شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش شهدای ایران، نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل و شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که شنیده‌ها حاکی از آن است پیشنهاد وی مبنی بر نامگذاری بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با رأی مثبت اعضای شورا همراه شده است، گفت: صبح امروز در کمیته نامگذاری شورای شهر با حضور محسن هاشمی پیشنهاد من مبنی بر نام گذاری بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با رأی حداکثری اعضای شورا به تصویب رسید.
اسماعیل دوستی  با اعلام اینکه طرح دو فوریتی این نامگذاری قرار است در اسرع وقت برای تصویب نهایی به صحن شورا آورده شود، تصریح کرد: همه حاضرین در کمیته نامگذاری با این پیشنهاد من موافقت کردند و طرح دو فوریتی آن در اسرع وقت به صحن شورا می آید .
*فارسبه گزارش شهدای ایران، نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل و شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که شنیده‌ها حاکی از آن است پیشنهاد وی مبنی بر نامگذاری بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با رأی مثبت اعضای شورا همراه شده است، گفت: صبح امروز در کمیته نامگذاری شورای شهر با حضور محسن هاشمی پیشنهاد من مبنی بر نام گذاری بزرگراه نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با رأی حداکثری اعضای شورا به تصویب رسید.
اسماعیل دوستی  با اعلام اینکه طرح دو فوریتی این نامگذاری قرار است در اسرع وقت برای تصویب نهایی به صحن شورا آورده شود، تصریح کرد: همه حاضرین در کمیته نامگذاری با این پیشنهاد من موافقت کردند و طرح دو فوریتی آن در اسرع وقت به صحن شورا می آید .
*فارس
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار