شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۷۲۱۳۸
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۵
جانشین قرارگاه ثارالله سپاه گفت: ضدانقلاب نباید خیال کند هر غلطی که خواست می‌تواند انجام دهد بدون آنکه پاسخی از سوی نیرو‌های مسلح ایرن دریافت کند.
به گزارش  شهدای ایران، سردار کوثری جانشین قرارگاه ثارالله سپاه با بیان اینکه یاوه‌سرایی‌ها و بلوف‌های پژاک، دموکرات و کومله علیه سپاه اتفاق جدیدی نیست، گفت: سپاه همه اقدامات نابخردانه گروهک‌های ضدانقلاب را با ضربات سنگین‌تری پاسخ می‌دهد.


گروهک‌های ضد انقلاب زیر وعده‌های خودشان زدند!


وی با بیان اینکه سپاه از گذشته تا امروز، بار‌ها و بار‌ها گروهک‌های ضدانقلاب اقلیم کردستان را نصیحت کرده و چندین بار به آن‌ها تذکر داده است، عنوان کرد: موقعی که سپاه دید این گروهک‌ها زیر وعده‌های خودشان زدند و مجددا طی چند ماه گذشته در چند نوبت ناامنی‌هایی را ایجاد کردند و در آخرین مورد ۱۱ نفر از عزیزترین فرزندان این سرزمین را به شهادت رساندند، دیگر نصیحت و تذکر را جایز نداشت و انتقام سختی از سران این گروهک‌ها گرفت.

جانشین قرارگاه ثارالله سپاه افزود: ضدانقلاب نبایدخیال کند هر غلطی که خواست می‌تواند انجام دهد بدون آنکه پاسخی از سوی نیرو‌های مسلح ایرن دریافت کند.

سردار کوثری در پایان با بیان اینکه مردم کردستان در طول ۴۰ سال گذشته لطمات بسیاری را از سوی گروهک‌های تروریستی ضدانقلاب دریافت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: مردم شریف و نجیب کردستان کاملا نسبت به حرکات ناشایست گروهک‌های ضدانقلاب آگاه و توجیه هستند و هیچ‌گاه جنایت‌های بی‌شمار آن‌ها را فراموش نخواهند کرد.

*میزان
انتشار یافته: ۶
غیر قابل انتشار: ۰
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
0
0
درپاسخ به روحانی وظریف سکوت دربرابرجنایت ازخود جنایت بدتراست.
فرانسه ازسال 1357 تاکنون تبدیل به بهشت گروهک تروریستی منافقین شده است.
فرانسه باید درباره کمک، حمایت وپشتیبانی ازگروهگ تروریستی منافقین توضیح دهد.
فرانسه گروهک تروریستی منافقین را مدیریت می کند.
فرانسه وگروهگ تروریستی منافقین یک هدف را دنبال می کنند.
ازسال 1357 تاکنون درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست فرانسه درکاراست.
مبارزه با فرانسه، دفاع ازاسلام است.
فرانسه روی اسرائیل را سفید کرده است.
آمریکا وفرانسه درتاسیس وحمایت ازگروهک تروریستی منافقین درعراق واروپا نقش دارند.
فرانسه جنایتکارازسال 1357 تاکنون با گروهک تروریستی منافقین ارتباط دارد.
فرانسه با گروهک تروریستی منافقین مهربان است.
دوستان فرانسه حامی گروهک تروریستی منافقین هستند.
فرانسه پای خود را ازگلیمش درازترکرد.
آمریکا وفرانسه با کمک مالی عربستان سعودی گروهک تروریستی منافقین را ایجاد کردند.
فرانسه مدت ها ازگروهک تروریستی منافقین برای تغییر حکومت جمهوری اسلامی استفاده می کند وهمچنان نیزادامه می دهد.
فرانسه بیشترین کمک، حمایت و پشتیبانی را ازگروهک تروریستی منافقین کرد.
برای نابودی گروهک تروریستی منافقین باید فرانسوی ها مقابله کرد.
فرانسه حامی گروهک تروریستی منافقین است.
فرانسه درحال کمک، حمایت وپشتیبانی به گروهک تروریستی منافقین است.
فرانسه تروریست پروراست!
آمریکا، عربستان سعودی وفرانسه همچنان حامی گروهک تروریستی منافقین درعراق وفرانسه هستند.
برای اثبات کمک آمریکا، عربستان سعودی وفرانسه به گروهک تروریستی منافقین اسناد زیادی وجود دارد.
چه کسانی گروهک تروریستی منافقین را به وجود آوردند؟ سران حیوان وحشی آمریکا، فرانسه وعربستان سعودی درسایه سکوت سازمان های بین المللی سگ دست نشانده آمریکا، فرانسه وعربستان!
سلاح گروهک ترویستی منافقین درعراق واروپا چگونه تامین می شود؟ توسط آمریکا وفرانسه با کمک مالی عربستان سعودی!
جنایات منافقین درترورهزاران نفرازمردم کوچه وبازار، ازحافظه ملت ایران پاک نخواهدشد.
مردم ایران جنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی گروهک تروریستی منافقین را فراموش نمی کنند.
دولت فرانسه جنایتکارازحمایت گروهک تروریستی منافقین درفرانسه وعراق دست نخواهد کشید.
برخی گروهک تروریستی منافقین ازعراق اخراج شدند و درفرانسه و اروپا زندگی می کنند.
چرا کسی تجاوزنظامی فرانسه به سوریه را محکوم نکرد؟
فرانسه باید پاسخگوی دخالت خود درامور کشورها باشد.
چه کسی گروهک تروریستی منافقین را به وجود آورد؟ صدام دیتکاتور رئیس جمهور سابق عراق با حمایت آمریکا وغرب با حمایت مالی عربستان سعودی!
چه کسی گروهک تروریستی منافقین را به وجود آورد؟ پاریس عامل اصلی به وجود آمدن منافقین بود.
گروهک تروریستی منافقین مورد حمایت فرانسه آوزوهای خود را به گور می برد.
فرانسه جنایتکاردیگرنمی تواند برجنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی گروهک تروریستی منافقین سرپوش بگذارد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
0
0
درپاسخ به روحانی وظریف سکوت دربرابرجنایت ازخود جنایت بدتراست.
فرانسه ازسال 1357 تاکنون تبدیل به بهشت گروهک تروریستی منافقین شده است.
فرانسه باید درباره کمک، حمایت وپشتیبانی ازگروهگ تروریستی منافقین توضیح دهد.
فرانسه گروهک تروریستی منافقین را مدیریت می کند.
فرانسه وگروهگ تروریستی منافقین یک هدف را دنبال می کنند.
ازسال 1357 تاکنون درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست فرانسه درکاراست.
مبارزه با فرانسه، دفاع ازاسلام است.
فرانسه روی اسرائیل را سفید کرده است.
آمریکا وفرانسه درتاسیس وحمایت ازگروهک تروریستی منافقین درعراق واروپا نقش دارند.
فرانسه جنایتکارازسال 1357 تاکنون با گروهک تروریستی منافقین ارتباط دارد.
فرانسه با گروهک تروریستی منافقین مهربان است.
دوستان فرانسه حامی گروهک تروریستی منافقین هستند.
فرانسه پای خود را ازگلیمش درازترکرد.
آمریکا وفرانسه با کمک مالی عربستان سعودی گروهک تروریستی منافقین را ایجاد کردند.
فرانسه مدت ها ازگروهک تروریستی منافقین برای تغییر حکومت جمهوری اسلامی استفاده می کند وهمچنان نیزادامه می دهد.
فرانسه بیشترین کمک، حمایت و پشتیبانی را ازگروهک تروریستی منافقین کرد.
برای نابودی گروهک تروریستی منافقین باید فرانسوی ها مقابله کرد.
فرانسه حامی گروهک تروریستی منافقین است.
فرانسه درحال کمک، حمایت وپشتیبانی به گروهک تروریستی منافقین است.
فرانسه تروریست پروراست!
آمریکا، عربستان سعودی وفرانسه همچنان حامی گروهک تروریستی منافقین درعراق وفرانسه هستند.
برای اثبات کمک آمریکا، عربستان سعودی وفرانسه به گروهک تروریستی منافقین اسناد زیادی وجود دارد.
چه کسانی گروهک تروریستی منافقین را به وجود آوردند؟ سران حیوان وحشی آمریکا، فرانسه وعربستان سعودی درسایه سکوت سازمان های بین المللی سگ دست نشانده آمریکا، فرانسه وعربستان!
سلاح گروهک ترویستی منافقین درعراق واروپا چگونه تامین می شود؟ توسط آمریکا وفرانسه با کمک مالی عربستان سعودی!
جنایات منافقین درترورهزاران نفرازمردم کوچه وبازار، ازحافظه ملت ایران پاک نخواهدشد.
مردم ایران جنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی گروهک تروریستی منافقین را فراموش نمی کنند.
دولت فرانسه جنایتکارازحمایت گروهک تروریستی منافقین درفرانسه وعراق دست نخواهد کشید.
برخی گروهک تروریستی منافقین ازعراق اخراج شدند و درفرانسه و اروپا زندگی می کنند.
چرا کسی تجاوزنظامی فرانسه به سوریه را محکوم نکرد؟
فرانسه باید پاسخگوی دخالت خود درامور کشورها باشد.
چه کسی گروهک تروریستی منافقین را به وجود آورد؟ صدام دیتکاتور رئیس جمهور سابق عراق با حمایت آمریکا وغرب با حمایت مالی عربستان سعودی!
چه کسی گروهک تروریستی منافقین را به وجود آورد؟ پاریس عامل اصلی به وجود آمدن منافقین بود.
گروهک تروریستی منافقین مورد حمایت فرانسه آوزوهای خود را به گور می برد.
فرانسه جنایتکاردیگرنمی تواند برجنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی گروهک تروریستی منافقین سرپوش بگذارد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
0
0
گروهک تروریستی منافقین با هدایت آمریکا، فرانسه وعربستان دست به اقدامات تروریستی می زند.
گروهک تروریستی منافقین منتسب به آمریکا، فرانسه وعربستان است و با مدیریت هدایت وپشتیبانی این سه کشوردست به اقدامات تروریستی می زند.
فرانسوی ها 40 سال است که برای ضربه زدن به نظام اسلامی به هر دری می زنند ولی متاسفانه روحانی وظریف تاکنون درک نمی کنند با فرانسه مذاکره کردند.
فرانسوی ها مانند آمریکایی ها، سعودی ها وصهیونیست ها تاکنون بویی ازانسانیت نبرده اند.
فرانسوی ها ازگروهک تروریستی منافقین همه جانبه کمک، حمایت وپشتیبانی کردند وهمچنان نیزادامه می دهند.
فرانسوی ها درجنگ تحمیلی هشت ساله همه جانبه ازصدام دیکتاتور رئیس جمهور سابق عراق کمک، حمایت وپشتیبانی کردند.
بمباران شیمیایی سردشت، سند رسوایی جنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی صدام، آمریکا،غرب ومدعیان حقوق بشراست.
صدام جنایتکار با کمک، حمایت وپشتیبانی همه جانبه آمریکا جنایتکار وکشورهای اروپایی جنایتکارازسلاحهای شیمیایی ساخت آمریکا، انگلیس، فرانسه وآلمان علیه مردم مظلوم ایران استفاده کرده است و این حالی است که مدعیان حقوق بشرجنایتکارو سازمان های بین المللی خیانتکارسگ دست نشانده غرب تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه وحشی وغیرانسانی صدام، آمریکا، کشورهای اروپایی نمی کنند، خفه خون گرفتند وسکوت اختیارکرده اند؟
ومجامع حقوق بشری سگ دست نشانده آمریکا ازسال 1366 تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات وحشیانه آمریکا ومتحدان غربی نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیارکرده اند؟
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
0
0
آمریکا جنایتکارازسال 1357 تاکنون به همراه سازمان مل خیانتکارل مردم ایران را تحریم وتهدید می کند
حضورروحانی درسازمان ملل دیگرهیچ ارزشی برای ملت ایران ندارد.
سازمان ملل خیانتکار شماره ازسال 1357 تاکنون شریک جرم جنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی آمریکا، گروهک تروریستی منافقین و صدام بوده است.
کواکبیان:
حضور روحانی در سازمان ملل در جهت منافع ملی است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور رییس جمهوری در سازمان ملل و استفاده از تریبون های جهانی می تواند عاملی برای دستیابی به منافع ملی و تاکید بر منافع تاریخی مردم ایران در عرصه های بین المللی باشد.
تاریخ خبر: 25/06/1397 - 12:32
«مصطفی کواکبیان» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره شرکت رییس جمهوری در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، اظهار داشت: در عرصه بین الملل و سیاست خارجی یک قاعده کلی وجود دارد و آن استفاده از دیپلماسی است.
وی با بیان این که مجامع بین المللی و سازمان های جهانی مهم ترین ابزار برای تحقق این دیپلماسی عمومی هستند، افزود: بنابراین استفاده از این تریبون های جهانی قطعا به نفع منافع ملی تمام می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: در حاشیه این سفرها می تواند دهها ملاقات برای افزایش منافع ملی انجام شود و مواضع ملت ایران در عرصه های مختلف بین المللی و جهانی را منعکس کند.
دبیرکل حزب مردم سالاری تاکید کرد: معتقدم که نباید از این ابزار دست کشید اما در عین حال به این موضوع هم اعتقاد دارم که در این زمینه برنامه ریزی دقیقی باید انجام شود تا بیشترین بهره برداری صورت بگیرد.
کواکبیان نشست با نخبگان جهانی، اندیشمندان آمریکایی و بین المللی و طرح مباحثی همچون اثبات نابخردی سیاست های ترامپ، تحریم های یک جانبه علیه ملت ایران، تجاوزهای رژیم صهیونیستی و فریاد مظلومیت کشورهایی مانند مردم یمن توسط رییس جمهوری در این نشست ها را از جمله ابزارهایی دانست که می توان از آن بهره برد.
وی شرکت در مجامع بین المللی را ابزار مهم در عرصه دیپلماسی دانست و خاطرنشان کرد: می توانیم در این مجامع با هماهنگی با برخی کشورها از جمله اروپایی ها، تحریم های یک جانبه و ظالمانه را بی اثر کرده و کار آمدی آنها را کاهش دهیم.

** مخالفت با حضور روحانی در سازمان ملل، مخالفت با دولت است
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سوالی درباره برخی مخالفت ها با حضور رییس جمهوری در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، به حضور شهید رجایی در جلسه شورای امنیت اشاره کرد و یادآور شد: شهید رجایی در آن جلسه فریاد مظلومیت ایران را سرداد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: به جز مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، تقریبا تمامی روسای دولت های جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل حضور پیدا کردند.
کواکبیان مخالف برخی با حضور دکتر روحانی در سازمان ملل را مخالفت آنها با اصل دولت دانست و تصریح کرد: عده ای می خواهند به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش بکشند؛ آنان چرا نگفتند که احمدی نژاد در هشت سال 9 بار به سازمان ملل رفت.
وی ادامه داد: هیچ کس در آن زمان اعتراض نکرد که وی برای چه و چرا می رود، در آن موقع چون با احمدی نژاد موافق بودند، اعتراض نمی کردند و در حال حاضر چون با آقای روحانی مخالف هستند این مطلب را بیان می کنند.
دبیر کل حزب مردم سالاری اضافه کرد: آنها خودشان هم می دانند که حضور رییس جمهوری در سازمان ملل و استفاده از تریبون های جهانی می تواند عاملی برای دستیابی به منافع ملی و تاکید بر منافع تاریخی مردم ایران در عرصه های بین المللی باشد.

** نسخه مخالفین در سیاست خارجی، به ضرر منافع ملی است
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: اگر قرار بود بر اساس سخنان برخی از این تندروها در عرصه سیاست خارجی عمل می کردیم، نسخه های آنها قطعا به ضرر منافع ملی بود و نه تنها تحریم ها را از بین نمی برد، حتی ممکن بود روز به روز این تحریم ها افزایش یابد.
کواکبیان خاطرنشان کرد: جالب این جا است باوجود این که احمدی نژاد چندین بار به سازمان ملل رفت اما مشاهده کردیم که چندین قطعنامه شورای امنیت علیه ما صادر شد و اگر نبود برجام، قطعا آنها می توانستند با استفاده از همان قطعنامه ها ما را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل ببرند و خطرات زیادی برای مردم ایران ایجاد کنند.

**با تدبیر به منافع زیادی دست پیدا می کنیم
وی همچنین اظهار داشت: معتقدم با تدبیر و عقلانیت در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی می توانیم به منافع زیادی دست پیدا کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه به برگزاری جلسات مشترک فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اشاره کرد و گفت: در این جلسات تاکید شد که برای حفظ منافع ملی خود نباید در عرصه بین المللی غائب باشیم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نظر کلی بر شرکت رییس جمهوری در این مجامع بین المللی است اما عده ای اندک نه به خاطر منافع ملی، بلکه به خاطر مخالفت خود با اساس دولت، مخالفت هایی می کنند که نباید به آن چندان توجهی شود.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
0
0
کواکبیان:
حضور روحانی در سازمان ملل در جهت منافع ملی است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور رییس جمهوری در سازمان ملل و استفاده از تریبون های جهانی می تواند عاملی برای دستیابی به منافع ملی و تاکید بر منافع تاریخی مردم ایران در عرصه های بین المللی باشد.
تاریخ خبر: 25/06/1397 - 12:32

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درمورد جنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی گروهک تروریستی منافقین مورد حمایت آمریکا، فرانسه وعربستان درعراق و پاریس خفه خون گرفته است، کاری نمی کند و سکوت اختیارکرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شریک جرم جنایات حامی گروهک تروریستی منافقین است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مانند دولت تاکنون هیچ کاری برای مردم وکشور و... نکرده است.
گروهک تروریستی منافقین مورد حمایت فرانسه ومتحدانش مردم مظلوم ایران را قتل عام می کنند ولی متاسفانه دولت روحانی و ظریف مجلس شورای اسلامی با حامی گروهک تروریستی منافقین مذاگره و گفت وگو و همکاری می کنند شرم آوراست.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
0
0
کواکبیان:
حضور روحانی در سازمان ملل در جهت منافع ملی است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور رییس جمهوری در سازمان ملل و استفاده از تریبون های جهانی می تواند عاملی برای دستیابی به منافع ملی و تاکید بر منافع تاریخی مردم ایران در عرصه های بین المللی باشد.
تاریخ خبر: 25/06/1397 - 12:32

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درمورد جنایات وحشیانه وحشی گری وغیرانسانی گروهک تروریستی منافقین مورد حمایت آمریکا، فرانسه وعربستان درعراق و پاریس خفه خون گرفته است، کاری نمی کند و سکوت اختیارکرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شریک جرم جنایات حامی گروهک تروریستی منافقین است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مانند دولت تاکنون هیچ کاری برای مردم وکشور و... نکرده است.
گروهک تروریستی منافقین مورد حمایت فرانسه ومتحدانش مردم مظلوم ایران را قتل عام می کنند ولی متاسفانه دولت روحانی و ظریف مجلس شورای اسلامی با حامی گروهک تروریستی منافقین مذاگره و گفت وگو و همکاری می کنند شرم آوراست.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار