شهدای ایران shohadayeiran.com

شهدای ایران: «نگذارید پیشکسوتان جهاد و شهادت در پیچ و خم زندگی به فراموشی سپرده شوند»

این جمله امام عزیز، یقیناً نه برای قاب گرفتن برای داخل اطاق ها و سالن ها است و نه برای تزئین فلان خیابان و بزرگراه و یا سردرب فلان سازمان و اداره و یا فلان همایش. این سخنان رهنمود هشداری است برای طی مسیر آینده این کشور است؛ که بی توجهی به آن سبب می گردد مسیر منحرف و پای نفوذیهایی که دلی در گرو این انقلاب ندارند باز شود.

حاشا که حزب اللهی میدان را ترک کند!

این انقلاب سینه چاک می خواهد، این انقلاب برای رسیدن به آرمانهای متعالی اش، نیروی جهادی می خواهد، نیرویی که تفکر و مرامش انقلابی باشد.

انقلاب به نیروهایی نیاز دارد که با تشر دشمن مرعوب نشوند و عقب نشینند و خام بازیهای پیچیده او نگردند.

بچه های جهاد و شهادت امتحان پس داده این میدان هستند. باید سمبل و الگو باشند و نه اینکه سربار. آنان سرباز وفادار کشور بودند آن زمانی که شیپور جنگ را نواختند، آن زمانی که مرد را از نامرد تمیز نمودند! حال بی مرامی است که به آنان بی توجهی و یا کنار گذاشته شوند.

دشمن هفت خط چه در خارج و چه در داخل، به دنبال کشتن روحیه انقلابی و محو روحیه جهاد و شهادت طلبی است و با هر آنچه این روحیه را تقویت کند مخالف است و در پی راهی است تا آن را تضعیف نماید. به تعبیر سکاندار انقلاب:«دشمنان می خواهند روحیه حماسی و انقلابی را در جوانان بُکُشند و در داخل نیز عده ای مدام جوانان حزب اللهی را با تعابیری نظیر افراطی می کوبند که این کاری بس ناعادلانه است.»آری او در پی انحراف است. در تلاش است تا قطار«ما می توانیم» انقلاب را متوقف و از مسیر خارج نماید و شرطش آن است تا انگیزه حرکت را از جامعه بگیرد.

در این هدف ناپاک دشمن، هستند نوچه هایی که او را بزک می کنند تا رّد توطئه های او را گم کنند.

زمانی که پشت پازدن به پیشکسوتان جهاد و شهادت و نیروهای انقلابی مرام عده ای گردید یقیناً باید منتظر جلوس عده ای بر مناصب قدرت شد که حاضر باشند به خاطر چرب و شیرین دنیا مصالح ملی و آرمانی ملت را به ثمن بخس معامله نمایند.

بدابحال آن مسئولی که برای رضایت عده ای خودفروخته و لیبرال مسلک به نیروهای انقلاب جفا نماید و به گونه ای ابراز نماید که زمان روحیه انقلابی گذاشته است و این روحیه و تفکر برای نظام اسلامی ثمره ای نداشته است! که این چنین مسئولانی یا غافل و بریده است و یا بدون شک خود نفوذی میدان دیگری است که به ناحق و با تزویر به این میدان آمده و با هروزش هر بادی به سویی سرخم می کند.

برعکس برخی که امروزه بر سفره انقلاب چنبره زده اند و در وقت نیاز اثری از آنها نیست اما همین وارثان جهاد و شهادت و جوانان انقلابی با اینکه امام آنان را صاحبان این انقلاب می دانست در وقت نیاز میدان دارترین هستند و نفس ضدانقلاب را بردیده و خواهند برید، از سفره انقلاب چیزی نه طلب می کند و نه چشمی به آن دارند.اما دل آزرده از مدعیان امروزند و تنها نگاه همراه با رضایت رهبری است که آنان را دلخوش و راضی می کند. او آموخته است و پیمان با شهدا بسته است که«حاشا که بسیجی میدان را خالی کند»

امام عظیم الشان(ره) در پیام خود که در سال 67 به روحانیون نوشته اند به صراحت نسبت به کنار زدن نیروهای انقلابی و دلسردی آنان هشدار دادند و جان کلام این مقال در این سخن آن امام عزیزراحل هویداست.

« نبايد براي رضايت چند ليبرال خود فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقيده ها به گونه ای غلط عمل كنيم كه حزب الله عزيز احساس كند جمهوری اسلامي دارد از مواضع اصولي اش عدول مي كند... همه ما مامور به اداي تكليف و وظيفه ايم نه مامور به نتيجه».

انصارحزب الله دزفول- دیماه95


این جمله امام عزیز، یقیناً نه برای قاب گرفتن برای داخل اطاق ها و سالن ها است و نه برای تزئین فلان خیابان و بزرگراه و یا سردرب فلان سازمان و اداره و یا فلان همایش. این سخنان رهنمود هشداری است برای طی مسیر آینده این کشور است؛ که بی توجهی به آن سبب می گردد مسیر منحرف و پای نفوذیهایی که دلی در گرو این انقلاب ندارند باز شود.

این انقلاب سینه چاک می خواهد، این انقلاب برای رسیدن به آرمانهای متعالی اش، نیروی جهادی می خواهد، نیرویی که تفکر و مرامش انقلابی باشد.

انقلاب به نیروهایی نیاز دارد که با تشر دشمن مرعوب نشوند و عقب نشینند و خام بازیهای پیچیده او نگردند.

بچه های جهاد و شهادت امتحان پس داده این میدان هستند. باید سمبل و الگو باشند و نه اینکه سربار. آنان سرباز وفادار کشور بودند آن زمانی که شیپور جنگ را نواختند، آن زمانی که مرد را از نامرد تمیز نمودند! حال بی مرامی است که به آنان بی توجهی و یا کنار گذاشته شوند.

دشمن هفت خط چه در خارج و چه در داخل، به دنبال کشتن روحیه انقلابی و محو روحیه جهاد و شهادت طلبی است و با هر آنچه این روحیه را تقویت کند مخالف است و در پی راهی است تا آن را تضعیف نماید. به تعبیر سکاندار انقلاب:«دشمنان می خواهند روحیه حماسی و انقلابی را در جوانان بُکُشند و در داخل نیز عده ای مدام جوانان حزب اللهی را با تعابیری نظیر افراطی می کوبند که این کاری بس ناعادلانه است.»آری او در پی انحراف است. در تلاش است تا قطار«ما می توانیم» انقلاب را متوقف و از مسیر خارج نماید و شرطش آن است تا انگیزه حرکت را از جامعه بگیرد.

در این هدف ناپاک دشمن، هستند نوچه هایی که او را بزک می کنند تا رّد توطئه های او را گم کنند.

زمانی که پشت پازدن به پیشکسوتان جهاد و شهادت و نیروهای انقلابی مرام عده ای گردید یقیناً باید منتظر جلوس عده ای بر مناصب قدرت شد که حاضر باشند به خاطر چرب و شیرین دنیا مصالح ملی و آرمانی ملت را به ثمن بخس معامله نمایند.

بدابحال آن مسئولی که برای رضایت عده ای خودفروخته و لیبرال مسلک به نیروهای انقلاب جفا نماید و به گونه ای ابراز نماید که زمان روحیه انقلابی گذاشته است و این روحیه و تفکر برای نظام اسلامی ثمره ای نداشته است! که این چنین مسئولانی یا غافل و بریده است و یا بدون شک خود نفوذی میدان دیگری است که به ناحق و با تزویر به این میدان آمده و با هروزش هر بادی به سویی سرخم می کند.

*علیرضا صالحی

برعکس برخی که امروزه بر سفره انقلاب چنبره زده اند و در وقت نیاز اثری از آنها نیست اما همین وارثان جهاد و شهادت و جوانان انقلابی با اینکه امام آنان را صاحبان این انقلاب می دانست در وقت نیاز میدان دارترین هستند و نفس ضدانقلاب را بردیده و خواهند برید، از سفره انقلاب چیزی نه طلب می کند و نه چشمی به آن دارند.اما دل آزرده از مدعیان امروزند و تنها نگاه همراه با رضایت رهبری است که آنان را دلخوش و راضی می کند. او آموخته است و پیمان با شهدا بسته است که«حاشا که بسیجی میدان را خالی کند»

امام عظیم الشان(ره) در پیام خود که در سال 67 به روحانیون نوشته اند به صراحت نسبت به کنار زدن نیروهای انقلابی و دلسردی آنان هشدار دادند و جان کلام این مقال در این سخن آن امام عزیزراحل هویداست.

« نبايد براي رضايت چند ليبرال خود فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقيده ها به گونه ای غلط عمل كنيم كه حزب الله عزيز احساس كند جمهوری اسلامي دارد از مواضع اصولي اش عدول مي كند... همه ما مامور به اداي تكليف و وظيفه ايم نه مامور به نتيجه».


نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار