شهدای ایران shohadayeiran.com

معترضان فرانسوی موسوم به جلیقه زردها بار دیگر به خیابان‌های پاریس آمدند و درگیری های شدیدی میان آنها و نیروهای پلیس در گرفت.
عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه

عکس/سرکوب شدید معترضان در فرانسه
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار