شهدای ایران shohadayeiran.com

عبا اگر مشکی باشد مکروه نیست، چادر هم نوعی عبا حساب می شود و به همین خاطر چادر مشکی مکروه نیست.
به گزارش شهدای ایران، چرا خانم ها باید چادر مشكى بپوشند؟ مگر پوشيدن لباس مشكى مكروه نیست؟
آيات عظام امام خمينى، بهجت، تبريزى، صافى، فاضل، نورى و وحيد:

گرچه پوشيدن لباس مشکی از نظر اسلام مكروه است؛ اما این حکم استثنائی هم دارد و آن عبا است، عبا اگر مشکی باشد مکروه نیست، چادر هم نوعی عبا حساب می شود و به همین خاطر چادر مشکی مکروه نیست.

پاسخ مراجع: چرا خانم ها باید چادر مشكى بپوشند؟

آيات عظام امام خمينى، فاضل و صافى، توضيح ‏المسائل مراجع، م‏865؛ آيت اللّه نورى، توضيح ‏المسائل، م‏866؛ آيت اللّه وحيد، توضيح‏ المسائل، م‏872؛ آيت اللّه تبريزى، استفتاءات، س‏1617؛ دفتر آيت اللّه بهجت.

آيت اللّه سيستانى و آيت اللّه مكارم:

اولا که پوشيدن لباس مشکی، هیچ اشکالی ندارد و مکروه هم نیست.

ثانیا به فرض که مکروه هم باشد؛ اما این حکم استثنائی دارد و آن عبا است، عبا اگر مشکی باشد مکروه نیست، چادر هم نوعی عبا حساب می شود و به همین خاطر چادر مشکی مکروه نیست.

آيت اللّه مكارم، استفتاءات، ج‏1، س‏119 و ج‏2، س‏152؛ آيت اللّه سيستانى، (لباس)، س‏2 و دفتر.

نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار