شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۴۰۴۲۰
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۶
شهدای ایران: مردان خدا همیشه گمنامند و هر چه بیشتر به خدا نزدیکتر می شوند و برای او از جان و آبروی خود می گذرند بیشتر به دنبال گمنامی می روند!
تا چند سال قبل کمتر کسی نام حاج قاسم را شنیده بود. وقتی یک سناتور آمریکایی رسما از دولت مردان خدا همیشه گمنامند و هر چه بیشتر به خدا نزدیکتر می شوند و برای او از جان و آبروی خود می گذرند بیشتر به دنبال گمنامی می روند!
تا چند سال قبل کمتر کسی نام حاج قاسم را شنیده بود. وقتی یک سناتور آمریکایی رسما از دولت این کشور تقاضای ترور فرمانده دلاور ولی گریزان از شهرت ایرانی را کرد ناگهان همگان به تکاپو افتادند ببینند مردی که اینگونه تن دشمن را لرزانده کیست؟

 نام او اما بیشتر زمانی بر زبانها افتاد که اسلاف هند جگرخوار و بنی امیه بار دیگر در سرزمین شام سر برآوردند و چون اجداد خویش از مثله کردن ابدان و به نیزه زدن سرهای کودک و پیر و جوان ابائی نداشتند. اما یاران آخرالزمانی سیدالشهدا با فرماندهی حاج قاسم دل به دریای خطر زدند و مثل بنیان مرصوص در برابر داعشیان ایستادند تا امروز برای در امان ماندن جان و مال و ناموس ایرانی در کرمانشاه و تهران سنگری بپا نشود!

 هر چقدر هم قلم بدستان داعشی از لندن تا واشنگتن و... شبانه روز حاج قاسم را به انواع و اقسام اهانتها و ... نواختند اما او هر روز بیشتر محبوب هر ایرانی شد حتی برای آنانکه شاید دل در گروی این نظام نداشته و ندارند چون فهمیده اند سوغات از جان گذشتگی حاج قاسم از میان دریای خوف و خطر سرزمین شامات، امنیتی برایشان فراهم کرده که اگر گوششان به حرف BBC و VOA و...بدهکار شود فردا با لگد داعشیان بر درب خانه هایشان از خواب خواهند پرید!

 شاید برایتان عجیب باشد اما این قصور از همه ماست که تصاویر وحشی گری داعش امروز برای مردم ما تازگی دارد و آنها را اینگونه به خوف می اندازد!
روزگاری نه چندان دور در کوچه پس کوچه های شهرهای ایران نیز داعش حضور داشت اما با لهجه و شناسنامه ایرانی! داعش ایرانی آن روز همچون داعش عبری_عربی امروز عروسک خیمه شب بازی آمریکا بود و جنایت راه و رسمش!

 از آتش زدن کودک سه ساله مرد حزب اللهی و زن چادری گرفته تا مثله کردن تن رنجور از ساعتها شکنجه مردمانی که تنها جرمشان ریش داشتن بود! اگر از آن همه جنایت تنها و تنها داستان سلاخی و زنده به گور کردن سه پاسدار و یک کفاش در سال 61 را برایمان در کتاب های درسی آورده بودند امروز شاید جنایات داعش بجای تازگی داشتن؛ اندوه زنده شدن خاطرات را در ذهنمان ایجاد می کرد!
آن روزها هم مجاهدانی برای دفع خطر این جنایتکاران از خدا بی خبر پیشگام شدند.

 کار هر کسی نبود که چشم فتنه منافقین را از حدقه دربیاورد و شاید اگر فردی کمی فکر آینده سیاسی یا... خود را می کرد از این پرونده گذر کرده و آن را به دیگران وا می نهاد! امام روح الله آن روز عنان کار را به جمعی سپرد در میانشان نام سید ابراهیم رئیسی نیز می درخشید و آنان را برای درآوردن دمار از روزگار فتنه گران جنایتکار افتاده به جان و مال و ناموس مردم روانه کرد

سید ابراهیم چشم فتنه را آنچنان از حدقه بیرون و نسلشان را به تباهی کشاند که دیگر کمر راست نکردند و مردم روی آرامش را پس از سالها خون دل خوردن و تشییع روزانه بدن های تکه تکه شده فرزندانشان دیدند!
اما مجاهدت او هم در آنوقت عجین با طعنه های شیخ ساده لوحی شد که کمی بعد آنقدر خون به دل پدر پیر امت و خسته از خیانت دوستان کرد که مرگش را از خدا خواست!

شیخ ساده لوحی که دو دهه بعد محبوب حامیان داعش در بی بی سی شد، همانان که امروز حاج قاسم را می نوازند! اگر آن روز سیدابراهیم بر گرگان تیزدندان ترحم می کرد شاید تا همین ساعت هم کسی در تهران و کرمانشاه و همدان و تبریز و...از خطر موتورسواران مسلح به کلت و کلاشینکف و چاقوی موکت بری در امان نبود و هر لحظه ممکن بود کودکی بی پدر، مادری سیاهپوش فرزند جوان و همسری داغدار شود!

همانگونه که اکنون در عراق و سوریه هر لحظه کودکی بی پدر،مادری سیاهپوش فرزند جوان و همسری داغدار می شود! حاج قاسم امروز همان سید ابراهیم دیروز است! هر دو از یک قبیله! قبیله عشق و از جان گذشتگی!
هر دو مغضوب جنایتکاران و قاتلان تا مرفق آلوده به خون جوانان و کودکان و زنان ایرانی و عراقی و سوری و یمنی!
اما چه باک!

تاریخ با افتخار از نسل سید ابراهیم و حاجقاسم یاد خواهد کرد که برای امنیت مردم سرزمینشان از طعنه ها و اهانتها و تهمتها نهراسیدند و با خدا معامله کردند!
آری! حاج قاسم ها و سید ابراهیم ها هر روز با تیر طعن و تهمت دشمنان خدا و مردم کشته می شوند و مگر می شود عاشق حسین(علیه السلام) باشی و چون حضرتش پیش از مذبح عظیم تو را با "نیش زبان"هایشان نکشند "لعن الله من قتلکم بالایدی و الالسن"

امروز داستان سید ابراهیم ها و حاج قاسم ها را در گوش نوجوانان و جوانان این مرز و بوم نجوا کنیم که فردا دیر است!این کشور تقاضای ترور فرمانده دلاور ولی گریزان از شهرت ایرانی را کرد ناگهان همگان به تکاپو افتادند ببینند مردی که اینگونه تن دشمن را لرزانده کیست؟

 نام او اما بیشتر زمانی بر زبانها افتاد که اسلاف هند جگرخوار و بنی امیه بار دیگر در سرزمین شام سر برآوردند و چون اجداد خویش از مثله کردن ابدان و به نیزه زدن سرهای کودک و پیر و جوان ابائی نداشتند. اما یاران آخرالزمانی سیدالشهدا با فرماندهی حاج قاسم دل به دریای خطر زدند و مثل بنیان مرصوص در برابر داعشیان ایستادند تا امروز برای در امان ماندن جان و مال و ناموس ایرانی در کرمانشاه و تهران سنگری بپا نشود!

 هر چقدر هم قلم بدستان داعشی از لندن تا واشنگتن و... شبانه روز حاج قاسم را به انواع و اقسام اهانتها و ... نواختند اما او هر روز بیشتر محبوب هر ایرانی شد حتی برای آنانکه شاید دل در گروی این نظام نداشته و ندارند چون فهمیده اند سوغات از جان گذشتگی حاج قاسم از میان دریای خوف و خطر سرزمین شامات، امنیتی برایشان فراهم کرده که اگر گوششان به حرف BBC و VOA و...بدهکار شود فردا با لگد داعشیان بر درب خانه هایشان از خواب خواهند پرید!

 شاید برایتان عجیب باشد اما این قصور از همه ماست که تصاویر وحشی گری داعش امروز برای مردم ما تازگی دارد و آنها را اینگونه به خوف می اندازد!
روزگاری نه چندان دور در کوچه پس کوچه های شهرهای ایران نیز داعش حضور داشت اما با لهجه و شناسنامه ایرانی! داعش ایرانی آن روز همچون داعش عبری_عربی امروز عروسک خیمه شب بازی آمریکا بود و جنایت راه و رسمش!

 از آتش زدن کودک سه ساله مرد حزب اللهی و زن چادری گرفته تا مثله کردن تن رنجور از ساعتها شکنجه مردمانی که تنها جرمشان ریش داشتن بود! اگر از آن همه جنایت تنها و تنها داستان سلاخی و زنده به گور کردن سه پاسدار و یک کفاش در سال 61 را برایمان در کتاب های درسی آورده بودند امروز شاید جنایات داعش بجای تازگی داشتن؛ اندوه زنده شدن خاطرات را در ذهنمان ایجاد می کرد!
آن روزها هم مجاهدانی برای دفع خطر این جنایتکاران از خدا بی خبر پیشگام شدند.

 کار هر کسی نبود که چشم فتنه منافقین را از حدقه دربیاورد و شاید اگر فردی کمی فکر آینده سیاسی یا... خود را می کرد از این پرونده گذر کرده و آن را به دیگران وا می نهاد! امام روح الله آن روز عنان کار را به جمعی سپرد در میانشان نام سید ابراهیم رئیسی نیز می درخشید و آنان را برای درآوردن دمار از روزگار فتنه گران جنایتکار افتاده به جان و مال و ناموس مردم روانه کرد

سید ابراهیم چشم فتنه را آنچنان از حدقه بیرون و نسلشان را به تباهی کشاند که دیگر کمر راست نکردند و مردم روی آرامش را پس از سالها خون دل خوردن و تشییع روزانه بدن های تکه تکه شده فرزندانشان دیدند!
اما مجاهدت او هم در آنوقت عجین با طعنه های شیخ ساده لوحی شد که کمی بعد آنقدر خون به دل پدر پیر امت و خسته از خیانت دوستان کرد که مرگش را از خدا خواست!

شیخ ساده لوحی که دو دهه بعد محبوب حامیان داعش در بی بی سی شد، همانان که امروز حاج قاسم را می نوازند! اگر آن روز سیدابراهیم بر گرگان تیزدندان ترحم می کرد شاید تا همین ساعت هم کسی در تهران و کرمانشاه و همدان و تبریز و...از خطر موتورسواران مسلح به کلت و کلاشینکف و چاقوی موکت بری در امان نبود و هر لحظه ممکن بود کودکی بی پدر، مادری سیاهپوش فرزند جوان و همسری داغدار شود!

همانگونه که اکنون در عراق و سوریه هر لحظه کودکی بی پدر،مادری سیاهپوش فرزند جوان و همسری داغدار می شود! حاج قاسم امروز همان سید ابراهیم دیروز است! هر دو از یک قبیله! قبیله عشق و از جان گذشتگی!
هر دو مغضوب جنایتکاران و قاتلان تا مرفق آلوده به خون جوانان و کودکان و زنان ایرانی و عراقی و سوری و یمنی!
اما چه باک!

تاریخ با افتخار از نسل سید ابراهیم و حاجقاسم یاد خواهد کرد که برای امنیت مردم سرزمینشان از طعنه ها و اهانتها و تهمتها نهراسیدند و با خدا معامله کردند!
آری! حاج قاسم ها و سید ابراهیم ها هر روز با تیر طعن و تهمت دشمنان خدا و مردم کشته می شوند و مگر می شود عاشق حسین(علیه السلام) باشی و چون حضرتش پیش از مذبح عظیم تو را با "نیش زبان"هایشان نکشند "لعن الله من قتلکم بالایدی و الالسن"

امروز داستان سید ابراهیم ها و حاج قاسم ها را در گوش نوجوانان و جوانان این مرز و بوم نجوا کنیم که فردا دیر است!
انتشار یافته: ۲
غیر قابل انتشار: ۱
مرتضی خاکپور
|
United States
|
۲۰:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
0
0
...

پس از پایان جنگ ۳۰ سال است که ؛

رزمندگان و جانبازان بالخص ۵% را به بنیاد

راه نمی دهند ؟!

و حقوق و مسکن نمی دهند ؟!

و بچه های جبهه و جنگ در فقرند و نان

ندارند ؟!


و فقیر و آواره اند ؟!

و فرهنگ ایثار و شهادت هم که تعطیل است ؟!

و عدالت و وجدان هم در خواب است ؟!

و حق الناس هم که باطل شد و نجومی آمد ؟!

خدا ما را آدم کند ؟!

آمین .

...

http://mkhakpour9.persianblog.ir

...
علیزاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
0
0
حاج قاسم وسیدابراهیم افتخارماوجهان اسلام هستندامابدانیم که امثال آنهاکم نیستندکه جان ومال وحتی خانواده خودرافدای این مرزوبوم کردندامااجازه ندادندیک وجب ازخاک وطن دست بیگانگان بیافتدوحتی فرسنگهادشمن راعقب راندند،اینان همان یاران حاجقاسم بودندکه بعدازجنگ همچنان فراموش شدندکه انگاروجودنداشتندومتأسفانه کسانی سرکارندکه حتی ازشنیدن کلمه مقدس ایثارورزمنده کراهت دارند
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار