شهدای ایران shohadayeiran.com

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: اینکه بخواهیم برای سفرهای تفریحی و غیر ضروری ذخایر کشور را بیهوده خرج کنیم امری نابه جا و نابخردانه است.
به گزارش شهدای ایران، عضو کمیسیون اقتصادی گفت: اینکه بخواهیم برای سفرهای تفریحی و غیر ضروری ذخایر کشور را بیهوده خرج کنیم امری نابه جا و نابخردانه است.

محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با دانشجو، با اشاره به تخصیص ارز مسافرتی با نرخ دولتی به مسافرانی که قصد سفر تفریحی در خارج از کشور را دارند، اظهار داشت: افراد باید هزینه مسافرت های غیرضروری تفریحی را خودشان بپردازند به چه دلیل باید به مسافری که می خواهد به یک سفر تفریحی برود ارز 4200 تومانی بدیهم؟

وی تخصیص ارز مسافرتی به مسافرانی که قصد سفرهای خارجی تفریحی با نرخ دولتی دارند را نمونه ای از سفر رفتن با هزینه عمومی و مردم برشمرد و افزود: فردی که به حج می رود هم باید با پول خود به این سفر برود چرا که این فرد حتما مستطیع است و توانایی پرداخت هزینه سفر را دارد.

بهمنی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی فرد مریض است و باید برای درمان خود به سفر برود در اینجا باید از این فرد حمایت شود اما اینکه بخواهیم برای سفرهای تفریحی و غیر ضروری ذخایر کشور را بیهوده خرج کنیم امری نابه جا و نابخردانه است.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار