شهدای ایران shohadayeiran.com

تبرئه یک زن مسیحی در پاکستان که به جرم اهانت به مقدسات به اعدام محکوم شده بود خشم مسلمانان این کشور را برانگیخته است.
احزاب و گروه های مذهبی سراسر کشور پاکستان در اعتراض به حکم آزادی آسیه مسیحی از سوی دادگاه عالی این کشور به خیابان ها ریختند.
این گروه ها خواستار لغو حکم آزادی آسیه بی بی از سوی دادگاه عالی هستند.

خشم مسلمانان پاکستان از تبرئه زن مسیحی متهم به کفرگویی

خشم مسلمانان پاکستان از تبرئه زن مسیحی متهم به کفرگویی

خشم مسلمانان پاکستان از تبرئه زن مسیحی متهم به کفرگویی

خشم مسلمانان پاکستان از تبرئه زن مسیحی متهم به کفرگویی

خشم مسلمانان پاکستان از تبرئه زن مسیحی متهم به کفرگویی

خشم مسلمانان پاکستان از تبرئه زن مسیحی متهم به کفرگویی

خشم مسلمانان پاکستان از تبرئه زن مسیحی متهم به کفرگویی

خشم مسلمانان پاکستان از تبرئه زن مسیحی متهم به کفرگویی

خشم مسلمانان پاکستان از تبرئه زن مسیحی متهم به کفرگویی

خشم مسلمانان پاکستان از تبرئه زن مسیحی متهم به کفرگویی

خشم مسلمانان پاکستان از تبرئه زن مسیحی متهم به کفرگویی

خشم مسلمانان پاکستان از تبرئه زن مسیحی متهم به کفرگویی

*انتخاب
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار