان در میدان تحریر بغداد فریاد برآورد که «چرا به کنسولگری سعودی حمله نمی‌کنید؟! آل‌سعود ۵ هزار تکفیری را به عراق فرستاد و عراقی‌ها را قتل عام کردند ولی ایرانی‌ها برای دفاع از عراق شهید دادند و خونشان با خون ما آمیخته شد» فریاد قیس قریشی، آشوبگران نقابدار را به شدت آشفته کرد و شاید هم تاکنون او را به شهادت رسانده باشند.
مردم عراق جنایات و قتل و غارت صدام را که با حمایت مستقیم آمریکا و اسرائیل و دلارهای سعودی و امارات و کویت صورت می‌پذیرفت از یاد نبرده‌اند، بنابراین به یقین می‌دانند که سرنخ آشوب‌ها به کجا متصل است و دشمنان عراق چه خوابی برای این کشور اسلامی دیده‌اند؟!
دیروز حضرت آیت‌الله سیستانی در بیانیه‌ای که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد صافی امام جمعه کربلا در نماز جمعه این شهر قرائت شد، از مردم خواست که صف خود را از آشوبگران جدا کنند که امید است این درخواست به معنای برخورد قاطع با اراذل اجاره‌ای باشد.
شواهد موجود و برخی گزارش‌های موثق حکایت از آن دارند که تا کنون، نیروهای مومن و انقلابی و جان برکف عراق نگران آمیختگی شماری از مردم عادی با آشوبگران بوده‌اند، مردمی که انتظارات قابل قبولی داشته‌اند و مدارای حشدالشعبی در برخورد با آشوبگران اجاره‌ای از بیم آن بوده است که مبادا مردم عادی در جریان این برخورد آسیب ببینند ولی اکنون که با تدبیر مرجعیت بزرگوار، صف آنان از صف آشوبگران مزدور و اجاره‌ای جدا شده است از نیروهای مومن و انقلابی عراق که در قلع و قمع تکفیری‌های داعش حماسه‌ای ماندگار آفریده و نام مقدس حشد‌الشعبی را بر تارک جبهه مقاومت ثبت کرده‌اند، انتظار می‌رود در نجات عراق اسلامی از چنگ دشمنان خونریز و غارتگر آن حتی لحظه‌ای را هم از دست ندهند. آشوبگران اخیر در عراق با جنایاتی که مرتکب شده‌اند کمترین تردیدی باقی نگذاشته‌اند که همان دنباله‌های داعش هستند و چنانچه مانند تکفیری‌های داعش قلع و قمع نشوند، عراق اسلامی را دست‌بسته تحویل ائتلاف وحشی و خون‌آشام آمریکا و اسرائیل و حاکمان دست‌نشانده و کاسه‌لیس سعودی و امارات و... می‌دهند. قلع و قمع اراذل اجاره‌ای برای فرزندان انقلابی عراق و عزیزان جان برکف حشد‌الشعبی و ملت سلحشور و امام حسینی(ع) عراق، به آسانی ممکن است...
بسم‌الله، یک یا حسین دیگر...
حسین شریعتمداری
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
0
0
دور از شأن رئیس‌جمهور است که این گونه با مردم شوخی بکند(خبر ویژه)
سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر این که از اجرای سهمیه‌بندی و گران کردن قیمت بنزین در روز جمعه خبر نداشته، با واکنش قابل تأمل مطبوعات حامی و منتقد دولت مواجه شد.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۵

روحانی روز چهارشنبه گفت اصلاح قیمت بنزین را به وزیر کشور واگذار کردم و گفتم هر وقت در شورای امنیت شرایط را مناسب ‌دیدید، اجرا کنید و من حتی آن روزی که اجرا شد، خبر نداشتم، و مثل شما صبح دیدم قیمت تغییر کرده است(!)
روزنامه‌هایی مانند سازندگی، اعتماد، ایران، آفتاب یزد، اطلاعات، دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی که از روزنامه‌های حامی دولت هستند، ترجیح دادند این اظهارنظر ناپسند و غیرقابل پذیرش نزد مردم را کلاً سانسور کنند و هیچ تیتری از آن در صفحه اول نداشته باشند.
در عین حال روزنامه آفتاب یزد در تیتری با انتقاد از ادبیات برخی مدیران دولتی نوشت «حرف بزنید، اما نه این گونه»! اما روزنامه آرمان، گزارشی از واکنش‌های انتقادی به سخنان روحانی منتشر کرد و تیتر زد: «آقای رئیس‌جمهور! واقعاً؟».
روزنامه‌های منتقد نیز تیترهایی از این قبیل را برای سخنان روحانی زده‌اند؛
- وطن امروز: من هم صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده است!
- جام جم: شوخی می‌کنید آقای روحانی؟!
- فرهیختگان: صبح جمعه با شما! (رئیس جمهور: من هم مثل مردم، صبح جمعه از سهمیه‌بندی خبردار شدم).
- رسالت: بی‌خبری رئیس‌جان!
رسالت در این زمینه خطاب به روحانی می‌نویسد: «شما گویا از خیلی چیزها خبر ندارید. رئیس‌جان! ولی واقعاً بی‌خبری یک رئیس‌جمهور از مسئله‌ای به این درجه اهمیت، حسن است یا عیب؟ آیا بهانه به دست دشمن دادن و تلفات انسانی به بار آمده، حاصل این بی‌خبری بوده یا چیز دیگری در میان بوده است؟
البته می‌گویند اگر تا سنی به برخی خلق و خوها عادت نکنید در کهن سالی بسیار بعید است بتوانید عادت خود را تغییر دهید اما واقعاً چرا عادت ندارید مسئولیت کرده‌ها و نکرده‌های خود را به عهده بگیرید؟ شما حتی برای تبرئه خود، می‌گویید «دولت» مخالفت کرد یا «دولت» گفت فلان موقع انجام بشود یا نشود؛ نمونه‌های عجیبی دارد اتفاق می‌افتد؛ باز تا قبل از این که سپاه و بسیج و مجلس و قوه قضائیه به زعم شما مقصر بودند، قابل تأمل‌تر بود تا الان که خود را از دولت خارج می‌دانید و به دولت هم عتاب می‌کنید. مگر کسی جز شما نفر اول دولت است؟ گویا احساس غریبگی می‌کنید با دولت. این دولت، دست پخت خودتان است؛ تازه هم به مسند قدرت تکیه نزدید که بخواهیم وقت بیشتری بدهیم؛ تقریباً آفتاب دولتتان لب بام است.
روزنامه جام جم نیز در یادداشتی با عنوان «شوخی می‌کنید؟!» نوشت: شاید باور نکنید این جملات از زبان رئیس‌جمهوری کشوری بیان شده که یک هفته درگیر اغتشاش و آشوب ناشی از همان تصمیمی است که ایشان با افتخار می‌گوید از جزئیات آن خبر نداشته است. تصمیمی که فارغ از ابعاد مثبت و منفی اقتصادی، لااقل خسارت‌های قابل توجه مالی و روانی و حیثیتی برای نظام و مردم درپی داشته است.
باید پرسید آیا واقعاً مردم چنین استدلالی را از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور می‌پذیرند؟ آیا بیان این سخنان مردم را نسبت به دولت دلخور و مأیوس نمی‌کند؟
اما روزنامه آرمان معتقد است: متأسفانه معلوم نیست که چرا سخنان رئیس‌جمهور اخیراً خیلی با مردم فاصله پیدا کرده است و باز معلوم نیست نقش مشاوران رئیس جمهور در این میان چیست؟ گاهی مردم می‌مانند که در مقابل برخی سخنان آقای روحانی باید بگریند یا بخندند! اینکه رئیس‌جمهور از تاریخ اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، نه شایسته جایگاه وی است و نه برای مردم قابل پذیرش. در شرایط کنونی رئیس‌جمهور باید از سخنرانی‌های کلیشه‌ای گذر کند و به ارتباط مستقیم با اقشار مختلف مردم، نمایندگان، نخبگان و فعالان سیاسی و رسانه‌ای روی آورد. بپذیریم که پل اعتماد مردم به دولت ضربه سنگینی خورده و باید زودتر ترمیم شود.
روایت محسن هاشمی از کرختی شهرداری و عدم حمایت دولت(خبر ویژه)
رئیس شورای شهر تهران برای چندمین بار از عملکرد شهرداری انتقاد کرد.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۵

روزنامه شرق در این زمینه نوشت: «شهرداری از روزمرگی و کرختی رنج می‌برد»؛ این بخشی از صحبت‌های محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران است؛ صحبت‌هایی که هرچند مال امروز و دیروز نیست، اما پس از دستپاچگی شهرداری تهران در اولین بارش برف جدی امسال، بیشتر به چشم می‌آید.
هرچند طیف محسن هاشمی رفسنجانی و دوستانش در شورای شهر چندان از مدیریت شهری راضی نیستند و کلا دلیل انتخاب حناچی را سیاسی می‌دانند، اما حالا پیروز حناچی را حداقل می‌توان تنها شهرداری در دوره پنجم شورای شهر دانست که هنوز حرف و حدیث جدی‌ای برای جابه‌جایی او پیش نیامده. این اولین‌بار در این روزها نیست که محسن هاشمی به وضعیت مدیریت شهری در تهران انتقاد می‌کند. چند روز پیش بود که او هرچند با انتقاد از دولت به‌خاطر نگرفتن اتوبوس جدید توسط شهرداری گلایه کرده بود، اما پیش‌تر محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر نیز که از نزدیکان محسن هاشمی محسوب می‌‌شود، گفته بود: اینها نتوانستند در دو سال گذشته یک عدد اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اضافه کنند.
محسن هاشمی هم با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پیامدهای سهمیه‌بندی بنزین، افزایش تقاضا برای استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی در شهر است، ادامه داد: متأسفانه طی دهه اخیر با وجود مصوبات مثبت شورای اقتصاد و هیئت وزیران درباره افزایش حمل و نقل عمومی، اما به‌دلیل گره‌های بوروکراتیک و عدم هماهنگی دستگاه‌های مسئول، مانند وزارتخانه‌های نفت و کشور، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و... این مصوبات بر زمین ماند و حتی یک دستگاه اتوبوس هم طی شش سال گذشته از سوی دولت تحویل شرکت واحد نشده است. حالا اما محسن هاشمی از شهرداری تهران با صفت کرخت یاد می‌کند. وی در ارزیابی فصلی شهرداری تهران گفت: حوزه‌های مختلف عملکردی شهرداری تهران، متناسب با اهداف و رویکرد‌های شورا و برنامه مصوب حرکت نمی‌کنند و نوعی روزمرگی و کرختی در عملکرد اجرائی مدیریت شهری دیده می‌شود. رئیس شورای شهر تهران یکی از تله‌های برنامه‌ریزی استراتژیک را شکاف بین برنامه و عملکرد یا برنامه‌ریزان و مجریان دانست و تصریح کرد: سیاست‌گذار بر اساس دیدگاه‌های خود برنامه استراتژیک را تدوین می‌کند، اما مجری در مقام عملکرد و اجرای برنامه، به‌دنبال ادامه نگاه و دیدگاه خود می‌رود و عملا شکاف بین برنامه و اجرا عمیق و عمیق‌تر می‌شود.
وی ادامه داد: در این وضعیت، نداشتن برنامه بهتر از نوشتن آن است، چراکه اگر رسما بدانیم برنامه‌ای نداریم، بهتر می‌توانیم به صورت روزمره شهر را مدیریت کنیم تا اینکه تصور کنیم برنامه داریم؛ اما مجری برنامه، کار خود را بکند.
وی افزود: تقریبا 90 درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده و از رده خارج شده‌اند. بدون اینکه از دولت اتوبوسی دریافت شود و نتیجه این همه پیگیری و جلسه این شده که معاونت حمل و نقل و ترافیک اتوبوس‌های فرسوده را بازسازی کند!
وی اظهار کرد: مسئله تأمین واگن برای مترو که متأسفانه دربیش از دو سالی که مدیریت جدید در این حوزه فعالیت می‌کند، ما نتوانسته‌ایم سفارش برای ساخت واگن بدهیم و عملا خط‌های جدید متروی تهران با قطارهای سایر خطوط قبلی فعالیت می‌کنند. شورای اقتصاد برای خرید واگن اعتبار تصویب کرده، مناقصه برگزار شده و قرارداد منعقد شده، ارز تخصیص پیدا کرده، اما شهرداری به جای دنبال کردن این مسیر که مصوب و مورد تأیید است، به‌دنبال یک قرارداد دیگر می‌رود که نه مناقصه دارد، نه دولت آن را تأیید کرده و نه ارزی برای آن تخصیص یافته و هر بار که ما موضوع واگن مترو را دنبال می‌کنیم، این شکاف پیش می‌آید.سایت حامی دولت از حرف‌های روحانی شاخ درآورد(خبر ویژه)
یک سایت حامی دولت درباره اظهار بی‌خبری آقای روحانی نسبت به گران شدن بنزین نوشت: نکند در اعتراض‌های بنزین هم شرکت داشتید.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۵

عصر ایران می‌نویسد: رئيس‌جمهور گفته است: «من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم که صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده است چرا که من هم این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم و به آنها گفته بودم که زمانش را به من نگویید چرا که این مصوبه در جلسه سران قوا مصوب شده است.»
در ابتدا وقتی تیتر سخنان رئیس‌جمهور را دیدم، گفتم شاید روحانی شوخی کرده است. اما وقتی خبر را خواندم، متوجه شدم نه، آقای روحانی خیلی هم جدی گفته است. دیگر شنیدن حرف‌هایی که روی سرمان شاخ سبز می‌کند، عجیب نیست. نگارنده خودش را برای شنیدن این خبر که رئیس‌جمهور گفته من در اعتراضات بنزین هم شرکت و به گرانی اعتراض کردم، آماده کرده است.
باور کنید انتظار دارم مثلا سخنگوی دولت بگوید وقتی رئیس‌جمهور خبر گرانی و سهمیه‌بندی بنزین در روز جمعه را خوانده، تعجب هم کرده و به کسانی که اطرافش بودند گفته که «اِ اِ اِ اِ بنزین هم گران شد؟»
واقعا اینقدر مسئله بنزین پیش پا افتاده بود که رئيس‌جمهور دوست نداشته در جریان آن قرار بگیرد؟ یا اینکه دوست نداشته قیمت بنزین افزایش پیدا کند اما به جبر روزگار زیر بار این تصمیم رفته و حالا حتی حاضر نیست بداند کی قرار است تصمیم گرانی بنزین اجرایی شود.
این سوال‌ها را چه کسی باید جواب دهد؟ هنوز هزار سوال در مورد بنزین باقی مانده که به لطف رئیس‌جمهور سوالی دیگر ذهن ما را درگیر کرده است. مگر می‌شود دولت تصمیم به چنین کار بزرگی گرفته باشد اما رئیس ‌دولت نخواهد بداند کی این تصمیم اجرایی می‌شود؟
در جریان سفر به آذربایجان شرقی، رئیس‌جمهور بارها از دو کلمه «تدبیر و امید» برای دولتش استفاده کرد. کسانی که به رئیس‌جمهور رأی دادند، هم به تدبیر او امید داشتند، هم امید داشتند اما حالا هم از تدبیر دلسرد شده‌اند و هم امیدشان قربانی شده و حسابی ناامید شده‌اند.
کاش رئیس‌جمهور در خلوت خود «تدبیر و امید» را با خود مرور می‌کرد و می‌دید آیا واقعا این روزها نام تدبیر و امید برازنده دولت دوازدهم است یا نه؟
کنت تیمرمن مسئول صهیونیست بنیاد دموکراسی در آمریکا:
نیازهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آشوبگران را آمریکا تأمین کرده بود
رئیس‌صهیونیست «بنیاد دموکراسی در آمریکا» فاش کرد که دولت آمریکا ابزار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم را در اختیار اغتشاشگران در ایران قرار داد تا علی‌رغم قطعی اینترنت، با یکدیگر و همچنین کشورهای غربی ارتباط داشته باشند اما تاکید کرد که وارد جزئیات این تجهیزات نمی‌شود.

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۶

«کِنِت تیمرمن» روزنامه‌نگار صهیونیست آمریکایی و رئیس ‌بنیاد دموکراسی (FDI) گفت: پرورش دادن و سازماندهی آشوب‌های داخلی در ایران می‌تواند باعث شود که اسرائیل از تهدید ایران جان سالم به در ببرد.
تیمرمن که به گفته خودش با «اوری لوبرانی» آخرین سفیر رژیم صهیونیستی در رژیم مخلوع پهلوی و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل همکاری و طرحی برای ایجاد آشوب جهت براندازی نظام کنونی ایران تهیه کرده، می‌گوید به راه انداختن اغتشاش از طریق مخالفان جمهوری اسلامی، می‌تواند راه بسیار ارزانی در مقایسه با یک جنگ تمام عیار باشد.
وبگاه «اسرائیل نیوز تاک رِیدیو» نوشت، طرح تیمرمن برای محقق شدن به بودجه ۳۰۰ میلیون دلاری نیاز داشت و این در حالی است که یک مقام پیشین آمریکایی گفته بود با ۱۵۰ میلیون دلار هم می‌توانند این کار را انجام دهند. از جمله مشکلات این طرح، نبود منابع مالی کافی و سازمانی برای کمک به اغتشاشات و ارتباط آشوبگران با یکدیگر در داخل ایران بوده است.
این محقق صهیونیست آمریکایی در پاسخ به این سؤال که آیا تظاهرات در عراق و لبنان توسط آمریکا و علیه ایران برنامه‌ریزی شده، گفت: همین‌طور است... بله آن اعتراضات با همان سیاست آمریکا ایجاد شد که تلاش می‌کند اقتصاد ایران را فلج کرده و مردم ایران را از فساد دولت ناراضی کند.
به گزارش فارس، تیمرمن همچنین افشا کرد که برای اولین بار در تاریخ، دولت آمریکا ابزار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم را در اختیار اغتشاشگران در ایران قرار داد تا علی‌رغم قطعی اینترنت، با یکدیگر و همچنین کشورهای غربی ارتباط داشته باشند اما تاکید کرد که وارد جزئیات این تجهیزات نمی‌شود.
وی در اظهار نظری خلاف چیزی که مقامات آمریکایی سال‌ها در تلاش هستند، اذعان کرد: این تغییر [براندازی] باید از داخل ایران انجام شود. هیچ راهی نیست که یکی از ما یا سازمان‌های خارجی بتوانند حکومت ایران را تغییر دهند.
این روزنامه‌نگار صهیونیست‌ گریزی نیز به عملیات پهپادی و موشکی یگان‌های ارتش یمن علیه تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی زد و گفت: هنوز هم مشخص نیست که منشأ آغاز حمله از کجا بوده است... آنها به حریم هوایی سعودی نفوذ کردند اما سؤال اینجاست که چطور؟
لازم به ذکر است که بنیاد دموکراسی که صراحتا به تجهیز آشوبگران توسط آمریکا اذعان کرده است، مدعی ارتقای دموکراسی و استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی حقوق بشر در ایران است.
پیش از این مقامات مختلف رژیم صهیونیستی از جمله «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «اسرائیل کاتص» وزیر خارجه این رژیم ضمن استقبال از اغتشاشات اخیر در ایران، گفته بودند باید از آشوبگرها حمایت شود.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین