شهدای ایران shohadayeiran.com

حرم مطهر حضرت علی(ع) در ایام 28 صفر میزبان میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق می‌باشد که برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) به حرم امیرالمومنین(ع) مشرف می‌شوند.

سیاه‌پوشی حرم حضرت علی(ع) در آستانه 28صفرحرم مطهر حضرت علی(ع) در ایام 28 صفر میزبان میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق می‌باشد که برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) به حرم امیرالمومنین(ع) مشرف می‌شوند.

سیاه‌پوشی حرم حضرت علی(ع) در آستانه 28صفرحرم مطهر حضرت علی(ع) در ایام 28 صفر میزبان میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق می‌باشد که برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) به حرم امیرالمومنین(ع) مشرف می‌شوند.

سیاه‌پوشی حرم حضرت علی(ع) در آستانه 28صفرحرم مطهر حضرت علی(ع) در ایام 28 صفر میزبان میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق می‌باشد که برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) به حرم امیرالمومنین(ع) مشرف می‌شوند.

سیاه‌پوشی حرم حضرت علی(ع) در آستانه 28صفرحرم مطهر حضرت علی(ع) در ایام 28 صفر میزبان میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق می‌باشد که برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) به حرم امیرالمومنین(ع) مشرف می‌شوند.

سیاه‌پوشی حرم حضرت علی(ع) در آستانه 28صفرحرم مطهر حضرت علی(ع) در ایام 28 صفر میزبان میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق می‌باشد که برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) به حرم امیرالمومنین(ع) مشرف می‌شوند.

سیاه‌پوشی حرم حضرت علی(ع) در آستانه 28صفرحرم مطهر حضرت علی(ع) در ایام 28 صفر میزبان میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق می‌باشد که برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) به حرم امیرالمومنین(ع) مشرف می‌شوند.

سیاه‌پوشی حرم حضرت علی(ع) در آستانه 28صفرحرم مطهر حضرت علی(ع) در ایام 28 صفر میزبان میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق می‌باشد که برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) به حرم امیرالمومنین(ع) مشرف می‌شوند.

سیاه‌پوشی حرم حضرت علی(ع) در آستانه 28صفرحرم مطهر حضرت علی(ع) در ایام 28 صفر میزبان میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق می‌باشد که برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) به حرم امیرالمومنین(ع) مشرف می‌شوند.

سیاه‌پوشی حرم حضرت علی(ع) در آستانه 28صفرحرم مطهر حضرت علی(ع) در ایام 28 صفر میزبان میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق می‌باشد که برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) به حرم امیرالمومنین(ع) مشرف می‌شوند.

سیاه‌پوشی حرم حضرت علی(ع) در آستانه 28صفرحرم مطهر حضرت علی(ع) در ایام 28 صفر میزبان میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق می‌باشد که برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) به حرم امیرالمومنین(ع) مشرف می‌شوند.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار