شهدای ایران shohadayeiran.com

مراسم افتتاح رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین  روز پنجشنبه با حضور حمید شاه آبادی (معاون صدا)، مدیران ستادهای دوازده گانه اربعین حسینی و جمعی از مسئولان برگزار شد.


افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین

افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین

افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین

افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین

افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین

افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین

افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین

افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین

افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین

افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین

افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین

افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین

افتتاحیه رسمی چهارمین سال شبکه رادیویی اربعین
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار