شهدای ایران shohadayeiran.com

بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان های راهیان نور، تبدیل به یکی از رویدادهای مهم نوروز در سال های اخیر شده است.
روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور

عکس/ روزهای پایانی حضور مسافران نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب کشور


نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار