شهدای ایران shohadayeiran.com

بحرین از گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سیاه استقبال کرد.
به گزارش شهدای ایران، فارس نوشت: بحرین از گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سیاه استقبال کرد.

استقبال آل خلیفه از تروریست نامیدن سپاه پاسداران
 
«خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین در صفحه توییتر خود با استقبال از این طرح آمریکا مدعی شد: «تروریستی خواندن سپاه پاسداران ایران و گنجاندن نام آن در لیست گروه‌های تروریستی، گامی مهم در تعیین یکی از مهمترین منابع تروریسم در منطقه و دنیاست».
وی در ادامه یاوه گویی‌ها خود علیه ایران و انقلاب اسلامی نوشت: «انقلاب‌ها نیازی به نیروهای محافظ ندارند مگر آنکه این انقلاب‌ها به ملت خود ظلم کرده و حقوق آن را پایمال کنند و به دنبال نشر شرارت در بین همسایگان خود باشند؛ ایران نمونه بارزی در این زمینه است».
انتشار یافته: ۷۱
غیر قابل انتشار: ۰
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
درپاسخ به دبیرکل نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت اتحادیه عرب سگ هارآمریکا درمنطقه!


4 کشور عربی 70 هزار خودرو برای داعش خریده اند
نتایج تحقیقات شرکت ژاپنی تویوتا حاکی از آن است که کشورهای عربی 70 هزار دستگاه خودروی تویوتا از این شرکت خریداری کرده و در اختیار گروه تروریستی داعش قرار داده اند.براساس گزارش شرکت تویوتا، چهار کشور عربی این خودروها را خریداری کرده و به داعش تحویل داده اند.این تحقیقات زمانی شروع شد که ارتش روسیه تصاویری از دهها خودرو تویوتای این شرکت را که در اختیار داعش بود و مورد استفاده این گروه تروریستی در سوریه قرار میگرفت در اختیار این شرکت ژاپنی قرار داد.براساس این گزارش، 22 هزار و 500 دستگاه تویوتا توسط عربستان سعودی، 32 هزار دستگاه توسط قطر، 11هزار و 650 دستگاه توسط امارات و 4500 دستگاه نیز توسط ارتش اردن به اعتبار بانکهای
عربستانی خریداری شده اند که همه این خودروها در اختیار گروه تروریستی داعش قرار گرفته اند
4 کشور عربی 70 هزار خودرو برای داعش خریده اند
نتایج تحقیقات شرکت ژاپنی تویوتا حاکی از آن است که کشورهای عربی 70 هزار دستگاه خودروی تویوتا از این شرکت خریداری کرده و در اختیار گروه تروریستی داعش قرار داده اند.براساس گزارش شرکت تویوتا، چهار کشور عربی این خودروها را خریداری کرده و به داعش تحویل داده اند.این تحقیقات زمانی شروع شد که ارتش روسیه تصاویری از دهها خودرو تویوتای این شرکت را که در اختیار داعش بود و مورد استفاده این گروه تروریستی در سوریه قرار میگرفت در اختیار این شرکت ژاپنی قرار داد.براساس این گزارش، 22 هزار و 500 دستگاه تویوتا توسط عربستان سعودی، 32 هزار دستگاه توسط قطر، 11هزار و 650 دستگاه توسط امارات و 4500 دستگاه نیز توسط ارتش اردن به اعتبار بانکهای
عربستانی خریداری شده اند که همه این خودروها در اختیار گروه تروریستی داعش قرار گرفته اند
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
درپاسخ به دبیرکل نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت اتحادیه عرب سگ هارآمریکا درمنطقه!


4 کشور عربی 70 هزار خودرو برای داعش خریده اند
نتایج تحقیقات شرکت ژاپنی تویوتا حاکی از آن است که کشورهای عربی 70 هزار دستگاه خودروی تویوتا از این شرکت خریداری کرده و در اختیار گروه تروریستی داعش قرار داده اند.براساس گزارش شرکت تویوتا، چهار کشور عربی این خودروها را خریداری کرده و به داعش تحویل داده اند.این تحقیقات زمانی شروع شد که ارتش روسیه تصاویری از دهها خودرو تویوتای این شرکت را که در اختیار داعش بود و مورد استفاده این گروه تروریستی در سوریه قرار میگرفت در اختیار این شرکت ژاپنی قرار داد.براساس این گزارش، 22 هزار و 500 دستگاه تویوتا توسط عربستان سعودی، 32 هزار دستگاه توسط قطر، 11هزار و 650 دستگاه توسط امارات و 4500 دستگاه نیز توسط ارتش اردن به اعتبار بانکهای
عربستانی خریداری شده اند که همه این خودروها در اختیار گروه تروریستی داعش قرار گرفته اند
4 کشور عربی 70 هزار خودرو برای داعش خریده اند
نتایج تحقیقات شرکت ژاپنی تویوتا حاکی از آن است که کشورهای عربی 70 هزار دستگاه خودروی تویوتا از این شرکت خریداری کرده و در اختیار گروه تروریستی داعش قرار داده اند.براساس گزارش شرکت تویوتا، چهار کشور عربی این خودروها را خریداری کرده و به داعش تحویل داده اند.این تحقیقات زمانی شروع شد که ارتش روسیه تصاویری از دهها خودرو تویوتای این شرکت را که در اختیار داعش بود و مورد استفاده این گروه تروریستی در سوریه قرار میگرفت در اختیار این شرکت ژاپنی قرار داد.براساس این گزارش، 22 هزار و 500 دستگاه تویوتا توسط عربستان سعودی، 32 هزار دستگاه توسط قطر، 11هزار و 650 دستگاه توسط امارات و 4500 دستگاه نیز توسط ارتش اردن به اعتبار بانکهای
عربستانی خریداری شده اند که همه این خودروها در اختیار گروه تروریستی داعش قرار گرفته اند
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
درپاسخ به دولت روحانی ناتوان
درپاسخ به ظریف ناتوان
درپاسخ به دبیرکل نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت اتحادیه عرب جنایتکارشماره یک درمنطقه!
شما چه غلطی درخاک یمن می کنید؟
دبیرکل اتحادیه عرب سگ هارآمریکا درمنطقه است.
دبیرکل اتحادیه عرب درجنایت های سعودی ها شریک است.
دبیرکل اتحادیه عرب درجنایت های صهیونیست ها شریک است.
دبیرکل اتحادیه عرب درجنایت های آمریکایی ها شریک است.
هم دبیرکل اتحادیه عرب غلط می کند هم کشورهای عربی!
درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست اتحادیه عرب و سران کشورهای عربی درکاراست.
نه تنها مردم ایران بلکه مردم دنیا جنایات اتحادیه عرب را فراموش نمی کنند.
رژیم جنایتکارآل سعود مررج اسلام آمریکایی است.
دربرابر اشغالگری عربستان سعودی و چند کشور جنایتکارعربی نجس وحشی سکوت نمی کنیم.
برای اثبات کمک مالی وتسلیحات و... کشورهای عربی به تروریسم، القاعده، داعش ودیگر گروه های تروریستی اسناد زیادی وجود دارد.
اتحادیه عرب مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچگاه یه قوانین بین المللی احترام نمی گذارد.
عربستان سعودی درمدت 7 سال است به همراهی چند کشورعربی جنایتکار به سرکردگی اتحادیه عرب ازتامین کنند گان اصلی تسلیحات و نیازهای مالی داعش و تمام تروریست های درمنطقه خاورمیانه وجهان بوده است.
اتحادیه عرب بیشترین حمایت را ازتروریسم وداعش کرد.
برای نابودی تروریسم باید با وهابیت ضد دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان وبشریت تحت امراتحادیه عرب مقابله کرد.
حرف دبیرکل اتحادیه دیگرچه اعتیباری دارد؟
چه کسی باورمی کند دبیرکل جنایتکاراتحادیه عرب نگران حقوق بشردرسوریه، لبنان، عراق، فلسطین، نوارغزه ویمن است.
حوادث یمن برگ دیگرننگین سیاه دبیرکل اتحادیه عرب است.
فاجعه منا چهره ننگین دبیرکل اتحادیه عرب را به جهانیان نشان داد.
دبیرکل اتحادیه عرب سگ زنجیری آمریکاست.
ازهرکسی که علیه آمریکا، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و دبیرکل اتحادیه عرب ایستاکی کند، بنده حمایت می کنم.
دین درحالی است که مردم، سوریه، عراق، یمن و... به صورت مستقیم وغیرمستقیم توسط کشورهای عربی جنایتکاربه سرکردگی دبیرکل اتحادیه عرب با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی قتل عام می شوند.
دبیرکل اتحادیه عرب عامل جنگ، بی ثباتی وناامنی درمنطقه است.
دبیرکل اتحادیه عرب عامل اصلی پیدایش و رشد تروریسم درمنطقه است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
درپاسخ به پادشاه نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ وبی شخصیت عربستان سعودی سگ هارآمریکا درمنطقه!
درپاسخ به عادل الجبیرنجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت وزیرخارجه عربستان سعودی سگ هارآمریکا درمنطقه!
ادعا های سران نجس وحشی عربستان سعود جنایتکاردرباره ایران بی پایه واساس است.
عربستان باید به حمایت ازتروریسم پایان دهد.
جنایات آل سعود ننگ بزرگ تاریخی است این رژیم ننگ تاریخی برای این رژیم است.
حمله عربستان سعودی به یمن، اجرای قانون جنگل بود.
عادل الجبیریک دروغگوست و دروغ های زیادی گفته است.
آل سعود یک دروغگوست و دروغ های زیادی گفته است.
عربستان سعودی دشمن درجه یک ایران است.
عربستان سعودی دشمن تاریخی مردم ایران است.
عربستان سعودی مورد اعتماد ما نیست.
اقدام عربستان سعودی دربمباران یمن با حمایت آمریکا وچند کشورجنایتکارشرم آوراست.
شرم آوراست که دولت جنایتکارعربستان سعودی با حمایت چند کشورجنایتکار مردم یمن را بمباران می کند.
عربستان سعودی بزرگترین ناقض حقوق بشراست.
عربستان سعودی باید درباره کمک به داعش توضیح دهد.
ارتباط عربستان سعودی با داعش آشکاراست.
حمایت عربستان سعودی ازداعش ادامه دارد.
چرا عربستان کاری القاعده وداعش ندارد؟
القاعده یکی ازدستگاه های دولت عربستان سعودی است.
داعش یکی ازدستگاه های دولت عربستان سعودی است.
عربستان سعودی مانند آمریکا هیچگاه به قوانین بین المللی احترام نمی کذارد.
عربستان سعودی مانند رژیم صهیونیستی هیچگاه به قوانین بین المللی احترام نمی کذارد.
عربستان عامل جنگ، بی ثباتی و ناامنی در منطقه است
عربستان عامل اصلی جنگ در منطقه است
عربستان عامل اصلی پیدایش و رشد تروریسم در منطقه است
عربستان عامل اصلی جنگ صدام علیه ایران بود
ائتلاف عربی به رهبری سعودی در يمن مرتكب جنايات جنگی شده است
عربستان در یمن مرتکب جنایت جنگی شد
عربستان سعودی در یمن مرتکب جنایت جنگی شده است
عربستان با تسلیحات غربی در یمن مرتکب جنایت جنگی شده است
عربستان صدها داعشی را برای کشتار مردم یمن اعزام کرده است
این در حالی است که مردم سوریه، لبنان، عراق، یمن ومنطقه وجهان به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط سعودی ها قتل عام می شوند.
عربستان سعودی داعش را وارد یمن کرده است.
عربستان سعودی باید پاسخگوی دخالت خود درامور کشورها باشد.
سیاست های نادرست وغلط عربستان سعودی درمنطقه خاورمیانه خسارت زیادی به مسلمانان زده است.
آنچه امروز درمنطقه خاورمیانه وجهان دیده می شود منعکس کننده جنایات عربستان سعودی است.
نه نتها مردم ایران، بلکه مردم دنیا جنایات عربستان سعودی را فراموش نمی کنند.
رژیم جنایتکارآل سعود مررج اسلام آمریکایی است.
برای اثبات کمک عربستان سعودی به تروریسم، القاعده، طالبان، داعش، تکفیری ها، ارتش آزاد سوریه، مخالفان سوریه و دیگرگروه های تروریستی اسناد زیادی وجود دارد.
برابر اشغالگری عربستان سعودی سکوت نمی کنیم.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریسم است.
عربستان برای القاعده دریمن سلاح می فرستاد.
فیلم همراهی القاعده با عربستان درتجاوز به یمن.
علنی شدن همراهی القاعده با عربستان دریمن+ فیلم
عربستان سعودی جنایتکارجنگی است وباید محاکمه است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به مسئولیتش برای محاکمه عربستان سعودی عمل نمی کند.
نیرو های آمریکایی به درخواست رژیم جنایتکارآل سعود به منطقه خاورمیانه اعزام شدند.
آمریکا جنایتکارازتجاوز رژیم جنایتکارآل سعود حمایت می کند.
عربستان سعودی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی احترامی برای زندگی بشری قائل نیست.
عربستان سعودی بسیارخطرناک ترازداعش است.
عربستان سعودی ازتکفیری ها بدتراست.
عربستان سعودی به علت جنایات جنگی دریمن باید محاکمه شود.
مبارزه با عربستان سعودی، دفاع ازاسلام است.
خودروهای سعودی درموصل چه می کنند+ عکس
عربستان سعودی تروریست پروراست!
عربستان سعودی درحال کمک به تروریسم است.
عربستان سعودی نیروی هوایی القاعده وداعش دریمن شده است.
رژیم جنایتکارآل سعود روی اسرائیل را سفید کرده است.
عربستان سعودی با بمباران وحشیانه مردم مظلوم بی دفاع و بی گناه یمن روی اسرائیل را سفید کرد.
عربستان سعودی و آمریکا درتاسیس وحمایت ازتروریست ها درمنطقه نقش دارند.
رژیم جنایتکارآل سعود با حمایت آمریکا دریمن ومنطقه جنایت می کند.
جنایت سازمان یافته علیه مردم یمن، حقوق بشرکجاست؟
آل سعود وداعش یک هدف را دنبال می کنند.
چرا رژیم جنایتکارآل سعود کودکان ومسلمانان را می کشد؟
رژیم جنایتکارآل سعود از دایره اسلام خارج است.
درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست عربستان سعودی درکاراست.
هرجا ظلمی، جنایت وستم است رد پای عربستان سعودی را می تواند دید.
سکوت دربرابرجنایت ازخود جنایت بدتراست.
آل سعود تاکنون حتی یک حرف درست نزده است.
عادل الجبیرتاکنون حتی یک حرف درست نزده است.
عربستان سعودی درجنگ یمن ازداعش والقاعده کمک گرفته.
کشتاریمنی ها جنایت جنگی است ولی سعودی ها تاکنون نمی فهمند.
که عادل الجبیر وحشی یا اصل مسئله را درک نمی کند دروغ می گوید یا ازاین موضوع بی اطلاع است.
نگران ما ازجنایات بی حساب وکتاب سعودی ها درمنطقه خاورمیانه است.
اگرعربستان سعودی جنایتکار می خواهد در جامعه جهانی حضور فعال داشته باشد باید دست از دخالت در امور سایر کشورها بکشد.
عربستان سعودی مانند آمریکا هیچگاه به قوانین بین المللی احترام نمی کذارد.
عربستان سعودی مانند رژیم صهیونیستی هیچگاه به قوانین بین المللی احترام نمی کذارد.
عربستان عامل جنگ، بی ثباتی و ناامنی در منطقه است
عربستان عامل اصلی جنگ در منطقه است
عربستان عامل اصلی پیدایش و رشد تروریسم در منطقه است
عربستان عامل اصلی جنگ صدام علیه ایران بود
ائتلاف عربی به رهبری سعودی در يمن مرتكب جنايات جنگی شده است
عربستان در یمن مرتکب جنایت جنگی شد
عربستان سعودی در یمن مرتکب جنایت جنگی شده است
عربستان با تسلیحات غربی در یمن مرتکب جنایت جنگی شده است
عربستان صدها داعشی را برای کشتار مردم یمن اعزام کرده است
این در حالی است که مردم سوریه، لبنان، عراق، یمن ومنطقه وجهان به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط سعودی ها قتل عام می شوند.
شورای امنیت جنایات وحشیانه ائتلاف آمریکا در سوریه را متوقف کند
وزارت خارجه سوریه با ارسال نامه به سازمان ملل و شورای امنیت اقدام فوری برای توقف جنایات وحشیانه ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا در این کشور را خواستار شد.
ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا جنایتکارشماره یک اگر به اصطلاح قصد مبارزه با تروریسم را دارد باید به سراغ رژیم صهیونیستی برود.
ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا جنایتکارشماره یک اگر به اصطلاح قصد مبارزه با تروریسم را دارد باید به سراغ عربستان سعودی برود.
عربستان جنایتکارباید مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه را متوقف کند.
سیاست نادرست وغلط عربستان سعودی فاجعه ای برای ملت های اسلامی است.
سیاست ها وتوطئه های عربستان سعودی درمنطقه شکست خورده است.
سیاست نادرست وغلط عربستان سعودی برای ملت های عربی واسلامی فاجعه است.
ادعای عربستان سعودی درباره ایران دروغ است در واقع سرپوش گذاشتن جنایت های، خیانت های، دخالت های وتجاوزهای خودش درمنطقه است.
عربستان سعودی هیچ نفاوتی با گروه های تروریستی دیگرندارد.
نباید درقبال جنایات عربستان سعودی سکوت کرد.
عربستان سعودی بزرگ ترین تروریست پروراست!
عربستان سعودی بزرگترین منبع تروریست ها است.
عربستان سعودی به دخالت درامور داخلی کشورهای منطقه ادامه می دهد.
عربستان سعودی به القاعده وداعش دریمن کمک می کند.
عربستان سعودی با القاعده وداعش هماهنگ است.
عربستان سعودی بزرگترین حامی تروریسم درجهان است.
قطرحمایت تروریسم نیست/ باید با عربستان سعودی مقابله کنیم.
عربستان داعش جهانی است.
داعش پیاده نظام رژیم جنایتکارآل سعود است.
عربستان سعودی تسلیحات القاعده وداعش را تامین می کند.
رژیم جنایتکارآل سعود اصلی ترین حامیان مالی داعش درمنطقه وجهان است.
رفتارعربستان درمنطقه تهدید آمیزاست.
عربستان درمنطقه با القاعده وداعش همکاری می کند.
دریاسخ به عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سگ هارآمریکا درمنطقه!
سخنان عادل الجبیروحشی شرم آوربود.
حامیان تروریسم، گرفتارتروریست های خود ساخته شده اند.
عادل الجبیروحشی پای خود را ازگلیمش درازترکرد.
عربستان با داعش مهربان است.
عربستان با داعش همدست است.
ما ضد حامیان تروریسم مانند عربستان ومتحدانش!
عربستان سعودی القاعد وداعش را وارد یمن کرده است.
پول مکه خرج تروریست های دنیا می شود.
قدرت گرفتن القاعده دریمن با کمک عربستان سعودی.
جنگ عراق، یمن، سوریه و... با پول عربستان تامین می شود.
حمایت عربستان ازتکفیری ها صدای عفوبین الملل را درآورد.
عربستان بسیارخطرتراز داعش و رژیم کودک کش صهیونیستی است.
عربستان عامل اصلی رنج کودکان یمنی است.
تروریسم را شما ایجاد کردید.
شما تروریسم را به وجود آوردید.
داعش را شما ایجاد کردید.
شما داعش را به وجود آوردید.
القاعده را شما ایجاد کردید.
شما القاعده را به جود آوردید.
جبهه النصره را شما ایجاد کردید.
شما جبهه النصره را به وجود آوردید.
مخالفان سوریه را شما ایجاد کردید.
شما مخالفان را به وجود آوردید.
تکفیری ها را شما ایجاد کردید.
شما تکفیری ها را به وجود آوردید.
گروه های تروریستی را شما ایجاد کردید.
شما گروه های تروریستی را به وجود آوردید.
تروریست های سوریه را شما ایجاد کردید.
شما تروریست های سوریه را به وجود آوردید.
شما تمام تروریست های دنیا را با پرداخت رشوه به سران ترکیه درمدت 7 سال است ازطریق ترکیه تروریست را وارد عراق سوریه کردید.
شما به آمریکایی ها رشوه می دهد.
شما به سازمان ملل رشوه می دهد.
شما به شورای امنیت سازمان ملل رشوه می دهد.
شما به کشورهای اروپایی رشوه می دهد.
ائتلاف سعودی به سرکردگی رژیم جنایتکارآل سعود با حمایت همهئ جانبه آمریکا جنایتکار و چند کشورجنایتکار از سال فروردین 1394 حمله های خود علیه یمن را بدون کسب اجازه از سازمان ملل و بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد، آغاز کرد برخلاف قوانین بین المللی وهمچنان نیرادامه می دهد. عربستان سعودی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچگانه به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد با حمایت آمریکا جنایت خود را به یمن ادامه می دهد.
بحران دریمن به علت دخالت های کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا ایجاد شد.
سیاست های نادرست وغلط عربستان سعودی خسارت زیادی به ملت یمن زده است.
آنچه امروزدریمن دیده می شود منعکس کننده جنایات رژیم جنایتکارآل سعود نجس وحشی است.
سران نجس وحشی با ستور حمله یمن مرتکب جنایات جنگی شده اند.
ارتباط عربستان سعودی با تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها ودیگرگروه های تروریستی آشکاراست.
قطع حمایت مالی عربستان وامارات تنها راه نابودی داعش!
آمریکا، عربستان سعودی وامارات حامی داعش هستند.
آمریکا یک تروریسم واقعی است.
آمریکا پدر واقعی تروریسم درمنطقه وجهان است.
عربستان برای القاعده دریمن سلاح می فرستاد.
سیا القاعده دریمن را اداره می کند.
فیلم همراهی القاعده با عربستان درتجاوزبه یمن.
چرا عربستان کاری به القاعده وداعش ندارد.
علنی شدن همراهی القاعده با عربستان دریمن+ فیلم.
عربستان سعودی درباره کمک به القاعده وداعش توضیح دهد.
حمایت عربستان سعودی ازالقاعده وداعش ادامه دارد.
عربستان سعودی جنگی است وباید محاکمه شود.
اعتراف سران سعودی درباره حمایت ریاض ازداعش!
آمریکا ازتجاوزآل سعود حمایت می کند.
دخالت نظامی عربستان دریمن را محکوک می کند ما ازمردم مظلوم یمن حمایت کنیم.
بمب ساخته آمریکا وغرب برسرمردم یمن! دنیا فقط سکوت کرده است.
بمب های ساخت کشورهای مدعیان دفاع ازحقوق بشردریمن توسط ائتلاف سعودی به سرکردگی رژیم جنایتکارآل سعود با حمایت آمریکا استفاده می شوند.
حملات عربستان سعودی دریمن تاکنون نتیجه ای نداشته است.
جامعه بین المللی دریمن شکست خورده است.
عربستان سعودی فرقی با تروریسم ندارد.
عربستان سعودی فرقی با القاعده ندارد.
عربستان سعودی فرقی با داعش ندارد.
عربستان سعودی مرتکب جنایات جنگی درسوریه، عراق، یمن ومنطقه شده است.
دخترایزدی توسط داعش درعربستان به فروش گذاشته شد.
عربستان درمنطقه خاورمیانه وجهان ازتروریست ها حمایت می کند.
عربستان، داعش والقاعده را به یمن آورده است.
رژیم جنایتکارآل سعود به علت جنایات جنگی دریمن ومنطقه باید محاکمه شود.
عربستان شریک جنایات تروریست های تکفیری درمنطقه وجهان است.
عربستان اصلی ترین تامین کننده مالی وسلاح تروریسم وداعش است.
مبارزه با عربستان، دفاع ازدین اسلام، مسلمانان ومظلومان است.


سران نجس وحشی، بی فرهنگ وبی شخصیت کشورهای عربی و به ویژه سران نجس وحشی، بی فرهنگ وشخصیت ترکیه باید نگاه کنند وشرم کنند.
کشورهای عربی وترکیه همچنان عاملان اصلی جنگ درسوریه وعراق درمدت 7 سال هستند.


هیچ سندی دال برمقابله آمریکا با داعش وجود ندارد.
هیچ سندی وجود ندارد که نشان بدهد آمریکا با داعش مقابله می کند.
هیچ سند و مدرکی درباره مبارزه آمریکا با تروریسم، القاعده، لطالبان، داعش و دیگرگروه های تروریستی وجود ندارد.
آمریکا از ابتدا می خواست بشار اسد را سرنگون کند.
آمریکا ثابت کرد که حامی گروه های تروریستی است.
آمریکا ثابت کرد که حامی گروهک تروریستی منافقین است.
آمریکا ثابت کرد که حامی تروریسم است.
آمریکا ثابت کرد که حامی القاعده است.
آمریکا ثابت کرد که حامی طالبان است.
آمریکا ثابت کرد که حامی داعش است.
آمریکا ثابت کرد که حامی تکفیری ها است.
آمریکا ثابت کرد که حامی مخالفان سوریه است.
آمریکا ثابت کرد که حامی تروریست های سوریه است.
آمریکا ازتروریسم برای تغییرحکومت ها استفاده می کند.
درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا درکاراست.
سکوت دربرابرجنایت ازخود جنایت بدتراست.
تروریسم با حمایت آمریکا ومتحدانش درمنطقه وجهان جنایت می کند.
داعش با حمایت آمریکا وهم پیمانانش درمنطقه وجهان کشتارمی کند.
ائتلاف آمریکایی با داعش مبارزه نمی کند.درپاسخ به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ننگ برسازمان مللی که دراختیارچند کشورجنایتکاراست.
اگر سازمان های بین المللی قدرت و توانایی جلوگیری از جنایت آفرینی های آمریکا و اسرائیل وعربستان ومزدورانشان را ندارند بهتر است برای همیشه تعطیل بشوند.

اگر سازمان های بین المللی قدرت و توانایی جلوگیری از جنایت آفرینی های آمریکا و اسرائیل وعربستان ومزدورانشان را ندارند بهتر است برای همیشه تعطیل بشوند.

دلارهای باد آورده نفتی عربستان سعودی درمدت 7 سال است درخدمت تروریست ها وحامیانشان!
باردیگرتاکید می کنم، آمریکا وهم پیمانانش ازتروریسم درمنطقه وجهان حمایت می کنند.
سیاست های نادرست وغلط عربستان سعودی علیه همسایگان خود خصمانه است.
باردیگرتاکید می کنم، آمریکا وهم پیمانانش ازداعش درمنطقه وجهان حمایت می کنند.

باردیگرتاکید می کنم، آمریکا وهم پیمانانش ازگروهک تروریستی منافقین درمنطقه وجهان حمایت می کنند.

باردیگرتاکید می کنم، آمریکا وهم پیمانانش ازگروه های تروریستی درمنطقه وجهان حمایت می کنند.

رژیم جنایتکارآل سعود یک جنایتکارجنگی است.
داعش زنان ایزدی را درحراجی درعربستان می فروشد.
موضع داعش وعربستان یکستان است.
هدف عربستان ضربه زدن به دین اسلام، قرآن، مظلومان ومسلمانان است.
افشای نقش عربستان وآمریکا درایجاد داعش.
حامیان داعش چه کسانی هستند/ آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی وترکیه!
دست عربستان سعودی درحمایت ازداعش درموصل روشد.
حمایت عربستان ازداعش از روز روش تراست.
نقش عربستان دراشغال شمال عراق به دست داعش.
عربستان مهمترین حامی داعش است.
عربستان حامی داعش است.
پادشاه عربستان: تروریسم به اروپا و آمریکا میرسد.
اطلاع عربستان ازجزئیات نقشه داعش برای حمله به بعداد!
سازمان ملل متحد درباره سوریه ابتکارعمل ندارد وعربستان دستورات آمریکا را اجرا می کند.
ماهانه 100 غیرنظامی یمنی کشته می شوند.
بمباران خوشه ای یمن توسط جنگنده های سعودی – آمریکایی
کودک درجنگ یمن کشته شده اند.
رژیم جنایتکارآل سعود احترامی برای حقوق بشرقائل نیست.
نسل کشی عربستان سعودی دریمن/ سکوت تمام سازمان های بین المللی وکشورهای عربی شرم آوراست و بی شرمانه است.
مسابقه آدمکشی بین عربستان وداعش درمنطقه!
رژیم جنایتکارآل سعود کار وحشتناکی انجاد داد.
ملت های بیدارد درمقابل حمله نظامی رژیم جنایتکارآل سعود به یمن ساکت نخواهند نشست!
حمله سعودی ها به یمن اقدامی تروریستی است.
دخالت عربستان دراموریمن به نفع تروریست ها، آمریکایی ها و صهیونیست ها!
حمله عربستان به یمن سرپوشی برای حمایت ازالقاعده وداعش است.
اقدام که عربستان بدون اجازه سازمان ملل متحد دریمن انجام داد، نظرقوانین بین المللی جنایت جنگی محسوب می شود.
حمله عربستان به یمن به تروریست هاست.
ازهرکسی که علیه عربستان سعودی ایستادگی کند، حمایت می کنیم.
حمله عربستان سعودی به یمن، اجرای قانون جنگل بود.
تروریسم دامان عربستان سعودی را هم خواهد گرفت.
عربستان سعودی هنوز به طورمستقیم ازتروریسم، القاعده، طالبان، داعش، تکفیری ها و دیگرگروه های تروریستی حمایت می کند.
عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده تروریست درمنطقه وجهان است.
تجاوزعربستان سعودی به یمن عبورازخطوط قرمزاست.
تجاوزنظامی عربستان به یمن تجاوزکارانه، حذف حقوق بین المللی ومنشورملل متحد است.
رژیم جنایتکارآل سعود حق نداشت به یمن حمله کند.
حمله عربستان سعودی به یمن نقض قوانین بین المللی است.
حمله به یمن اقدامی تجاوزانه است.
القاعده وعربستان دریک جبهه دریمن می جنگند.
داعش وعربستان دریک جبهه دریمن می جنگند.
ریاض تسلیحات تروریسم و داعش را تامین می کند.
عربستان حمایت ازتروریست ها را آشکارترکرد.
آمریکا جنایتکارازسال 2001 تاکنون تروریسم را ازنابودی نجاد می دهد.
آمریکا جنایتکاردروغ می گوید که درپی مبارزه با تروریسم، القاعده، طاللبان وداعش است.
آمریکا شریک داعش و جبهه النصره است.
7 هزارتروریست گذرنامه ترکیه ای دارند.
داعش را چه کسی ساخته وحمایت می کند/ آمریکا وهم پیمانانش!
مدارکی دراختیاردارد که نشان می دهد نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا ازگروه های تروریستی حمایت می کنند.
مسئولان قبلی آمریکا جنایتکارداعش وحشی را بوجود آوردند.
کسانی که القاعده وداعش را درعراق وسوریه حمایت همان کسانی هستند که اکنون ازآنها درافغانستان، پاکستان، مصر، لیبی، لبنان، منطقه وجهان حمایت می کنند.
تجاوزعربستان سعودی به یمن، تجاوز به صلح درمنطقه وجهان است.
حمله عربستان سعودی به یمن نقض قوانین بین المللی بود. حمله عربستان سعودی به یمن مشکل را حل وفصل نخواهد کرد.
حوادث یمن برگ دیگری درکارنامه سیاه وننگین سعودی ها جنایتکار، تمام سازمان های بین المللی خیانتکار، آمریکایی ها جنایتکار، صهیونیست ها جنایتکار، کشورهای عربی جنایتکار وکشورهای اروپایی جنایتکار بوده است.
کشورترکیه جنایتکار وخیانتکار درمدت 7 سال است با کمک مالی کشورهای عربی جنایتکار وخیانتکارتامین کننده سلاح هایی شیمیایی مورد استفاده داعش درسوریه وعراق بوده است.
آمریکا جنایتکاربا کمک مالی کشورهای عربی جنایتکارعناصر داعش را دراردن آموزش داده است.
آمریکا به داعش سلاح رساند!
چراغ سبزآمریکا برای تسلیح تروریست ها درسوریه!
واشگتن به جای مبارزه با تروریسم با دمشق جنگ می کند.
ما به مظلومان، مسلمانان ودولت های کمک می کنیم، آمریکا وعربستان سعودی هم ازتروریست ها کمک وحمایت می کنند.
ادعا های بی اساس عادل الجبیروحشی را به رسمیت نمی شناسیم.
رژیم جنایتکارآل سعود عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی یک جنایات بزرگ است.
حمله موشکی سپاه علیه داعش به حامیان تروریسم و داعش مانند آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بود.
اقدام عربستان درمنطقه غیرقابل توجیه است.
عربستان برهم زننده ثبات منطقه وجهان است.
آمریکا جنایتکاربا هدف حمایت ازتروریسم، درسوریه، عراق، افغانستان، یمن ومنطقه مداخله می کند.
هیچ کس مانند عربستان تروریسم وداعش حمایت نکرد.
حمله عربستان به خاک یمن برخلاف تمامی قواعد حقوقی بین المللی است ولی سعودی ها جنایتکارنمی فهمند.
جامعهذجهانی تجاوزعربستان سعودی به خاک یمن را محکوم کند.
حملات هوایی عربستان درشهرهای یمن غیرقابل قبول است.
توضیح عربستان سعودی درباره حملات به یمن غیرقانونی است.
حمله هوایی به یمن توجیه پذیرنیست.
حملات جنون آمیزعربستان به خاک یمن جنایت جنگی وجنایت علیه بشریت است.
آمریکا شریک جنایات عربستان سعودی است.
کنگره آمریکا شریک جرم عربستان سعودی دراین جنایات است.
کاخ سفید آمریکا شریک جرم عربستان سعودی دراین جنایات است.
دولت آمریکا شریک جرم عربستان سعودی دراین جنایات است.
تاریخ 96/2/12 اعتراف القاعده به همکاری با نیروهای تحت حمایت آمریکا جنایتکاردریمن!
که تسلیحات وکمک مالی ازائتلاف عربستان تحت حمایت آمریکا دریافت می کنند.
اعتراف سرکرده القاعده یمن به همکاری با آمریکا!
تقویت داعش وطالبان درافغانستان ازسوی آمریکا!
استفاده حامیان داعش درافغانستان ازتجهیزات آمریکایی+ عکس
حضورآمریکا وگسترش تروریسم وداعش درافغانستان نگران کننده است.
حضورنظامی آمریکا افغانستان تقویت ازتروریست های داعش می کند.
سیاست نادرست وغلط ترامپ تفاوتی با سیاست نادرست وغلط اوباما درافغانستان ومنطقه نخواهد داشت.
مردم آمریکا ازجنگ نیابتی خسته اند.
استفاده تروریست های داعشی ازسلاح ناتو.
گازسارین با کمک مالی عربستان سعودی با هماهنگی، همدستی وهمکاری سران کشورترکیه از طریق ترکیه به سوریه منتقل شده است.
مخالفان دولت سوریه دولیترگازسمی سارین ازلیبی ازطریق ترکیه به سوریه وارد کردند.
تصاویرلورفته ازکمک ترکیه به داعش.
آمریکا جنایتکاربه بمباران مسجدی درسوریه اذعان کرد.
حضورنظامی آمریکا درعراق وسوریه تقویت ازتروریست های داعش می کند.
5 هزارتروریست خارجی مورد حمایت آمریکا وهم پیمانانش درچه می کنند.
هرملت ودولتی به عربستان اعتناد کند ضربه خواهد خورد.
ترامپ درنابودی یمن همدست رژیم جنایتکارآل سعود است.
آل سعود به ترامپ باج می دهد.
5 هزارغیرنظامی عراقی وسوری درحمله هوایی ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا به عراق وسوریه قتل عام شدند.
اذعان آل سعود به همدستی با اسرائیل درتجاوزبه یمن!
اعتراف عربستان به مشارکت علنی رژیم صهیونیستی درجنگ یمن!
استفاده ریاض ازالقاعده وداعش دربابال مندب.
جنایات سعودی ها با کمک آمریکا دریمن ادامه دارد.
حمله تجاوزکارانه عربستان به یمن نقض مقررات بین المللی است.
عربستان دریمن آدم می کشد.
که مردم یمن تنها با عربستان نمی جنگند بلکه درحالی نبرد با حامیان عربستان نیزهستند.
مردم یمن با سعودی ها وحامیان آن ها می جنگند.
هیچ بهانه ای توجیه نمی کند که عربستان سعودی خاک یمن را اشغال کند.
مقام اماراتی : نفش ما درائتلاف علیه یمن، کمک به عربستان است.
عربستان 5 هزارنظامی سوادنی به یمن اعزام کرد.
آمریکا به عربستان برای جنایت دریمن پاداش می دهد.
مقامات عربستان سعودی باید پاسخگوی دخالت آشکارخود درامور کشورها باشند.
آمریکا ازمداخله گری وفروش سلاح به حامیان اصلی تروریسم دست بردارد.
همه جنایتکاران جنگی دریمن باید محاکمه شوند.
آمریکا جنایتکارتاکنون اقدام موثری برایرمبارزه با تروریسم درمنطقه نداشته است.
داعش دست ساخت نظامی استکباراست.
داعش وآمریکا حدود 45 میلیارد دلاربه عراق خسارت زده است.
تروریست های سوریه وآمریکا وهم پیمانانش 98 میلیارد دلاربه سوریه خسارت زده است.
علاوه بر آنکه سلاحهای کشتار جمعی رژیم صهیونیستی باید تحت نظارت جامعه بینالمللی نابود شود و منطقه خاورمیانه اسلامی عاری از سلاحهای کشتار جمعی اداره شود کلیه قطعنامههای شورای امنیت علیه اسرائیل غاصب باید مو به مو اجرایی شود. در ضمن برای تحقق این امر خطیر پیشنهاد میشود در جهت سلامت نفوس انسانی در جامعه بشری امتیاز حق وتوی جمهوری اسلامی ایران که قطعاً به ندرت از آن استفاده خواهد شد توسط سازمان ملل متحد و افکار عمومی جامعه بشری طی یک همهپرسی جهانی به رسمیت شناخته شود.
کنار زدن رئیس جمهور قانونی مصر توسط ارتش این کشور نوعی کودتا محسوب میشود و عملی غیرقانونی است. جلوی این گونه سوءاستفاده ارتش مصر باید گرفته شود والا هیچ حزب و گروهی امنیت نخواهند داشت در ضمن ارزیابی حوادث این کشور نشان میدهد در پشت پرده این حوادث، کشورهای قطر، عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی دست دارند و نمیگذارند آرامش به مصر برگردد.
اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند.
اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند.
عربستان سعودی اسم خودشونومسلمون میذارن رسوایی به جایی رسیده که به شورای امنیت پیشنهاد می کند عرستان را در لیست تروریست ها قرار دهید واقعا کنار خانه خدا و به عنوان خادم الحرمین چه جنایائی می کنند؟ چه وحشتی در دل مسلمین به وجود آوردند کار عربستانی بی شرمانه ی اقدامات عربستان شرم آوراست حمایت سعودی ها تروریسم اثبات شده است.


درپاسخ به دیوان کیفری بین المللی
درپاسخ به دبیرکل سازمان ملل متحد
درپاسخ به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد
درپاسخ به رئیس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد
درپاسخ به سنای آمریکا جنایتکار
درپاسخ به اتحادیه اروپا
درپاسخ به دادگاه بی عدالت کانادا جنایتکار
درپاسخ به مدعیان حقوق بشرخیانتکار
درپاسخ به عادل الجبیرنجس وحشی، فرهنگ، بی شخصیت وزیرامورخارجه عربستان سعودی جنایتکاردشمن درجه یک دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان وبشریت!
سخنان عادل الجبیروحشی شرم آوربود.
عادل الجبیروحشی پای خود را ازگلیمش درازترکرد.
دوستان آمریکا حامی داعش هستند.
عربستان با داعش مهربان است.
رژیم جنایتکارآل سعود داعش را به وجود آورد.
رژیم جنایتکارآل سعود به علت جنایات جنگی درمنطقه وجهان باید محاکمه شود.
عربستان اصلی ترین تامین کننده سلاح تروریسم وداعش است.
اوباما واردوغان داعش را ایجاد کردند.
حامیان تروریسم، گرفتارتروریست های خود ساخته شده اند.
عربستان می خواهد جای رژیم جعلی صهیونیستی را درمنطقه بگیرد!
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریسم است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی القاعده است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی طالبان است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی داعش است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی مخالفان سوریه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی ارتش آزاد سوریه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی شورشیان سوریه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تکفیری ها است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریست های سوریه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریست های پاکستان است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریست های منطقه خاورمیانه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریست های جهان است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی گروهک تروریستی منافقین است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی گروه های تروریستی منطقه وجهان است.
تمام تروریست های دنیا وعربستان سعودی یکی هستند.
آمریکا جنایتکارازتجاوزسعودی حمایت می کند.
مردم دنیا جنایات عربستان سعودی را فراموش نمی کنند.
عربستان سعودی هیچ تفاوتی با گروه های تروریستی دیگرندارد.
رژیم جنایتکارآل سعودی مررج اسلام آمریکایی است.
برای اثبات کمک عربستان سعودی به داعش ودیگرگروه های تروریستی اسناد زیادی وجود دارد.
عربستان سعودی مانند رژیم جعلی صهیونیستی به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد.
دربرابراشغالگری عربستان سعودی سکوت نمی کنیم.
چه کسانی داعش را به وجود آوردند؟! آمریکا وهم پیمانانش با کمک مالی عربستان سعودی جنایتکار!
القاعده یکی ازدستگاه های دولت عربستان است.
داعش یکی ازدستگاه های دولت عربستان است.
عربستان سعودی تروریسم را مدیریت می کند.
خدمت بزرگ رژیم جنایتکارآل سعود به شیطان بزرگ مانند آمریکا جنایتکار!
وزیرخارجه عربستان سعودی دروغگوست.
حمایت عربستان ازداعش ادامه دارد.
وهابیت رژیم جنایتکارآل سعود منبع اصلی تروریسم بین المللی است.
حذف نام عربستان سعودی با دریافت رشوه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد ازفهرست ناقضان حقوق کودک، بزرگترین ظلم به حقوق کودکان است.
عربستان سعودی داعش را وارد یمن کرده است.
عربستان سعودی القاعده را وارد یمن کرده است.
عربستان شریک مستقیم تروریسم است.
سیاست های نادرست وغلط عربستان سعودی درمنطقه وجهان خسارت زیادی به مظلومان ومسلمانان زده است.
آنچه امروزدرمنطقه، جهان و به ویژه یمن دیده می شود منعکس کننده جنایات آل سعود است.
عربستان جنایتکارجنگی است وباید محاکمه شود.
عربستان درمدت 3 سال است مراکزغیرنظامی یمن را هدف قرارمی شود ازنظرحقوق بین المللی وقوانین المللی جنایت جنگی محسوب می شود.
قطع حمایت مالی عربستان وامارات تنها راه نابودی تروریسم، القاعده ، داعش و دیگرگروه های تروریستی!
عربستان باید درباره کمک به تروریسم، القاعده، داعش و تکفیری ها توضیح دهد.
عربستان برای القاعده دریمن سلاح می فرستاد.
فیلم همراهی القاعده با عربستان سعودی درتجاوز به یمن.
چرا عربستان کاری به القاعده وداعش ندارد؟
علنی شدن همراهی القاعده با عربستان دریمن+ فیلم
ارتباط عربستان با داعش آشکاراست.
عربستان سعودی پدرواقعی تروریسم است.
عربستان سعودی مادرواقعی تروریسم است.
بمب ساخت آمریکا برسرمردم یمن!
آمریکا ازتجاوز آل سعود حمایت می کند.
عربستان فرقی با تروریسم ندارد.
عربستان فرقی با القاعده ندارد.
حملات عربستان سعودی دریمن تاکنون نتیجه ای نداشته است.
عربستان دریمن سلاح ممنوعه علیه غیرنظامیان استفاده می کند.
عربستان مرتکب جنایت جنگی دریمن شده است.
حمله عربستان به یمن با دستورآمریکا!
پشتیبانی نظامی اسرائیل ازعربستان دریمن!
عربستان واسرائیل شریک جنایات جنگی دریمن شده اند.
رژیم جعلی صهیونیستی کشورهای اسلامی را به جان هم انداخته است.
دخترایزدی توسط داعش درعربستان به فروش گذاشته شد.
قدرت گرفتن القاعده دریمن با کمک آمریکا وانگلیس.
جنگ عراق، یمن وسوریه با پول عربستان تامین می شود.
پول مکه خرج تروریسم، القاعده، داعش ودیگرگروه های تروریستی می شود.
عربستان درسوریه، عراق، لبنان ویمن شکست خورد وحالا به قطرچشم دارد.
عربستان دریمن شکست می خورد.
عربستان ازتکفیری ها بدتراست.
عربستان بسیارخطرناک ترازداعش است.
آمریکایی ها دهان سگ هارشان را درعربستان ببندند.
ازکنگره آمریکا می خواهد دهان سگ هارشان را در ریاض ببندند.
برخی کشورهایی درمنطقه وجهان به سرکردگی آمریکا جنایتکارکه حقوق بشر را رعایت نمی کنند.
ریاض ازداعش حمایت نظامی می کند.
ریاض از القاعده حمایت نظامی می کند.
تروریسم را شما ایجاد کردید.
تروریسم را شما به وجود آوردید.
ریاض حامی تروریسم است.
ریاض درحال کمک به تروریسم.
عربستان تروریست پروراست!
سند حمایت آل سعود واردن ازداعش.
خودروهای سعودی درموصل چه کنند+ عکس
داعش های عربستان درسوریه چه کنند؟
حملات هوایی نظامیان سعودی با پشتیبانی چند کشورجنایتکاربه سرکردگی آمریکا نفرت مردم یمن ازعربستان ومتحدانش را افزایش می دهد.
رژیم جنایتکارآل سعود روی اسرائیل را سفید کرده است.
عربستان جنایتکاربا بمباران وحشیانه مردم یمن درمدت 3 سال روی اسرائیل را سفید کرد.
نظامیان عربستان باید ازیمن خارج شوند.
دست آل سعود وآمریکا دریک کاسه است.
عربستان یک دولت تروریستی است.
ریاض متهم اصلی به حمایت ازداعش وتکفیری ها درمنطقه وجهان است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی با کمک مالی عربستان درتاسیس وحمایت ازتروریست ها درمنطقه وجهان نقش دارند.
دست آل سعود به خون مردم دنیا آغشته است.
عربستان به تروریست ها درسوریه گازشیمیایی داده است!
عربستان باید درمورد گازسارین توضیج دهد.
عربستان ازشورشیان مالی حمایت می کند.
مخالفان سوریه مورد حمایت آمریکا وهم پیمانانش ازسلاح شیمیایی استفاده کردند.
رژیم جنایتکارآل سعود با چراغ سبزآمریکا برسرمردم یمن بمب خوشه ای می ریزد.
عربستان دریمن با حمایت آمریکا ازبمب های خوشه ای ممنوعه استفاده می کند.
عربستان با حمایت صهیونیست ها و آمریکا دریمن کشتارمی کند.
رژیم جنایتکارآل سعود با حمایت آمریکا دریمن جنایت می کند.
آل سعود وداعش یک هدف را دنبال می کنند.
چرا رژیم جنایتکارآل سعود کودکان را می کشد؟
عربستان با داعش همدست است.
درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست عربستان درکاراست.
هرجا ظلمی، جنایت وستم است رد پای عربستان را می تواند دید.
حمایت عربستان وامارات ازتروریست ها سپاس دخترصدام.
تشکردخترصدام ازعربستان وامارات به خاطرحمایت ازداعش.
آمریکا درجنایت های سعودی ها شریک است.
دولت آمریکا شریک ریخته خون یمنی هاست.
رژیم جنایتکارآل سعود ازدایره اسلام خارج است.
عربستان آشکارازتروریسم، داعش و دیگرگروه های تروریستی حمایت می کند.
عادل الجبیروحشی تاکنون حتی یک حرف درست نزده است.
عربستان درجنگ یمن ازداعش والقاعده کمک گرفته.
عربستان، چهره اسلام را لکه دارکرده است.
جنایت جنگی عربستان دریمن شرم آوراست.
عربستان دشمن درجه مظلومان ومسلمانان است.
مردم دنیا همچنان عربستان را دشمن دریک خود می داند.
عربستان دشمن تاریخی مردم منطقه وجهان است.
آمریکا شریک جنایات عربستان است.
عربستان به دنبال طولانی کردن بحران سوریه است.
امروزخطرعربستان همه کشورها را تهدید می کند.
جامعه بین المللی درمنطقه شکست خورده است.
جنایات عربستان دریمن ومنطقه با چراغ سبزآمریکا صورت می گیرد.
رژیم جنایتکارآل سعود ابزاردست آمریکا واسرائیل است.
اعتراف هولناک دیده بان حقوق بشرازجنایات مشترک آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی دریمن!
آمریکا وهم پیمانانش بزرگترین ناقض حقوق بشردردنیاست!
ریاض بیشترین حمایت را ازتروریسم کرد.
نباید دربرابرجنایت های سعودی ها سکوت کرد.
عربستان به همراه آمریکا درمدت 7 سال است ازتامین کنندگان اصلی تسلیحات ونیازهای مالی داعش ودیگرگروه های تروریستی درمنطقه وجهان بوده است.
اگرکشورهای اروپایی می خواهند به سوریه، فلسطین ویمن کمک کنند باید ازحمایت صهیونیست ها وسعودی ها دست بردارند.
عربستان مانند آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی سیاه ترین پرونده حقوق بشر را دارد.


عربستان سعودی حامی تکفیری های داعش است.
که 20 هزار غیرنظامی در مناطق تحت کنترل تکفیری های داعش مور حمایت آمریکا، غرب، کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی وترکیه در موصل گرفتار هستند.
بازداشت 12 فعال حقوق بشر در ترکیه!


عادل الجبیروزیر امورخارجه عربستان باید از مردم ایران
آل سعود، عربستان را به اسراییل دوم تبدیل کرده است.
آل سعود، عربستان را به اسراییل دوم تبدیل کرده است.
که بر اثر حملات بمب افکن های سعودی درجنگ هشت صد روزه، چهارصد هزار واحد مسکونی تخریب شده است. سی و دو هزار غیر نظامی از کودک و زن و مرد، شهید و مجروح شده اند. 240 هزارنفر بیماری وبا گرفته اند و تأسیسات، مدارس، مساجد و بیمارستان های بسیاری بمباران شده است.
آل سعود، عربستان را به اسراییل دوم تبدیل کرده است.

قطر نقش عربستان در حملات 11 سپتامبر را افشا کرد
سفیر قطر در واشنگتن نقش اتباع و دیپلمات های عربستان را در حادثه 11 سپتامبر افشا کرد.
تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۷
شیخ مشعل بن حمد آل ثانی سفیر قطر در واشنگتن در حاشیه دیدار با سناتور جان کورنین در گفتگو با فارن پالیسی گفت: اتباع و دیپلمات های عربستان در حادثه 11 سپتامبر نقش مستقیم داشته اند من از همه خبرنگاران درخواست میکنم از سازمان سیا بخواهند که فهرست شهروندان سعودی را که در 5 سال گذشته با گذرنامه سیاسی عربستان وارد آمریکا شده و هویت تروریستی آنها برای سازمان سیا قطعی شده، افشاء نماید.
شیخ مشعل در ادامه افشاء گری های خود در مورد نقش سفارت عربستان سعودی در حادثه تروریستی 11 سپتامبر افزود: عربستان تفکر افراطی را در بین کشور های عربی رهبری می کند و با تروریست خواندن قطر و گروه های اسلامی دیگر، سعی دارد نقش وهابیت و دلارهای سعودی را در تروریسم کم اهمیت جلوه دهد.
سفیر قطر در واشنگتن افزود: ریاض با تروریست خواندن قطر سعی دارد افکار عمومی آمریکا را منحرف و جاستا را کم رنگ کند. قانون «جاستا»، تحت عنوان «اجرای عدالت در برابر حامیان تروریسم» مصوبه کنگره آمریکا به بازماندگان و خانوادههای قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 حق قانونی می دهد که از دولت سعودی غرامت دریافت کنند.
به نظر می رسد یکی از پیامدهای تنش در روابط دوحه- ریاض افشاگری دو طرف از نقش یکدیگر در ترویج تروریسم تکفیری وحملات تروریستی در سراسر جهان از جمله حملات تروریستی 11 سپتامبر است و حالا یک مقام رسمی قطر برای اولین بار نقش سعودی ها را در این حملات افشا می کند هر چند مقام های امریکایی در حال حاضر با دلارهای نفتی که از عربستان دریافت می کنند این پرونده را مسکوت نگه داشته اند اما بعید به نظر می رسد این پرونده در زمان مناسب به جریان نیفتد. چرا که علی رغم سرپوش دولت امریکا بر این پرونده، مقام های امریکایی به خوبی می دانند که در زمان حاضر مهمترین تهدید علیه غرب ناشی از تروریسم افراط گرایی تکفیری است که از آموزه های فرقه جعلی وهابیت در مدارس سعودی در سراسر جهان تولید می شود و هیچ اشتراکی میان ارزش های مورد نظر آنان با تکفیری ها وجود ندارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پیش از شرکت در اجلاس 20 در هامبورگ، در دیدار از ورشو پایتخت لهستان با اشاره به تهدیدهایی که غرب را امروزه تهدید می کند گفت ما با طرز فکر ظالمانه دیگری روبرو هستیم که می کوشد تروریسم و افراطی گری را به سراسر دنیا صادر کند. آمریکا و اروپا، یکی پس از دیگری با حملات تروریستی روبرو شده اند. ما باید این رویه را متوقف کنیم. او می گوید ما همواره از شهروندان جدیدی که ارزش های مشترک با ما دارند استقبال می کنیم، اما مرزهایمان همواره به روی هر گونه تروریسم و افراطی گری بسته است. ما نمی توانیم کسانی را بپذیریم که ارزش های ما را رد می کنند و نفرت را دستاویزی برای توجیه خشونت علیه بی گناهان قرار می دهند. اما او نگفت اگر در گفتار خود صادق است چرا به خاطر دلارهای نفتی نقش عربستان را در گسترش این پدیده نادیده می گیرد؟ او نگفت کدام یک از ارزش های مورد نظر امریکا در عربستان جاری وساری است که او سعودی ها را علی رغم دست داشتن در حملات 11 سپتامبر به عنوان متحد خود برگزیریده است؟ ممنوعیت رانندگی زنان، مباح دانستن ریختن خون هر کس که مانند وهابی ها نمی اندیشد، حکومت دیکتارتوری و و قبیله ای یک خاندان و دهها مثال از این دست آیا با ارزش هایی که دولت امریکا از آنها سخن می گوید همسان است؟
البته این سرپوش گذاشتن بر نقش عربستان در اشاعه تروریسم فقط منحصر به امریکا نیست حالا انگلیس هم گزارشی را که به دستور دیوید کامرون نخست وزیر وقت این کشور در باره نقش عربستان در ترویج افراط گرایی در انگلیس تهیه شده است مخفی نگه می دارد.
علی رغم این مخفی کاری ها اندیشکده «انجمن هِنری جکسون» هم روز چهارشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد: «ارتباطی روشن و رو به رشد» میان افراط گرایان اسلام گرا و ثروت عربستان» وجود دارد.
روزنامه ایندیپندنت روز جمعه نوشت ترزا می نخست وزیر انگلیس قصد دارد درخواست قطع شدن تامین مالی فعالیت های تروریستی را به مهم ترین هدف مذاکرات خود در نشست گروه بیست تبدیل کند و این در حالی است که وی مانع انتشار گزارشی در این باره می شود که بررسی می کند آیا عربستان سعودی -متحد نزدیک لندن- به تامین مالی تروریسم می پردازد؟
شاید غرب تصور می کند با اجرای برنامه 2030 توسط محمدبن سلمان می تواند جامعه افراط گرای عربستان را متحول سازد اما غافل است که بدون پایان دادن به فرقه جعلی وهابیت که مورد تائید هیچ یک از مذاهب اهل تسنن هم نیست و بستن مدارس آموزش این آیین در سراسر جهان، تغییر این جامعه غیر ممکن است و شاید پرونده دست داشتن عربستان در 11 سپتامبر برای چنین روزهایی نگه داشته شده است.

آل سعود در میان بیتفاوتی مدعیان دفاع از حقوق بشر عوامیه عربستان را ویران کرد
نظامیان سعودی پس از 58 روز محاصره شهر شیعهنشین العوامیه، همچنان در حال تخریب، آتشزدن منازل مسکونی، مساجد و مدارس هستند و این شهر را به یک «مخروبه» تبدیل کردهاند.بر اساس گزارش شبکه «المنار»، تعرضهای روزانه به شهروندان منطقه العوامیه واقع در «قطیف» عربستان و املاک آنها همچنان ادامه دارد و نظامیان سعودی همچنان اقدام به تیراندازی به سمت منازل و مغازههای مردم با اسلحههای مختلف میکنند. مقامات سعودی میگویند قصد تخریب روستای «السموره» در العوامیه برای ساخت یک طرح جدید را دارند اما «المسوره» زادگاه شهید «شیخ نمر» است که توسط آلسعود به شهادت رسید. نیروهای سعودی با انواع مختلف سلاحهایی که در اختیار دارند، شب و روز در حال هدفگیری منازل مسکونی در العوامیه و آتشزدن آنها هستند و حتی مساجد را نشانه میگیرند و هیچ حرمتی برای قرآن های موجود در این مساجد قائل نمیشوند.
محلههای این شهر، اکنون به میدان جنگ تبدیل شده است. روند تخریب منازل ادامه دارد و بولدوزرها و خودروهای زرهی همچنان در حال تخریب هستند. حدود 10 تا 15 درصد از جمعیت عربستان شیعه هستند که عمدتاً در منطقه الشرقیه که شامل چند استان است ساکنند. این استان مهمترین مرکز استخراج نفت در عربستان نیز به شمار میآید. معترضان عربستانی از فوریه 2011 با برگزاری اعتراضات خیابانی در منطقه الشرقیه عربستان، بهویژه در منطقه قطیف و شهر عوامیه، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، برخورداری از حق آزادی بیان و برگزاری اجتماع و همچنین پایان تبعیض گسترده هستند.


عادل الجبیر اشتباه می کند وهم درک نمی کند چون ما درحال نبرد با تروریست ها حمایت آمریکا، غرب، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی وترکیه هستیم.
ایران حامی تروریسم نیست بلکه عربستان سعودی ازآن حمایت می کند.
وزیرامورخارجه باید رفتارش را اصلاح کند.
عربستان باید عذرخواهی کند.
عادل الجبیروزیر امورخارجه عربستان باید از مردم ایران عذرخواهی کند.
آل سعود، عربستان را به اسراییل دوم تبدیل کرده است.
آل سعود، عربستان را به اسراییل دوم تبدیل کرده است.
که بر اثر حملات بمب افکن های سعودی درجنگ هشت صد روزه، چهارصد هزار واحد مسکونی تخریب شده است. سی و دو هزار غیر نظامی از کودک و زن و مرد، شهید و مجروح شده اند. 240 هزارنفر بیماری وبا گرفته اند و تأسیسات، مدارس، مساجد و بیمارستان های بسیاری بمباران شده است.
آل سعود، عربستان را به اسراییل دوم تبدیل کرده است.

در برابر جنایت ها، خیانت های نتجاوزهای ترکیه ساکت نخواهیم نشست
شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۰
انتقام وحشیانه ترکیه ای ها از اتباع سوریه / حقوق بشر کجاست!

و جمامع حقوق بشری خفه خون گرفنتند و کاری نمی کنند.

دو مرد ترک یک زن باردار سوری را مورد تجاوز قرار داده و همراه با نوزاد شیرخواره اش به قتل رساندند.
پایگاه اینترنتی "هف پست عربی" نوشت که این جنایت پس از انتشار هشتگی به نام "سوری ها به کشورشان بازگردند" انجام شده است.
علت انتشار هشتگ، درگیری بین جوانان ترکیه و شماری از جوانان سوری به خاطر اقدام نادرست جوانان سوری در فیلمبرداری از دختران در ساحل ترکیه بود.
حکومت ترکیه پس از این درگیری با انتشار بیانیه ای، سوری ها را از هر گونه خشونت یا جرم در این کشور مبرا دانست.
اما پس از انتشار هشتگ، دو مرد ترک
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
سران عربستان سگ های شکارچی آمریکا درمنطقه هستند.
سران امارات سگ های شکارچی آمریکا درمنطقه استند.
سران بحرین سگ های شکارچی آمریکا درمنطقه هستند.
سران اسرائیل سگ های شکارچی آمریکا درمنطقه هستند.
سگ وحشی کره شمالی به شرفتر ازاین سران کشورهای عربی هستن
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
سران عربستان سگ های شکارچی آمریکا درمنطقه هستند.
سران امارات سگ های شکارچی آمریکا درمنطقه استند.
سران بحرین سگ های شکارچی آمریکا درمنطقه هستند.
سران اسرائیل سگ های شکارچی آمریکا درمنطقه هستند.
سگ وحشی کره شمالی با شرفتر ازاین سران کشورهای عربی هستن
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
برخی کشورهای عربی و کشورهای غربی تحت امر آمریکا که حقوق بشر را تاکنون رعایت نمی کنند.
آمریکا وهم پیمانانش بسیارخطرناک تر از کره شمالی هستند.
رفتار و حشیانه داعش مورد حمایت آمریکا وهم پیمانانش با زنان و دختران زیبای اسیر درسوریه !+ ویدئو
آمریکا ازتکفیری ها بدتراست.
هرنظامی خارجی که وارد عراق، افغانستان وسوریه، یمن و... شود دشمن محسوب می شود.
آزمایش های موشکی کره شمالی ناقض قطعنامه های شورای امنیت نیست وهم محسوب نمی شود کاملآ قانونی بوده است.
برخی اعضای شورای درپی نجات آمریکا وگروه های تروریستی درمنطقه وجهان هستند.
حمایت آمریکا ازتکفیری ها صدای عفوبین الملل را درآورد.
قدرت گرفتن القاعده وداعش دریمن با کمک آمریکا، انگلیس وعربستان سعودی!
قدرت گرفتن تروریسم، طالبان وداعش درافغانستان با کمک آمریکا وهم پیمانانش!
جنگ عراق،یمن سوریه با پول عربستان سعودی تامین می شود.
کشورهایی اروپایی لیاقت شورای امنیت ندارند.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون به مسئولیتش برای محاکمه آمریکا وهم پیمانانش عمل نمی کند.
بمب های ساخت آمریکایی دریمن توسط ائتلاف سعودی به رهبری آمریکا جنایتکاراستفاده می شوند.
بمب های انگلیسی دریمن توسط ائتلاف سعودی به سرکردگی آمریکا جنایتکاراستفاده می شوند.
بمب ساخت آمریکا وانگلیس برسرمردم یمن!
عربستان سعودی، آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، سودان، امارات و بحرین مرتکب جنایت جنگی دریمن شده است.
کمک تسلیحات آمریکا به داعش دراستان دیاله.
رژیم جنایتکارآل سعود با حمایت آمریکا دریمن جنایت می کند.
رژیم جعلی صهیونیستی با حمایت آمریکا درفلسطین، نوارغزه، لبنان، سوریه، عراق، یمن، منطقه خاورمیانه وجهان جنایت می کند و هم دست به اقدام تروریستی می زند.
نتانیاهو وحشی با حمایت آمریکا درنوارغزه ازبمب های خوشه ای استفاده کرده است.
آمریکا جنایتکارخودش بمب های فسفری درسال 2003 علیه عراق استفاده کرده است.
رژیم جنایتکارآل سعود درمدت 3 سال است با چراغ سبزآمریکا جنایتکار برسرمردم بی دفاع و بی گناه ومظلوم و مسلمان یمن بمب خوشه ای می ریزد حقوق بشروحشی کجاست؟
عربستان سعودی درمدت 3 سال است دریمن ازبمب های خوشه های ممنوعه استفاده می کند پس مدعیان حقوق بشر جنایتکار وخیانتکارکجا هستند.
استفاده ازبمب های فسفری آمریکا دریمن!
مردم دنیا هم شاهد جنایت های، خیانت های وتجاوزهای آمریکا وهم پیمانانش درمنطقه خاورمیانه هستند.
کسی حق ندارد درباره حقوق بشربا شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد مذاکره و گفت گو کند.
چه کسی باورمی کند مدعیان حقوق بشر نگران حقوق بشر درمنطقه خاورمیانه وجهان هستند؟
جنایات جنگی آمریکایی درافغانستان حقوق بشرکجاست؟
جنایات جنگی آمریکایی درسوریه، عراق، یمن و لیبی پس حقوق بشرکجاست؟
آمریکا جنایتکار داعش وحشی را زمان اشغال عراق بوجود آورد/ درسال 2003
عربستان با حمایت صهیونیست ها و آمریکا دریمن کشتارمی کند.
نظامیان وحشی آمریکا باید ازمنطقه خاورمیانه خارج شوند.
داعش سلاح های آمریکایی دراختیاردارد.
تروریسم سلاح های آمریکایی دراختیاردارد
آیا درشورای امنیت سازمان ملل کسی نیست نقض آشکار حقوق یشر درمنطقه خاورمیانه توسط آمریکا وهم پیمانانش را نمی بیند.
جنایت سازمان یافته علیه مسلمانان منطقه خاورمیانه وجهان، حقوق بشرکجاست؟
برهم زدن منطقه وجهان برای آمریکا وهم پیمانانش گران تمام می شود.
چرا رژیم صهیونیستی بیش از 60 سال است کودکان را می کشد؟ حقوق بشرکجاست؟
خاک برسر این سازمان های بین المللی ضد مظلومان، مسلمانان وبشریت هستند بازهم آدم نمی شوند.
جنایات رژیم جنایتکارآل سعود درفاجعه منا درکشتار حجاج حقوق بشرکجاست؟
اعتراف اوباما سگ وحشی شورای امنیت سازمان ملل درمنطقه وجهان به نقش آمریکا جنایتکاردر پیدایش داعش وحشی سگ وحشی مدعیان حقوق بشردرمنطقه خاورمیانه وجهان؟!
اعتراف دیرهنگام حامی اصلی داعش وحشی باراک اوباما اشتباه ما در درتهاجم سال 2003 به عراق داعش را به جود آورد.
آمریکا جنایتکارحق صلاحیت مذاکره ندارد.
آمریکا جنایتکارحق صلاحیت گفته وگو سیاسی ندارد.
آمریکا جنایتکار حق صلاحیت مبارزه با تروریسم وداعش و دیگرگروه های تروریستی ندارد.
آمریکا جنایتکارحق صلاحیت تحریم کردن سایرکشورها ندارد.
آمریکا جنایتکارحق صلاحیت متهم کردن دیگر کشورهای ندارد.


آقای روحانی جهت اطلاع شما عرض می کنم همه جنایتکاران جنگی درمنطقه باید محاکمه شوند.
مقامات آمریکا جنایتکارباید پاسخگوی دخالت آشکارخود درامور کشورها باشند.
آقای روحانی شما، جنایت های، خیانت های، دخالت های وتجاوزهای قبلی آمریکا وغرب درمدت 38 سال علیه ملت انجام داده است رها کرده است فقط به دنبال اجرای برجام است.
آمریکا وغرب ازگروهک تروریستی منافقین و صدام جنایتکاردیکتاتور رئیس جمهور سابق عراق همه جانبه کمک وحمایت کرده اند.
آمریکا جنایتکارباید درمورد سرنگونی هواپیمای ایران توسط نیروی دریای آمریکا جنایتکار درخلیج فارس توضیح دهد. اما درحال این اقدام تجاوزآمریکا جنایتکار خلاف قانون بین المللی بوده است.
تاکنون مقامات آمریکا خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.
چرا آمریکا جنایتکاربه هواپیمای مسافربری ایران حمله کرد؟ به خاطر شکست آمریکایی ها درجنگ هشت ساله بوده است ازنظرحقوقی بین المللی جنایت علیه بشریت است ومجامع حقوق بشری از سال 1367 تاکنون خفون گرفتند و کاری نمی کنند.آمریکا جنایتکاربزرگترین ناقض حقوق بشردر دنیاست.
سکوت دربرابرجنایت ازخود جنایت بدتراست.
درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا وانگلیس درکاراست.
آمریکا دشمن تاریخی مردم ایران است.
انگلیس دشمن تاریخی مردم ایران است.
دخالت های بی مورد مقامات آمریکا به خاطرسکوت ظریف بوده است.
ادهاهای بی مورد مقامات آمریکا به خاطرناتوانی ظریف بوده است.
خیانت های مقامات آمریکا به خاطرکوتاهی، نانوانی، خیانت های و سکوت ظریف بوده است.
ظریف درموقع مذاکره با آمریکا وغرب ازملت ایران دفاع نکرده است و به ملت خیانت کرده است.
آمریکا وغرب درمدت سال است ازگروهگ تروریستی منافقین همه جانه کمک وحمایت کرده است وهمچنان نیزادامه دارد.
آمریکا وغرب درمدت 8 سال همه جانبه ازصدام کمک وحمایت کردند ومجامع حقوق بشری تاکنون خفه خون
رفتند وکاری نمی کنند.
و این درحالی است 38 سال که مدعیان حقوق بشرهیچ اعتراضی به این جنایات نمی کنند.
آمریکا عامل اصلی جنگ ایران وعراق بوده است.
غرب عامل اصلی جنگ ایران وعراق بوده است.
صدام نوکرآمریکا درمنطقه بود.
صدام نوکرغرب درمنطقه بود.
صدام با کمک وحمایت همه جانبه آمریکا وغرب علیه مردم ایران ازسلاح های شیمیایی استفاده کرده است ومسئولان سکوت اختیارکرده اند وظریف هم خفه خون گرفتن!
مذاکره با آمریکا نه تنها فایده ندارد، بلکه ضررهم دارد.
مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی را حل نمی کند، راه حل مشکلات را باید درداخل کشورجستجو کرد. ونه برجام
ظریف باید رسما به اشتباه اعتماد به آمریکا اعتراف کند.
آمریکا نمی تواند برجام را نقض چون سخنگوی دنیاست.
آمریکا جنایتکارازابتدا به دنبال اجرای برجام نبود.
مذاکره با آمریکا ازابتدا اشتباه بود.
برهم زدن برجام برای آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی گران تمام شود.
نباید دربرابرجنایت های، خیانت های، تجاوزهای ودخالت های، مداخله آمریکا جنایتکارسکوت کرد.
آمریکا جنایتکارازسال 2003 تاکنون ازتروریسم برای تغییرحکومت ها استفاده می کند وهمچنان نیزادامه می دهد.
جنایت سازمان یافته علیه مظلومان ومسلمانان منطقه خاورمیانه وجهان، حقوق بشرکجاست؟
نباید درقبال جنایات آمریکا وهم پیمانان سکوت کرد.
ایران اجازه نخواهد داد آمریکایی ها ازمراکزنظامی بازدید کنند.
به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد تا آمریکایی ها درقالب برجام ازمراکز نظامی ما بازدید کنند.
ایران درجنگ تحمیلی بیش از 573 بار شیمیایی توسط صدام جنایتکار شد بر اثرآن هزاران کودک و انسان های بی گناه ایرانی جان خود را ازدست دادند دنیا تاکنون فقط سکوت کرد؟، آمریکا وغرب حامی صدام درجنگ تحمیلی ومسئول جنایت های آنان هستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خیانتکار و دیگر سازمان های بین المللی خیانتکارباید نگاه کنند وشرم کنند.
در ارسال پاسخ به نهاد های بین المللی که مدعی حقوق بشر است هر کشور وهر نهاد بین المللی اول باید از رژیم جعلی صهیونیستی شروع کنند که شصت سال است سابقه همه نوع جنایتها انجام داده است و تهدیدی برای جهان است و تاکنون به هیچ یک از قطعنامه های سازمان بین الملل پایبند نبوده و رعایت نکرده و زیر پا گذاشته .
دوم سوریه که بیش از سی و هشت ماه است دولتهای تروریستی و دولتهای زورگو مانند امریکا ،عربستان سعودی، ترکیه ،قطر،انگلیس ،فرانسه ،اردن همه نوع جنایت علیه مردم سوریه و عراق و لبنان و … انجام داده اند و همچنان ادامه میدهند و نهادهای بین المللی هم شریک جرم اینها است .
۱: سر بریدن
۲: تجاوز به دختران و زنان
۳: اواره کردن مردم بی گناه سوریه و عراق
۴:استفاده از سلاحهای شیمیایی در چندین مورد
۵:کشتن بیرحمانه انسانهای بیگناه
۶: توحش و اقدام به انواع جنایات ضد بشری مثل ادم خواری و تیکه تیکه کردن اعضای بدن انسانها
۷: توهین به مقدسات و انهدام حرم و مکانهای مقدس و متبرکه
۸: بد نام کردن دین اسلام که هر جنایاتی انجام میدهند به نام اسلام از قبیل تجاوز و سربریدن
ایا اینها جزء نقض حقوق بشر نمی شود کدام نهادها به این کشورها مجوز داده که سلاح در اختیار تروریستها بگذارد.
درقوانین بین المللی همچنین مجوز نیست و نداریم که دولتها به تروریستها مجوز سلاحهای شیمیایی و … بدهند .
کشور آمریکا ادعای حقوق بشر می کند آیا به چه مجوز ازآن سردنیا لشکرکشی می کند به نقاط مختلف همانند افغانستان ، عراق ، یمن ، پاکستان ، اکراین ، کره شمالی و …
امریکا چه کاره است که به دیگر کشورها دخالت کند و کره شمالی و سایر کشور ها حق دارند جواب امریکا را بدهند .
از ان سر دنیا امده جلو کره شمالی و سایر کشورها مانور نظامی میدهد و قدرت نمایی میکند
امریکا و غربیها بدانند زمان زورگویی و غلدری تمام شده است
کره شمالی ازارش به هیچ کشوری نرسیده است و هر جنایاتی شده یا کار امریکا و غربیها است یا دست اینها در کار بوده است
در جنگ فاجعانه علیه ملت سوریه که حدود ۹۰ کشور تروریست اعزام کردند با کلکهای مختلف از جمله جهاد نکاح در سوریه. کشورهای همسایه مانند ترکیه عربستان اردن اسراییل قطر دولت سوریه در مورد انها کوتاهی کرده است و در حق کشورش کوتاهی کرده است و باید سوریه انها را با موشک مید در حالی که یک موشک هم به انها شلیک نکرده است
اسد نباید سلاحهای شیمیایی خودرا در اختیار سازمان بین الملل میگذاشت چون هنوز جنگ تمام نشده
اینها همش بهانه است شیمیایی و اسد . در اکراین و عراق و پاکستان و افغانستان و … شیمیایی و بشار اسد که نیست اینها با دین اسلام و مسلمانان دشمنی دارند
چون سازمان بین الملل و تمام کشورهای مدعی حقوق بشر ساکت مانده اند که سکوت انها به منزله مجوز جنایت است به تروریستها است سوریه باید از سلاحهای شیمیایی استفاده میکرد و حالا که تحویل داده جنگ تمام نشده است .
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل از آغاز جنگ در سوریه بیش از ۵۰۰ الی ۶۰۰ نامه مختلف به تمام نهادهای بین المللی و حقوق بشر تحویل داده و به هیچ یک از نامه ها جواب نداده اند و سکوت اختیار کرده اند .
علنی و مشخص است که این نهادها با امریکا و متحدینش همکار ی میکنند .
امریکا و ناتو با هواپیماهای بدون سرنشین مردم عادی افغانستان و پاکستان و… قتل و عام میکند
کدام نهاد و حقوق بشر به اینها مجوز داده است . تا موقعی که این نهادهای بین المللی اصلاح نشود مشکل جامعه جهانی و کشورهای جان حل و فصل نمیشود .
سازمان بین الملل هیچ قدرت و توانایی ندارد چون تماما زیرنظر امریکا و غربیها میباشد .
دولت جنایتکار باید به میز محاکمه جنایی کیفری دادگاههای بین المللی کشیده شوند و مجازات شوند


درپاسخ به دیوان کیفری بین المللی
درپاسخ به دبیرکل سازمان ملل متحد
درپاسخ به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد
درپاسخ به رئیس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد
درپاسخ به سنای آمریکا جنایتکار
درپاسخ به اتحادیه اروپا
درپاسخ به دادگاه بی عدالت کانادا جنایتکار
درپاسخ به مدعیان حقوق بشرخیانتکار
درپاسخ به عادل الجبیرنجس وحشی، فرهنگ، بی شخصیت وزیرامورخارجه عربستان سعودی جنایتکاردشمن درجه یک دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان وبشریت!
سخنان عادل الجبیروحشی شرم آوربود.
عادل الجبیروحشی پای خود را ازگلیمش درازترکرد.
دوستان آمریکا حامی داعش هستند.
عربستان با داعش مهربان است.
رژیم جنایتکارآل سعود داعش را به وجود آورد.
رژیم جنایتکارآل سعود به علت جنایات جنگی درمنطقه وجهان باید محاکمه شود.
عربستان اصلی ترین تامین کننده سلاح تروریسم وداعش است.
اوباما واردوغان داعش را ایجاد کردند.
حامیان تروریسم، گرفتارتروریست های خود ساخته شده اند.
عربستان می خواهد جای رژیم جعلی صهیونیستی را درمنطقه بگیرد!
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریسم است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی القاعده است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی طالبان است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی داعش است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی مخالفان سوریه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی ارتش آزاد سوریه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی شورشیان سوریه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تکفیری ها است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریست های سوریه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریست های پاکستان است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریست های منطقه خاورمیانه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریست های جهان است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی گروهک تروریستی منافقین است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی گروه های تروریستی منطقه وجهان است.
تمام تروریست های دنیا وعربستان سعودی یکی هستند.
آمریکا جنایتکارازتجاوزسعودی حمایت می کند.
مردم دنیا جنایات عربستان سعودی را فراموش نمی کنند.
عربستان سعودی هیچ تفاوتی با گروه های تروریستی دیگرندارد.
رژیم جنایتکارآل سعودی مررج اسلام آمریکایی است.
برای اثبات کمک عربستان سعودی به داعش ودیگرگروه های تروریستی اسناد زیادی وجود دارد.
عربستان سعودی مانند رژیم جعلی صهیونیستی به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد.
دربرابراشغالگری عربستان سعودی سکوت نمی کنیم.
چه کسانی داعش را به وجود آوردند؟! آمریکا وهم پیمانانش با کمک مالی عربستان سعودی جنایتکار!
القاعده یکی ازدستگاه های دولت عربستان است.
داعش یکی ازدستگاه های دولت عربستان است.
عربستان سعودی تروریسم را مدیریت می کند.
خدمت بزرگ رژیم جنایتکارآل سعود به شیطان بزرگ مانند آمریکا جنایتکار!
وزیرخارجه عربستان سعودی دروغگوست.
حمایت عربستان ازداعش ادامه دارد.
وهابیت رژیم جنایتکارآل سعود منبع اصلی تروریسم بین المللی است.
حذف نام عربستان سعودی با دریافت رشوه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد ازفهرست ناقضان حقوق کودک، بزرگترین ظلم به حقوق کودکان است.
عربستان سعودی داعش را وارد یمن کرده است.
عربستان سعودی القاعده را وارد یمن کرده است.
عربستان شریک مستقیم تروریسم است.
سیاست های نادرست وغلط عربستان سعودی درمنطقه وجهان خسارت زیادی به مظلومان ومسلمانان زده است.
آنچه امروزدرمنطقه، جهان و به ویژه یمن دیده می شود منعکس کننده جنایات آل سعود است.
عربستان جنایتکارجنگی است وباید محاکمه شود.
عربستان درمدت 3 سال است مراکزغیرنظامی یمن را هدف قرارمی شود ازنظرحقوق بین المللی وقوانین المللی جنایت جنگی محسوب می شود.
قطع حمایت مالی عربستان وامارات تنها راه نابودی تروریسم، القاعده ، داعش و دیگرگروه های تروریستی!
عربستان باید درباره کمک به تروریسم، القاعده، داعش و تکفیری ها توضیح دهد.
عربستان برای القاعده دریمن سلاح می فرستاد.
فیلم همراهی القاعده با عربستان سعودی درتجاوز به یمن.
چرا عربستان کاری به القاعده وداعش ندارد؟
علنی شدن همراهی القاعده با عربستان دریمن+ فیلم
ارتباط عربستان با داعش آشکاراست.
عربستان سعودی پدرواقعی تروریسم است.
عربستان سعودی مادرواقعی تروریسم است.
بمب ساخت آمریکا برسرمردم یمن!
آمریکا ازتجاوز آل سعود حمایت می کند.
عربستان فرقی با تروریسم ندارد.
عربستان فرقی با القاعده ندارد.
حملات عربستان سعودی دریمن تاکنون نتیجه ای نداشته است.
عربستان دریمن سلاح ممنوعه علیه غیرنظامیان استفاده می کند.
عربستان مرتکب جنایت جنگی دریمن شده است.
حمله عربستان به یمن با دستورآمریکا!
پشتیبانی نظامی اسرائیل ازعربستان دریمن!
عربستان واسرائیل شریک جنایات جنگی دریمن شده اند.
رژیم جعلی صهیونیستی کشورهای اسلامی را به جان هم انداخته است.
دخترایزدی توسط داعش درعربستان به فروش گذاشته شد.
قدرت گرفتن القاعده دریمن با کمک آمریکا وانگلیس.
جنگ عراق، یمن وسوریه با پول عربستان تامین می شود.
پول مکه خرج تروریسم، القاعده، داعش ودیگرگروه های تروریستی می شود.
عربستان درسوریه، عراق، لبنان ویمن شکست خورد وحالا به قطرچشم دارد.
عربستان دریمن شکست می خورد.
عربستان ازتکفیری ها بدتراست.
عربستان بسیارخطرناک ترازداعش است.
آمریکایی ها دهان سگ هارشان را درعربستان ببندند.
ازکنگره آمریکا می خواهد دهان سگ هارشان را در ریاض ببندند.
برخی کشورهایی درمنطقه وجهان به سرکردگی آمریکا جنایتکارکه حقوق بشر را رعایت نمی کنند.
ریاض ازداعش حمایت نظامی می کند.
ریاض از القاعده حمایت نظامی می کند.
تروریسم را شما ایجاد کردید.
تروریسم را شما به وجود آوردید.
ریاض حامی تروریسم است.
ریاض درحال کمک به تروریسم.
عربستان تروریست پروراست!
سند حمایت آل سعود واردن ازداعش.
خودروهای سعودی درموصل چه کنند+ عکس
داعش های عربستان درسوریه چه کنند؟
حملات هوایی نظامیان سعودی با پشتیبانی چند کشورجنایتکاربه سرکردگی آمریکا نفرت مردم یمن ازعربستان ومتحدانش را افزایش می دهد.
رژیم جنایتکارآل سعود روی اسرائیل را سفید کرده است.
عربستان جنایتکاربا بمباران وحشیانه مردم یمن درمدت 3 سال روی اسرائیل را سفید کرد.
نظامیان عربستان باید ازیمن خارج شوند.
دست آل سعود وآمریکا دریک کاسه است.
عربستان یک دولت تروریستی است.
ریاض متهم اصلی به حمایت ازداعش وتکفیری ها درمنطقه وجهان است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی با کمک مالی عربستان درتاسیس وحمایت ازتروریست ها درمنطقه وجهان نقش دارند.
دست آل سعود به خون مردم دنیا آغشته است.
عربستان به تروریست ها درسوریه گازشیمیایی داده است!
عربستان باید درمورد گازسارین توضیج دهد.
عربستان ازشورشیان مالی حمایت می کند.
مخالفان سوریه مورد حمایت آمریکا وهم پیمانانش ازسلاح شیمیایی استفاده کردند.
رژیم جنایتکارآل سعود با چراغ سبزآمریکا برسرمردم یمن بمب خوشه ای می ریزد.
عربستان دریمن با حمایت آمریکا ازبمب های خوشه ای ممنوعه استفاده می کند.
عربستان با حمایت صهیونیست ها و آمریکا دریمن کشتارمی کند.
رژیم جنایتکارآل سعود با حمایت آمریکا دریمن جنایت می کند.
آل سعود وداعش یک هدف را دنبال می کنند.
چرا رژیم جنایتکارآل سعود کودکان را می کشد؟
عربستان با داعش همدست است.
درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست عربستان درکاراست.
هرجا ظلمی، جنایت وستم است رد پای عربستان را می تواند دید.
حمایت عربستان وامارات ازتروریست ها سپاس دخترصدام.
تشکردخترصدام ازعربستان وامارات به خاطرحمایت ازداعش.
آمریکا درجنایت های سعودی ها شریک است.
دولت آمریکا شریک ریخته خون یمنی هاست.
رژیم جنایتکارآل سعود ازدایره اسلام خارج است.
عربستان آشکارازتروریسم، داعش و دیگرگروه های تروریستی حمایت می کند.
عادل الجبیروحشی تاکنون حتی یک حرف درست نزده است.
عربستان درجنگ یمن ازداعش والقاعده کمک گرفته.
عربستان، چهره اسلام را لکه دارکرده است.
جنایت جنگی عربستان دریمن شرم آوراست.
عربستان دشمن درجه مظلومان ومسلمانان است.
مردم دنیا همچنان عربستان را دشمن دریک خود می داند.
عربستان دشمن تاریخی مردم منطقه وجهان است.
آمریکا شریک جنایات عربستان است.
عربستان به دنبال طولانی کردن بحران سوریه است.
امروزخطرعربستان همه کشورها را تهدید می کند.
جامعه بین المللی درمنطقه شکست خورده است.
جنایات عربستان دریمن ومنطقه با چراغ سبزآمریکا صورت می گیرد.
رژیم جنایتکارآل سعود ابزاردست آمریکا واسرائیل است.
اعتراف هولناک دیده بان حقوق بشرازجنایات مشترک آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی دریمن!
آمریکا وهم پیمانانش بزرگترین ناقض حقوق بشردردنیاست!
ریاض بیشترین حمایت را ازتروریسم کرد.
نباید دربرابرجنایت های سعودی ها سکوت کرد.
عربستان به همراه آمریکا درمدت 7 سال است ازتامین کنندگان اصلی تسلیحات ونیازهای مالی داعش ودیگرگروه های تروریستی درمنطقه وجهان بوده است.
اگرکشورهای اروپایی می خواهند به سوریه، فلسطین ویمن کمک کنند باید ازحمایت صهیونیست ها وسعودی ها دست بردارند.
عربستان مانند آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی سیاه ترین پرونده حقوق بشر را دارد.
عادل الجبیروحشی یک دروغگوست ودروغ های زیادی گفته است.
آمریکا ازکمک عربستان به داعش آگاه است.
عربستان سعودی درمدت 7 سال است به هماهنگی، همدستی وهمکاری ترکیه با تروریست های سوریه پول وسلاح ارسال می کند.
درپاسخ به دیوان کیفری بین المللی
درپاسخ به دبیرکل سازمان ملل متحد
درپاسخ به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد
درپاسخ به رئیس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد
درپاسخ به سنای آمریکا جنایتکار
درپاسخ به اتحادیه اروپا
درپاسخ به دادگاه بی عدالت کانادا جنایتکار
درپاسخ به مدعیان حقوق بشرخیانتکار
درپاسخ به عادل الجبیرنجس وحشی، فرهنگ، بی شخصیت وزیرامورخارجه عربستان سعودی جنایتکاردشمن درجه یک دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان وبشریت!
سخنان عادل الجبیروحشی شرم آوربود.
عادل الجبیروحشی پای خود را ازگلیمش درازترکرد.
دوستان آمریکا حامی داعش هستند.
عربستان با داعش مهربان است.
رژیم جنایتکارآل سعود داعش را به وجود آورد.
رژیم جنایتکارآل سعود به علت جنایات جنگی درمنطقه وجهان باید محاکمه شود.
عربستان اصلی ترین تامین کننده سلاح تروریسم وداعش است.
اوباما واردوغان داعش را ایجاد کردند.
حامیان تروریسم، گرفتارتروریست های خود ساخته شده اند.
عربستان می خواهد جای رژیم جعلی صهیونیستی را درمنطقه بگیرد!
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریسم است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی القاعده است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی طالبان است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی داعش است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی مخالفان سوریه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی ارتش آزاد سوریه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی شورشیان سوریه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تکفیری ها است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریست های سوریه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریست های پاکستان است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریست های منطقه خاورمیانه است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی تروریست های جهان است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی گروهک تروریستی منافقین است.
عربستان سعودی ثابت کرد که حامی گروه های تروریستی منطقه وجهان است.
تمام تروریست های دنیا وعربستان سعودی یکی هستند.
آمریکا جنایتکارازتجاوزسعودی حمایت می کند.
مردم دنیا جنایات عربستان سعودی را فراموش نمی کنند.
عربستان سعودی هیچ تفاوتی با گروه های تروریستی دیگرندارد.
رژیم جنایتکارآل سعودی مررج اسلام آمریکایی است.
برای اثبات کمک عربستان سعودی به داعش ودیگرگروه های تروریستی اسناد زیادی وجود دارد.
عربستان سعودی مانند رژیم جعلی صهیونیستی به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد.
دربرابراشغالگری عربستان سعودی سکوت نمی کنیم.
چه کسانی داعش را به وجود آوردند؟! آمریکا وهم پیمانانش با کمک مالی عربستان سعودی جنایتکار!
القاعده یکی ازدستگاه های دولت عربستان است.
داعش یکی ازدستگاه های دولت عربستان است.
عربستان سعودی تروریسم را مدیریت می کند.
خدمت بزرگ رژیم جنایتکارآل سعود به شیطان بزرگ مانند آمریکا جنایتکار!
وزیرخارجه عربستان سعودی دروغگوست.
حمایت عربستان ازداعش ادامه دارد.
وهابیت رژیم جنایتکارآل سعود منبع اصلی تروریسم بین المللی است.
حذف نام عربستان سعودی با دریافت رشوه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد ازفهرست ناقضان حقوق کودک، بزرگترین ظلم به حقوق کودکان است.
عربستان سعودی داعش را وارد یمن کرده است.
عربستان سعودی القاعده را وارد یمن کرده است.
عربستان شریک مستقیم تروریسم است.
سیاست های نادرست وغلط عربستان سعودی درمنطقه وجهان خسارت زیادی به مظلومان ومسلمانان زده است.
آنچه امروزدرمنطقه، جهان و به ویژه یمن دیده می شود منعکس کننده جنایات آل سعود است.
عربستان جنایتکارجنگی است وباید محاکمه شود.
عربستان درمدت 3 سال است مراکزغیرنظامی یمن را هدف قرارمی شود ازنظرحقوق بین المللی وقوانین المللی جنایت جنگی محسوب می شود.
قطع حمایت مالی عربستان وامارات تنها راه نابودی تروریسم، القاعده ، داعش و دیگرگروه های تروریستی!
عربستان باید درباره کمک به تروریسم، القاعده، داعش و تکفیری ها توضیح دهد.
عربستان برای القاعده دریمن سلاح می فرستاد.
فیلم همراهی القاعده با عربستان سعودی درتجاوز به یمن.
چرا عربستان کاری به القاعده وداعش ندارد؟
علنی شدن همراهی القاعده با عربستان دریمن+ فیلم
ارتباط عربستان با داعش آشکاراست.
عربستان سعودی پدرواقعی تروریسم است.
عربستان سعودی مادرواقعی تروریسم است.
بمب ساخت آمریکا برسرمردم یمن!
آمریکا ازتجاوز آل سعود حمایت می کند.
عربستان فرقی با تروریسم ندارد.
عربستان فرقی با القاعده ندارد.
حملات عربستان سعودی دریمن تاکنون نتیجه ای نداشته است.
عربستان دریمن سلاح ممنوعه علیه غیرنظامیان استفاده می کند.
عربستان مرتکب جنایت جنگی دریمن شده است.
حمله عربستان به یمن با دستورآمریکا!
پشتیبانی نظامی اسرائیل ازعربستان دریمن!
عربستان واسرائیل شریک جنایات جنگی دریمن شده اند.
رژیم جعلی صهیونیستی کشورهای اسلامی را به جان هم انداخته است.
دخترایزدی توسط داعش درعربستان به فروش گذاشته شد.
قدرت گرفتن القاعده دریمن با کمک آمریکا وانگلیس.
جنگ عراق، یمن وسوریه با پول عربستان تامین می شود.
پول مکه خرج تروریسم، القاعده، داعش ودیگرگروه های تروریستی می شود.
عربستان درسوریه، عراق، لبنان ویمن شکست خورد وحالا به قطرچشم دارد.
عربستان دریمن شکست می خورد.
عربستان ازتکفیری ها بدتراست.
عربستان بسیارخطرناک ترازداعش است.
آمریکایی ها دهان سگ هارشان را درعربستان ببندند.
ازکنگره آمریکا می خواهد دهان سگ هارشان را در ریاض ببندند.
برخی کشورهایی درمنطقه وجهان به سرکردگی آمریکا جنایتکارکه حقوق بشر را رعایت نمی کنند.
ریاض ازداعش حمایت نظامی می کند.
ریاض از القاعده حمایت نظامی می کند.
تروریسم را شما ایجاد کردید.
تروریسم را شما به وجود آوردید.
ریاض حامی تروریسم است.
ریاض درحال کمک به تروریسم.
عربستان تروریست پروراست!
سند حمایت آل سعود واردن ازداعش.
خودروهای سعودی درموصل چه کنند+ عکس
داعش های عربستان درسوریه چه کنند؟
حملات هوایی نظامیان سعودی با پشتیبانی چند کشورجنایتکاربه سرکردگی آمریکا نفرت مردم یمن ازعربستان ومتحدانش را افزایش می دهد.
رژیم جنایتکارآل سعود روی اسرائیل را سفید کرده است.
عربستان جنایتکاربا بمباران وحشیانه مردم یمن درمدت 3 سال روی اسرائیل را سفید کرد.
نظامیان عربستان باید ازیمن خارج شوند.
دست آل سعود وآمریکا دریک کاسه است.
عربستان یک دولت تروریستی است.
ریاض متهم اصلی به حمایت ازداعش وتکفیری ها درمنطقه وجهان است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی با کمک مالی عربستان درتاسیس وحمایت ازتروریست ها درمنطقه وجهان نقش دارند.
دست آل سعود به خون مردم دنیا آغشته است.
عربستان به تروریست ها درسوریه گازشیمیایی داده است!
عربستان باید درمورد گازسارین توضیج دهد.
عربستان ازشورشیان مالی حمایت می کند.
مخالفان سوریه مورد حمایت آمریکا وهم پیمانانش ازسلاح شیمیایی استفاده کردند.
رژیم جنایتکارآل سعود با چراغ سبزآمریکا برسرمردم یمن بمب خوشه ای می ریزد.
عربستان دریمن با حمایت آمریکا ازبمب های خوشه ای ممنوعه استفاده می کند.
عربستان با حمایت صهیونیست ها و آمریکا دریمن کشتارمی کند.
رژیم جنایتکارآل سعود با حمایت آمریکا دریمن جنایت می کند.
آل سعود وداعش یک هدف را دنبال می کنند.
چرا رژیم جنایتکارآل سعود کودکان را می کشد؟
عربستان با داعش همدست است.
درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست عربستان درکاراست.
هرجا ظلمی، جنایت وستم است رد پای عربستان را می تواند دید.
حمایت عربستان وامارات ازتروریست ها سپاس دخترصدام.
تشکردخترصدام ازعربستان وامارات به خاطرحمایت ازداعش.
آمریکا درجنایت های سعودی ها شریک است.
دولت آمریکا شریک ریخته خون یمنی هاست.
رژیم جنایتکارآل سعود ازدایره اسلام خارج است.
عربستان آشکارازتروریسم، داعش و دیگرگروه های تروریستی حمایت می کند.
عادل الجبیروحشی تاکنون حتی یک حرف درست نزده است.
عربستان درجنگ یمن ازداعش والقاعده کمک گرفته.
عربستان، چهره اسلام را لکه دارکرده است.
جنایت جنگی عربستان دریمن شرم آوراست.
عربستان دشمن درجه مظلومان ومسلمانان است.
مردم دنیا همچنان عربستان را دشمن دریک خود می داند.
عربستان دشمن تاریخی مردم منطقه وجهان است.
آمریکا شریک جنایات عربستان است.
عربستان به دنبال طولانی کردن بحران سوریه است.
امروزخطرعربستان همه کشورها را تهدید می کند.
جامعه بین المللی درمنطقه شکست خورده است.
جنایات عربستان دریمن ومنطقه با چراغ سبزآمریکا صورت می گیرد.
رژیم جنایتکارآل سعود ابزاردست آمریکا واسرائیل است.
اعتراف هولناک دیده بان حقوق بشرازجنایات مشترک آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی دریمن!
آمریکا وهم پیمانانش بزرگترین ناقض حقوق بشردردنیاست!
ریاض بیشترین حمایت را ازتروریسم کرد.
نباید دربرابرجنایت های سعودی ها سکوت کرد.
عربستان به همراه آمریکا درمدت 7 سال است ازتامین کنندگان اصلی تسلیحات ونیازهای مالی داعش ودیگرگروه های تروریستی درمنطقه وجهان بوده است.
اگرکشورهای اروپایی می خواهند به سوریه، فلسطین ویمن کمک کنند باید ازحمایت صهیونیست ها وسعودی ها دست بردارند.
عربستان مانند آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی سیاه ترین پرونده حقوق بشر را دارد.
تروریسم محصول عربستان سعودی است.
القاعده محصول عربستان سعودی است.
داعش محصول عربستان سعودی است.
حامیان تروریست های منطقه وجهان مانند موش وگربه به جان هم افتادند.
عربستان سعودی حامی مالی تروریست ها است.
سعودی ها اسپانسرتروریسم درایران هستند.
عربستان حامی گروهک تروریستی منافقین است.
جنگ یمن راه حل نظامی ندارد ولی عربستان ومتحدانش نمی فهمند.
داعش با همدایت آمریکا وعربستان دست به اقدامات تروریستی می زند.
داعش منتسب به آمریکا وعربستان سعودی است وبا مدیریت، هدایت وپشتیبانی این دوکشورجنایتکاربه اقدامات تروریستی می زند.
آمریکا وعربستان درکل تروریسم منطقه دخالت دارند.
عادل الجبیراشتباه می کند ودرک نمی کند چون ما درحال نبربا تروریسم بین المللی مورد حمایت آمریکا ومتحدانش هستیم.
عربستان سعودی سازمان دهنده اصلی گروه های تروریستی درجهان است.
درحالی که این رژیم جنایتکارآل سعود ابتدای تاسیس خود ترور یزم جزء سازمان دهندگان گروه های تروریستی درمنطقه وجهان بوده است.
چرا عربستان سعودی به سوریه، لبنان، عراق ویمن هم رحم نکرد؟
عربستان درحمایت ازتروریسم تاریخ طولانی دارد.
عربستان عامل بی ثباتی منطقه وجهان وتقویت گروه های تکفیری است.
دنیا دربرابرکشتارمردم یمن توسط سعودی ها سکوت کرده است.
امروزدنیا دربرابرکشتارمردم یمن توسط آل سعود سکوت کرده.
دشمن شماره یک همه ما عربستان سعودی است.
انتقام خون شهدای حادثه تروریستی را می گیریم.
عربستان سعودی، داعش والقاعده را به یمن آورده است.
اسناد جدید حمایت عربستان القاعده دریمن + تصاویر.
عربستان سعودی اعتبارخود را از دست داده است.
تروریسم نتیجه اقدامات نادرست وغلط عربستان ومتحدانش است.
سازمان ملل متحد برجنایات متجاوزان به یمن سرپوش می گذارد.
اما درهرحال این اقدام خلاف قانون بین المللی است.
مردم دنیا نگران نقش عربستان سعودی درتامین مالی تروریسم هستند.
کسی که ادعای مبارزه با تروریسم را دارد باید تروریست های را هدف قراردهد ونه غیرنظامیان ونظامیان سوری، عراقی ویمنی را.
شرم آوراست که رژیم جنایتکارآل سعود با حمایت آمریکا وبه پشتیبانی چند کشورجنایتکارمردم مظلوم یمن را درمدت 3 سال است بمباران می کند.درپاسخ به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ننگ برسازمان مللی که دراختیارچند کشورجنایتکاراست.
وجامع حقوق بشری خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند.
اگر سازمان های بین المللی قدرت و توانایی جلوگیری از جنایت آفرینی های آمریکا و اسرائیل وعربستان ومزدورانشان را ندارند بهتر است برای همیشه تعطیل بشوند.

اگر سازمان های بین المللی قدرت و توانایی جلوگیری از جنایت آفرینی های آمریکا و اسرائیل وعربستان ومزدورانشان را ندارند بهتر است برای همیشه تعطیل بشوند.

دلارهای باد آورده نفتی عربستان سعودی درمدت 7 سال است درخدمت تروریست ها وحامیانشان!
باردیگرتاکید می کنم، آمریکا وهم پیمانانش ازتروریسم درمنطقه وجهان حمایت می کنند.
سیاست های نادرست وغلط عربستان سعودی علیه همسایگان خود خصمانه است.
باردیگرتاکید می کنم، آمریکا وهم پیمانانش ازداعش درمنطقه وجهان حمایت می کنند.

باردیگرتاکید می کنم، آمریکا وهم پیمانانش ازگروهک تروریستی منافقین درمنطقه وجهان حمایت می کنند.

باردیگرتاکید می کنم، آمریکا وهم پیمانانش ازگروه های تروریستی درمنطقه وجهان حمایت می کنند.

رژیم جنایتکارآل سعود یک جنایتکارجنگی است.
داعش زنان ایزدی را درحراجی درعربستان می فروشد.
موضع داعش وعربستان یکستان است.
هدف عربستان ضربه زدن به دین اسلام، قرآن، مظلومان ومسلمانان است.
افشای نقش عربستان وآمریکا درایجاد داعش.
حامیان داعش چه کسانی هستند/ آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی وترکیه!
دست عربستان سعودی درحمایت ازداعش درموصل روشد.
حمایت عربستان ازداعش از روز روش تراست.
نقش عربستان دراشغال شمال عراق به دست داعش.
عربستان مهمترین حامی داعش است.
عربستان حامی داعش است.
پادشاه عربستان: تروریسم به اروپا و آمریکا میرسد.
اطلاع عربستان ازجزئیات نقشه داعش برای حمله به بعداد!
سازمان ملل متحد درباره سوریه ابتکارعمل ندارد وعربستان دستورات آمریکا را اجرا می کند.
ماهانه 100 غیرنظامی یمنی کشته می شوند.
بمباران خوشه ای یمن توسط جنگنده های سعودی – آمریکایی
کودک درجنگ یمن کشته شده اند.
رژیم جنایتکارآل سعود احترامی برای حقوق بشرقائل نیست.
نسل کشی عربستان سعودی دریمن/ سکوت تمام سازمان های بین المللی وکشورهای عربی شرم آوراست و بی شرمانه است.
مسابقه آدمکشی بین عربستان وداعش درمنطقه!
رژیم جنایتکارآل سعود کار وحشتناکی انجاد داد.
ملت های بیدارد درمقابل حمله نظامی رژیم جنایتکارآل سعود به یمن ساکت نخواهند نشست!
حمله سعودی ها به یمن اقدامی تروریستی است.
دخالت عربستان دراموریمن به نفع تروریست ها، آمریکایی ها و صهیونیست ها!
حمله عربستان به یمن سرپوشی برای حمایت ازالقاعده وداعش است.
اقدام که عربستان بدون اجازه سازمان ملل متحد دریمن انجام داد، نظرقوانین بین المللی جنایت جنگی محسوب می شود.
حمله عربستان به یمن به تروریست هاست.
ازهرکسی که علیه عربستان سعودی ایستادگی کند، حمایت می کنیم.
حمله عربستان سعودی به یمن، اجرای قانون جنگل بود.
تروریسم دامان عربستان سعودی را هم خواهد گرفت.
عربستان سعودی هنوز به طورمستقیم ازتروریسم، القاعده، طالبان، داعش، تکفیری ها و دیگرگروه های تروریستی حمایت می کند.
عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده تروریست درمنطقه وجهان است.
تجاوزعربستان سعودی به یمن عبورازخطوط قرمزاست.
تجاوزنظامی عربستان به یمن تجاوزکارانه، حذف حقوق بین المللی ومنشورملل متحد است.
رژیم جنایتکارآل سعود حق نداشت به یمن حمله کند.
حمله عربستان سعودی به یمن نقض قوانین بین المللی است.
حمله به یمن اقدامی تجاوزانه است.
القاعده وعربستان دریک جبهه دریمن می جنگند.
داعش وعربستان دریک جبهه دریمن می جنگند.
ریاض تسلیحات تروریسم و داعش را تامین می کند.
عربستان حمایت ازتروریست ها را آشکارترکرد.
آمریکا جنایتکارازسال 2001 تاکنون تروریسم را ازنابودی نجاد می دهد.
آمریکا جنایتکاردروغ می گوید که درپی مبارزه با تروریسم، القاعده، طاللبان وداعش است.
آمریکا شریک داعش و جبهه النصره است.
7 هزارتروریست گذرنامه ترکیه ای دارند.
داعش را چه کسی ساخته وحمایت می کند/ آمریکا وهم پیمانانش!
مدارکی دراختیاردارد که نشان می دهد نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا ازگروه های تروریستی حمایت می کنند.
مسئولان قبلی آمریکا جنایتکارداعش وحشی را بوجود آوردند.
کسانی که القاعده وداعش را درعراق وسوریه حمایت همان کسانی هستند که اکنون ازآنها درافغانستان، پاکستان، مصر، لیبی، لبنان، منطقه وجهان حمایت می کنند.
تجاوزعربستان سعودی به یمن، تجاوز به صلح درمنطقه وجهان است.
حمله عربستان سعودی به یمن نقض قوانین بین المللی بود. حمله عربستان سعودی به یمن مشکل را حل وفصل نخواهد کرد.
حوادث یمن برگ دیگری درکارنامه سیاه وننگین سعودی ها جنایتکار، تمام سازمان های بین المللی خیانتکار، آمریکایی ها جنایتکار، صهیونیست ها جنایتکار، کشورهای عربی جنایتکار وکشورهای اروپایی جنایتکار بوده است.
کشورترکیه جنایتکار وخیانتکار درمدت 7 سال است با کمک مالی کشورهای عربی جنایتکار وخیانتکارتامین کننده سلاح هایی شیمیایی مورد استفاده داعش درسوریه وعراق بوده است.
آمریکا جنایتکاربا کمک مالی کشورهای عربی جنایتکارعناصر داعش را دراردن آموزش داده است.
آمریکا به داعش سلاح رساند!
چراغ سبزآمریکا برای تسلیح تروریست ها درسوریه!
واشگتن به جای مبارزه با تروریسم با دمشق جنگ می کند.
ما به مظلومان، مسلمانان ودولت های کمک می کنیم، آمریکا وعربستان سعودی هم ازتروریست ها کمک وحمایت می کنند.
ادعا های بی اساس عادل الجبیروحشی را به رسمیت نمی شناسیم.
رژیم جنایتکارآل سعود عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی یک جنایات بزرگ است.
حمله موشکی سپاه علیه داعش به حامیان تروریسم و داعش مانند آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بود.
اقدام عربستان درمنطقه غیرقابل توجیه است.
عربستان برهم زننده ثبات منطقه وجهان است.
آمریکا جنایتکاربا هدف حمایت ازتروریسم، درسوریه، عراق، افغانستان، یمن ومنطقه مداخله می کند.
هیچ کس مانند عربستان تروریسم وداعش حمایت نکرد.
حمله عربستان به خاک یمن برخلاف تمامی قواعد حقوقی بین المللی است ولی سعودی ها جنایتکارنمی فهمند.
جامعهذجهانی تجاوزعربستان سعودی به خاک یمن را محکوم کند.
حملات هوایی عربستان درشهرهای یمن غیرقابل قبول است.
توضیح عربستان سعودی درباره حملات به یمن غیرقانونی است.
حمله هوایی به یمن توجیه پذیرنیست.
حملات جنون آمیزعربستان به خاک یمن جنایت جنگی وجنایت علیه بشریت است.
آمریکا شریک جنایات عربستان سعودی است.
کنگره آمریکا شریک جرم عربستان سعودی دراین جنایات است.
کاخ سفید آمریکا شریک جرم عربستان سعودی دراین جنایات است.
دولت آمریکا شریک جرم عربستان سعودی دراین جنایات است.
تاریخ 96/2/12 اعتراف القاعده به همکاری با نیروهای تحت حمایت آمریکا جنایتکاردریمن!
که تسلیحات وکمک مالی ازائتلاف عربستان تحت حمایت آمریکا دریافت می کنند.
اعتراف سرکرده القاعده یمن به همکاری با آمریکا!
تقویت داعش وطالبان درافغانستان ازسوی آمریکا!
استفاده حامیان داعش درافغانستان ازتجهیزات آمریکایی+ عکس
حضورآمریکا وگسترش تروریسم وداعش درافغانستان نگران کننده است.
حضورنظامی آمریکا افغانستان تقویت ازتروریست های داعش می کند.
سیاست نادرست وغلط ترامپ تفاوتی با سیاست نادرست وغلط اوباما درافغانستان ومنطقه نخواهد داشت.
مردم آمریکا ازجنگ نیابتی خسته اند.
استفاده تروریست های داعشی ازسلاح ناتو.
گازسارین با کمک مالی عربستان سعودی با هماهنگی، همدستی وهمکاری سران کشورترکیه از طریق ترکیه به سوریه منتقل شده است.
مخالفان دولت سوریه دولیترگازسمی سارین ازلیبی ازطریق ترکیه به سوریه وارد کردند.
تصاویرلورفته ازکمک ترکیه به داعش.
آمریکا جنایتکاربه بمباران مسجدی درسوریه اذعان کرد.
حضورنظامی آمریکا درعراق وسوریه تقویت ازتروریست های داعش می کند.
5 هزارتروریست خارجی مورد حمایت آمریکا وهم پیمانانش درچه می کنند.
هرملت ودولتی به عربستان اعتناد کند ضربه خواهد خورد.
ترامپ درنابودی یمن همدست رژیم جنایتکارآل سعود است.
آل سعود به ترامپ باج می دهد.
5 هزارغیرنظامی عراقی وسوری درحمله هوایی ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا به عراق وسوریه قتل عام شدند.
اذعان آل سعود به همدستی با اسرائیل درتجاوزبه یمن!
اعتراف عربستان به مشارکت علنی رژیم صهیونیستی درجنگ یمن!
استفاده ریاض ازالقاعده وداعش دربابال مندب.
جنایات سعودی ها با کمک آمریکا دریمن ادامه دارد.
حمله تجاوزکارانه عربستان به یمن نقض مقررات بین المللی است.
عربستان دریمن آدم می کشد.
که مردم یمن تنها با عربستان نمی جنگند بلکه درحالی نبرد با حامیان عربستان نیزهستند.
مردم یمن با سعودی ها وحامیان آن ها می جنگند.
هیچ بهانه ای توجیه نمی کند که عربستان سعودی خاک یمن را اشغال کند.
مقام اماراتی : نفش ما درائتلاف علیه یمن، کمک به عربستان است.
عربستان 5 هزارنظامی سوادنی به یمن اعزام کرد.
آمریکا به عربستان برای جنایت دریمن پاداش می دهد.
مقامات عربستان سعودی باید پاسخگوی دخالت آشکارخود درامور کشورها باشند.
آمریکا ازمداخله گری وفروش سلاح به حامیان اصلی تروریسم دست بردارد.
همه جنایتکاران جنگی دریمن باید محاکمه شوند.
آمریکا جنایتکارتاکنون اقدام موثری برایرمبارزه با تروریسم درمنطقه نداشته است.
داعش دست ساخت نظامی استکباراست.
داعش وآمریکا حدود 45 میلیارد دلاربه عراق خسارت زده است.
تروریست های سوریه وآمریکا وهم پیمانانش 98 میلیارد دلاربه سوریه خسارت زده است.
علاوه بر آنکه سلاحهای کشتار جمعی رژیم صهیونیستی باید تحت نظارت جامعه بینالمللی نابود شود و منطقه خاورمیانه اسلامی عاری از سلاحهای کشتار جمعی اداره شود کلیه قطعنامههای شورای امنیت علیه اسرائیل غاصب باید مو به مو اجرایی شود. در ضمن برای تحقق این امر خطیر پیشنهاد میشود در جهت سلامت نفوس انسانی در جامعه بشری امتیاز حق وتوی جمهوری اسلامی ایران که قطعاً به ندرت از آن استفاده خواهد شد توسط سازمان ملل متحد و افکار عمومی جامعه بشری طی یک همهپرسی جهانی به رسمیت شناخته شود.
کنار زدن رئیس جمهور قانونی مصر توسط ارتش این کشور نوعی کودتا محسوب میشود و عملی غیرقانونی است. جلوی این گونه سوءاستفاده ارتش مصر باید گرفته شود والا هیچ حزب و گروهی امنیت نخواهند داشت در ضمن ارزیابی حوادث این کشور نشان میدهد در پشت پرده این حوادث، کشورهای قطر، عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی دست دارند و نمیگذارند آرامش به مصر برگردد.
اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند.
اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند.
عربستان سعودی اسم خودشونومسلمون میذارن رسوایی به جایی رسیده که به شورای امنیت پیشنهاد می کند عرستان را در لیست تروریست ها قرار دهید واقعا کنار خانه خدا و به عنوان خادم الحرمین چه جنایائی می کنند؟ چه وحشتی در دل مسلمین به وجود آوردند کار عربستانی بی شرمانه ی اقدامات عربستان شرم آوراست حمایت سعودی ها تروریسم اثبات شده است
رژیم جنایتکارآل سعود، عربستان سعودی را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.
رجب طیب اردوغان، ترکیه را به رژیم صهیونیستی دوم تبدیل کرده است.
حمله های ائتلاف آمریکا درعراق وسوریه درمدت 3 سال بیش از5 هزارنفرمردم بی گناه عراق وسوریه قتل عام کردند.
حمله های ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش به رهبری آمریکا درعراق وسوریه درحدود 3 سال بیش از5 هزارنفرکشته برجا گذاشت وجامع حقوق بشری خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند.
ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا چگونه می خواهد با دوستانشان بجنگند؟
با حضور نیروهای ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا مخالفیم.
ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا تاکنون درعراق وسوریه مبارزه با تروریسم، القاعده ، داعش و دیگر گروه های تروریستی غاجزبوده است.

درپاسخ به قاضی بی عدالت وخیانتکاردادگاه کانادا
شهروندان نجس وحشی، بی فرهنگ وبی شخصیت نگلیسی برای پیوستن به گروه های تروریستی داعش درسوریه از راه کانادا وارد ترکیه می شوند.
جنگنده های کانادا، ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا جنایتکاردرمدت 3 سال است بیش از5 هزارنفر مردم عراق وسوریه قتل عام کرده است وهمچنان نیزادامه دارد.
کانادا جنایتکارو خیانتکار مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان و رژیم صهیونیستی سیاه ترین پرونده حقوق بشر را دارد.
که کانادا چشم خود را برروی واقعیات بسته ونمی تواند مدعی دفاع ازحقوق بشرباشد.
مدعیان دفاع از حقوق بشر درمدت 7 سال است به تروریست های داعش و دیگرگروه های تروریستی تکفیری ها درعراق، سوریه ومنطقه خاورمیانه خدمت می کنند.
حضورآمریکا وهم پیمانانش درافغانستان موجب افزایش کشت تریاک دراین کشورشده است.
حضورآمریکا وهم پیمانانش درافغانستان موجب گسترش فساد دراین کشورشده است.
دولت کانادا و دادگاه کانادا در جایگاهی نیستند که حقوق بشردرکشورها را ارزیابی کنند.
قاضی دادگاه کانادا درجایگاهی نیست که وضعیت حقوق بشردر دیگرکشورها را ارزیابی کند و رای صدورکند.
با کانادا روابط ایجاد نخواهیم کرد که مگر این آدم بشود واز ظلم کردن دست بردارد.
کانادا جنایتکاروخیانتکارمانند آمریکا، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی دشمن تاریخی مردم ایران است.
قاضی بی عدالت دادگاه کانادا چرا جنایات رژیم جنایتکارآل سعود درکشتارحجاج، فاجعه منا درسال 1394 تاکنون خفه خون گرفتن!
قاضی خیانتکاردادگاه کانادا نقض آشکارحقوق بشردرآمریکا، عربستان سعودی، ترکیه، رژیم صهیونیستی، بحرین و کشورهای اروپایی را نمی بیند.
جنایات سازمان یافته علیه مسلمانان میانمار، حقوق بشرکجاست؟ چرا به اصطلاح مدعیان حقوق بشرتاکنون سکوت اختیارکرده است ولال شده است.
99 درصد تروریست ها درمدت 7 سال است از طریق ترکیه به سوریه می روند حقوق بشرکجاست؟
درمدت 7 سال است بیش از 999 هزارنفرتروریست های دنیا با کمک مالی کشورهای عربی وکشورهای اروپایی به سرکردگی آمریکا جنایتکاربا هماهنگی، همدستی وهمکاری سران نجس وحشی، بی فرهنگ و بی شخصیت کشورترکیه درسایه سکوت، کوتاهی، بی عدالتی، بی نظمی وخیانت های تمام سازمان های بین المللی وارد سوریه، عراق ومنطقه خاورمیانه می شوند وهمچنان نیرادامه دارد/ حقوق بشرکجاست؟
درمدت 7 سال است درجنگ سوریه، عراق، لبنان ومنطقه خاورمیانه بیش از 999 هزارنفرانسان های بی گناه و بی دفاع ومظلوم توسط تمام تروریست های مورد حمایت آمریکا وهم پیمانانش قتل عام شده است وهمچنان نیزادامه دارد حقوق بشرخیانتکارکجاست؟
تمام تروریست های منطقه خاورمیانه وجهان و آمریکا وهم پیمانانش برای ما یکی هستند.
جنایات جنگی آمریکایی درافغانستان، حقوق بشرکجاست؟
جنایات جنگی آمریکایی ها درحمله غیرقانونی به عراق ازسال 2003؛ حقوق بشرکجاست؟
شرم آوراست که جنگنده های کانادا با حمایت آمریکا مردم سوریه را را بمباران می کند.
مدعیان حقوق بشر را مانند رژیم صهیونیستی به رسمیت نمی شناسیم.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
فهرست اقدامات تروریستی ۱۰۰ سال اخیر آمریکا
تولید، حمایت، همزیستی و مدیریت تروریسم براساس اسناد تاریخی یکی از وجوهات ممیزه سیاست خارجی آمریکا در روابط با ملل و دُوَل خارجی است. آنچه تاریخ در خود ثبت و مقامات آمریکایی به آن اذعان دارند مشخص می کند که منبع و مصدر تروریسم جایی غیر از منطقه خاورمیانه است.
همزمان با سالگرد هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران توسط ناو جنگی آمریکا در آبهای خلیج فارس، دولت ین کشور در قالب سند راهبرد نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۵، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم در جهان متهم کرد. مسئله ای که گرچه موجب تمسخر بسیاری از کارشناسان شد اما در کشاکش مذاکرات هسته ای پنج بعلاوه یک با ایران نشان داد آمریکایی ها به هیچ وجه بنای دوستی با هیچ دولت و ملتی جز از زاویه نگاه ارباب رعیتی ندارند و اساسا خوی استعماریشان اصلاح شدنی نیست.
انتشار این سند و ادعای جدید واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه تروریسم موجب شد، کند و کاوی در تاریخ یکصد ساله روابط بین الملل و رفتارهای آمریکا در خصوص کشورهای دور و نزدیک این کشور داشته باشیم. کاوشی که نشان داد واشنگتن ید طولایی در بخش تولید ، صدور و مدیریت تروریسم سازمان یافته درجهان دارد.
با نگاهی به عملکرد دولت آمریکا حداقل از یک قرن پیش تا کنون شاهد آن هستیم که هر زمان اقدامات تروریستی دولت این کشور در سطح جهان افزایش بیشتری می یابد به همان میزان هم فعالیت سازمان ها و موسسات رسمی و وابسته آن (نظامی- سیاسی) برای متهم کردن کشورهای دیگر به حمایت از تروریسم گسترش می یابد.
جهان طی نیم قرن گذشته به دریافت نصیحت های دلسوزانه وایضا پدرانه! وسمت وسو دادن های آمریکا در زمینه های مربوط به دمکراسی و حقوق بشر عادت کرده بود که طی چند سال گذشته مبارزه با تروریسم هم به آن اضافه شده است.
به هر شکل از دیدگاه سیاستگذاران کاخ سفید، واشنگتن پیشروی کشورهای جهان در این چنین مسایلی محسوب می شود در حالیکه به اعتراف بسیاری از تحلیلگران بزرگ اگر آمریکا بخواهد خود را در یک مسئله در صف اول و پیشقراول تمامی کشورهای جهان بداند باید آنرا در سردمداری تروریسم جهانی جستجو کند.
این توصیف جمله ای شعاری یا نشات گرفته از یک رویکرد واکنشی نیست بلکه تحلیلی است که نوام چامسکی تحلیلگر برجسته آمریکایی روز ۲۱ اکتبر سال گذشته در مقاله ای که در پایگاه اینترنتی “انفرمیشن کلیرنگ هاوس” منتشر شد، اعلام نمود.
چامسکی در این مقاله خود به بخش های از تحقیق سازمان اطلاعات روسیه در رابطه با عاملان پشت پرده عملیات تروریستی بزرگ انجام گرفته در جهان که در روزنامه پراودا منتشر شده بود، استناد کرد. تحقیقی که نشان می داد اکثر این اقدامات تروریستی به نحوی به عواملی از آمریکا منتهی می شوند زیرا برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور نیز جای سئوال داشت که این حجم بزرگ از عملیات تروریستی توسط چه سازمان یا طرفی ساماندهی وهدایت می شوند که سازمان اطلاعات روسیه نیز به آن پاسخ داد.
شاید به این مسئله نیز به دید موضع گیریهای شرق وغرب ورسوبات باقی مانده از جنگ سرد و تلاش روسیه برای بازگشت به جایگاه قدرت جهانی تفسیر شود اما اگر شماره ۱۴ اکتبر سال گذشته روزنامه نیویورک تایمز را مطالعه کنید به طور حتم خواهید دید که تیتر اول آن به گزارشی اختصاص یافته بود که عملیات تروریستی (موفق وناموفق) سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بنا به درخواست کاخ سفید را لیست کرده است.
از نکات جالب در این گزاش آن است که در مقدمه آن تاکید شده است این گزارش بنا به درخواست باراک اوباما رئیس جمهور برای مشخص شدن تعداد عملیاتی که با هزینه دولت در کشورهای خارجی انجام گرفته و بررسی دلایل شکست عملیات های ناکام صورت پذیرفته است تا به پویایی چنین اقداماتی در آینده کمک شود!
به هر شکل در هر دوره ای تعدادی از کشورهای یاغی وجود دارند که دولت آمریکا بر خود واجب! می داند تا به جنگ با آنها بپردازد وآنها را مورد سرکوب قرار دهد.
با بررسی اقدامات دولت آمریکا از سومالی درآفریقا تا نیکاراگوئه درآمریکای لاتین واقدامات این کشور در کوبا تا عملیات صورت گرفته در خاورمیانه از افغانستان گرفته تا عراق ، سوریه ، لبنان و در صدر آن عملیات تروریستی انجام گرفته در جمهوری اسلامی ایران چنان حجم بزرگی از اقدامات را به خود اختصاص می دهد که حتی لیست کردن مشخصات این عملیات وتاریخ انجام آن نیز حجم زیادی از زمان را خواهد گرفت.
اما بی تردید تجاوز ناکام به جمهوری اسلامی ایران وزمین گیر شدن متجاوزین درطبس ، حمله تروریستی ۳ جولای ۱۹۸۸ به هواپیمای مسافربری ایرانی که منجر به شهادت ۲۹۰ شهروند غیر نظامی از جمله ۶۶ کودک ونوزاد ، حملات هوایی پهبادهای آمریکایی به تجمع مردم افغانستان ویمن به ویژه به خاک وخون کشیدن عروسی های آنها که بارها ومتعمدانه تکرار شده است واز آن مهمتر جوخه های مرگی که در سال ۱۹۸۱ در کشورهای آمریکای لاتین تاسیس واز سال ۲۰۰۵ در منطقه خاور میانه نیز کلید زده شد وامروز شاهد اوج جنایات آن در عراق وسوریه هستیم ، اقداماتی است که هرگز از اذهان عمومی پاک نخواهد شد.
در اینجا این پرسش مطرح می شود برای کشوری که تنها ۲۳۹ سال از تاریخ حیاتش می گذرد و ۹۳ درصد از این عمر خود یعنی ۲۲۲ سال آنرا در جنگ وتجاوز به کشورهای مختلف در سرتاسر جهان سپری کرده ودوست ودشمن از اقدامات تروریستی اش آگاهی دارند دیگر جایی برای متهم کردن دیگران باقی مانده است؟
در ذیل به طور تیتر وار به شماری از اقدامات تروریستی و به عبارت دیگر تروریسم دولتی آمریکا در یک قرن اخیر که در برگ های تاریخ به ثبت رسیده جهت تنویر اذهان مخاطبان گرامی و یاداوری آنچه شاید کمتر به گوش نسل حاضر رسیده است را مرور می کنیم. بدیهی است که ممکن است برخی از اقدامات آمریکا در قالب اقدام تروریستی مستقیم یا غیر مستقیم به دلایل مختلف در این فهرست از قلم افتاده باشد.
۱۹۰۱ — ورود مستقیم نیروهای آمریکایی به کلمبیا
۱۹۰۲ — حمله به پاناما
۱۹۰۴ — ورود نیروهیا آمریکایی به کره و مغرب
۱۹۰۵ — ورود نیروهای آمریکایی به هندوراس علیه انقلاب این کشور
۱۹۰۵ — حمله به مکزیک (در کمک به دیکتاتور وقت بورویریو دمازبرای سرکوب قیام مردمی این کشور)
۱۹۰۷ — حمله به نیکاراگوا
۱۹۰۷ — ورود نیروهای آمریکایی به دومینیکن برای سرکوب انقلاب این جمهوری
۱۹۰۷ — نیروهای آمریکایی در جنگ میان هندوراس و نیکارگوا مشارکت کردند
۱۹۰۸ — نیروهای آمریکایی در خلال انتخابات پاناما در این کمشور مداخله کردند
۱۹۱۰ — آمریکا نظامیان خود را برای سرکوب کودتا علیه حکومت نیکاراگوا به این کشور گسیل داشت
۱۹۱۱ — ورود نظامیان آمریکایی به هندوراس برای حمایت از کودتا به رهبری مانوئل بونیلا بر ضد رئیس جمهور منتخب میگل داویا
۱۹۱۱ — سرکوب قیام ضد آمریکایی در فیلیپین
۱۹۱۱ — مداخله در چین
۱۹۱۲ — حمله و اشغال کوبا
۱۹۱۲ — حمله به پاناما
۱۹۱۲ — حمله به هندوراس
۱۹۱۲ — ۱۹۳۳ — اشغال نیکاراگوا . از این زمان نیکاراگوا به مستعمره ای برای احتکار شرکت های آمریکایی تبدیل شد. در سال ۱۹۱۴ عهدنامه ای در واشنگتن به امضا رسید که براساس ان ایالات متحده آمریکا اجازه می یافت کانالی را میان دو اقیانوس از طریق خاک نیکاراگوا احداث کند و براساس همین عهدنامه چامرور به عنوان رئیس جمهور نیکارگوا نیز تعیین می شد. علاوه براین عهد نامه موافقت نامه های دیگری هم به امضا رسید که هرچه بیشتر دولت و ملت نیکاگوا را به سوی بردگی بیشتر برای آمریکا هدایت می کرد.
۱۹۱۴ — ۱۹۳۴ — هائیتی. نیروهای آمریکایی پس از وقوع چندین انقلاب در هائیتی وارد این کشور کرد و به مدت ۱۹ سال هائیتی تحت اشغال آمریکا در آمد
۱۹۱۶ — ۱۹۲۴- اشغال جمهوری دومینکن به مدت ۸ سال
۱۹۱۷ — ۱۹۳۳ — اشغال کوبا.
۱۹۱۷ — ۱۹۱۸ — مشارکت در جنگ جهانی اول
۱۹۱۸ — ۱۹۲۲ — مداخله در روسیه
۱۹۱۸ — ۱۹۲۰ — ورود نظامیان آمریکایی به پاناما
۱۹۱۹ — ورود نظامیان آمریکایی به کاستاریکا
۱۹۱۹ — حمله به هندوراس
۱۹۲۰ — حمله به گواتمالا
۱۹۲۱ — حمایت آمریکا از گروههای مسلحی که برای براندازی کارلوس گیریرو تلاش می کردند
۱۹۲۲ — مداخله در ترکیه
۱۹۲۲ — ۱۹۲۷ — ورود نظامیان آمریکایی به چین
۱۹۲۴ — ۱۹۲۵ — حمله به هندوراس
۱۹۲۵ — حمله به پاناما
۱۹۲۶ — حمله به نیکاراگوا
۱۹۲۷ — ۱۹۳۴ — آمریکا چین را به اشغال در آورد
۱۹۳۲ — حمله به السالوادور
۱۹۳۷ — حمله به نیکاراگوا
۱۹۴۷ — ۱۹۴۹ — حمله به یونان
۱۹۴۸ — ۱۹۵۳ — حمله به فیلیپین
۱۹۵۰ — حمله به پورتریکو
۱۹۵۰ — ۱۹۵۳ — حمله به کره
۱۹۵۸ — لبنان
۱۹۵۸ — جنگ با پاناما
۱۹۵۹ — نظامیان آمریکایی وارد لائوس شدند
۱۹۵۹ — حمله به هائیتی
۱۹۶۰ — عملیات نظامی آمریکا در اکوادور
۱۹۶۰ — حمله به پاناما
۱۹۶۵ — ۱۹۷۳ — تجاوز خونین به ویتنام
۱۹۶۶ — حمله به گواتمالا
۱۹۶۶ — حمایت نظامی از اندونزی علیه فیلیپین
۱۹۷۱ — ۱۹۷۳ — بمباران لائوس
۱۹۷۲ — حمله به نیکاراگوا
۱۹۸۰ — عملیات نظامی علیه ایران در طبس موسوم به پنجه عقاب که باشکست مواجه شد
۱۹۸۳ — دخالت نظامی در گرینادا
۱۹۸۶ — حمله به لیبی و بمباران طرابلس و بنغازی
۱۹۸۸ — حمله آمریکا به هندوراس
۱۹۸۸ — حمله به هواپیمای مسافربری ایرانی و قتل عام تمامی ۲۹۰ نفر سرنشین این هواپیما
۱۹۸۹ — نظامیان آمریکایی ناآرامی ها در جزایر ویرجین را سرکوب کردند
۱۹۹۱ — عملیات نظامی گسترده در عراق (جنگ اول خلیج فارس)
۱۹۹۲ — ۱۹۹۴ — اشغال سومالی و انجام خشونت بسیار مفرط علیه شهروندان این کشور
۱۹۹۸ — حمله به سودان . هواپیماهای آمریکایی به بهانه تولید گاز اعصاب یکی از کارخهانه های ساخت دارو را بمباران کردند
۱۹۹۹ — آمریکا با پوشش ناتو جنگی را علیه یوگسلاوی براه انداخت. بمباران این کشور ۷۸ روز به طول انجامید و یوگسلاوی از هم فروپاشید
۲۰۰۱ — حمله و اشغال افغانستان به بهانه تعقیب گروه القاعده
۲۰۰۳ — حمله و اشغال عراق بدون مجوز سازمان ملل
۲۰۱۱ — حمله به لیبی پس از پیروزی انقلاب این کشور و سرنگونی دیکتاتور قذافی
۲۰۱۱ — حمایت از گروههای مسلح تروریستی در سوریه با هدف براندازی نظام منتخب ملت سوریه
۲۰۱۱ — اعلام حمایت از رژیم آل خلیفه درسرکوب قیام مردمی این کشور
۲۰۱۵ — اعلام پشتیبانی از آل سعود در جنگ این کشور علیه انقلاب ملت یمن
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
اردوغان قاتل سوری هاست. اردوغان قتل عراقی هاست. روسیه ادعای مسلمانی نمی کند ازمظلومان ومسلمانان دفاع می کنند ولی عربستان سعودی وقطر وترکیه ادعای مسلمانی می کنند دست به هرجنایات می زنند. 99 درصد عربستان سعودی وقطر وترکیه عامل اصلی تمام تروریست ها درمنطقه خاورمیانه هستند. حمایت عربستان سعودی وقطر وترکیه ازتروریست ها تجاوز به مسلمانان است. ملت ها ودولت ها کشورعربستان سعودی وقطر وترکیه باید نگاه کنند وشرم کنند. عربستان سعودی و قطر وترکیه جزء کشور مسلمان به رسمیت نمی شناسیم عربستان سعودی و قطر و ترکیه مانند آمریکا وانگلیس و رژیم کودک کش صیهیونیستی برای قوانین حقوق بشرهیچ اخترامی نیستند. این اقدام نقض آشکارقانون بین الملل به شمارمی رود و نشان می دهد که عربستان سعودی وقطر وترکیه برای حقوق بشرارزشی قائل نیستند.


مذاکره با ترکیه خیانت دین اسلام است. مذاکره با ترکیه خیانت به خون شهدا است. مذاکره با ترکیه خیانت به مظلومان ومسلمانان است. ترکیه 99 درصد عامل اصلی جنگ درسوریه، عراق، لبنان ویمن است. ترکیه 99 درصد عامل اصلی ورود تمام تروریست ها به سوریه، عراق ومنطقه است. ترکیه درمدت 6 سال است با کمک عربستان،قطر، تروریست وسلاح به سوریه می فرستد. ترکیه درمدت 6 سال است همه جانبه ازتروریسم، تروریست های داعش ودیگرگروه های تروریستی حمایت می کند وهمچنان نیزادامه می دهد. سازمان اطلاعات ترکیه با رهبری اردوغان برای تروریست ها سلاح می فرستاد. حمایت های دولت اوباما از تروریسم منطقه وجهان را ناامن کرده است. آمریکا، عامل قدرت گیری داعش و ناامنی های امروز منطقه وجهان است. سیاست های غرب در منطقه نتیجه گرفت قدرت داعش مرهون حمایت های آمریکا است. حدود 9700 تروریست تکفیری آلمانی ها برای پیوستن به داعش ازترکیه وارد سوریه وعراق می شوند. ترکیه درمدت 6 سال است با کمک مالی کشورهای عربی و با حمایت آمریکا وغرب درسوریه وعراق کشتارمی کند. ترکیه با حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی وآل سعود درسوریه جنایت می کند.


چرا کسی تجاوزنظامی ترکیه به سوریه وعراق را محکوم نکرد؟
اردوغان ازحمایت تروریسم، تروریست های داعش ودیگرگروه های تروریستی درسوریه وعراق دست نخواهد .
کشید.
نیروهای ویژه ارتش ترکیه درسوریه وعراق چه می کنند + عکس.
حمایت ترکیه ازداعش ادامه دارد.
ارتباط ترکیه با داعش آشکاراست.
ترکیه با کمک مالی کشورهای عربی تحت نظارت مدیریت رژیم آل سعود تروریسم، تروریست های داعش و دیگرگروه های تروریستی وارد سوریه، لبنان، عراق، یمن وخاورمیانه کرده است.
داعش درمدت 6 سال است نفت سوریه وعراق را ازطریق ترکیه می فروشد.
ترکیه ازداعش نفت می خرد.


آمریکا جنایتکارشماره یک درمدت 6 سال است با کمک عربستان سعودی، امارات وقطر وبا همکاری سران بی شخصیت ترکیه داعش را وارد حلب ودیگرشهرهای سوریه کرده است.

چاوش اوغلو نجس وحشی وزیر خارجه بی شخصیت ترکیه جنایتکارشماره یک سگ هارآمریکا درمنطقه است.

چاوش اوغلو نجس وحشی وزیر خارجه بی شخصیت ترکیه جنایتکارشماره یک سگ هار رژیم کودک کش آل سعود درمنطقه است.

چاوش اوغلو نجس وحشی وزیر خارجه بی شخصیت ترکیه جنایتکارشماره یک سگ هار رژیم جعلی صهیونیستی درمنطقه است.


چاوش اوغلو نجس وحشی وزیر خارجه بی شخصیت ترکیه جنایتکارشماره یک با پول مکه برای آمریکایی ها وغربی ها کشکشی می کند.

50 درصد درآمد سران بی شخصیت ترکیه با خرید و فروش زنان ودختران ترکیه تامین می شود.

50 درصد درآمد سران بی شخصیت ترکیه با خرید و فروش زنان ودختران کشورهای اروپایی وکشورهای عربی تامین می شود.


تصمیمی برای همکاری با ترکیه جنایتکارشماره یک در سوریه نداریم.
ترکیه درمدت 6 سال یکی ازحامیان اصلی تروریست های سوریه است همه جانبه ازتمام تروریست ها دنیا درسوریهه حمایت کرده است وهمچنان نیزادامه می دهد.
ترکیه جنایتکارجنگی است وباید دردادگاه های بین المللی محاکمه شود.


هیچ حیوان سران بی شخصیت ترکیه نمی تواند به خرس دستور بدهد
اردوغان قاتل سوری هاست. اردوغان قتل عراقی هاست. روسیه ادعای مسلمانی نمی کند ازمظلومان ومسلمانان دفاع می کنند ولی عربستان سعودی وقطر وترکیه ادعای مسلمانی می کنند دست به هرجنایات می زنند. 99 درصد عربستان سعودی وقطر وترکیه عامل اصلی تمام تروریست ها درمنطقه خاورمیانه هستند. حمایت عربستان سعودی وقطر وترکیه ازتروریست ها تجاوز به مسلمانان است. ملت ها ودولت ها کشورعربستان سعودی وقطر وترکیه باید نگاه کنند وشرم کنند. عربستان سعودی و قطر وترکیه جزء کشور مسلمان به رسمیت نمی شناسیم عربستان سعودی و قطر و ترکیه مانند آمریکا وانگلیس و رژیم کودک کش صیهیونیستی برای قوانین حقوق بشرهیچ اخترامی نیستند. این اقدام نقض آشکارقانون بین الملل به شمارمی رود و نشان می دهد که عربستان سعودی وقطر وترکیه برای حقوق بشرارزشی قائل نیستند.

هر کشوری که تروریست ها را تفکیک کند نتیجه اشتباه خود را می بیند هر کشوری که تروریست ها را به خوب و بد تفکیک کند سرانجام نتیجه اشتباه خود را می بیند.

اردوغان بی شخصیت به جای دخالت، بحران های ترکیه را اداره کند. حامیان تروریسم، مانند سران بی شخصیت ترکیه گرفتارتروریست های خود ساخته شده اند.


چرا مولود چاووشاوغلوبی شخصیت وزیر امور خارجه ترکیه جنایتکارشماره یک خفه خون گرفتن
اردوغان قاتل سوری هاست.
عضو داعش : سازمان اطلاعات ترکیه ما را درارسال سلاح به سوریه همراهی می کرد.
مجروحان داعش درترکیه درمان می شوند+ عکس
افشاگری عضوداعش : مرزهای ترکیه برای ما بازاست.
داعش های ترکیه درسوریه چه می کنند؟


هرموقع آمریکایی ها درمنطقه احساس شکست می کنند به تحریم ها میزنند.

چه کسی پشت پرده تروریسم درعراق، افغانستان،پاکستان،سوریه،لبنان،لیبی،سوریه،یمن و خاورمیانه است؟ تروریسم وابسته به مدعیان حقوق بشراست. آمریکا،انگلیس،فرانسه،آلمان،عربستان سعودی،قطر،امارات،اردن،اسرائیل وترکیه حامیان اصلی تروریسم درخاورمیانه وجهان هستند. دوستان سازمان ملل حامی داعش هستند. دوستان شورای امنیت سازمان ملل حامی داعش هستند. دوستان مدعیان حقوق بشر حامی داعش هستند. دوستان رژیم کودک کش سعودی حامی داعش هستند. دوستان رژیم کودک کش صهیونیستی حامی داعش هستند. آمریکا و ترکیه داعش را درمدت 6 سال است با کمک های مالی کشورهای عربی به سوریه وعراق می فرستند. آمریکا وناتو داعش را با کمک مالی عربستان وقطر به افغانستان می فرستند آمریکا وعربستان داعش را با کمک مالی کشورهای عربی به یمن می فرستند


داعش های ترکیه درسوریه چه می کنند؟


گروه تروریستی داعش پیاده نظام استکبارجهانی است. داعش زیرنظرآمریکا وترکیه بین عراق وسوریه جابجا می شود. افزایش فالیت داعش با حمایت آمریکا وترکیه است. اخبارشبکه های ترکیه درمدت 6 سال است چشم خود را به روی جنایات آمریکا وعربستان سعودی وقطروترکیه وامارات واردن واسرائیل وانگلیس وفرانسه وٱلمان درجنگ سوریه وعراق و… بسته است. اخبارشبکه های ترکیه اقدامات جنایتکارنه آمریکا ومتحدانش علیه سوری ها وعراقی ها ویمنی ها را نادیده گرفته است. اخبارشبکه های خیانتکارشماره یک ترکیه جنایتکارشماره یک به سوریه وعراق نمی توانند به اهداف خود برسند. اخبارشبکه های ترکیه ، جنایت های آمریکا ومتحدانش وتروریست ها را نادیده می گیرند. ترکیه حامی گروه های تروریستی درسوریه وعراق ومنطقه است این اقدامات ترکیه جنایت جنگی است. سوال مطرح این است که چرا جامع بین المللی با این اقدامات ترکیه جنایتکارشماره یک برخورد نمی کند. (17814)


آمریکا در حال هدایت داعش از موصل به سوریه است. دولت های غربی حق ندارند دربارۀ آینده کشور سوریه وعراق به جای سوری ها وعراقی ها تصمیم گیری کنند. دولت های عربی حق ندارند دربارۀ آینده کشور سوریه وعراق به جای سوری ها وعراقی ها تصمیم گیری کنند. مبارزه با عربستان سعودی جنایتکارشماره یک، دفاع ازاسلام است. مبارزه با رژیم جعلی صهیونیستی جنایتکارشماره یک، دفاع ازاسلام است. مبارزه با ترکیه جنایتکارشماره یک، دفاع ازاسلام است.


اقدامات کشورها در عراق و سوریه بدون هماهنگی اشتباه است ترکیه هر اقدامی بدون هماهنگی با دولت های عراق و سوریه در خاک این دو کشور انجام دهد اشتباه خواهد بود و هیچ کمکی نیز به حل مشکل نخواهد کرد. اگر کشوری نیاز به کمک داشته باشد کشورهای دوست می توانند به آن کمک کنند. اما اگر بدون موافقت چنین دولتی، کشوری خارجی اقدام نظامی انجام دهد ، در واقع به خاک کشور مورد نظر تجاوز کرده است و این برخلاف همه موازین بین المللی است و هیچ کمکی نیز به حل مشکلات نخواهد کرد. اگر نیروهای ترکیه وارد خاک عراق شوند و نیروهای عراقی نیز با آنها درگیر شوند بدترین شرایط ممکن را به وجود خواهند آورد.


داعش نجس حیوان وحشی با شرفترازاین آمریکایی ها ومدعیان حقوق بشروصهیونیست ها وسعودی ها وبه ویژه سران حیوان وحشی ترکیه هستن.

آیا حامیان تروریستها درصدد مبارزه با تروریستها هستند و جنایت گروههای تروریستی را خطری برای منافع خود میدانند؟! چگونه میشود که حامیان این وحشیها امروز علیه آنان متحد شوند؟ مطمئنا توطئهای در میان است که هدف آن جبهه مقاومت است، مسئولان نباید فریب دشمنان را بخورند زیرا خسارتهای زیادی برای امت اسلامی خواهد داشت. اسم لوزان که میآید تنمان میلرزد از یاد برجام چنین بدفرجام. باز هم لوزان و این بار نشست به بهانه سوریه و آتشبس برای نجات تکفیریها!... مسئولین را قسم میدهم که به هوش باشند و بار دیگر فریب شیطان بزرگ را نخورند. مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود.

هشداربه رجب طیب اردغان بی شخصت. ترکیه جنایتکارهرچه سری تر باید نیروهای تروریست خودش را از سوریه وعراق خارج کند. هم رجب طیب اردوغان غلط می کند هم ملک سلمان! اردوغان تسلیحات داعش را تامین می کند. رجب طیب اردوغان حق حرف زدن ندارند چه برسد ادعا های دیگرمی کند. رجب طیب اردوغان ازکجا خط می گیرند. وابسته به آمریکا وعربستان وقطراست. کاری میکنیم ترکیه ازاقدامتش پشیمان شود. داعش با حمایت ترکیه عمل می کند. ترکیه با داعش همدست است. رجب طیب رفتار شیطانی خود را مجددا به نمایش گذاشت. کمک های ترکیه به داعش باید قطع شود. کمک های ترکیه به مخالفان سوری باید قطع شود. کمک های ترکیه به جبهه النصره باید قطع شود. کمک های ترکیه به القاعده باید قطع شود. کمک های ترکیه به ارتش آزاد درسوریه قطع شود.درپاسخ به دادگاه ترکیه توهین اردوغان جرم نیست ، بلکه قهرمان است. درپاسخ به رجب طیب اردوغان بی شخصیت قاتل شماره یک مسلمانان خاورمیانه است ما به دولت ها کمک می کنیم وترکیه به تروریست ها وبه کودک کش و آدم کش. ترکیه درکشتارمردم سوریه وعراق ولبنان ویمن ولیبی و... شریک داعش است. داعش واسرائیل و ترکیه و عربستان سعودی و قطر و امارات و امریکا وانگلیس و فرانسه و جبهه النصره مخالفان سوری برای ما یکی هستند. سران ترکیه سگ هار آمریکا درمنطقه است


50 درصد درآمد اقتصادی کشور ترکیه با خرید وفروش زنان کشورهای غربی وخود کشورترکیه تامین می شود. مردم مظلوم سوریه وعراق ویمن و لیبی وغزه و... انتقال شدید شورای حقوق بی بشر سازمان ملل متحد و دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای بی امنیت سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی خیانتکار درمدت چهار سال است جنایت های و خیانت های وتجاوزهای آمریکا وهم پیمانانش وبه ویژه داعش نجش وحشی و دیگر گروه های تکفیری ها نجس وحشی انسان ها بی گناه و مظلوم را با سکوت خیانت های تمام سازمان های بین المللی قتل عام می کنند وهمچنان نیز ادامه می دهد. تاکنون تمام نهاد های بین المللی لال شده اند وسکوت اختیارکردند. کمک های آمریکا وهم پیمانانش به داعش باید قطع شود. کمک های آمریکا وهم پیمانانش به مخالفان سوری باید قطع شود. کمک های آمریکا وهم پیمانانش به جبهه النصره باید قطع شود. کمک های آمریکا وهم پیمانانش به القاعده باید قطع شود. کمک های آمریکا وهم پیمانانش به ارتش آزاد درسوریه قطع شود. حمایت های سازمان های بین المللی ازآمریکا وهم پیمانانش باید قطع شود.


دنیا جنایات آمریکا وهم پیمانانش علیه مردم سوریه وعراق ولبنان وغزه و... را فراموش نکرده است. درپاسخ به کنگره آمریکا جنایتکار وخیانتکار آمریکایی ها حق صلاحیت مذاکره سایرکشورها ندارند. آمریکایی ها حق دخالت های بی مورد به سایر کشورها را ندارند. آمریکایی ها صلاحیت مبارزه با تروریسم ندارند. متهم شدن 37 دانشجو و معلم به جرم توهین به اردوغان 37 دانشجو و معلم اخیرا به اتهام توهین به رئیس جمهوری ترکیه در دادگاه حاضر شدند؛ در همین حال کیفرخواستی علیه 11 متهم دیگر به جرم تجمع غیرقانونی و حضور در اعتراضات تشکیل شده است.


کشورهای اففانستان و پاکستان و سوریه مظلوم و عراق و مصر هر جا تروریست هست سران آمریکا پشت سر آن هستند حتی به کودکان بی گناه رحم نکرده دولت اوباما ما همان دولت بوش جنایتکار است جنایت های در عراق انجام دارند بوده که در سوریه انجام می دهند هر نوع اقدامات آمریکایی علیه سوریه غیر قانون است غرب چشم خود را بر جنایات تکفیریها در سوریه بسته است امروز سوریه تبدیل به نمایشگاهی از انواع جنایات دشمنان اسلام شده و دنیای متمدن که به خاطر اعدام یک قاچاقچی مواد مخدر در ایران بیانیه صادر میکند چشم خود را بر این جنایات بسته است.


سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۰ اشتون کارتر : هدف ما نابودی داعش در عراق و سوریه است درپاسخ به اشتون کاتروزیردفاع آمریکا. اقدام اشتون کارتر شرمآور است! داعش سگ دست وزیردفاع آمریکا است. جنایات داعش درمدت 6 سال است ازسوی اشتون کارتر وزیردفاع آمریکا مورد حمایت قرارمی گیرد. آمریکا جنایتکارشماره یک نتها با داعش مبارزه نمی کند بلکه همه جانبه ازداعش حمایت می کند. هدف اصلی آمریکا تقویت ومدیریت داعش است. آمریکا جنایتکارشماره یک ثابت کرد که دوست واقعی داعش است. اقدام وزیردفاع آمریکا شرمآور است! اقدام اشتون کارتر بی شرمانه است! داعش را شما ایجاد کردید. داعش را شما به وجود آوردید. آمریکا جنایتکارشماره یک به دنبال جنگ با داعش نیست وفقط به دنبال منافع خودش است. آمریکا،عربستان وترکیه ازپشتیبانی تروریسم،تروریست های داعش ودیگرگروه های تروریستی دست بردارند. حمله ترکیه به شمال سوریه نقض قوانین بین المللی بود. حمله ائتلاف آمریکایی به کرکوک عراق نقض قوانین بین المللی بود. ائتلاف آمریکایی در حمله به یک مراسم امام حسین (ع) در کرکوک مرتکب نقض قوانین بین المللی حقوق بشر شده است.فرهنگ یک چوپان بهتراز رجب طیب اردوغان است. که رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه دیگر شخصیت سیاسی نیست ، تروریست است. رجب طیب اردوغان جنایتکارجنگی است. رجب اردوغان زنان وترکیه اروپایی دراختیار تروریست ها درسوریه وعراق قرارمی دهد بابت این کارپول دلالی رشوه دریافت می کند. حدود 370 هزارنفر درجنگ سوریه وعراق ولبنان کشته نتیجه چهارسال کمک وحمایت ترکیه ازداعش ودیگرگروه های تکفیری ها است. عربستان سعودی وقطر با پول مکه ودلارهای به باد آوده ، حمایت ترکیه را جلب کرد. ترکیه درسوریه ومنطقه مرتکب جنایات جنگی شده است و همچنان نیزادامه می هد. رجب طیب اردوغان بی شخصیت که با خود شان هم سازگاری ندارند به امورداخلی سوریه وعراق لبنان ویمن ولیبی و... دخالت بی مورد می کند. سکوت شورای امنیت ودیگرسازمان های بین المللی درقبال تجاوزگری ترکیه جنایتکارو خیانتکاردرمنطقه. کشورترکیه بویی ازانسانیت نبرده. چهره زشت کشورترکیه درمنطقه برای همه جهان آشکارشد. عربستان وترکیه سگ های شکارچی آمریکا هستند که برای جایزه گرفتن ازصاجشابا با یکدیگربرسرارضی سوریه وعراق و... به جان هم افتاده اند.


ٱمریکا ومتحدانش درائتلاف بین المللی ضد داعش دروغ است. آمریکا وهم پیمانانش ازتروریست ها حمایت همه جانبه می کنند درمدت چهارسال شاهد آن هستیم. شاهد این اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی به رهبری آمریکا جنایتکار و خیانتکاربودند. آمریکا جنایتکار و خیانتکاردرمذاکره با ایران دم سلاح هسته ای می زند این درحالی است صدام دیکتاتور از سلاح های شیمیایی آمریکا و غربی ها علیه مردم مظلوم ایران اسفاده کرده است وبا سکوت نهاد های بین المللی خیانتکار و تاکنون لال شده اند. صدام دیکتاتور دولت جنایتکارسابق عراق با هماهنگی و همدستی و دستورآمریکا جنایتکار ازسلاح های شیمیایی استفاده کرده است. تمام سلاح های شیمیایی را آمریکا وغربی ها در اختیار صدام دیکتاتور قرارداد بودن. تروریست ها درسوریه با هماهنگی و همدستی و دستورآمریکا وهم پیمانانش ازسلاح های شیمیایی درشهرهای سوریه استفاده کردند.


داعش دراردن ازسوی آمریکا جنایتکارآموزش دیده. آمریکا جنایتکاردست ازسیاست غلط ونادرست دوگانه درمنطقه برنمی دارد. آمریکا جنایتکارحامی تروریسم دولتی است. آمریکا جنایتکارپدرمعنوی داعش است. آمریکا جنایتکارجهان اسلام را به جان می اندازد. آمریکا وغربی ها اصلی ترین کمک های وتسلیحاتی و... فعالیت های تروریستی درسوریه وعراق ولبنان و... هستند. داعش با همدستی آمریکا وهم پیمانانش مرتکب نسل کشی شده است. حمایت آمریکا وهم پیمانانش ازتروریستهای تکفیری درسوریه وعراق ادامه دارد. جنایات داعش ازسوی آمریکا وهم پیمانانش مورد حمایت قرارمی گیرد. وظیفه مسلمانان است که چهره دروغین واقعی حامیان داعش را به دنیا نشان دهند. داعش پیاده نظام آمریکا وهم پیمانانش است. داعش دست پروده آمریکا وکشورهای غربی است. حامیان داعش دشمن اسلام وانسانیت است. داعش ساخته سرویس های اطلاعات غرب است. دست مدعیان حقوق بشر آغشته به خون مردم جهان است. همه دنیا می دانند آمریکا وهم پیمانانش با داعش و مخالفان سوریه و جبهه النصره ودیگر گروه های تکفیری ها همدست است. آمریکا وهم پیمانانش درمدت چهارسال است با تمام تروریست ها همکاری می کنند.آمریکا وهم پیمانانش وحشی تر از داعش! آیا خون 20 نفر فرانسوی از دیگر انسان ها بی گناه سوریه وعراق ولبنان وغزه و پاکستان و افغانستان و... رنگین تراست؟ سکوت مدعیان مبارزه با تروریسم در برابر اقدامات تروریستی در لبنان و فلسطین حیرت آور است نفرحادثه تروریستی اخیردرکشورجنایتکاروخیانتکارفرانسه کشته شده صدای حامیان تروریسم خونشان به جون آمده به خاطراین 20 خیانتکارپاریس در راهپیمایی شرکت کردند ولی درمدت 48 ماه پیش از355 هزارنفر با حمایت دولت های تروریست کشورهای غربی وهم پیمانانش کشته شدند سکوت اختیارکرده است ولال شده است آیا کسانی درسویه وعراق ولبنان ونوارغزه و... قتل عام شده است بشر و انسان نبودند. جامعه جهانی پاسخ فوری به مقابل با حامیان تروریسم درعراق وسوریه ولبنان و... نداده است. کشورهای غربی خودشان حامیان اصلی داعش و دیگر گروه های تروریستی جهان به ویژه خاورمیانه هستند تمام ملت های جهانیان شاهد آن هستند. عاملان حمله به نشریه فرانسوی را نظامیان جنایتکار وخیانتکارغرب آموزش داده بودند. تبریک مخالفان بی شخصیت دولت سوریه به نتانیاهونجس وحشی قاتل شماره یک مسلمانان درخاورمیانه.


عربستان جنایتکاردلارهای فرزش نفت را برای گروه های تکفیری هزینه می کند. ترکیه با پول مکه ونفتی دلاهای عربستان سعودی هزینه تامین نیروی داعش والقاعده وجبهه النصره انجام می دهد بابت این کارازسران کشورهای عربی پول دلالی ورشوه می گیرد. عربستان پایه گذارگروه های وهابی تروریستی وتکفیری است. دلارهای باد آوده نفتی عربستان درخدمت ترکیه گروه های تکفیری است. عربستان وترکیه حامی اصلی ترویست های خاورمیانه است. ترکیه هنوز به طور مستقیم ازداعش حمایت می کند. آنچه درسوریه عراق ولبنان ویمن ولیبی رخ می دهد به نفع ترکیه جنایتکاراست. ترکیه مسئول اقدامات داعش و مخالفان سوری و ارتش آزاد و جبهه النصره است. ترکیه به همدستی داعش ودیگرگروه های تکفیری درسوریه وعراق و... جنایت ضد بشری مرتکب شده است. دولت ترکیه بزرکترین دولتی تروریستی سوریه وعراق ومنطقه است. جنایات ترکیه کمترازداعش نیست. داعش ، مترسک ترکیه برای باج گیری ازکشورهاست. طرح ترکیه برای ایجاد ناامنی درمنطقه است. کشتار250 هزارنفر درسوریه نشان ازبی رحمی ترکیه جنایتکار وخیانتکاراست. دشمنان امام حسین (ع) امروزدرحال جنگ با مردم عراق وسوریه هستند مانند عربستان سع

صهیونیستها آخر پدر سوختههای دنیا هستند خودشان داعش را بوجود آورده، مسلح کرده و به جان مردم مسلمان منطقه انداختهاند و هنوز معالجه مجروحان آنها را برعهده دارند از این طرف برای فریب افکار عمومی خود را ضد داعش معرفی میکنند و همراه دیگر همپالگیهایشان در تظاهرات پاریس شرکت میکنند. حامیان تروریسم مانند آمریکا وهم پیمانانش نماینده مسلمانان نیستند دولت های کشورهای غربی نماینده تمام تروریست ها تکفیری ها هستند آمریکا جنایتکار و خیانتکاروهم پیمانانش درسایه سکوت سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های بین المللی به متحد گروه های تکفیری بدل شده است. هیچ سلاحی و... بدون اطلاع آمریکا وهم پیمانانش وارد سوریه وعراق نمی شود وبا هماهنگی و همدستی و دستورو با مدیریت آمریکا وهم پیمانانش صورت می گیرد.


صهیونیستها آخر پدر سوختههای دنیا هستند خودشان داعش را بوجود آورده، مسلح کرده و به جان مردم مسلمان منطقه انداختهاند و هنوز معالجه مجروحان آنها را برعهده دارند از این طرف برای فریب افکار عمومی خود را ضد داعش معرفی میکنند و همراه دیگر همپالگیهایشان در تظاهرات پاریس شرکت میکنند. حامیان تروریسم مانند آمریکا وهم پیمانانش نماینده مسلمانان نیستند دولت های کشورهای غربی نماینده تمام تروریست ها تکفیری ها هستند آمریکا جنایتکار و خیانتکاروهم پیمانانش درسایه سکوت سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های بین المللی به متحد گروه های تکفیری بدل شده است. هیچ سلاحی و... بدون اطلاع آمریکا وهم پیمانانش وارد سوریه وعراق نمی شود وبا هماهنگی و همدستی و دستورو با مدیریت آمریکا وهم پیمانانش صورت می گیرد.


ارتش آمریکا به مخالفان مسلح سوری پول می دهد طرح پشت پرده آمریکا برای حمایت از مخالفان سوری کاخ سفید امکان تجهیز به اصطلاح نیروهای «مخالف میانه رو» در سوریه را با سلاح های سنگین بیشتر بررسی می کند آمریکا وهم پیمانانش به قوانين بين المللي پايبند نيست وتاکنون رعایت نکرده است. آمریکا به قوانين بين المللي پايبند نيست وتاکنون رعایت نکرده است. عربستان سعودی وقطرو ترکیه و اسرائیل و داعش و القاعده و مخالفان سوری وجبهه النصره درمدت چهارسال با رهبری آمریکا وانگلیس وفرانسه مردم مظلوم سوریه وعراق ویمن ولیبی را قتل عام می کنند وهمچنان نیزادامه می دهد آمریکا وهم پمانانش با ايجاد داعش مي خواهد جهان را عليه ضد اسلام بسيج کند اعتراف آمریکا به خطای نظامی بعد از 200 هزار کشته در سوریه تأسفآور است آمریکا وهم پیمانانش باید پاسخگوی خون های ریخته شده در سوریه وعراق ولبنان ویمن و... باشد داعش مسئوليت حملات به مساجد يمن را به عهده گرفت چرا داعش گلوله اي به سوي صهيونيستها شليک نکرده است؟ آمریکا وعربستان و انگلیس و ترکیه واسرائیل مسئول کشته های سوریه وعراق لبنان ویمن ولیبی است.


ترکیه اطلاعات محرمانه ایران را به اسرائیل می داد. ترکیه جنایتکارشماره یک فرقی با رژیم کودک کش صهیونیستی ندارد. مردم دنیا اسرائیل را محکوم می کنند اما ترکیه جنایتکارشماره یک از رژیم جعلی صهیونیستی حمایت می کند ترکیه اطلاعات محرمانه ایران را به اسرائیل می داد. ترکیه جنایتکارشماره یک فرقی با رژیم کودک کش صهیونیستی ندارد. مردم دنیا اسرائیل را محکوم می کنند اما ترکیه جنایتکارشماره یک از رژیم جعلی صهیونیستی حمایت می کند


ترکیه ثابت کرد که دوست واقعی رژیم کودک کش صهیونیستی است. همکاری با ترکیه خیانت به دین اسلام وقرآن ومسلمانان وبشریت است. فاجعه منا برگ دیگری ازجنایت های آل سعود بود.سران کشورهای اسلامی دربرابرجنایات آل سعود تاکنون سکوت اختیارکرده است.فاجعه منا نتیجه بی مسئولیتی رژیم آل سعود است. آل سعود باید به همه ملت های مسلمان پاسخگوباشد. عربستان درحادثه منا باید پاسخگوی جهان اسلام باشد. آل سعود باید دردادگاه های بین المللی محاکمه شوند. سران کشورهای اسلامی، تاکنون حادثه منا کوتاهی کرده است وسکوت اختیارکرده است. حادثه منا درطول تاریخ بی سابقه بوده است. آل سعود توان مدیریت حج را ندارد. دولت سعودی حامی تروریست ها است. حکام رژیم آل سعود درمسلمان کشی وکودک کشی با صهیونیست ها رقابت می کنند. (17962)


ترکیه جنایتکارشماره یک مورد اعتماد ما نیست. شهروندان انگلیسی، فرانسوی وآلمانی درمدت 6 سال برای پیوستن به گروه تروریستی داعش درسوریه وعراق ازراه ترکیه وارد سوریه وعراق می شوند. کشورترکیه درجنایت های تروریست های شریک است. کشورترکیه درمدت 6 سال است با کمک عربستان سعودی، امارات وقطر، مسئول اصلی اعزام تروریست ها به سوریه، عراق، منطقه وجهان است. تمام تروریست های دنیا ازطریق کشورترکیه وارد سوریه، عراق ومنطقه می شوند.


سکوت وحمایت ازجنایتکاران عادت مجامع بین المللی است. رژیم آل سعود ازدایره اسلام خارج است. اقدامات آمریکا ومتحدانش جنایت جنگی است. تاکنون بیش از450 هزارنفر درسوریه کشته شده اند. دیوید کامرون صهیونیست شرمت باد! انگلیس همانند یک ارباتب ونوکربرای آمریکاست. انگلیس صادرکننده اصلی تروریسم به جهان است. پانصد انگلیسی عضوداعش هستند. تروریست ها تنها با پرداخت 10 دلار درترکیه وارد سوریه می شوند. وقتی داعش دراستانبول نمایندگی دارد! 300 آمریکایی درکنار داعش درسوریه وعراق می جنگند. نهاد های بین المللی نسل کشی آمریکا ومتحدانش با همدستی داعش درسوریه وعراق کوتاهی کرده است. آمریکا وغربی ها مسئول کشتاردرسوریه وعراق و… هستند. کمک تسلیحاتی شاهزاده سعودی به داعش. عناصرتروریستی داعش ازتسلیحات آمریکایی استفاده می کنند. کشورهای عربی خلیج فارس حامی مالی داعش هستند. برخی کشورهای به اصطلاح اسلامی درجنگ سوریه وعراق وغزه ویمن تماشاچی بودند. جهانیان دربرابرتجاوزگری سران آمریکا ومتحدانش متحد شوند. گروه تروریستی داعش پیاده نظام استکبارجهانی است. داعش زیرنظرآمریکا وترکیه بین عراق وسوریه جابجا می شود.


گروه تروریستی داعش پیاده نظام استکبارجهانی است. داعش زیرنظرآمریکا وترکیه بین عراق وسوریه جابجا می شود. افزایش فالیت داعش با حمایت آمریکا وترکیه است. اخبارشبکه های ترکیه درمدت 6 سال است چشم خود را به روی جنایات آمریکا وعربستان سعودی وقطروترکیه وامارات واردن واسرائیل وانگلیس وفرانسه وٱلمان درجنگ سوریه وعراق و… بسته است. اخبارشبکه های ترکیه اقدامات جنایتکارنه آمریکا ومتحدانش علیه سوری ها وعراقی ها ویمنی ها را نادیده گرفته است. اخبارشبکه های خیانتکارشماره یک ترکیه جنایتکارشماره یک به سوریه وعراق نمی توانند به اهداف خود برسند. اخبارشبکه های ترکیه ، جنایت های آمریکا ومتحدانش وتروریست ها را نادیده می گیرند. ترکیه حامی گروه های تروریستی درسوریه وعراق ومنطقه است این اقدامات ترکیه جنایت جنگی است. سوال مطرح این است که چرا جامع بین المللی با این اقدامات ترکیه جنایتکارشماره یک برخورد نمی کند. (17814)


آمریکا در حال هدایت داعش از موصل به سوریه است. دولت های غربی حق ندارند دربارۀ آینده کشور سوریه وعراق به جای سوری ها وعراقی ها تصمیم گیری کنند. دولت های عربی حق ندارند دربارۀ آینده کشور سوریه وعراق به جای سوری ها وعراقی ها تصمیم گیری کنند. مبارزه با عربستان سعودی جنایتکارشماره یک، دفاع ازاسلام است. مبارزه با رژیم جعلی صهیونیستی جنایتکارشماره یک، دفاع ازاسلام است. مبارزه با ترکیه جنایتکارشماره یک، دفاع ازاسلام است.که 999 هزار تروریست ها بیش از149 کشوردرجهان درمدت 6 سال با کمک مالی کشورهای عربی با رهبری آمریکا و با همکاری سران بی شخصیت کشورترکیه درسایه سکوت دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، رئیس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد ودیگرنهاد های به اصطلاح بین الملللی از طریق ترکیه وارد سوریه وعراق ومنطقه شده و در کنار تروریست ها می جنگند.
درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا درکاراست.
هرجا ظلمی ،جنایت وستم است رد پای آمریکا را می تواند دید.
داعش سلاح های آمریکایی واسرائیلی دراختیاردارد.
آمریکا عناصرداعش را درترکیه واردن آموزش داده است.
رژیم کودک کش آل سعود ازدایره اسلام خارج است.
وپاسخ ظلم چوب بی صدای الهی است.
برهم زدن منطقه برای عربستان سعودی گران تمام می شود.

پول مکه خرج القاعده، طالبان، تروریسم، تروریست های داعش ودیگرگروه های تروریستی می شود.
جنگ عراق، یمن سوریه، لبنان ونوارغزه با پول عربستان سعودی تامین می شود.
عربستان ازتکفیری ها بدتراست.
عربستان بسیارخطرناک ترازداعش است.
دوستان آمریکا حامی داعش هستند.
جنایات داعش ازسوی آمریکا وهم پیمانانش مورد حمایت قرارمی گیرد.

هیچ کشوری نمی تواند برای ایران شرط وشروط تعیین کند.
آمریکا از2003 تاکنون ازتروریسم تعیین دولت های منطقه استفاده می کند.
آمریکا ژاندارم منطقه نیست که بخواهد برای دیگران تعیین تکلیف کند.
آمریکا عامل اصلی رنج کودکان یمنی است.

سلاحهای ممنوعه ساخته آمریکایی، اسرائیلی وکشورهای اروپایی توسط رژیم جعلی صهیونیستی، عربستان سعودی تمام تروریست ها با رهبری آمریکا علیه مظلومان ومسلمانان درنوارغزه، لبنان، سوریه، عراق، لیبی ویمن استفاده می شوند.چرا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب نمی شود. چرا صدای آمریکایی ها، غربی ها وسازمان های مدعی حقوق بشردرنمیآید.
چرا سران بی شخصیت آمریکا وکشورهای اروپایی مدعی حقوق بشرحفه خون گرفته است.
درحمله پهپاد های رژیم صهیونیستی به نوازغزه دوفلسطینی شهید وشش نفرزخمی شدند.
جنگند های رژیم صهیونیستی پایگاه نظامی سوریه درنزدیک قنیطرهدف قراردادند.
چرا وزیرخارجه بی آلمان درمورد جنایت ها، خیانت های وتجاوزهای رژیم جعلی درنوازغزه وسوریه خفه خون گرفتن.


عربستان سعودی با چراغ سبزآمریکا دریمن جنایت می کند.
رژیم کودک کش آل سعود وحشی با حمایت آمریکا دریمن جنایت می کند.
رژیم جنایتکارآل سعود وحشی با چراغ سبزآمریکا برسرمردم مظلوم وبی گناه دریمن بمب خوشه ای می ریزد.
عربستان سعودی دریمن ازبمب های خوشه های ممنوعه استفاده می کند.

تجاوز احتمالی اسرائیل به لبنان را بی پاسخ نخواهیم گذاشت
تجاوز احتمالی اسرائیل به لبنان را بی پاسخ نخواهیم گذاشت.هدف اصلی عربستان سعودی وترکیه ازانفجارهای منطقه رینبیه ضربه زدن به مذاکرات ژنو است. ادعای آنکارا مبنی بر ورود جنگنده روسی به حرییم هوایی ترکیه کاملا بی اساس ودروغ است درواقع سرپوش گذاشتن به جنایت های وخیانت های وتجاوزهای خودش درمدت 6 سال علیه سوریه وعراق ومنطقه است. کشورترکیه جنایتکارجنگی وحامی تروریسم دولتی است. جنایات داعش وجبهه النصره و ارتش آزاد و شورشیان و مخالفان سوری درمدت سال است ازسوی ترکیه وبا کمک ها مالی عربستان وقطر مورد حمایت قرارمی گیرد. دبیرکل ناتو درجنایت های ترکیه درمدت 6 سال است درسوریه وعراق شریک است.آمریکا درجنایات ترکیه شریک جرم است. بیش از10 هزارکودک آواره دراروپا به خاطر جنایت های وخیانت های وتجاوزهای کشورترکیه است.


ترکیه واردن درمدت 6 سال است با کمک مالی عربستان وقطر با رهبری آمریکا درسایه سکوت تمام سازمان های بین المللی بی توجهی و بی نظم وبی عدالت و خیانتکارعامل اصلی اعزام تمام تروریست ها به سوریه وعراق ولبنان هستند وهمچنان نیزادامه دارد. سه شنبه 11 بهمن 1394 انفجارهای رینبیه درسوریه با چراغ ترکیه با کمک مالی عربستان سعودی وبا رهبری آمریکا صورت گرفته است. (16550) کشتارمردم افغانستان وسوریه وعراق ویمن و... نشانگرضعف سازمان های بین المللی است. آمریکا بی آبروترین کشور درمیان مردم خاورمیانه است. نسل کشی درمنطقه خاورمیانه با دستورآمریکا درسایه سکوت سازمان های بین المللی صورت می گیرد. (16551)

آنها، نمایندگان مخالفان دولت سوریه در مذاکرات ژنو3، قاتل سوری هاست. مخالفان سوری درمدت 6 سال است با کمک های و حمایت های همه جانبه آمریکا وعربستان سعودی و امارات و قطر و اردن وترکیه و انگلیس و اسرائیل، بیش از 290 هزارنفرانسان ها بی گناه را قتل عام کرده است. مذاکرات با مخالفان سوری،خیانت به خون مظلومان ومسلمانان است. کسی و کسانی با همدستی کشورهای خارجی مردم بی گناه کشورخودش قتل عام وتجاوز و... انجام داده است جرم اش اعدام است نه مذاکره درنشست ژنو3


ادعای رجب طیب اردوغان مبنی بر ورود جنگنده روسی به حریم هوایی ترکیه کاملا ساختگی است، درواقع سرپوش گذاشتن به جنایت های و خیانت های وتجاوزهای خودش درمدت 6 سال درسوریه وعراق ومنطقه است. رژیم ترکیه مانند آمریکا و اسرائیل وعربستان به هیچ اصول انسانی پایبند نیست. کشتارمردم مظلوم سوریه وعراق توسط آمریکا ومتحدانش با همدستی تمام تروریست ها درمدت 6 سال با کدام حقوق بشر سازگاراست. کشتارمردم سوریه وعراق درمدت 6 سال است توسط آمریکا ومتحدانش وبا همدستی تمام تروریست ها با کدام حقوق بین المللی ازگار است. آمریکا ومتحدانش همان جنایاتی را می کند که تروریست ها مرتکب می شود. سازمان های مدعی حقوق بشر چرا دربرابر جنایات آمریکا ومتحدانش درسوریه وعراق و... سکوت کرده اند.آمریکا وهم پیمانانش با سکوت جامعه جهانی درمنطقه خاومیانه جنایت می کنند. آمریکا وعربستان سعودی وقطر و ترکیه واردن و امارات واسرائیل حامیان گروه های تروریستی هستند. آمریکا ومتحدانش به خون مظلومان ومسلمانان آغشته است. آمریکا ومتحدانش، مسئول همه فجایع درمنطقه خاورمیانه است.


حدود 9700 تروریست تکفیری آلمانی ها برای پیوستن به داعش ازترکیه وارد سوریه وعراق می شوند. ترکیه درمدت 6 سال است با کمک مالی کشورهای عربی و با حمایت آمریکا وغرب درسوریه وعراق کشتارمی کند. ترکیه با حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی وآل سعود درسوریه جنایت می کند. ترکیه با چراغ سبزآمریکا درعراق وسوریه جنایت می کند. ترکیه درمدت 6 سال است به همراه عربستان درسایه سکوت تمام سازمان های بین المللی ازتامین کنندگان اصلی تسلیحات ونیازی مالی داعش ودیگرگروه های تروریستی درسوریه بوده است. اگرمدعیان حقوق بشرمی خواهند به مردم سوریه کمک کنند باید ازحمایت تروریست ها دست بردارند. سازمان ملل به جای حل مشکلات عامل به وجود آمدن آنها بوده است. اگرسازمان های به اصطلاح بین المللی وبه ویژه مدعیان حقوق بشرمی خواهند به مردم سوریه کمک کنند باید ازحمایت تروریست ها دست بردارند. سازمان ملل به جای حل مشکلات عامل به وجود آمدن آنها بوده است. نباید دربرابرجنایت های آمریکا وهم پیمانانش سکوت کرد یک دروغ بزرگ است. داعش سگ دست نشانده ترکیه است. ترکیه ثابت کرد که دوست واقعی داعش درسوریه، عراق ومنطقه است.

مذاکره با ترکیه خیانت دین اسلام است. مذاکره با ترکیه خیانت به خون شهدا است. مذاکره با ترکیه خیانت به مظلومان ومسلمانان است. ترکیه 99 درصد عامل اصلی جنگ درسوریه، عراق، لبنان ویمن است. ترکیه 99 درصد عامل اصلی ورود تمام تروریست ها به سوریه، عراق ومنطقه است. ترکیه درمدت 6 سال است با کمک عربستان،قطر، تروریست وسلاح به سوریه می فرستد. ترکیه درمدت 6 سال است همه جانبه ازتروریسم، تروریست های داعش ودیگرگروه های تروریستی حمایت می کند وهمچنان نیزادامه می دهد. سازمان اطلاعات ترکیه با رهبری اردوغان برای تروریست ها سلاح می فرستاد. حمایت های دولت اوباما از تروریسم منطقه وجهان را ناامن کرده است. آمریکا، عامل قدرت گیری داعش و ناامنی های امروز منطقه وجهان است. سیاست های غرب در منطقه نتیجه گرفت قدرت داعش مرهون حمایت های آمریکا است.

دشمن درجه یک دین اسلام؛قرآن،مسلمانان وبشریت مانند ترکیه جنایتکارشماره یک برای کمک به دشمنان درجه یک دین اسلام؛قرآن،مسلمانان وبشریت وارد فلسطین اشغالی شدند. هواپیماهای آتش نشان ترکیه وارد فلسطین اشغالی شدند هواپیماهای آتش نشان ترکیه برای خاموش کردن مناطق آتش گرفته در فلسطین اشغالی وارد این منطقه شدند.


مدعیان حقوق بشربه نام دموکراسی آدمکشی می کنند. کشورهای مدعی حقوق بشر بنام دموکراسی به کشورها حمله می کنند. بیش از290 هزارنفردربحران سوریه کشته شده اند. دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات آمریکا ومتحدانش تشکیل شود. با انتقاد ازسکوت سازمان های مدعی حقوق بشری وشورای امنیت سازمان ملل نبست به تجاوزگری وکشتار مسلمانان سوریه وعراق ویمن و...، این نهاد های برای بی توجهی به حقوق انسان های مظلوم منطقه نزد افکارعمومی جهانیان چه پاسخی دارند؟. داعش همان دست پرورده آمریکا وغرب است. انفجارهای تروریستی منطقه زینبیه / مدعیان مبارزه با داعش کجا هستند. ائتلاف آمریکایی ضد داعش ناتوان است. ائتلاف آمریکایی درمنطقه خاورمیانه چه غلطی می کند.ائتلاف مبارزه با تروریسم داعش دروغی است.آمریکا نمی خواهد درگیری درمنطقه خاورمیانه پایان یابد.آمریکا ، عامل تهدید کننده امنیت منطقه ای و جهانی است.آمریکا حامی تروریسم درمنطقه است. چرا آمریکا فقط با مسلمان ها می جنگند؟! عربستان وترکیه کارخانه واقعی تروریست پروری است. عربستان وترکیه عامل اصلی انفجارهای زینبیه درسوریه است.


سازمان های حقوق بشرچرا دربرابر جنایات آمریکا وعربستان وترکیه درسوریه سکوت کرده اند. آمریکا ومتحدانش با سکوت جامعه جهانی درسوریه جنایت می کنند. ناتو فروش نفت داعش به ترکیه را نادیده می گیرد. ترکیه با کمک مالی عربستان وقطر، تروریست وسلاح به سوریه می فرستد. داعش درمدت 6 سال زیرنظر ترکیه بین عراق وسوریه جابجا می شود. افزایش فعالیت داعش با حمایت ترکیه است. داعش دربرابرچشمان دبیرکل ناتو نفت سوریه وعراق را به ترکیه می فروشد. ناتو ثابت کرد که دوست واقعی داعش وجنایتکاران است. ترکیه حامی ترورسم هابی وتروریست های سوریه است. رجب طیب اردغان قاتل سوری هاست. خون های ریخته شده درسوریه وعراق و... به گردن دولت ترکیه است. اعتراف ترکیه به قاچاق سلاح به درون خاک سوریه. ترکیه درجعبه دارو، سلاح به سوریه فرستاده است. تصاویرکمک رسانی ترکیه به تروریست های سوریه منتشرشد. داودا وغلو درباره کامیون های حامل سلاح به سوریه توضیح دهد. درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست ترکیه درکاراست. سلاحی ارسالی ترکیه به سوریه دردست نیروهای داعش. ارسال سلاح ازتروریست به سوریه جرمی علیه بشریت است.

آیا سازمان های بین المللی خیانتکار واقعا نمی دانند آمریکا ومتحدانش با اسم داعش و به اسم حقوق بشربدترین جنایات را می کنند. داعش ازکجا خط می گیرد؟ وابسته به آمریکا وانگلیس وعربستان وترکیه است. که مدعیان حقوق بشر که فقط حرف می زنند وازعمل خبری نیست. اینکه ادعاهای بی اساس توسط سران ترکیه مطرح شده را به رسمیت نمی شناسیم. شما چه غلطی درخاک سوریه وعراق می کنید؟ ترکیه درمنطقه نقض آشکارقوانین بین المللی است.طرح ترکیه برای ارسال محموله تسلیحاتی به داعش درسوریه وعراق است. ترکیه خط می دهند داعش اجرا می کند. ترکیه مشکلی برای کل منطقه است. کمک 300 میلیون دلاری عربستان به نیروهای داعش. چه کسانی درسوریه وعراق ویمن ولیبی و... با داعش همکاری می کنند.آمریکا ومتحدانش. داعش مامورآمریکا است. آل سعود وادوغان نوکر آمریکا درمنطقه است. سرنوشت ترکیه رعراق همانی است که درسوریه دچارش شد. سران ترکیه با همدستی گروه های تکفیری می خواهند شکست درمنطقه درسوریه جبران کنند. اردوغان تسلیحات داعش را تامین می کند. داعش درترکیه ازسوی آمریکا آموزش دیده. اعدام بدون محاکمه داعش واجب است!

ترکیه 330 کیلومتر دیوار بتنی در مرز سوریه و عراق احداث کرد دولت آنکارا به عنوان تدبیری برای افزایش امنیت مرزهای ترکیه، 330 کیلومتر دیوار با بلوک های بتنی در مرزهای این کشور با سوریه و عراق احداث کرد. درواقع سرپوش گذاشتن به جنایت ها،خیانت های وتجاوزهای خودش درمدت 6 سال است درجنگ سوریه وعراق با همدستی تروریست ها است. 99 درصد تمام تروریست ها دردنیا درمدت 6 سال است ازطریق کشورترکیه وارد سوریه وعراق می شوند وهمچنان نیزادامه دارد. کشورترکیه یکی ازعامل اصلی جنگ درسوریه وعراق است و هم حامی اصلی تروریست ها درسوریه، عراق ومنطقه است. ترکیه مورد اعتماد ما نیست ترکیه یکی ازحامی اصلی تروریسم، تروریست های داعش ودیگرگروه های تروریستی درسوریه، عراق، منطقه وجهان است. رد پای ترکیه درما جرای انتقال شهروندان کشورهای اروپایی به سوریه وسوریه با کمک مالی کشورهای عربی درسایه سکوت سازمان های بین المللی درمدت 6 سال است. ترکیه شریک جنایات تروریست ها است.

مواد شیمیایی سعودی در مناطق آزاد شدۀ حلب ازطریق ترکیه دراختیارتروریست ها درسوریه قرارداده اند.! کشف مواد شیمیایی عربستان در انبار تروریست های حلب ارتش سوریه، هماهنگی وهمکاری توسط سران بی شخصیت ترکیه دراختیارتروریست ها درحلب و دیگرشهرهای سوریه قرارداده اند. عربستان سعودی ازترکیه به تروریست ها درسوریه گازشیمیایی داده است! عربستان وترکیه مسئول حمله شیمیایی هستند. مخالفان سوریه ازسلاح شیمیایی استفاده کردند. ترکیه به همراه عربستان ازتامین کنند گان اصلی تسلیحات ونیازهای مالی داعش ودیگرگروه های تروریستی درسوریه بوده است.ترکیه، سوریه را اشغال کرده است. ترکیه، عراق را اشغال کرده است. ترکیه مانند رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی وآمریکا جنایتکارهیچگانه به قوانین المللی احترام نمی گذارد. ترکیه تروریست های داعش را وارد عراق وسوریه کرده است. تروریست های داعش نفت خود را ازطریق ترکیه می فروشد. اعتراض به سرقت ترکیه وداعش ازنفت عراق. ترکیه ازداعش نفت می خرند؟ چرا شورای امنیت سازمان ملل متحد، نفت داعش را تحریم نمی کند؟ چرا غرب، نفت داعش را تحریم نمی کند؟ غربی ها برنامه خودشان را دارند و اگر یک انسان در خیابان های اروپا یا امریکا کشته شود سر و صدا راه می اندازند اما در یمن، لبنان یا بحرین هزاران انسان کشته می شوند و غربی ها ساکتند. آنها به منافعشان نگاه می کنند. یعنی دسته بندی کرده اند ملت ها و دولت ها را. مردم منطقه ما وقتی مخالف استبداد و استعمار غربی ها باشند، مغضوب غربی ها می شوند. نمونه آن یمن است که نه شورای امنیت قطعنامه ای صادر کرده و نه کشورهای مدعی قدمی برداشته اند.رجب طیب اردوغان صهیونیست شرمت باد! احمد داودا وغلو صهیونیست شرمت باد! ملک سلمان صهیونیست شرمت باد! عادل الجبیرصهیونیست شرمت باد! عربستان سعودی خطرواقعی منطقه خاورمیانه است. ترکیه خطرواقعی منطقه خاورمیانه است. عربستان وترکیه صادرکننده اصلی تروریسم به جهان است. گروه های تروریستی درمدت 6 سال است با کمک مالی عربستان وقطر با رهبری آمریکا که ازترکیه می آیند سوری ها وعراقی ها را هدف قرارمی دهند. تاریخ 1393 /6/13 کمک تسلیحاتی شاهزاده سعودی به داعش. عربستان وترکیه به هرجنایتی دست می زنند تا اسلام را نابود کنند. هرجا ظلمی است رد پای عربستان وترکیه را می تواند دید. خرید کالا و... ازعربستان وترکیه جرم وحرام است! خرید کالا و... ازعربستان وترکیه خیانت به مظلومان ومسلمانان است. داعش همان عربستان است داعش همان ترکیه است.

کشته و زخمی شدن ۱۷ نظامی ترکیه در شمال سوریه ترکیه از تکفیری ها حمایت می کند. ترکیه از تروریسم در سوریه حمایت می کند. جنایات تکفیری ها، تروریسم، داعش ودیگرگروه های تروریستی ازسوی ترکیه مورد حمایت می گیرد. کسانی باید خاک سووریه را ترک کنند که بدون اجازه دولت دمشق، وارد شمال سوریه شده اند. دولت ترکیه بیشترین حمایت را ازتروریسم کرد. نباید دربرابرجنایت های کشورترکیه سکوت کرد.


حرف سازمان ملل خیانت کارشماره یک دیگرچه اعتباری دارد؟ چه کسی باورمی کند سازمان بی ملل نگران ۱۲ میلیون شهروند یمنی است؟ خدف نام عربستان سعودی جنایتکارشماره یک ازفهرست ناقضان حقوق کودک توسط دبیرکل سازمان ضد ملل، بزرگترین ظلم ستم به حقوق کودکان است ولی سازمان های بین المللی نمی فهمند. جنایات عربستان دریمن با چراغ سبزآمریکا صورت می گیرد. ولی مدعیان حقوق بشرخفه خون گرفته است.جامعه بین الملل دریمن شکست خورده است. مدعیان حقوق بشربه رژیم کودک کش آل سعود.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
آمریکایی ها جناینکاردهان سگ هارشان را درعربستان ببندند.
ازآمریکایی ها جنایتکارمی خواهیم دهان سگ هارشان را در عربستان ببندند.
آمریکایی ها جناینکاردهان سگ هارشان را دربحرین ببندند.
ازآمریکایی ها جنایتکارمی خواهیم دهان سگ هارشان را دربحرین ببندند.

آمریکایی ها جناینکاردهان سگ هارشان را دراسرائیل ببندند.
ازآمریکایی ها جنایتکارمی خواهیم دهان سگ هارشان را دراسرائیل ببندند.
سگ وحشی کره شمالی با شرفترازاین سران نجس وحشی، بی فرهنگ و بی شخصیت اسرائیل هستن.
ایران باید به اسرائیل حمله کند.
به تروریست ها وحامیانشان پاسخ جدی می دهیم.
اسرائیل باید نابود شود.
ایران باید پاسخ دندان شکنی به رژیم صهیونیستی بدهد.
مقابله با رژیم صهیونیستی تا نابودی کامل ادامه دارد.
برنامه ای کاهش نیرو یا خروج ازسوریه نداریم.
اولویت ما درسوریه، مبارزه با رژیم صهیونیستی است.
هدف ما ضربه زدن به رژیم جعلی صهیونیستی است.
رژیم جعلی صهیونیستی همیشه اولویت ماست.
نتانیاهو سلاحهای شیمیایی داعش را تامین می کند.
رژیم صهیونیستی عامل اصلی انتقال گازسارین به سوریه است.
نتانیاهو مسئول مرگ تمامی غیرنظامیان حمله شیمیایی سوریه است.
تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی، نشانه پیروزی سوریه است.
که ظلم پایدارنمی ماند وحق همیشه پیروزی است.
تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه عبور ازخطرط قرمزاست.
حمله رژیم جعلی صهیونیستی به سوریه کمک تروریست ها بود.
باردیکرتاکید می کنم، آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی وترکیه ازتروریسم درمنطقه خاورمیانه وجهان کمک وحمایت همه می کنند.
تروریست های مورد حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی وترکیه حمله شیمیایی به خان شیخون دراستان ادلب انجام داده است.
به حمله جدید اسرائیل علیه سوریه پاسخ داده می شود.
رژیم صهیونیستی بداد درصورت تکرار حمله به سوریه اقدامات آنان بی پاسخ نخواهد ماند.
نتانیاهو تامین کننده سلاحهای شیمیایی مورد استفاده داعش و دیگرگروه های تروریستی درسوریه بوده است.
تا رژیم صهیونیستی هست صلح با منطقه خاورمیانه ممکن نیست آمریکا واسرائیل مسئول حمله شیمیایی هستند.
رژیم صهیونیستی هنوز به طور مستقیم از تروریست های سوریه حمایت می کند.
رد پای عربستان واسرائیل درحمله شیمیایی خان شیخون.
عربستان و رژیم صهیونیستی پشت پرده حمله شیمیایی به خان شیخون درسوریه هستند.
اسرائیل مستقیما به تروریست ها درسوریه سلاح شیمیایی رسانده است.
رژیم صهیونیستی با هدف حمایت ازتروریسم درسوریه دخالت می کند.

حوادث قتل عام ونسل کشی مسلمانان درمیانمار برگ دیگری درکارنامه سیاه وننگین رژیم صهیونیستی است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
این درحالی است که نتانیاهو عامل اصلی کشتار۲۹۰۰ شهروند فلسطینی، زحمی شدن بیش از۱۹ هزارنفر دیگر وتخریب بیش از۳۲ هزارباب منزل درجریان جنگ غزه است که این اقدامات ازنظرقوانین بین المللی جنایت جنگی به شمارمی رود. کشتارمردم نوارغزه با کدام حقوق بین المللی سازگاراست. اقدام رژیم کودک کش صهیونیستی نوارغزه خلاف اصول انسانی است. سکوت نهاد های بین المللی درمورد نوارغزه حمایت ازجنایتکاران است. سکوت درقبال رژیم صهیونیست ها خیانت است. صهیونیست ها سگ دست نشانده آمریکا وانگلیس وفرانسه وآلمان است. دست رژیم کودک کش صهیونسیت ها وآمریکا وهم پیمانانش دریک کاسه است. رژیم صهیونیستی همان جنایاتی را می کند. که داعش مرتکب می شود. رژیم صهیونیستی مانند آمریکا جنایتکار به هیچ انسانی پایبند نیست. تجاوز رژیم کودک کش به فلسطین براساس هیچ رژیم حقوقی قابل پذیرش نیست. اسرائیلی ها بدترازنازی جنایت می کند. گروه های تروریستی درخاورمیانه برای حفظ اسرائیل ایجاد شده اند. سازمان های بین المللی فقط تماشاگر جنایات داعش و اسرائیل و آمریکا و عربستان و ترکیه و… درمنطقه هستند.


دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات آمریکا ومتحدانش تشکیل شود. با انتقاد ازسکوت سازمان ملل های حقوق بشری وشورای امنیت سازمان ملل نسبت به تجاوزگری و کشتارمسلمانان نوارغزه وفلسطین وسوریه وعراق ویمن وافغانستان ولیبی ومصرو...، این نهاد ها برای بی توجهی به حقوق انسان های مظلوم منطقه نزد افکارعمومی جهانیان چه پاسخی دارند؟ مدعیان حقوق بشربه نام دموکراسی آدمکشی می کند. کشورهای مدعی حقوق بشربنام دموکراسی به کشورها حمله می کنند. داعش، محصول کاخ سفید است. اردوغان تسلیحات داعش را تامین می کند. تجاوز بی رحمانه تروریست های داعش به زنان درعراق + تصاویر/ مدعیان مبارزه با داعش کجا هستند. داعشی ها، مزدوران آمریکا ومتحدانش هستند. داعش جسد دختران کرد را به تمایش گذاشت / مدعیان مبارزه با داعش کجا هستند.


تجاوزعربستان سعودی به یمن براساس هیچ رژیم حقوقی قابل پذیرش نیست.سازمان های بین المللی فقط تماشاگرجنایات آمریکا ومتحدانش دریمن و... هستند. مدعیان حقوق بشرعاملان اصلی فاجعه بشریت هستند. مدعیان حقوق بشرپشتیبان حملات عربستان به یمن است. کشتارمردم یمن توسط آمریکا ومتحدانش با کدام حقوق بشرسازگاراست. رژیم سفاک سعودی مانند آمریکا واسرائیل وترکیه به هیچ اصول انسانی پایبند نیست. سکوت نهاد های بین المللی درمورد سوریه وعراق ویمن و... حمایت ازجنایتکاران جنگی است. کشتارمردم مظلوم سوریه وعراق ویمن نشانگرضعف سازمان های بین المللی است. اقدامات آمریکا ومتحدانش بدترازنازی های است. عربستان سعودی همان جناتی را می کن که رژیم کودک کش صهیونیستی درنوارغزه مزتکب شده است. ترکیه درسوریه وعراق منطقه به بن بست کامل رسیده است. ارتش ترکیه هیچ تفاوتی با گروه های تروریستی دیگر ندارد. ترکیه عامل گرفتاریهای ملت سوریه وعراق است. تجاوزگری های نظامیان ترکیه به سوریه وعراق با چراغ سبزآمریکا صورت گرفته است.ترکیه عامل اصلی جنایت علیه بشریت است.

سازمان های بین المللی درمدت 6 سال چشم خود را به روی جنایات آمریکا وانگلیس وعربستان سعودی وقطر وامارات واردن وترکیه واسرائیل بسته است. رسانه های مدعیان حقوق بشر، جنایت های آمریکا وهمپیمانانش را نادیده می گیرند.همکاری آمریکا وهم پیمانانش درکشتار مردم سوریه وعراق وغزه ویمن ومصر ولیبی وافغانستان و...! چرا آمریکا داعش به افغانستان فرستاد؟ چرا آمریکا داعش به لیبی فرستاد؟ چرا آمریکا داعش به مصر فرستاد؟ چرا آمریکا داعش به یمن فرستاد؟ ادعای های سران ترکیه غیرقانونی است. بیمارستان های ترکیه همچنان پذیرای شورشیان سوریه است. داعش یکی ازدستگاه های دولت ترکیه است. دست داشتن ترکیه در ورود تروریست ها به سوریه وعراق و...


نوع عملکرد آمریکا در آتش بس پیشنهادی اش در سوریه نشان داد که این کشور به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. موارد قبلی پیشنهاد آتش بس از سوی آمریکا هم به تجهیز تروریستها برای حمله به ارتش سوریه منجر شده بود. وزیر خارجه اسبق آمریکا ما ایرانیها را تهدید کرده که اسرائیل 200 کلاهک هسته ای خود را به طرف ایران نشانه گرفته است. در چنین شرایطی بعضیها میگویند بودجه نظامی و دفاعی کشور باید حذف بشود. باید دید این بازی در زمین دشمن به عبارت بهتر تکمیل پازل بیگانگان چه علتی دارد. ایران اسلامی این آمادگی را دارد که رژیم صهیونیستی قبل از آنکه دستش به سوی شلیک برود تلآویو و حیفا را با خاک یکسان کند. حقیقت این است که اسرائیل مرده فقط تشییع جنازهاش به تأخیر افتاده است.
هر کشور عربی که با اسرائیل رابطه برقرار کند دشمن فلسطین است هر کشور عربی که با اسرائیل رابطه برقرار کند دشمن فلسطین است هر کشور عربی که با اسرائیل رابطه برقرار کند دشمن فلسطین است هر کشور و دولتی که وارد روند عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی شود خود را در کنار جبهه دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین قرار داده و هیچ قرابتی با فلسطینیها ندارد. «هیچ کشور عربی حق عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را ندارد چون این اقدام به منزله به رسمیت شناختن و مشروعیت بخشیدن به وجود اشغالگران در خاک فلسطین است.» «عادیسازی روابط به معنای به رسمیت شناختن اشغال 75 درصد از سرزمین فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی و در واقع رسمیت بخشیدن اشغال مناطق 1948 و بیتالمقدس است.»


چطورمی توان به رژیم صعیونیستی که لااقل ۲۰۰ کلاهک هسته ای دارد و اجازه داد مدعی جهان عاری از سلاح هسته ای و برنامه هسته ای ایران باشد؟ علاوه بر آنکه سلاحهای کشتار جمعی رژیم صهیونیستی باید تحت نظارت جامعه بینالمللی نابود شود و منطقه خاورمیانه اسلامی عاری از سلاحهای کشتار جمعی اداره شود کلیه قطعنامههای شورای امنیت علیه اسرائیل غاصب باید مو به مو اجرایی شود. در ضمن برای تحقق این امر خطیر پیشنهاد میشود در جهت سلامت نفوس انسانی در جامعه بشری امتیاز حق وتوی جمهوری اسلامی ایران که قطعاً به ندرت از آن استفاده خواهد شد توسط سازمان ملل متحد و افکار عمومی جامعه بشری طی یک همهپرسی جهانی به رسمیت شناخته شود.

سازمان ملل متحد، چشمانت را بازکن. داعشی ها و دیگرگروه های تروریستی، سربازپیاده نظام آمریکا ومتحدانش هستند. آمریکا ومتدانش درجنایت های تروریست ها شریک جرم هستند. آمریکا ومتحدانش تهدید واقعی درمنطقه خاورمیانه هستند. حملات عربستان جنایتکاربه یمن ، صلح وثبات منطقه را به خطرانداخته است. چرا تاکنون جواب قانع کننده ای ازنهاد های بین المللی خیانتکارداده نشده است. خطرآل سعود کمترازاسرائیل وداعش نیست. اقدامات آمریکا ومتحدانش درآموزش داعش ومخالفان سوری ودیگرگروهک تکفیری خلاف قوانین بین المللی است ازنظرحقوق بین المللی مجرم شناخته می شود. داعش 300 اسیر عراقی را اعدام کرد/ مدعیان مبارزه با داعش کجا هستند. داعش جسد دختران کرد را به تمایش کذاشت / مدعیان مبارزه با داعش کجا هستند. ائتلاف مبارزه با تروریسم داعش دروغی است. درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست مدعیان مبارزه با تروریسم درکاراست. سلاحهای ارسالی ترکیه به سوریه دردست نیروهای داعش است. ارسال سلاح برای تروریست ها جرم علیه بشریت است. مدعیان به اصطلاح مبارزه با تروریسم نمی خواهد درگیری درسوریه وعراق پایان یابد.


بیش از400 هزارنفردربحران سوریه کشته شده اند/ مدعیان مبارزه با تروریسم داعش کجا هستند. آمریکا با وجود قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به تروریست ها سوریه وعراق و... سلاح داده است. بیش از998 هزارنفر درمدت 6 سال است درسوریه وعراق ولبنان و... توسط تروریست ها با همدستی آمریکا ومتحدانش قتل عام شده اند وهمچنان نیزادامه می دهد. داعشی ها، مزدوران آمریکا ومتحدانش هستند. همه باید دست به دست هم بدهیم تا تروریسم تحت نظارت ومدیریت آمریکا ومتحدانش را درسوریه وهرجا که باشد نابود کنیم. مردم سوریه همچنین برحمایت خود از ارتش ونظام سوریه تاکید کردند. درصورت درخواست سوریه، تجهیزات نظامی ارسال می شود. ترکیه تاوان ورود گروه های مسلح به سوریه وعراق را خواهد پرداخت. ترکیه حامی اصلی تروریست های داعش درسوریه وعراق است. ترکیه خطرناکترین دشمن مسلمانان است.ترکیه ازسوریه وعراق چه می خواهد؟ 1393/3/27 بیش از4000 اثرتاریخی درموصل غارت شد.اردوغان تسلیحات داعش را تامین می کند.سران ترکیه نوکرآمریکا درمنطقه است. داعش مامورآمریکا وترکیه است. ناآرامی های عراق نتیجه بی توجهی جهان به سوریه است. اردوغان بویی از انسانیت نبرده است. آل سعود بویی ازانسان نبرده است.


آمریکا وانگلیس واسرائیل وعربستان سعودی وترکیه درمدت 6 سال است عاملان اصلی جنگ وقتل عام مردم مظلوم وبی گناه سوریه وعراق ولبنان ومنطقه هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون به مسئولیتش برای محاکمه آمریکا عمل نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون به مسئولیتش برای محاکمه انگلیس عمل نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون به مسئولیتش برای محاکمه رژیم کودک کش صهیونیستی عمل نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون به مسئولیتش برای محاکمه عربستان سعودی عمل نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون به مسئولیتش برای محاکمه ترکیه عمل نمی کند.

نتانیاهو نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی را فردی توصیف می کند که «باید مانند یک میمون در حیات وحش آفریقا زندگی کند

سیاست های تجاوزکارانه رژیم کودک کش صهیونیستی منطقه تهدید می کند. ما به دنبال آزاد سازی سرزمین فلسطین ازاشغالگری رژیم کودک کش صهیونیستی هستیم.


از تمام سازمانهای حقوق بشر و سازمان ملل درخواست داریم به دلیل اینکه مقامات رژیم اسرائیل و مقامات عربستان در طول این ۶۰ سال به تمامی، انسانها را قتل عام کرده اند و همه نوع سلاح دارند انسانهای بیگناه و غیر نظامی را سر می برند جهت نگهداری این وحشیها در باغ وحش ودیوانه خانه قطعنامه صادر شود وجهت انتقال این وحشیهای غیرانسانی اقدام فوری شود سازمان اطلاعات عربستان و اسراییل در انفجار بیروت دست داشتند بسیار روشن است که از انفجار در نزدیکی سفارت ایران در بیروت بوی نفت و دلار به مشام می رسد و کشور های مشخصی در منطقه مانند عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و اسراییل خواهان توسعه سیاست های تروریستی در منطقه هستند و در پشت اقدامات تروریستی ایستاده اند


ازسازمان ملل متحد و حقوق بشر تقاضا داریم مقامات وحشی عربستان و رژیم جعلی صهیونیستی را جابگزین حیوانات وحش در باغ وحش ها کنند

غرب های جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی و رژیم سعودی و ترکیه و قطر خیانتکار در سوریه توان خود را از دست داده اند خون انسان های مظلوم و بی گناه ریخته شده است که هرگز ازحافظه ملت سوریه و عراق و لبنان و تاریخ پاک نمی شود دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل و مجامع بین المللی و دادگاه کیفری و سازمان حقوق بشر نمی تواند یا نمی خواهد در مقابل این جنایت و خیانت و تجاوز اقدامی انجام دهد آمریکا با حمایت و همدستی دیگر کشورهای غربی وعربی با قوانین ۵ سازمان بین المللی را زیر پا گذاشتن مبنی بر استفاده از سلاح های شیمیایی با همکاری آمریکا و عربستان و گروه های تروریستی صورت گرفت است و برای کشتار مردم بی گناه سوریه از سلاح های شیمیایی استفاده می شود همچنان سکوت کرده است نهاد های بین المللی هنوز آن واکنش نشان نداده اند آمریکا خط می دهند عربستان اجرا می کنند آمریکا و غرب جنایتکار جنگی در سوریه و در منطقه هستند

آمریکا جنایتکارشماره یک اگربه اصطلاح قصد مبارزه با تروریسم وداعش را دارد باید به سراغ رژیم کودک صهیونیستی وعربستان سعودی وقطروترکیه برود.

کنار زدن رئیس جمهور قانونی مصر توسط ارتش این کشور نوعی کودتا محسوب میشود و عملی غیرقانونی است. جلوی این گونه سوءاستفاده ارتش مصر باید گرفته شود والا هیچ حزب و گروهی امنیت نخواهند داشت در ضمن ارزیابی حوادثاین کشور نشان میدهد در پشت پرده این حوادث، کشورهای قطر، عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی دست دارند و نمیگذارند آرامش به مصر برگردد. اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند. اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند. حوادثیمن برگ دیگری درکارنامه سیاه وننگین آمریکا وانگلیس وفرانسه واسرائیل است. سازمان های بین المللی عروسک خیمه شب بازی آمریکا وهم پیمانانش است. سازمان های بین المللی توانایی مقابله با جنایات آمریکا وهم پیمانانش را ندارند.


جنایت ها،خیانت های وتجاوزهای آمریکا جنایتکارشماره یک ، علت گسترش تروریسم داعش در جهان است.

جنایت ها،خیانت های وتجاوزهای انگلیس جنایتکارشماره یک ، علت گسترش تروریسم داعش در جهان است.

جنایت ها،خیانت های وتجاوزهای فرانسه جنایتکارشماره یک ، علت گسترش تروریسم داعش در جهان است.

جنایت ها،خیانت های وتجاوزهای عربستان سعودی جنایتکارشماره یک ، علت گسترش تروریسم داعش در جهان است.

جنایت ها،خیانت های وتجاوزهای رژیم جعلی صهیونیستی جنایتکارشماره یک ، علت گسترش تروریسم داعش در جهان است.

هم موشه یعلون وحشی غلط می کند هم مدعیان حقوق بشر!
اعتراف رژیم صهیونیستی به مداوای تروریستها+ویدئو


جمعه 28 آذر 1393 - 12:28:18
العالم - تاکنون بیش از هزار و 400 تروریست زخمی که در سوریه علیه نظام و مردم این کشور می جنگند، در مراکز درمانی رژیم صهیونیستی مداوا شده اند.
به گزارش روز جمعه پایگاه خبری شبکه العالم، مسوولان ارتش اسراییل در اقدامی بی سابقه به کادر پایگاه خبری بین المللی VICE اجازه دادند، روند انتقال و پذیرش مجروحان مخالفان مسلح سوری در بیمارستان های صحرایی را که در جولان اشغالی برپا شده است، مستند کرده و ثبت کنند.
روزنامه صهیونیستی هاآرتس گزارش داد: بر اساس یک گزارش تصویری از ارتش اسراییل، تعداد مجروحان مزبور که اکنون در بیمارستان های اسراییلی تحت مداوا هستند، به یک هزار و 400 نفر رسیده که 90 درصد آنان مرد هستند .
البته این آمار مهر تاییدی بر این موضوع است که مجروحان از اعضای گروههای مخالف و مسلحی هستند که با ارتش سوریه می جنگند.
درهمین حال به دلیل نظارت نظامی اسراییل بر روند مداوای مخالفان مسلح سوری و سانسور خبری آن، این موضوع همچنان بسیار مبهم باقی مانده است، اما گفته می شود این مجروحان بیشتر در بیمارستان های اسراییلی واقع در شمال فلسطین اشغالی از جمله بیمارستان بوریّة در طبریا، زیف در صفد و مرکز پزشکی جلیل در نهاریا تحت درمان قرار می گیرند.
"موشه یعلون" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ماه اکتبر در گفت و گو با روزنامه هاآرتس اذعان کرد: این کمک ها تحت نظارت سرویس امنیتی اسراییل ارایه می شود به شرط آنکه گروه های تندرو نتوانند به مرزهای این رژیم نزدیک شوند.
وزیر دفاع رژیم صهیونیستی گفت: ارتش آزاد در مناطق نزدیک به اسراییل مستقربوده که شبه نظامیانی میانه رو هستند و ما کمک های انسانی درخواستی آنها را برای روستاییان ساکن این مناطق از جمله ارایه خدمات درمانی در بیمارستان ها، غذای کودکان، تجهیزات و لوازم گرمازا را در اختیارشان قرار می دهیم؛ به شرط آنکه گروههای افراطی به مرزهای ما نزدیک نشوند.
درمان تروریست ها و گروه های مسلح مجروح درحالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی صورت می گیرد که هزینه نظارت و مراقبت شدید از این مجروحان بار سنگینی را بر آن تحمیل کرده است، زیرا سربازان اسراییلی به طور شبانه روزی در مقابل اتاق هایی که مجروحان مزبور در آن بستری هستند، نگهبانی می دهند و فقط کادر پزشکی اجازه دارند به این اتاق ها رفت و آمد داشته باشند و عمل های جراحی آنان نیز هزینه زیادی دارد.
علاوه بر این تعداد مجروحان سوری وابسته به گروههای مخالف مسلح که در بیمارستان های رژیم صهیونیستی مداوا می شوند، به میزان زیادی رو به افزایش است و هزینه یک روز بستری در این بیمارستانها 2 هزار و 500 شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) حدود 750 دلار است که گاه از هزار دلار نیز فراتر می رود.


اعتراف سرکردۀ النصره به دریافت کمک از "اسرائیل"


چهار شنبه 7 مهر 1395 - 9:57:43
"ابوالعز" یکی از سرکردگان جبهه النصره در مصاحبه با یورگِن تودِن هوفا سیاستمدار معروف آلمانی رازهایی را دربارۀ این گروه تروریستی فاش کرد.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، ابوالعز در این مصاحبه که متن آن در روزنامه آلمانی کولنا اشتات آنسایگا چاپ شده است، گفت: "اسرائیل از جبهه النصره پشتیبانی می کند."
سرکرده جبهه النصره - شاخه القاعده در سوریه - افزود: "منافع و اهداف اسرائیل و جبهه النصره به هم گره خورده است زیرا هر دو دشمن نظام سوریه و حزب الله لبنان هستند."
ابوالعز اعلام کرد: "چند گروه از جمله فتح الشام ، جیش الاسلام و احرار الشام با جبهه النصره همکاری می کنند، و گروه های دیگری که اسامی مختلفی دارند نیز با النصره همکاری می کنند."
ابوالعز خاطرنشان کرد: "فرماندهی گروه های وابسته به القاعده به فرماندهان آمریکایی سپرده شده است و ما در جبهه النصره کمک ها و تجهیزات لازم را غیرمستقیم از آمریکا دریافت می کنیم یعنی برخی کشورها این کمک ها و تجهیزات را به دست ما می رسانند."
ابوالعز با در خواست از آمریکا برای اعطای سلاح های کُشنده تر به جبهه النصره! گفت: "ما از آمریکا می خواهیم که سلاح های قدرتمندتر از سلاح هایی که هم اکنون به ما می دهد، به دستمان برساند چرا که موشک های تاو که آمریکا به ما داده بود ، معادلات میدانی را در جنگ ما با ارتش سوریه تغییر داده است. ما همچنین تانک هایی از لیبی به دست آورده ایم و خودروهای بی ام پی هم در اختیار داریم."
ابوالعز گفت: "افسران ترکیه ، عربستان ، قطر ، اسرائیل و آمریکا به جبهه النصره در امور نظامی مشاوره می دهند و ما 500 میلیون دلار از عربستان و بیش از 5 میلیون دلار از کویت دریافت کرده ایم."
ابوالعز با اشاره به پایبند نبودن النصره به هر گونه آتش بس تأکید کرد: "جبهه النصره آتش بس را به رسمیت نمی شناسد و به زودی حملاتش را تا سرنگون کردن نظام سوریه آغاز خواهد کرد."
این سرکرده النصره همچنین به جلوگیری تروریست ها از انتقال کمک های بشردوستانه به حلب اشاره کرد و گفت: "تا زمانی که نیروهای ارتش در جاده کاستلو و منطقه الملاح باشند، ما اجازه نخواهیم داد که کامیون های حامل کمک ها وارد حلب شود."
ابوالعز همچنین به تلفات و خسارات سنگین النصره در حملات ارتش سوریه اذعان کرد و گفت: "نیروهای النصره به علت حملات متوالی ارتش سوریه انسجام خود را از دست داده اند ولی در حال بازسازی خود هستند."
ابوالعز گروه مسلح ارتش آزاد سوریه را دشمن خونی النصره اعلام کرد و گفت: "جبهه النصره ارتش آزاد سوریه را به رسمیت نخواهد شناخت زیرا این گروه را مزدور می داند. نیروهای ارتش آزاد سوریه قبلاً نیروهای جبهه النصره بودند ولی با پول های کلان ترکیه و چند کشور حاشیه خلیج (فارس) از جبهه النصره جداشدند و به ارتش آزاد سوریه پیوستند."
214

محل مصاحبه با ابوالعز


حاکمان عربستان سعودی با طراحی صهیونیست ها وپشتیبانی مدعیان حقوق بشرگروه های تروریستی را به جود آورده اند.
حمایت های مدعیان حقوق بشرازتروریسم، تروریست های داعش و دیگرگروه های تروریستی « رژیم مسلمان کش آل سعود، رژیم کودک کش صهونیستی» رضایت نداریم.

13 سربازسومالی درحمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا کشته شدند.

بیش از32 هزارنفرغیرنظامی درافغانستان وپاکستان درمدت 18 سال توسط حمله غیرقانونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکا کشته شدند.

مدعیان حقوق بشر که برای یاری تروریسم ، تروریست های داعش و دیگرگروه های ترویستی به افغانستان رفتند

کشورهای اردوپایی که برای یاری تروریسم ، تروریست های داعش و دیگرگروه های ترویستی به سوریه رفتند

آمریکایی ها که برای یاری تروریسم ، تروریست های داعش و دیگرگروه های ترویستی به سوریه وعراق رفتند

مدعیان حقوق بشر که برای یاری تروریسم ، تروریست های داعش و دیگرگروه های ترویستی به سوریه وعراق رفتند


بمباران کمک های انسانی حلب کار جبهه النصره است
بمباران کمک های انسانی حلب کار جبهه النصره است

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیگرسازمان های بین لمللی،آمریکا،نگلیس،فرانسه،عربستان سعودی،قطر،ترکیه واسرائیل مسئول جنایت های سوریه وعراق هستند.

حضورآمریکا وهپیمانانش درسوریه وعراق وافغانستان و... غیرقانونی است.
حضورکشورهای اروپایی درسوریه وعراق وافغانستان و... غرقانونی است.


رژیم کودک کش صهیونیستی مرتکب 9 میلیون مورد نقض حقوق بشردرنوارغزه شده است.

رژیم کودک کش صهیونیستی مرتکب 5 میلیون مورد نقض حقوق بشردرسوریه شده است.
رژیم کودک کش صهیونیستی مرتکب 99 میلیون مورد نقض حقوق بشردرفلسطین اشغال شده است.

درپاسخ به موشه یعلون نجس وحشی وزیرجنگ سابق رژیم جعلی صهیونیستی جنایت کارشماره یک درمنطقه!
شما تروریسم را به وجود آوردید.
شما داعش را به وجود آوردید.
شما القاعده را به وجود آوردید.
شما طالبان را به وجود آوردید.
شما مخالفان سوری را به وجود آوردید.
شما شورشیان را به وجود آوردید.
شما ارتش آزاد سوریه را به وجود آوردید.
شما ترویست های سوریه را به وجود آوردید.
شما گروه های تروریستی را به وجود آوردید.
شما منافقین تروریست را به وجود آوردید.
شما جنگ را درعراق به وجود آوردید.
شما جنگ را درافغانستان به وجود آوردید.
شما جنگ را درسوریه به وجود آوردید.
شما جنگ را درلیبی به وجود آوردید
شما جنگ را درنوارغزه به وجود آوردید.
شما جنگ را درفلسطین به وجود آوردید.
شما جنگ را دریمن به وجود آوردید..

آمریکا از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
انگلیس از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
فرانسه از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
آلمان از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
رژیم کودک کش صهیونیستی از تروریست ها درسوریه حمایت میکند.
عربستان سعودی از تروریست ها درسوریه حمایت میکند.
قطر از تروریست هادرسوریه حمایت میکند.
امارات از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
اردن از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
ترکیه از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
سازمان ملل از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.


آمریکا آتش تروریسم را شعله ور کرد.
آمریکا باید درباره حمایت به داعش توضیح دهد.
آمریکا به بهانه مبارزه با داعش وارد سوریه می شود.!
آمریکا به بهانه مبارزه با داعش وارد عراق می شود.!
آمریکا حامی اصلی تسلیحات تروریسم است.
آمریکا حامی اصلی تسلیحات داعش است.
آمریکا مرتکب جنگی درسوریه وعراق ولبنان ونوارغزه ویمن وافغانستان ولیبی و... شده است.
آمریکا مقصراصلی طولانی شدن جنگ درسوریه وعراق ویمن وافغانستان و... است.


به درک واصل شدن رئیس جانی رژیم غاصب و جعلی و کودککش صهیونیستی را به مستضعفین سراسر جهان به ویژه حزبالله، فلسطین اشغالی و علیالخصوص به مظلومین غزه تبریک و تهنیت عرض کرده و امیدوارم بقیه سردمداران این رژیم غاصب یکی پس از دیگری روانه جهنم و آتش قهر الهی شوند و فلسطین به زودی از لوث این ناپاکان، پاک شود.


هم با اسرائیل دشمن هستیم آنها به رسیمیت نمی شناسیم.

اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود

رژیم کودک کش صهیونیستی عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

رئیس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

آمریکا عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

انگلیس عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

فرانسه عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

آلمان عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

عربستان سعودی عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

کشورهای اروپایی عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی هستند.

مدعیان حقوق بشر عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی هستند.


صهیونیستها آخر پدر سوختههای دنیا هستند خودشان داعش را بوجود آورده، مسلح کرده و به جان مردم مسلمان منطقه انداختهاند و هنوز معالجه مجروحان آنها را برعهده دارند از این طرف برای فریب افکار عمومی خود را ضد داعش معرفی میکنند و همراه دیگر همپالگیهایشان در تظاهرات پاریس شرکت میکنند.
حامیان تروریسم مانند آمریکا وهم پیمانانش نماینده مسلمانان نیستند دولت های کشورهای غربی نماینده تمام تروریست ها تکفیری ها هستند


چطورمی توان به رژیم صعیونیستی که لااقل ۲۰۰ کلاهک هسته ای دارد و اجازه داد مدعی جهان عاری از سلاح هسته ای و برنامه هسته ای ایران باشد؟ علاوه بر آنکه سلاحهای کشتار جمعی رژیم صهیونیستی باید تحت نظارت جامعه بینالمللی نابود شود و منطقه خاورمیانه اسلامی عاری از سلاحهای کشتار جمعی اداره شود کلیه قطعنامههای شورای امنیت علیه اسرائیل غاصب باید مو به مو اجرایی شود. در ضمن برای تحقق این امر خطیر پیشنهاد میشود در جهت سلامت نفوس انسانی در جامعه بشری امتیاز حق وتوی جمهوری اسلامی ایران که قطعاً به ندرت از آن استفاده خواهد شد توسط سازمان ملل متحد و افکار عمومی جامعه بشری طی یک همهپرسی جهانی به رسمیت شناخته شود.
تمام سازمان های بین المللی عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی هستند.
جنایات تمام تروریست خاورمیانه وجهان ازسوی آمریکا جنایتکارشماره یک مورد حمایت همه جانبه قرارمی گیرد.
تروریسم نجس وحشی با شرفترازاین آمریکایی ها وغربی ها وسعودی ها وصهیونیست ها سران نجس وحشی ترکیه هستن.
سران آمریکا ومتحدانش سگ های شکارچی سازمان های بین المللی خیانتکارشماره یک درخاورمیانه هستند.
آمریکا وهم پیمانانش ونهاد های بین المللی وتمام تروریست ها خاورمیانه وجهان برای ما یکی هستند.


آمریکا جنایتکارشماره یک خودش درلیست سیاه سازمان ملل قرارگرفته است.
آمریکا جنایتکارشماره یک درسال 2003 حمله غیرقانونی به عراق مرتکب جنایت جنگی شده است.
آمریکا جنایتکارشماره یک درمدت 17 سال است درافغانستان وپاکستان جنایات علیه بشریت متهم است.
آمریکا جنایتکارشماره یک درجنگ نوارغزه مرتکب جنایت جنگی شده است.
آمریکا جنایتکارشماره یک درمدت 6 سال است درجنگ سوریه با همدستی تمام تروریست ها مرتکب جنایت جنگی وجنایات علیه کل بشریت متهم است.
آمریکا جنایتکارشماره یک درمدت 6 سال است درجنگ عراق با همدستی داعش و ترکیه مرتکب جنایت جنگی شده است وجنایات علیه بشریت متهم است.
آمریکا جنایتکارشماره یک 15 ماه است درجنگ یمن با همدستی عربستان واسرائیل والقاعده وداعش مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
آمریکا جنایتکارشماره یک مقصر مجرم اصلی جنگ درخاورمیانه وجهان شناخته شده است.


استفاده ازبمب های خوشته ای دریمن جنایت جنگی است ولی مدعیان حقوق بشر نمی فهمند.
آمریکا واسرائیل وعربستان وقطر وترکیه درمدت 6 سال است درجنگ سوریه وعراق ولبنان ثابت کرده است دشمن واقعی دین اسلام وقرآن ومسلمانان وکل بشریت هستند.
دولت آمریکا با غارت نفت رژیم آل سعود خود را سرپا نگه داشته است.
دولت ترکیه با غارت نفت سوریه وعراق خود را سرپا نگه داشته است.
سازمان اطلاعات ترکیه برای تروریست ها سلاح می فرستاد.
چندهزار تبعه ترکیه عضو گروه های تروریستی هستند؟
ترکیه برای القاعده سلاح فرستاده است.
رسوایی جدید درپرونده کامیونهای سلاح + فیلم.
حمله به موصل با مهمات ترکیه عملی شد.

آمریکا جنایتکار شماره یک دست ازر مردم ایران برنمی دارد.
آمریکا حق مداخله درامور داخلی ایران را ندارد.
کسی نمی تواند به ایران زوربگوید.
ایران 37 سال است که درمقابل آمریکا ایستاده / این ایران است که پرچم اسلام را بالا نگه داشته.
آمریکا جنایتکارشماره یک هیچ جای دنیا آامش ندارد.
آمریکا جنایتکارشماره یک صلاحیت رهبری مبارزه با تروریسم را ندارد.
آمریکا جنایتکارشماره یک نمی گذارد دولت سوریه وعراق با تروریست ها مبارزه می کنند.
هرجا ظلمی است رد پای آمریکا جنایتکارشماره یک را می تواند دید.
سوری ها وعراقی ها داعش را ساخته وپرداخته خود آمریکا می دانند.
عراق نباید با اشغالگران همکاری کند.
آمریکا واسرائیل وعربستان وقطر وترکیه وانگلیس وفرانسه همچنان به تروریست ها سلاح می دهند.
غربی ها جنایتکارشماره یک درمدت 6 سال است با رهبری آمریکا جنایتکارشماره یک ازطریق ترکیه جنایتکارشماره یک درسایه سکوت سازمان های بین المللی خیانتکارشماره یک که اقدام به اعزام تروریست به سوریه وعراق می کردند ونگران بازگشت آنها باشند.
حامیان تروریسم مانند آمریکا وهم پیمانانش، حمایت های همه جانبه خود را متوقف کنند.
930 فرانسوی جنایتکارشماره یک ازطریق کشورترکیه جنایتکارشماره یک به تروریست ها درعراق وسوریه پیوسته اند.
ائتلاف مقابله با داعش نمایش آمریکایی درمنطقه است.
داعش درمدت 6 سال است با رهبری آمریکا جنایتکار شماره یک درسایه سکوت دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های بین المللی خیانتکارشماره یک نفت سوریه وعراق را بشکه ای 12 دلار به ترکیه واسرائیل و کشورهای اروپایی می فروشد.
دخالت بی جای آمریکا جنایتکارشماره یک دراین موضوع نقض آشکارمقررات بین المللی است.
چه کسی داعش را تجهیزمی کند، سران آمریکا ومتحدانش!
چه کسانی درسوریه وعراق ولبنان و... با داعش همکاری می کنند، سران ٱمریکا وهم پیمانانش!
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
همه کشورهای اسلامی دربرابرآمریکا وهم پیمانانش مقصرهستند.
همه کشورهای اسلامی دربرابرجنایت های رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی کوتاهی وسکوت کرده اند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۰:۴۴
فاجعه بزرگی که در حج از سرمان گذشت!
اینکه در حج امسال خشونتی دولتی یا عملیاتی تروریستی با ابعادی فاجعه آمیز علیه حجاج ایرانی (هماهنگ با حکام سعودی یا نا هماهنگ با آنها) که شدیداً محتمل می نمود، رخ نداد قابل تامل است و می تواند آموزنده باشد.
فاجعه بزرگی که در حج از سرمان گذشت!به گزارش خبرداغ انتخاب: فرهاد شهابی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: در روزها و ماه های پیش از پرواز حجاج به عربستان در سال جاری، نگرانی بسیار شدیدی در مورد امنیت جانی آنها مطرح بود. از جمله دلایل آن، شکست های بزرگ داعش و دیگر گروه های تروریستی هم سو با آن در عراق و سوریه، مقاومت انصارالله در یمن، قدرت یافتن حاکمیتی بس معاندتر نسبت به ایران در ریاض و شدت داشتن تحرکات اسراییل در شعله ور ساختن جنگی عربی-امریکایی علیه ایران بود.

لذا علیرغم مذاکرات و توافقات حاصله و تضمینات امنیتی داده شده نسبت به حجاج ایرانی، کماکان این نگرانی جدی وجود داشت که حجاج ایرانی هدف زنجیره ای از عملیات تروریستی به ظاهر ناخواسته، لیکن به واقع هماهنگ شده با حکام سعودی قرار بگیرند.

لیکن علی رغم این نگرانی جانگداز از اعزام حجاج ایرانی به عربستان که بمثابه عمل دیوانه وار دست بردن به زیر شمشیر خشم و نفرت دشمن شیعه کش وهابی می نمود، و گذشته از بروز برخی خشونت ها و تعرضات نسبت به حجاج ایرانی، خوشبختانه شاهد وقوع فاجعه انسانی دیگری بمانند یا قابل قیاس با آن چه از مراسم حج دو سال پیش و پیش از آن به یاد داریم نبودیم.

اینکه در حج امسال خشونتی دولتی یا عملیاتی تروریستی با ابعادی فاجعه آمیز علیه حجاج ایرانی (هماهنگ با حکام سعودی یا نا هماهنگ با آنها) که شدیداً محتمل می نمود، رخ نداد قابل تامل است و می تواند آموزنده باشد. لذا سوالات و نکاتی چند در این خصوص مطرح می شود:

۱- آیا واقعا آن درجه از نگرانی و دلهره نسبت به امنیت جانی حجاج ایرانی در حج امسال کاملاً بی مورد و بی مناسبت بود؟ مقدمتا باید به این نکته توجه داشت که عدم رخ داد فاجعه مزبور، که در جای خود بسیار مسرت آمیز بوده و جای شکر فراوان به درگاه خدای مهربان دارد، به این معنا نیست که احتمال جدی وقوع یک فاجعه انسانی دیگر در عربستان در بین نبوده است. فاجعه ای که می توانست خساراتی سنگین به ملت، نظام و دولت ایران در پی داشته باشد. لذا حتی اگر احتمال یک درصدی بروز فاجعه می رفت، ابراز آن درجه از نگرانی، بی مورد و بی جا نبود. بلکه شاید آن ابراز نگرانی و رساندن موثر آن به گوش مردم و مسئولان، خود زمینه ساز فعل و انفعالات و ترتیباتی شد که از بروز فاجعه جلوگیری کرد.

۲- پس از وقوع فاجعه فوق العاده غم انگیز حج ۹۴ که سرشکستگی گسترده عربستان را در سطح بین المللی در پی داشت عربستان بطور جدی در پی اعاده اعتبار و حیثیت جهانی خویش به عنوان خادم الحرمین بوده است. از این رو، عربستان تمام هم خویش را به کار گرفت تا با برگزاری حجی امن و برخوردار از آرامش یاد فجایع پیشین را از خاطرات بزداید و موجبات افزایش اعتبار و حیثیت آل سعود را فراهم آورد.

۳- در برگزاری حج اخیر، حکومت آل سعود نشان داد آن جا که بخواهد و البته با کمک گسترده، ولیکن پنهانی سرویس های اطلاعاتی و امنیتی امریکا، اسرائیل و غرب، در حد قابل توجهی قادر به جلوگیری از هرگونه عملیات تروریستی در عربستان است. لیکن وقوع حوادث تروریستی مهمی در عربستان در پی برگزاری حج اخیر نیز ممکن است نشانگر این واقعیت باشد که امنیت در این کشور بر بنیان های کاملا قابل اتکایی استوار نیست، که وابستگی اساسی عربستان به سرویس های اطلاعاتی و امنیتی خارجی، خود عاملی تعیین کننده در ضربه پذیری بنیادی امنیت در عربستان است که در این وادی حتی حکام آل سعود نیز در امان نیستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
اقدامات کشورهای عربی هیچ ارتباطی به اسلام وپیامبر اسلام ( ص ) ندارد.
رژیم جنایتکارآل سعود مررج اسلام آمریکایی است.آل سعود از دایره اسلام خارج است.
رژیم جنایتکارآل خلیفه مررج اسلام آمریکایی است. آل خلیفه از دایره اسلام خارج است.
عربستان، چهره اسلام را لگه دارکرده است. عربستان سعودی ثابت کرد که دشمن درجه یک دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان وبشریت است.
بحرین، چهره اسلام را لگه دارکرده است.آل خلیفه ثابت کرد که درشمن درجه یک دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان وبشریت است.
اقدام بحرین دربمباران یمن با حمایت آمریکا شرم آوراست.
شرم آوراست که دولت بحرین با حمایت آمریکا مردم یمن را بمباران می کند.
رفتاربحرین شرم آوراست.
رفتار دولت بحرین دراین زمینه شرم آوراست.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
اقدامات کشورهای عربی هیچ ارتباطی به اسلام وپیامبر اسلام ( ص ) ندارد.
رژیم جنایتکارآل سعود مررج اسلام آمریکایی است.آل سعود از دایره اسلام خارج است.
رژیم جنایتکارآل خلیفه مررج اسلام آمریکایی است. آل خلیفه از دایره اسلام خارج است.
عربستان، چهره اسلام را لگه دارکرده است. عربستان سعودی ثابت کرد که دشمن درجه یک دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان وبشریت است.
بحرین، چهره اسلام را لگه دارکرده است.آل خلیفه ثابت کرد که درشمن درجه یک دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان وبشریت است.
اقدام بحرین دربمباران یمن با حمایت آمریکا شرم آوراست.
شرم آوراست که دولت بحرین با حمایت آمریکا مردم یمن را بمباران می کند.
رفتاربحرین شرم آوراست.
رفتار دولت بحرین دراین زمینه شرم آوراست.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
این درحالی است که نتانیاهو عامل اصلی کشتار۲۹۰۰ شهروند فلسطینی، زحمی شدن بیش از۱۹ هزارنفر دیگر وتخریب بیش از۳۲ هزارباب منزل درجریان جنگ غزه است که این اقدامات ازنظرقوانین بین المللی جنایت جنگی به شمارمی رود. کشتارمردم نوارغزه با کدام حقوق بین المللی سازگاراست. اقدام رژیم کودک کش صهیونیستی نوارغزه خلاف اصول انسانی است. سکوت نهاد های بین المللی درمورد نوارغزه حمایت ازجنایتکاران است. سکوت درقبال رژیم صهیونیست ها خیانت است. صهیونیست ها سگ دست نشانده آمریکا وانگلیس وفرانسه وآلمان است. دست رژیم کودک کش صهیونسیت ها وآمریکا وهم پیمانانش دریک کاسه است. رژیم صهیونیستی همان جنایاتی را می کند. که داعش مرتکب می شود. رژیم صهیونیستی مانند آمریکا جنایتکار به هیچ انسانی پایبند نیست. تجاوز رژیم کودک کش به فلسطین براساس هیچ رژیم حقوقی قابل پذیرش نیست. اسرائیلی ها بدترازنازی جنایت می کند. گروه های تروریستی درخاورمیانه برای حفظ اسرائیل ایجاد شده اند. سازمان های بین المللی فقط تماشاگر جنایات داعش و اسرائیل و آمریکا و عربستان و ترکیه و… درمنطقه هستند.


دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات آمریکا ومتحدانش تشکیل شود. با انتقاد ازسکوت سازمان ملل های حقوق بشری وشورای امنیت سازمان ملل نسبت به تجاوزگری و کشتارمسلمانان نوارغزه وفلسطین وسوریه وعراق ویمن وافغانستان ولیبی ومصرو...، این نهاد ها برای بی توجهی به حقوق انسان های مظلوم منطقه نزد افکارعمومی جهانیان چه پاسخی دارند؟ مدعیان حقوق بشربه نام دموکراسی آدمکشی می کند. کشورهای مدعی حقوق بشربنام دموکراسی به کشورها حمله می کنند. داعش، محصول کاخ سفید است. اردوغان تسلیحات داعش را تامین می کند. تجاوز بی رحمانه تروریست های داعش به زنان درعراق + تصاویر/ مدعیان مبارزه با داعش کجا هستند. داعشی ها، مزدوران آمریکا ومتحدانش هستند. داعش جسد دختران کرد را به تمایش گذاشت / مدعیان مبارزه با داعش کجا هستند.


تجاوزعربستان سعودی به یمن براساس هیچ رژیم حقوقی قابل پذیرش نیست.سازمان های بین المللی فقط تماشاگرجنایات آمریکا ومتحدانش دریمن و... هستند. مدعیان حقوق بشرعاملان اصلی فاجعه بشریت هستند. مدعیان حقوق بشرپشتیبان حملات عربستان به یمن است. کشتارمردم یمن توسط آمریکا ومتحدانش با کدام حقوق بشرسازگاراست. رژیم سفاک سعودی مانند آمریکا واسرائیل وترکیه به هیچ اصول انسانی پایبند نیست. سکوت نهاد های بین المللی درمورد سوریه وعراق ویمن و... حمایت ازجنایتکاران جنگی است. کشتارمردم مظلوم سوریه وعراق ویمن نشانگرضعف سازمان های بین المللی است. اقدامات آمریکا ومتحدانش بدترازنازی های است. عربستان سعودی همان جناتی را می کن که رژیم کودک کش صهیونیستی درنوارغزه مزتکب شده است. ترکیه درسوریه وعراق منطقه به بن بست کامل رسیده است. ارتش ترکیه هیچ تفاوتی با گروه های تروریستی دیگر ندارد. ترکیه عامل گرفتاریهای ملت سوریه وعراق است. تجاوزگری های نظامیان ترکیه به سوریه وعراق با چراغ سبزآمریکا صورت گرفته است.ترکیه عامل اصلی جنایت علیه بشریت است.

سازمان های بین المللی درمدت 6 سال چشم خود را به روی جنایات آمریکا وانگلیس وعربستان سعودی وقطر وامارات واردن وترکیه واسرائیل بسته است. رسانه های مدعیان حقوق بشر، جنایت های آمریکا وهمپیمانانش را نادیده می گیرند.همکاری آمریکا وهم پیمانانش درکشتار مردم سوریه وعراق وغزه ویمن ومصر ولیبی وافغانستان و...! چرا آمریکا داعش به افغانستان فرستاد؟ چرا آمریکا داعش به لیبی فرستاد؟ چرا آمریکا داعش به مصر فرستاد؟ چرا آمریکا داعش به یمن فرستاد؟ ادعای های سران ترکیه غیرقانونی است. بیمارستان های ترکیه همچنان پذیرای شورشیان سوریه است. داعش یکی ازدستگاه های دولت ترکیه است. دست داشتن ترکیه در ورود تروریست ها به سوریه وعراق و...


نوع عملکرد آمریکا در آتش بس پیشنهادی اش در سوریه نشان داد که این کشور به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. موارد قبلی پیشنهاد آتش بس از سوی آمریکا هم به تجهیز تروریستها برای حمله به ارتش سوریه منجر شده بود. وزیر خارجه اسبق آمریکا ما ایرانیها را تهدید کرده که اسرائیل 200 کلاهک هسته ای خود را به طرف ایران نشانه گرفته است. در چنین شرایطی بعضیها میگویند بودجه نظامی و دفاعی کشور باید حذف بشود. باید دید این بازی در زمین دشمن به عبارت بهتر تکمیل پازل بیگانگان چه علتی دارد. ایران اسلامی این آمادگی را دارد که رژیم صهیونیستی قبل از آنکه دستش به سوی شلیک برود تلآویو و حیفا را با خاک یکسان کند. حقیقت این است که اسرائیل مرده فقط تشییع جنازهاش به تأخیر افتاده است.
هر کشور عربی که با اسرائیل رابطه برقرار کند دشمن فلسطین است هر کشور عربی که با اسرائیل رابطه برقرار کند دشمن فلسطین است هر کشور عربی که با اسرائیل رابطه برقرار کند دشمن فلسطین است هر کشور و دولتی که وارد روند عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی شود خود را در کنار جبهه دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین قرار داده و هیچ قرابتی با فلسطینیها ندارد. «هیچ کشور عربی حق عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را ندارد چون این اقدام به منزله به رسمیت شناختن و مشروعیت بخشیدن به وجود اشغالگران در خاک فلسطین است.» «عادیسازی روابط به معنای به رسمیت شناختن اشغال 75 درصد از سرزمین فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی و در واقع رسمیت بخشیدن اشغال مناطق 1948 و بیتالمقدس است.»


چطورمی توان به رژیم صعیونیستی که لااقل ۲۰۰ کلاهک هسته ای دارد و اجازه داد مدعی جهان عاری از سلاح هسته ای و برنامه هسته ای ایران باشد؟ علاوه بر آنکه سلاحهای کشتار جمعی رژیم صهیونیستی باید تحت نظارت جامعه بینالمللی نابود شود و منطقه خاورمیانه اسلامی عاری از سلاحهای کشتار جمعی اداره شود کلیه قطعنامههای شورای امنیت علیه اسرائیل غاصب باید مو به مو اجرایی شود. در ضمن برای تحقق این امر خطیر پیشنهاد میشود در جهت سلامت نفوس انسانی در جامعه بشری امتیاز حق وتوی جمهوری اسلامی ایران که قطعاً به ندرت از آن استفاده خواهد شد توسط سازمان ملل متحد و افکار عمومی جامعه بشری طی یک همهپرسی جهانی به رسمیت شناخته شود.

سازمان ملل متحد، چشمانت را بازکن. داعشی ها و دیگرگروه های تروریستی، سربازپیاده نظام آمریکا ومتحدانش هستند. آمریکا ومتدانش درجنایت های تروریست ها شریک جرم هستند. آمریکا ومتحدانش تهدید واقعی درمنطقه خاورمیانه هستند. حملات عربستان جنایتکاربه یمن ، صلح وثبات منطقه را به خطرانداخته است. چرا تاکنون جواب قانع کننده ای ازنهاد های بین المللی خیانتکارداده نشده است. خطرآل سعود کمترازاسرائیل وداعش نیست. اقدامات آمریکا ومتحدانش درآموزش داعش ومخالفان سوری ودیگرگروهک تکفیری خلاف قوانین بین المللی است ازنظرحقوق بین المللی مجرم شناخته می شود. داعش 300 اسیر عراقی را اعدام کرد/ مدعیان مبارزه با داعش کجا هستند. داعش جسد دختران کرد را به تمایش کذاشت / مدعیان مبارزه با داعش کجا هستند. ائتلاف مبارزه با تروریسم داعش دروغی است. درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست مدعیان مبارزه با تروریسم درکاراست. سلاحهای ارسالی ترکیه به سوریه دردست نیروهای داعش است. ارسال سلاح برای تروریست ها جرم علیه بشریت است. مدعیان به اصطلاح مبارزه با تروریسم نمی خواهد درگیری درسوریه وعراق پایان یابد.


بیش از400 هزارنفردربحران سوریه کشته شده اند/ مدعیان مبارزه با تروریسم داعش کجا هستند. آمریکا با وجود قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به تروریست ها سوریه وعراق و... سلاح داده است. بیش از998 هزارنفر درمدت 6 سال است درسوریه وعراق ولبنان و... توسط تروریست ها با همدستی آمریکا ومتحدانش قتل عام شده اند وهمچنان نیزادامه می دهد. داعشی ها، مزدوران آمریکا ومتحدانش هستند. همه باید دست به دست هم بدهیم تا تروریسم تحت نظارت ومدیریت آمریکا ومتحدانش را درسوریه وهرجا که باشد نابود کنیم. مردم سوریه همچنین برحمایت خود از ارتش ونظام سوریه تاکید کردند. درصورت درخواست سوریه، تجهیزات نظامی ارسال می شود. ترکیه تاوان ورود گروه های مسلح به سوریه وعراق را خواهد پرداخت. ترکیه حامی اصلی تروریست های داعش درسوریه وعراق است. ترکیه خطرناکترین دشمن مسلمانان است.ترکیه ازسوریه وعراق چه می خواهد؟ 1393/3/27 بیش از4000 اثرتاریخی درموصل غارت شد.اردوغان تسلیحات داعش را تامین می کند.سران ترکیه نوکرآمریکا درمنطقه است. داعش مامورآمریکا وترکیه است. ناآرامی های عراق نتیجه بی توجهی جهان به سوریه است. اردوغان بویی از انسانیت نبرده است. آل سعود بویی ازانسان نبرده است.


آمریکا وانگلیس واسرائیل وعربستان سعودی وترکیه درمدت 6 سال است عاملان اصلی جنگ وقتل عام مردم مظلوم وبی گناه سوریه وعراق ولبنان ومنطقه هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون به مسئولیتش برای محاکمه آمریکا عمل نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون به مسئولیتش برای محاکمه انگلیس عمل نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون به مسئولیتش برای محاکمه رژیم کودک کش صهیونیستی عمل نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون به مسئولیتش برای محاکمه عربستان سعودی عمل نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون به مسئولیتش برای محاکمه ترکیه عمل نمی کند.

نتانیاهو نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی را فردی توصیف می کند که «باید مانند یک میمون در حیات وحش آفریقا زندگی کند

سیاست های تجاوزکارانه رژیم کودک کش صهیونیستی منطقه تهدید می کند. ما به دنبال آزاد سازی سرزمین فلسطین ازاشغالگری رژیم کودک کش صهیونیستی هستیم.


از تمام سازمانهای حقوق بشر و سازمان ملل درخواست داریم به دلیل اینکه مقامات رژیم اسرائیل و مقامات عربستان در طول این ۶۰ سال به تمامی، انسانها را قتل عام کرده اند و همه نوع سلاح دارند انسانهای بیگناه و غیر نظامی را سر می برند جهت نگهداری این وحشیها در باغ وحش ودیوانه خانه قطعنامه صادر شود وجهت انتقال این وحشیهای غیرانسانی اقدام فوری شود سازمان اطلاعات عربستان و اسراییل در انفجار بیروت دست داشتند بسیار روشن است که از انفجار در نزدیکی سفارت ایران در بیروت بوی نفت و دلار به مشام می رسد و کشور های مشخصی در منطقه مانند عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و اسراییل خواهان توسعه سیاست های تروریستی در منطقه هستند و در پشت اقدامات تروریستی ایستاده اند


ازسازمان ملل متحد و حقوق بشر تقاضا داریم مقامات وحشی عربستان و رژیم جعلی صهیونیستی را جابگزین حیوانات وحش در باغ وحش ها کنند

غرب های جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی و رژیم سعودی و ترکیه و قطر خیانتکار در سوریه توان خود را از دست داده اند خون انسان های مظلوم و بی گناه ریخته شده است که هرگز ازحافظه ملت سوریه و عراق و لبنان و تاریخ پاک نمی شود دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل و مجامع بین المللی و دادگاه کیفری و سازمان حقوق بشر نمی تواند یا نمی خواهد در مقابل این جنایت و خیانت و تجاوز اقدامی انجام دهد آمریکا با حمایت و همدستی دیگر کشورهای غربی وعربی با قوانین ۵ سازمان بین المللی را زیر پا گذاشتن مبنی بر استفاده از سلاح های شیمیایی با همکاری آمریکا و عربستان و گروه های تروریستی صورت گرفت است و برای کشتار مردم بی گناه سوریه از سلاح های شیمیایی استفاده می شود همچنان سکوت کرده است نهاد های بین المللی هنوز آن واکنش نشان نداده اند آمریکا خط می دهند عربستان اجرا می کنند آمریکا و غرب جنایتکار جنگی در سوریه و در منطقه هستند

آمریکا جنایتکارشماره یک اگربه اصطلاح قصد مبارزه با تروریسم وداعش را دارد باید به سراغ رژیم کودک صهیونیستی وعربستان سعودی وقطروترکیه برود.

کنار زدن رئیس جمهور قانونی مصر توسط ارتش این کشور نوعی کودتا محسوب میشود و عملی غیرقانونی است. جلوی این گونه سوءاستفاده ارتش مصر باید گرفته شود والا هیچ حزب و گروهی امنیت نخواهند داشت در ضمن ارزیابی حوادثاین کشور نشان میدهد در پشت پرده این حوادث، کشورهای قطر، عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی دست دارند و نمیگذارند آرامش به مصر برگردد. اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند. اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند. حوادثیمن برگ دیگری درکارنامه سیاه وننگین آمریکا وانگلیس وفرانسه واسرائیل است. سازمان های بین المللی عروسک خیمه شب بازی آمریکا وهم پیمانانش است. سازمان های بین المللی توانایی مقابله با جنایات آمریکا وهم پیمانانش را ندارند.


جنایت ها،خیانت های وتجاوزهای آمریکا جنایتکارشماره یک ، علت گسترش تروریسم داعش در جهان است.

جنایت ها،خیانت های وتجاوزهای انگلیس جنایتکارشماره یک ، علت گسترش تروریسم داعش در جهان است.

جنایت ها،خیانت های وتجاوزهای فرانسه جنایتکارشماره یک ، علت گسترش تروریسم داعش در جهان است.

جنایت ها،خیانت های وتجاوزهای عربستان سعودی جنایتکارشماره یک ، علت گسترش تروریسم داعش در جهان است.

جنایت ها،خیانت های وتجاوزهای رژیم جعلی صهیونیستی جنایتکارشماره یک ، علت گسترش تروریسم داعش در جهان است.

هم موشه یعلون وحشی غلط می کند هم مدعیان حقوق بشر!
اعتراف رژیم صهیونیستی به مداوای تروریستها+ویدئو


جمعه 28 آذر 1393 - 12:28:18
العالم - تاکنون بیش از هزار و 400 تروریست زخمی که در سوریه علیه نظام و مردم این کشور می جنگند، در مراکز درمانی رژیم صهیونیستی مداوا شده اند.
به گزارش روز جمعه پایگاه خبری شبکه العالم، مسوولان ارتش اسراییل در اقدامی بی سابقه به کادر پایگاه خبری بین المللی VICE اجازه دادند، روند انتقال و پذیرش مجروحان مخالفان مسلح سوری در بیمارستان های صحرایی را که در جولان اشغالی برپا شده است، مستند کرده و ثبت کنند.
روزنامه صهیونیستی هاآرتس گزارش داد: بر اساس یک گزارش تصویری از ارتش اسراییل، تعداد مجروحان مزبور که اکنون در بیمارستان های اسراییلی تحت مداوا هستند، به یک هزار و 400 نفر رسیده که 90 درصد آنان مرد هستند .
البته این آمار مهر تاییدی بر این موضوع است که مجروحان از اعضای گروههای مخالف و مسلحی هستند که با ارتش سوریه می جنگند.
درهمین حال به دلیل نظارت نظامی اسراییل بر روند مداوای مخالفان مسلح سوری و سانسور خبری آن، این موضوع همچنان بسیار مبهم باقی مانده است، اما گفته می شود این مجروحان بیشتر در بیمارستان های اسراییلی واقع در شمال فلسطین اشغالی از جمله بیمارستان بوریّة در طبریا، زیف در صفد و مرکز پزشکی جلیل در نهاریا تحت درمان قرار می گیرند.
"موشه یعلون" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ماه اکتبر در گفت و گو با روزنامه هاآرتس اذعان کرد: این کمک ها تحت نظارت سرویس امنیتی اسراییل ارایه می شود به شرط آنکه گروه های تندرو نتوانند به مرزهای این رژیم نزدیک شوند.
وزیر دفاع رژیم صهیونیستی گفت: ارتش آزاد در مناطق نزدیک به اسراییل مستقربوده که شبه نظامیانی میانه رو هستند و ما کمک های انسانی درخواستی آنها را برای روستاییان ساکن این مناطق از جمله ارایه خدمات درمانی در بیمارستان ها، غذای کودکان، تجهیزات و لوازم گرمازا را در اختیارشان قرار می دهیم؛ به شرط آنکه گروههای افراطی به مرزهای ما نزدیک نشوند.
درمان تروریست ها و گروه های مسلح مجروح درحالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی صورت می گیرد که هزینه نظارت و مراقبت شدید از این مجروحان بار سنگینی را بر آن تحمیل کرده است، زیرا سربازان اسراییلی به طور شبانه روزی در مقابل اتاق هایی که مجروحان مزبور در آن بستری هستند، نگهبانی می دهند و فقط کادر پزشکی اجازه دارند به این اتاق ها رفت و آمد داشته باشند و عمل های جراحی آنان نیز هزینه زیادی دارد.
علاوه بر این تعداد مجروحان سوری وابسته به گروههای مخالف مسلح که در بیمارستان های رژیم صهیونیستی مداوا می شوند، به میزان زیادی رو به افزایش است و هزینه یک روز بستری در این بیمارستانها 2 هزار و 500 شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) حدود 750 دلار است که گاه از هزار دلار نیز فراتر می رود.


اعتراف سرکردۀ النصره به دریافت کمک از "اسرائیل"


چهار شنبه 7 مهر 1395 - 9:57:43
"ابوالعز" یکی از سرکردگان جبهه النصره در مصاحبه با یورگِن تودِن هوفا سیاستمدار معروف آلمانی رازهایی را دربارۀ این گروه تروریستی فاش کرد.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، ابوالعز در این مصاحبه که متن آن در روزنامه آلمانی کولنا اشتات آنسایگا چاپ شده است، گفت: "اسرائیل از جبهه النصره پشتیبانی می کند."
سرکرده جبهه النصره - شاخه القاعده در سوریه - افزود: "منافع و اهداف اسرائیل و جبهه النصره به هم گره خورده است زیرا هر دو دشمن نظام سوریه و حزب الله لبنان هستند."
ابوالعز اعلام کرد: "چند گروه از جمله فتح الشام ، جیش الاسلام و احرار الشام با جبهه النصره همکاری می کنند، و گروه های دیگری که اسامی مختلفی دارند نیز با النصره همکاری می کنند."
ابوالعز خاطرنشان کرد: "فرماندهی گروه های وابسته به القاعده به فرماندهان آمریکایی سپرده شده است و ما در جبهه النصره کمک ها و تجهیزات لازم را غیرمستقیم از آمریکا دریافت می کنیم یعنی برخی کشورها این کمک ها و تجهیزات را به دست ما می رسانند."
ابوالعز با در خواست از آمریکا برای اعطای سلاح های کُشنده تر به جبهه النصره! گفت: "ما از آمریکا می خواهیم که سلاح های قدرتمندتر از سلاح هایی که هم اکنون به ما می دهد، به دستمان برساند چرا که موشک های تاو که آمریکا به ما داده بود ، معادلات میدانی را در جنگ ما با ارتش سوریه تغییر داده است. ما همچنین تانک هایی از لیبی به دست آورده ایم و خودروهای بی ام پی هم در اختیار داریم."
ابوالعز گفت: "افسران ترکیه ، عربستان ، قطر ، اسرائیل و آمریکا به جبهه النصره در امور نظامی مشاوره می دهند و ما 500 میلیون دلار از عربستان و بیش از 5 میلیون دلار از کویت دریافت کرده ایم."
ابوالعز با اشاره به پایبند نبودن النصره به هر گونه آتش بس تأکید کرد: "جبهه النصره آتش بس را به رسمیت نمی شناسد و به زودی حملاتش را تا سرنگون کردن نظام سوریه آغاز خواهد کرد."
این سرکرده النصره همچنین به جلوگیری تروریست ها از انتقال کمک های بشردوستانه به حلب اشاره کرد و گفت: "تا زمانی که نیروهای ارتش در جاده کاستلو و منطقه الملاح باشند، ما اجازه نخواهیم داد که کامیون های حامل کمک ها وارد حلب شود."
ابوالعز همچنین به تلفات و خسارات سنگین النصره در حملات ارتش سوریه اذعان کرد و گفت: "نیروهای النصره به علت حملات متوالی ارتش سوریه انسجام خود را از دست داده اند ولی در حال بازسازی خود هستند."
ابوالعز گروه مسلح ارتش آزاد سوریه را دشمن خونی النصره اعلام کرد و گفت: "جبهه النصره ارتش آزاد سوریه را به رسمیت نخواهد شناخت زیرا این گروه را مزدور می داند. نیروهای ارتش آزاد سوریه قبلاً نیروهای جبهه النصره بودند ولی با پول های کلان ترکیه و چند کشور حاشیه خلیج (فارس) از جبهه النصره جداشدند و به ارتش آزاد سوریه پیوستند."
214

محل مصاحبه با ابوالعز


حاکمان عربستان سعودی با طراحی صهیونیست ها وپشتیبانی مدعیان حقوق بشرگروه های تروریستی را به جود آورده اند.
حمایت های مدعیان حقوق بشرازتروریسم، تروریست های داعش و دیگرگروه های تروریستی « رژیم مسلمان کش آل سعود، رژیم کودک کش صهونیستی» رضایت نداریم.

13 سربازسومالی درحمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا کشته شدند.

بیش از32 هزارنفرغیرنظامی درافغانستان وپاکستان درمدت 18 سال توسط حمله غیرقانونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکا کشته شدند.

مدعیان حقوق بشر که برای یاری تروریسم ، تروریست های داعش و دیگرگروه های ترویستی به افغانستان رفتند

کشورهای اردوپایی که برای یاری تروریسم ، تروریست های داعش و دیگرگروه های ترویستی به سوریه رفتند

آمریکایی ها که برای یاری تروریسم ، تروریست های داعش و دیگرگروه های ترویستی به سوریه وعراق رفتند

مدعیان حقوق بشر که برای یاری تروریسم ، تروریست های داعش و دیگرگروه های ترویستی به سوریه وعراق رفتند


بمباران کمک های انسانی حلب کار جبهه النصره است
بمباران کمک های انسانی حلب کار جبهه النصره است

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیگرسازمان های بین لمللی،آمریکا،نگلیس،فرانسه،عربستان سعودی،قطر،ترکیه واسرائیل مسئول جنایت های سوریه وعراق هستند.

حضورآمریکا وهپیمانانش درسوریه وعراق وافغانستان و... غیرقانونی است.
حضورکشورهای اروپایی درسوریه وعراق وافغانستان و... غرقانونی است.


رژیم کودک کش صهیونیستی مرتکب 9 میلیون مورد نقض حقوق بشردرنوارغزه شده است.

رژیم کودک کش صهیونیستی مرتکب 5 میلیون مورد نقض حقوق بشردرسوریه شده است.
رژیم کودک کش صهیونیستی مرتکب 99 میلیون مورد نقض حقوق بشردرفلسطین اشغال شده است.

درپاسخ به موشه یعلون نجس وحشی وزیرجنگ سابق رژیم جعلی صهیونیستی جنایت کارشماره یک درمنطقه!
شما تروریسم را به وجود آوردید.
شما داعش را به وجود آوردید.
شما القاعده را به وجود آوردید.
شما طالبان را به وجود آوردید.
شما مخالفان سوری را به وجود آوردید.
شما شورشیان را به وجود آوردید.
شما ارتش آزاد سوریه را به وجود آوردید.
شما ترویست های سوریه را به وجود آوردید.
شما گروه های تروریستی را به وجود آوردید.
شما منافقین تروریست را به وجود آوردید.
شما جنگ را درعراق به وجود آوردید.
شما جنگ را درافغانستان به وجود آوردید.
شما جنگ را درسوریه به وجود آوردید.
شما جنگ را درلیبی به وجود آوردید
شما جنگ را درنوارغزه به وجود آوردید.
شما جنگ را درفلسطین به وجود آوردید.
شما جنگ را دریمن به وجود آوردید..

آمریکا از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
انگلیس از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
فرانسه از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
آلمان از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
رژیم کودک کش صهیونیستی از تروریست ها درسوریه حمایت میکند.
عربستان سعودی از تروریست ها درسوریه حمایت میکند.
قطر از تروریست هادرسوریه حمایت میکند.
امارات از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
اردن از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
ترکیه از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.
سازمان ملل از تروریست ها در سوریه حمایت میکند.


آمریکا آتش تروریسم را شعله ور کرد.
آمریکا باید درباره حمایت به داعش توضیح دهد.
آمریکا به بهانه مبارزه با داعش وارد سوریه می شود.!
آمریکا به بهانه مبارزه با داعش وارد عراق می شود.!
آمریکا حامی اصلی تسلیحات تروریسم است.
آمریکا حامی اصلی تسلیحات داعش است.
آمریکا مرتکب جنگی درسوریه وعراق ولبنان ونوارغزه ویمن وافغانستان ولیبی و... شده است.
آمریکا مقصراصلی طولانی شدن جنگ درسوریه وعراق ویمن وافغانستان و... است.


به درک واصل شدن رئیس جانی رژیم غاصب و جعلی و کودککش صهیونیستی را به مستضعفین سراسر جهان به ویژه حزبالله، فلسطین اشغالی و علیالخصوص به مظلومین غزه تبریک و تهنیت عرض کرده و امیدوارم بقیه سردمداران این رژیم غاصب یکی پس از دیگری روانه جهنم و آتش قهر الهی شوند و فلسطین به زودی از لوث این ناپاکان، پاک شود.


هم با اسرائیل دشمن هستیم آنها به رسیمیت نمی شناسیم.

اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود

رژیم کودک کش صهیونیستی عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

رئیس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

آمریکا عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

انگلیس عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

فرانسه عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

آلمان عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

عربستان سعودی عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی است.

کشورهای اروپایی عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی هستند.

مدعیان حقوق بشر عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی هستند.


صهیونیستها آخر پدر سوختههای دنیا هستند خودشان داعش را بوجود آورده، مسلح کرده و به جان مردم مسلمان منطقه انداختهاند و هنوز معالجه مجروحان آنها را برعهده دارند از این طرف برای فریب افکار عمومی خود را ضد داعش معرفی میکنند و همراه دیگر همپالگیهایشان در تظاهرات پاریس شرکت میکنند.
حامیان تروریسم مانند آمریکا وهم پیمانانش نماینده مسلمانان نیستند دولت های کشورهای غربی نماینده تمام تروریست ها تکفیری ها هستند


چطورمی توان به رژیم صعیونیستی که لااقل ۲۰۰ کلاهک هسته ای دارد و اجازه داد مدعی جهان عاری از سلاح هسته ای و برنامه هسته ای ایران باشد؟ علاوه بر آنکه سلاحهای کشتار جمعی رژیم صهیونیستی باید تحت نظارت جامعه بینالمللی نابود شود و منطقه خاورمیانه اسلامی عاری از سلاحهای کشتار جمعی اداره شود کلیه قطعنامههای شورای امنیت علیه اسرائیل غاصب باید مو به مو اجرایی شود. در ضمن برای تحقق این امر خطیر پیشنهاد میشود در جهت سلامت نفوس انسانی در جامعه بشری امتیاز حق وتوی جمهوری اسلامی ایران که قطعاً به ندرت از آن استفاده خواهد شد توسط سازمان ملل متحد و افکار عمومی جامعه بشری طی یک همهپرسی جهانی به رسمیت شناخته شود.
تمام سازمان های بین المللی عامل اصلی رنج کودکان فلسطینی هستند.
جنایات تمام تروریست خاورمیانه وجهان ازسوی آمریکا جنایتکارشماره یک مورد حمایت همه جانبه قرارمی گیرد.
تروریسم نجس وحشی با شرفترازاین آمریکایی ها وغربی ها وسعودی ها وصهیونیست ها سران نجس وحشی ترکیه هستن.
سران آمریکا ومتحدانش سگ های شکارچی سازمان های بین المللی خیانتکارشماره یک درخاورمیانه هستند.
آمریکا وهم پیمانانش ونهاد های بین المللی وتمام تروریست ها خاورمیانه وجهان برای ما یکی هستند.


آمریکا جنایتکارشماره یک خودش درلیست سیاه سازمان ملل قرارگرفته است.
آمریکا جنایتکارشماره یک درسال 2003 حمله غیرقانونی به عراق مرتکب جنایت جنگی شده است.
آمریکا جنایتکارشماره یک درمدت 17 سال است درافغانستان وپاکستان جنایات علیه بشریت متهم است.
آمریکا جنایتکارشماره یک درجنگ نوارغزه مرتکب جنایت جنگی شده است.
آمریکا جنایتکارشماره یک درمدت 6 سال است درجنگ سوریه با همدستی تمام تروریست ها مرتکب جنایت جنگی وجنایات علیه کل بشریت متهم است.
آمریکا جنایتکارشماره یک درمدت 6 سال است درجنگ عراق با همدستی داعش و ترکیه مرتکب جنایت جنگی شده است وجنایات علیه بشریت متهم است.
آمریکا جنایتکارشماره یک 15 ماه است درجنگ یمن با همدستی عربستان واسرائیل والقاعده وداعش مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
آمریکا جنایتکارشماره یک مقصر مجرم اصلی جنگ درخاورمیانه وجهان شناخته شده است.


استفاده ازبمب های خوشته ای دریمن جنایت جنگی است ولی مدعیان حقوق بشر نمی فهمند.
آمریکا واسرائیل وعربستان وقطر وترکیه درمدت 6 سال است درجنگ سوریه وعراق ولبنان ثابت کرده است دشمن واقعی دین اسلام وقرآن ومسلمانان وکل بشریت هستند.
دولت آمریکا با غارت نفت رژیم آل سعود خود را سرپا نگه داشته است.
دولت ترکیه با غارت نفت سوریه وعراق خود را سرپا نگه داشته است.
سازمان اطلاعات ترکیه برای تروریست ها سلاح می فرستاد.
چندهزار تبعه ترکیه عضو گروه های تروریستی هستند؟
ترکیه برای القاعده سلاح فرستاده است.
رسوایی جدید درپرونده کامیونهای سلاح + فیلم.
حمله به موصل با مهمات ترکیه عملی شد.

آمریکا جنایتکار شماره یک دست ازر مردم ایران برنمی دارد.
آمریکا حق مداخله درامور داخلی ایران را ندارد.
کسی نمی تواند به ایران زوربگوید.
ایران 37 سال است که درمقابل آمریکا ایستاده / این ایران است که پرچم اسلام را بالا نگه داشته.
آمریکا جنایتکارشماره یک هیچ جای دنیا آامش ندارد.
آمریکا جنایتکارشماره یک صلاحیت رهبری مبارزه با تروریسم را ندارد.
آمریکا جنایتکارشماره یک نمی گذارد دولت سوریه وعراق با تروریست ها مبارزه می کنند.
هرجا ظلمی است رد پای آمریکا جنایتکارشماره یک را می تواند دید.
سوری ها وعراقی ها داعش را ساخته وپرداخته خود آمریکا می دانند.
عراق نباید با اشغالگران همکاری کند.
آمریکا واسرائیل وعربستان وقطر وترکیه وانگلیس وفرانسه همچنان به تروریست ها سلاح می دهند.
غربی ها جنایتکارشماره یک درمدت 6 سال است با رهبری آمریکا جنایتکارشماره یک ازطریق ترکیه جنایتکارشماره یک درسایه سکوت سازمان های بین المللی خیانتکارشماره یک که اقدام به اعزام تروریست به سوریه وعراق می کردند ونگران بازگشت آنها باشند.
حامیان تروریسم مانند آمریکا وهم پیمانانش، حمایت های همه جانبه خود را متوقف کنند.
930 فرانسوی جنایتکارشماره یک ازطریق کشورترکیه جنایتکارشماره یک به تروریست ها درعراق وسوریه پیوسته اند.
ائتلاف مقابله با داعش نمایش آمریکایی درمنطقه است.
داعش درمدت 6 سال است با رهبری آمریکا جنایتکار شماره یک درسایه سکوت دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های بین المللی خیانتکارشماره یک نفت سوریه وعراق را بشکه ای 12 دلار به ترکیه واسرائیل و کشورهای اروپایی می فروشد.
دخالت بی جای آمریکا جنایتکارشماره یک دراین موضوع نقض آشکارمقررات بین المللی است.
چه کسی داعش را تجهیزمی کند، سران آمریکا ومتحدانش!
چه کسانی درسوریه وعراق ولبنان و... با داعش همکاری می کنند، سران ٱمریکا وهم پیمانانش!
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
عربستان دین ندارد. دین عربستان قانون جنگل است.
بحرین دین ندارد. دین بحرین قانون جنگل است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
عربستان سعودی جزء کشوراسلامی به رسمیت نمی شناسیم
امارات جزء کشوراسلامی به رسمیت نمی شناسیم.
بحرین جزء کشوراسلامی به رسمیت نمی شناسیم
عربستان فرقی با رژیم صهیونیستی ندارد.
امارات فرقی با رژیم صهیونیستی ندارد.
بحرین فرقی با رژیم صهیونیستی ندارد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
عربستان سعودی جزء کشوراسلامی به رسمیت نمی شناسیم
امارات جزء کشوراسلامی به رسمیت نمی شناسیم.
بحرین جزء کشوراسلامی به رسمیت نمی شناسیم
عربستان فرقی با رژیم صهیونیستی ندارد.
امارات فرقی با رژیم صهیونیستی ندارد.
بحرین فرقی با رژیم صهیونیستی ندارد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
سران نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ وبی شخصیت کشورهای عربی باید نگاه کنند وشرم کنند.
آغاز کمپین بینالمللی تحریم امارات بهدلیل جنایت جنگی در یمن
۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۸

کمپین بینالمللی تحریم امارات به دلیل نقض حقوق بشر در داخل و جنایت جنگی در یمن آغاز به کار کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، کمپین بین المللی تحریم امارات با عنوان "بردگی مدرن در امارات..زمان تحریم فرا رسیده است"، از روز سه شنبه آغاز شد.
این کمپین شامل یک سری برنامه ها و فعالیت های رسانه ای و تبلیغاتی برای شناساندن چهره واقعی امارات به افکار عمومی غرب است.
این کمپین یاد آور شد: امارات پرونده سیاهی در زمینه حقوق بشر نظیر تسهیل تجارت انسان، به بردگی کشیدن مدرن کارگران آسیایی، ارتکاب جنایت جنگی در یمن و حمایت مالی از گروههای تروریستی در مناطق شاهد درگیری در خاورمیانه دارد.
این کمپین همچنین فیلم کوتاهی را منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی درباره اوضاع کارگران در امارات و شرایط دشوار آنها در این کشور است؛ به گونه ای که این کارگران از حقوق اساسی خود برخوردار نیستند و دستمزد عادلانه نمی گیرند و استراحت ندارند و به آنها زیاد اجازه داده نمی شود که برای دیدار خانواده هایشان به مرخصی بروند.
در این فیلم آمده است: امارات در تلاشی شکست خورده برای زیبا سازی وجهه خود در اواخر سپتامبر گذشته قانونی را به سرعت از تصویب گذراند که مدعی حفظ حقوق کارگران است.
قرار است این کمپین دهها برنامه رسانه ای نوشتاری و تصویری برای برملا کردن آنچه در زمینه حقوق بشر در امارات می گذارد، پخش کند.
وکلای انگلیسی چند سازمان حقوق بشر اروپایی در نشست خود - به موازات برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه گذشته در ژنو- گفتند که مسئولان اماراتی سیاست هدفمندی را برای شکنجه شهروندان و اتباع خارجی مقیم این کشور و بدرفتاری با آنها دنبال می کنند.
این وکلا وجود زندان های سری در امارات را فاش کردند که در آن انواع شکنجه علیه بازداشت شدگان اعمال می شود.
آنها همچنین از سیاست سرکوبگرانه مسئولان اماراتی برای مقابله با آزادی بیان و ربودن سری افراد بدون هرگونه محاکمه قضایی سخن گفتند.
سازمان بین المللی "فرانت لاین دیفندرز" پیشتر گفت که موارد نقض گسترده حقوق بشر در امارات را ماه گذشته ثبت و طی گزارشی به سازمان ملل متحد داده است.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر گفت که موارد بازداشت خودسرانه و محاکمه های گروهی و تعرض به خانواده مدافعان حقوق بشر در امارات را ثبت کرده است.
این درحالی است که امارات در قالب ائتلاف تحت فرماندهی عربستان از حدود سه سال پیش در تجاوزگری همه جانبه به یمن شرکت دارد.
در جریان حملات ائتلاف سعودی تاکنون هزاران غیرنظامی یمنی جان باخته یا زخمی شده اند و میلیونها نفر دیگر نیز آواره شده اند.
در سایه محاصره ائتلاف سعودی علیه یمن، این کشور به شدت از کمبود کالاهای اساسی و دارو رنج می برد و بیش از دو هزار نفر بر اثر شیوع وبا جان باخته اند براساس برآورد سازمان ملل، نیم میلیون نفردیگر نیز تا پایان سال جاری میلادی به وبا مبتلا خواهند شد.
امارات جنوب یمن از جمله شهر عدن را در اشغال خود دارد و پیشتر منابع یمنی وجود زندانهای سری امارات در یمن را برملا و تصاویری از شکنجه شدن یمنی ها توسط نظامیان اماراتی در این زندانها را منتشر کردند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
سران نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ وبی شخصیت کشورهای عربی باید نگاه کنند وشرم کنند.
آغاز کمپین بینالمللی تحریم امارات بهدلیل جنایت جنگی در یمن
۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۸

کمپین بینالمللی تحریم امارات به دلیل نقض حقوق بشر در داخل و جنایت جنگی در یمن آغاز به کار کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، کمپین بین المللی تحریم امارات با عنوان "بردگی مدرن در امارات..زمان تحریم فرا رسیده است"، از روز سه شنبه آغاز شد.
این کمپین شامل یک سری برنامه ها و فعالیت های رسانه ای و تبلیغاتی برای شناساندن چهره واقعی امارات به افکار عمومی غرب است.
این کمپین یاد آور شد: امارات پرونده سیاهی در زمینه حقوق بشر نظیر تسهیل تجارت انسان، به بردگی کشیدن مدرن کارگران آسیایی، ارتکاب جنایت جنگی در یمن و حمایت مالی از گروههای تروریستی در مناطق شاهد درگیری در خاورمیانه دارد.
این کمپین همچنین فیلم کوتاهی را منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی درباره اوضاع کارگران در امارات و شرایط دشوار آنها در این کشور است؛ به گونه ای که این کارگران از حقوق اساسی خود برخوردار نیستند و دستمزد عادلانه نمی گیرند و استراحت ندارند و به آنها زیاد اجازه داده نمی شود که برای دیدار خانواده هایشان به مرخصی بروند.
در این فیلم آمده است: امارات در تلاشی شکست خورده برای زیبا سازی وجهه خود در اواخر سپتامبر گذشته قانونی را به سرعت از تصویب گذراند که مدعی حفظ حقوق کارگران است.
قرار است این کمپین دهها برنامه رسانه ای نوشتاری و تصویری برای برملا کردن آنچه در زمینه حقوق بشر در امارات می گذارد، پخش کند.
وکلای انگلیسی چند سازمان حقوق بشر اروپایی در نشست خود - به موازات برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه گذشته در ژنو- گفتند که مسئولان اماراتی سیاست هدفمندی را برای شکنجه شهروندان و اتباع خارجی مقیم این کشور و بدرفتاری با آنها دنبال می کنند.
این وکلا وجود زندان های سری در امارات را فاش کردند که در آن انواع شکنجه علیه بازداشت شدگان اعمال می شود.
آنها همچنین از سیاست سرکوبگرانه مسئولان اماراتی برای مقابله با آزادی بیان و ربودن سری افراد بدون هرگونه محاکمه قضایی سخن گفتند.
سازمان بین المللی "فرانت لاین دیفندرز" پیشتر گفت که موارد نقض گسترده حقوق بشر در امارات را ماه گذشته ثبت و طی گزارشی به سازمان ملل متحد داده است.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر گفت که موارد بازداشت خودسرانه و محاکمه های گروهی و تعرض به خانواده مدافعان حقوق بشر در امارات را ثبت کرده است.
این درحالی است که امارات در قالب ائتلاف تحت فرماندهی عربستان از حدود سه سال پیش در تجاوزگری همه جانبه به یمن شرکت دارد.
در جریان حملات ائتلاف سعودی تاکنون هزاران غیرنظامی یمنی جان باخته یا زخمی شده اند و میلیونها نفر دیگر نیز آواره شده اند.
در سایه محاصره ائتلاف سعودی علیه یمن، این کشور به شدت از کمبود کالاهای اساسی و دارو رنج می برد و بیش از دو هزار نفر بر اثر شیوع وبا جان باخته اند براساس برآورد سازمان ملل، نیم میلیون نفردیگر نیز تا پایان سال جاری میلادی به وبا مبتلا خواهند شد.
امارات جنوب یمن از جمله شهر عدن را در اشغال خود دارد و پیشتر منابع یمنی وجود زندانهای سری امارات در یمن را برملا و تصاویری از شکنجه شدن یمنی ها توسط نظامیان اماراتی در این زندانها را منتشر کردند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، عربستان است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، امارات است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، اسرائیل است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، بحرین است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درموصل ودیگرشهرهای اقیلم کردستان عراق است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، عربستان است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، امارات است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، اسرائیل است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، بحرین است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درموصل ودیگرشهرهای اقیلم کردستان عراق است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، عربستان است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، امارات است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، اسرائیل است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، بحرین است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درموصل ودیگرشهرهای اقیلم کردستان عراق است.
مشکل اصلی ما آمریکا نیست مشکلات اصلی ما درمنطقه، جنایت های، خیانت های، دخالت های، تجاوزهای کشورهای عربی جنایتکارشماره یک به سرکردگی رژیم جنایتکارآل سعود است.
نجس ترین کشور در دنیا کشورهای عربی جنایتکاراست.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، عربستان است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، امارات است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، اسرائیل است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، بحرین است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درموصل ودیگرشهرهای اقیلم کردستان عراق است.
مشکل اصلی ما آمریکا نیست مشکلات اصلی ما درمنطقه، جنایت های، خیانت های، دخالت های، تجاوزهای کشورهای عربی جنایتکارشماره یک به سرکردگی رژیم جنایتکارآل سعود است.
نجس ترین کشور در دنیا کشورهای عربی جنایتکاراست.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
رژیم صهیونیستی تهدیدی برای تمام جهان است.تمام مشکلات و ناآرامی های، قتل عام و نسل کشی در منطقه خاورمیانه و جهان به خاطرجنایت های وخیانت های و تجاوزهای و دخالت های کشورهای عربی جنایتکار و خیانتکار به سرکردگی آمریکا جنایتکار و همدستی رژ یم صهیونیستی بوده است

دبیرکل سازمان ملل خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


سازمان عفو بین الملل خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


مدعیان دروغین حقوق بشر اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


آمریکا جنایتکار وخیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


انگلیس جنایتکار وخیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


فرانسه جنایتکار وخیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟

دبیرکل سازمان ملل خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه و فلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه و فلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه و فلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


سازمان عفو بین الملل خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه و فلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


مدعیان دروغین حقوق بشر اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه وفلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


آمریکا جنایتکار وخیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه وفلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


انگلیس جنایتکار وخیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه و فلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


فرانسه جنایتکار وخیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه و فلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟
آمریکایی ها با هماهنگی، همدستی وهمکاری تمام تروریست های درمنطقه خاورمیانه وجهان اقدامات تروریستی، قتل عام ونسل کشی و آدمکشی جنایت وتجاوز می کنند و بعد آن هم بی شرمانه ما متهم می کنند.


سعودی ها به سرکردگی آمریکا با هماهنگی، همدستی وهمکاری تمام تروریست های درمنطقه خاورمیانه وجهان اقدامات تروریستی، قتل عام ونسل کشی و آدمکشی جنایت وتجاوز می کنند و بعد آن هم بی شرمانه ما متهم می کنند.
آمریکایی ها جنایتکار وخیانتکار با هماهنگی، همدستی وهمکاری تمام تروریست های درمنطقه خاورمیانه وجهان اقدامات تروریستی، قتل عام ونسل کشی و آدمکشی جنایت وتجاوز می کنند و بعد آن هم بی شرمانه ما را متهم می کنند.


سعودی ها جنایتکار وخیانتکار به سرکردگی آمریکا با هماهنگی، همدستی وهمکاری تمام تروریست های درمنطقه خاورمیانه وجهان اقدامات تروریستی، قتل عام ونسل کشی و آدمکشی جنایت وتجاوز می کنند و بعد آن هم بی شرمانه ما را متهم می کنند.

برخی کشورهای عربی جنایتکار وخیانتکار به سرکردگی آمریکا با هماهنگی، همدستی وهمکاری صهیونیست ها و تمام تروریست های درمنطقه خاورمیانه وجهان اقدامات تروریستی، قتل عام ونسل کشی و آدمکشی جنایت وتجاوز می کنند و بعد آن هم بی شرمانه ما را متهم می کنند.

بمب اتمی دربرابر مقابله علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی واجب است.

بمب اتمی دربرابر مقابله علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی واجب است.

بمب اتمی دربرابر مقابله علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی واجب است.


روزنامه صهیونیستی مطرح کرد:
اسرائیل به عربستان بمب اتم می دهد!

سه شنبه 22 ارديبهشت 1394 - 08:42
العالم - یک روزنامه صهیونیستی در مقاله ای نوشت: اسراییل باید راهکار خود را تغییر دهد و به جای فشار وارد کردن برای اعمال تحریم علیه ایران، تهدید کند که سلاح اتمی در اختیار حکومت سعودی قرار خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، هاآرتص در جدیدترین شماره خود نوشت: اگر ایران مقررات توافق خود با کشورهای ابرقدرت را نقض کرده و تصمیم به دستیابی به تسلیحات هسته ای بگیرد، اسراییل باید بر خلاف خط مشی رایج خود واکنش نشان دهد. اسراییل نباید به تهدید خود مبنی بر انجام حمله کم تاثیر به برنامه هسته ای ایران ادامه دهد بلکه باید هشدار دهد که ایران را تحت فشار قرار خواهد داد و اجازه نخواهد داد تا در خلیج فارس ایران تسلیحات هسته ای را در انحصار خود بگیرد و به عربستان در دستیابی به سلاح هسته ای کمک خواهد کرد.
هاآرتص ادامه داد: این ایده از سویی با خط مشی موجود منافات دارد زیرا اسراییل بیم آن دارد که مصر و عربستان و ترکیه در واکنش به دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای در صدد دستیابی به تسلیحات هسته ای برآیند . این موضوع برای طراحان راهبردی در تل اویو و همچنین واشنگتن یک کابوس به شمار می رود. اما نکته اصلی طرح موجود آن است که ایرانیان متقاعد شوند که بهتر است از دستیابی به تسلیحات هسته ای امتناع ورزند و در مقابل بسته تشویقی از جمله تقویت اقتصاد ایران در اختیارشان قرار داده شود. درست است که تهدید اسراییل و آمریکا مبنی بر انجام عملیات نظامی علیه ایران همچنان دراوج خود بسر می برد اما در میزان اعتبار نظامی و سیاسی چنین تهدیدی شک و تردید وجود دارد.
این روزنامه صهیونیستی افزود: ظهور سلاح هسته ای در جهان به صورت سلسله وار بوده است؛ تا زمانی که سلاح هسته ای در دست آمریکاییها بود، می بایست شوروی نیز به آن دست می یافت. پس از آن برخورداری چینی ها به این سلاح ضروری می نمود چرا که از شوروی ترس و هراس داشتند.همچنین باید هندی ها نیز به سلاح هسته ای دست می یافتند و این امر برخورداری پاکستان از سلاح هسته ای را ایجاب می کرد و تا زمانی که امریکایی ها با انگلیسی ها همکاری می کنند؛ فرانسه نیز نباید سلاح هسته ای که در اختیار دارد، کنار بگذارد".
این روزنامه به سران اسراییل توصیه می کند که "ما به عنوان ناظر در کمیته پیگیری معاهده منع گسترش سلاح هسته ای که برای بررسی طرح های این معاهده در نیویورک گرد هم آمده است، می توانیم بگوییم که به ایران اجازه احتکار هسته ای به صورت تک قطبی (و یا به صورت دوقطبی همانطور که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید) نمی دهیم بلکه در گسترش آن سهیم خواهیم بود و به عربستان نیز کمک خواهیم کرد تا به توازن برسد. از این رو ایران باید بار دیگر به فواید تلاشهای خود بیندیشد. ایران در مقابل یک گزینه جدید قرار خواهد گرفت. تمام آن تلاشهای صورت گرفته، فایده ای نخواهد داشت زیرا ایران در میان کشورهای منطقه، تنها عضو باشگاه هسته ای منطقه نخواهد بود...اگر سلاح هسته ای منع نشود، پس باید گسترش یابد".
آمریکا وهم پیمانانش تسلیحات طالبان را تامین می کنند.
کشورهای عربی مالی ظالبان را تامین می کنند.

آمریکا تسلیحات تروریسم را تامین می کند.
انگلیس تسلیحات تروریسم را تامین می کند.
فرانسته تسلیحات تروریسم را تامین می کند.
رژیم صهیونیستی تروریسم تسلیحات را تامین می کند.
ترکیه تسلیحات تروریسم را تامین می کند.

آمریکا تسلیحات القاعده را تامین می کند.
انگلیس تسلیحات القاعده را تامین می کند.
فرانسته تسلیحات القاعده را تامین می کند.
رژیم صهیونیستی القاعده تسلیحات را تامین می کند.
ترکیه تسلیحات القاعده را تامین می کند.

آمریکا تسلیحات داعش را تامین می کند.
انگلیس تسلیحات داعش را تامین می کند.
فرانسته تسلیحات داعش را تامین می کند.
رژیم صهیونیستی داعش تسلیحات را تامین می کند.
ترکیه تسلیحات داعش را تامین می کند.


آمریکا تسلیحات مخالفان سوریه را تامین می کند.
انگلیس تسلیحات مخالفان سوریه را تامین می کند.
فرانسته تسلیحات مخالفان سوریه را تامین می کند.
رژیم صهیونیستی تسلیحات مخالفان سوریه را تامین می کند.
ترکیه تسلیحات مخالفان سوریه را تامین می کند.

عربستان سعودی مالی داعش را تامین می کند.
امارات مالی داعش را تامین می کند.
کویت مالی داعش را تامین می کند.
بحرین مالی داعش را تامین می کند.

عربستان سعودی مالی القاعده را تامین می کند.
امارات مالی القاعده را تامین می کند.
کویت مالی القاعده را تامین می کند.
بحرین مالی القاعده را تامین می کند.


عربستان سعودی مالی مخالفان سوریه را تامین می کند.
امارات مالی مخالفان سوریه را تامین می کند.
کویت مالی مخالفان سوریه را تامین می کند.
بحرین مالی مخالفان سوریه را تامین می کند.

آمریکا ازسال 2003 تاکنون دروغ می گوید که درپی مبارزه با تروریسم است.
آمریکا ازسال 2003 تاکنون ثابت کرد که حامی اصلی تروریسم درجهان است.
سازمان های بین المللی باید پاسخ بدهند.
مدعیان دروغین حقوق بشرباید پاسخ دهند.
آمریکایی ها با کدام قانون و مجوز به سوریه حمله کردند؟ حمله آمریکا به سوریه، اجرای قانون جنگل بود.
صهیونیست ها با کدام قانون و مجوز به سوریه حمله کردند؟حمله رژیم صهیونیستی به سوریه، اجرای قانون جنگل بود.
سعودی ها با کدام قانون و مجوز به یمن حمله کردند؟حمله عربستان سعودی به یمن، اجرای قانون جنگل بود.
اماراتی ها با کدام قانون و مجوز به یمن حمله کردند؟حمله امارات به یمن، اجرای قانون جنگل بود.
ازهرکسی که علیه آمریکا ایستادگی کند، حمایت می کنم.
ازهرکسی که علیه اسرائیل ایستادگی کند، حمایت می کنم.
ازهرکسی که علیه عربستان ایستادگی کند، حمایت می کنم.
ازهرکسی که علیه امارات ایستادگی کند، حمایت می کنم.
مذاکره سیاسی با آمریکا وهم پیمانانش نه تنها فایده ندارد، بلکه ضررهم دارد.
گفته وگو سیاسی با آمریکا وهم پیمانانش نه تنها فایده ندارد، بلکه ضررهم دارد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
رژیم صهیونیستی تهدیدی برای تمام جهان است.تمام مشکلات و ناآرامی های، قتل عام و نسل کشی در منطقه خاورمیانه و جهان به خاطرجنایت های وخیانت های و تجاوزهای و دخالت های کشورهای عربی جنایتکار و خیانتکار به سرکردگی آمریکا جنایتکار و همدستی رژ یم صهیونیستی بوده است

دبیرکل سازمان ملل خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


سازمان عفو بین الملل خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


مدعیان دروغین حقوق بشر اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


آمریکا جنایتکار وخیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


انگلیس جنایتکار وخیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


فرانسه جنایتکار وخیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا دیکتاتورهایی مثل آل خلیفه بی ادب و آل سعود بی ادب مردم این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟

دبیرکل سازمان ملل خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه و فلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه و فلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه و فلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


سازمان عفو بین الملل خیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه و فلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


مدعیان دروغین حقوق بشر اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه وفلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


آمریکا جنایتکار وخیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه وفلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


انگلیس جنایتکار وخیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه و فلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟


فرانسه جنایتکار وخیانتکار اگر واقعا مدعی حقوق بشر است چرا نتانیاهو بی ادب مردم نوارغزه و فلسطین این دوکشور را به ستوه آورده اند حمایت می کند؟
آمریکایی ها با هماهنگی، همدستی وهمکاری تمام تروریست های درمنطقه خاورمیانه وجهان اقدامات تروریستی، قتل عام ونسل کشی و آدمکشی جنایت وتجاوز می کنند و بعد آن هم بی شرمانه ما متهم می کنند.


سعودی ها به سرکردگی آمریکا با هماهنگی، همدستی وهمکاری تمام تروریست های درمنطقه خاورمیانه وجهان اقدامات تروریستی، قتل عام ونسل کشی و آدمکشی جنایت وتجاوز می کنند و بعد آن هم بی شرمانه ما متهم می کنند.
آمریکایی ها جنایتکار وخیانتکار با هماهنگی، همدستی وهمکاری تمام تروریست های درمنطقه خاورمیانه وجهان اقدامات تروریستی، قتل عام ونسل کشی و آدمکشی جنایت وتجاوز می کنند و بعد آن هم بی شرمانه ما را متهم می کنند.


سعودی ها جنایتکار وخیانتکار به سرکردگی آمریکا با هماهنگی، همدستی وهمکاری تمام تروریست های درمنطقه خاورمیانه وجهان اقدامات تروریستی، قتل عام ونسل کشی و آدمکشی جنایت وتجاوز می کنند و بعد آن هم بی شرمانه ما را متهم می کنند.

برخی کشورهای عربی جنایتکار وخیانتکار به سرکردگی آمریکا با هماهنگی، همدستی وهمکاری صهیونیست ها و تمام تروریست های درمنطقه خاورمیانه وجهان اقدامات تروریستی، قتل عام ونسل کشی و آدمکشی جنایت وتجاوز می کنند و بعد آن هم بی شرمانه ما را متهم می کنند.

بمب اتمی دربرابر مقابله علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی واجب است.

بمب اتمی دربرابر مقابله علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی واجب است.

بمب اتمی دربرابر مقابله علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی واجب است.


روزنامه صهیونیستی مطرح کرد:
اسرائیل به عربستان بمب اتم می دهد!

سه شنبه 22 ارديبهشت 1394 - 08:42
العالم - یک روزنامه صهیونیستی در مقاله ای نوشت: اسراییل باید راهکار خود را تغییر دهد و به جای فشار وارد کردن برای اعمال تحریم علیه ایران، تهدید کند که سلاح اتمی در اختیار حکومت سعودی قرار خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، هاآرتص در جدیدترین شماره خود نوشت: اگر ایران مقررات توافق خود با کشورهای ابرقدرت را نقض کرده و تصمیم به دستیابی به تسلیحات هسته ای بگیرد، اسراییل باید بر خلاف خط مشی رایج خود واکنش نشان دهد. اسراییل نباید به تهدید خود مبنی بر انجام حمله کم تاثیر به برنامه هسته ای ایران ادامه دهد بلکه باید هشدار دهد که ایران را تحت فشار قرار خواهد داد و اجازه نخواهد داد تا در خلیج فارس ایران تسلیحات هسته ای را در انحصار خود بگیرد و به عربستان در دستیابی به سلاح هسته ای کمک خواهد کرد.
هاآرتص ادامه داد: این ایده از سویی با خط مشی موجود منافات دارد زیرا اسراییل بیم آن دارد که مصر و عربستان و ترکیه در واکنش به دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای در صدد دستیابی به تسلیحات هسته ای برآیند . این موضوع برای طراحان راهبردی در تل اویو و همچنین واشنگتن یک کابوس به شمار می رود. اما نکته اصلی طرح موجود آن است که ایرانیان متقاعد شوند که بهتر است از دستیابی به تسلیحات هسته ای امتناع ورزند و در مقابل بسته تشویقی از جمله تقویت اقتصاد ایران در اختیارشان قرار داده شود. درست است که تهدید اسراییل و آمریکا مبنی بر انجام عملیات نظامی علیه ایران همچنان دراوج خود بسر می برد اما در میزان اعتبار نظامی و سیاسی چنین تهدیدی شک و تردید وجود دارد.
این روزنامه صهیونیستی افزود: ظهور سلاح هسته ای در جهان به صورت سلسله وار بوده است؛ تا زمانی که سلاح هسته ای در دست آمریکاییها بود، می بایست شوروی نیز به آن دست می یافت. پس از آن برخورداری چینی ها به این سلاح ضروری می نمود چرا که از شوروی ترس و هراس داشتند.همچنین باید هندی ها نیز به سلاح هسته ای دست می یافتند و این امر برخورداری پاکستان از سلاح هسته ای را ایجاب می کرد و تا زمانی که امریکایی ها با انگلیسی ها همکاری می کنند؛ فرانسه نیز نباید سلاح هسته ای که در اختیار دارد، کنار بگذارد".
این روزنامه به سران اسراییل توصیه می کند که "ما به عنوان ناظر در کمیته پیگیری معاهده منع گسترش سلاح هسته ای که برای بررسی طرح های این معاهده در نیویورک گرد هم آمده است، می توانیم بگوییم که به ایران اجازه احتکار هسته ای به صورت تک قطبی (و یا به صورت دوقطبی همانطور که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید) نمی دهیم بلکه در گسترش آن سهیم خواهیم بود و به عربستان نیز کمک خواهیم کرد تا به توازن برسد. از این رو ایران باید بار دیگر به فواید تلاشهای خود بیندیشد. ایران در مقابل یک گزینه جدید قرار خواهد گرفت. تمام آن تلاشهای صورت گرفته، فایده ای نخواهد داشت زیرا ایران در میان کشورهای منطقه، تنها عضو باشگاه هسته ای منطقه نخواهد بود...اگر سلاح هسته ای منع نشود، پس باید گسترش یابد".
آمریکا وهم پیمانانش تسلیحات طالبان را تامین می کنند.
کشورهای عربی مالی ظالبان را تامین می کنند.

آمریکا تسلیحات تروریسم را تامین می کند.
انگلیس تسلیحات تروریسم را تامین می کند.
فرانسته تسلیحات تروریسم را تامین می کند.
رژیم صهیونیستی تروریسم تسلیحات را تامین می کند.
ترکیه تسلیحات تروریسم را تامین می کند.

آمریکا تسلیحات القاعده را تامین می کند.
انگلیس تسلیحات القاعده را تامین می کند.
فرانسته تسلیحات القاعده را تامین می کند.
رژیم صهیونیستی القاعده تسلیحات را تامین می کند.
ترکیه تسلیحات القاعده را تامین می کند.

آمریکا تسلیحات داعش را تامین می کند.
انگلیس تسلیحات داعش را تامین می کند.
فرانسته تسلیحات داعش را تامین می کند.
رژیم صهیونیستی داعش تسلیحات را تامین می کند.
ترکیه تسلیحات داعش را تامین می کند.


آمریکا تسلیحات مخالفان سوریه را تامین می کند.
انگلیس تسلیحات مخالفان سوریه را تامین می کند.
فرانسته تسلیحات مخالفان سوریه را تامین می کند.
رژیم صهیونیستی تسلیحات مخالفان سوریه را تامین می کند.
ترکیه تسلیحات مخالفان سوریه را تامین می کند.

عربستان سعودی مالی داعش را تامین می کند.
امارات مالی داعش را تامین می کند.
کویت مالی داعش را تامین می کند.
بحرین مالی داعش را تامین می کند.

عربستان سعودی مالی القاعده را تامین می کند.
امارات مالی القاعده را تامین می کند.
کویت مالی القاعده را تامین می کند.
بحرین مالی القاعده را تامین می کند.


عربستان سعودی مالی مخالفان سوریه را تامین می کند.
امارات مالی مخالفان سوریه را تامین می کند.
کویت مالی مخالفان سوریه را تامین می کند.
بحرین مالی مخالفان سوریه را تامین می کند.

آمریکا ازسال 2003 تاکنون دروغ می گوید که درپی مبارزه با تروریسم است.
آمریکا ازسال 2003 تاکنون ثابت کرد که حامی اصلی تروریسم درجهان است.
سازمان های بین المللی باید پاسخ بدهند.
مدعیان دروغین حقوق بشرباید پاسخ دهند.
آمریکایی ها با کدام قانون و مجوز به سوریه حمله کردند؟ حمله آمریکا به سوریه، اجرای قانون جنگل بود.
صهیونیست ها با کدام قانون و مجوز به سوریه حمله کردند؟حمله رژیم صهیونیستی به سوریه، اجرای قانون جنگل بود.
سعودی ها با کدام قانون و مجوز به یمن حمله کردند؟حمله عربستان سعودی به یمن، اجرای قانون جنگل بود.
اماراتی ها با کدام قانون و مجوز به یمن حمله کردند؟حمله امارات به یمن، اجرای قانون جنگل بود.
ازهرکسی که علیه آمریکا ایستادگی کند، حمایت می کنم.
ازهرکسی که علیه اسرائیل ایستادگی کند، حمایت می کنم.
ازهرکسی که علیه عربستان ایستادگی کند، حمایت می کنم.
ازهرکسی که علیه امارات ایستادگی کند، حمایت می کنم.
مذاکره سیاسی با آمریکا وهم پیمانانش نه تنها فایده ندارد، بلکه ضررهم دارد.
گفته وگو سیاسی با آمریکا وهم پیمانانش نه تنها فایده ندارد، بلکه ضررهم دارد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
همکاری های نظامی و اطلاعاتی اسرائیل با کشورهای عربی دشمن درجه یک دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان وبشریت !
دوشنبه 17 مهر 1396 - 15:00
که اسرائیل با کشورهای عربی جنایتکارشماره همکاری های نظامی و اطلاعاتی دارد که رسانه ای نمی شوند.
کشورهای عربی ثابت کرده است که دشمن تاریخی دین اسلام هستند.
ملت های کشورهای عربی و سران کشورهای عربی نه تنها مسلمان نیستند بلکه جزء آدم نیستند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
سکوت دربرابرجنایت ازخود جنایت بدتراست.
عربستان سعودی با چراغ سبز مدعیان حقوق بشردریمن جنایت می کند.
ومجامع حقوق بشری خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند.
حمله جنگندههای سعودی به صعده ۹ کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت
18 مهر 1396 ساعت 8:53
یک منبع محلی یمنی اعلام کرد که در حمله جنگنده های عربستان به شهر «شدا» در استان صعده چندین غیرنظامی یمنی کشته و زخمی شدند.
یک منبع حلی در استان صعده اعلام کرده که در پی حمله دیشب دوشنبه شب، جنگنده ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان به استان صعده دست کم ۱۳ نفر کشته و زخمی شدند.

بر اساس این خبر این حمله مناطق مسکونی منطقه «مشاف» در شهر «شدا» را هدف قرار داده و منجر به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۴ تن دیگر شده بود.

این منبع محلی به اسپوتنیک گفته این حمله فقط چندساعت بعد از تیراندازی گارد مرزی عربستان به سوی شهروندان یمنی در منطقه «المشنق» در شهر شدا و منطقه الرقو در شهر «منبه» در استان صعده بوده است که این حمله نیز منجر به کشته و زخمی شدن ۷ نفر شد.

حمله عربستان به یمن تا کنون منجر به مرگ ده ها هزار نفر شده و علاوه بر آن دست کم ۳ میلیون نفر در پی شرایط بد زندگی به خاطر جنگ آواره شده اند و با توجه به اینکه اوضاع انسانی روز به روز در این کشور بدتر می شود و با انتشار بیماری هایی چون وبا، دست کم ۱۴ میلیون نفر در یمن نیاز به کمک های بهداشتی و پزشکی دارند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
گاردین: عربستان به دنبال گریز از اتهام نقض حقوق بشر و جنایت جنگی در یمن است
کشتار غیرنظامیان در یمن توسط رژیم ال سعود
روزنامه گاردین روز جمعه در گزارشی نوشت: عربستان در قبال جلوگیری از اعزام کمیته مستقل حقیقت یاب به یمن، مجبور به پذیرش بازرسان سازمان ملل برای تهیه گزارشی از مصادیق نقض حقوق بشر در این کشور شد.
روزنامه گاردین با تاکید بر اینکه ریاض به دنبال گریز از اتهام جنایت جنگی در یمن است، نوشت: ریاض ازخطر اعزام کمیته مستقل حقیقت یاب به یمن جان سالم به در برد، اما مجبور شد بپذیرد که بازرسان سازمان ملل مصادیق نقض حقوق بشر در این کشور را گزارش دهند.
به نوشته این روزنامه انگلیسی ، قطعنامه روز پنجشنبه شورای حقوق بشر در ژنو که پشت درهای بشته صادر شد، یک ناکامی در مقابل پاسخگو نبودن عربستان است.
گاردین می افزاید: نتیجه نشست شورای حقوق بشر نشان می دهد که عربستان مصمم است تا از اتهام حملات گسترده ای که از ماه حمل سال گذشته در یمن به راه انداخت و مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است،بگریزد.
روزنامه گاردین در ادامه نوشت: "سید احمد الوداعی"، مدیر مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین می گوید: برخی از اعضاء نهاد شورای حقوق بشر سازمان ملل که در درگیری های یمن نقش دارند، تلاش کردند تا دستورالعمل سازمان ملل را تحریف کنند؛ این ناکامی دیگری از سوی یک دستگاه برجسته مدافع حقوق بشر است که به طور وقیحانه ای عضویت عربستان ، یکی از وحشیانه ترین دولت های جهان را در این نهاد بین المللی پذیرفت تا اکنون این گونه قطعنامه صادر کند.
گفتنی است؛ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد پیشتر با اشاره به کشته شدن افراد غیر نظامیان در یمن ، ادامه این وضعیت را "عمیقا نگران کننده" توصیف کرده بود.
براساس گزارش سازمان ملل ، از زمان شروع حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه یمن درماه حمل سال 1394 بیش از 10 هزار نفردر یمن کشته شده اند که بیش از 3 هزار و 800 نفرشان غیرنظامی بوده اند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
سران نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ وبی شخصیت کشورهای عربی باید نگاه کنند وشرم کنند.
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۷

۵۰ بار حمله هوایی عربستان به یمن
جنگنده‎های سعودی طی ساعات گذشته بیش از ۵۰ بار مناطق مختلف یمن را بمباران کردند که در پی آن چندین نفر از شهروندان یمنی کشته یا زخمی شدند.
جنگندههای سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵۰ بار به مناطق مختلف یمن حمله کردند.

خبرگزاری رسمی یمن «سبأ» به نقل از یک منبع نظامی گفته که روز گذشته یک زن در حمله هوایی ائتلاف سعودی به روستای «الحلیله» در منطقه بنی مطر استان صنعاء کشته و چهار نفر از شهروندان یمنی نیز در حمله به منطقه آل مقنع در منطقه منبه استان صعده زخمی شدند.

جنگندههای سعودی در ادامه تجاوزات هوایی خود، سه بار به منطقه الظاهر، یک بار به منطقه شدا و یک بار به منطقه برکان و منطقه آل صبحان در منطقه «باقم» حمله کردند.

جنگندههای عربستان همچنین چهار بار به منطقه البقع در منطقه کتاف حمله و سه بار نیز منطقه المصلوب و پنج بار منطقه الغیل استان الجوف را بمباران کردند و دو بار نیز منطقه صراوح استان مأرب را هدف قرار دادند.

در استان «حجه» واقع در غرب یمن نیز جنگنده های سعودی به منطقه مشعر در منطقه مستبا حمله و ۱۵ بار نیز دو منطقه حرض و میدی را بمباران کردند.

نیروی هوایی عربستان طی ساعات گذشته همچنین سه بار منطقه یختل در المخا و یک بار منطقه الهاملی در منطقه موزع استان تعز را بمباران کرده و دو بار نیز پایگاه الطلعه در نجران و پنج بار شهر الربوعه در منطقه عسیر را هدف قرار داد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
چرا ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن کاری القاعده ندارد؟
چرا ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن کاری داعش
ندارد؟
چرا ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن کاری جبهه النصره ندارد؟
چرا ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن کاری ارتش آزاد سوریه ندارد؟
چرا ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن کاری مخالفان سوریه ندارد؟
چرا ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن کاری گروه های تروریستی ندارد؟
حمله جنگنده های ائتلاف بین المکللی به سرکردگی واشنگتن نشان دهنده حمایت ازتروریست های داعش ودیگرگروه های تروریستی است.
ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن به دنبال جنگ با تروریسم، داعش و دیگرگروه های تروریستی نیست وفقط به دنبال منافع خودش است.
ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن ازداعش حمایت می کند.
ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن نیروی هوایی داعش درسوریه وعراق است.
ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن نیروی هوایی داعش شده است.
داعش های ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن درعراق وسوریه چه می کنند؟
ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن حامی تروریسم است.
ائتلاف بین المللی به سرکردگی واشنگتن درحال کمک به داعش است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
چرا مجلس نمایند گان آمریکا جنایتکارسکوت اختیارکرده اند.
مجامع حقوق بشری خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند.
چرا مدعیان حقوق بشرسکوت اختیارکرده اند.
چرا سازمان های بین المللی سکوت اختیارکرده اند.
چرا کشورهای عربی جنایتکارخفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.
چرا کشورهای اروپایی خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.
چرا کشورهای به اسلامی خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند.
و این درحالی است که آمریکایی ها جنایتکارشماره یک تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات صهیونیست ها نمی کنند.
و این درحالی است که مدعیان دروغین حقوق بشرخیانتکار شماره یک تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات صهیونیست ها نمی کنند.
بازداشت ۵۰۰۰ فلسطینی از آغاز سال جاری تاکنون

پنجشنبه 20 مهر 1396 - 12:20
مرکز مطالعات اسرای فلسطین از بازداشت ۵هزار فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی از آغاز سال جاری میلادی تاکنون خبر داد.
العالم ـ فلسطین اشغالی
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مرکز مطالعات اسرای فلسطین اعلام کرد که نظامیان صهیونیست به حملات خود به منازل فلسطینیان در کرانه باختری و قدس اشغالی شدت بخشیده اند.
دکتر رافت حمدونه مدیر این نهاد حقوقی در گزارشی تصریح کرد که اشغالگران صهیونیست از آغاز سال جاری تاکنون دست به 5000 مورد بازداشت فلسطینیان زده اند.
وی خاطرنشان کرد، از 5000 مورد بازداشت 1720 مورد فقط در شهر قدس اشغالی صورت گرفته است.
وی از نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشر خواست برای رسوا سازی تجاوزات و جنایات اشغالگران صهیونیست علیه ملت فلسطین هر چه سریع تر وارد عمل شوند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
چرا مجلس نمایند گان آمریکا جنایتکارسکوت اختیارکرده اند.
مجامع حقوق بشری خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند.
چرا مدعیان حقوق بشرسکوت اختیارکرده اند.
چرا سازمان های بین المللی سکوت اختیارکرده اند.
چرا کشورهای عربی جنایتکارخفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.
چرا کشورهای اروپایی خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.
چرا کشورهای به اسلامی خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند.
و این درحالی است که آمریکایی ها جنایتکارشماره یک تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات صهیونیست ها نمی کنند.
و این درحالی است که مدعیان دروغین حقوق بشرخیانتکار شماره یک تاکنون هیچ اعتراضی به این جنایات صهیونیست ها نمی کنند.
بازداشت ۵۰۰۰ فلسطینی از آغاز سال جاری تاکنون

پنجشنبه 20 مهر 1396 - 12:20
مرکز مطالعات اسرای فلسطین از بازداشت ۵هزار فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی از آغاز سال جاری میلادی تاکنون خبر داد.
العالم ـ فلسطین اشغالی
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مرکز مطالعات اسرای فلسطین اعلام کرد که نظامیان صهیونیست به حملات خود به منازل فلسطینیان در کرانه باختری و قدس اشغالی شدت بخشیده اند.
دکتر رافت حمدونه مدیر این نهاد حقوقی در گزارشی تصریح کرد که اشغالگران صهیونیست از آغاز سال جاری تاکنون دست به 5000 مورد بازداشت فلسطینیان زده اند.
وی خاطرنشان کرد، از 5000 مورد بازداشت 1720 مورد فقط در شهر قدس اشغالی صورت گرفته است.
وی از نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشر خواست برای رسوا سازی تجاوزات و جنایات اشغالگران صهیونیست علیه ملت فلسطین هر چه سریع تر وارد عمل شوند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
درباره هدف اصلی آمریکا از حملات نظامی با ادعای مبارزه با تروریسم

این اقدامات در راستای تلاش برای تسلط بر روند سیاسی و همچنین افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه صورت می گیرد و آمریکا با استفاده از القاعده و دیگر گروه ها در صدد است تا با دشمنان راهبردی خود در منطقه تسویه حساب کند. این گروه ها به عنوان ارتش زمینی برای آمریکا کار می کنند و از سوی دیگر آمریکا نیز از این گروه ها برای مشروع نشان دادن مداخلاتش استفاده می کند. القاعده ساخته آمریکا است و هر جا آمریکا حضور دارد، القاعده نیز حاضر است.
آمریکا و متحدانش از طریق تجاوز به یمن در صدد نجات دادن القاعده هستند و زمانی که مردم یمن در حال نابود کردن این گروه بودند، آمریکایی ها القاعده را نجات دادند؛ به نظر می رسد که آمریکایی ها با این کار در صدد مجازات مردم یمن بودند. برخی حملات آمریکایی ها به القاعده به این کشور مشروعیت می دهد و مورد تائید مردم قرار می گیرد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
درباره هدف اصلی آمریکا از حملات نظامی با ادعای مبارزه با تروریسم

این اقدامات در راستای تلاش برای تسلط بر روند سیاسی و همچنین افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه صورت می گیرد و آمریکا با استفاده از القاعده و دیگر گروه ها در صدد است تا با دشمنان راهبردی خود در منطقه تسویه حساب کند. این گروه ها به عنوان ارتش زمینی برای آمریکا کار می کنند و از سوی دیگر آمریکا نیز از این گروه ها برای مشروع نشان دادن مداخلاتش استفاده می کند. القاعده ساخته آمریکا است و هر جا آمریکا حضور دارد، القاعده نیز حاضر است.
آمریکا و متحدانش از طریق تجاوز به یمن در صدد نجات دادن القاعده هستند و زمانی که مردم یمن در حال نابود کردن این گروه بودند، آمریکایی ها القاعده را نجات دادند؛ به نظر می رسد که آمریکایی ها با این کار در صدد مجازات مردم یمن بودند. برخی حملات آمریکایی ها به القاعده به این کشور مشروعیت می دهد و مورد تائید مردم قرار می گیرد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
تروریستپروری مدرن؛
پلیس فدرال آمریکا؛ سازمانی که از القاعده و داعش خطرناکتر است +عکس

جوان بلند قامتی که جلیقه انفجاری به تن و تفنگی در دست داشت، درب اتاقش در هتل می ایستد و این جملات را بر زبان می آورد: این پیام من به تمام مسلمانان جهان است، اینکه در لوای ایمان به خدا با هم متحد شوید تا انتقام خواهران مسلمانانی که در عراق و افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای جهان مورد تجاوز قرار گرفتند، را بگیریم.
گروه بینالملل مشرق - مارس گذشته مقابل پارچه نوشتهای که روی آن با رنگ قرمز و خط بسیار بزرگ کلمه (TED) نوشته شده بود و در سالن آمفی تئاتری نسبتا کوچک میان تشویق ها و کف زدن های مستمر حضار، «تریور آرونسون»، روزنامه نگار معروف آمریکایی که تحقیقاتش در افشای ماهیت و پشت پرده بسیاری از قضایا میان آمریکایی ها معروف است، یکی از عجیب ترین سخنانش را بر زبان آورد.

وی حاضران را اینگونه مورد خطاب قرار داد: سازمانی خطرناک تر از سازمان تروریستی القاعده و جنبش افراط گرا و تکفیری داعش در کشور فعالیت می کند که مسئول تمام توطئه های تروریستی است که آمریکا با آن مواجه است.

در حالی که آثار تعجب را می شد، به راحتی در چهره حاضران مشاهده کرد، این روزنامه نگار آمریکایی سخنان خود را اینگونه ادامه داد: این سازمان بدون تردید «پلیس فدرال آمریکا» معروف به (FBI) است!!

آرونسون ادامه می دهد: اگر پیشتر سری به پایگاه اینترنتی پلیس فدرال آمریکا زده باشید و بخش مربوط به فهرست تروریست های معروف تحت پیگرد این سازمان را از نظر گذرانده باشید، نام افراد معروفی که شاید به دهه ها قبل باز می گردند، دیده می شود، افرای مانند "محمد علي حامدي" لبناني که در سال 1985 در ربودن هواپیمای آمریکایی پرواز 847 مشارکت داشت، همچنین "رمضان عبد الله شلح"، یکی از موسسان جنبش جهاد اسلامی فلسطین و دبیرکل کنونی این جنبش و یا "عبد الله أحمد عبد الله" مصری که در بمبگذاری سفارت آمریکا در سال 1998 در شهر دار السلام، پایتخت کشور آفریقایی تانزانیا مشارکت داشت.

این روزنامه نگار آمریکایی تاکید می کند که تعمق در هریک از این نام ها و شخصیت ها ما را به این نتیجه می رساند که بسیاری از داستان ها و حکایاتی که درباره چنین افرادی وجود دارد، ساخته و پرداخته خود پلیس فدرال آمریکاست و اف بی آی خود از جمله سازندگان و پرورش دهندگان تروریسم در عرصه بین المللی است.برای فهم و دریافت این نکته لازم به نظر می رسد که در ابتدای امر نگاهی به تاریخچه دستگاه یا سازمان پلیس فدرال آمریکا داشته باشیم.

آغاز شکل گیری
در سال 1896 میلادی دفتر ملی کشف فعالیت های جنایی فعالیت خود را درحالی آغاز کرد که به دفاتر خود مجوز اجرای قانون در تمام سطوح در سراسر آمریکا و با اطلاعات مورد نیاز برای دستگیری جنایتکاران و متهمان و در مورد جنایتکاران معروف و مشهور با دادن نام و مشخصات آنها را داد.

اما 5 سال برای فعالیت این دفتر کافی و بسنده به نظر نمی رسید، چون پس از آن حادثه ترور «ویلیام مکین لی»، بیست و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا به دست یکی از آنارشیست ها رخ داد که ضربه ای بزرگ برای جامعه آمریکا در دو بعد امنیتی و سیاسی است.

دفتر ملی کشف فعالیت های جنایی از فرصت استفاده کرد تا از خود و فعالیت هایش در دادگستری دفاع و تاکید کند که هزاران پرونده از جنایات آنارشیست ها در اختیار دارد، اما «تئودور روز ولت»، رئیس جمهوری وقت آمریکا بر این باور بود، برای مبارزه با این پرونده نیاز به قدرت بیشتر و قبضه سخت تر است.به همین منظور «چارلز بوناپارت»، دادستان وقت آمریکا را مامور تشکیل دستگاه تحقیقات و بازجویی مستقل کرد تا گزارش های خود را تنها به بوناپارت ارائه دهد.

پس از گیر و دار بسیار میان دولت و کنگره و بیم و هراس های موجود از مبدل شدن این دستگاه به پلیس سری آمریکا، روز ولت موافقت با تشکیل این دستگاه را به دست آورد که در سال 1908 به «کمیته تحقیقات و بازجویی» تبدیل شد.

«کمیته تحقیقات و بازجویی» تا سال 1935 میلادی به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در این سال به عنوان دستگاهی مستقل و تحت عنوان «پلیس فدرال آمریکا» فعالیت خود را آغاز کرد که تا به امروز تحت همین نام و عنوان به فعالیت خود ادامه می دهد.

دستگاه پلیس فدرال آمریکا در واقع سازمان اطلاعات داخلی آمریکاست که وظیفه مبارزه با فعالیت های تروریستی و جنایات خطرناک و پیچیده را داخل آمریکا دارد (قانون آمریکا سازمان سیا یا همان سازمان اطلاعات مرکزی این کشور را از فعالیت داخل کشور باز می دارد).

پلیس فدرال آمریکا قدرتمندتر از رئیس جمهوری آمریکا
رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا بی شک آرزوی هر شهروند آمریکایی است. ریاست جمهوری مسندی است که تا آخر عمر فرد را از هرگونه پیگرد و بازجویی و تحقیقی در امان نگه می دارد و او را به هر خواسته ای که دارد، می رساند.

«ادگار هوفر»، یکی از مهمترین ستون ها و ارکان تاریخی این دستگاه امنیت داخلی آمریکاست که دارای یکی از طولانی ترین دوره های ریاست و احراز مناصب ارشد در آن است. هوفر در سال 1935 به عنوان اولین رئیس دفتر تحقیقات و بازجویی پلیس فدرال آمریکا منصوب شد و ریاست وی 37 سال تا زمان مرگش در سال 1972 ادامه یافت و در این مدت شاهد روی کار آمدن هشت رئیس جمهوری بود.

وی در حالی که سی و یکمین سال ریاست خود در دفتر تحقیقات و بازجویی پلیس فدرال آمریکا را سپری می کرد، هفتاد ساله بود و این سنی است که قانون آمریکا بازنشستگی را برای افراد الزامی می داند و بالطبع هوفر باید بازنشسته می شد.

این سال مصادف با به قدرت رسیدن «لیندون جانسون» به عنوان رئیس جمهوری آمریکا پس از ترور «جان اف کندی» بود، اما جانسون قانون مزبور را تغییر داد و هوفر را به عنوان رئیس دفتر تحقیقات و بازجویی پلیس فدرال آمریکا برای مدتی نامحدود منصوب کرد.

برای اینکه به قدرت هوفر پی ببریم، به مخالفت های دو رئیس جمهوری آمریکا یعنی جان اف کندی و هری ترومن و تمایل آنها به برکناری وی اشاره می کنیم که در انجام آن ناتوان بودند، چون هزینه سیاسی برکناری هوفر برای آنها بسیار کلان و سنگین بود و هیچ دولت روی کار آمده ای در آمریکا حاضر به پذیرش این توان نبود.

این هزینه سنگین ریشه در برنامه سری و محرمانه ای به نام «کونتل پرو» داشت که هوفر از اواسط دهه پنجاه قرن گذشته میلادی آن را هدایت و فرماندهی می کرد. در آن زمان دادگاه عالی آمریکا به صورت مستمر با وضع قوانینی که اختیارات و صلاحیت های وزارت دادگستری و دستگاه های رسمی تابع آن از جمله پلیس فدرال آمریکا را در حوزه بازپرسی از افراد و تحت پیگرد و کنترل قرار دادن آنها براساس گرایشات سیاسی اشان محدود می کرد، حلقه فشار بر این دستگاه ها را تنگ تر می کرد.

آنچه هوفر در آن زمان دست به آن زد، تاسیس کونتل پرو برای تعقیب و زیر نظر گرفتن افراد مظنون و مشکوک و جمع آوری پرونده ها و اطلاعاتی درباره رسوایی های آنها بود تا از اطلاعات به دست آمده به عنوان اهرم فشار استفاده شود.

این برنامه بعدها توسعه و گسترش یافت تا سیاستمداران و شخصیت های سیاسی آمریکا از هر طیف و مشربی را در برگیرد و این به مرور زمان موجب شد تا دستگاه پلیس فدرال آمریکا به قدرتی شکست ناپذیر و تصمیم گیرنده ای اساسی در سیاستگذاری ها و کنگره آمریکا در این دوره تبدیل شود.

تروریسم پروری
باز گردیم به ابتدای مطلب جایی که «تریور آرونسون»، روزنامه نگار معروف آمریکایی در آمفی تئاتر TED شهر نیویورک گفت: سال هاست که در پرونده های مربوط به تروریسم در آمریکا تحقیق می کنم و پس از این همه کار به این نتیجه قاطع رسیدم که پلیس فدرال آمریکا در تروریسم پروری و استفاده از تروریستهایی که پرورش داده از بسیاری دستگاه ها و نهادها و گروه های تروریستی بهتر عمل می کند.

در سال 2011 میلادی پلیس فدرال آمریکا «ابو خالد عبد اللطیف» و «والی مجاهد» را به اتهام برنامه ریزی برای حمله مسلحانه به یک پایگاه نظامی در واشنگتن بازداشت کرد. هر دو دارای سوابق بیماری های روحی و روانی بودند و مدارک پزشکی لازم در این خصوص موجود بود، نکته مهم و قابل تامل آن بود که اطلاعات جمع آوری شده در خصوص این افراد و عملیات بازداشت آنها توسط یکی از مخبران دفتر پلیس فدرال آمریکا به نام «رابرت چالدز» صورت گرفت که پیشتر به محکوم به تجاوز به کودکان شده و برای انجام این ماموریت درخواست 90 هزار دلار کرده بود.

این قضیه تا حدود زیادی بیانگر اهداف پلیس فدرال آمریکاست. چون رابرت چارلز دوست ابو خالد بود و هنگامی که ابو خالد از وی درخواست سلاح برای انجام ماموریت تروریستی اش را داشت، رابرت به وی قول مساعد داده بود.

رابرت موضوع را به اطلاع پلیس فدرال می رساند و پلیس فدرال ترجیح می دهد تا عملا ابو خالد را به سلاح و انواع بمب مجهز کند، به گونه ای که وقتی ابو خالد این بمب ها را می بیند، می پرسد، آیا اینها واقعی هستند؟ و اگر آنها را پرتاب کنی منفجر خواهند شد؟سوال این است که واقعا چه نیازی به در اختیار قرار دادن سلاح به ابو خالد وجود داشت؟

یکی از مهمترین رخ دادهایی که بر روند فعالیت پلیس فدرال آمریکا تاثیر گذاشت، حملات 11 سپتامبر 2001 است. تا این تاریخ، فعالیت پلیس فدرال آمریکا به مراقبت از جبهه داخلی و مبارزه با جنایات سازمان یافته داخل کشور بود، اما پس از این تاریخ ماموریت های پلیس فدرال آمریکا 180 درجه تغییر کرد و ماموریت اصلی آن به پیگرد و دستگیری تروریست ها و یا کشف و شناسایی فعالیت های تروریستی و جلوگیری از وقوع آنها محدود شد.

این تحول خطرناکی بود که به همراه آن این دستور برای پلیس فدرال آمریکا صادر شد که «آنچه در 11 سپتامبر رخ داد، به هیچ وجه نباید تکرار شود».در طول این سال ها پلیس فدرال آمریکا همواره افتخار کرده که ده ها حملات تروریستی را ناکام گذاشته است. اما جالب است، بدانید که برای این عملیات ها بودجه ای بالغ بر 3.5 میلیارد دلار سالیانه به این دستگاه داده شده و این جدای از بودجه مبارزه با دیگر قضایای فساد و جنایات سازمان یافته و گروه های تبهکار و پول شویی است، چراکه در این خصوص نیز این دستگاه بودجه دیگری بالغ بر 2.5 میلیارد دلار دریافت کرده است.

پلیس فدرال آمریکا درحال حاضر بزرگترین شبکه جاسوسی را با 15 هزار جاسوس و مزدور در آمریکا تشکیل داده که تمام فعالیت های شهروندان این کشور را زیر نظر دارند و هیچ فعالیت مشکوکی از دید آنها مخفی نمی ماند، افزون بر اینکه هر اطلاعات درست و دقیقی که منجر به عملیات موفق شود، برای این افراد پاداش مالی به همراه دارد که مبلغ آن تا 100 هزار دلار می رسد.

در چنین شرایطی طبیعی است که اقلیت مسلمان آمریکا اولین هدف این شبکه باشد. غیر از آن بیماران روحی و روانی شکار بعدی این دستگاه هستند و در این خصوص می توان به عملیات پلیس فدرال آمریکا در سال 2009 اشاره کرد که طی آن این دستگاه یک بمب را خنثی کرد.

عامل این بمبگذاری «جیمز کرومتی»، کارمند ورشکسته ای بود که پرونده پزشکیش نشان از بیماری روحی و روانی وی داشت. بعدها مشخص شد که یکی از مخبران پلیس فدرال آمریکا با پرداخت مبلغی وی را اغوا کرده تا اقدام به این بمبگذاری کند.

نمونهها بیشمارند
هفتم ژانویه 2012 میلادی جوان بلند قامتی که کتی انتحاری به تن و تفنگی در دست داشت، درب اتاقش در هتل می ایستد و این جملات را بر زبان می آورد: این پیام من به تمام مسلمانان جهان است، اینکه در لوای ایمان به خدا با هم متحد شوید تا انتقام زنان و خواهران مسلمانانی که در عراق و افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای جهان مورد تجاوز قرار گرفتند، را بگیریم.

فیلم گرفته شده از این جوان 8 دقیقه بیشتر نیست. در فیلم مشاهده می شود که به محض شروع فیلم برداری فردی پشت صحنه دستور شروع فیلم برداری را می دهد و فیلم با شلیک بازپرس پلیس فدرال و وزارت دادگستری آمریکا پایان می یابد و پلیس فدرال آمریکا آن را به عنوان مدرکی از یک اقدام تروریستی ارائه می دهد.

فیلم از آن جوان 25 ساله کوزوویی به نام «سامی اوزماکاک» بود که پیشتر پلیس فدرال آمریکا وی را به اتهام تلاش برای منفجر کردن خانه یک ایرلندی در منطقه مهاجرنشین «تامبا» در ایالت فلوریدا بازداشت کرده بود.

سامی علاوه بر مشکلات روحی و روانی با مشکلات مالی بسیاری مواجه بود که توان گرفتن پنچری لاستیک خودروش را هم نداشت، اما در فیلم مشاهده می شد، سامی مجهز به انواع سلاح ها و مواد منفجره است که جای سوال بسیاری را درباره نحوه تهیه آنها ایجاد می کرد.
واقعیت آن است که این پلیس فدرال بود که تمام آنچه را نیاز داشت، در اختیار وی گذاشته بود تا تحت عنوان خنثی سازی یک عملیات تروریستی وی را دستگیر کند.

سوال این است که پلیس فدرال چگونه دست به این اقدام زد؟
تحقیقات صورت گرفته نشان داد که پلیس فدرال موفق شده بود، فردی به نام «آمر جونز» را به وی نزدیک کند. جونز پس از آنکه از درب دوستی با وی وارد می شود، سلاح ها و بمب های مور نیازش را تامین می کند و هم اوست که پشت دوربین ایستاده و فرمان فیلمبرداری را می دهد.
آنچه ماجرا را برملا کرد، سخنان رد و بدل شده پشت دوربین بود که پلیس فدرال آمریکا تصور نمی کرد، ضبط شده اند. در این سخنان جونز همه ماجرا و نحوه مسلح کردن اوزماکاک را توضیح داده بود.

گشتاپو
این ضرب المثل معروف و مشهوری میان کارمندان پلیس فدرال آمریکاست که می گوید: برای گرفتن شیطان باید به قعر جهنم بروی.

ابو خالد عبد اللطيف، والي مجاهد و سامي اوزماكاك تنها نمونه های به دام افتاده توسط پلیس فدرال آمریکا نبودند، موارد در این خصوص بی شمارند. «ريزوان فردوس»، جوان فقیر بنگلادشی یکی دیگر از این افراد است که یکی از مخبرهای پلیس فدرال آمریکا وی را برای بمبگذاری های «کاپیتول»، ساختمان قانونگذاری آمریکا فریب داد.

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی مهم درباره عملکرد پلیس فدرال آمریکا به این نکته اشاره می کند که اغلب افراد دستگیر شده توسط این دستگاه بی گناه بوده اند و 30 درصد از 250 پرونده گزارش شده توسط مخبران پلیس فدرال آمریکا از سپتامبر 2011 تا ژوئیه 2014 میلادی، شخص بازداشت شده توسط مخبران مجهز به سلاح و مواد منفجر شده اند.در این گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر تعامل پلیس فدرال آمریکا با اقلیت مسلمانان ساکن این کشور را محکوم کرده است. پلیس فدرال آمریکا در قبال تمام گزارش های منتشر شده در این خصوص هیچ واکنشی نشان نداده و هیچ کدام را تکذیب نکرده است.

هافینگتون پست گزارش داد
چگونه القاعده با ترامپ و رسانههای آمریکایی بازی کرد
۲۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۰

روزی روزگاری دونالد ترامپ از اقدام نظامی احتمالی باراک اوباما در سال ۲۰۱۳ میلادی علیه سوریه به شدت انتقاد کرد و رئیس جمهور سابق آمریکا را سرزنش کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هافینگتون پست، در آن زمان آمریکا استفاده از زور علیه سوریه را در پاسخ به اتهامات مربوط به استفاده نظام اسد از تسلیحات شیمیایی در حومه دمشق مورد بررسی قرار داده بود. ترامپ آن زمان با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد " به رهبر بسیار نادان ما، به سوریه حمله نکن، اگر این کار را انجام دهی اتفاقات بدی خواهد افتاد و آمریکا از این جنگ چیزی به دست نخواهد آورد."
اوباما گرچه علنا اعلام کرده بود که استفاده نظام اسد از تسلیحات شیمیایی خط قرمز است و اگر سوریه از این خط قرمز عبور کند، مستلزم اقدام نظامی آمریکا خواهد بود، ولی در نهایت حاضر به حمله به سوریه نشد، بیشتر به خاطر هشدارهای جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا که گفته بود اطلاعات مربوط به حمله شیمیایی در غوطه چندان قطعی نبوده است.
اوباما در مصاحبه 2016 با آتلانتیک به این مساله اشاره کرد که " در واشنگتن یک راهکار وجود دارد که روسای جمهور قرار است از آن تبعیت کنند. این راهکاری است که از استقرار سیاست خارجی ناشی می شود. و این راهکار واکنش ها به اتفاقات مختلف را تجویز می کند، و این واکنش ها تمایل زیادی به واکنش های نظامی دارد. " وی افزود: گرچه راهکار واشنگتن می تواند در طول زمان برای مقابله با بحران مفید باشد، ولی می تواند یک تله باشد که منجر به تصمیم های بدی شود.
خط قرمز اوباما برای استفاده از سلاح های شیمیایی، همراه با اظهارات گرم و لفاظی های مشاوران نزدیکش از جمله جان کری، اشاره به واکنش نظامی داشت ولی این مساله بیشتر شبیه تله بود. در نهایت، اوباما تصمیم به عقب نشینی گرفت. رسانه ها، جمهوریخواهان و حتی دموکرات ها از این تصمیم اوباما استقبال کردند.
با این حال، در نوامبر 2016 ترامپ از عدم اقدام اوباما و اجتناب وی از تبعیت از راهکار واشنگتن به شدت انتقاد کرد. شرایط در سوریه نسبت به 2013 کاملا تغییر کرده است. داعش بخش های وسیعی از سوریه و عراق را تصرف کرده و در شهر رقه خلافت ایجاد کرده اند. تلاش های آمریکا برای برکناری اسد از قدرت هیچ ثمری نداشته و این مساله روسیه را به دخالت در سوریه در سپتامبر 2015 مجبور کرده است.
ترامپ، جمهوریخواهان و دموکرات ها اعلام کردند که آمریکا باید تمرکز خود را بر روی شکست تروریست های داعش بگذارد به جای اینکه به دنبال تغییر نظام سوریه باشد.
ترامپ در این باره گفت: نگرش من این است که شما در حال جنگ با سوریه هستید، سوریه نیز در حال جنگ با داعش است، شما باید از شر داعش خلاص شوید. روسیه اکنون کاملا با سوریه متحد است... ما در حال حمایت از شورشیان علیه سوریه هستیم. اگر آمریکا به اسد حمله کند، در واقع با روسیه وارد جنگ شده است.
با گذشت بیش از دو ماه از فعالیت دولت جدید ترامپ، این طور به نظر می رسید که او نیز مانند رئیس جمهور قبلی آمریکا عمل کرده و راهکار واشنگتن را در قبال بحران سوریه عملی نخواهد کرد. دولت ترامپ پس از استقرار نظامیان جدید در سوریه و عراق برای مقابله با داعش، به صورت علنی اعلام کرد که سیاست آمریکا در قبال سوریه تغییر کرده است.
برای اولین بار، اوباما در اوت 2011 تغییر نظام سوریه را پیش شرط توقف جنگ داخلی اعلام کرد ولی مقا م های آمریکایی بعدا تاکید کردند که این دیگر اولویت واشنگتن نیست. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل 30 مارس این مطلب را عنوان کرد. وی گفت: این مساله درباره تغییر اولویت های ماست، اولویت اصلی ما دیگر تمرکز بر روی تغییر اسد نیست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز تاکید کرد که وضعیت آینده بشار اسد توسط مردم سوریه تعیین خواهد شد.
این سیاست جدید تنها 5 روز طول کشید. عصر 4 آوریل تصاویری از ادلب توسط فعالان ضد دولت سوریه منتشر شد که نشانگر قربانیان زیادی بود که فعالان ضد دولت سوریه مدعی بودند به خاطر قرارگرفتن در معرض سلاح های شیمیایی در خان شیخون جان خود را از دست داده اند.
تصاویر مربوط به مرگ غم انگیز این افراد بلافاصله در رسانه های آمریکایی منتشر شد و کارشناسان انتقادات شدیدی را نسبت به این جنایات هولناک و فجیع مطرح کردند. کشورهای غربی نیز با استناد به تصاویر منتشر شده توسط فعالان مخالف دولت اسد، نظام دمشق را به ارتکاب این حمله شیمیایی متهم کردند. ترامپ نیز این تصاویر و صحنه ها را مشاهده کرد و تاسف عمیق خود را از مرگ غیرنظامیان سوری به خصوص کودکان اعلام نمود.
نیکی هیلی نیز با استفاده از این تصاویر، سخنرانی پرشوری را در شورای امنیت انجام داد و در مواجهه به روسیه تهدید کرد که آمریکا اقدام نظامی یکجانبهای را علیه سوریه انجام خواهد داد اگر شورای امنیت در واکنش نشان دادن به دولت سوریه ناکام شود.
در سال 2013 نیز اوباما با تصاویر مشابهی از مرگ غیرنظامیان سوری در حومه دمشق روبرو شد و از مقام های ارتش خواست تا گزینه های نظامی مختلف علیه سوزیه را بررسی کنند. اوباما گزینه های نظامی مختلفی را دریافت کرد تا نظام اسد را هدف قرار دهد ولی با دخالت جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی از این اقدام منصرف شد، کلاپر معتقد بود که اطلاعاتی که حمله شیمیایی در سوریه را به دولت اسد مرتبط می کند، چندان قطعی و قابل استناد نیست.
ترامپ نیز مانند اوباما از مشاوران امنیت ملی اش خواست تا گزینه های اقدام نظامی را بررسی کنند. ولی بر خلاف اوباما، منتظر تحقیقات نهایی سرویس های اطلاعاتی اش درباره آنچه که واقعا در خان شیخون اتفاق افتاده، نماند. ترامپ تحت تاثیر تصاویر منتشر شده از قربانیان حمله شیمیایی، عصر 6 آوریل در حالی که برای دیدار با رئیس جمهور چین در فلوریدا آماده می شد، دستور حمله موشکی به سوریه را صادر کرد.
ظرف چند ساعت 2 ناوشکن نیروی دریایی آمریکا 59 فروند موشک کروز توماهاوک را که هر یک 1.41 میلیون دلار هزینه دارد، به سوی پایگاه هوایی الشعیرات در مرکز سوریه شلیک کردند. این پایگاه مرکز 2 اسکادران از جنگنده های روسی سوخو 22 بود که برای ارتش سوریه فعالیت می کرد.
هدف از حمله آمریکا 2 چیز بود، ارسال پیام به دولت سوریه و متحدانش – به گفته تیلرسون "که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد اقدام قاطعی را برای مقابله با حملات شیمیایی انجام دهد و هدف دیگر به گفته سخنگوی ارتش آمریکا، "کاهش توانایی دولت سوریه برای تحویل تسلیحات شیمیایی."
علاوه بر این، ماه عسل سیاست دولت ترامپ که اخیرا درباره تغییر نظام سوریه اعلام شده بود، به پایان رسید. ترامپ در این باره گفت: حیلی خیلی محتمل است که نگرش من درباره سوریه و اسد به طور قابل توجهی تغییر کند.
بنابر این بازنگری در ساختارهای سیاسی و مسیر در یک مدت زمان بسیار کوتاه ، خیره کننده است. ترامپ در واقع تغییر اندکی از مسیر قبلی خود نداشته بلکه 180 درجه سیاست های خود را در قبال سوریه تغییر داده است. سیاست قبلی یعنی عدم دخالت و گرفتار شدن در امور داخلی سوریه و شکست تروریست های داعش و بهبود روابط با روسیه، جای خود را به مداخله نظامی مستقیم با نیروهای ارتش سوریه و تقابل با ارتش روسیه مستقر در سوریه داده است.
طبیعتا، چنین تغییر بزرگ سیاسی را تنها می توان با یک واقعیت جدید گرفته شده از حقایق اثبات شده توجیه کرد. حمله شیمیایی ادعا شده یک واقعیت جدید نبوده است. حملات شیمیایی در سوریه قبلا نیز انجام شده است آن هم علی رغم تلاش های جامعه بین المللی برای خلع سلاح شیمیایی سوریه از سال 2013 تاکنون.
علاوه بر این، واکنش سریع دولت ترامپ به حمله شیمیایی سوریه بدون آنکه منتظر نتایج تحقیقات مستقل بین المللی باشد، تردیدهای زیادی را به وجود آورده است. هنوز به درستی معلوم نیست که چه اتفاقی در خان شیخون رخ داده است. سئوالات زیادی مطرح است که چه کسی مسئول انتشار مواد شیمیایی است که موجب مرگ بسیاری از غیرنظامیان شده است.
هیچ کس منکر این واقعیت نیست که یک فروند جنگنده سوخو 22 سوریه یک ماموریت بمباران را در صبح 4 آوریل در این منطقه انجام داده است. فعالان مخالف دولت سوریه روایتی را شایع کرده اند که نیروی هوایی سوریه اقدام به پرتاب بمب شیمیایی به سوی غیرنظامیانی کرده اند که در صبح زود هنوز خواب بودند.
یک بخش مهم از اطلاعات که تا حد زیادی در رسانه های جریان اصلی به آن اشاره شده این است که در منطقه خان شیخون جایگاه چندانی برای تروریست های مخالف دولت سوریه وجود نداشته است. تا فوریه 2017 ، خان شیخون توسط یک گروه حامی داعش موسوم به لواء الاقصی اشغال شده بود و بیشتر به خاطر منابع و نفوذ سیاسی در بین مردم اهمیت داشته است.
وزارت دفاع روسیه مدعی است که این گروه تروریستی از تاسیسات این منطقه برای تولید خمپاره های شیمیایی و مین های زمینی استفاده می کرده است. در واقع جنگنده سوری در این حمله تاسیسات و انبارهای تسلیحات شیمیایی تروریست های حامی داعش را بمباران کرده است.
در حلب نیز روس ها لابراتوارهای تولید تسلیحات را کشف کردند که خمپاره و مین های زمینی را با گاز کلر و فسفر سفید پر کرده بودند. النصره نیز سابقه طولانی در تولید و استفاده از سلاح های شیمیایی دارد. حمله شیمیایی 2013 در حومه دمشق توسط عامل اعصاب خردل با درجه پایین انجام شده بود که به صورت محلی تولید و استفاده شده است. در حالی که حمله حلب در سال 2016 با استفاده از گاز کلر و فسفر سفید بوده است. اگر روس ها درست گفته باشند، و تاسیسات ساخت بمب در خان شیخون در صبح روز 4 آوریل در حال تولید و ذخیره سازی تسلیحات شیمیایی بوده، پس این اختمال معتبر است که گازهای شیمیایی به وسیله باد به کل منطقه منتشر شده است.
البته روایت های اعلام شده از سوی دولت سوزیه و روسیه از سوی رسانه های آمریکایی و دولت ترامپ در نظر گرفته نشده است. این مساله نیز منطقی به نظر نمی رسد که چرا بشار اسد باید با این حمله با استفاده از سلاح شیمیایی به منطقه ای که هیچ ارزش نظامی ندارد، همه چیز را به خطر بیندازد،؛ آن هم در شرایطی توازن قوا به نفع دولت سوریه تغییر کرده است.
رسانه های خبری آمریکایی مثل سی ان ان ظاهرا برای ادعاهای بی ارزش، اهمیت و ارزش بیشتری قائل شده اند تا انجا که مدعی شده اند حضور افسران روس در این پایگاه هوایی نشان می دهد که روسیه از توانایی و قابلیت جنگ شیمیایی سوریه آگاه بوده است.
برای حفظ این منطق، افکار عمومی آمریکا و سیاستگذاران از یک روش تبلیغاتی پیچیده استفاده می کنند که شامل تصاویر ویدئویی ارائه شده از سوی مخالفان دولت سوریه است.
بسیاری از تروریست های وابسته به تحریر الشام، بازماندگان جنگ حلب هستند و آشنایی زیادی با ابزارهای تبلیغات گسترده دارند تا نظر افکار عمومی در کشورهای غربی را طوری تغییر دهند که فشارها در مخالفت با دولت بشار اسد افزایش یابد. از این ابزارها برای تبلیغات گسترده علیه دولت سوریه در حادثه حمله شیمیایی خان شیخون نیز استفاده شده است. در خصوص بسیاری از فعالان مخالف دولت سوریه نیز ابهامات و سئوالات زیادی وجود دارد، از جمله کلاه سفیدها، که با پول تامین شده توسط آمریکا آموزش دیده و به تاکتیک های دستکاری شبکه های اجتماعی مجهز شده اند.
تناقض های منتشر شده در سطح رسانه های خبری مخالف دولت سوریه نیز کاملا آشکار است. همان اوایل، رسانه های خبری مخالف اسد حادثه خان شیخون را حمله ای با استفاده از عامل اعصاب سارین اعلام کردند. سارین یک ماده بی رنگ و بی بو است که به صورت مایع یا بخار پراکنده می شود ولی شاهدان عینی تاکید کرده اند که پس از حمله شیمیایی در خان شیخون یک بوی تند و ابرهایی به رنگ آبی و زرد در منطقه مشاهده شده است.
در حالی که شبکه های خبری از جمله سی ان ان از استفاده از گاز سارین در حمله شیمیایی خبر داده اند ولی هنوز هیچ سند و مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نشده است. اعتبار تصاویر گرفته شده از سوی کلاه سفیدها و سایر مخالفان دولت سوریه نیز با ابهام و سئوالات زیادی روبرو است.
عدم استفاده کلاه سفیدها از لباس های محافظ در برابر تسلیحات شیمیایی در زمان امداد رسانی به قربانیان نیز یک نشانه دیگر است که مواد شیمیایی استفاده شده در این حمله ظاهرا سارین در سطح نظامی نبوده است. اگر چنین بود، امدادرسانان نیز قربانی شده بودند.
بیش از 20 نفر از قربانیان این حادثه به بیمارستان های ترکیه منتقل شده اند، 3 نفر از آنها بلافاصله جان خود را از دست دادند. بر اساس اعلام وزیر دادگستری ترکیه، کالبد شکافی نشان می دهد که علت مرگ این افراد قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی بوده است. سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرده است که علائم و نشانه های قربانیان حاکی از آن است که در معرض گاز کلر و خردل (سارین) قرار داشته اند. رسانه های آمریکایی با استناد به اظهارات وزیر دادگستری ترکیه و بیانیه سازمان جهانی بهداشت به این نتیجه رسیده اند که قطعا دولت سوریه در این حمله دست داشته است، در حالی که با قرارگرفتن در معرض سلاح های شیمیایی النصره نیز همین علائم آشکار شده است.
علاوه بر این، اگر النصره از همان سارین با درجه غلظت پایین که در غوطه در سال 2013 استفاده کرده بود این بار نیز در خان شیخون استفاده کرده باشد، بسیاری محتمل است که برخی از قربانیان علائمی مانند سارین داشته باشند. نمونه های خون گرفته شده از قربانیان می تواند ارزیابی دقیق تری از این حادثه نشان دهد. البته این نمونه گیری ها توسط نیروهای النصره گرفته شده و به بازرسان بین المللی واگذار شده است.
رسانه های آمریکایی آشکارا از روایت ارائه شده توسط گروه های وابسته به القاعده که سابقه زیادی در استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه دارند و تلاش زیادی برای سرنگونی نظام اسد می کنند، استقبال کرده و همین روایت را در رسانه های خبری خود گسترش می دهند. این رسانه ها عمدا سعی می کنند تا نظر القاعده در حمله شیمیایی اخیر را تایید کنند و توجه کمتری به دیدگاه های مقام های روسی و دولت سوریه داشته باشند.
مجرمان واقعی در اینجا دولت ترامپ، و خود شخص ترامپ است. سابقه ترامپ در اهمیت قائل شدن برای آنچه که از تصاویر تلویزیونی می بیند در مقایسه با آنچه که دستگاه های اطلاعاتی اعلام می کنند، و آشنا نبودن وی با ظرافت ها و پیچیدگی های سیاست امنیت ملی و خارجی شرایطی را ایجاد کرده است که ترامپ تحت تاثیر تصاویر منتشر شده از قربانیان خان شیخون که از سوی طرفداران النصره منتشر شده، قرار بگیرد. البته تحت تاثیر قرار گرفتن ترامپ به واسطه انتشار این تصاویر چندان تعجب آور نیست چرا که سابقه وی در فعالیت در توییتر و موضع گیری در برابر هر مساله و موضوعی بدون بررسی و تحقیق کامل این مساله را تایید می کند. تاریخ نشان خواهد داد که ترامپ ، مشاورانش و رسانه های خبری آمریکا فریب القاعده و نیروهای وابسته به آن را خورده اند.
دیگر پیروز در این قضیه، داعش است، که از حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه سود برده است تا تهاجم دیگری را علیه ارتش سوریه در اطراف شهر پالمیرا آغاز کند. قطع روابط روسیه و آمریکا به این معناست که در آینده نزدیک، هماهنگی و همکاری بین روسیه و آمریکا برای مقابله با داعش که قبلا وجود داشت، فعلا مشاهده نخواهد شد و این مساله به نفع تروریست های داعش خواهد بود.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
تمام جنایتهای آل سعود/ از کمک 300 میلیون دلاری به داعش تا به خاک و خون کشیدن 7 هزار یمنی
خبرگزاری میزان- با وجود اینكه آیت الله شهید نمر هیچگاه فعالیت مسلحانه و یا اقدامی تروریستی علیه رژیم سعودی سازماندهی نكرده بود و تنها از سیاست های ظالمانه حكومت انتقاد می كرد؛ باز هم وهابیون سعودی وجود او را بر نتافتند و با اعدام آیت الله نمر، سیاست تاریخی خود در كشتار مسلمان و شیعیان را وارد مرحله نوینی كردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با وجود اینكه آیت الله شهید نمر هیچگاه فعالیت مسلحانه و یا اقدامی تروریستی علیه رژیم سعودی سازماندهی نكرده بود و تنها از سیاست های ظالمانه حكومت انتقاد می كرد؛ باز هم وهابیون سعودی وجود او را بر نتافتند و با اعدام آیت الله نمر، سیاست تاریخی خود در كشتار مسلمان و شیعیان را وارد مرحله نوینی كردند. در این راستا مروری بر جنایت های سعودی ها گویای سیاست های ضد اسلامی و ضد شیعی آنها است.

شیعیان عربستان كه بنابرگزارش برخی منابع 15 درصد از جمعیت سی میلیونی این كشور را به خود اختصاص داده اند، سال ها است كه به دلیل نوع نگرش قومیتی، نژادی و طایفه ای آل سعود٬ از حداقل شرایط شهروندی برخوردارند و هیچ منصب و پُست و مقامی در حكومت ندارند. به عبارت بهتر می توان گفت شیعیان در كشور عربستان شهروند درجه دو به حساب می آیند.

با آغاز موج بیداری اسلامی در منطقه٬ شیعیان عربستان نیز برای احقاق حقوق خود و ایجاد مساوات مجموعه اقداماتی را در دستور كار قرار دارند كه از اعتراضهای مسالمت آمیز تا راهپیماییهای عمومی وسعت داشت.

اعتراض شیعیان عربستان به وضع موجود٬ با پرورش نسل جدید از رهبران شیعی كه عمدتاً تحصیلات علمی خود را در نجف یا ایران گذرانده و مطالبات خود را با الهام از روحیه انقلابی ایران فریاد می زدند٬ وارد مرحله نوینی شده است. شهید آیت الله نمر از نمونههای والای این گروه از رهبران شیعی عربستان است كه به عنوان جلوه انقلاب موسوم به بیداری اسلامی در عربستان شناخته می شد.

با وجود اینكه شهید نمر هیچگاه فعالیت مسلحانه و یا اقدام تروریستی علیه رژیم سعودی سازماندهی نكرده و تنها از سیاست های ظالمانه حكومت انتقاد می كرد٬ با برخوردهای خشن و امنیتی حكومت روبرو می شد. شهید نمر برای نخستین بار در سال 2006 میلادی پس از بازگشت از همایش قرآنی بحرین توسط نیروهای رژیم آل سعود بازداشت و مدتی بعد آزاد شد. آیتالله نمر بار دیگر در سال های 2008 و 2012 توسط نیروهای آل سعود بازداشت شد كه در مورد آخر تا لحظه مرگ در زندان بود.

دادگاه ویژه آل سعود در سال ۲۰۱۳ رسیدگی به پرونده شهید نمر را با اتهاماتی چون عدم اطاعت از ولی امر، فتنه مذهبی، تشكیل جلسه با مجرمان فراری، ترویج كشتار شهروندان و نیروهای پلیس، تخریب مساجد در هنگام نماز جمعه و دخالت در امور سایر كشورها آغاز كرد. این محاكمه كه با اعتراضات مردمی همزمان بود٬ حدود یك سال طول كشید تا سرانجام در ۲۵ مارس ۲۰۱۴ حكم اعدام به علت محاربه علیه نظام برای شیخ نمر صادر شد. اما این حكم در دوران پادشاهی ملك عبدالله معلق ماند و اجرا نشد. پس از روی كار آمدن ملك سلمان و سیاستهای ماجراجویانه رژیم سعودی٬ تلاش شد تا سریعتر حكم اعدام شیخ نمر اجرا شود. در نهایت در دوم ژانویه سال 2016(94.10.12) رژیم عربستان، حكم اعدام شیخ نمر به همراه 46 متهم دیگر كه اغلب آنها از عناصر القاعده مخالف دولت عربستان معرفی شده بودند را اجراكردند.

آغاز جنایت های تاریخی وهابیون و سعودی ها

ظهور وهابیت در عربستان به پیمان محمدبن عبدالوهاب با حاكم درعیه بازمیگردد. حاكم درعه عربستان پس از شنیدن سخنان محمدبن عبدالوهاب با او پیمان میبندد كه رشتهٔ دعوت از آنِ محمد بن عبدالوهاب و زمام حكومت در دست محمد بن سعود باشد. برای استحكام این روابط ، ازدواجی نیز بین دو خانواده صورت گرفت.

محمد بن عبدالوهاب تبلیغ خود را در پرتو قدرت حاكم محمد بن سعود آغاز كرد. او با اجتهاد خویش٬ حكم به تكفیر سایر مسلمانان می داد و با قدرت حاكم درعه٬ هجوم به قبایل اطراف و شهرهای نزدیك را آغاز كرد. جنگهایی كه مریدان محمدبن عبدالوهاب كه به وهابیون شناخته میشدند٬ در عربستان و خارج از آن میكردند، جاذبهای دلفریب داشت: ثروت هر شهری كه با قهر و غلبه بر آن دست مییافتند، بر مهاجمین حلال بود، اگر میتوانستند آن را جزو متصرفات و املاك خود قرار میدادند و در غیر این صورت به غنایمی كه به دست آورده بودند، اكتفا میكردند.

اقدام محمّد بن عبد الوهاب در اعلام جهاد علیه مسلمانان (به اتهام كفر، شرك و بدعت) و تحریك اعراب بادیهنشین جنایتی را به وجود آورد كه با كمك ابن سعود سرآغاز مجموعه حملات سازمان یافته بر علیه مسلمانان اهل سنت و شیعیان بود. وهابیون كه با غنائم شهرها و قبائل اطراف٬ به ثروت هنگفتی رسیده بودند٬ به سركردگی «سعود بن عبدالعزیز» پس از قتل عام طائف در اواخر سال 1217 به مكه حمله بردند و در هشتم محرم 1218 وارد مكه شده و آن را اشغال كردند و بسیاری از مساجد و زیارتگاههای آن را تخریب كردند.

در شوال سال ۱۳۴۳ هـ.ق. (می 1925 میلادی) وهابیون به سركردگی سعودبن عبدالعزیز، پس از پیروزی بر «شرفای حاكم بر حجاز» و اشغال مكه، روی به مدینه آوردند و پس از محاصره و قتل عام مردم این شهر، آن را اشغال كردند. آنان پس از اخراج ماموران عثمانی، در هشتمین روز این ماه، اقدام به تخریب قبور ائمه بقیع و قبور دیگر كردند. آنها حتی قصد داشتند گنبد و بارگاه خود پیامبر (ص) را نیز تخریب كنند كه به دلایلی موفق به انجام این كار نشدند.

در ماه ذی القعده سال 1316 امیر سعود در رأس نیروهای بسیاری از مردم نجد و حجاز و تهامه و نواحی دیگر به قصد عراق حركت نمود و كربلا را محاصره و پس از ورود به شهر٬ حرم حضرت امام حسین (ع) را غارت و تخریب كردند. غارت نجف و كشتار مردم بی گناه نجف از دیگر جنایت های سعودبن عبدالعزیز، بود.

آل سعود كه در آن دوران تنها سرمایهشان از راه غارت اموال مردم شهرها و كشورهای دیگر به دست میآمد٬ پس از اكتشاف نفت و افزایش درآمدهای این كشور٬ روند تاثیرگذاری و دخالت در منطقه را افزایش دادند. این كشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به حجم صادرات نفتی٬ به عنوان یكی از پروتمندترین كشورهای عربی شناخته شد و همین دلارهای نفتی٬ حكام جاهطلب سعودی را وداشت كه در تحولات منطقهای به ایفای نقش و پیادهسازی منویات خویش بپردازند.

حمایت تاریخی از گروه های ترویستی

در بررسی جنایت های عربستان سعودی بایستی توجه شود كه عربستان (وهابیون) به عنوان بنیانگذار منطقه ای تروریسم در خاورمیانه شناخته شده و این مسئله به طور رسمی با حمایت از طالبان و شكل دهی به القاعده شكل عملی به خود گرفته است. این اقدام در حالی توسط، عربستان، پاكستان و آمریكا آغاز شد كه توجیه آنها حمایت و كمك های مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی از مبارزین افغان در مقابل حمله اتحاد جماهیر شوروی بود.

علاوه براین خاستگاه فكری شبكههای تروریستی منطقه عمدتا به گرایش خردگریز و جعلی وهابیت مربوط بوده و این تفكر به عنوان اصلیترین حامی و تغذیه كننده ایدئولوژیك دولت سعودی نقش مهمی در فعالیتهای تروریستی این كشور در منطقه و جهان دارد.

در رابطه با كشورمان مقابله با قدرت روزافزون محور مقاومت در منطقه از انگیزه های اصلی عربستان سعودی در تشكیل سازمانهای تروریستی و حمایت از تروریسم دولتی در منطقه است، این كشور در جهت تلاش برای كم كردن نقش این محور تبلیغ و ترویج وهابیت را در جوامع اسلامی در دستور كار قرار داده است.

جنایت عربستان در سوریه

در راستای سیاست سنتی حمایت و پرورش تروریسم؛ عربستان یكی از اصلی ترین حامیان گروه های تروریستی و در امتداد آنها داعش در سوریه بوده و از بازیگران اصلی سیاست های غرب در منطقه است. این مسئله در سوریه جلوه ویژه ای داشته و با حمایت ها و دخالت های این كشور، 5 سال در جنگ جریان داشته صد ها هزار نفر كسته شده و میلیون ها نفر آواره شده اند. اهمیت حمایت عربستان از تروریست ها به حدی است كه عربستان سعودی اخیرا با جمع كردن رهبران گروه های تروریستی مستقر در سوریه نقش بسیار مهمی در انسجام بخشی به آنها داشته است. علاوه براین، اسناد ویكی لیكس اسناد دیپلماتیك محرمانه بسیاری از وزارت خارجه عربستان را منتشر كرده، كه بیانگر میزان دخالت دولت سعودی در امور داخلی سوریه است.

حمایت مالی از داعش

از دیگر اقدامات ضد بشری عربستان سعودی كه در امتداد سیاست سنتی این كشور یعنی فرقه گرایی و تروریست پروری قرار دارد، حمایت تمام عیار مالی و تسلیحاتی از بزرگترین و ثروتمندین گروه تروریستی تاریخ یعنی داعش است.

از مقطعی كه تروریست های داعش در حدود چهار سال قبل به سوریه حمله كرده و در همان مراحل ابتدایی موفق شدند كنترل برخی نقاط در این كشور را به دست بگیرند، كمتر كسی تصور میكرد كه این گروه تروریستی بتواند به حیات خود ادامه دهد. اما تحولات آنگونه كه بسیاری از كارشناسان و تحلیلگران گمان میكردند، پیش نرفت و به واسطه كمك های مالی خارجی كه از طرق مختلف به تروریست های داعش تزریق شد و در نهایت جایگاه این گروه تروریستی در سوریه بیش از پیش تثبیت شد.

عربستان سعودی از جمله كشورهایی است كه بیشترین كمك های مالی را در اختیار تروریست های داعش قرار داده است. در همین ارتباط پایگاه «ورلدنت دیلی» سال گذشته با انتشار گزارشی جنجالی از اعطای كمك مالی ۳۰۰ میلیون دلاری آل سعود به تروریست های داعش در سوریه خبر داد.

«رابرت فیسك» روزنامه نگار مشهور انگلیسی در روزنامه «ایندیپندنت» می نویسد: عربستان سعودی با كمك های میلیارد دلاری خود نقش مهمی در تشكیل گروه تروریستی داعش ایفا كرد. مقامات سعودی هم اكنون نیز دست از اعطای كمك های مالی به داعش برنداشته و همچنان از این گروه تروریستی حمایت می كنند.

جنایات عربستان در سركوب قیام بحرین

تسری سونامی بیداری اسلامی به بحرین و تلاش انقلابیون این كشور برای سرنگونی حكومت "شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین، با توجه به نقشی كه شیعیان این كشور به تاسی از انقلاب اسلامی ایران بر عهده داشتند، از جمله حوادثی بود كه بلافاصله خشم رژیم عربستان را برانگیخت و با ورود نیرو های عربستان به بحرین برگ دیگری بر جنایت های ضد بشری آنها اضافه شد.

به باور بسیاری ها رفتار مغرضانه عربستان در ورود به بحرین و سركوب قیام این كشور در درجه اول تحت تاثیر نقش مهم شیعیان در این قیام صورت گرفت. لذا با دخالت نظامی عربستان در بحرین قیام مردم شیعه این كشور به خاك و خون كشیده شد و مدعیان حقوق بشر ساكت بودند.

جنایات عربستان در یمن

تجاوز عربستان به یمن، همزمان با روی كار آمدن پادشاه جدید این كشور آغازی بر افسارگسیختگی و تغییر عمده در سیاست خارجی این كشور بود. لذا بر خلاف دوره های قبل كه متانت و ظاهرسازی نمادین مانع آشكار شدن سیاست انزوای این كشور در مقابل قدرت های جهانی و رژیم صهیونیستی شده بود، با چرخش صورت گرفته، سیاست های ضد اسلامی این كشور آشكارتر شده؛ طوری كه در كنار حمایت های پشت پرده از گروههای تروریستی و پرورش گروههای تكفیری، تجاوز نظامی مستقیم در دستور كار قرار گرفته و تبعات اقتصادی، تبعات سیاسی و ضعف داخلی عربستان، دركنار مجاهدت ها و ایستادگی جنبش مردمی انصار الله نوید بخش شكست مفتضحانه عربستان است.

بسیاری اعتقاد دارند كه بعد از بحران یمن دیپلماسی و تماس با جنبش انصارالله (حوثی) می توانست به تقسیم منصفانه قدرت در یمن منجر شود. اما كادر جدید رهبری عربستان در اولین اقدام بزرگ خود پس از روی كار آمدن جنگ را به عنوان كارآمدترین راه حل مشكلات برگزید و با شكل دادن به ائتلاف نا كارآمد خود در حالی كه مردم مقاوم یمن به رهبری انصارالله مزیت های بسیاری در نبرد با عربستان دارند ویرانی های بسیاری برای مردم یمن رقم زده است. برای نمونه بنابر گزارش ها كشتههای تجاوز عربستان به این كشور عربی بیش از شش هزار و 979 تن اعلام شده است.

نقش عربستان در كشتار شیعیان نیجریه و زكزاكی

اما یكی از آخرین اقدامات ضد اسلامی، ضد شیعی عربستان كشتار شیعیان نیجریه است. بدین ترتیب كه در 21 آذر بود كه خبر جنایت هولناك ارتش نیجریه در حمله به شیعیان این كشور منتشر و پرده ای دیگری از بازی مشترك وهابی -صهیونیستی در امتداد سیاست سركوب تاریخی شیعیان رو نمایی شد. این كشتار به بهانه بازداشت شیخ «ابراهیم الزكزكی»رهبر شیعیان این كشور رخ داد و بیش از پانصد كشته و صدها زخمی برجای گذاشت. این كشتار در حالی با بهت مسلمانان و حمایت عربستان رو به رو شده كه بنا به گزارش منابع مختلف با گذشت بیش از یك هفته هنوز از سرنوشت شیخ «ابراهیم الزكزكی» هیچ اطلاعی در دست نیست.

دخالت عربستان در این جنایت از این باب است كه عربستان سعودی از فعالیت های شیعیان در نیجریه بسیار خشمگین بوده و قبل از این جنایت رئیس ستاد ارتش نیجریه (به نقل از شیخ یعقوب سانا از علمای دینی بوركینافاسو در غرب آفریقا)سفری به نیجریه داشته است.

جدای از جنایات رژیم سعودی در منطقه٬ حكام آل سعود٬ در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران نیز تمام تلاش خود را به كار گرفتهاند. آنها در بزنگاهها٬ دست به اقداماتی علیه ایران زدهاند كه در ادامه به بخشی از آن اشاره میشود:

عربستان و تلاش برای تغییر نام خلیج فارس

یكی از قدیمی ترین نمونه دشمنی عربستان سعودی در رابطه با ایران ورود این رژیم به بازی انگلیسی ها برای تغییر نام واقعی خلیج فارس است. این بازی كه با طراحی انگلیسی ها در دستور كار كشور¬های عرب خلیج فارس قرار گرفته، درفاصله سالهای 1900 میلادی ابتدا توسط مطبوعات و رسانه های غربی تبلیغ شد و در اوایل دهه 1970م به اوج خود رسید. این در حالی است كه امروز این توطئه عملی و علنی تر شده و بسیاری از این كشور ها از جمله عربستان سعودی از واژه جعلی خلیج عربی به جای نام تاریخی خلیخ فارس استفاده می كنند.

نقش عربستان در جدایی بحرین از ایران

یكی دیگر از موارد اختلاف بین ایران و عربستان كه دارای ریشه های تاریخی بوده و به ابتدای تاسیس این رژیم مربوط است دخالت های عربستان سعودی در بحرین شیعه نشین آخرین بخش جدا شده از ایران است. مجموعه اقداماتی كه عربستان سعودی با میدان داری انگلستان انجام داد در نهایت بستری را فراهم ساخت كه به جدایی بحرین از ایران منجر شد. برای نمونه عربستان سعودی طرح تاسیس اتحادیه¬ای از اعراب با مشاركت بحرین را مطرح ساخت و در سال 1347ه.ش پادشاه عربستان از امیر بحرین به عنوان رئیس یك كشور استقبال كرد.[1]

دشمنی عربستان در رابطه با جزایر سه گانه

دخالت ¬ها و زیاده خواهی های عربستان در رابطه با جزایر سه گانه ایرانی تنب كوچك و تنب بزرگ و ابوموسی علاوه براینكه از ابتدای تاسیس این رژیم ادامه داشته اما با مسئله بحرین ارتباط ویژه دارد. بدین صورت كه در دوران پهلوی با مصالحه دولت ایران و با بازی استعماری انگلستان، بحرین تنها به بهانه واگذاری كامل جزایر سه گانه ایرانی به كشورمان از جغرافیای كشورمان جدا شد. با این حال ادعاهای واهی كشور های عرب منطقه به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه داشته و هر ساله به شدت آن افزوده می شود.

عربستان سعودی در حالی كه هر ساله از ادعاهای واهی امارات در عربی بودن این جرایر حمایت می كند، در تمام سالهای پس از امضای توافقنامه سال ۱۹۷۱ و حتی تا سال ۱۹۹۲هیچگونه اعتراضی به وضع موجود جزایر نداشت و تنها در این سال بود كه از سوی عربستان سعودی، امارات و مصر ادعاهای جدیدی درباره این جزایر مطرح شد. آنها ادعا كردند كه اقدام ایران در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ در پس گرفتن جزایر تنب و ابوموسی از انگلیس اقدامی ناگهانی بوده و جنبه توسعه طلبانهداشته است و آنان از پیش چگونگی مذاكرات ۱۹۷۱ ایران و انگلیس در زمینه تجدید حاكمیت ایران بر جزایر یاد شده آگاهی نداشتهاند. بدین ترتیب ادعاهای واهی امارات كه با حمایت های حكام عرب نیز همراه بود، كلید خورد و هر ساله تكرار می شود.

دشمنی تمام عیار عربستان با جمهوری اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی و اشاعه گفتمان¬هایی همچون، تلاش در جهت برقراری حكومت جهانی اسلام، نفی سلطه پذیری و سلطه جویی، حمایت از مستضعفین و نهضت آزادی بخش و تبلیغ اسلام و دعوت آن به ویژه مذهب شیعه اولین عكس العمل ها از درون حاكمیت دولت های اقتدارگرا علیه این گفتمان آغاز شد و دولت عربستان سعودی نیز در ابن گروه قرار داشت. پس از انقلاب زمانی كه كشورهای محافظهكار و ارتجاعی عرب به رهبری عربستان و اردن قصد داشتند تا با برپایی كنفرانس ها، نشست¬ها و تبلیغات گسترده حمایت اعراب در مبارزه با جمهوری اسلامی ایران را جلب كرده و جبهه واحدی را بر علیه كشورمان شكل دهند. عربستان با كنفرانس عمان در تلاش بود حمایت اعراب در جنگ علیه ایران را جلب كرده و آنها را علیه ایران بسیج كند، اقدامی كه با مخالفت سوریه به عنوان رهبر كشورهای جبهه پایداری عربی مواجه شد. مجموعه اقداماتی كه آرمان های جمهوری اسلامی ایران را نشانه رفته بود.

همكاری با آمریكا در حمله به طبس

در پی ناكامی دولت ایالات متحده آمریكا در اعمال فشار سیاسی و اقتصادی برای آزادی گروگانهای آمریكایی در تهران كه در ماجرای تسخیر سفارت آمریكا بازداشت شده بودند، جیمی كارتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریكا دستور انجام عملیات آزادسازی گروگانهای آمریكایی را صادر كرد. عملیات نظامی طبس كه نام عملیاتی آن در ارتش آمریكا عملیات پنجه عقاب[2] بود، توسط نیروی دلتا با هدف آزادسازی آمریكاییهای گروگان گرفتهشده توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، در تهران بود. بر اساس مداركی كه بعدها به دست آمد عربستان سعودی از جمله كشور های منطقه بود كه در این حمله با آمریكا همكاری داشت.

سیاست های ضد ایرانی عربستان در بازار نقت

عربستان سعودی با تولید روزانه ۱۰ میلیون بشكه نفت در روز به عنوان بزرگترین صادر كننده نفت در جهان شناخته می شود و البته تنها كشوری است كه می تواند با افزایش سریع تولید نفت خود مانع افزایش ناگهانی قیمت نفت شود. عربستان با سوء استفاده از این قابلیت ، دارای سابقه تاریخی بسیاری بوده و بارها از این امتیاز خود علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده كرده است. این موضع گیری در كاهش فعلی قیمت نفت كه فشار زیادی بر اقتصاد كشور های منطقه و كشورمان وارد كرده نقش ویژه ای داشته است.

بی احترامی تاریخی و سیستماتیك به حجاج ایرانی

بررسی برخی واقعیت های تاریخی از رفتار ماموران رژیم عربستان سعودی با حجاج ایرانی گویای این واقعیت است كه به دلیل دیدگاه وهابی و نفرقه انگیز حاكم بر این كشور، بد رفتاری و بی احترامی سیستماتیكی علیه حجاج ایرانی در جریان بوده است. این مساله سابقه تاریخی داشته و در قتل حجاج ایرانی در سال 1322 به بهانه های واهی، تا كشتار صد ها زائر ایرانی در 9 مرداد 1366، اهانت پلیس عربستان به دو نوجوان زائر ایرانی و فاجعه اخیر منا به عینه دیده می شود.

حمایت مالی و اطلاعاتی عربستان از صدام حسین

قبل از انقلاب اسلامی هنوز عربستان به این ثروت نرسیده بود و در مقابل ایران بسیار محتاط بود، اما حمله صدام به ایران، این فرصت را به آنها داد تا عرض اندام كنند؛ كاملا مشخص بود كه خود صدام بدون حمایت عربستان و دیگر كشور های عربی از پس این تجاوز بزرگ كه در آخر هم به شكست انجامید برنمیآمد. همه اینها در حالی بود كه كشورمان از كمك های مالی و تسلیحاتی عربستان سعودی به عراق در جریان وقوع جنگ تحمیلی آن كشور علیه عراق در فاصله سال های 88-1980 میلادی آگاه و خشمگین بود.

با پیشرفت های جنگی ایران، از جمله فتح فاو، نگرانی عربستان و شیخ نشین¬ها از قدرت ایران افزایش یافت و بر حجم كمك های مالی تسلیحاتی سیاسی عظیم عربستان به عراق در طول جنگ تحمیلی اضافه شد. برای نمونه عربستان و كویت توافق كردند كه از سال ١٩٨٢ عایدات صدور نفت از مناطق مشترك خود را روزانه ٣٠٠ الی ٣٥٠ هزار بشكه به حساب عراق بریزند. [3]

در رابطه با كمك های اطلاعاتی عربستان به صدام حسین گزارش مجله ژون آفریك مورخ 9 ژوئن 1982 از اهمیت زیادی برخوردار است. بر مبنای گزارش این مجله؛ زمامداران عربستان درست یك ماه مانده به شروع جنگ، هنگام استقبال از صدام به وی هدیه شاهانه¬ای دادند و آن گزارشی بود كه از سوی دستگاه های سری آمریكا تهیه شده بود و در آن اوضاع اقتصادی، اجتماعی و نظامی ایران تشریح شده بود. علاوه بر آن اطلاعات دقیقی درباره وضعیت ارتش ایران، تعداد نفرات آن، مواضع و تجهیزات قابل بهرهبرداری آن و اطلاعات مختلف دیگر كه بسیار محرمانه بود در اختیار صدام قرار گرفت. [4]

همكاری كامل عربستان با تحریم¬ های آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران

عربستان سعودی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دشمنی روشنی با جمهوری اسلامی ایران داشته و در حوادث مختلف این مسئله را به اثبات رسانده است. ریاض از حامیان تحریم های ضد ایرانی بوده و سیاست های آمریكا را در منطقه اجرا كرده است. به بیان دیگر همزمان با تحریم ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، عربستان با استفاده از فرصت پیش آمده و به دلیل ضعف درونی خود بر موضع نابجای آمریكا پافشاری كرده و بیش از پیش بر طبل دشمنی با ایران میكوبید.

نقش عربستان در بمب گذاری سفارت ایران در لبنان

از جمله اقدامات ضد ایرانی عربستان مداخله و نقش عربستان در حمله تروریستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت است. در این بمبگذاری( ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳) ، كه توسط دو بمبگذاری انتحاری در مقابل سفارت ایران در بیروت انجام گرفت و براثر آن ۲۳ نفر از جمله رایزن فرهنگی ایران در بیروت كشته شدند، شواهدی وجود دارد كه عربستان سعودی نقش داشته است. از جمله شواهدی كه دخالت عربستان در این ماجرا را نمایان ساخت، فشار سیاسی عربستان به عدم ورود تیمی از جمهوری اسلامی ایران به روند بازرسی از افراد بازداشت شده بود.

گردان عبدالله عزام، از گروه جهادی سلفی وابسته به القاعده مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. در این انفجار تعدادی از اعضای سفارت ایران از جمله ابراهیم انصاری (رایزن فرهنگی) كشته شد. گردان عبدالله عزام، یك گروه جهادی سَلَفی كه با گروه القاعده مرتبط است، با صدور بیانیهای مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. گروهی كه بنیان آن توسط عربستان بنا نهاده شده است.

طرح مبحث هلال شیعی و مبارزه با دولت ها و گروههای حامی ایران

مسئله ورود و نفوذ ایران و انقلاب ایران در كشورهای منطقه، یكی از نگرانیهای جدی عربستان سعودی بوده و در رابطه با عراق، سوریه و لبنان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. طمع عربستان به این علت است كه روند دولت سازی در عراق برای همسایگان قدرتمند این كشور از جمله ایران و عربستان یك پروسه حیاتی بوده و تشكیل یك عراق متحد یكپارچه با اكثریت شیعه برای دولت های سنی و رادیكال منطقه مثل عربستان و اردن یك خطر بالقوه محسوب می شود. لذا طرح مباحثی همچون "هلال شیعی" در همین پروسه و در تازه ترین جنایت به ابزرای برای یورش به یمن تبدیل شده است.

عربستان و ترغیب آمریكا برای حمله به ایران (همزمان با بحران هسته ای)

یكی از كدهایی كه دشمنی عربستان با جمهوری اسلامی ایران را بسیار روشن نشان می دهد، درخواست عربستان سعودی از آمریكا برای حمله به ایران است. بر مبنای اسنادی كه سایت افشاگر "ویكی لیكس" ارائه كرده، ملك عبدالله در سال 2008 میلادی از امریكا درخواست حمله به ایران را كرده است. در این در خواست كه از طریق یكی از سفارتخانههای آمریكا دریافت شده، پادشاه عربستان به آمریكا میگوید: «سر مار را قطع كنید.»

همكاری اطلاعاتی با اسرائیل برای حمله به مراكز هسته ای ایران

عربستان سعودی از ابتدا جزء مخالفان سرسخت حل مسئله هستهای ایران و گروه 1+5 بوده و از بر هم خوردن توازن قوا در منطقه به نفع ایران، بسیار هراس دارد. این مساله در موضع گیری ها و همراهی كامل آنها با مواضع سیاسی غربی ها كاملا مشهور بوده و تا به امروز نیز ادامه داشته است. علاوه بر موضع گیری های سیاسی، بر مبنای اطلاعاتی كه از طریق اسناد محرمانه منتشر شده، عربستان سعودی طرح مشتركی را با رژیم صهیونیستی برای حمله به سایت های هسته ای ایران در دست بررسی داشتهاند. علاوه بر این شواهدی وجود دارد كه موساد و سازمان های اطلاعاتی عربستان ارتباطات گسترده ای در رابطه با برنامه های هسته ای كشورمان برقرار كرده بودند. [5]

لابی گری و پرداخت رشوه برای محكومیت حقوق بشری ایران

با اوجود اینكه عربستان سعودی وضعیت اسفناكی در رابطه با حقوق بشر داشته، اما با حمایت كشور های غربی این كشور موفق شده ریاست گروه پنج عضوی سفرا كه موسوم به «گروه رایزنی» شورای حقوق بشر سازمان ملل است را به دست آورد. علاوه براین به تازگی ویكی لیكس سندی منتشر كرده كه پشت پرده گزارشهای غیر موثق علیه ایران در موضوع حقوق بشر را توسط احمد شهید را روشن می كند. بر اساس این اسناد، عربستان سعودی، یك میلیون دلار به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضع حقوق بشر رشوه داده است تا موضع گیری تندی در قبال مسائل ایران بگیرد و گزارشهای جهت دار بنویسد.

فاجعه منا و عدم پاسخگویی رژیم عربستان

روز پنجشنبه ۲ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی و ۱۰ ذیحجه ۱۴۳۶ قمری همزمان با عید قربان در مراسم رمی جمرات در منطقه منا، حادثه ای رخ داد كه علاوه بر هزاران كشته، تعداد زیادی از حجاج مفقود شدند. در میان قربانیان حجاج صدها نفر ایرانی شهید شدند و از سرنوشت تعداد زیادی از ایرانیان برای مدتی زیادی نا معلوم بود. همه اینها در حالی بود كه دولت عربستان سعودی مسئولیت بی تدبیری در قبال این حادثه را قبول نكرد و در مقطعی نشانه های روشنی از دشمنی و عمدی بودن این حادثه را از خود بروز داد.

عدم صدور روادید برای هیأت اعزامی ایران برای پیگیری قربانیان حادثه، عدم همكاری لازم با عوامل بعثه در شناسایی مفقودین و اجساد درگذشتگان و عدم پاسخگویی در رابطه با دیپلمات ایرانی ربوده شده در حادثه منا و... تنها نشانه هایی از دشمنی تاریخی این كشور بود.

در مجموع می توان گفت پیروزی حوثی ها در یمن، قدرت یافتن شیعیان عراق و افزایش قدرت حزب الله، افزایش توان جمهوری اسلامی ایران و پیروزی احتمالی بشار اسد (به عنوان یك شخصیت علوی و شیعه) می تواند تاثیر مستقیمی بر تحركات شیعیان عربستان داشته باشدو عربستان تلاش دارد نفوذ شیعیان را در این كشور مهار نماید.

رژیم عربستان به خوبی می داند؛ اگر اقتدار شیعیان در جهان و منطقه افزایش پیدا كند، قطعا در افزایش توان شیعیان عربستان تاثیر خواهد گذاشت. به این ترتیب قدرت و توان شیعیان عربستان برگرفته از شیعیان منطقه است و هر چه شیعیان نفوذ بیشتری داشته باشند، به عنوان یك پشتوانه برای شیعیان شرق عربستان تلقی می شود. در این راستا اگر عربستان در سیاست های خود نسبت به شیعیان تجدید نظر نكند، دست به آشتی ملی نزده و از آنان دلجویی نكند، در آینده بحران سیاسی فراگیری در رژیم آل سعود شكل خواهد گرفت كه مهار كردن آن بسیار پرهزینه خواهد بود.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
آمریکا ازسال 2003 تاکنون ثابت کرد که حامی اصلی تروریسم است.
تروریسم بین المللی ساخته آمریکا است و هر جا آمریکا حضور دارد، تروریسم بین المللی نیز حاضر است
آمریکایی ها تروریسم را نجات دادند.

آمریکا از سال 2003 زمان اشغال عراق کرد که حامی اصلی داعش است.
داعش ساخته آمریکا است و هر جا آمریکا حضور دارد، داعش نیز حاضر است.
آمریکایی ها داعش را نجات دادند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
قوانین مجلس نمایند گان آمریکا حامی تروریست ها است
قوانین آمریکا حامی تروریست ها است.
و هرجا آمریکا حضوردارد پایگاهای القاعده ایجاد کرد.
آمریکا حامی اصلی تروریسم است.
آمریکا همچنان دولت اصلی حامی تروریسم است..
آمریکا همچنان دولت اصلی حامی تروریسم است..
حکومت آمریکا همچنان حامی تروریسم است.
حامی تروریسم دولتی آمریکا است.
آمریکا همچنان بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان است.
عربستان سعودی با حمایت آمریکا هزاران شهروند بحرینی را برای جنگ به یمن فرستاده است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
استقبال شاهزاده بحرینی از نظامیان شرکت کننده در جنگ یمن/عکس
پسر پادشاه بحرین از نظامیان شرکت کننده این کشور در جنگ یمن استقبال و تقدیر به عمل آورد.
ناصر بن حمد آل خلیفه (از پسران پادشاه بحرین) شب گذشته از جمعی از نیروهای ویژهی نیروی دفاع بحرین که از جنگ در یمن بازگشته اند استقبال و تقدیر کرد.

در این مراسم که در پایگاه هوایی "عیسی" و با حضور افسران بالا رتبه و خانواده ها انجام شد ناصر بن حمد از تلاش خالصانه نیروهای ویژهی این کشور در انجام وظیفه ملی با مشارکت در عملیات بازگردانیدن امید یمن و به فرماندهی عربستان سعودی تقدیر کرد.

ناصر بن حمد پسر چهارم پادشاه بحرین و فارغ التحصیل دانشکده نظامی ساندهرست انگلیس است. وی همچنین فرمانده گارد ویژه پادشاهی، رئیس هیئت امنای موسسه خیریه پادشاهی، رئیس کمیته المپیک و رئیس مجلس ورزش و جوانان بحرین است.
نام وی بارها در مجامع بین المللی به اتهام مشارکت در بازداشت و شکنجه سیاسیون و انقلابیون درپی انقلاب ۱۴ فوریهی سال ۲۰۱۱ بحرین مطرح گردیده است.

استقبال پسر پادشاه بحرین از آدمکش‌ها +عکس
ناصر بن حمد آل خلیفه (از پسران پادشاه بحرین) شب گذشته از جمعی از نیروهای ویژه‌ی نیروی دفاع بحرین که از جنگ در یمن بازگشته اند استقبال و تقدیر کرد.

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۲
پسر پادشاه بحرین از نظامیان شرکت کننده این کشور در جنگ یمن استقبال و تقدیر به عمل آورد.

به گزارش رسانه های بحرینی، ناصر بن حمد آل خلیفه (از پسران پادشاه بحرین) شب گذشته از جمعی از نیروهای ویژه‌ی نیروی دفاع بحرین که از جنگ در یمن بازگشته اند استقبال و تقدیر کرد.

در این مراسم که در پایگاه هوایی "عیسی" و با حضور افسران بالا رتبه و خانواده ها انجام شد ناصر بن حمد از تلاش خالصانه نیروهای ویژه‌ی این کشور در انجام وظیفه ملی با مشارکت در عملیات بازگردانیدن امید یمن و به فرماندهی عربستان سعودی تقدیر کرد.

ناصر بن حمد پسر چهارم پادشاه بحرین و فارغ التحصیل دانشکده نظامی ساندهرست انگلیس است. وی همچنین فرمانده گارد ویژه پادشاهی، رئیس هیئت امنای موسسه خیریه پادشاهی، رئیس کمیته المپیک و رئیس مجلس ورزش و جوانان بحرین است.

نام وی بارها در مجامع بین المللی به اتهام مشارکت در بازداشت و شکنجه سیاسیون و انقلابیون درپی انقلاب ۱۴ فوریه‌ی سال ۲۰۱۱ بحرین مطرح گردیده است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
آمریکا جنایتکار به رژیم صهیونیستی کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به عربستان سعودی کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به حامیان تروریسم کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به حامیان داعش کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به حامیان القاعده کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکاربه ارتش آزاد سوریه کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به مخالفان سوریه کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به تروریست های سوریه کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به تکفیری ها کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به گروه های تروریستی کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به اقلیم کردستان عراق کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به امارات کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به بحرین کمک نظامی می کند؟
ائتلاف آمریکایی ثابت کرد که حامی تروریسم است.
حضورنیروهای آمریکا جنایتکاردرمنطقه غیرقانونی است.
داعش مورد حمایت مدعیان حقوق بشر مسئولیت حملات انتحاری در دمشق را بر عهده گرفت.

داعش مورد حمایت سازمان های بین المللی مسئولیت حملات انتحاری در دمشق را بر عهده گرفت.

داعش مورد حمایت آمریکا وهم پیمانانش مسئولیت حملات انتحاری در دمشق را بر عهده گرفت.

تنها 5 درصد از خاک عراق در اشغال داعش مورد حمایت آمریکا است.
تنها 5 درصد از خاک عراق در اشغال داعش مورد عربستان سعودی است.
تنها 5 درصد از خاک عراق در اشغال داعش مورد حمایت رژیم صهیونیستی است.
با آزادسازیهای اخیر در عراق، تنها حدود 5 درصد از خاک این کشور در اشغال گروه تروریستی تکفیری داعش مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی وکشورهای عربی باقی مانده است.
با آزادسازیهای گسترده اخیر در سراسر عراق، تنها حدود 5 درصد از خاک این کشور در اشغال گروه تروریستی تکفیری داعش مورد حمایت آمریکا وهم پیمانانش باقی مانده است.
تا سال 2016 میلادی بسیاری از استانهای عراق مثل استان نینوا، استان صلاحالدین و استان کرکوک در اشغال داعش مورد حمایت مدعیان حقوق بشر بود.

آمریکا جنایتکارثابت کرد که حامی تروریسم است.
آمریکا جنایتکارازسال 2003 تاکنون حتی یک تروریست را هم نکشته است.
آمریکا جنایتکارازسال 2011 تاکنون حتی یک داعش را هم نکشته است.
آمریکا جنایتکارثابت کرد که حامی داعش است.

عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، عربستان است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، امارات است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، اسرائیل است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، بحرین است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درموصل ودیگرشهرهای اقیلم کردستان عراق است.
مشکل اصلی ما آمریکا نیست مشکلات اصلی ما درمنطقه، جنایت های، خیانت های، دخالت های، تجاوزهای کشورهای عربی جنایتکارشماره یک به سرکردگی رژیم جنایتکارآل سعود است.
نجس ترین کشور در دنیا کشورهای عربی جنایتکاراست.

رفتارآمریکا جنایتکارشرم آوراست.
رفتارآمریکا جنایتکارپس ازتوافق هسته ای بدترشده است.
رفتارآمریکا جنایتکاردراین زمینه شرم آوراست.
نباید درقبال جنایات آمریکا سکوت کرد.
آمریکا جنایتکار ازسال 2003 تاکنون درمنطقه با تروریسم همکاری می کند.
آمریکا جنایتکارازسال 1357 تاکنون ازگروه های تروریستی منافقین همکاری می کند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
0
0
آمریکا جنایتکار به رژیم صهیونیستی کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به عربستان سعودی کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به حامیان تروریسم کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به حامیان داعش کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به حامیان القاعده کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکاربه ارتش آزاد سوریه کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به مخالفان سوریه کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به تروریست های سوریه کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به تکفیری ها کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به گروه های تروریستی کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به اقلیم کردستان عراق کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به امارات کمک نظامی می کند؟
آمریکا جنایتکار به بحرین کمک نظامی می کند؟
ائتلاف آمریکایی ثابت کرد که حامی تروریسم است.
حضورنیروهای آمریکا جنایتکاردرمنطقه غیرقانونی است.
داعش مورد حمایت مدعیان حقوق بشر مسئولیت حملات انتحاری در دمشق را بر عهده گرفت.

داعش مورد حمایت سازمان های بین المللی مسئولیت حملات انتحاری در دمشق را بر عهده گرفت.

داعش مورد حمایت آمریکا وهم پیمانانش مسئولیت حملات انتحاری در دمشق را بر عهده گرفت.

تنها 5 درصد از خاک عراق در اشغال داعش مورد حمایت آمریکا است.
تنها 5 درصد از خاک عراق در اشغال داعش مورد عربستان سعودی است.
تنها 5 درصد از خاک عراق در اشغال داعش مورد حمایت رژیم صهیونیستی است.
با آزادسازیهای اخیر در عراق، تنها حدود 5 درصد از خاک این کشور در اشغال گروه تروریستی تکفیری داعش مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی وکشورهای عربی باقی مانده است.
با آزادسازیهای گسترده اخیر در سراسر عراق، تنها حدود 5 درصد از خاک این کشور در اشغال گروه تروریستی تکفیری داعش مورد حمایت آمریکا وهم پیمانانش باقی مانده است.
تا سال 2016 میلادی بسیاری از استانهای عراق مثل استان نینوا، استان صلاحالدین و استان کرکوک در اشغال داعش مورد حمایت مدعیان حقوق بشر بود.

آمریکا جنایتکارثابت کرد که حامی تروریسم است.
آمریکا جنایتکارازسال 2003 تاکنون حتی یک تروریست را هم نکشته است.
آمریکا جنایتکارازسال 2011 تاکنون حتی یک داعش را هم نکشته است.
آمریکا جنایتکارثابت کرد که حامی داعش است.

عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، عربستان است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، امارات است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، اسرائیل است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درمنطقه، بحرین است.
عامل اصلی حضورنظامیان آمریکا درموصل ودیگرشهرهای اقیلم کردستان عراق است.
مشکل اصلی ما آمریکا نیست مشکلات اصلی ما درمنطقه، جنایت های، خیانت های، دخالت های، تجاوزهای کشورهای عربی جنایتکارشماره یک به سرکردگی رژیم جنایتکارآل سعود است.
نجس ترین کشور در دنیا کشورهای عربی جنایتکاراست.

رفتارآمریکا جنایتکارشرم آوراست.
رفتارآمریکا جنایتکارپس ازتوافق هسته ای بدترشده است.
رفتارآمریکا جنایتکاردراین زمینه شرم آوراست.
نباید درقبال جنایات آمریکا سکوت کرد.
آمریکا جنایتکار ازسال 2003 تاکنون درمنطقه با تروریسم همکاری می کند.
آمریکا جنایتکارازسال 1357 تاکنون ازگروه های تروریستی منافقین همکاری می کند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین سگ ولگرد آل سعود درمنطقه است.
خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین سگ ولگرد آمریکا درمنطقه است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین سگ ولگرد آل سعود درمنطقه است.
خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین سگ ولگرد آمریکا درمنطقه است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
عبد الملک الحوثی:
مشروعیت متعلق به ملت یمن است/ عربستان و امارات به دنبال تقسیم کشورهای عربی هستند
رهبر جنبش انصارالله یمن با بیان اینکه رژیم‌های عربستان و امارات به دنبال تقسیم کشورهای عربی هستند، گفت: شکاف‌هایی در داخل عربستان وجود دارد که این شکاف‌ها عمیق‌تر خواهد شد.
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲

عربستان و امارات به دنبال تقسیم کشورهای عربی هستندبه گزارش گروه بین‌الملل دفاع پرس به نقل از القدس العربی، رهبر جنبش انصارالله طی اظهاراتی عنوان کرد: رژیم‌های عربستان و امارات در راستای اجرای توطئه تقسیم کشورهای عربی نقش مخربی ایفا می‌کنند.

وی افزود: این توطئه دامن عربستان را نیز خواهد گرفت؛ ولی ابتدا باید نقش خود را ایفا کند سپس نوبت خود این کشور برسد.

الحوثی ادامه داد: شکاف‌هایی در داخل عربستان وجود دارد که این شکاف‌ها عمیق‌تر خواهد شد و رژیم استبدادی ریاض به دنبال تحمیل نفوذ خود بر سایر شرکای خود است.

رهبر انصارالله تاکید کرد: رژیم امارات از زمان‌های طولانی با اسرائیل روابط محکمی دارد و این تهدیدی علیه امنیت ملی کشورهای عربی و منطقه به شمار می‌رود و نقش امارات در یمن منفی است.

وی در مورد عبد ربه منصور هادی رئیس مستعفی و فراری یمن گفت: مشروعیت متعلق به ملت یمن است و نه مزدوران و دست نشاندگان و قبایل اصیل یمن ستون‌های این کشور هستند.

الحوثی خواستار توقف خصومت با ایران شد و گفت: حمایت از مسئله فلسطین موضعی است که باید از تهران به خاطر آن قدردانی کرد.

رهبر جنبش انصارالله با انتقاد از ائتلاف بین‌المللی مبارزه با تروریسم گفت: این ائتلاف باید به نام ائتلاف بین المللی حمایت از تروریسم نامگذاری شود.


تشدید درگیری میان عربستان و امارات در جنوب یمن
خبرگزاری فارس , 20 مهر 1396 ساعت 21:09
نیروهای امنیتی امارات در عدن به یکی از مراکز اخوان المسلمین حمله کردند و ده نفر از اعضای این گروه را بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی وابسته به امارات عربی متحده در عدن در جنوب یمن به یکی از مقرهای حزب «الاصلاح» وابسته به گروه اخوان المسلمین حمله کردند.
این نیروها به مقر حزب موسوم به «التجمع الیمنی للاصلاح» نزدیک به اخوان المسلمین یورش بردند و ده نفر از اعضای این حزب را بازداشت کردند.
وبگاه خبری «شهاره» یمن به نقل از نیروهای اماراتی گزارش داد که در جریان این عملیات، مقادیر زیادی سلاح، مواد منفجره و بستههای انفجاری کشف و ضبط شد.
حزب الاصلاح نیز با انتشار بیانیهای ضمن تأیید عملیات نیروهای امنیتی اماراتی و بازداشت ده نفر از اعضای خود از جمله «محمد عبد الملک» معاون دبیر کل این حزب، خواستار آزادی هر چه سریعتر افراد بازداشتی شد.
در این بیانیه هیچ اشارهای به حادثه ترور «یاسین العدنی» نشده است. العدنی امام جمعه مسجد «زیاد» در عدن بود و تحت حمایت امارات به عنوان مبلغ مذهبی فعالیت داشت.
استانهای جنوبی یمن بویژه استان تعز (جنوب غرب) و عدن (جنوب) شاهد درگیری شدید میان نیروهای وابسته به عربستان سعودی و نیروهای وابسته امارات است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۷:۴۱:۰۷ A
وزارت امور خارجه سوریه:
آمریکا و انگلیس مسئول تامین مواد شیمیایی تروریستها هستند

وزارتخارجه سوریه با متهم کردن آمریکا و انگلیس اعلام کرد این دو کشور مسئول تامین مواد شیمیایی برای تروریستها هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارتخارجه سوریه امروز –چهارشنبه- اعلام کرد دو کشور آمریکا و انگلیس مسئول تهیه و تامین مواد شیمیایی «سیاس» و «سیان» برای تروریستهای حاضر در سوریه است.
این وزارتخانه تاکید کرد مواد شیمیایی که در اطراف دو شهر حلب و دمشق استفاده شده بود توسط یک شرکت بریتانیایی و دو شرکت آمریکایی تولید شده بود.
معاون وزیر خارجه سوریه تصریح کرد علاوه بر این مواد شیمیایی تجهیزاتی همچون نارنجکهای دستی و نارنجکاندازهای دورپرتاب که تسلیحات شیمیایی روی آنها نصب میشود نیز توسط شرکتهای آمریکایی ساخته و در اختیار تروریستها قرار گرفته که این تجهیزات در انبارهای حلب و حومه دمشق کشف شده است.
وی تاکید کرد آمریکا و انگلیس با نقض مصوبات کنوانسیونهای بینالمللی برای منع گسترش تسلیحات شیمیایی گروههای تروریستی مستقر در سوریه را به تسلیحات شیمیایی تجهیز کردهاند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
آمریکا و انگلیس مسئول تهیه مواد شیمیایی تروریست ها در سوریه هستند

آمریکا و انگلیس مسئول تهیه مواد شیمیایی تروریستها در سوریه هستند

19:19 ::
1396/5/25وزارتخارجه سوریه آمریکا و انگلیس را مسئول تامین مواد شیمیایی برای تروریستها در سوریه اعلام کرد.

ایران آنلاین / به نقل از اسپوتنیک، وزارتخارجه سوریه امروز –چهارشنبه- اعلام کرد دو کشور آمریکا و انگلیس مسئول تهیه و تامین مواد شیمیایی «سیاس» و «سیان» برای تروریستهای حاضر در سوریه است.
این وزارتخانه تاکید کرد مواد شیمیایی که در اطراف دو شهر حلب و دمشق استفاده شده بود توسط یک شرکت بریتانیایی و دو شرکت آمریکایی تولید شده بود.
معاون وزیر خارجه سوریه تصریح کرد علاوه بر این مواد شیمیایی تجهیزاتی همچون نارنجکهای دستی و نارنجکاندازهای دورپرتاب که تسلیحات شیمیایی روی آنها نصب میشود نیز توسط شرکتهای آمریکایی ساخته و در اختیار تروریستها قرار گرفته که این تجهیزات در انبارهای حلب و حومه دمشق کشف شده است.
وی تاکید کرد آمریکا و انگلیس با نقض مصوبات کنوانسیونهای بینالمللی برای منع گسترش تسلیحات شیمیایی گروههای تروریستی مستقر در سوریه را به تسلیحات شیمیایی تجهیز کردهاند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
حمایت آمریکا و انگلیس از تروریستها با سلاحهای شیمیایی
سه شنبه 31 مرداد 1396

دلیلی که باعث می شود ارسال و رساندن سلاح شیمیایی از طرف امریکا و بریتانیا به دست تروریست ها را تائید شود فشار آنها برای جلوگیری از بررسی و تعیین گروه حقیقت یاب برای حادثه خان شیخون بود.
وزارت‌خارجه سوریه اعلام کرده است دو کشور آمریکا و انگلیس مسئول تهیه و تامین مواد شیمیایی «سی‌اس» و «سی‌ان» برای تروریست‌های حاضر در سوریه است. این وزارت‌خانه تاکید کرد موادشیمیایی که در اطراف دو شهر حلب و دمشق استفاده شده بود توسط یک شرکت بریتانیایی و دو شرکت آمریکایی تولید شده است.
معاون وزیر خارجه سوریه تصریح کرد: علاوه بر این موادشیمیایی تجهیزاتی همچون نارنجک‌های دستی و نارنجک‌اندازهای دورپرتاب که تسلیحات شیمیایی روی آنها نصب می‌شود نیز توسط شرکت‌های آمریکایی ساخته و در اختیار تروریست‌ها قرار گرفته که این تجهیزات در انبارهای حلب و حومه دمشق کشف شده است.
حمایت آمریکا و همپیمانان آن از گروه‌های تروریستی با سلاح‌های شیمیایی به منزله نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و توافق نامه‌های ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه همچنین اعلام کرد: از طریق تحقیقات کمیته ملی در زمینه اجرای توافقنامه منع تسلیحات شیمیایی و با همکاری چند سازمان بین‌المللی در این زمینه به این نتایج دست یافتیم.
وی در کنفرانس خبری خود مجموعه تصاویر گرفته شده از رسانه‌ها را در اثبات این موضوع نشان داد و گفت: استفاده از سلاح شیمیایی نمایشی طراحی شده از سوی شورشیان است که می‌خواهند دولت سوریه را به عنوان عامل استفاده از این سلاح‌ها نشان دهند اما این تصاویر بی‌گناهی دولت سوریه را به اثبات می‌رساند.
در این باره واسیلی نبزنیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل نیز اعلام کرد: بررسی خبر رساندن سلاح شیمیایی به دست شبه نظامیان سوریه توسط بریتانیا و امریکا ضرورت دارد. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل خاطرنشان کرد که بررسی این خبر در حیطه صلاحیت یک مکانیزم تحقیقی مشترک است. وی افزود: آمریکا با تحویل مواد و مهمات سمی به تروریست‌های سوری معیارهای بین‌المللی را نقض می‌کند. آنها در ظاهر تصاویر کودکان سوری کشته شده را نشان می‌دهند اما در پشت پرده مواد سمی به تروریست‌ها می‌دهند و این اقدام آنها خارج از فهم و غیرقابل درک است.
اینکه چرا غربی ها به استفاده تروریست ها از سلاح شیمیایی واکنش نشان نمی دهند، بلکه حتی تلاش می کنند این مواد را به آنها برسانند، می تواند جواب ساده و کوتاهی داشته باشد. زیرا که تحولات اخیر سوریه و شرایط میدانی و سیاسی، تروریستها را به نقطه ای رسانده است که مطمئن شده اند چیزی برای از دست داد ندارند.
کسی که چیزی برای از دست دادن نداشته باشد به اعمال وحشت انگیز دست می زند تا با ایجاد رعب و وحشت در طرف مقابل و لو اندک، زمان بگیرد. خصوصاً اینکه برای گروه های تروریستی همچون داعش که بنیان آنها بر ایجاد رعب و وحشت است سلاح شیمیایی بسیار کاربردی است؛ چرا که استفاده از آن چه بسا می تواند طرف مقابل را به زانو در آورد.
این در حالی است که ایالات متحده به بهانه استفاده سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه در خان شیخون، پایگاه این کشور را با موشک های خود هدف قرار داد و معادلات سوریه را در آن برهه به نفع تروریست ها به هم زد. در آن مقطع نیز گروه های تروریستی در سوریه در موضع ضعف قرار داشتند و از لحاظ میدانی از وضعیت مناسبی برخوردار نبودند. به نظر می رسد اقدامات این چنینی تبدیل به استراتژی غربی و مخصوصاً امریکا شده که در برهه های حساس و با اقدامی پیش بینی نشده معادله سوریه را به نفع گروه های تررویستی با هدف ادامه معادله هرج و مرج و گسترش تنش و ناامنی و وحشت ادامه دهد.
استفاده گروه های تروریستی از موادشیمیایی هزینه زیادی برای آنها ندارد و از طرفی بیشترین نتیجه را برای آنها از لحاظ میدانی خواهد داشت. اینکه آنها به عنوان دولتی به رسمیت شناخته شده نیستند که محکومیت اقدام آنها از سوی مراجع بین المللی بتواند روی آنها فشاری داشته باشد، همچنین آنها را از وضعیت بغرنج خود خارج خواهد ساخت.
موضوعی که باعث می شود ارسال و رساندن سلاح شیمیایی از طرف امریکا و بریتانیا به دست تروریست ها تائید شود فشار آنها برای جلوگیری از بررسی و تعیین گروه حقیقت یاب برای حادثه خان شیخون بود. همین روند چراغ سبزی برای گروه های تروریستی است که در استفاده از سلاح های شیمیایی مصر باشند. علی رغم اصرار روسیه و سوریه برای اعزام تیم حقیقت یاب معتبر بین المللی به سوریه برای بررسی حادثه خان شیخون، غربی ها سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی را زیر فشار قرار دادند تا هیات تخصصی برای تحقیق درباره حادثه خان شیخون اعزام نکند.
در هر حال باید گفت صحبت از حقوق بشر و محکوم کردن سوریه برای استفاده از سلاح شیمیایی سیاستی نخ نما و غیرکاربردی است که چندین بار از جمله در حمله به عراق نیز از آن استفاده شد. این در حالی است که سوریه برای احترام به قوانین بین المللی و به موجب توافق بین المللی سلاح های شیمیایی خود را در سال 2014 در اختیار سازمان ملل قرار داد و تلاش کرد اتهامات را از خود دور کند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
گفتوگو
میانمار و سکوت نهادهای بینالمللی

وبلاگ > پاک آئین، محسن - در این شرایط حساس لازم است وزرای خارجه کشورهای اسلامی جلسه اضطراری تشکیل داده و با ارائه قطعنامهای ضمن محکوم کردن کشتار وحشیانه مردم میانمار تدابیری را برای جلوگیری از آن و احقاق حقوق مسلمانان آن کشور طبق منشور سازمان همکاری های اسلامی به عمل آورند.
نسلکشی و کشتار مسلمانان در میانمار، مهمترین سوالی است که در اذهان عمومی، آن هم در قرن 21 با وجود نهادهای متعدد بینالمللی و حقوق بشری وجود دارد.
سوال این است که چرا تندروهای بودایی با چراغ سبز دولت این کشور و در فضای ناشی از سکوت مجامع جهانی، با آتش زدن منازل مسکونی مسلمانان روهینگیا قصد دارند، آنها را برای همیشه از خانه و کاشانه خود اخراج و آواره سازند. این رویکرد ضد انسانی موجب آوارگی هزاران نفر از مسلمانان این کشورشده و فجایایی را در یک کشور رقم زده است.
محسن پاکآیین، سفیر پیشین ایران در تایلند معتقد است که سیاست غرب علیه مسلمانان و تلاش برای ایجاد اسلامهراسی و بیاعتنایی به وضعیت آنان، ازجمله علل سکوت غربی در موضوع کشتار مسلمان میانمار است.این کارشناس در گفتوگو با جام سیاست در این زمینه به سوالاتمان پاسخ داده که میخوانید.
سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال کشتار مسلمانان میانمار ناشی از چیست؟
انتشار اخبار مربوط به کشتار گسترده مسلمانان در میانمار موجی از نگرانی را در میان کشور‎های اسلامی از جمله ایران برانگیخته است. نهاد‎های بین‎المللی و کشور‎های اسلامی بویژه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن و ابراز تأسف از این جنایات، تلاش می‎کنند تا هرچه سریع‎تر اطلاعات دقیق و موثقی را در این ‎باره که مصداق نسل‎کشی و پاکسازی قومی است، به‎دست آورده و امت اسلامی را در جریان قرار دهند. برخی کشور‎های اسلامی بویژه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن و ابراز تأسف از این جنایات، تلاش می‎کنند با نسل‎کشی و پاکسازی قومی مقابله کنند. با توجه به کشتار مسلمانان در میانمار انتظار می‌رفت سازمان ملل با اقتدار بیشتری به این قضیه رسیدگی کند و با سکوت خود اجازه ندهد تا ارتش میانمار به ادامه جنایات خود علیه مسلمانان ادامه دهد. از سایر نهادهای صلح‌طلب نیز چنین انتظاری بود، اما متاسفانه این‌گونه نبود و گرچه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اخیرا پس از سال‌ها سکوت، اقدامات ضدمسلمانان در میانمار را محکوم کرد؛ اما به نظر می‌رسد این تصمیم‌گیری شورای حقوق بشر هم بیشتر یک اقدام مصنوعی و بدون پشتوانه اجرایی بوده است. به نظر من سیاست غرب علیه مسلمانان و تلاش برای ایجاد اسلام‌هراسی و بی‌اعتنایی به وضعیت آنان، از جمله علل سکوت غربی‌ها در این موضوع است.
تناقض رفتاری نهادهای حقوق بشری در قبال این اتفاق چه معنایی دارد؟
تناقض و دوگانگی رفتار غربی‌ها درباره موضوع حقوق بشر امری غیرقابل انکار است و غربی‌ها در موضوع حقوق بشر به‌صورت گزینشی عمل می‌کنند. آمریکا و برخی کشورهای همسو، جنایات بارز، ظلم و اشغالگری و نقض حقوق بشر از ناحیه رژیم جنایت‌پیشه صهیونیستی علیه مردم فلسطین را نادیده می‌گیرند و همواره چشم خود را روی انبوه جنایات و اقدامات ناقض حقوق بشری این رژیم می‌بندند. جنایاتی که امروز علیه مسلمانان مظلوم میانمار در جریان است با هیچ‌یک از معیارهای حقوق بشری همخوانی ندارد، اما قریب به اتفاق کشورهای غربی در برابر این جنایات سکوت اختیار کرده و اقدامی انجام نمی‌دهند.
چرا در قبال این کشتار، سازمان همکاری های اسلامی و جهان اسلام واکنش نشان نمی‌دهند؟
بله درست است. منشور سازمان همکاری‌های اسلامی خواستار حمایت از مسلمانان درکشورهای عضو و غیرعضو بوده و از کشورهای غیراسلامی می‌خواهد حقوق دینی، مذهبی و اجتماعی مسلمانان را رعایت نمایند. سازمان کنفرانس اسلامی در گذشته برای اجرای این ماموریت مهم اقدامات مختلفی را نظیر؛ توصیه به دولت هند برای رعایت حقوق مسلمانان و جلوگیری از تخریب مسجد بابری انجام داده، اما حمایت این سازمان از مسلمانان میانمار کمرنگ بوده و لازم است کشورهای اسلامی ازجمله جمهوری اسلامی ایران از این سازمان بخواهند که اقدامات جدی برای جلوگیری از کشتار مسلمانان میانمار انجام دهد.
یکی از ابزارهای اجرایی این سازمان، تشکیل جلسه فوق‌العاده در سطح وزرای امورخارجه و رایزنی جهت یافتن راه‌حل است. فکر می‌کنم در این شرایط حساس لازم است وزرای خارجه کشورهای اسلامی جلسه اضطراری تشکیل داده و با ارائه قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن کشتار وحشیانه مردم میانمار تدابیری را برای جلوگیری از آن و احقاق حقوق مسلمانان آن کشور طبق منشور سازمان به عمل آورند. با توجه به پتانسیل بالای 57 کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی، این سازمان می‌تواند ضمن فشار به دولت میانمار برای تضمین امنیت مسلمانان این کشور، در صورت لزوم با شرکای تجاری دولت میانمار مانند چین، تایلند، ژاپن، هند، کره‌جنوبی و ژاپن وارد مذاکره شده و از طریق این کشورها نیز به دولت مذکور فشار وارد کرده و نسبت به برقراری امنیت برای اقلیت مسلمانان میانمار اقدام نماید.
پشت پرده نسل‌کشی مسلمانان این کشور چیست؟
براساس اسناد موجود، تاریخ گسترش اسلام در میانمار به قرن اول هجری برمی‎گردد. بعد از ظهور اسلام و گرایش اعراب و ایرانیان به اسلام، دریانوردان عرب و ایرانی و بازرگانان مسلمان از مسیر‎های زمینی به منطقه غربی ‎میانمار و ایالت آراکان آمدند. اجرای قوانین اسلامی در منطقه آراکان قبل از سال‎1430 میلادی وجود داشته و تا سال 1784 ادامه داشت. بعد از اشغال منطقه آراکان به‎وسیله «سلطان بوداپایا» که یک فرد بودایی بود، اجرای قوانین اسلامی ملغی و قانون ملی جایگزین آن شد. براساس این سابقه، هنوز هم مسلمانان آراکان با دولت میانمار اختلاف داشته و معتقدند دولت میانمار حقوق مسلمانان را نادیده گرفته است و به آداب و سنن آنها بی‎احترامی می‎کند. حتی این امر مورد پذیرش مجامع بین‎المللی نیز قرار گرفته، اما هنوز اتفاق خاصی برای بهبود شرایط نیفتاده است. دولت ژنرال «نوین» پس از سرکار آمدن سال 1962، رفتن مسلمانان به حج را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت تا سال 1980 که به 70 نفر از مسلمانان اجازه داده شد ‎به ‎مکه مشرف شوند، ادامه داشت. باوجود این وضعیت، فشار بر مسلمانان متوقف نشد و این امر باعث مهاجرت بیش از نیم میلیون مسلمان میانماری به کشور‎های بنگلادش، هند، پاکستان، مالزی، تایلند، سنگاپور، امارات متحده عربی، عربستان و ممالک دیگر شد. سال 1978 ادامه این سیاست‎‎ها باعث شد تا بیش از 300 هزار نفر از مسلمانان منطقه آراکان به بنگلادش مهاجرت کنند. در طول سال‎‎های گذشته دولت میانمار کنترل شدیدی بر فعالیت‎‎های مساجد داشته است و در برخی مقاطع حتی آمار ازدواج و تمایل مردم جهت انجام قربانی در عید قربان و نیز آمار افرادی که در مساجد به آموختن قرآن‎ کریم مشغول می‎شوند، به دولت گزارش ‎شده است. دولت کنونی میانمار از سال 2011 و با اعلام اصلاحات گسترده سیاسی و اجتماعی قدرت را به دست گرفته، اما به نظر می‌رسد این اصلاحات تنها به نفع بودایی‌ها بوده و با شدت بیشتری علیه مسلمانان عمل می‌شود. گروه‌های افراطی بودایی با رویکردهای خشن و با ایده پاکسازی مذهبی و جلوگیری از گسترش اسلام در مناطق تحت تسلط بوداییان فعالیت می‌کنند و پیروان خود را به دوری از مسلمانان، ازدواج نکردن با آنها، معامله نکردن با مسلمانان، بیرون راندن آنان از منازلشان و آتش زدن خانه‌هایشان تشویق می‌کنند. احتمالا موفقیت اقتصادی مسلمانان در این کشور از دیگر نگرانی‌های گروه‌های افراطی است. در میانمار تبعیض عمیق و ریشه‌داری بر تفکر بوداییان حاکم شده، مسلمانان را با عناوین اهانت‌آمیز خطاب می‌کنند. حتی در مناطقی که جمعیت مسلمان چندانی ندارند و تهدیدی محسوب نمی‌شوند، بوداییان علاوه بر تحریم و منزوی‌کردن مسلمانان با دیوارنویسی، پوشیدن لباس‌هایی حاوی شعارهایی بر ضد آنان و دیگر روش‌ها این اقلیت را آزار و اذیت می‌کنند. البته باید حساب بودایی‌های افراطی را از حساب بوداییان جهان که دارای اعتقادات معنوی و اخلاقی دارند، جدا کرد.
نقش رسانه‌ها در بازتاب این کشتار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طبعا به هر میزان که رسانه‌ها اخبار مسلمانان میانمار را تعقیب کرده و فشار و تضییقات بر آنان را به صورت مستند منتشر کنند، می‌توانند در کاهش فشار بر مسلمانان و متقاعد شدن سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی اسلامی از مسلمانان میانمار تاثیرگذار باشند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
در گفت و گو با ایرنا؛
کارشناسان حوزه بین الملل: سران میانمار محاکمه شوند/ سکوت مجامع بین المللی پذیرفتنی نیست
شخصیت ها، مقامات و کارشناسان حوزه بین الملل و مسایل استراتژیک در واکنش به فجایع میانمار با تاکید بر ضرورت محاکمه سران میانمار، از سکوت مجامع بین المللی در قبال فجایعی که علیه مسلمانان روهینیگا در این کشور رخ می دهد، به شدت انتقاد کردند.
تاریخ خبر: 22/06/1396 - 16:21
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، شدت نسل کشی در میانمار در حدی است که رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این موضوع در جلسه درس خارج فقه واکنش نشان دادند.
حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح سه شنبه در ابتدای جلسه درس خارج فقه با اشاره به حوادث فاجعهآمیز میانمار، از سکوت و بیعملی مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر در قبال این فجایع بهشدت انتقاد کردند و راه حل این قضیه را اقدام عملی کشورهای مسلمان و فشار سیاسی و اقتصادی به دولت بیرحم میانمار دانستند.
به گزارش ایرنا، طبق گزارش های منتشر شده، در هفته های اخیر بر اثر حمله ارتش و بودایی های افراطی به مسلمانان روهینگیایی در میانمار، دستکم یک هزار نفر کشته شده اند. گفته می شود در این مدت بیش از 60 هزار خانه متعلق به مسلمانان روهینگیا توسط نیروهای دولتی میانمار و بودایی های تندرو به آتش کشیده شده است. همچنین تاکنون بیش از 300 هزار نفر از این مسلمانان آواره شده اند.
معاون مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، عملکرد سازمان همکاری اسلامی درخصوص کشتار مسلمانان در میانمار را بسیار ضعیف ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر بحث بر سر کشورهای اسلامی است که با وجود تفرقه بین آنها باید از منافع مسلمانان میانمار دفاع کنند.
محسن روحی صفت در خصوص وظیفه کشورهای اسلامی نسبت به فجایع اخیر در میانمار اظهار کرد: بسیاری کشورها از سازمان همکاری اسلامی درخواست کرده اند تا نشست فوق العاده ای برای رسیدگی به فجایع در میانمار تشکیل شود،به هر حال تعداد زیادی از مسلمانان که سالیان سال در میانمار زندگی می کردند از آنجا رانده شده اند.
معاون مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه با بیان این که کشورهای اسلامی قدرت و امکاناتی که دارند که درمورد فجایع در میانمار به کار نگرفتند، افزود: هیچ کشوری محکم در این موضوع پافشاری نکرده است و حال که ایران، ترکیه و بعضی از کشورها سر و صدا راه انداخته اند و سازمان ملل هم این کشتار مسلمانان را محکوم کرد بعضی از کشورها مانند عربستان کمی سر و صدا کردند .
روحی صفت تصریح کرد: در مجموع سازمان همکاری اسلامی در این مساله خیلی ضعیف برخورد کرد و نتوانست وظیفه ای را که از آن انتظار داشتیم به خوبی انجام دهد.
وی همچنین گفت: وقتی همه کشورهای دنیا متوجه شدند مسلمانان میانمار کشته و بسیاری نیز آواره شده اند به کمک آمدند که کمک چندانی هم نیست.
همچنین صباح زنگنه تحلیلگر ارشد قوه قضائیه در حوزه بین الملل در خصوص فجایع اخیر در میانمار و کشتار مسلمانان تاکید کرد: اگر زودتر اقدامی صورت نگیرد و از این حوادث جلوگیری نشود، ممکن است این حوادث، مورد سوء استفاده گروه های تندرو نیز واقع شود.
وی اظهار داشت: اتفاقاتی که در میانمار رخ می دهد قابل تعبیر و احیانا قابل تحریف است لذا داشتن گزارش مستند از حوادث بسیار ضرورت می پیدا می کند. البته نباید فراموش کرد که در این گونه حوادث باید ناظر جایگاه جغرافیایی این اتفاقات هم بود.
زنگنه همچنین خاطرنشان کرد : میانمار با جمعیتی حدود 50 میلیونی و2 یا سه میلیون مسلمان، از یک طرف میان دو کشور بزرگ چین و روسیه و از طرف دیگر شبه قاره هند قرار گرفته است به همین علت این جایگاه آماده ایجاد یک کانون بحران مهمی خواهد بود و باید برای آن اقدامی شود تا مورد سوء استفاده گروه های تندرو قرار نگیرد.
وی ادامه داد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کشتار در حد صد و یا هزار تن متوقف نخواهد شد و آنکه در نهایت متضرر خواهد شد قومیت ضعیف یعنی قومیت مسلمانان روهینیگایی خواهد بود.
از صباح زنگنه سوال شد که با توجه به فجایع اخیر یکی از ضرورت ها پیگیری حقوقی و قضائی این مساله است اما تاکنون با سکوت مجامع بین المللی در این ارتباط مواجه بودیم، چه راهکارهای مناسبی برای اقامه دعوی در این زمینه وجود دارد؟
وی به سوال یاد شده این پاسخ را داد: در جاهایی که دادگاه های بین المللی وارد شده اند، کشورها، گروه و احزابی شاکی بودند و شکایت هایشان را به موقع و به صورت مستند ارائه کردند. الان گروه های تحقیق مستقل کمتر دیده می شوند و کمتر در صحنه حاضرند؛ بنابراین مقدمه این کار، حضور گروه های تحقیق بیطرف در مناطقی است که مسلمانان در آنجا حضور دارند.
این کارشناس مسایل قضائی در حوزه بین الملل گفت: از طرف دیگر بنگلادش که شاید یک تناسب نژادی هم با این اقلیت دارد تاکنون تحرک آنچنانی از خود نشان نداده است و باید این کشور هم وارد صحنه اقدامات بین المللی شود تا بتوان نتیجه روشن تری گرفت.
وی در خصوص این که برای حل مساله میانمار چه راهکارهایی از نظر قضائی وجود دارد که به سازمان های بین المللی و سازمان همکاری های اسلامی می شود پیشنهاد داد، گفت: اولین راهکار، ایجاد گروه های تحقیق از طرف سازمان همکاری های اسلامی، سازمان ملل و دادگاه کیفری بین المللی است؛ بنابراین باید از طریق کشورهای عضو سازمان ها بین المللی اقدام کرد.
زنگنه درباره سرمنشاء حوادث میانمار و این که آیا این فجایع تنها اقدام هایی علیه مسلمانان است یا نه ؛ اظهار کرد: هر جا که مسلمانی مورد تعرض قرار می گیرد طبیعتا باید حساسیت نشان داد اما سنجیدن شرایط محیطی بسیار مهم است تا به یک قضاوت خام گرفتار نشویم.
وی افزود: میانمار، منطقه ای بسیار فقیر و دچار مشکلات زیست محیطی است. تغییر آب و هوایی در جهان آثار بسیار عظیمی در این منطقه بر جای گذاشته است. تا این مساله بررسی نشود ممکن است دچار قضاوت ناقصی شویم. البته حاکمیت نظامیان در میانمار با خشونت همراه بوده که این خشونت ها نه تنها بر مسلمانان که بر خود بودائیان شهروند میانماری هم اعمال شده است.
زنگنه تصریح کرد: مبارزات مختلف سازمان های مردم نهاد و احزاب آنها بسیار طولانی است؛ بنابراین نمی شود گفت هدف اصلی خشونت ها از سوی بودائیان علیه مسلمانان بوده باشد و از طرف دیگر نخست وزیر بنگلادش در مصاحبه ای هم مطالب دیگری بیان کرده است که باید همه این ابعاد را ملاحظه و بررسی کرد.
وی افزود: نخست وزیر بنگلادش اعلام می کرد که ما نمی توانیم روهینگی ها را در کشورمان بپذیریم که نزدیک ترین کشور به آنهاست چرا که ما از نظر جمعیت، بسیار دچار مشکل هستیم و نمی توانیم به اینها کمک کنیم و همچنین اشاره می کند که ممکن است برخی افراد افراطی میان این ها هم وجود داشته باشند که باعث بروز عکس العمل های گسترده و خشن تری از سوی نظامیان یا مردم عادی منطقه شود.
زنگنه تاکید کرد: همه این ابعاد باید برسی شود و وارد محیط پر از سوالات و مجهولات با یک قضاوت و یا پیش قضاوت نشویم.
وی در خصوص انتظاراتی که از ایران و کشورهای اسلامی در این ارتباط می رود نیز گفت: حتما باید تاکید بر موضوع تحقیقات تیم های مستقل شود. یک تیم حتما از سازمان همکاری های اسلامی باید حضور داشته باشد و از طریق مذاکره با دیگر کشورهای اسلامی اقدامات مشترکی انجام دهد و از ایجاد یک کانون جدید بحران و سوء استفاده برخی از کشورها از این فضا مانع شود تا از احساسات صادقانه مردم سوء استفاده نشود و در آخر مسیر ناگهان شاهد تمرکز گروه هایی مانند القاعده یا داعش در منطقه شویم.
یک کارشناس مسایل استراتژیک نیز با بیان اینکه افکار عمومی باید بسیج و راهکاری برای مجازات مقامات میانمار اندیشیده شود، تاکید کرد: باید دادگاه های ایران از نظر حقوقی سران میانمار را مورد محاکمه قرار داده و علیه آنها حکم صادر کنند.
محمدحسن قدیری ابیانه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، به این سوال که چرا مجامع جهانی نتوانسته اند نسبت به این فجایع واکنش مناسبی نشان دهند، چنین پاسخ داد که نمی توانیم بگوییم چرا نتوانستند، باید گفت که چرا نخواستند. علت این است که اروپا و آمریکا و همپیمانان آنها هر جا که کشتار مسلمانان شود از آن حمایت می کنند و مساله شان اصلا مساله حقوق بشر نیست که بخواهند نسبت به آن عکس العمل نشان دهند.
سفیر سابق ایران در استرالیا ادامه داد: در سازمان های بین المللی و سازمان های وابسته به آن، نمایندگان دولت ها حضور دارند و دولت ها مطابق با منافع خودشان عمل می کنند. همانطور که این سازمان ها در مقابل کشتار ملت یمن، سرکوب ملت بحرین و جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها و لبنانی ها عکس العمل مناسبی نشان ندادند.
قدیری ابیانه افزود: یک بار هم که گزارشگر ویژه سازمان ملل راجع به جنایات رژیم صهیونیستی گزارش کرد سازمان ملل آن گزارش را از سامانه های الکترونیکی خود حذف کرد ، دبیرکل سازمان ملل موضع گرفت و آن گزارشگر را وادار به استعفا کردند.
وی اضافه کرد: حتی یک بار که درباره کشتار کودکان یمنی توسط عربستان گزارش نوشته شد، دبیرکل سازمان ملل گفت که عربستان از نظر مالی تهدید کرده و لذا سازمان ملل گزارش خود را پس گرفت. در حقیقت دبیرکل و دیگر مسئولان را تطمیع کردند و این در حالی است که با وجود همه جنایت هایی که رژیم عربستان مرتکب شده بود این کشور را به ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب کردند.
قدیری ابیانه تصریح کرد: این واقعیت جامعه امروزی است که یک عده جنایت پیشه در جهان از جنایت ها حمایت کرده و خودشان مرتکب جنایت می شوند، اما همیشه این جنایت ها را در قالب کلمات زیبا عنوان می کنند. عربستان به یمن حمله می کند و این همه کشتار به راه می اندازد می گوید می خواستیم امنیت مردم را برقرار کنیم. آمریکا به عراق و کشورهای دیگر از جمله سوریه حمله می کند می گوید به خاطر دمکراسی و آزادی این کار را می کنیم.
این کارشناس مسائل استراتژیک گفت: عربستان، داعش و گروه های تروریستی را تشکیل داده، از آن ها حمایت کرده و اینها را نیروهای رزمنده معرفی می کند و حتی حاضر نیست با تروریسم مبارزه کند. اینها وقتی تروریست قلمداد می شوند که اعمالی علیه غرب انجام دهند وگرنه اگر مسلمانان را بکشند از نظر آنها هیچ اشکالی ندارد. لذا ما در یک دنیایی زندگی می کنیم که متکی بر انسانیت نیست. حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس قانون جنگل تشکیل شده است.
وی افزود: کشورهایی که بمب اتم دارند حق وتو دارند و این 5 کشور دارای حق وتو هر جنایتی در دنیا مرتکب شوند امکان گرفتن مصوبه در شورای امنیت علیه آنها وجود ندارد. یعنی این قانون جنگل است که زوردارترها و کشور دارای قدرت درندگی بیشتر، دارای حق وتو هستند.
قدیری ابیانه در پاسخ به این سوال که چرا ائتلافی شبیه ائتلاف ضد داعش علیه کشتار مسلمانان میانمار صورت نمی گیرد گفت: ائتلاف علیه داعش هم صوری است. ما شاهد این هستیم که هر بار داعش گرفتار می شود و سران داعش در آستانه دستگیری هستند آمریکایی ها با هلی برد آنها را نجات می دهند. اینها مخالف آن بخش از داعش هستند که تبعه خودشان بوده و ممکن است برگردند و برای آنها مشکل ایجاد کنند.
وی اظهار داشت: ما دیدیم که کسینجر به صراحت گفت باید داعش را حفظ کنیم و اینها که خودشان ایجاد کننده داعش بودند آن را حفظ کردند و داعش هم به نفع آنها عمل کرده است. اصولا ما نه تنها با دولت های جنایتکار که با مردم نژادپرست هم در غرب مواجه هستیم. اخیرا در یک نظرسنجی در یکی از دانشگاه ها اکثریت موافق بودند که در صورت جنگ آمریکا علیه ایران، از سلاح اتمی علیه ایران استفاده شود، در حالی که می دانند ایران، هسته ای نیست. استراتژی کلینتون، اوباما، ترامپ و دیگران این است که برای خودشان حق استفاده از سلاح هسته ای علیه کشورهای غیر هسته ای را هم قائل هستند.
وی درباره راهکارهای موجود برای حل مشکل میانمار اظهار داشت: باید به سازمان های بین المللی فشار بیاوریم اما این به معنای آن نیست که آنها وظیفه خودشان را انجام می دهند. افکار عمومی باید بسیج و راهکاری برای مجازات مقامات میانمار اندیشیده شود.
قدیری ابیانه گفت: باید دادگاه های ایران از نظر حقوقی سران میانمار را مورد محاکمه قرار داده و علیه آنها حکم صادر کنند. باید در سطح بین الملل هم شکایت کنیم. مثلا نیروهای آزادی خواه در کشورهای غربی را ترغیب کنیم که آنها هم از مقامات میانمار شکایت کنند کما این که هستند کسانی که در انگلستان علیه نتانیاهو در دادگاه شکایت کردند و در برخی از کشورها این امکان وجود دارد که شما افرادی را به خاطر ارتکاب به جنایت مورد تعقیب قضائی قرار دهند حتی اگر در کشور دیگری مرتکب این جنایات شده باشند. این کار را راجع به مقامات آمریکا هم باید کرد.
کارشناس مسایل استراتژیک یادآوری کرد: هم اینک موجی در جهان ایجاد شده که جایزه صلح نوبل را از رئیس جمهوری میانمار بگیرند. چون عامل آمریکا بوده و آمریکایی ها برایش تبلیغ و سعی کردند او را به حاکمیت برسانند. البته این تنها موردی نیست که جایزه صلح نوبل به یک جنایتکار داده شده است. به شیمون پرز هم این جایزه داده شد و خود این نوع جوایز هم سیاسی است.
قدیری ابیانه تاکید کرد: ما باید تبلیغات جهانی راه بیاندازیم؛ نه فقط دولت بلکه سازمان های غیر دولتی و هر فردی که می تواند این جنایت را در سطح جهان مطرح کند این کار را انجام دهد. حتی اگر دولت های غربی در این رابطه سکوت می کنند هزینه های تبلیغاتی خود را پرداخت کنند.
وی افزود: ما باید فعالیت های حقوقی و قضایی در سطح کشور و کشورهای اسلامی و دیگر کشورها و نیز دستگاه های حقوقی و قضایی بین الملل را دنبال کنیم و هم دولت و هم سازمان های غیر دولتی در این رابطه فعال شوند.
سعدالله زارعی کارشناس مسایل سیاسی هم تاکید کرد: دولت میانمار با ادعای ورود افراط گرایی و القاعده به این کشور ، کشتار مسلمانان روهینگیا را توجیه می کند.
وی افزود: پیشینه کشتار مسلمانان میانمار به تلاش هایی که در منطقه شرق آسیا و در شبه قاره هند برای سرکوب مسلمانان صورت می گیرد، بر می گردد که در جاهای مختلف طراحی شده است.
زارعی اظهار داشت: در طول یک سال گذشته شاهد بودیم قضایایی که در کشمیر هند پیش آمد دست کمی از قضایایی که در میانمار پیش آمده است، نداشت.
وی خاطرنشان کرد: کشتار مسلمانان میانمار با قضایای کشمیر جدا از هم حساب نمی شوند. جریان های مخالف اسلام ، به نظر خودشان یک اقدام پیش دستانه می کنند برای این که مانع توسعه اسلام در این مناطق بشوند. خود این موضوع، بیان کننده این است که اسلام در آنجا طرفدار دارد.
زارعی تصریح کرد: متاسفانه کشورهای اسلامی در این جور مواقع واکنش بموقع و متناسبی ندارند یا دیر موضع می گیرند که متناسب با آن اتفاقی که افتاده، نیست.
این کارشناس مسایل سیاسی گفت: یک لحظه تصور کنید به جای مسلمانان میانمار تعدادی مسیحی در این کشور به این وضعیت دچار می شدند؛ در آن صورت، می دیدیم که شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری این سازمان و یا خود کشورهای غربی و تک تک دولت ها و پارلمان هایشان واکنش نشان می دادند.
زارعی با بیان این که متاسفانه در کشتار مسلمانان میانمار شاهد اقدام درستی نیستیم، افزود: این در حالی است که اگر کشورهای اسلامی حتی جمهوری اسلامی ایران به دولت هند فشار می آوردیم و از نفوذ خودمان و روابط خوبمان در هند و یا در مالزی همینطور استفاده می کردیم به طور مسلم دولت میانمار به خودش اجازه اقدام علیه مسلمانان را نمی داد و یا این توجیه را نمی آورد که مسوولیت این قضایا با من نیست بلکه افراط گرایی است که از بیرون به ما تحمیل شده است.
وی اظهار داشت: متاسفانه طی چند روز گذشته وقتی که فشار کشورهای اسلامی از جمله ایران زیاد شد ، دولت میانمار وانمود کرد که ریشه این قضایا القاعده است و افراط گرایی وارد این کشور شده است و وضع را به هم می ریزد.
به گزارش ایرنا، از دیگر مقامات و شخصیت های مختلف کشورمان که نسبت به فجایع میانمار واکنش نشان داده اند، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است که با تاکید بر این که سکوت مجامع رسمی بین المللی درباره نسل کشی مسلمانان در میانمار پذیرفتنی نیست، گفت: انتظار می رود اولین گام در راستای پایان دادن به جنایت دولت میانمار، لغو جایزه صلح نوبل به رئیس دولت این کشور باشد.
علاء الدین بروجردی گفته که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با وجود تعطیلات تابستانی مجلس به دلیل اهمیت موضوع صبح چهارشنبه جلسه فوق العاده ای برای بررسی ابعاد جنایت در میانمار تشکیل داد.
وی به اهداء جایزه صلح نوبل به رئیس دولت میانمار اشاره کرد و افزود: تاسف بارتر از جنایتی که توسط دولت میانمار در حال انجام است، اهدا جایزه صلح نوبل به رئیس دولت این کشور است که نشان می دهد این جایزه با هدف تشویق اسلام ستیزی و به عنوان یک معیار اهدا می شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: انتظار می رود که اولین گام در راستای پایان دادن به جنایت دولت میانمار، لغو جایزه صلح نوبل باشد و تشکیلات این جایزه نارضایتی خود را اعلام و موضع گیری کنند.
بروجردی با تاکید بر این که سازمان ملل در این نسل کشی وحشیانه نمره کامل مردودی را دریافت کرده است، عنوان کرد: شورای امنیت برای احتمال بکارگیری سلاح هسته ای توسط کره شمالی جلسات متعدد برگزار و قطعنامه های مکرر صادر کرد و شاهد اعمال سخت ترین تحریم ها علیه این کشور بودیم.
وی ادامه داد: سوال این است که شورای امنیت سازمان ملل چگونه در برابر کشتار واقعی و آوارگی صدها هزار مسلمان سکوت می کند، آیا سلاح هسته ای چیزی جز کشتار انسان های بی گناه است، پس چطور در مقابل کشتار بی رحمانه سکوت می کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که دبیرکل سازمان ملل تنها به محکومیت جنایت در میانمار بسنده می کند،گفت: این رفتارها نشان دهنده آن است که سیاست های دولت میانمار هماهنگ با قدرت های بزرگ صورت می گیرد و هدف اصلی آن اسلام ستیزی است.
بروجردی ادامه داد: آنها بدانند نه فقط به نتیجه نمی رسند بلکه هر کودک میانماری که وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و در این حملات بی رحمانه به شهادت می رسد و صدها هزار انسان بیگناه آواره می شود، عامل مهم پاسخگویی به جنایت های امروز ساختار سیاسی حاکم جهان است.
وی با تاکید بر این که وظیفه سازمان ملل تامین امنیت جهان است، افزود: سکوت مجامع رسمی بین المللی پذیرفته نیست و نباید تنها به محکومیت بسنده کنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از نبود تحرک لازم در جهان اسلام نسبت به حوادث فاجعه آمیز میانمار گفت: جهان اسلام تحرک لازم را ندارد، با وجود این که جلسه ویژه در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی برگزار شد اما اقدام های جدی تر ضروری است و وزارت امور خارجه باید تماس های مکرر با کشورهای اسلامی برای افزایش فشار به دولت میانمار و سازمان ملل داشته باشد.
در این ارتباط محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست این هفته خود با خبرنگاران در خصوص کشتار مسلمانان میانمار، آن را رخدادی غم انگیز و ضد انسانی دانست و گفت: مسئول این قتل عام و کشتار ارتش و دولت میانمار است که ما با مردم میانمار ابراز همدردی می کنیم.
وی تصریح کرد: رییس جمهوری نیز در استفاده از تمام ظرفیت های دیپلماسی در جهت حل این موضوع تاکید کردند و در سفر اخیر به قزاقستان آن را فرصتی برای تهییج مسلمانان جهت رسیدگی به این کشتارخواندند.
نوبخت افزود: دولت جمهوری اسلامی فراتر از اظهار تالم از ظرفیت های خود در مسیر حمایت از مظلومین با استفاده از تمام ابزاری های دیپلماسی استفاده خواهد کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه گمانه زنی هایی که در رابطه با خروج آمریکا از برجام وجود داشته ولی تاکنون نظر نهایی از سوی هیات نظارت اعلام نشده است، گفت: آن هیات از دولت خارج است و ارکان اصلی نظام در آن هستند بنابراین اعتماد کنید که کارشان را به درستی انجام می دهند.
هادی شوشتری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایرنا، با یادآوری انتقاد رهبر معظم انقلاب از سکوت و بی عملی مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر در قبال فجایع میانمار گفت: همانطور که معظم له فرمودند تشکیل نشست سازمان همکاری اسلامی با موضوع فجایع میانمار یک ضرورت است و باید در دستور کار این سازمان قرار گیرد.
وی یکی از مواردی که همیشه جمهوری اسلامی ایران نسبت به ناکارآمدی سیستم حقوق بشر سازمان ملل اعتراض داشت رویکرد دوگانه و استفاده ابزاری از مقوله حقوق بشر بود.
وی ادامه داد: دولت میانمار حقوق انسانی مسلمانان این کشور را نقض می کند اما متاسفانه مجامع جهانی و سازمان ملل متحد در خصوص این فجایع سکوت می کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سازمان همکاری اسلامی باید در این زمینه اقدام عملی انجام دهد چرا که با رویکرد دیپلماسی فعال این سازمان دولت میانمار عقب نشینی خواهد کرد و از این اقدامات نسل کشی و بی خانمان کردن مسلمانان خودداری می کند.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل هم گفت: انتظار ما از اتحادیه اروپا و کشور هلند این است که درباره جنایات میانمار اتخاذ موضع کرده و تلاش خود را برای جلوگیری از ادامه این فاجعه انسانی به کار گیرد.
حسین امیرعبداللهیان در دیدار سوزانا ترستال سفیر هلند در تهران اظهار داشت: سکوت و بی توجهی جامعه بین المللی در قبال کشتار مسلمانان میانمار را محکوم کرد و افزود: انتظار ما از اتحادیه اروپا و کشور هلند این است که در این خصوص اتخاذ موضع کرده و تلاش خود را برای جلوگیری ادامه این فاجعه انسانی به کار گیرد.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت و گو با ایرنا، با تاکید بر این که وزارت امور خارجه و مجلس با جدیت پیگیر وضعیت مسلمانان میانمار هستند، از کشورهای تاثیرگذار خواست از شورای امنیت سازمان ملل و سازمان همکاری های اسلامی بخواهند هر چه سریعتر در این زمینه تشکیل جلسه دهند.
علیرضا رحیمی با محکومیت جنایات در میانمار گفت: امروز کشتار مسلمانان میانمار در حالی صورت می گیرد که بسیاری از کشورهای جهان اسلام دچار غفلت و درگیر موضوعات داخلی هستند و توجهی به این موضوع ندارند.
وی با تاکید بر این که همه کشورهای اسلامی باید هر چه سریعتر برای تشکیل جلسه سازمان همکاری های اسلامی درخواست دهند گفت: امروز باید همه کشورهای مسلمان برای حل این مشکل بزرگ به پا خیزند زیرا مسلمانان میانمار امروزبه کمک همه مسلمانان جهان نیاز دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما انتظارمان این است که کشورهای تاثیرگذار از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند که در این راستا تشکیل جلسه دهد زیرا امروز اوضاع میانمار بسیار وخیم است و به مساله ای بغرنج تبدیل شده است.
رحیمی تاکید کرد: کشورهای اسلامی از راه دیپلماتیک نقش خود را ایفا کنند و برای تشکیل این جلسات هر چه سریعتر درخواست خود را ارائه کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این کمیسیون در راستای حمایت از مسلمانان میانمار و محکومیت جنایات در این کشور، بیانیه ای صادر کرده است، رییس جمهوری و وزیر امور خارجه نیز موضع خوبی گرفته اند همچنین رییس جمهوری در سفری که به قزاقستان داشت این موضوع را مطرح کرد.
رحیمی افزود: جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک های انسان دوستانه به میانمار را داشته ولی دولت میانمار از این موضوع ممانعت کرده است ولی ما در راستای کمک انسان دوستانه اقدامات دیگری را نیز انجام خواهیم داد.
وی تصریح کرد: وزارت امور خارجه و مجلس به جدیت پیگیر موضوع میانمار و حل مشکلات مسلمانان در این کشور هستند.
دراین ارتباط همچنین معاون رئیس جمهوری درامور زنان و خانواده، در نامه ای خطاب به فوم ژیله ملامبو نکوکا معاون کل و مدیر اجرایی سازمان ملل متحد در امور زنان، خواستار اقدام فوری برای توقف خشونت ها علیه مسلمانان میانمار شد.
معصومه ابتکار دراین نامه با اشاره به اینکه تراژدی درحال وقوع میانمار وجدان بشریت را آزرده ساخته، تاکید کرده که در این خشونت ها زنان و کودکان بیشترین آسیب ها را می بینند.
وی از این مقام سازمان ملل خواسته به هر وسیله ممکن مانع این فاجعه انسانی و نسل کشی مذهبی شود.
همچنین شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در نامه ای به آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار خواستار پایان دادن به نسل کشی مسلمانان در آن کشور شد.
در متن نامه دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی به آنگ سان سوچی آمده است: نظر به انتشار اخبار نگران کننده از وضعیت هولناک اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار که قربانی حملات سازمان یافته آمران و عاملان جنایت علیه بشریت هستند و این روزها احساسات مردم دنیا فارغ از مذهب و ملیت آنها را برانگیخته است و نظر به آنکه این تندروی ها، افراطی گری ها و خشونت هایی که به حد اعلای ممکن رسیده قاعدتا به مرزهای آن کشور محدود نشده و آثار و تبعات خود را بر بی ثباتی منطقه و تمام جهان در آینده نزدیک خواهد گذاشت و با توجه به آنکه در کمال ناباوری جنایات ارتکاب یافته علیه زنان و کودکان و مردان مسلمان روهینگیایی با سکوت بسیاری از دولت های جهان و نیز سرکارعالی به عنوان نماد مبارزه برای دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشر و نماد صلح به عنوان یک نوبلیست روبه رو شده است، حتی بعد از مدت ها که سکوت را شکستید انتقادات جهانی از نحوه برخورد با مسلمانان روهینگیا را ناشی از تصویر نادرست از واقعیت خوانده اید!؛ لازم دانستم با نگارش این نامه انتظارات و درخواست های خود را برای شما ارسال کنم .
سرکار خانم سوچی تصاویر دلخراشی که از سوزاندن، سربریدن، به دریا ریختن اجساد و اخراج و کوچ اجباری مسلمانان روهینگیایی میانمار و ... در این دهکده جهانی به مدد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات روزانه به سراسر جهان مخابره می شود، می رود تا یک تراژدی انسانی را رقم بزند که بی تردید ریشه در واقعیت های بسیار تلخی دارد.
مولاوردی در این نامه افزود: ای کاش به عنوان یکی از زنان کم شماری که عناوین پرشماری را در سطح جهانی از آن خود کرده اید، از جایگاه و عنوان مادرانگی و زنانگی خود حداقل این واقعیت ها را با مردم سراسر جهان در میان می گذاشتید و با سکوت خود مهر تایید بر این رفتارهای غیرانسانی که سالهاست موجب محرومیت از حقوق شهروندی این اقلیت؛ نه فقط به عنوان مسلمانان، بلکه به عنوان شهروندان آن کشور شده است نمی زدید.
از سرکارعالی که در سابقه درخشان تان تاکید بر 'ضرورت وضع قوانین لازم برای حفظ حقوق اقلیت ها' را سراغ داریم و اینکه 'حمایت از حقوق آنان نیازمند اقدام هایی بیش از حفظ زبان و فرهنگ و قومیت آنهاست' و 'استقرار دموکراسی واقعی همراه با روح اتحاد، برابری حقوق و احترام دو جانبه' میسر خواهد بود؛ انتظار می رود در تحقق آرمانهایتان، بویژه در این شرایط که عرصه آزمونی جدی پیش روی شماست، گامهای محکمی بردارید.
اینجانب از جایگاه دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور حقوق شهروندی از سرکارعالی درخواست می نمایم با ایفای نقش و سهم موثر خود و با اقدامات عملی فوری – و نه فقط موضع گیری صرف – خشونت بی سابقه جاری در آن کشور که مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر است را متوقف و راه را برای ارسال کمکهای بشر دوستانه بین المللی به آسیب دیدگان هموار و با باز کردن راه افشای حقایق و تشکیل گروه حقیقت یاب بین المللی زمینه را برای شناسایی، معرفی و مجازات مرتکبین، مباشرین، و شرکای این جنایات که دقیقا در چارچوب تعریف جرم نسل کشی / ژنوسید در اسناد بین المللی می گنجد، فراهم نمایید تا ضمن بی کیفر نماندن مرتکبان آن، از وقوع جنایتهای مشابه در سایر نقاط دنیا در آینده پیشگیری لازم به عمل آید.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در این نامه ابراز امیدواری کرد که با پیگیری و تلاش مجدانه سرکارعالی (آنگ سان سوچی) شاهد تحقق راه حل پایداری برای مشکلات و درگیری های خونین سال های اخیر در جنوب شرقی آن کشور بوده، تا دولت میانمار در به رسمیت شناختن حقوق این اقلیت همانند سایر شهروندان خود و حفاظت از آنها در برابر انواع خشونت و تبعیض متعهد گردد. مطمئن باشید در این مسیر که در انجام ماموریت مهم خود به عنوان برنده جایزه صلح نوبل، عمل به وظیفه اخلاقی و انسانی را مقدم بر هر ملاحظه و تعهد دیگری می دانید، قلب ها ، دست ها و قدم های تمامی کوشندگان راه صلح و دموکراسی و حفظ و ارتقای حقوق بشر در جهان با شما خواهد بود.
به گزارش ایرنا، فجایع میانمار در حالی ادامه دارد که با وجود درخواست ایران برای کمک رسانی به مردم مسلمان میانمار، این درخواست از سوی دولت این کشور رد شد.
در این ارتباط دبیر کل جمعیت هلال احمر در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، از اعزام تیم ارزیاب به منطقه پناهندگان میانماری و همچنین ارسال محموله 40 تنی کمک های امدادی به مردم آسیب دیده میانمار از طریق کشور بنگلادش خبر داد و گفت: دولت میانمار اجازه ورود محموله را نداد.
مصطفی محمدیون اظهار داشت: پس از دستور رئیس جمهوری کارگروهی در هلال احمر برای ارسال کمک به مردم آسیب دیده میانمار تشکیل شد و قرار بود ابتدا این کمک ها از کشور میانمار در اختیار مردم قرار بگیرد ولی دولت میانمار مخالفت کرد و اجازه ورود محموله و کمک های امدادی را نداد.
وی ادامه داد: بنابراین با سفیر بنگلادش در ایران و سفیرمان در بنگلادش رایزنی کردیم و قرار شد محموله 40 تن که شامل اقلام زیستی ، امدادی و بهداشتی است از طریق هوایی به بنگلادش ارسال و سپس در اختیار مردم آسیب دیده میانمار قرار بگیرد.
محمدیون با اعلام این که دولت بنگلادش در این خصوص اعلام آمادگی کرده است، گفت: بزودی این کمک ها به همراه تیم ارزیاب هلال احمر ایران برای بررسی وضعیت نیازها اعزام می شوند.
دبیر کل جمعیت هلال احمر گفت: هلال احمر ایران بر اساس اهدافش که همانا کاهش آلام بشری است و بر اساس دستور رییس جمهوری آمادگی دارد تیم های امدادی، درمانی و دیگرمحموله های امدادی را برای مردم آسیب دیده میانمار اعزام کند.
به گزارش ایرنا، وضعیت جمعیت حدود یک میلیون و یکصد هزار نفری مسلمانان روهینگیایی و نحوه برخورد با آنها، بزرگ ترین چالش «آنگ سان سوچی» رهبر ملی میانمار است که برخی ها از او به دلیل سکوت برابر نارضایتی های این جامعه اقلیت انتقاد میکنند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
آیتالله نوری همدانی:
چرا مدعیان حقوق بشر سکوت مرگبار اختیار کرده اند/ باید به فریاد مسلمانان مظلوم بشتابیم
حضرت آیتالله نوری همدانی، نسبت به کشتار مسلمانان کشورهای اسلامی و میانمار واکنش نشان داد و خواستار دفاع از حقوق این ملت ها شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیت‌الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید، امروز سه شنبه 14 شهریور ماه در پایان درس خارج فقه خود به کشتار مردم مظلوم یمن و سایر کشورهای اسلامی واکنش داد.
وی با بیان اینکه کشتارها صورت گرفته با همکاری استکبار و ایادی آنان در حال انجام است، تصریح کرد: امروز شاهد نسل کشی مسلمانان مظلوم میانمار هستیم و موضوع غم انگیزتر آن است که مدعیات دروغین حقوق بشر این جنایات را می بینند و سکوت مرگبار اختیار کرده اند.
این مرجع تقلید تاکید کرد: امروز سران کشورهای اسلامی وظیفه سنگینی نسبت به این جنایات دارند و باید به کمک این مسلمانان مظلوم بشتابند، اینجانب ضمن محکوم کردن این کشتار از مسؤولان محترم می خواهم نسبت به این موضوع پیگیری های لازم را داشته باشند.ائتلاف آمریکایی 15 غیرنظامی را در «الرقه» سوریه به قتل رساند
جنگندههای ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی آمریکا مناطقی در استان الرقه را بمباران کردند که به دنبال آن 15 عضو یک خانواده سوری به قتل رسیدند.

۱۵ کشته و زخمی بر اثر حملات ائتلاف آمریکایی به الرقه سوریه

شناسهٔ خبر: 3992808 - سهشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۶
جنگنده های ائتلاف آمریکایی منطقه «السویدیه» در حومه شرقی الرقه را هدف قرار دادند که منجر به کشته و زخمی شدن ۱۵ شهروند سوری شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، جنایت های ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی آمریکا در سوریه همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، جنگنده های ائتلاف آمریکایی منطقه «السویدیه» واقع در شرق شهر «معدان» در حومه شرقی الرقه را هدف قرار دادند.
طبق اعلام رسانه های سوری، به دنبال این یورش وحشیانه ۵ غیرنظامی سوری کشته و ۱۰تَن دیگر به شدت زخمی شدند.
اخیرا نیز جنگنده های ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش چند اتوبوس حامل غیر نظامیان در الرقه را هدف قرار دادند که در پی آن ۱۷ غیر نظامی کشته و ۲۰ تَن دیگر زخمی شدند.
گفتنی است، جنگنده های ائتلاف آمریکایی تاکنون دهها غیرنظامی را در الرقه سوریه و دیگر نقاط این کشور به قتل رسانده اند.
تاریخ مخابره : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ - ۱۷:۴۷
دمشق: آمریکا و بریتانیا مواد سمی به تروریستها رساندهاند
معاون وزیر خارجه سوریه: مواد سمی کشف شده در انبارهای اسلحه باقی مانده پس از عقب نشینی شبه نظامیان حاکی از آن است که این مواد از آمریکا و بریتانیا به دست تروریستها در سوریه رسیدهاند.
به نقل از اسپوتنیک، فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی در دمشق اعلام کرد مواد سمی کشف شده در انبارهای اسلحه باقی مانده پس از عقب نشینی شبه نظامیان حاکی از آن است که این مواد از آمریکا و بریتانیا به دست تروریست ها در سوریه رسیده اند.

فیصل مقداد خاطرنشان ساخت نارنجک های کشف شده در این انبارها حاوی مواد سمی CS و CN هستند و مهمات شیمیایی ساخت شرکت «Federal Laboratories» در خاک آمریکا و مواد سمی آزار دهنده ساخت شرکت های «Cherming Defence UK» (بریتانیا) و «NonLethal Technologies» (США) (آمریکا) می باشند.

به گفته معاون وزیر خارجه سوریه، مواد سمی در انبارهای شبه نظامیان در حلب و همچنین مناطق آزاد شده در حومه شرقی دمشق پیدا شده اند.

فیصل مقداد متذکر شد مطابق با اصل 5 کنوانسیون ممنوعیت سلاح شیمیایی، استفاده از مواد سمی آزاد دهنده فقط برای مبارزه با ناآرامی ها مجاز بوده و کاربرد آنها در جنگ ها ممنوع است.
date_range چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ access_time ۰۶:۲۲:۰۰ ب.ظ
مواد سمی انگلیس و امریکا در اختیار تروریستها

بحث استفاده از مواد و تسلیحات شیمیایی از سوی دولت سوریه علیه معارضان همواره جزیی از سناریوی فشار غرب علیه بشار اسد بود. تا جایی که با استفاده از قدرت وانمودگی رسانه ای دولت سوریه را به نسل کشی و القابی از این دست متهم می کردند. دولت سوریه که از سناریوسازی این مسئله مطلع بود و در هیاهوی رسانه های غربی، صدایش کمتر به گوش حقیقت پسندان می رسید، تنها چاره را در آن دید تا در توافقی بین المللی خود را به لحاظ تسلیحات شیمیایی خلع سلاح کند.
با این وجود این پایان کار نبود و سناریوسازی غربی همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه بعد از دولت اوباما و با آمدن دولت ترامپ، به دمشق هشدار داده شد که اگر یکبار دیگر از سلاح شیمیایی علیه مخالفان استفاده کند، به این کشور حمله خواهند کرد. در همین زمان روسیه هشدار داد که با بهانه سازی این مسئله بستر جنگ جدیدی ایجاد نشود زیرا سلاح های شیمیایی سوریه به امریکا منتقل شده است و در این کشور سلاح شیمیایی دیگری وجود ندارد مگر اینکه در اختیار تروریست ها باشد.
تنها بحث سلاح شیمیایی نبود بلکه تروریست ها و معارضان از تمام ابزارآلات و تسلیحات غیراخلاقی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند که یکی از آنها مواد سمی است که شواهد جدید نشان می دهد غرب در اختیارشان قرار داده است.
معاون وزیر خارجه سوریه در این باره گفت که مواد سمی کشف شده در انبارهای اسلحه باقی مانده پس از عقب نشینی شبه نظامیان حاکی از آن است که این مواد از آمریکا و بریتانیا به دست تروریستها در سوریه رسیدهاند.
اسپوتنیک در این باره نوشت که فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی در دمشق اعلام کرد مواد سمی کشف شده در انبارهای اسلحه باقی مانده پس از عقب نشینی شبه نظامیان حاکی از آن است که این مواد از آمریکا و بریتانیا به دست تروریست ها در سوریه رسیده اند.
فیصل مقداد خاطرنشان ساخت نارنجک های کشف شده در این انبارها حاوی مواد سمی CS و CN هستند و مهمات شیمیایی ساخت شرکت « Federal Laboratories » در خاک آمریکا و مواد سمی آزار دهنده ساخت شرکت های « Cherming Defence UK » (بریتانیا) و « NonLethal Technologies» (США ) (آمریکا) می باشند.
به گفته معاون وزیر خارجه سوریه، مواد سمی در انبارهای شبه نظامیان در حلب و همچنین مناطق آزاد شده در حومه شرقی دمشق پیدا شده اند. فیصل مقداد متذکر شد مطابق با اصل 5 کنوانسیون ممنوعیت سلاح شیمیایی، استفاده از مواد سمی آزاد دهنده فقط برای مبارزه با ناآرامی ها مجاز بوده و کاربرد آنها در جنگ ها ممنوع است.
با این وجود نمی توان انتظار داشت که غرب بویژه انگلیس و امریکا از رویکردهای خود عقب نشینی کرده و متقاعد شوند که نباید از مواد ممنوعه در کشتار انسانی استفاده کنند. امریکا حتی در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم که علیه ژاپن از بمب اتمی استفاده کرد از آن تحلیلی اخلاقی ارائه داد و به نفع جهان تفسیر کرد. بنابراین طبیعی است که ارسال تسلیحات مختلف از جمله سمی و کشتار جمعی را به سوریه یا هر کشور دیگری تفسیری اخلاقی خواهد کرد!
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
چرا سازمان های بین المللی دراین زمینه سکوت کرده اند؟
چرا مدعیان حقوق بشرسکوت اختیارکرده اند؟
آمریکا وانگلیس مسئول تهیه مواد شیمیایی تروریست ها درسوریه هستند.
آمریکا وبریتانیا مواد سمی به تروریست ها رسانده اند.
ائتلاف آمریکایی 15 غیرنظامی را درالرقه سوریه به قتل رساند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
تاریخ : ۹۶/۰۷/۲۱ - ۱۲:۴۹
بیانیه ناجا در واکنش به تهدیدات مقامات آمریکا علیه سپاه پاسداران/ سپاه؛ ضامن امنیت کشور است نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تهدیدات اخیر مقامات و دولت آمریکا علیه سپاه پاسداران، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری پلیس، متن این بیانیه بدین شرح است:
سپاه؛ ضامن امنیت کشور، حافظ جان و ناموس مردم است.
این نهاد انقلابی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و در همه برهه ها، هماره نقش خود را به عنوان رکن رکین "امنیت ساز" ایفا و اثبات کرده است و چه زیبا حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: "اگر سپاه نبود، کشور نبود."
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنچنان در راه و تداوم "امنیت" و "صیانت" از کشور بی دریغ و جانانه تلاش کرده و خوش درخشیده است که همیشه مورد هجوم و هجمه دشمنان نظام و انقلاب بوده و هست تا جایی که مقام معظم رهبری در وصف این نهاد انقلابی و ارزشی فرمودند: "انقلابی زیستن و انقلابی ماندن بخش مهمی از کارنامه سپاه پاسداران است."
این بیانیه می افزاید: امروز نقش بی بدیل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران در صیانت از استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و ارزش های دینی و ملی در سایه توجه و پیروی از فرامین فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای عزیز(حفظه الله) و پشتوانه مردمی، بر کسی پوشیده نیست تا جایی که پیشرفت و شکوفایی روز افزون این نهاد ولایی و ارزشی،دشمنان اسلام و انقلاب را نگران کرده است.
با تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری و در سایه همکاری های نیروهای مسلح با یکدیگر، امروز شاهد توفیقات روز افزون سپاه در عرصه های نظامی، دفاعی و امنیتی هستیم و توانمندی سپاه با حضور نیروهای متعهد، انقلابی و متخصص و رویش شهید "حججی ها" رعشه بر دل دشمنان و بدخواهان کشور و نظام اسلامی افکنده است.
این بیانیه با اشاره به سخنان فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر اینکه "اقدام خصمانه و سرشار از نفرت آمریکا علیه بزرگترین نهاد ضد تروریستی یعنی سپاه؛ سند محکم موفقیت های سپاه و استیصال دشمنان است، می افزاید: حمایت از این نهاد ولایی، ارزشی و انقلابی "اعتقاد و باور ملی و مردمی" است و هیچ حرکت خصمانه ای مانع از توفیقات روزافزون سپاه نخواهد شد.
سپاه پاسداران قدرت برتر ضد تروریستی در جهان و در خط مقدم مقابله با توطئه هاست.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان یادآور می شود؛ نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران سلحشور، ارتش غیرتمند، نیروی انتظامی مقتدر، بسیج مردمی و ... تا همیشه تاریخ با حرکت در خط ولایت و گوش به فرمان مقام عظمای ولایت برای صیانت و حفاظت از آب، خاک، امنیت و ناموس کشور، تا پای جان ایستاده اند...
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
مدعیان حقوق بشر در مقابل قتلعام مسلمانان میانمار سکوت کرده اند
مدعیان حقوق بشر در مقابل قتلعام مسلمانان میانمار سکوت کرده اند
مدعیان حقوق بشر در مقابل قتلعام مسلمانان میانمار سکوت اختیار کردهاند.
مدعیان حقوق بشر در مقابل قتلعام مسلمانان میانمار سکوت اختیار کردهاند.
کسانی که دم از انسانیت و دفاع از حقوق بشر می زنند و جایزه صلح نوبل را گرفته اند، در قبال کشتار مسلمانان در میانمار هیچ عکس العملی نشان نمی دهند و خود را به خواب زده اند.

چرا مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار مردم میانمار سکوت مرگبار ...

چرا مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار مردم میانمار سکوت مرگبار ...

چرا مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار مردم میانمار سکوت ...

چرا مدعیان حقوق بشر سکوت مرگبار اختیار کرده اند

چرا مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار مردم میانمار سکوت مرگبار ...

چرا مدعیان حقوق بشر سکوت مرگبار اختیار کرده اند

مدعیان حقوق بشر دربرابر جنایات میانمار سکوت معنیدار اختیار کردند ...

نسیم آنلاین | مدعیان حقوق بشر، چرا درباره ترورهای متعدد در ایران سکوت ...

حقوق بشر مدعیان حقوق بشر و سکوت در برابر جنایات روهینگیا ...

چرا مدعیان حقوق بشر سکوت مرگبار اختیار کرده اند
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
درپاسخ به وزیر خارجه نجس وحشی، بی ادب، فرهنگ و بی شخصیت بحرین سگ هارآمریکا و اسرئیل و عربستان درمنطقه!
کاری می کنم وزیرخارجه بحرین اقداماتش پشیمان شود.
وزیرخارجه حیوان وحشی بحرین سگ زنجیری آمریکاست.
عربستان سعودی، امارات و بحرین را جزء کشوراسلامی وجزء کشورمسلمان به رسمیت نمی شناسیم
این درحالی است که مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن ازفروردین 1394 تاکنون به صورت مستقیم وغیرمستقیم توسط عربستان سعودی، امارات، بحرین و چند کشورجنایتکار دیگر و با حمایت آمریکا، غرب و سازمان های بین المللی قتل عام می شوند.
رژیم جنایتکارآل سعود با پشتیبانی نظامیان برخی کشورهای و غیرعربی با حمایت مستقیم آمریکا درسایه سکوت تمام سازمان های بین المللی، سازمان های مدعی دفاع ازحقوق بشر و مدعیان حقوق بشر برسرمردم یمن بمب خوشه ای ساخت آمریکا وغرب می زیرد.
عربستان سعودی دشمن درجه یک دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان وبشریت درسایه سکوت رئیس شورای ضد امنیت سازمان بی ملل متحد خیانتکارشماره یک ضد کل بشریت دریمن ازبمب های خوشه ای ممنوعه استفاده می کند و همچنان نیزادامه می هد.
دبیرکل جنایتکارشماره یک اتحادیه عرب درجنایت های عربستان ومتحدان شریک جرم است.
عربستان سعودی جنایتکاربا حمایت صهیونیستی با کمک مالی کشورهای عربی با سرکردگی آمریکا دریمن کشتارمی کند.
استفاده ازبمب فسفری آمریکا دریمن درسایه سکوت دبیرکل سازمان ملل متحد خیانتکارشماره یک ضد کل بشریت!
عربستان با چراغ سبز سازمان های مدعی دفاع ازحقوق بشر دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبز مدعیان دروغین حقوق بشر دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبزدبیرکل سازمان ملل متحد دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبز رئیس شورامنیت سازمان ملل متحد دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سازمان عفو بین الملل دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبزآمریکا جنایتکاردریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبز کاخ سفید دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبز مجلس نمایند گان آمریکا دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ کنگره آمریکا دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبزدبیرکل اتحادیه عرب دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ کشورهای اروپایی دریمن جنایت می کند.

تاریخ : ۹۶/۰۷/۲۱ - ۱۶:۰۲
تظاهرات بحرین یها در مخالفت با عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی/ ممانعت از اقامه نماز جمعه در «الدراز» مردم بحرین با برگزاری تظاهراتی در برخی نقاط این کشور مخالفت خود را با هر گونه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
ساکنان شهرک کرزکان ضمن برگزاری تظاهراتی در این شهر، با نگارش شعارهایی در کف خیابانها مخالفت خود با هر گونه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را اعلام کردند.
در شهرک الدیر نیز جوانان انقلابی به نشانه مخالفت با عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی، پرچم این رژیم را زیر پاهای خود لگدمال کردند.

طبق گزارش شبکه 14 فوریه، نیروهای امنیتی بحرین این هفته نیز از اقامه نماز جمعه در منطقه محاصره شده «الدراز» ممانعت کردند در حالیکه محاصره تحمیلی منزل آیتالله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین نیز همچنان ادامه دارد.
این شصت و پنجمین هفته متوالی است که نیروهای امنیتی بحرین از اقامه نماز جمعه در «الدراز» ممانعت میکنند.
دولت بحرین با سلب تابعیت و محاکمه آیتالله عیسی قاسم رهبر شیعیان و انقلابیون این کشور از ماه ژوئن سال گذشته میلادی (خرداد 1395) منطقه الدراز محل سکونت این عالم برجسته جهان اسلام را به محاصره امنیتی در آورده و با قرار دادن ایشان در اقامت اجباری، اقامه نماز جمعه شیعیان را نیز طی این مدت به توقیف در آورده و از ورود امام جمعه و نمازگزاران به مسجد امام صادق (ع) در این منطقه ممانعت بعمل میآورد.
قدمت نماز جمعه شیعیان بحرین در مسجد امام صادق (ع) منطقه الدراز به صدها سال قبل و پیش از روی کار آمدن خاندان آل خلیفه در بحرین بازمیگردد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
درپاسخ به وزیر خارجه نجس وحشی، بی ادب، فرهنگ و بی شخصیت بحرین سگ هارآمریکا و اسرئیل و عربستان درمنطقه!
کاری می کنم وزیرخارجه بحرین اقداماتش پشیمان شود.
وزیرخارجه حیوان وحشی بحرین سگ زنجیری آمریکاست.
عربستان سعودی، امارات و بحرین را جزء کشوراسلامی وجزء کشورمسلمان به رسمیت نمی شناسیم
این درحالی است که مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه یمن ازفروردین 1394 تاکنون به صورت مستقیم وغیرمستقیم توسط عربستان سعودی، امارات، بحرین و چند کشورجنایتکار دیگر و با حمایت آمریکا، غرب و سازمان های بین المللی قتل عام می شوند.
رژیم جنایتکارآل سعود با پشتیبانی نظامیان برخی کشورهای و غیرعربی با حمایت مستقیم آمریکا درسایه سکوت تمام سازمان های بین المللی، سازمان های مدعی دفاع ازحقوق بشر و مدعیان حقوق بشر برسرمردم یمن بمب خوشه ای ساخت آمریکا وغرب می زیرد.
عربستان سعودی دشمن درجه یک دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان وبشریت درسایه سکوت رئیس شورای ضد امنیت سازمان بی ملل متحد خیانتکارشماره یک ضد کل بشریت دریمن ازبمب های خوشه ای ممنوعه استفاده می کند و همچنان نیزادامه می هد.
دبیرکل جنایتکارشماره یک اتحادیه عرب درجنایت های عربستان ومتحدان شریک جرم است.
عربستان سعودی جنایتکاربا حمایت صهیونیستی با کمک مالی کشورهای عربی با سرکردگی آمریکا دریمن کشتارمی کند.
استفاده ازبمب فسفری آمریکا دریمن درسایه سکوت دبیرکل سازمان ملل متحد خیانتکارشماره یک ضد کل بشریت!
عربستان با چراغ سبز سازمان های مدعی دفاع ازحقوق بشر دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبز مدعیان دروغین حقوق بشر دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبزدبیرکل سازمان ملل متحد دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبز رئیس شورامنیت سازمان ملل متحد دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سازمان عفو بین الملل دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبزآمریکا جنایتکاردریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبز کاخ سفید دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبز مجلس نمایند گان آمریکا دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ کنگره آمریکا دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ سبزدبیرکل اتحادیه عرب دریمن جنایت می کند.
عربستان با چراغ کشورهای اروپایی دریمن جنایت می کند.

تاریخ : ۹۶/۰۷/۲۱ - ۱۶:۰۲
تظاهرات بحرین یها در مخالفت با عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی/ ممانعت از اقامه نماز جمعه در «الدراز» مردم بحرین با برگزاری تظاهراتی در برخی نقاط این کشور مخالفت خود را با هر گونه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
ساکنان شهرک کرزکان ضمن برگزاری تظاهراتی در این شهر، با نگارش شعارهایی در کف خیابانها مخالفت خود با هر گونه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را اعلام کردند.
در شهرک الدیر نیز جوانان انقلابی به نشانه مخالفت با عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی، پرچم این رژیم را زیر پاهای خود لگدمال کردند.

طبق گزارش شبکه 14 فوریه، نیروهای امنیتی بحرین این هفته نیز از اقامه نماز جمعه در منطقه محاصره شده «الدراز» ممانعت کردند در حالیکه محاصره تحمیلی منزل آیتالله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین نیز همچنان ادامه دارد.
این شصت و پنجمین هفته متوالی است که نیروهای امنیتی بحرین از اقامه نماز جمعه در «الدراز» ممانعت میکنند.
دولت بحرین با سلب تابعیت و محاکمه آیتالله عیسی قاسم رهبر شیعیان و انقلابیون این کشور از ماه ژوئن سال گذشته میلادی (خرداد 1395) منطقه الدراز محل سکونت این عالم برجسته جهان اسلام را به محاصره امنیتی در آورده و با قرار دادن ایشان در اقامت اجباری، اقامه نماز جمعه شیعیان را نیز طی این مدت به توقیف در آورده و از ورود امام جمعه و نمازگزاران به مسجد امام صادق (ع) در این منطقه ممانعت بعمل میآورد.
قدمت نماز جمعه شیعیان بحرین در مسجد امام صادق (ع) منطقه الدراز به صدها سال قبل و پیش از روی کار آمدن خاندان آل خلیفه در بحرین بازمیگردد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
صفحه نخست » بین الملل سه شنبه، 18 فروردین 1394 - 17:50
شباهت‌های عربستان و رژیم صهیونیستی
شهیدنیوز: برخی در این باره می پرسند که چه وجه تشابهی بین عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی وجود دارد. چه دلایلی موجب می شود تا برخی به نوعی ارتباط بین این دو رژیم اعتقاد داشته باشند.

«مصعب قشمر» طی یادداشتی در پایگاه خبری «العهد» در خصوص تشابهات عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی نوشت: برخی در این باره می پرسند که چه وجه تشابهی بین عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی وجود دارد. چه دلایلی موجب می شود تا برخی به نوعی ارتباط بین این دو اعتقاد داشته باشند. همه می‌دانند که عربستان یک دولت مسلمان بوده و اسلام در آنجا ظهور یافته و اکنون نیز قبله مسلمانان در آنجا واقع شده است حال آنکه رژیم صهیونیستی یک رژیم یهودی و نژادپرست بوده و هیچ ارتباطی با اسلام ندارد.

ممکن است گفته شود که عربستان به کشورهای عربی در مسائل مهم‌شان که مسئله فلسطین مهم‌ترین انهاست، کمک کرده است در حالیکه رژیم غاصب صهیونیستی رژیمی غاصب است که زمین‌های فلسطینی‌ها را غصب و آنها را از سرزمین‌شان اخراج کرده است. عربستان سعودی در گذشته در جنگ‌های اعراب علیه «رژیم صهیونیستی شرکت داشته است. پس چه شباهتی می تواند بین این دو کشور باشد. در اینجا به برخی از این شبهاهت‌ها اشاره می‌شود.

شکل گیری

هیچ فرقی بین شکل گیری دو رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی وجود ندارد، هردوی آنها از طریق توسل به زور و لگد مال کردن ارزش و مفاهیم انسانیت شکل گرفته اند. چراکه اسرائیل موجودیت و کیان خود را برنابودی ملت و خانه‌های فلسطینی‌ها استوار کرده است و اسم آنرا از فلسطین به اسرائیل تغییر نام داده است.

عربستان نیز فرمانروایان نجد و حجاز را اخراج و جنایاتی را در حق مردمان این مناطق مرتکب شد تا اینکه سرانجام توانست درسال 1932 رژیم آل سعود را بر کل منطقه مسلط کند و نام آن را از امارت‌های نجد و حجاز به پادشاهی عربستان تغییر دهد.

رابطه با آمریکا و انگلیس

رژیم صهیونیستی موجودیت و کیان خود را به خاطر کمک و حمایت‌های انگلیس از آنها در رویارویی با اعراب و فلسطین به دست آورده‌ است و بعد ها نیز برای ادامه موجودیت خود با آمریکایی‌ها همپیمان شدند.

عربستان سعودی نیز تفاوتی چندانی دراین باره با رژیم صهیونیستی ندارد، زیرا نام خانواده آل سعود در سال 1915 به موجب پیمان همکاری با انگلیس و حفظ شبه نظامیان سعودی شکل گرفت. روابط آل سعود با آمریکایی‌ها نیز از دهه 30 به بعد مستحکم شد، تا جایی که در سال 1943 «نفرانکلین روزولت» اعلام کرد که «دفاع از عربستان سعودی دفاع از منافع حیاتی ایالات متحده آمریکاست» لذا این امر سبب شد که اولین گروه نظامی آمریکایی به عربستان اعزام شود.

توسعه طلبی‌ها

رژیم صهیونیستی اهدافی توسعه طلبانه داشته است و پروژه اسرائیل بزرگ از «نیل تا فرات» نیز بر کسی پوشیده نیست. این اهداف توسعه طلبانه اسرائیل تاحدود زیادی به اهداف توسعه طلبانه عربستان سعودی شباهت دارد. طمع عربستان در یمن بسیار واضح است چراکه در سال 1943 یمن را مجبور کرد از مناطقی مانند «عسیر»، «نجران» و «جازان» جنوبی دست بکشد. عربستان در مورد کویت نیز طمع ورزی‌های زیادی داشت و یک بار نیز اختلافات شان برسر میادین نفتی «الخفجی» و «الدره» بالا گرفت. گذشته از این عربستان قصد داشت «قطر» را به خاک خود ضمیمه کند. عربستان در رابطه با امارات نیز به دنبال همین اهداف بود و در سال 1974 «ابوظبی» را وادار کرد حاکمیت عربستان بر منطقه «خور العیدید» را به رسمیت بشناسد. لذا عربستان توانست 80 درصد از چاه های نفتی «الشیبه» و جزیره «الحویصات» را به دست آورد.

اسلوب و روش‌های جنگی

اسلوب و شیوه‌های جنگی عربستان و رژیم صهیونیستی نیز به هم شباهت دارد بطوریکه در جنگ‌های خود هیچ یک از معیارهای اخلاقی، انسانی و دینی را رعایت نمی کنند. اسرائیل در جنگ با لبنان و غزه بارها مرتکب جنایات جنگی شده و مراکز غیر نظامی را مورد هدف قرار داده است. عربستان سعودی نیز همانطور عمل کرده است کما اینکه در تجاوز به یمن مشاهده کردیم که مثل رژیم صهیونیستی اماکن مسکونی را هدف قرار داد و حتی اجازه نداد کمک‌های پزشکی به مردم مجروح یمن برسد. عربستان تاکنون صدها غیرنظامی را در یمن به کشتن داده که بخش اعظمی از آنها کودکان بی گناه تشکیل می دهد.

نگاه به توافق هسته ایران

علاوه بر همه آنچه که ذکر شد، نگاه این دو رژیم به ایران نیز مشابه یکدیگر است و دست یافتن آن به یک توافق هسته‌ای را برای خودشان خطرناک می دانند. این دو رژیم، ایران را دشمن شماره یک خود به شمار می برند و خواستار تشدید تحریم‌ها و فشارها بر این کشورهستند. حتی بارها شاهد آن بودیم که عربستان و رژیم صهیونیستی آمریکا را به انجام حملات نظامی علیه ایران تشویق می کنند. تا جایی که عربستان گفته بود حاضر است در صورتی که رژیم صهیونیستی قصد حمله به ایران را داشته باشد کمک‌های نظامی در اختیار آن قرار دهد.


بنابراین عربستان و رژیم صهیونیستی روش‌های مشابهی داشته حتی جنایات مشابهی را هم مرتکب شده اند. اگر به روند تاریخی این دو رژیم توجه داشته باشیم، خواهیم دید که هردوی آنها وابسته به یک مکتب واحد هستند. اینجا این سوال مطرح می شود که آیا تشابه در مواضع و روش‌های این دو رژیم تصادفی است؟جنگ 22 روزه غزه ؛کشتار در برابر دوربین ها

سایت بیداری اسلامی - با مجموعه این دستآوردها و تحلیل ها بود که کارشناسان مسائل منطقه، جنگ 22 روزه را نقطه عطفی در معادله رویارویی با صهیونیست ها در منطقه دانستند که می تواند به عنوان الگویی درمقاومت ضد سلطه منطقه مطرح شود و تحولات آینده منطقه را بر حول مقاومت رقم بزند. براساس همین تحلیل بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران 29 دی ماه را در تقویم ایران که روز پایان جنگ 22 روزه است به عنوان روز غزه نماد مقاومت نامگذاری کرده اند.
این روزها در سالگرد جنگ 22 روزه غزه قرار داریم. جنگی که در سال 2008 میلادی رخ داد و رژیم صهیونیستی با تمام ظرفیت های نظامی و رسانه ای و اطلاعاتی و با پشتیبانی حامیان غربی و عربی اش از زمین و آسمان و دریا به غزه یورش برد. جنگی که در آن به گفته خانم "تیزیپی لیونی"، وزیر امورخارجه وقت رژیم صهیونیستی، با 170 کشور جهان از جمله دولت های عربی منطقه از پیش هماهنگ شده بود تا به مدت یک هفته به نوعی سکوت خبری در کشورهایشان در باره این جنگ، حاکم شود تا اسرائیل به گمان خودش، کار غزه و یا به عبارت دیگر کار مقاومت فلسطین را در غزه یکسره کند. حمله اسرائیل در زمانی رخ داد که در بیشتر کشورهای جهان، مردم در تدارک جشن های سال نو میلادی بودند و این به گمان صهیونیست ها بهترین فرصت بود تا مقاومت ضد صهیونیستی را در غزه نابود کند. در اینجا این پرسش مطرح می شود که چرا اسرائیل از 170 کشور جهان درخواست کرده بود که به مدت یک هفته افکار عمومی خود را در باره این جنگ کنترل کنند؟ پاسخ خیلی ساده است؛ اسرائیل از افکار عمومی وحشت دارد. در جنگ سال 2006 لبنان که به جنگ 33 روزه مشهوراست، با شروع حمله اسرائیل به لبنان در همه کشورهای جهان تظاهرات ضد اسرائیلی برگزار شد. گزارش ها نشان می دهد که تنها در کشور مصر مردم در بیش از 80 شهر تظاهرات روزانه علیه اسرائیل و در گیری با نیروهای امنیتی مصر داشتند. البته رسانه ها فقط چند شهر بزرگ مصر مانند قاهره و اسوان و اسکندریه را پوشش می دادند. افکار عمومی هم در غرب بر دولت ها فشار سنگینی وارد ساختند. از اینرو اسرائیل با نگاه به تجربه جنگ لبنان و بر اساس ارزیابی های نظامی، یک هفته زمان لازم داشت تا غزه را اشغال و کار مقاومت را یکسره کند. بنابر این لازم بود در این مدت افکار عمومی کنترل شوند. اما با شروع جنگ، همه پیش بینی ها و هماهنگی ها به هم ریخت و مردم جهان با آنکه در شرایط تحویل سال نو میلادی بودند و بیشتر رسانه ها در تعطیلات کریسمس بودند، در محکومیت این حمله، علیه اسرائیل و در دفاع از فلسطینیان به تظاهرات هر روزه و گسترده دست زدند و افکار عمومی به شدت علیه اسرائیل موضع گرفت. باریکه غزه که در سال 1967 در کنترل دولت مصر بود، در مدت زمان نیم ساعت به اشغال صهیونیست ها در آمده بود اما توانست 22 روز در این نخستین جنگ تمام عیار فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی، مقاومت کند و نه تنها اجازه اشغال دوباره غزه را به آن نداد، بلکه این رژیم را از دستیابی به اهداف مورد نظرش نیز باز دارد. پیشتر رویارویی فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی تنها به صورت عملیات چریکی بوده است و فلسطینی ها و صهیونیست ها حتی یک جنگ رو در رو با یکدیگر نداشته اند. چرا که فلسطینی ها نیروی نظامی منسجم و زمینی تحت کنترل نداشته اند تا دو طرف در یک جنگ کامل یکدیگر را محک بزنند. حتی در سال 1917 میلادی که فلسطین به عنوان مقدمه تاسیس یک دولت یهودی در این سرزمین از سوی ارتش استعماری بریتانیا اشغال شد، جنگی میان فلسطینی ها و ارتش انگلیس رخ نداد، بلکه این اعراب بودند که در یک طرح مشترک با انگلیس، نیروهای امپراطور عثمانی را از فلسطین بیرون راندند و بعد فلسطین را به ژنرال آلن بی فرمانده ارتش بریتانیا طبق توافق فی مابین، تحویل دادند. هر چند فلسطینی ها با مشاهده این خیانت بزرگ عرب ها با تشکیل گروه های چریکی علیه اشغالگران انگلیسی و یهودی هایی که از اقصی نقاط دنیا به فلسطین کوچانده و سازمان داده شده بودند، وارد مبارزه شدند. شهید عزالدین القسام شاید نخستین و در عین حال برجسته ترین رهبر مبارزین فلسطینی است که عملیات های زیادی را علیه انگلیسی ها و صهیونیست ها سازماندهی کرد و سرانجام در عملیات مشترک نیروهای اشغالگر انگلیس و صهیونیست ها به شهادت رسید. پس از تاسیس رژیم صهیونیستی به سال 1948 میلادی هم، گروه های متعدد فلسطینی که با الهام از تفکرات چپ مارکسیستی شکل گرفته بودند مبارزه با اشغالگران صهیونیست را به صورت چریکی انجام می دادند و هرگز یک جنگ تمام عیار و رو در رو با دشمن صهیونیستی را تجربه نکرده بودند. البته اسرائیل نیز چنین تجربه ای (جنگ کامل با فلسطینی ها) را نداشته است. بنابر این جنگ سال 2008 میلادی یا همان جنگ 22 روزه، نخستین آزمون دو طرف در یک جنگ تمام عیار بود که البته به اعتراف کارشناسان اسرائیلی، این رژیم در این جنگ هم مانند جنگ با حزب الله لبنان به سال 2006 میلادی (جنگ 33 روزه) یک شکست خورده ی بزرگ بود. زیرا به هیچ یک از اهداف خود از این جنگ دست پیدا نکرد، هر چند میزان خسارات به فلسطینی ها بسیار بالا بود؛ ساختمان های زیادی ویران شدند. بیش از 1400 نفر از فلسطینی ها شهید و بیش از 4000 نفر زخمی شدند. اما نه غزه اشغال و نه مقاومت اسلامی فلسطین در غزه نابود شد. نه پرتاب موشک از غزه به سرزمین های اشغالی پایان یافت.. نه توانستند شالیت، سرباز اسرائیلی در اسارت نیروهای مقاومت در غزه را آزاد کنند. نه توانستند اعتماد در هم شکسته جامعه صهیونیستی را به ارتش و دولت باز گردانند. اعتمادی که به دلیل شکست در جنگ 33 روزه لبنان از دست رفته بود. یکی دیگر از اهداف این جنگ متوقف سازی روند رو به رشد امید به شکست دادن اسرائیل در منطقه بود که پس از جنگ 2008 لبنان شکل گرفته بود. اسرائیل با حمله به غزه و اشغال دوباره آن، می خواست نشان دهد که شکست جنگ لبنان یک اتفاق بود اما در نیل به این هدف نیز ناکام ماند. از سوی دیگر اسرائیل جنگ رسانه ای را نیزبه مقاومت اسلامی فلسطین، باخته بود. با آن که رژیم صهیونیستی به اعتراف خانم لیونی با کشورهای جهان هماهنگ کرده بود تا این جنگ، در یک سکوت رسانه ای انجام شود، اما رسانه های مستقل، اخبار این جنگ را به اصطلاح" آن لاین" بازتاب دهند. هر چند برخی رسانه های عربی منطقه مثل العربیه عربستان بعد از جنگ از سوی تیزیپی لیونی تشویق شدند و به دلیل آن که کاری که این رسانه های عربی در حمایت از اسرائیل و علیه فلسطینی ها در این جنگ انجام دادند، حتی سفرای اسرائیل ناتوان از انجامش بودند، از سوی اسرائیل جایزه نیز دریافت کردند. اما رسانه های مستقل این خلاء ها و خیانت ها را پر ساختند و اجازه ندادند که جنایات اسرائیل در این جنگ پوشیده ماند تا جائیکه اسرائیل به دلیل همین مساله یعنی " جنگ در مقابل دوربین ها" بر اساس گزارش کمیته تحقیق سازمان ملل متحد به ریاست قاضی ریچارد گلدستون، به ارتکاب جنایات جنگی متعدد در جنگ 22 روزه محکوم شد و در افکار عمومی به عنوان یک رژیم نژادپرست و جنایتکار معرفی می شود. به گونه ای که سفرای 10 کشوراروپای غربی به هنگام رای گیری در باره گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای آنکه از سوی افکار عمومی خود تحت فشار بودند و همچنین از فشار های لابی صهیونیستی در کشور خود در امان باشند ناچار از ترک شورا به هنگام رای گیری شدند تا آن گزارش بدون حضور آنها تصویب شود. هر چند به هنگام طرح آن گزارش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رای گیری در باره آن چاره ای جز حضور در رای گیری نداشتند و به این ترتیب اسرائیل هم در شورای حقوق بشر و هم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان مرتکب جنایات جنگی شناخته شد که این خود تبدیل به یک مبنای حقوقی برای پیگرد قضایی و حقوقی این رژیم و مسئولان آن در مجامع قضایی و حقوقی بین المللی شده است. همچنین تصویب گزارش گلدستون موجب شد تا افکار عمومی غرب، در اروپا که همواره خود را در داستان ادعایی هولوکاست، گناهکار می دانست و اسرائیل را قربانی نسل کشی و نژاد پرستی اروپایی می دانست و به همین دلیل نیز نسبت به حمایت های دولت های غربی از اسرائیل واکنشی منفی نداشتند، احساس کردند که در همه این سال ها از سوی اسرائیل و دولت های شان فریب خورده اند و اسرائیل نه تنها قربانی نژادپرستی و نسل کشی نیست، بلکه خود یک رژیم نژاد پرست و جنایتکار است. بر همین اساس موج مخالفت ها در افکار عمومی غرب علیه اسرائیل شدت گرفت. علی رغم اینکه افکار عمومی غرب در زندان تصویر و تصدیق سازی رسانه های صهیونیستی محصور هستند. از نشانه های شکست این زندان برای افکارعمومی غرب، می توان به انتشار گزارش سرقت اعضا مجروحین فلسطینی توسط صهیونیست ها و فروش آن ها در سطح جهانی اشاره کرد که یک خبرنگار سوئدی 17 سال پیش از آن اسنادی از این جنایت را به دست آورده بود اما اجازه انتشارش را به دلیل فشار صهیونیست ها و ترس از آنها نداشت. اما پس از تصویب و انتشار گزارش گلدستون آن را منتشر ساخت. اسرائیل و لابی صهیونیستی به دولت سوئد فشار وارد کردند تا خبرنگار را تنبیه کند اما در اقدامی عجیب که تا آن موقع سابقه نداشت، رئیس دولت سوئد ضمن حمایت از خبرنگار و نشریه ای که آن اسناد را منتشر ساخته بودند، خواستار تشکیل دولت فلسطینی به پایتختی بیت المقدس نیز می شود. با مجموعه این دستآوردها و تحلیل ها بود که کارشناسان مسائل منطقه، جنگ 22 روزه را نقطه عطفی در معادله رویارویی با صهیونیست ها در منطقه دانستند که می تواند به عنوان الگویی درمقاومت ضد سلطه منطقه مطرح شود و تحولات آینده منطقه را بر حول مقاومت رقم بزند. براساس همین تحلیل بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران 29 دی ماه را در تقویم ایران که روز پایان جنگ 22 روزه است به عنوان روز "غزه نماد مقاومت" نامگذاری کرده اند. پس از این جنگ فضای منطقه تغییر کرد و در کشورهای عربی مردم برای یک حرکت بنیادین و فراگیر آماده شدند. مطالبات مردم در جوامع عربی از دولت های خود هر روز بیشتر و متراکم شد. زیرا این جوامع می دیدند که دولت هایشان به بهانه خطر اسرائیل، مبالغ هنگفتی را برای خرید تسلیحات و جنگ افزارهای پیشرفته از کشورهای دیگر خصوصا کشورهای غربی تخصیص می دهند اما در مقابله با این رژیم همواره شکست خورده اند و تحقیر را برای ملت عرب به ارمغان آورده اند. اما مقاومت اسلامی خواه در جمهوری اسلامی ایران که برای حفظ انقلاب و استقلال کشور در برابر همه توطئه ها و فشارها ایستاد و بر مقاومت ابرام و اصرار داشت که 5 قدرت برتر نظامی جهان چاره ای جز حل مشکلات خود با ایران از طریق گفتگو نیافته اند تا از این طریق دانش هسته ای و ظرفیت های مرتبط را حفظ کند. خواه حزب الله لبنان که در جنگ 33 روزه ارتشی را شکست داد که مجموعه کشورهای عربی از رویارویی با آن شکست خورده بیرون آمده بودند. خواه دولت سوریه که در محور مقاومت شاداب ایستاده بود و اکنون مقاومت در غزه که یک شاهکار جنگی را رقم زده بود. همه اینها متراکم شده و تنها جرقه ای را طلب می کرد که در تونس زده شد و بیداری اسلامی در کشورهای عربی شروع شد و به دلیل شرایط اجتماعی یکسان جوامع عربی ، این بیداری چندین دولت را به سرعت سرنگون کرد.(بن علی در تونس، مبارک در مصر، قذافی در لیبی، علی عبدالله صالح در یمن) و چندین کشور دیگر را ملتهب ساخت. این مساله موجب شده که غرب، اسرائیل و برخی کشورهای عربی برای حفظ موجودیت خود در منطقه با فراخوانی ترکیه اردوغانی فرصت طلب که داعیه امپراطوری نوین عثمانی را در سر دارد، توطئه ای را علیه محور مقاومت و بیداری اسلامی طراحی و اجرایی سازند و سوریه به عنوان حلقه طلایی محور مقاومت شروع این توطئه بود که با ایجاد بحران جنگ تروریستی – تکفیری در آن، آمدند تا با حذف دولت سوریه از محور مقاومت، میان شرق و غرب محور مقاومت جدایی انداخته و با فراغ بال، یک یک بازیگران محور مقاومت را حذف کرده و در نهایت به خاستگاه و کانون اصلی مقاومت اسلامی یعنی ایران بپردازند( دست کم تکرار تجربه سوریه در ایران) و آن را هم حذف کنند. اما سوریه مقاوم با توجه به تجربه مقاومت در غزه و لبنان، در برابر این توطئه مقاومت کرد و اینک مزد مقاومت خود را با آزادی حلب از اشغال تروریست ها دریافت کرد. تحولی بزرگ که همه کارشناسان مسائل منطقه تاکید دارند که دولت سوریه پس از آزادی حلب، برای یکسره سازی بحران تروریستی در این کشور دشواری چندانی نخواهد داشت.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
شکست سکوت در قبال جنایات صهیونیستها
دکتر امین حطیط کارشناس ارشد مسائل راهبردی در همایش روند اوضاع منطقه پس از جنگ غزه که از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان در محل سفارت ایران برگزار شد، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از درسهای جنگ علیه لبنان استفاده کرد و نیروهای نخبه ارتش خود را برای اجرای ماموریت مورد نظر بر اساس برنامههای از پیش طراحی شده، آموزش داد.
وی درباره زمان جنگ علیه غزه گفت: این جنگ در زمان تعطیلی اعیاد و مناسبات، پیش از روی کار آمدن باراک اوباما، رئیس جمهوری جدید آمریکا، پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل و پس از زمان آتش بس در غزه رخ داد که همه اینها در واقع در ارتباط با هم هستند و مفهوم سیاسی خاصی به دنبال دارد.
حطیط اظهار داشت: اسرائیل به نقش مصر اعتماد کرد و درباره ادامه محاصره باریکه غزه از طریق بستن گذرگاه رفح بین باریکه غزه و مصر اطمینان یافت و از حالت فشار معنوی، روانی و اقتصادی ناشی از محاصره در غزه بهره برد.
وی افزود: موضعگیری برخی کشورهای عربی که در حالت وابستگی کورکورانه به طرح غربی با رهبری آمریکایی - صهیونیستی هستند نیز، اسرائیل را به جنگ تشویق کرد.
این کارشناس مسائل استراتژیک لبنانی گفت: اما با این وجود، مقاومت در باریکه غزه، عملیات هوایی اسرائیل را شکست داد و عملیات زمینی را نیز با شکست روبرو کرد.
وی درباره پیامدهای جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه گفت، رژیم صهیونیستی دریافته است که از بین بردن آرمان فلسطین از طریق از بین بردن مقاومت، محال است و مقاومت فلسطینی به عنوان حقیقتی که بر پایههای عقیدتی استوار است، وارد معادلات منطقه شده است.
حطیط، موضعگیری مصر را در خصوص وقایع غزه متزلزل خواند و افزود: حالت تنش عملی نزد نظام رسمی حاکم بر مصر به وجود آمده زیرا به ویژه پس از تحرکات مردمی، مقامهای مصری خود را در مقابل این تحرکات از یک سو و ادامه دادن وابستگی کامل به طرح غربی- آمریکایی از سوی دیگر، میبینند به خصوص که از طریق پیمان کمپ دیوید به بند کشیده شدهاند.
مدارک جنایات جنگی
در چنین شرایطی، یکی از مدیران ارشد سازمان عفو بینالملل گفت: مدارک فراوانی وجود دارد که اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
فیلیپ لوثر مدیر برنامه عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در گفتگو با خبرنگاران در لندن افزود: در مقایسه با موشکهایی که از سوی حماس به سمت اسرائیل پرتاب میشد، حملات هوایی و زمینی اسرائیل علیه غیرنظامیان فلسطینی در غزه، نامتناسب و بنابراین غیرقانونی است. لوثر گفت: از ابتدای شروع بحران غزه ما در پی گردآوری اطلاعات و مدارک از وقوع جنایات جنگی و نقض حقوق بشر بودهایم و آنها را در سطح بینالمللی انعکاس داده ایم.
وی افزود: هدف قراردادن غیر نظامیان، حمله به ساختمانهای غیر نظامی و بمباران نامتناسب ارتش اسرائیل در غزه، سه مورد آشکار جرم جنگی و جنایت علیه بشریت است.
مدیر عفو بینالملل افزود: دفاتر این سازمان در سراسر دنیا در حال لابی کردن برای اطلاع رسانی در این زمینه به طرفهای درگیر در جنگ و دیگر کشورها و سازمانهای بینالمللی بودهاند.
وی گفت: این سازمان به عنوان مدافع حقوق بشر، در ارتباط با غزه اقدامات مهمی انجام داده است.
نقش ما این است که موارد نقض حقوق بشر و جنایات جنگی هر دو طرف درگیری را بررسی و گزارش کنیم. ما فقط مسئولیت تحقیق و گزارش را داریم، نه محاکمه.
لوثر گفت: جرم جنگی یک عبارت بسیار ویژه است که به یک واقعه خاص ارجاع میشود. هم اکنون شواهد و قراین فراوانی وجود دارد که جرم جنگی در غزه اتفاق افتاده است.
این کارشناس حقوق بشر و جنایات جنگی افزود: به منظور محاکمه مسئولان اسرائیلی جنگ در یک دادگاه اسرائیلی یا در کشور دیگر، باید مدارک مستدل کافی وجود داشته باشد که نشان دهد فرد خاصی مسئول بوده و آن فرد به غیرنظامیان با نیت مجرمانه حمله کرده است.
لوثر گفت: این مشخص است که اسرائیل غیرنظامیان و ساختمانهای غیرنظامی را به صورت نامتناسب مورد حمله قرار داده است.
وی افزود: مدارک فراوانی وجود دارد که نشان میدهد اسرائیل در غزه جنایات جنگی انجام داده است.
لوثر در عین حال اذعان کرد که بر اساس قوانین بینالمللی، مقاومت حماس در برابر اشغالگری اسرائیل، غیرقانونی نیست.
وی گفت: ما تا کنون دوبار از شورای امنیت سازمان ملل خواستهایم جلوی ارسال سلاح به اسرائیل را بگیرد، زیرا اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی شده است.
وی در خصوص استفاده رژیم صهیونیستی از سلاحهای ممنوعه در غزه گفت: اسرائیل دستکم این را رد نکرده که از بمبهای فسفری سفید در غزه استفاده کرده است. اگر بمبهای فسفری سفید بر ضد افراد غیرنظامی (مثلا مردم فلسطین) در مناطق پرجمعیت (مثلا باریکه غزه) استفاده شوند، این نقض قوانین بینالمللی بوده و باعث نگرانی شدید است. لوثر گفت: تعداد زیاد کشتهشدگان در غزه به دست ارتش اسرائیل و مقایسه آن با تعداد کم کشتهشدگان در اسرائیل، خود گویای آن است که اسرائیل مرتکب جنایات جنگی شده است. در پاسخ به سوالی درباره عکسالعمل دولتهای اروپایی به حملات اسرائیل علیه غزه، این مدیر ارشد سازمان عفو بینالملل گفت: اقدامات دولتهای اروپایی در خصوص جلوگیری از نقض حقوق بشر در غزه توسط اسرائیل، کافی نبوده است.
وی توضیح داد که آمریکا و اتحادیه اروپا به رغم اطلاع از اینکه سلاحهای ارسالی شان به اسرائیل برای هدف قراردادن غیرنظامیان استفاده میشود، همچنان به اسرائیل سلاح صادر میکنند.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که چند محموله بمب فسفری سفید به سمت فلسطین اشغالی در حرکت است. این سازمان از کشورهای اروپایی و آمریکا خواست فورا ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کنند.
لوثر گفت: اروپاییان و آمریکاییها باید فورا این کار را انجام دهند، زیرا آنان در قبال جنایات اسرائیل که با سلاحهای ارسالی از سوی این کشورها صورت میگیرد، مسئول هستند.
ایجاد زمینه حمله به غزه
از سویی، آراکلیس اریدیس دبیر اجرایی شورای صلح جهانی گفت: آمریکا، اروپا و سایر کشورهای هم پیمان، زمینه حمله اسرائیل به غزه و ارتکاب جنایت جنگی توسط این رژیم را فراهم کردند.
وی در کنفرانس مطبوعاتی اعضای این شورا که در وزارت اطلاعرسانی سوریه برگزار شد، افزود: قبل از محاکمه سران اسرائیل به اتهام جنایات جنگی، باید همپیمانان آمریکایی و اروپایی این رژیم را محاکمه کرد.
ریدیس افزود: گرچه مقاومت آزادی خواهانه اولویت شورا است، اما مساله فلسطین از همه امور بیشتر اهمیت دارد.
وی حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه را نقض موازین و قوانین بینالمللی دانست و بر ضرورت محاکمه سران رژیم صهیونیستی و حامیانش در آمریکا، اروپا و سایر کشورهای جهان تاکید کرد.
به گفته اریدیس؛ اگر حمایت کشورهای یاد شده نبود، اسرائیل در 60 سال گذشته نمی توانست تا این حد مرتکب جنایت شود.
دبیر اجرایی شورای صلح جهانی در ادامه لزوم عقب نشینی اسرائیل از همه اراضی عربی اعم از غزه، جولان، شبعا و سرزمینهای فلسطینی را مورد تاکید قرار داد.
وی با اشاره به دیدارهای هیات اعزامی این شورا به سوریه گفت: در دیدار با مقامات سوری که بسیار مثبت بود، با آنان به ویژه شورای ملی صلح سوریه درباره برگزاری کنفرانس صلح و مبارزه با امپریالیسم در سوریه به توافق دست یافتیم.
اریدیس در ادامه تاکید کرد که هر گونه صلح در منطقه خاورمیانه باید مبتنی بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن، عقب نشینی اسرائیل از مناطق عربی به ویژه غزه و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین باشد.
محاکمه سران رژیم صهیونیستی
یکی از نمایندگان ارشد پارلمان انگلیس خواستار محاکمه سران رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ غزه شد.
خانم کلر شورت نماینده مجلس عوام و وزیر سابق توسعه بینالملل دولت انگلیس در مصاحبه با خبرنگاران در لندن گفت: بهانههای مطرح شده مبنی بر اینکه حماس با شلیک راکت به اسرائیل باعث شکسته شدن آتش بس شد، دروغی آشکار است، چون اسرائیل قبل از آن با محاصره غزه و انجام حملات متعدد علیه حماس آتش بس را نقض کرده بود.
وی با اشاره به حمایتهای همه جانبه آمریکا و انگلیس از اسرائیل افزود: به نظر من آمریکا و انگلیس از قوانین و مقررات بین المللی و اقدامات لازم برای رسیدگی به جنایات جنگی رژیم اسرائیل و حساب کشی از آن رژیم حمایت نخواهند کرد.
خانم شورت اظهارداشت: اگر دولت انگلیس از اجرای قوانین بینالمللی بویژه کنوانسیون ژنو به عنوان یکی از امضاءکنندگان آن حمایت نکند، در آن صورت ما تلاش خواهیم کرد فریاد رسی را در دادگاه و نظام قضایی بیابیم.
وی گفت که یک گروه از وکلای فعال در زمینه حقوقبشر کارهای مقدماتی خود را درباره این موضوع و پیداکردن راههای قانونی برای محاکمه اسرائیل آغاز کردهاند.
این سیاستمدار کهنه کار انگلیسی افزود: هرچند که دادگاههای انگلیسی علاقه مند نیستند در مسائل مرتبط با سیاست خارجی این کشور مداخله کنند ولی این احتمال وجود دارد که بتوانیم از طریق سیستم قضایی اقدامات قانونی را علیه مقامات اسرائیلی به عمل آوریم.
این نماینده مجلس انگلیس گفت: وکلای فعال در زمینه حقوق بشر در سال 2005 نیز موفق شدند علیه یک ژنرال اسرائیلی به نام دورون آلموگ که مرتکب جنایات جنگی شده است، حکم بازداشت بگیرند، ولی وی موفق شد قبل از اجرای حکم از انگلیس فرار کند.
خانم کلر شورت که 25 سال سابقه حضور در پارلمان انگلیس را دارد در سال 2003 و زمانی که سمت وزیر توسعه بینالملل این کشور را در دولت تونی بلر برعهده داشت، در اعتراض به حمله نظامی به عراق از سمت خود استعفا داد.
این سیاستمدار 62 ساله سپس در سال 2006 از عضویت در حزب حاکم کارگر نیز کناره گیری کرد و در حال حاضر از جمله نمایندگان مستقل مجلس عوام به شمار میرود.
خانم شورت در این مصاحبه، نارضایتی و ناامیدی خود را از سیاستهای جانبدارانه دولت انگلیس در قبال اسرائیل ابراز داشت و گفت: ما تلاش میکنیم به وزرای دولت نشان دهیم که اسرائیل نباید و نمیتواند با برخورداری از مصونیت کامل به اعمال غیرانسانی خود ادامه دهد.
وزیر سابق توسعه بینالملل انگلیس در بخش دیگری از این گفت و گو اعلام کرد: اتحادیه اروپا نیز میتواند با اجرای قوانین و مقررات موجود، از جمله در زمینه ضرورت رعایت حقوق بشر توسط شرکای اقتصادیاش، اسرائیل را مورد حساب کشی قرار دهد و حتی آن کشور را تحریم کند.
وسعت جنایات رژیم صهیونیستی در تهاجم 23 روزه به مردم بیدفاع غزه، مهر سکوت را از لبهای جهانیان، حتی آنان که در کشورهای حامی این رژیم غاصب زندگی میکنند، برداشت.
به کار گرفتن تسلیحات غیرمتعارف و ضد بشری در حملات بیوقفه به مناطق مسکونی و هدف قرار دادن زنان و کودکان فلسطینی در این مدت، صحنههایی آفرید که تاریخ بشریت کمتر نمونه آن را رویت کرده و اینچنین است که امروز بسیاری از محافل سیاسی و نهادهای بشردوستانه درصدد به محاکمه کشیدن سردمداران رژیم ددمنش صهیونیستی به عنوان جنایتکاران جنگی هستند.
این در حالی است که آگاهان سیاسی در تجزیه و تحلیل حوادث غزه در طول جنگ، اشعار میدارند که سیاستگذاران سفاک این رژیم، نه تنها به اهداف خود در تهاجم وحشیانه به غزه نرسیدند، بلکه از بیم گرفتار شدن در باتلاقی که مبارزان مقاومت فلسطین برای آنها تدارک دیده بودند، وادار به اعلام آتشبس و عقبنشینی از صحنه مبارزه در غزه شدند. بسیاری از ناظران آگاه بر این باورند که بدون تردید باید جنگ غزه را پس از جنگ 33 روزه لبنان دومین شکست مفتضحانه ماشین جنگی صهیونیسم در سالهای اخیر دانست، دنباله مطلب را پی می گیریم:

وی افزود: یکی از شرایط اتحادیه اروپا برای همکاریهای تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر، بحث ضرورت رعایت حقوق بشر است، ولی این بند در مورد اسرائیل اجرا نمیشود.
خانم شورت که حدود شش سال وزیر توسعه بینالملل انگلیس بوده و بارها به سرزمینهای اشغالی فلسطین سفر کرده است، گفت: من از درد و رنج مردم فلسطین به خوبی آگاهم و معتقدم ستمی که بر مردم فلسطین روا میشود، بسیار بدتر و شدیدتر از دوره حاکمیت آپارتاید در آفریقای جنوبی است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تاکید دولت انگلیس بر ضرورت تحقیق درباره اتهامات مربوط به جنایات جنگی در غزه، اظهارداشت: به رغم این گونه تاکیدات دولت انگلیس، من به هیچ وجه خوشبین نیستم که پرونده جنایات اسرائیل به دادگاه بینالمللی رسیدگی به جنایات جنگی ارسال شود.
وی افزود: متاسفانه دادگاه بینالمللی رسیدگی به جنایات جنگی ملاحظات خاصی را در مورد اسرائیل دارد، به ویژه اینکه اسرائیل رسما به این دادگاه نپیوسته است.
نماینده مجلس عوام انگلیس گفت: در حال حاضر بهترین محل برای طرح موضوع جنایات جنگی اسرائیل در سطح بینالمللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد است و اگر انگلیس چنین کاری را انجام ندهد، اعضای غیردائم شورای امنیت نظیر اتریش میتوانند موضوع جنایات اسرائیل را به شورای امنیت بکشانند. وی توضیح داد: با توجه به شروع کار باراک اوباما، رئیس جمهوری جدید آمریکا، اگر موضوع جنایات اسرائیل در غزه به شورای امنیت کشیده شود، فرصت خوبی برای آزمودن شعارهای دولت جدید آمریکا فراهم میشود. وی گفت: اگر این موضوع به نیویورک کشیده شود، خواهیم دید که آیا آمریکا باز هم مثل گذشته در حمایت از اسرائیل اقدام به وتو خواهد کرد یا از صلح و عدالت دفاع خواهد نمود. خانم شورت در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات به اصطلاح صلح خاورمیانه و طرح تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی، اظهارداشت: با توجه به زیاده خواهیها و توسعه طلبیهای دائمی اسرائیل و اصرار آن به پس ندادن سرزمینهای اشغالی، من مطمئن نیستم که این راه حل هیچ گاه بتواند صورت تحقق به خود بگیرد. وی گفت: به جای تعقیب این راه حل، باید به همه مردم فلسطین و سرزمینهای اشغالی حق کامل و برابر تعیین سرنوشت داده شود تا درباره آینده خود تصمیم بگیرند.
وحشت شکست
رژیم صهیونیستی با درک دست نیافتن به پیروزی در نوار غزه و امکان متحمل شدن تلفات سنگین در برابر مقاومت رزمندگان حماس ازیک طرف و فشارهای فزاینده بینالمللی کشورها و ملتهای مستقل، بویژه ملل اسلامی، در غزه به آتش بس تن داد. اشغالگران فلسطین در حالی چهره دفاع از حقوق بشر گرفتهاند که نیروهای این رژیم در بیش از سه هفته تهاجم خود به نوار غزه بیش از یکهزار و400 نفر را که اکثرا غیرنظامی و زن و کودک بودند به قتل رسانده و پنج هزار و 500 تن را مجروح کردند که حال 350 نفر وخیم گزارش شده است.
به گزارش منابع روسی، هواپیماها و بالگردهای مهاجم ارتش صهیونیستی در بیش از دو هزار 300 پرواز، حدود 20 هزار خانه فلسطینیان را در غزه ویران کردهاند.
با وجود این جنایات جنگی سنگین، سران رژیم اشغالگر قدس سعی دارند تا علت آتش بس را رعایت حقوق بشر از طرف این رژیم عنوان کنند. تسیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در توجیه جنایات نیروهای این رژیم در غزه گفت: نباید قربانیان تصادفی حملات سربازان اسرائیلی در غزه را با کشته شدگان بر اثر اقدامات تروریستی یکسان کرد.
ارتش صهیونیستی با وجود تجهیز به سلاحهای پیشرفته و برتری نظامی بر رزمندگان حماس و در حالیکه از هوا و دریا تحت پوشش دفاعی و مورد حمایت قرار داشت، از دستیابی به هدف اصلی این حمله، یعنی نابودی جنبش حماس عاجز ماند.
به عقیده کارشناسان روس، حملات نیروهای اسرائیلی به نوار غزه نتیجه معکوس داشت و حمایت مردمی از جنبش حماس پس از تهاجم صهیونیستها افزایش یافت.
آناتولی سیگانوک رئیس مرکز پیش بینیهای نظامی آکادمی علوم نظامی روسیه معتقد است که حماس با متوسل شدن به تاکتیک جنگهای نامنظم توانست از پیشروی نیروهای اسرائیلی به غزه جلوگیری کند.
به گفته وی، رژیم صهیونیستی از ترس زمینگیر شدن نیروهایش در غزه، آتش بس اعلام کرد.
این کارشناس روس قبلا پیشبینی کرده بود که رژیم صهیونیست که برای جبران شکست خود در جنگ سال 2006 با حزبالله لبنان به غزه حمله کرد، در این جنگ نیز با شکست روبرو شد. به گزارش منابع روسی، در جریان تهاجم 23 روزه نیروهای صهیونیستی به غزه صدها نفر از سربازان این رژیم کشته و مجروح شدهاند. تجاوز نیروهای صهیونیستی به نوار غزه با چراغ سبز کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا انجام گرفت و بیشتر کشورهای عربی در قبال آن سکوت اختیار کردند که رژیم صهیونیستی را در اجرای مقاصد شوم خود علیه ملت مظلوم فلسطین جریتر ساخت. به عقیده کارشناسان روس، رژیم اسرائیل از تهاجم خود به لبنان در سال 2006 که باعث شکست این رژیم شد، درس عبرت نگرفته و دست به حمله به نوار غزه زد. در جریان تهاجم ارتش صهیونیستی به لبنان که به کشته شدن بیش از یکهزار و 500 تن انجامید، رزمندگان حزبالله توانستند ماشین جنگی صهیونیستها را متوقف کرده و دهها تانک را منهدم کنند. بر اساس گزارش کمیسیون ویژه بررسی شکست اسرائیل موسوم به کمیسیون وینوگراد تهاجم به لبنان به رژیم اسرائیل و شخص ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم که دستور حمله را داده بود، خدشه سنگین وارد آورد.
تهاجم صهیونیستها به نوار غزه نیز پیامدهای ناگوار سیاسی و نظامی برای رژیم اشغالگر قدس به همراه داشت و به رژیم صهیونیستی خدشه جدی وارد کرد. گئورگی میرسکی کارشناس ارشد انستیتو اقتصاد جهان و مناسبات بینالمللی آکادمی علوم روسیه معتقد است که حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به غزه جایگاه آن را به پایینترین سطح کاهش داد.
به عقیده کارشناسان؛ رسوایی رژیم اشغالگر قدس در جهان بر اثر تهاجم به غزه، عامل اصلی قبول آتش بس بود.
صدها هزار نفر در نقاط مختلف جهان علیه این تهاجم ددمنشانه تظاهرات کرده و با محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه ارتش اسرائیل در غزه خواهان توقف فوری این اقدامات شدند.
برخی کشورهای جهان ازجمله ونزوئلا نیز روابط دیپلماتیک را با رژیم اشغالگر قدس قطع کرده وسفیر این کشور را اخراج کردند.
از پیامدهای دیگر شکست ارتش صهیونیستی در غزه، آشنایی رزمندگان جنبش حماس با تاکتیکهای جنگی ارتش اسرائیل است که برای ادامه مقاومت اهمیت فراوان دارد.
تهاجم نیروهای صهیونیستی به نوار غزه باتوجه به بیاعتنایی رژیم اسرائیل به قطعنامه شورای امنیت و ادامه کشتارفلسطینیان، رسوایی بزرگ دیگری به همراه داشت.
به عقیده بیشتر کارشناسان روس، رژیم اسرائیل با تهاجم به غزه تلاش کرد در آخرین روزهای حکومت بوش کار حماس را یکسره کند.
این رژیم از سیاست اوباما در خاورمیانه نگران بوده و در آخرین روزهای حمله به غزه با آمریکا، موافقتنامهای برای کمک آن کشور به حفظ منافع نامشروع اسرائیل در این منطقه امضا کرد تا دولت جدید آمریکا را در برابر کار انجام گرفته قرار دهد.
این تهاجم بار دیگر نشان داد که سازمان ملل و سازمانهای دیگر همچون عفو بینالملل، اگر منافع قدرتهای بزرگ اقتضا نکند، به حمایت از ملتهای مظلوم نخواهند پرداخت.
ملتهای منطقه خاورمیانه که بارها شاهد تجاوزات رژیم صهیونیستی بودهاند باید بدانند که تنها با تکیه بر نیروی ملتهای خود میتوانند در برابر این تجاوزها از خود دفاع کرده و مقاومت کنند.
تحمل شکست
سلیم الحص نخست وزیر اسبق لبنان با بیان اینکه مقاومت غزه در رویارویی نابرابر با دشمن صهیونیستی به پیروزی رسیده است، تاکید کرد: گزافه نیست اگر بگوییم اسرائیل بعداز تحمل شکست در دو جنگ لبنان و غزه و ناکامی در کسب پیروزی، در آینده حتی فکر حمله به یک کشور عربی دیگر را نخواهد کرد.
این سیاستمدار کهنه کار و برجسته لبنانی، خاطرنشان کرده است که پیروزی مقاومت در غزه، اسرائیل را از حمله انتقامی به لبنان بازداشت.
وی تصریح کرده است: این نگرانی وجود داشت که اگر خدای نکرده اسرائیل در جنگ غزه پیروز شود، برای گرفتن انتقام از مردم و مقاومت لبنان که شکستی را به این رژیم در جنگ تابستان 2006 تحمیل کردند، به لبنان حمله کند و حتی بعداز ویران کردن غزه و گرفتن انتقام از لبنان، به قلدری و عربده کشی و تهدیدهایش علیه دیگر کشورهای عربی شدت بخشد.
در آغاز حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه بارها سردمداران سیاسی و نظامی آن از نگاه این رژیم به جنوب لبنان همزمان با این حمله تاکید میکردند و در مقابل، مقامات لبنانی بویژه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که هرگونه حمله صهیونیستها به لبنان قاطعانه پاسخ داده میشود.
درجریان جنگ غزه اقدامات مشکوکی از جمله پرتاب موشک از جنوب لبنان به سرزمینهای اشغالی و متعاقب پاسخ توپخانهای ارتش صهیونیستی در صدر اخبار قرار گرفت.
آخرین جنگهای رژیم صهیونیستی
سلیم الحص تاکید کرده است: بعد از حمله وحشیانه اسرائیل به غزه و بعداز جنگ، دیوانه وار علیه لبنان در سال 2006 که در هر دو متحمل شکست شد، به نظر میرسد این دو جنگ آخرین جنگهای این رژیم با عربها باشد.
این سیاستمدار برجسته لبنانی خاطرنشان کرده است: اسرائیل جنگ وحشیانهای را علیه غزه آغاز و خودش هم به طور یکجانبه این حمله و کشتار مردم غزه را متوقف کرد. این خود اشاره دارد که این رژیم شکست را پذیرفته و اما غزه برغم مساحتاندکش و ضعف امکانات، توانسته مقاومت کند و پیروز شود.
وی تصریح کرده است: گزافه نیست اگر بگوییم اسرائیل بعداز تحمل شکست در دو جنگ لبنان و غزه و ناکامی در کسب پیروزی، در آینده حتی فکر حمله به یک کشور عربی دیگر را نخواهد کرد. اما ملت عربی بویژه مردم کرانه باختری و نوار غزه از ادامه جنایات و کشتار اسرائیل درامان نیستند، زیرا به نظر میرسد کسی نیست که در مقابل ستم و جنایات این رژیم از آنها حمایت کند. در جنگ علیه غزه آشکار شد که بیشتر رژیمهای عربی هیچگونه آمادگی ندارند.
نخست وزیر اسبق لبنان بیان کرده است: انتظار میرود شکستهای رژیم صهیونیستی در دو جنگ علیه لبنان و غزه به سلب اعتماد قدرتهای خارجی از نقش این رژیم در منطقه منجر شده باشد.
الحص خاطرنشان کرده است: اسرائیل رژیمی است که در منطقه عربی برای تحقق اهدافی مشخص ایجاد شده که از جمله آن اهداف، ضربه زدن به هر دولت عربی است که قدرت و سلطهای بیشتر از آنچه برای آن مشخص شده است، کسب کرده باشد. به گفته این سیاستمدار برجسته لبنانی، تکه تکه کردن کشورهای عربی و تبدیل آنها به دستههای درگیر تا به یک مجموعه منسجم عربی تهدید کننده منافع راهبردی غرب تبدیل نشوند و همچنین فراهم کردن شرایط بهرهبرداری از منابع بزرگ انرژی عربی بویژه نفت توسط قدرتهای زورگو از دیگر اهداف ایجاد رژیم صهیونیستی در منطقه عربی است.
نخست وزیر اسبق لبنان تصریح کرده است: آمریکا به عنوان یک کشور بزرگ از رژیم اسرائیل در دوران درگیری دو قدرت زورگو یعنی آمریکا و شوروی سابق بهرهبرداری میکرد تا مانع ورود کمونیسم به جهان عرب شود و معروف است که دستگاههای امنیتی و جاسوسی اسرائیل در جوامع عربی فعال بودند تا در بین آنها فساد و فتنه ایجاد کنند.
وی تاکید کرده است: شاید خطرناکترین نقش و جایگاه اسرائیل در منظومه خاورمیانه این باشد که به یک باجگیر از برخی دولتهای عربی به نفع خودش یا جریانها و دولتهای بزرگ مشخص تبدیل شده است و به عبارت دیگر به یک بازیگر در معادله درگیریهای عربی - عربی و بین نظامها و سازمانهای عربی، جریانات حزبی و عقاید معین تبدیل شده باشد.
قلبهای بیمار و همدلی با اسرائیل
الحص افزوده است: بین خودمان قلبهای بیماری که با اسرائیل همدلی میکنند و یا حتی در درگیریهای مشخص داخل جهان عرب از آن حمایت میکنند، دیده میشود. در جنگ اسرائیل علیه لبنان، برخی مسئولان عرب بطور ضمنی و نه آشکار آرزو میکردند که اسرائیل بر مقاومت پیروز شده و حزب الله را از بین ببرد و در جنگ علیه غزه نیز حتی اسرائیل را برای از بین بردن حماس تشویق میکردند و همه اینها به خاطر درگیریهای آن قدرتهای عربی با نیروهای داخلی همدل با حزب الله و جنبش حماس است. این سیاستمدار برجسته لبنانی خاطرنشان کرده است: با تاسف شدید اسرائیل این دشمن سرنوشت عربی، بعداز گرفتن امتیازاتی در طول زمان به یک بازیگر قوی در عرصه عربی تبدیل شده است، اما تا زمانی که سرزمینهای عربی در فلسطین را در اشغال و بر قدس شریف سیطره داشته باشد، دشمن اعراب و سرنوشت آنان است و این مساله را گاهگاهی مثل جنگ علیه لبنان و یا غزه به ما گوشزد میکند. نخست وزیر سابق لبنان اظهار داشته است: شاید برخی رژیمهای عربی برای تامین منافع خود، آغوششان را به روی دشمن صهیونیستی بگشایند و یا به آن امتیازات و باج بدهند، اما ملتهای عربی به خاطر پایبندیهایشان اینگونه نیستند، بویژه زمانی که یک طرف عربی در مقابل این رژیم قرار گیرد مانند دو جنگ علیه لبنان وغزه.
وی تصریح کرده است: اگرچه اسرائیل در برخورد با کشورهای عربی به قدرت و برتری خودخواهانه و زورگویانه خود میبالید، اما این قدرت و برتری در جنگ علیه لبنان، متزلزل و در جنگ علیه غزه نابود شد و همه اینها به همت مقاومت صورت گرفت. بنابر این گزافه نیست اگر بگوییم که اسرائیل از این به بعد جرات حملهای جدید به همسایگان عربی سرزمینهای اشغالی نخواهد داشت.
الحص در پایان تاکید کرده است: اما ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری همچنان در معرض تجاوزات و جنایات بدون حد و مرز صهیونیستها قرار دارند. سئوال این است، کشورهای عربی به این تجاوزات و جنایات چگونه پاسخ میدهند؟ آیا بازهم مقاومت باید به تنهایی پاسخ رژیم صهیونیستی را بدهد و از ملت فلسطین دفاع کند؟
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
حضور آمریکا از نظر جمهوری اسلامی در خلیج فارس هیچ مبنا و مفهومی ندارد/نظامیان آمریکا، مقررات بین المللی در خلیج فارس را نقض می کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: اگر آمریکایی ها با کنوانسیون و قوانین بین المللی احترام بگذارند، هیچ وقت رویارویی صورت نمی گیرد، از این رو علت اصلی بروز این مسائل تخطی نظامی آمریکا از قوانین مربوطه است.

محمدجواد ابطحی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به درخواست فرمانده نیروی دریایی آمریکا برای انجام مذاکرات و لزوم توافق میان تهران و واشنگتن بر سر برخی قواعد رفتاری برای اجتناب از خطاهای محاسباتی در دریا، گفت: در این رابطه مسئله اصلی ایران این است که اصلا نظامیان آمریکا چرا و به چه دلیلی باید در خلیج فارس حضور داشته باشند که حال برای حضورشان و جلوگیری از درگیری با نظامیان ایران، مذاکره و توافق کنند. از این رو حضور آمریکایی ها از نظر جمهوری اسلامی هیچ مبنا و مفهومی ندارد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نظامیان آمریکایی ها کیلومترها مسافت را از کشورمان طی کرده تا به صورت گسترده در منطقه خلیج فارس حاضر باشند، حال مشخص نیست که آن ها در مذاکره و توافق چه موضوعی را می خواهند تثبیت و تعیین کنند، زمانی که اصل حضورشان نامشروع و نامعقول است، از این رو آمریکایی ها به جای تلاش برای مذاکره باید منطقه را ترک کنند.
وی افزود: متأسفانه در چند سال اخیر به علت خودفروختگی برخی از حکام کشورهای منطقه، پای آمریکا به خلیج فارس باز شد، این مسئله به ویژه در زمان حمله عراق به کویت تشدید شد و نظامیان آمریکا با تمام قوا در منطقه حاضر شدند.
ابطحی گفت: به طورحتم جمهوری اسلامی در حقوق حقه خود در منطقه خلیج فارس به هیچ کشوری از جمله آمریکا مذاکره نمی کند، البته این مسئله باید در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به آمارهای ارائه شده درباره افزایش رویارویی کشتی های آمریکایی با کشتی های ایرانی، تصریح کرد: به طور حتم اگر آمریکایی ها با کنوانسیون و قوانین بین المللی احترام بگذارند، هیچ وقت رویارویی صورت نمی گیرد، از این رو علت اصلی بروز این مسائل تخطی نظامی آمریکا از قوانین مربوطه است.
فرمانده نیروی دریایی آمریکا خواستار توافق تهران و واشنگتن بر سر برخی قواعد رفتاری برای اجتناب از خطاهای محاسباتی در دریا شده است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
0
0
۶۶ سال جنایت صهیونیسم علیه فلسطین مظلوم
رسانه ها
۰۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۶

خبرگزاری تسنیم: اسرائیل، با سازمانهای تروریستی متولد شد. سازمانهایی از قبیل ایرگون، ماکانا، استرن و... و رهبران رژیم اسرائیل نیز از دل این سازمانهای تروریستی برآمدند. کسانی چون: بنگوریون، اسحاق شاهیر، اسحاق رابین و..
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکنون نزدیک به 66 سال از اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم جعلی اسرائیل به دست دولت انگلیس می گذرد. اشغال سرزمین حاصلخیز فلسطین و قدس شریف بزرگترین مصیبتی است که درتاریخ معاصر با دسیسه استعمار برامت اسلامی وارد شده است. تاکنون صهیونیست ها توانسته اند بیش از 80 درصد از مساحت سرزمین های فلسطینی را به اشغال خود درآورند. هدف از اشغال این سرزمین استراتژیک در کنار دریای مدیترانه انتقال مشکل یهودیان از اروپا به سرزمین های اسلامی و پیشگیری از تاسیس حکومت های قدرتمند مسلمان در خاورمیانه بوده است که براساس یک طرح چند جانبه و پـیچیده از سوی قدرت های استعمارگر به مرحله اجرا در آمده است. هدف دیگری که آمریکا پس از تاسیس این رژیم دنبال کرده است استفاده از فضای فلسطین اشغالی به عنوان مهمترین پایگاه نظامی خود در خاورمیانه بوده است. تا بتواند از طریق آن به طور مرتب کشورهای خاورمیانه را تحت فشار سیاست های خود درآورده و یا سرنوشت آنها را به دست گیرد. در سال 1948، در قلب جهان اسلام و در مرکز حضور ادیان الهی و بروز و طلوع ادیان ابراهیمی رژیمی متولد شد که همگان باور داشتند این حرکت حسابشده به خودی خود نمیتواند بوجود آمده باشد، بلکه این توطئه شوم در سایه کمکهای ابرقدرتهای آن روز شکل گرفت تا همانگونه که بعدها و در سالیان سال تمامی جهانیان شاهد بودند، این موجود مصنوعی با مساعدت اجباری و اختیاری همانها به غولی تبدیل شود که هیکل بزرگ و پوشالی برایش نمایش داده شود ولی در درون خود دچار هزاران مشکل باشد. امروز که 66 سال از آن واقعه شوم یعنی بنیانگذاری دولت صهیونیسم در قلب کشورهای اسلامی به دست امپریالیسم پیر انگلیس میگذرد، همگان بر این باورند که این حرکت مزدورانه دولت بریتانیا نه از سر اجبار و ناچاری صرف، بلکه تا حدودی با اهدافی عجین گشته که فقط کسانی آن را درک میکنند که با دوران حیات نفرتبار یهودیان در اروپا پس از قرون وسطی آشنایی کامل داشته و نقش مخرب، تأثیرگذار و بر هم زننده آنها را در محاسبات سیاسی و اقتصادی میدانند. بنابراین ملت بزرگ اسلامی نبایستی در برابر ظلمی که به صورت روزانه از سوی دشمن سفاک و جنایتکار بر ملت فلسطین بکار می رود بی تفاوت و ساکت بمانند و می باید مردم جهان در کنار دردها و رنج ها و غم های جانکاه فلسطینیان قرار گیرند و به طور مرتب به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین بپردازند. اگر همه با هم باشند و هر کدام یک سطل آب بریزند همان گونه که امام خمینی فرمود اسرائیل را آب خواهد برد.
صهیونیسم به گواهی اسناد تاریخی از اروپا شروع و با حمایت انگلیس در فلسطین حضور یافت و در ابتدا با خرید مقداری زمین و اموال غیرمنقول که بدو امر طبیعی مینمود خیلی سریع اهداف استعماری خود را آغاز کرد و شاید اولین کسانی که در مقابل این گروه ایستادند، خود یهودیان فلسطینی باشند. (البته شایان ذکر است که با توجه به اسناد موجود کم تر از دو درصد از فلسطینیان که عمدتا هم یهودی بودند، زمین های خود را به آن ها فروختند و بقیه سرزمین فلسطین با زور نظامی و حمایت ابرقدرت ها از صهیونیست ها اشغال شده است) صهیونیستها از همان ابتدای ورود به سرزمین مقدس و دیگر نواحی فلسطین با ممانعت و مقاومت یهودیان و مسلمانان فلسطینی روبرو گشتهاند و لیکن حمایتهای همه جانبه و بویژه نظامی انگلیس از این فرقه سیاسی باعث شد تا به تدریج عنان قدرت بخشهایی از فلسطین به دست این میهمانان ناخوانده بیافتد. چنانچه به گواهی تاریخ و اسناد معتبر بینالمللی در سال 1937 جمعیت اندک صهیونیستی با همکاری آمریکاییها دست به مطالعه عمیق و وسیع درباره منابع زیرزمینی بویژه حوزه هیدروپلتیک (منابع زیرزمینی) منطقه خاورمیانه عربی زده و در نتایج خود چنین برآورد نمودند که علاوه بر فلسطین باید به لبنان و سوریه و اردن نیز در راستای اهداف استعماری برای دوران بعد دستاندازی شود تا با دستگیری منابع غنی منطقه فضای کافی برای ورود یهودیان سراسر دنیا آماده و مهیا گردد و بالاخره این کشمکشها بین مردم فلسطین (ساکنان بومی) و مهاجرین اروپایی و آمریکایی چندان تداوم یافت تا آنکه در سال 1947 در یک اقدام غیرمعمول و متناقض با اصول و حقوق بینالمللی جامعه ملل (به نام قبلی سازمان ملل فعلی) بدون هیچ نظرخواهی و رفراندوم از ملتها و کشورهای مورد نظر این سرزمین را به سه قسمت (فلسطینی - یهودی - بیطرف و بینالمللی) تقسیم نمود و نام آن را طرح تقسیم فلسطین نهاد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
0
0
درپاسخ به ترامپ حیوان وحشی رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد
وزارت خرانه داری آمریکا جنایتکارآمریکا جنایتکارشماره یک درجهان!

حمله هوایی آمریکا به شرق افغانستان؛ ۱۴ غیرنظامی کشته شدند
۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸

مردم محلی در ولایت «کنر» در شرق افغانستان اعلام کردند که در حمله هوایی آمریکا در شهرستان «چوکی» این ولایت غیرنظامیان هدف قرار گرفته است.
در حالی که «عبدالغنی مصمم» سخنگوی والی کنر به رسانهها گفته است که پهپاد آمریکایی مواضع شورشیان وابسته به داعش را هدف قرار داده است، اما مردم محلی گفتهاند که غیرنظامیان در این حمله هدف بودهاند.
به گفته سخنگوی والی کنر، این حمله عصر روز گذشته تعدادی از افراد وابسته به داعش را کشته است.
این در حالی است که برخی از مردم محل در شهرستان چوکی به خبرنگار بی.بی.سی گفتهاند که مردم محلی عازم عروسی بودند که هدف حمله هوایی نیروهای آمریکایی قرار گرفتند.
در بسیاری از ولایتهای افغانستان مرسوم است که مردم در مراسم شادی با حمل سلاح، هوایی شلیک میکنند.
مردم محلی گفتهاند که افراد کشته شده غیرنظامی هستند و به دلیل جراحات شدید قابل شناسایی نیستند.
حملات هوایی نیروهای خارجی از عوامل مهم تلفات غیرنظامیان در افغانستان محسوب میشود.
مقامات خارجی در بسیاری از موارد با بسنده کردن به کلمه اشتباه صورت گرفته است، پرونده کشتار غیرنظامیان را مختومه اعلام میکنند.
ماه گذشته «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: «مسکو از پنهانکاری حقایق درباره مرگ غیرنظامیان افغان در بمباران نظامیان آمریکایی نگران است».
سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت که نادیده گرفتن حقایق مرگ غیرنظامیان در نتیجه بمباران توسط فرماندهان ارتش آمریکا سبب نگرانی است.


درپاسخ ترامپ نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و بی شخصیت سگ و حشی دبیرکل سازمان ملل متحد.
وزارت خرانه داری آمریکا جنایتکارآمریکا جنایتکارشماره یک درجهان!
حدود 50 حمله هوایی عربستان به مناطق یمن طی ساعات گذشته
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ - ۱۶:۵۹
حدود 50 حمله هوایی عربستان به مناطق یمن طی ساعات گذشته

جنگنده‎های سعودی طی ساعات گذشته، 49 بار به مناطق مختلف یمن حمله کردند و شماری از غیر نظامیان یمنی را کشتند.

به گزارش پارس نیوز، ، جنگنده‎های سعودی در ادامه جنایات خود علیه یمن، روز گذشته، 49 بار مناطق مختلف و منازل مسکونی این کشور را هدف قرار دادند.

یک منبع نظامی ارتش یمن به خبرگزاری رسمی یمن «سبا» گفته که جنگنده های سعودی منازل و مزارع شهروندان یمنی را در منطقه آل عسلان منطقه باقم، چهار بار بمباران کردند و منطقه البقع در منطقه کتاف استان صعده را یک بار هدف قرار دادند.

جنگنده های سعودی دو بار نیز به منطقه الظاهر حمله کردند و مزارع شهروندان را در منطقه آل عمر در منطقه مرزی منبه حمله هوایی کردند.

نیروی هوایی عربستان هشت بار نیز دو منطقه حرض و میدی استان حجه و هشت بار منطقه حرف سیفان در استان عمران را هدف قرار داد.

جنگنده های سعودی بک بار نیز منطقه نهم و شش بار منطقه الساق در منطقه عسیلان استان شبوه و یک بار منطقه بدبده استان مباره را بمباران کردند.

منابع محلی یمن می گویند که جنگنده های سعودی 16 بار نیز به پایگاه الشرفه نجران حمله کردند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
0
0
هرکسی به عربستان سعودی، اسرائیل، امارات وبحرین حمله کند من همه جانبه حمایت خواهیم کرد.
هرکسی به نیروهای نظامیان آمریکایی حمله کند من همه جانبه حمایت خواهیم کرد.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
0
0
استقبال بابائی از پایگاه نظامیان عربستان در «جیزان» هدف موشک بالستیک انصارالله یمن قرارگرفت
ازاین بابت از انصارالله یمن تشکر و قدردانی می کنم
پایگاه نظامیان عربستان در «جیزان» هدف موشک بالستیک انصارالله یمن قرارگرفت
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
وزارت دفاع یمن اعلام کرد:نیروهای انصار الله یکی از پایگاه های نظامیان سعودی در جیزان را با موشک بالستیک «قاهر» هدف قرار دادند. این موشک بالستیکی از تولیدات داخلی یمن و از نوع قاهر ۲M بوده است که بُرد آن حدود ۴۰۰ کیلومتر است. بر اساس این خبر این نوع موشک های بالستیک یمنی نمونه ارتقا یافته موشک های روسی سام ۲ است. همچنین نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در عملیات نظامی خود علیه نیروهای ائتلاف متجاوز عربستان در استان‌های مختلف این کشور مواضع این نیروها را هدف قرار داده و شماری از آنها را به هلاکت رساندند.
خبر دیگر اینکه،رئیس شورای عالی سیاسی یمن تمامی احزاب و گروه های سیاسی این کشور را دعوت به گفتگو به دور از مداخله های خارجی کرد. «صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی به مناسبت پنجاه و چهارمین سالگرد انقلاب ۱۴ اکتبر علیه استعمار انگلیس تأکید کرد:تنها گزینه مورد نظر ملت یمن، گزینه صلح است و تمام احزاب و گروه های سیاسی یمن باید به منظور یافتن راه حل جامع و فراگیر، به دور از هر گونه مداخله خارجی یا پیش شرط با هم به گفتگو بپردازند .از طرفی،رئیس جمهوری پیشین یمن برای درمان جراحاتی که در انفجار مسجد دارالرئاسه در صنعا دیده بود، در بیمارستان بستری و جراحی شد.همزمان شبکه العربیه مدعی شد ائتلاف عربی برای کمک به بهبود صالح وارد عمل شده و به تیم پزشکی روسیه اجازه ورود داده است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
0
0
آمریکایی ها جناینکاردهان سگ هارشان را دراسرائیل ببندند.
ازآمریکایی ها جنایتکارمی خواهیم دهان سگ هارشان را دراسرائیل ببندند.


آمریکایی ها جناینکاردهان سگ هارشان را درعربستان ببندند.
ازآمریکایی ها جنایتکارمی خواهیم دهان سگ هارشان را درعربستان ببندند.


آمریکایی ها جناینکاردهان سگ هارشان را درامارات ببندند.
ازآمریکایی ها جنایتکارمی خواهیم دهان سگ هارشان را درامارات ببندند.


آمریکایی ها جناینکاردهان سگ هارشان را دربحرین ببندند.
ازآمریکایی ها جنایتکارمی خواهیم دهان سگ هارشان را دربحرین ببندند.

پنج شنبه 18 شهریور 1395 - 14:47:58
ترامپ: 30 روزه کار داعش را یکسره خواهم کرد
ترامپ وحشی یک دروغگوست و دروغ های زیادی گفته است.
ترامپ فرقی با داعش ندارد.


گاردین: عربستان تامین کننده هزینه تروریست ها
روزنامه گاردین چاپ انگلیس نوشت، عربستان سعودی، تامین کننده اصلی هزینه تروریست ها در انگلیس است.
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
0
0
سگ وحشی کره شمالی با شرفترازاین آمریکایی ها، صهیونیست ها وغربی ها و به ویژه سران نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ و شخصیت عربستان سعودی، امارات و بحرین هستن.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
0
0
بسیارعالی بوده است.
آتشسوزی در عربستان ۱۰ کشته برجای گذاشت
23 مهر 1396 ساعت 15:28
وقوع آتش سوزی در شهر ریاض پایتخت عربستان به کشته شدن ۱۰ نفر منجر شد.
یک آتش سوزی در شهر ریاض واقع در عربستان به وقوع پیوست.
بر اساس این گزارش، به دنبال وقوع این آتش سوزی ۱۰ نفر کشته شدند.

طبق اعلام این رسانه سعودی، هرچند آتش مهار شده است اما هویت قربانیان این حادثه مشخص نشده است.
بر اساس اعلام منابع سعودی، این آتش سوزی در یک کارگاه نجاری در شهر یاض به وقوع پیوسته است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
0
0
چرا مدعیان حقوق بشرسکوت اختیارکرده اند؟
ومجامع حقوق بشری خفه خون گرفتند و کاری نمی کند.
چرا دبیرکل اتحادیه عرب جنایتکارخفه خون گرفتن ولال شده است.
چرا سران نجس وحشی، بی داب، بی فرهنگ و بی شخصیت امارات و بحرین خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.
چرا سران نجس وحشی، بی داب، بی فرهنگ و بی شخصیت امارات و بحرین سکوت اختیارکرده اند. و کاری نمی کنند.
چرا سازمان های بین المللی سکوت اختیارکرده اند؟
چرا آمریکایی ها جنایتکار وخیانتکارسکوت اختیارکرده اند؟
چرا ترامپ خفه خون گرفتن و لال شده است.

ادامه حملات هوایی عربستان به یمن در ۶۰ نوبت
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۲۱:۰۳:۱۹


نیروی هوایی ارتش عربستان در ادامه حملات متجاوزانه خود علیه یمن، روز گذشته بیش از ۶۰ بار مناطق مختلف این کشور را بمباران کرد.
به گزارش فرتاک نیوز،
جنگنده های ارتش عربستان طی 24 ساعت گذشته بیش از 60 بار مناطق مختلف یمن را هدف قرار دادند.

خبرگزاری رسمی یمن «سبا» گزارش داد که عربستان روز گذشته یک بار منزل مسکونی در منطقه عیال محمد در نهم و سه بار منطقه سنحان در استان صنعاء را بمباران کرد.

جنگنده های ارتش سعودی همچنین سه بار منطقه الملاحیط در منطقه الظاهر و سه بار نیز منطقه البقع در منطقه کتاف را هدف قرار دادند.

نیروی هوایی ارتش عربستان چهار بار منطقه باجل استان الحدیده و یک بار منطقه مشعر منطقه مستبا و 35 بار دو منطقه حرش و میدی در استان حجه را طی 24 ساعت گذشته هدف قرار داد.

جنگنده های سعودی همچنین چهار بار شهر الربوعه در عسیر و پنج بار منطقه الشرفه و یک بار منطقه الفرع در نجران واقع در جنوب عربستان را هدف قرار دادند.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
0
0
سران نجس وحشی، بی ادب، بی فرهنگ، بی شخصیت
عربستان، مصر، امارات و بحرین باید کنند وشرم کنند.

تظاهرات روانشناسان آمریکایی در نیویورک با درخواست برکناری ترامپ
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶


اقدامات، رفتارها و اظهارنظرهای غیرحرفه ای، کودکانه و خطرناک ترامپ، نگرانی شدید صدها روانشناس و متخصص بهداشت روانی آمریکا را به دنبال داشت و آنها را با هدف تلاش برای برکناری وی از ریاست جمهوری ایالات متحده به دلیل اختلالات روانی، به خیابان های نیویورک کشاند.
دراین راستا، گروه زیادی از روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی در نیویورک دست به راهپیمایی زدند و خواستار برکناری ترامپ ،رئیس جمهوری این کشور به دلیل اختلالات روانی و عدم کنترل وی بر رفتار ها و سخنانش شدند.
آنها گفتند: ما می‌دانیم که قدرت ترسی که از ترامپ به ما القا شده، بی ارزش و ضعیف است چون او تنها به دنبال انتقاد و تلافی کردن اقدامات منتقدان است.
آنها همچنین گفتند که آمریکا از بابت رفتار و شخصیت خودشیفته ترامپ در رنج است.
روانشناسان آمریکایی افزودند: ترامپ خودشیفتگی مزمن دارد.
روانشناسان آمریکایی قصد دارند تا راهپیمایی‌های دیگری را در سراسر کشور به راه اندازند تا به مردم نسبت به وقوع یک جنگ اتمی توسط ترامپ هشدار دهند.
در چنین شرایطی، «استیو بنون»، استراتژیست سابق کاخ سفید و مشاور سابق رئیس جمهوری آمریکا گفت: بر این باور است که دونالد ترامپ نه تنها می‌تواند دوره ریاست جمهوری اش را به پایان برساند، بلکه در انتخابات ۲۰۲۰ نیز بیش از ۴۰۰ رای الکترال خواهد داشت.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
0
0
کنار زدن رئیس جمهور قانونی مصر توسط ارتش این کشور نوعی کودتا محسوب میشود و عملی غیرقانونی است. جلوی این گونه سوءاستفاده ارتش مصر باید گرفته شود والا هیچ حزب و گروهی امنیت نخواهند داشت در ضمن ارزیابی حوادثاین کشور نشان میدهد در پشت پرده این حوادث، کشورهای قطر، عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی دست دارند و نمیگذارند آرامش به مصر برگردد. اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند. اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند. حوادثیمن برگ دیگری درکارنامه سیاه وننگین آمریکا وانگلیس وفرانسه واسرائیل است. سازمان های بین المللی عروسک خیمه شب بازی آمریکا وهم پیمانانش است. سازمان های بین المللی توانایی مقابله با جنایات آمریکا وهم پیمانانش را ندارند.

کنار زدن رئیس جمهور قانونی مصر توسط ارتش این کشور نوعی کودتا محسوب میشود و عملی غیرقانونی است. جلوی این گونه سوءاستفاده ارتش مصر باید گرفته شود والا هیچ حزب و گروهی امنیت نخواهند داشت در ضمن ارزیابی حوادثاین کشور نشان میدهد در پشت پرده این حوادث، کشورهای قطر، عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی دست دارند و نمیگذارند آرامش به مصر برگردد. اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند. اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند. حوادثیمن برگ دیگری درکارنامه سیاه وننگین آمریکا وانگلیس وفرانسه واسرائیل است. سازمان های بین المللی عروسک خیمه شب بازی آمریکا وهم پیمانانش است. سازمان های بین المللی توانایی مقابله با جنایات آمریکا وهم پیمانانش را ندارند.


کنار زدن رئیس جمهور قانونی مصر توسط ارتش این کشور نوعی کودتا محسوب میشود و عملی غیرقانونی است. جلوی این گونه سوءاستفاده ارتش مصر باید گرفته شود والا هیچ حزب و گروهی امنیت نخواهند داشت در ضمن ارزیابی حوادثاین کشور نشان میدهد در پشت پرده این حوادث، کشورهای قطر، عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی دست دارند و نمیگذارند آرامش به مصر برگردد. اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند. اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند. حوادثیمن برگ دیگری درکارنامه سیاه وننگین آمریکا وانگلیس وفرانسه واسرائیل است. سازمان های بین المللی عروسک خیمه شب بازی آمریکا وهم پیمانانش است. سازمان های بین المللی توانایی مقابله با جنایات آمریکا وهم پیمانانش را ندارند.


کنار زدن رئیس جمهور قانونی مصر توسط ارتش این کشور نوعی کودتا محسوب میشود و عملی غیرقانونی است. جلوی این گونه سوءاستفاده ارتش مصر باید گرفته شود والا هیچ حزب و گروهی امنیت نخواهند داشت در ضمن ارزیابی حوادثاین کشور نشان میدهد در پشت پرده این حوادث، کشورهای قطر، عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی دست دارند و نمیگذارند آرامش به مصر برگردد. اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند. اگر قرار باشد که ارتش مصر رئیسجمهور کنار بزند چه نیازی به انتخابات و رای مردم این کشور بود. به جای محمد مرسی باید سفیران آمریکا و اسرائیل اخراج میشدند و این دو سفارتخانه تعطیل میشد، تا کشور مصر روی آرامش به خود ببیند. حوادثیمن برگ دیگری درکارنامه سیاه وننگین آمریکا وانگلیس وفرانسه واسرائیل است. سازمان های بین المللی عروسک خیمه شب بازی آمریکا وهم پیمانانش است. سازمان های بین المللی توانایی مقابله با جنایات آمریکا وهم پیمانانش را ندارند.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار