شهدای ایران shohadayeiran.com

شهدای ایران:چرا دولت تلاش می کند در شلیک موشکها از نقش خود سخن بگوید. لزوم آن چیست؟
آقای روحانی چرا احساس می کنید شما شریک نیستید؟

روحانی بعد از شلیک موشک به مواضع داعش در دیر الزور سوریه گفت:" اگر تصمیمی می‌گیریم به یک مکانی موشک بزنیم تصمیم ملی ماست. کار سپاه در پرتاب موشک به دیرالزور تصمیم فرد یا یک رکن نظامی نیست. اختیارات و اجازه‌ای که شورایعالی امنیت ملی بعد از حادثه تهران برای پاسخ داد بیش از این‌ها بود."

و امروز نیز در جشنواره عمران سلامت گفت:

"آنها که از خاکمان با موشک یک مرکز تروریستی را هدف قرار دادند فداکاری کردند، اما موشک را کی درست کرد؟ سازنده این موشک دولت و وزارت دفاع است و پول آن را بخش اقتصادی کشور تامین می‌کند."

چرا دولت تلاش می کند در شلیک موشکها از نقش خود سخن بگوید. لزوم آن چیست؟

1- ممکن است شلیک کنندگان موشک ادعا کرده باشند که موشکهای مذکور را خودمان ساختیم و خودمان هم شلیک کردیم.خب در این صورت ممکن است در حق شورای عالی امنیت ملی از یک سو و وزارت دفاع از سوی دیگر اجحاف صورت گرفته باشد .لذا روحانی وظیفه خود دانسته آن دروغ را رسوا نماید. اما یقینا چنین حرف و ادعایی نه از طرف شلیک کنندگان موشک  و نه هیچ کس دیگر طرح نشد و نمی شود.

2- ممکن است روحانی می خواهد به بیرون کشور بگوید در این کار دولت و نیروهای مسلح باهم بودند و موضع دولت را شفاف عنوان کرد.اما این نیز منتفی است. زیرا هم ساختار فرماندهی نیروهای مسلح در ایران برای همه روشن است و هم اینکه سخنگوی دولت می توانست این حرکت را مورد تایید کلیت نظام بداند و تمام.

3- اما واقعیت این است که رفتار  و موضع روحانی نسبت به مقاومت ،مبارزه مسلحانه با تروریسم ،موشک ومواجهه با سپاه به گونه ای بوده است که خود احساس می کند باورپذیری نسبت به اقدامات دولت در این باره وجود ندارد و تلاش می کند در موارد اینگونه که ملت خوشحال است از قافله عقب نمانند.

اصرار ایشان بر دوگانه (تصمیم-اجرا )و(ساخت-شلیک) در موشک به معنی برجسته کردن نقش دولت در این زمینه است.اما این بدیهی است که وزارت دفاع از بودجه کشور موشک می سازد(حاج قاسم هم در مراسم شهید نصیری به این موضوع اشاره کرد) و سپاه هم بر اساس تصمیمات نظام اقدام می کند.اما تفکیک نقش دولت در این زمینه برای باورمند کردن نقش دولت در این زمینه و رهایی از اتهام ناهمسویی با مقاومت است.پیروزی ها ی اخیر علت اصلی این اظهار نظر است وگرنه روحانی قبلا گفته بود ارتباط عاطفی موصل با مرکز قطع شده بود و اقدام نظامی در این باره بی فایده است.

*عبدالله گنجی

نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار