شهدای ایران shohadayeiran.com

مام صادق(علیه السلام) می فرماید در خانه که می روید ،پا که در منزل می گذارید یادکن از منزل ابدی خودت .یاد کن وقتی که پایت را در گور می گذارند .این جا خودت با کیف خودت می روی ،آن جا که بی اختیار تو را می برند .
سرویس فرهنگی شهدای ایران: در کتاب معارفی از قرآن،  شهید محراب آیت الله شهید دستغیب آمده است:

منافقین به مؤمنین می گویند : شما چکار کردید که ما نکردیم ؟جواب می دهند بله ما با هم در دنیا بودیم با این تفاوت که دعوت انبیاء در ما اثر گذاشت ،آمادگی پیدا کردیم گفتند : بعد از مرگ نور ایمان می خواهید ؟ما هم دست و پا زدیم حرف شنیدیم «و لکنّکم فتنتم انفسکم و ارتبتم و تربّصتم»ولی شما به عکس حرف های انبیاء را مسخره پنداشتید به مؤمنین به نظر حقارت نگاه کردید منتظر بودید کسانی که راه تقوا پیش می گرفتند محرومیتی ببینند و ذلت آن ها را می خواستید دیگر آن که شما در شک بودید می گفتید از کجا که این ها درست باشد .و «غرّتکم الامانیّ»عرض کردم امانی جمع امنیه یعنی خواسته های نفس ،آرزوها چه جانی و چه مالی و چه شهواتی «حتّی جاء امر الله و غرّکم بالله الغرور»غرور به معنای فریبنده چیزی که آدمی را گول می زند یعنی بیهوده ای که از حقیقتی انسان را باز می دارد .


شهید دستغیب: پول پرستی مسلمانها را بیچاره کرده


دزد با دلسوزی مال را هدر می دهد
می گویند وقتی چند نفر دزد شب به خانه ای آمدند بعد از آن که چیز ها بیرون بردند ،بیچاره صاحب منزل بیدار شد آن ها را دنبال کرد یکی از آن دزدهای زرنگ که اثاثیه را به دوش گرفته بود رد شد و یکی دیگر جلو صاحبخانه ایستاد تا نگذارد صاحبخانه به دزد و اثاثیه برسد ،سر راهش ایستاد به عنوان این که من راهگذر هستم .تا صاحبخانه به او رسید پرسید کجا می خواهید بروید ،چه چیزهایی برده اند ؟راه دنبال کردنش چنین و چنان است من هم کمک می کنم تو از این راه برو ،من هم از آن راه پیدایش می کنیم .خیلی معطلش کرد صاحبخانه می دوید دنبال دزد پیدایش نکرد بعد متوجه شد چه کلاهی سرش رفته فهمید دزد حقیقی همان بود که بیچاره اش کرد سرگرم و مشغولش کرد برای این که وقت بگذرد مال از کفش برود .

تمام سرگرمی هایی که امروزه برای شما مردم درست کرده اند داستان این دزد است تا شما مشغول بشوید و به هدف نرسید ،صبحگاهی در خیابان دیدم آگهی مفصلی زده بود ،به خط درشت دعوت کرده بود و نوشته بود که امشب انواع سرگرمی ها در فلان سینمای خراب شده آماده است .خنده ام گرفت ،مردم نادان که این را می خوانند می فهمند یعنی چه ،یا نه ؟اصل سرگرمی یعنی چه یعنی سرگرمتان بکند و دینتان را بدزدد .مردم را سرگرم کرده اند و مردم جاهل هم مثل پشه هستند که به هر طرف باد بیاید می روند و آن زرنگ های بی ایمان از موقعیت استفاده کرده و ایمانشان را می برند و رهایشان می کنند .به فرموده ی قرآن : ا ز خود باقی گذاردند نسلی که نماز را ضایع کردند و شهوات را پیروی کردند زود است که به دوزخ برسند ای ناخلف ها که واقعاً ناخلف نسل سابق هستید نسل سابق خیلی به نماز اهمّیّت می دادند اما حالا ...سرگرمی ها و غفلتها نمی گذارد به فکر خدا و آخرت بیفتند .


پول ،حلّال مشکلات نیست
خواستم کلمه غرور را ترجمه کنم «اَلغُرورُ»از غار به معنی فریبنده می باشد .فریبنده چیست اول از همه جناب اسکناس است پول گول می زند ،دل ها را می رباید ،می گوید مشکلی داری ،اگر مریضی داری ،خوشی عیش ونوش من به کارت می خورم ،به قول عوام : پول حلّال مشکلات است .بدبخت اگر خدا نخواهد ،پول که کارکن نیست انبارها هم پر از پول داشته باش ،چه فایده ؟خیال می کنی نان و ریاست و سلامتی در پول است ؟نه والله ،اینقدر مال های سنگین در دست کسانی بود که بندی از پای مرغی نخواستند باز کنند حسرت هم به گور بردند .

زن و ریاست هم می فریبند
دوم زن است هم در جهت شهوت طوری است که مرد را بدبخت می کند و فریب می دهد معمولاً زن از جهت شهوت خیلی ذلیل است چنان سرگرم کارش می شود که در آن حال همه چیز را فراموش می کند عذاب خدا ،قهر خدا هیچ اعتنایی ندارد ،حتی انتقام های ظاهری هم یادش می رود نمونه قطامه و ابن ملجم مرادی .
سوم از اسباب غرور ،ریاست است که از همه بدتر است .وای از کرسی ریاست که از هر حقی باز می ماند .خدایا تو خودت ما را از هر غروری نگه دار .این موضوع هم بس است .
آیه بعد : «اَلم یَأنِ ...»چون قبلاً تفسیر شده است دیگر تفصیل لزوم ندارد مختصری این آیه را امروز معنی می کنم «الم یأن للّذین آمنوا»آیا نرسیده وقتش برای آن هایی که ایمان آورده اند «ان تخشع قلوبهم»دلشان هم با خبر شود نه زبان تنها بگوید لا اله الّا الله ،دل هم یاد عظمت خدا کند معنی «تَخشَع»زاری است وقتی که عبد ذلیل در محضر رب جلیل خود را غرق نعمت ببیند و در عین حال کفران کننده نعمت و این که اداء حق منعم نکرده است با یک عالم شرمساری و محبّت به پروردگارش با آن حال بگوید اللهُ اَکبَرُ .

با گفتن الله اکبر کلیسا را لرزانید
در خزائن نراقی نقل کرده است داستان لطیفی است .در سفر هند در کلیسای نصارا بعضی از کشیش ها یشان به جناب میر ،اشکال می کنند می گویند : نگاه کلیسای ما بکنید در هر شهری که بروید کلیساها نو وتمیز دیوارش یک شکاف هم ندارد اما هر چه مسجد مسلمان ها است سالم نیست .میر ،هم فرمود چه می گویی بنده خدا : اگر آن عبادت هایی که در مسجد مسلمین می شود در کلیساها می شد ،یک کلیسای سالم پیدا نمی شد برای امتحان ،من آن نمازی که در مسجد خودمان می خوانم در کلیسای شما می خوانم اگر کلیسایتان سالم ماند ؟آن ها باور نمی کردند ،بالاخره قبول کردند جناب میر می ایستد رو به قلبه در کلیسا تا می گوید الله اکبر خود محبّت ،خضوع و تذلل می آورد با خشوع تمام گفت : الله اکبر با همان الله اکبر اولی ،طاق کلیسا فرو ریخت ،کلیسا شکاف پیدا کرد قسمتی از آن منهدم شد .غرضم این است که بعد هم همه قبول کردند .چه قدر لطیف فرمود : الله اکبر هایی ما در مسجد هایمان می گوییم ،اگر در کلیساهای شما بگوییم یک کلیسا سالم نمی ماند یعنی آن انکسار ها ،تأثرات مال روحیه ی مسلمین است مؤمن چنان دلش باخدایش قوی است که همه موجودات را تحت تأثر در می آورد به طوری که وقتی ذکر خدا می کند ،مسجد و در و دیوار با او ذکر می کنند .

آیا هنگام خشوع دل نرسیده ؟
«الم یأن للّذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله»آیا نرسیده مؤمنین که چند سال است ایمان آورده اند بیایند دلشان خاضع شود دل از دنیا ببرند به عقبی پیوند کنند ،خاضع شوند برای خدا «و ما نزل من الحقّ»خاضع شوند برای قرآن «و لایکونوا کالّذین اوتوا الکتاب»مسلمان ها مثل یهودی ها نشوند مسلمان ها باید حب دنیا راکنار بگذارند یهود پول پرست است ،یهود حریص به دنیاست می خواهد هزار سال در دنیا بماند مبادا صفت یهودیّت در شما پیدا شود مسلمان یعنی تسلیم حق ،تو می گویی شیعه علی(علیه السلام) هستم باید شیعه علی(علیه السلام) حب علی(علیه السلام) داشته باشد نه حب پول .

پول پرستی ،مسلمان ها را بیچاره کرده
«و لا یکونوا کالّذین اتوا الکتاب من قبل»مغالطه می کنند همین حرف ها را زدید که مسلمان ها عقب افتادند ،اف بر تو با مغالطه ات آیا اسرائیل چون پول دارد جلو افتاده است ؟مال این است که مسلمان ها دین ندارند بی دینی مسلمان ها ،آن ها را جلو انداخته است ،مسلمان ها مثل اسرائیل پول پرست شده اند نه این که چون ثروت مسلمان ها کمتر از آن ها است –گفتم یک کشور عربی از مسلمان ها ثروتش چند برابر اسرائیل است ولی وااسفا تقوانیست ،خشوع برای حق نیست ،آنچه در یهود است در مسلمان ها هم هست ،یهود پول می خواهد ،مسلمان ها نیز چنینند .


سرگرمی ها با ایمان نمی سازد
دل ها بعد از چند سال قساوت پیدا می کند «فقست قلوبهم»در اثر طول کشیدن آمال و آرزوها و غفلت از ذکر خدا دل ها قساوت پیدا کرده «کثیر منهم فاسقون»چه مسلمان چه یهود چه نصارا در این جهت فرق نمی کند ،وای اگر آدمی در اثر طول آمال و آرزوها تقوا را پشت سر اندازد غفلت را زیاد کند ،به سرگرمی ها مشغول گردد این اعلان خطر است ای مسلمان ها والله ایمانتان در خطر ،سعادتتان در خطر است ،سرگرمی ها ضد ایمان است ،سرگرمی تو را از نماز باز می دارد قدیم برای مردم میمون را تربیت می کردند و می آوردند در خیابان ها که مشغولیاتی باشد برای مردم ،اما حالا به جای میمون ستاره سینما می آورند می خواهند جیب مردم را خالی کنند : والله نگاه کردن به فیلم های مهیج شهوات ،تیری است که به دل خودتان می زنید –اول منبر ،داستان دزد را برایتان گفتم چنان سرگرمت می کند که دنبال دزد نروی وقتت تلف شود عمر عزیزت از کفت برود .
هر نفس ز انفاس عمرت گوهری است

آن نفس سوی خدایت رهبری است
«قیمة اعمارکم الجنّة»قیمت عمرتان بهشت است ،عمر عزیز است در یک ساعت می توانی چه قدر سعادت ببری ،چه قدر خودت به دست خودت عمر عزیز را هدر می دهی ،ایکاش به باد فنا می دادی ،تمام ساعات عمرت بعد از مرگ مورد پرسش است .وقتی مُردی از اول تا آخر عمرت روز و ساعات و دقائقش بلکه اوضاع زمان جلویت صورت می بندد مثلاً شما بعد از مرگ همین ماه رمضان را می بینید همان ساعات بهجت ها و سرور ها را .همان وقتی که دستت را به در خانه ی خدا دراز می کردی تمام کارهایت حساب است .
چو عریان گردی از پیراهن تن                      شود عیب و هنر یکباره روشن
تنت باشد ولیکن بی کدورت                          نمایندت ولی چون آه و صورت
 قرآن مجید این مطالب را صریح ذکر فرموده است و و هرکس آنچه کرده نزدش حاضر شده می یابد ،عمل محو نمی شود تا جایی که در روایت دارد کسی که با تار و تنبور سر و کار داشته است روز قیامت به دستش تار وتنبورش چسبیده است بالا می رود به سرش می خورد بدون اختیار خودش .یا شرابخوار شیشه شراب دستش است و می خورد تو سرش وبالا می رود تمام کثافت کاری هایتان ایها الناس ثبت است همه را خواهید دید و تمام نیکی هایتان هم ضبط و ثبت است مگر این که در این ماه رمضان بدی هایتان را پاک نمایید همین جا خودتان را اصلاح نمایید .ماه رمضان رو به اتمام است ،نمی دانم کارهایتان یک طرفی شد یا نه .این همه خودتان را سرگرم نکنید هر چه که شما را از خدا باز می دارد کنار بگذارید مرگ را نزدیک ببینید .امام صادق(علیه السلام) می فرماید در خانه که می روید ،پا که در منزل می گذارید یادکن از منزل ابدی خودت .یاد کن وقتی که پایت را در گور می گذارند .این جا خودت با کیف خودت می روی ،آن جا که بی اختیار تو را می برند .امام می فرماید : به خانه که می روی ،یاد کن خانه گورت را ،اگر کسی این معنی را ملتزم شود ،کجا دیگر در خانه با زنش نزاع می کند تمام نزاع و جدال ها از غفلت است .
اما موقعی که از خانه می آیی بیرون ،امام می فرماید : در نظر بیاور وقتی که از این خانه جنازه ات را بیرون می آورند حالا خودت آمدی ،یک روز هم تو را می آورند .خدایا تو خودت قبل از مرگ هوشیاری بده .                    


نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار